Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Acetyloaceton

Indeks Acetyloaceton

Acetyloaceton (2,4-pentanodion) – organiczny związek chemiczny z grupy ketonów, pochodna acetonu, najprostszy β-diketon (związek posiadający dwie grupy ketonowe rozdzielone jednym atomem).

18 kontakty: Aceton, Bezwodnik octowy, Biuret, Blok d, Ciecz, Enole, Etanol, Ketony, Kwas malonowy, Kwas octowy, Ligand (chemia), Polarność, Puaz, Rozpuszczalnik, Tautomeria, Temperatura pokojowa, Związki kompleksowe, Związki organiczne.

Aceton

Aceton, propanon – organiczny związek chemiczny z grupy ketonów, najprostszy keton alifatyczny.

Nowy!!: Acetyloaceton i Aceton · Zobacz więcej »

Bezwodnik octowy

Bezwodnik octowy, – organiczny związek chemiczny z grupy bezwodników kwasowych, bezwodnik kwasu octowego.

Nowy!!: Acetyloaceton i Bezwodnik octowy · Zobacz więcej »

Biuret

Biuret – organiczny związek chemiczny, produkt kondensacji mocznika.

Nowy!!: Acetyloaceton i Biuret · Zobacz więcej »

Blok d

4 (fioletowy). Blok d (metale przejściowe, pierwiastki przejściowe) – grupa pierwiastków chemicznych w układzie okresowym, obejmująca grupy poboczne układu okresowego, tj.

Nowy!!: Acetyloaceton i Blok d · Zobacz więcej »

Ciecz

wody Ciecz – stan skupienia materii pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, ale łatwo zmienia kształt.

Nowy!!: Acetyloaceton i Ciecz · Zobacz więcej »

Enole

Równowaga ketonowo−enolowa Enole − związki organiczne, w których grupa hydroksylowa (–OH), występuje przy wiązaniu podwójnym węgiel−węgiel (HO–C.

Nowy!!: Acetyloaceton i Enole · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Acetyloaceton i Etanol · Zobacz więcej »

Ketony

Wzór ogólny ketonów Ketony – grupa związków organicznych zawierających grupę ketonową, tj.

Nowy!!: Acetyloaceton i Ketony · Zobacz więcej »

Kwas malonowy

Kwas malonowy (kwas propanodiowy), HOOC-CH2-COOH – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów dikarboksylowych.

Nowy!!: Acetyloaceton i Kwas malonowy · Zobacz więcej »

Kwas octowy

Kwas octowy, – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych.

Nowy!!: Acetyloaceton i Kwas octowy · Zobacz więcej »

Ligand (chemia)

Ligand, addend – atom, cząsteczka lub anion w związkach kompleksowych, który jest przyłączony bezpośrednio do atomu centralnego lub kationu centralnego, zwanego centrum koordynacji albo rdzeniem kompleksu.

Nowy!!: Acetyloaceton i Ligand (chemia) · Zobacz więcej »

Polarność

D Cząsteczka CO2 jest apolarna, czyli jej moment dipolowy wynosi 0 Polarność Polarność – właściwość indywiduów chemicznych polegająca na występowaniu w nich elektrycznego momentu dipolowego w wyniku nierównomiernego rozłożenia cząstkowych ładunków elektrycznych w ich objętości.

Nowy!!: Acetyloaceton i Polarność · Zobacz więcej »

Puaz

Puaz (symbol: P) – jednostka lepkości dynamicznej w układzie jednostek miar CGS, nazwana na cześć francuskiego fizyka i lekarza Jeana L. M. Poiseuille'a.

Nowy!!: Acetyloaceton i Puaz · Zobacz więcej »

Rozpuszczalnik

Woda – najbardziej rozpowszechniony na Ziemi rozpuszczalnik Rozpuszczalnik − ciecz zdolna do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, inną cieczą lub gazem.

Nowy!!: Acetyloaceton i Rozpuszczalnik · Zobacz więcej »

Tautomeria

Tautomeria (zwana też dawniej desmotropią) – rodzaj przemiany izomerycznej, w której dany związek chemiczny występuje w dwóch formach (zwanych tautomerami) zawierających tę samą liczbę tych samych atomów w cząsteczce, ale inaczej z sobą połączonych, zgodnie z ogólnym schematem: Niektóre tautomery mogą przechodzić jedne w drugie na skutek spontanicznej reakcji wewnątrzcząsteczkowej bez jakiegokolwiek udziału innych cząsteczek.

Nowy!!: Acetyloaceton i Tautomeria · Zobacz więcej »

Temperatura pokojowa

Temperatura pokojowa (ang. room temperature, oznaczana często skrótem r.t. albo R.T.) – oznacza temperaturę z zakresu od 15 do 25 °C w zależności od ujęcia, czasami określana jest jako temperatura otoczenia.

Nowy!!: Acetyloaceton i Temperatura pokojowa · Zobacz więcej »

Związki kompleksowe

Związki kompleksowe, związki koordynacyjne, skrótowo kompleksy – związki chemiczne zawierające co najmniej jeden atom centralny, otoczony przez inne atomy lub grupy atomów, zwane ligandami, przy czym co najmniej jedno wiązanie atomu centralnego z ligandem ma charakter wiązania koordynacyjnego.

Nowy!!: Acetyloaceton i Związki kompleksowe · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Acetyloaceton i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Acac.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »