Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

4-Nitrofenol

Indeks 4-Nitrofenol

4-Nitrofenol – organiczny związek chemiczny z grupy fenoli zawierający grupę nitrową.

32 kontakty: Aceton, Alkohole, Amidy, Aminy, Chemia analityczna, Chemiczne wskaźniki pH, Dawka śmiertelna, Dichlorometan, Estry, Etanol, Eter dietylowy, Fenol, Fenole, Fluorescencja, Fosforylacja, Grupa nitrowa, Kwasy karboksylowe, Metanol, Methemoglobina, Methemoglobinemia, Nukleozydy, Para (chemia), Peptydy, Pirydyna, Polimorfizm (krystalografia), Sinica (objaw), Skala pH, Toluen, Transestryfikacja, Układ jednoskośny, Utrata przytomności, Związki organiczne.

Aceton

Aceton, propanon – organiczny związek chemiczny z grupy ketonów, najprostszy keton alifatyczny.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Aceton · Zobacz więcej »

Alkohole

Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych (R – grupa alkilowa) Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Alkohole · Zobacz więcej »

Amidy

Amidy – organiczne związki chemiczne zawierające grupę amidową R−NR'R", gdzie R.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Amidy · Zobacz więcej »

Aminy

Aminy – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie grupę aminową, będącą organiczną pochodną amoniaku.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Aminy · Zobacz więcej »

Chemia analityczna

Chemia analityczna zajmuje się analizą związków i mieszanin.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Chemia analityczna · Zobacz więcej »

Chemiczne wskaźniki pH

Różne wskaźniki pH Przyrównywanie barwy papierka wskaźnikowego do barwy zamieszczonej na opakowaniu (odpowiadającej skal pH) Chemiczne wskaźniki pH – związki chemiczne, których barwa zmienia się zależnie od pH środowiska, w którym się znajdują.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Chemiczne wskaźniki pH · Zobacz więcej »

Dawka śmiertelna

Dawka śmiertelna (ang. lethal dose, LD; łac. dosis letalis, DL) – oznaczenie toksyczności danej substancji lub szkodliwości promieniowania jonizującego.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Dawka śmiertelna · Zobacz więcej »

Dichlorometan

Dichlorometan, chlorek metylenu, – organiczny związek chemiczny z grupy halogenków alkilowych, chlorowa pochodna metanu.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Dichlorometan · Zobacz więcej »

Estry

Wzór ogólny estrów kwasów karboksylowych Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Estry · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Etanol · Zobacz więcej »

Eter dietylowy

Eter dietylowy (pot. eter etylowy, eter) – organiczny związek chemiczny z grupy eterów, zbudowany z dwóch grup etylowych przyłączonych do atomu tlenu.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Eter dietylowy · Zobacz więcej »

Fenol

Fenol (łac. phenolum), C6H5OH – organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Fenol · Zobacz więcej »

Fenole

Fenol (hydroksybenzen) – najprostszy z fenoli Fenole – związki organiczne zawierające grupy hydroksylowe związane bezpośrednio z atomami węgla w pierścieniu aromatycznym (w przeciwieństwie do alkoholi aromatycznych, np. alkoholu benzylowego, w których grupa hydroksylowa przyłączona jest do alkilowego atomu węgla).

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Fenole · Zobacz więcej »

Fluorescencja

Fluorescencja minerałów pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Aleksandryt oświetlony światłem nie zawierającym ultrafioletu (z lewej) i zawierającym ultrafiolet (z prawej) Fluoryt oświetlony światłem białym (A) i ultrafioletowym (B) światłem ultrafioletowym Fluorescencja – jeden z rodzajów luminescencji – zjawisko emitowania światła przez wzbudzony atom lub cząsteczkę.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Fluorescencja · Zobacz więcej »

Fosforylacja

Fosforylacja – reakcja przyłączenia reszty fosforanowej do nukleofilowego atomu dowolnego związku chemicznego.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Fosforylacja · Zobacz więcej »

Grupa nitrowa

Grupa nitrowa – grupa funkcyjna związków organicznych o wzorze ogólnym, składająca się z jednego atomu azotu i dwóch atomów tlenu przyłączonych do azotu.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Grupa nitrowa · Zobacz więcej »

Kwasy karboksylowe

Kwas karboksylowy w formie obojętnej i zdysocjowanej. R – dowolna grupa organiczna Kwasy karboksylowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierająca grupę karboksylową.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Kwasy karboksylowe · Zobacz więcej »

Metanol

Metanol, alkohol metylowy, CH3OH – organiczny związek chemiczny, najprostszy alkohol alifatyczny.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Metanol · Zobacz więcej »

Methemoglobina

Methemoglobina, MetHb – utleniona hemoglobina powstała w wyniku nieodwracalnej reakcji przyłączania tlenu, co związane jest ze zmianą stopnia utlenienia żelaza wchodzącego w skład hemoglobiny z II na III.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Methemoglobina · Zobacz więcej »

Methemoglobinemia

Methemoglobinemia (łac. methaemoglobinaemia) – choroba polegająca na występowaniu znacznych ilości methemoglobiny zamiast hemoglobiny.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Methemoglobinemia · Zobacz więcej »

Nukleozydy

Nukleozydy – organiczne związki chemiczne, glikozoaminy zbudowane z zasady azotowej połączonej wiązaniem β-''N''-glikozydowym z pentozami (rybozą, deoksyrybozą lub rybitolem).

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Nukleozydy · Zobacz więcej »

Para (chemia)

''p''-nitrofenol) Para – przedrostek określający położenie 1,4 dwóch podstawników w sześcioczłonowym pierścieniu aromatycznym.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Para (chemia) · Zobacz więcej »

Peptydy

Oligopeptydy Peptydy (gr. πεπτίδια, strawne) – organiczne związki chemiczne, amidy powstające przez połączenie dwóch lub więcej cząsteczek aminokwasów wiązaniem peptydowym.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Peptydy · Zobacz więcej »

Pirydyna

Pirydyna – organiczny, heterocykliczny związek chemiczny z grupy azyn o aromatycznym, sześcioczłonowym pierścieniu.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Pirydyna · Zobacz więcej »

Polimorfizm (krystalografia)

Polimorfizm (wielopostaciowość, różnopostaciowość) – zjawisko występowania różnych odmian krystalograficznych tej samej substancji chemicznej.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Polimorfizm (krystalografia) · Zobacz więcej »

Sinica (objaw)

Sinica (łac. cyanosis) – objaw charakteryzujący się sinym, niebieskawym zabarwieniem skóry i błon śluzowych ciała z powodu zwiększonej ilości hemoglobiny odtlenowanej we krwi włośniczkowej (>5 g/dl) lub obecnością hemoglobiny patologicznej, najczęściej methemoglobiny (>0,5 g/dl).

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Sinica (objaw) · Zobacz więcej »

Skala pH

Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Skala pH · Zobacz więcej »

Toluen

Toluen (metylobenzen) – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów aromatycznych, stosowany często jako rozpuszczalnik organiczny.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Toluen · Zobacz więcej »

Transestryfikacja

Transestryfikacja – reakcja chemiczna prowadząca do otrzymania estrów przez reakcję chemiczną innych estrów z alkoholami (alkoholiza), kwasami (acydoliza) lub innymi estrami.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Transestryfikacja · Zobacz więcej »

Układ jednoskośny

Układ jednoskośny – układ krystalograficzny, w którym są trzy osie różnej długości, z czego dwie są w stosunku do siebie prostopadłe, a trzecia jest ustawiona skośnie.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Układ jednoskośny · Zobacz więcej »

Utrata przytomności

Utrata przytomności to stan zaburzenia świadomości, w którym osoba nie reaguje na żadne bodźce zewnętrzne.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Utrata przytomności · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: 4-Nitrofenol i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

4-nitrofenol, P-Nitrofenol, P-nitrofenol.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »