Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Adwokat

Indeks Adwokat

Francuski adwokat, ilustracja z początku XX wieku Adwokat (łac. advocatus od advocare, wzywać na pomoc) – prawnik świadczący pomoc prawną, w szczególności polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

22 kontakty: Adwokat (ujednoznacznienie), Adwokat kościelny, Adwokatura, Akt prawny, Aplikacja adwokacka, Aplikant adwokacki (Polska), Doradca podatkowy w Polsce, Habilitacja, Izba adwokacka, Mecenas (prawnik), Naczelna Rada Adwokacka, Opinia prawna, Osobowość prawna, Pomoc prawna, Prawnik, Prawo o adwokaturze, Radca prawny, Sąd, Spółka osobowa, Tytuł naukowy, Urząd, Zespół adwokacki.

Adwokat (ujednoznacznienie)

* adwokat.

Nowy!!: Adwokat i Adwokat (ujednoznacznienie) · Zobacz więcej »

Adwokat kościelny

Adwokat kościelny – osoba świecka lub duchowna, która bierze udział w procesach kościelnych.

Nowy!!: Adwokat i Adwokat kościelny · Zobacz więcej »

Adwokatura

Adwokatura (tradycyjnie palestra) – ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.

Nowy!!: Adwokat i Adwokatura · Zobacz więcej »

Akt prawny

Akt prawny – rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony.

Nowy!!: Adwokat i Akt prawny · Zobacz więcej »

Aplikacja adwokacka

Aplikacja adwokacka – przygotowuje aplikantów adwokackich do wszechstronnego i należytego wykonywania zawodu adwokata.

Nowy!!: Adwokat i Aplikacja adwokacka · Zobacz więcej »

Aplikant adwokacki (Polska)

Aplikant adwokacki – osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra prawa bądź absolwent studiów prawniczych realizowanych za granicą, które uznane zostały w Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Adwokat i Aplikant adwokacki (Polska) · Zobacz więcej »

Doradca podatkowy w Polsce

Doradca podatkowy – wolny zawód zaufania publicznego powołany 1 stycznia 1997 ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Nowy!!: Adwokat i Doradca podatkowy w Polsce · Zobacz więcej »

Habilitacja

Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do.

Nowy!!: Adwokat i Habilitacja · Zobacz więcej »

Izba adwokacka

Toruniu Izba adwokacka – ogół polskich adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej.

Nowy!!: Adwokat i Izba adwokacka · Zobacz więcej »

Mecenas (prawnik)

Mecenas – we współczesnej polszczyźnie zwrot grzecznościowy wobec osoby posiadającej umocowanie do występowania przed sądem w imieniu innej osoby.

Nowy!!: Adwokat i Mecenas (prawnik) · Zobacz więcej »

Naczelna Rada Adwokacka

Naczelna Rada Adwokacka (NRA) – organ samorządu zawodowego adwokatury w Polsce, posiadający osobowość prawną i siedzibę w Warszawie mieszczącą się przy ulicy Świętojerskiej 16.

Nowy!!: Adwokat i Naczelna Rada Adwokacka · Zobacz więcej »

Opinia prawna

Opinia prawna — pomocniczy materiał analityczny związany z praktycznymi problemami prawnymi dotyczącymi jednostkowej sprawy lub konkretnego przypadku.

Nowy!!: Adwokat i Opinia prawna · Zobacz więcej »

Osobowość prawna

Osobowość prawna – pojęcie określające zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych.

Nowy!!: Adwokat i Osobowość prawna · Zobacz więcej »

Pomoc prawna

Pomoc prawna – szczególnego rodzaju usługi świadczone podmiotom stosunków prawnych w celu ochrony ich prawnie chronionych interesów.

Nowy!!: Adwokat i Pomoc prawna · Zobacz więcej »

Prawnik

Niemiecki notariusz,1830 sędziowie, 2013 Prawnik – osoba pełniąca funkcję lub zawód albo posiadająca wykształcenie prawnicze.

Nowy!!: Adwokat i Prawnik · Zobacz więcej »

Prawo o adwokaturze

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze – polska ustawa, uchwalona przez Sejm PRL, regulująca kwestie związane z zawodem adwokata.

Nowy!!: Adwokat i Prawo o adwokaturze · Zobacz więcej »

Radca prawny

Radca prawny – w Polsce wolny zawód zaufania publicznego zajmujący się świadczeniem pomocy prawnej, w szczególności polegającej na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Nowy!!: Adwokat i Radca prawny · Zobacz więcej »

Sąd

Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie Sądu Kasacyjnego Wnętrze sądu (Old Bailey) w Londynie, XIX wiek Warszawie Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych.

Nowy!!: Adwokat i Sąd · Zobacz więcej »

Spółka osobowa

Spółka osobowa – spółka prawa handlowego, której działalność opiera się na osobistej więzi między jej wspólnikami, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Nowy!!: Adwokat i Spółka osobowa · Zobacz więcej »

Tytuł naukowy

Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany w Polsce przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego i przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie (postępowaniu) habilitacyjnym oraz posiada znaczące osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej.

Nowy!!: Adwokat i Tytuł naukowy · Zobacz więcej »

Urząd

Urząd – w prawie administracyjnym występuje w trzech znaczeniach.

Nowy!!: Adwokat i Urząd · Zobacz więcej »

Zespół adwokacki

Zespół adwokacki – formuła działalności prawników (adwokatów), którą wprowadzono ustawą z 1950 r. o ustroju adwokatury.

Nowy!!: Adwokat i Zespół adwokacki · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »