Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

1,4-Dichlorobenzen

Indeks 1,4-Dichlorobenzen

1,4-Dichlorobenzen (para-dichlorobenzen, p-DCB, C6H4Cl2) – organiczny związek chemiczny będący pochodną benzenu.

24 kontakty: Benzen, Chlor, Chlorek żelaza(III), Chlorobenzen, Chlorowodór, Dezynfekcja, Dichlorobenzen, Frakcjonowanie, Halogenowanie, Izomery, Kamfora, Katalizator, Lipofilowość, Lotność (gaz), Naftalen, Pleśń, Polisulfid fenylenu, Puaz, Sublimacja, Substytucja elektrofilowa, Substytucja nukleofilowa, Tkanka tłuszczowa, Węglowodory, Związki organiczne.

Benzen

Znaczek pocztowy wydany w 150 rocznicę urodzin Friedricha Augusta Kekulégo, który zaproponował model struktury benzenu Benzen – organiczny związek chemiczny z grupy arenów.

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Benzen · Zobacz więcej »

Chlor

Chlor, Cl (od chloros - „zielonożółty”) − pierwiastek chemiczny z grupy fluorowców, niemetal o liczbie atomowej 17.

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Chlor · Zobacz więcej »

Chlorek żelaza(III)

Chlorek żelaza(III) (chlorek żelazowy), FeCl3 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i żelaza na stopniu utlenienia III.

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Chlorek żelaza(III) · Zobacz więcej »

Chlorobenzen

Chlorobenzen – organiczny związek chemiczny, chlorowa pochodna benzenu.

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Chlorobenzen · Zobacz więcej »

Chlorowodór

Chlorowodór – nieorganiczny związek chemiczny, połączenie chloru i wodoru.

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Chlorowodór · Zobacz więcej »

Dezynfekcja

Dezynfekcja Dezynfekcja (po polsku dosłownie oznacza odkażanie) – postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników.

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Dezynfekcja · Zobacz więcej »

Dichlorobenzen

* 1,2-dichlorobenzen (o-dichlorobenzen).

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Dichlorobenzen · Zobacz więcej »

Frakcjonowanie

Frakcjonowanie – proces separacji składników mieszaniny (stałej, ciekłej, roztworu lub zawiesiny), w którym pewna jej określona ilość jest dzielona na większą liczbę mniejszych porcji (frakcji), których skład zmienia się według jakiegoś gradientu.

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Frakcjonowanie · Zobacz więcej »

Halogenowanie

Halogenowanie – reakcja chemiczna polegająca na addycji (dodaniu), substytucji (podstawieniu) lub przegrupowaniu atomów pierwiastków z grupy fluorowców (halogenów) do cząsteczek dowolnych związków chemicznych.

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Halogenowanie · Zobacz więcej »

Izomery

Izomery (gr. isos – równy, meros – część) – związki chemiczne o identycznych sumarycznych wzorach cząsteczkowych, różniące się między sobą sposobami lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzeni.

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Izomery · Zobacz więcej »

Kamfora

Kamfora (łac. Camphorum), C10H16O – organiczny związek chemiczny z grupy terpenów, pochodna kamfenu, frakcja stała olejku otrzymywanego z drewna cynamonowca kamforowego.

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Kamfora · Zobacz więcej »

Katalizator

Katalizator – substancja chemiczna, która dodana do układu powoduje zmianę ścieżki kinetycznej reakcji chemicznej, na taką, która ma niższą energię aktywacji, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej.

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Katalizator · Zobacz więcej »

Lipofilowość

Lipofilowość, lipofilność – skłonność cząsteczek chemicznych do rozpuszczania się w tłuszczach, olejach oraz rozpuszczalnikach niepolarnych (heksan, toluen).

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Lipofilowość · Zobacz więcej »

Lotność (gaz)

Lotność, aktywność ciśnieniowa, fugatywność – termodynamicznie efektywne ciśnienie (lub ciśnienie cząstkowe) gazu.

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Lotność (gaz) · Zobacz więcej »

Naftalen

Naftalen, naftalina (– olej skalny) – organiczny związek chemiczny, najprostszy z policyklicznych węglowodorów aromatycznych o dwóch skondensowanych pierścieniach benzenowych.

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Naftalen · Zobacz więcej »

Pleśń

huraganu Katrina (2005) Pleśń atakująca brzoskwinię Pleśnie – potoczna nazwa saprofitycznych grzybów z różnych grup systematycznych (np. pleśniak, pędzlak, kropidlak, sierpik).

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Pleśń · Zobacz więcej »

Polisulfid fenylenu

Polisulfid fenylenu (polisiarczek fenylenu; PPS z ang. polyphenylene sulfide) – łańcuchowy homopolimer będący politioeterem aromatycznym o strukturze n. Służy do produkcji termoplastycznych tworzyw sztucznych (termoplastów).

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Polisulfid fenylenu · Zobacz więcej »

Puaz

Puaz (symbol: P) – jednostka lepkości dynamicznej w układzie jednostek miar CGS, nazwana na cześć francuskiego fizyka i lekarza Jeana L. M. Poiseuille'a.

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Puaz · Zobacz więcej »

Sublimacja

Sublimacja – przemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego.

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Sublimacja · Zobacz więcej »

Substytucja elektrofilowa

Substytucja elektrofilowa (dokładniej: aromatyczna substytucja elektrofilowa) – reakcja substytucji zachodząca dla związków aromatycznych, w której czynnikiem atakującym jest elektrofil.

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Substytucja elektrofilowa · Zobacz więcej »

Substytucja nukleofilowa

Substytucja nukleofilowa, podstawienie nukleofilowe – reakcja chemiczna podstawienia, w której czynnikiem atakującym jest nukleofil.

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Substytucja nukleofilowa · Zobacz więcej »

Tkanka tłuszczowa

Tkanka tłuszczowa żółta człowieka wyługowana w skrawku parafinowym, obraz mikroskopowy Tkanka tłuszczowa (łac. textus adiposus) – tkanka zwierzęca, zaliczana do tkanki łącznej, która zlokalizowana jest głównie w warstwie podskórnej.

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Tkanka tłuszczowa · Zobacz więcej »

Węglowodory

etylen, benzen, cykloheksan, heksan (kolor szary – atomy węgla, kolor biały – atomy wodoru) Węglowodory – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru.

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Węglowodory · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: 1,4-Dichlorobenzen i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

1,4-dichlorobenzen, P-DCB, Para-dichlorobenzen, Paradichlorobenzen.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »