Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Adenozyno-5′-trifosforan

Indeks Adenozyno-5′-trifosforan

wiązanie wysokoenergetyczne Adenozyno-5′-trifosforan, ATP (od; daw. adenozynotrójfosforan) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd adeninowy zbudowany z adenozyny z przyłączonym wiązaniem estrowym w pozycji 5′-OH grupą trójfosforanową przyłączonej cząsteczki.

82 kontakty: Adenina, Adenozyna, Adenozyno-5′-difosforan, Adenozyno-5′-monofosforan, Alexander Todd, Anomery, Świat RNA, Beta-oksydacja, Bezwodniki kwasowe, Białka, Biopolimery, Cykl kwasu cytrynowego, Cyklaza adenylowa, Cykliczny adenozyno-3′,5′-monofosforan, Cytologia, Cytoplazma, Deoksyryboza, Difosforany, Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy, Egzocytoza, Elektron, Energia (fizyka), Energia wiązania, Entalpia swobodna, Entalpia swobodna reakcji, Estry, Eukarionty, Fosfofruktokinaza, Fosforany, Fosforylacja, Fosforylacja oksydacyjna, Fotosynteza, Fritz Lipmann, Fruktoza, Gliceryna, Glikoliza, Glikosom, Glukokinaza, Glukoza, Grupa benzylowa, Guanozyno-5′-difosforan, Guanozyno-5′-monofosforan, Guanozyno-5′-trifosforan, Heksokinaza, Hydroliza, Jens Skou, John Ernest Walker, Jon wodorowy, Kataliza, Kinaza pirogronianowa, ..., Kinazy, Kinetoplastydy, Koenzymy, Kwas deoksyrybonukleinowy, Kwas pirogronowy, Kwasy tłuszczowe, Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny, Lipidy, Macierz pozakomórkowa, Mitochondrium, Nukleotydy, Oddychanie komórkowe, Oddziaływanie elektrostatyczne, Paul Boyer, Peter D. Mitchell, Pierwotniaki, Pompa sodowo-potasowa, Proton, Puryna, Reakcja pomostowa, Rezonans chemiczny, Ryboza, Siła jonowa, Syntaza ATP, Triacyloglicerole, Układ krwionośny kręgowców, Węglowodany, Wiązania wysokoenergetyczne, Wiązanie N-glikozydowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Związki organiczne. Rozwiń indeks (32 jeszcze) »

Adenina

Adenina, 6-aminopuryna – organiczny związek chemiczny z grupy puryn, jedna z pięciu zasad azotowych, wchodzących w skład podstawowych nukleotydów kwasów nukleinowych (DNA i RNA).

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Adenina · Zobacz więcej »

Adenozyna

Bez opisu.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Adenozyna · Zobacz więcej »

Adenozyno-5′-difosforan

Adenozyno-5′-difosforan, ADP – organiczny związek chemiczny, nukleotyd złożony z rybozy, adeniny i dwóch grup fosforanowych; po przyłączeniu jednej grupy fosforanowej powstaje ATP, z utworzeniem wysokoenergetycznego wiązania bezwodnikowego.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Adenozyno-5′-difosforan · Zobacz więcej »

Adenozyno-5′-monofosforan

Adenozyno-5′-monofosforan (adenozynomonofosforan, AMP) – rybonukleotyd powstający w wyniku przyłączenia reszty fosforanowej do węgla 5′ adenozyny: AMP może również powstawać podczas syntezy ATP z dwóch cząsteczek ADP: lub w wyniku hydrolizy jednego wiązania wysokoenergetycznego ADP: lub w wyniku hydrolizy ATP do AMP i pirofosforanu: Podczas rozpadu RNA powstają monofosforany nukleozydów w tym AMP.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Adenozyno-5′-monofosforan · Zobacz więcej »

Alexander Todd

Alexander Robert Todd Sir Alexander Robert Todd (ur. 2 października 1907 w Glasgow, zm. 10 stycznia 1997 w Cambridge) – szkocki biochemik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w roku 1957, przyznanej za badania nukleotydów i enzymów nukleotydowych.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Alexander Todd · Zobacz więcej »

Anomery

Anomery to stereoizomeryczne węglowodany, które we wzorze Hawortha różnią się położeniem grupy hydroksylowej przy półacetalowym atomie węgla, np.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Anomery · Zobacz więcej »

Świat RNA

kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA). Świat RNA – hipotetyczna faza rozwoju życia, w której RNA było zarówno nośnikiem genów, jak i pełniło rolę enzymów.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Świat RNA · Zobacz więcej »

Beta-oksydacja

β-oksydacja (β-oksydacja Knoopa) – szereg reakcji przekształcenia kwasów tłuszczowych w acetylokoenzym A (acetylo-CoA) w przypadku kwasów tłuszczowych o parzystej liczbie węgli oraz acetylo-CoA i propionylo-CoA, gdy liczba atomów węgla jest nieparzysta.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Beta-oksydacja · Zobacz więcej »

Bezwodniki kwasowe

Bezwodniki kwasowe – grupa związków chemicznych, które w wyniku praktycznej lub teoretycznej reakcji z wodą tworzą kwasy zarówno organiczne jak i nieorganiczne.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Bezwodniki kwasowe · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Białka · Zobacz więcej »

Biopolimery

Biopolimery – polimery występujące naturalnie w organizmach żywych, które są przez nie produkowane.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Biopolimery · Zobacz więcej »

Cykl kwasu cytrynowego

Cykl kwasu cytrynowego, cykl kwasów trikarboksylowych (TCA) lub cykl Krebsa – cykliczny szereg reakcji biochemicznych.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Cykl kwasu cytrynowego · Zobacz więcej »

Cyklaza adenylowa

Cyklaza adenylowa, cyklaza adenylanowa, adenylocyklaza (EC 4.6.1.1) – enzym syntezujący cykliczny adenozyno-3′,5′-monofosforan (cAMP) z adenozyno-5`-trójfosforanu (ATP).

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Cyklaza adenylowa · Zobacz więcej »

Cykliczny adenozyno-3′,5′-monofosforan

Cykliczny adenozyno-3′,5′-monofosforan (cAMP) – organiczny związek chemiczny z grupy nukleotydów, cykliczna pochodna adenozyno-5′-monofosforanu (cykliczny diester kwasu fosforowego).

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Cykliczny adenozyno-3′,5′-monofosforan · Zobacz więcej »

Cytologia

Cytologia, inaczej biologia komórki (z gr. kytos - komórka i logos - nauka) – nauka o budowie wewnętrznej i funkcji podstawowej jednostki budulcowej organizmów, jaką jest komórka.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Cytologia · Zobacz więcej »

Cytoplazma

białek i większych struktur. Cytoplazma – część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym a w przypadku, z definicji nie posiadających jądra, komórek prokariotycznych – cała protoplazma.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Cytoplazma · Zobacz więcej »

Deoksyryboza

Deoksyryboza (2-deoksyryboza, dezoksyryboza) – cukier prosty z grupy aldopentoz.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Deoksyryboza · Zobacz więcej »

Difosforany

Difosforany (PPi, dawniej: pirofosforany), – grupa związków chemicznych, soli lub estrów kwasu difosforowego.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Difosforany · Zobacz więcej »

Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy

Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NADH – forma zredukowana, NAD+ – forma utleniona) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd pełniący istotną rolę w procesach oddychania komórkowego.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy · Zobacz więcej »

Egzocytoza

Schemat procesu egzocytozy Egzocytoza, inaczej cytopempsja (z gr.: egzo- + kýtos) – proces uwalniania metabolitów powstających wewnątrz komórki (np. hormonów, neurotransmiterów, enzymów), ale także i produktów ubocznych metabolizmu i wydalin do przestrzeni pozakomórkowej.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Egzocytoza · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Elektron · Zobacz więcej »

Energia (fizyka)

Uderzenie pioruna jest przykładem przemian energii kuli plazmowej Energia gr. ενεργεια (energeia) – skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii)Leksykon naukowo-techniczny WNT 1984 s. 200Encyklopedia techniki - podstawy techniki WNT 1994 s. 155 jako jego zdolność do wykonania pracyIlustrowana encyklopedia dla wszystkich.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Energia (fizyka) · Zobacz więcej »

Energia wiązania

Energia wiązania – energia potrzebna do rozdzielenia układu na jego elementy składowe i oddalenia ich od siebie tak, by przestały ze sobą oddziaływać.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Energia wiązania · Zobacz więcej »

Entalpia swobodna

pojemnością dla entropii'' (ilość entropii, o którą entropia ciała może być zwiększona bez zmiany energii wewnętrznej ciała lub zwiększenia jego objętości). Entalpia swobodna, funkcja Gibbsa, energia swobodna Gibbsa; symbol g lub G – potencjał termodynamiczny zdefiniowany następująco: co jest równoważne: gdzie.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Entalpia swobodna · Zobacz więcej »

Entalpia swobodna reakcji

Entalpia swobodna reakcji (Δg lub ΔG) – funkcja termodynamiczna reakcji chemicznych, zmiana entalpii swobodnej (energii swobodnej Gibbsa; g) układu spowodowana przebiegiem reakcji chemicznej pod stałym ciśnieniem i w stałej temperaturze, odniesiona do liczby postępu reakcji równej jeden.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Entalpia swobodna reakcji · Zobacz więcej »

Estry

Wzór ogólny estrów kwasów karboksylowych Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Estry · Zobacz więcej »

Eukarionty

Eukarionty, eukariota, eukarioty, organizmy eukariotyczne (Eukaryota, Eukarya), określane też jako jądrowce, jądrowe, organizmy jądrowe, karioty, kariota (Karyobionta) – organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających je od prokariontów.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Eukarionty · Zobacz więcej »

Fosfofruktokinaza

Fruktozo-6-fosforan Fruktozo-1,6-bisfosforan Fruktozo-2,6-bisfosforan Fosfofruktokinazy (PFK z en phosphofructokinase) – grupa enzymów z klasy kinaz fosforylujących fruktozo-6-fosforan.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Fosfofruktokinaza · Zobacz więcej »

Fosforany

Grupa fosforanowa Fosforany (nazwa systematyczna: tetraoksydofosforany(3−); w systemie Stocka: ortofosforany(V)) – związki chemiczne, pochodne kwasu fosforowego.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Fosforany · Zobacz więcej »

Fosforylacja

Fosforylacja – reakcja przyłączenia reszty fosforanowej do nukleofilowego atomu dowolnego związku chemicznego.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Fosforylacja · Zobacz więcej »

Fosforylacja oksydacyjna

Fosforylacja oksydacyjna u eukariotów zachodzi dzięki łańcuchowi transportu elektronów w mitochondriach. NADH i bursztynian wytworzone w cyklu kwasu cytrynowego są utleniane wytwarzając energię niezbędną do syntezy ATP. Fosforylacja oksydacyjna – jest szlakiem metabolicznym, w którego wyniku energia uwalniana podczas utleniania zredukowanych nukleotydów przekształcana jest w energię ATP.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Fosforylacja oksydacyjna · Zobacz więcej »

Fotosynteza

Najczęściej substratami fotosyntezy są dwutlenek węgla i woda, produktami – węglowodany i tlen, a źródłem energii – światło słoneczne barwnik fotosyntetyczny) Fotosynteza (– światło, – łączenie) – biochemiczny proces wytwarzania związków organicznych z materii nieorganicznej, zachodzący w komórkach zawierających chlorofil lub bakteriochlorofil, przy udziale światła.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Fotosynteza · Zobacz więcej »

Fritz Lipmann

Fritz Albert Lipmann Fritz Albert Lipmann (ur. 12 czerwca 1899 w Królewcu, zm. 24 lipca 1986 w Poughkeepsie) – amerykański biochemik pochodzenia niemieckiego, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii lub medycyny w 1953.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Fritz Lipmann · Zobacz więcej »

Fruktoza

Fruktoza, czyli cukier owocowy (z łac. fructus – owoc) – organiczny związek chemiczny z grupy ketoz.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Fruktoza · Zobacz więcej »

Gliceryna

Gliceryna, glicerol (łac. Glycerolum) – organiczny związek chemiczny z grupy cukroli; najprostszy trwały alkohol trójwodorotlenowy (triol).

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Gliceryna · Zobacz więcej »

Glikoliza

Schemat glikolizy Glikoliza, szlak Embdena-Meyerhofa-Parnasa – ciąg reakcji biochemicznych, podczas których jedna cząsteczka glukozy zostaje przekształcona w dwie cząsteczki pirogronianu.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Glikoliza · Zobacz więcej »

Glikosom

świdrowca Glikosom – organellum otoczone pojedynczą błoną występujące u Kinetoplastida.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Glikosom · Zobacz więcej »

Glukokinaza

Glukokinaza – enzym (EC 2.7.1.2) katalizujący reakcję fosforylowania glukozy do glukozo-6-fosforanu.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Glukokinaza · Zobacz więcej »

Glukoza

Glukoza, D-glukoza – organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Glukoza · Zobacz więcej »

Grupa benzylowa

Grupa benzylowa Grupa benzylowa, potocznie benzyl, symbol BnMiędzynarodowym symbolem grupy benzylowej jest Bn, nie zaś Bz, który oznacza grupę benzoilową.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Grupa benzylowa · Zobacz więcej »

Guanozyno-5′-difosforan

Guanozyno-5′-difosforan (GDP) – organiczny związek chemiczny, rybonukleotyd o budowie podobnej do adenozynodifosforanu (ADP).

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Guanozyno-5′-difosforan · Zobacz więcej »

Guanozyno-5′-monofosforan

Guanozyno-5′-monofosforan (GMP) – organiczny związek chemiczny z grupy rybonukleotydów, ester guanozyny i kwasu fosforowego.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Guanozyno-5′-monofosforan · Zobacz więcej »

Guanozyno-5′-trifosforan

Guanozyno-5′-trifosforan (GTP) – organiczny związek chemiczny, rybonukleotyd purynowy pełniący funkcję przenośnika energii w komórce.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Guanozyno-5′-trifosforan · Zobacz więcej »

Heksokinaza

Ludzka heksokinaza (dimer) Heksokinaza (EC 2.7.1.1) – enzym z klasy transferaz katalizujący pierwszą reakcję glikolizy, polegającą na fosforylacji glukozy do glukozo-6-fosforanu.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Heksokinaza · Zobacz więcej »

Hydroliza

Hydroliza – reakcja podwójnej wymiany (często odwracalna), która przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Hydroliza · Zobacz więcej »

Jens Skou

Jens Christian Skou (ur. 8 października 1918 w Lemvig, zm. 28 maja 2018 w Risskov) – duński lekarz, chemik i biofizyk.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Jens Skou · Zobacz więcej »

John Ernest Walker

John Ernest Walker (ur. 7 stycznia 1941 w Halifax w angielskiej prowincji Yorkshire) – brytyjski biolog molekularny.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i John Ernest Walker · Zobacz więcej »

Jon wodorowy

Jon wodorowy – kation (jon dodatni) utworzony z atomu wodoru, poprzez oderwanie jego jednego elektronu.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Jon wodorowy · Zobacz więcej »

Kataliza

Kataliza – zjawisko przyspieszenia szybkości reakcji chemicznej pod wpływem dodania do układu niewielkiej ilości katalizatora, który sam nie ulega trwałym przekształceniom, lecz tylko tworzy z innymi substratami związki lub kompleksy przejściowe.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Kataliza · Zobacz więcej »

Kinaza pirogronianowa

domen białkowych Kinaza pirogronianowa (EC 2.7.1.40) – enzym z klasy transferaz katalizujący przeniesienie grupy fosforanowej z fosfoenolopirogronianu na ADP, przez co tworzy się jedna cząsteczka pirogronianu i jedna cząsteczka ATP: Reakcja ta bierze udział w szlaku glikolitycznym.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Kinaza pirogronianowa · Zobacz więcej »

Kinazy

Kinazy (EC 2.7) – grupa enzymów należących do transferaz, katalizujących reakcję przeniesienia grupy fosforanowej ze związku wysokoenergetycznego (np. ATP) na właściwą cząsteczkę docelową.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Kinazy · Zobacz więcej »

Kinetoplastydy

Kinetoplastydy (Kinetoplastida) – wiciowce zwierzęce z supergrupy eukariontów Excavata klasyfikowane w randze gromady lub rzędu w typie Euglenozoa.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Kinetoplastydy · Zobacz więcej »

Koenzymy

Koenzym A Koenzymy – niebiałkowe składniki białek (np. enzymów) niezbędne dla ich aktywności, rodzaj kofaktorów.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Koenzymy · Zobacz więcej »

Kwas deoksyrybonukleinowy

wiązania wodorowe) Widełki replikacyjne DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z), daw.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Kwas deoksyrybonukleinowy · Zobacz więcej »

Kwas pirogronowy

Kwas pirogronowy (kwas 2-oksopropanowy) – organiczny związek chemiczny z grupy α-ketokwasów.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Kwas pirogronowy · Zobacz więcej »

Kwasy tłuszczowe

Kwasy tłuszczowe – kwasy monokarboksylowe o wzorze ogólnym R-COOH (R oznacza łańcuch węglowodorowy, a COOH jest grupą karboksylową znajdującą się na końcu tego łańcucha).

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Kwasy tłuszczowe · Zobacz więcej »

Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii

right Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii – laureaci nagrody przyznawanej corocznie osobom (1–3 rocznie), które dokonały odkrycia naukowego lub wynalazku w dziedzinie chemii (jednej z pięciu różnych dziedzin), wyświadczając tym największe dobrodziejstwo ludzkości; kryterium oceny osiągnięć kandydatów do Nagrody Nobla sformułował Alfred Nobel (1833–1896) w swoim testamencie.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii · Zobacz więcej »

Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (szw. Nobelpriset i fysiologi eller medicin) – nagroda przyznawaną corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny · Zobacz więcej »

Lipidy

Lipidy (gr. λίπος, tłuszcz) – szeroka grupa występujących w naturze związków chemicznych.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Lipidy · Zobacz więcej »

Macierz pozakomórkowa

Macierz pozakomórkowa, ECM (od ang. extracellular matrix), macierz zewnątrzkomórkowa, macierz międzykomórkowa, istota międzykomórkowa, substancja międzykomórkowa, substancja pozakomórkowa (łac. substantia intercellularis) – mieszanina wytwarzana przez komórki i wypełniająca przestrzeń między nimi, będąca częścią składową tkanek i je zespalającą.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Macierz pozakomórkowa · Zobacz więcej »

Mitochondrium

matriks oraz błony cytozol12) lizosom13) centriola Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) – otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Mitochondrium · Zobacz więcej »

Nukleotydy

Nukleotydy – organiczne związki chemiczne z grupy estrów fosforanowych; są estrami nukleozydów i kwasu fosforowego (5'-fosforany nukleozydów).

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Nukleotydy · Zobacz więcej »

Oddychanie komórkowe

Schemat oddychania komórkowego podczas utleniania glukozy Oddychanie komórkowe – wielostopniowy biochemiczny proces utleniania związków organicznych związany z wytwarzaniem energii użytecznej metabolicznie.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Oddychanie komórkowe · Zobacz więcej »

Oddziaływanie elektrostatyczne

Oddziaływanie elektrostatyczne – wzajemne oddziaływanie ciał (np. cząsteczek) posiadających ładunek elektryczny, np.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Oddziaływanie elektrostatyczne · Zobacz więcej »

Paul Boyer

Paul Delos Boyer (ur. 31 lipca 1918 w Provo, zm. 2 czerwca 2018 w Los Angeles) – amerykański biochemik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 1997 roku.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Paul Boyer · Zobacz więcej »

Peter D. Mitchell

Peter Dennis Mitchell (ur. 29 września 1920 w Mitcham, Surrey, zm. 10 kwietnia 1992 w Bodmin, Kornwalia) - brytyjski biochemik.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Peter D. Mitchell · Zobacz więcej »

Pierwotniaki

Pierwotniaki, protisty zwierzęce (Protozoa) – drobne (według tradycyjnych definicji – jednokomórkowe) organizmy eukariotyczne, zaliczane tradycyjnie (do XX w.) do królestwa zwierząt, w randze typu lub podkrólestwa.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Pierwotniaki · Zobacz więcej »

Pompa sodowo-potasowa

Schemat budowy Schemat działania. Kółka fioletowe – jony Na+, kółka niebieskie – jony K+ Schemat działania Pompa sodowo-potasowa (ATP-aza Na+/K+; EC 3.6.3.9) – enzym białkowy uczestniczący w aktywnym transporcie kationów sodu (Na+) i potasu (K+).

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Pompa sodowo-potasowa · Zobacz więcej »

Proton

kwarki górne, d – kwark dolny Proton stanowi jądro atomowe wodoru Proton, p (z gr. πρῶτον – "pierwsze") − trwała cząstka subatomowa z grupy barionów o ładunku +1 i masie spoczynkowej równej ok.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Proton · Zobacz więcej »

Puryna

Puryna (imidazolopirymidyna) – heterocykliczny, aromatyczny związek organiczny, zbudowany ze skondensowanych pierścieni pirymidyny i imidazolu.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Puryna · Zobacz więcej »

Reakcja pomostowa

Reakcja pomostowa, dekarboksylacja oksydacyjna pirogronianu, d.o.p. – zachodzi w macierzy mitochondrialnej i polega na oksydacyjnej dekarboksylacji pirogronianu.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Reakcja pomostowa · Zobacz więcej »

Rezonans chemiczny

Rezonans chemiczny (mezomeria) – sposób przedstawiania struktury związków chemicznych i innych indywiduów chemicznych za pomocą tzw.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Rezonans chemiczny · Zobacz więcej »

Ryboza

Ryboza – organiczny związek chemiczny, pięciowęglowy cukier prosty (pentoza) należący do aldoz (aldopentoza).

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Ryboza · Zobacz więcej »

Siła jonowa

Siła jonowa, I – miara występujących w roztworze oddziaływań międzyjonowych, określająca wpływ wszystkich obecnych w roztworze jonów na ich zachowanie oraz oddziaływanie z polem elektrycznym.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Siła jonowa · Zobacz więcej »

Syntaza ATP

Schemat syntezy ATP Model budowy syntazy ATP Syntaza ATP, (EC 3.6.3.14) – enzym z grupy syntaz katalizujący reakcję wytwarzania ATP z ADP i fosforanu nieorganicznego Pi.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Syntaza ATP · Zobacz więcej »

Triacyloglicerole

Struktura triacyloglicerolu. Od lewej: gliceryna, po prawej od góry w dół: kwas palmitynowy, kwas oleinowy, kwas α-linolenowy, wzór sumaryczny: C55H98O6 Ogólny wzór strukturalny tłuszczu (triacyloglicerolu)'''R''' oznacza łańcuchy alifatyczne Triacyloglicerole (triacyloglicerydy, triglicerydy, trójglicerydy, TG) – organiczne związki chemiczne należące do lipidów (tłuszczów prostych).

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Triacyloglicerole · Zobacz więcej »

Układ krwionośny kręgowców

Układ krwionośny kręgowców jest układem zamkniętym, a serce kręgowców jest wielojamowe.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Układ krwionośny kręgowców · Zobacz więcej »

Węglowodany

Węglowodany, cukry, cukrowce, sacharydy – organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla oraz wodoru i tlenu, zazwyczaj w stosunku H:O.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Węglowodany · Zobacz więcej »

Wiązania wysokoenergetyczne

Wiązania wysokoenergetyczne, wiązania makroergiczne - wiązania chemiczne, których standardowa energia swobodna hydrolizy jest równa bądź niższa ("bardziej ujemna") niż dla hydrolizy ADP do AMP.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Wiązania wysokoenergetyczne · Zobacz więcej »

Wiązanie N-glikozydowe

adenozyny Wiązanie N-glikozydowe – rodzaj wiązania glikozydowego pomiędzy anomerycznym atomem węgla cząsteczki cukru a atomem azotu, zwykle wchodzącego w skład zasady azotowej.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Wiązanie N-glikozydowe · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN (PWN) – polskie wydawnictwo naukowe założone w 1951 w Warszawie jako Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Wydawnictwo Naukowe PWN · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Adenozyno-5′-trifosforan i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Adenozyno-5'-trifosforan, Adenozynotrifosforan, Adenozynotrójfosforan, Kwas adenozynotrifosforowy, Kwas adenozynotrójfosforowy, Trifosforan adenozyny, Trójfosforan adenozyny.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »