Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Alanina

Indeks Alanina

Alanina (Ala, A, α-alanina) − organiczny związek chemiczny z grupy α-aminokwasów.

30 kontakty: Alkany, Aminokwasy, Aminokwasy białkowe, Aminokwasy endogenne, Aminotransferaza alaninowa, Aminotransferazy, Biosynteza, Biotyna, Centrum żelazowo-siarkowe, Chiralność cząsteczek, Cykl glukozowo-alaninowy, Cysteina, Enancjomery, Etanol, Grupa alkilowa, Grupa funkcyjna, Izomeria optyczna, Kodon, Konfiguracja absolutna, Kwas glutaminowy, Kwas pirogronowy, MRNA, Numer EC, Polarność, Siarka, TRNA, Walina, Węgiel (pierwiastek), Witamina B1, Związki organiczne.

Alkany

Alkany (parafiny, z.

Nowy!!: Alanina i Alkany · Zobacz więcej »

Aminokwasy

Schemat budowy α-aminokwasu – grupa aminowa po lewej i karboksylowa po prawej Aminokwasy (aa, AA, z ang. amino acids), kwasy aminowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową oraz kwasową grupę karboksylową −COOH, lub w ujęciu ogólniejszym, dowolną grupę kwasową.

Nowy!!: Alanina i Aminokwasy · Zobacz więcej »

Aminokwasy białkowe

projekcji Fischera Aminokwasy białkowe – aminokwasy wchodzące w skład białek, łączące się z sobą wiązaniem peptydowym.

Nowy!!: Alanina i Aminokwasy białkowe · Zobacz więcej »

Aminokwasy endogenne

Aminokwasy endogenne (gr. éndon – wewnątrz; w domu; ang. DAA – dispensable amino acids) – aminokwasy, które organizm może syntetyzować samodzielnie, w przeciwieństwie do aminokwasów egzogennych, które musi przyjmować systematycznie wraz z pożywieniem.

Nowy!!: Alanina i Aminokwasy endogenne · Zobacz więcej »

Aminotransferaza alaninowa

Aminotransferaza alaninowa (w skrócie ALT, ALAT, AlAT lub GPT od ang. glutamic pyruvic transferase) – narządowo niespecyficzny enzym (EC 2.6.1.2) indykatorowy, biorący udział w przemianach białek.

Nowy!!: Alanina i Aminotransferaza alaninowa · Zobacz więcej »

Aminotransferazy

grupą ketonową (.

Nowy!!: Alanina i Aminotransferazy · Zobacz więcej »

Biosynteza

Biosynteza, synteza biologiczna – proces biologiczny składający się na anabolizm.

Nowy!!: Alanina i Biosynteza · Zobacz więcej »

Biotyna

Biotyna (– życie), witamina H, witamina B7 – heterocykliczny organiczny związek chemiczny z grupy witamin rozpuszczalnych w wodzie.

Nowy!!: Alanina i Biotyna · Zobacz więcej »

Centrum żelazowo-siarkowe

200px Centra żelazowo-siarkowe, centra żelazo-siarkowe – to grupy prostetyczne wielu enzymów.

Nowy!!: Alanina i Centrum żelazowo-siarkowe · Zobacz więcej »

Chiralność cząsteczek

enancjomerów tego samego związku chemicznego Cząsteczki chiralne wykazują symetrię taką jak lewa i prawa dłoń alaniny (''S'')-alanina (po lewej) i (''R'')-alanina (po prawej) Chiralność (gr. χειρ / cheir - ręka) – cecha cząsteczek chemicznych przejawiająca się w tym, że cząsteczka wyjściowa i jej odbicie lustrzane nie są identyczne i, podobnie jak wszystkie inne obiekty chiralne, nie można ich nałożyć na siebie na drodze translacji i obrotu w przestrzeni.

Nowy!!: Alanina i Chiralność cząsteczek · Zobacz więcej »

Cykl glukozowo-alaninowy

alanina pirogronian glukoza Cykl glukozowo-alaninowy – cykl metaboliczny, w którym glukoza i alanina krążą pomiędzy wątrobą i mięśniami.

Nowy!!: Alanina i Cykl glukozowo-alaninowy · Zobacz więcej »

Cysteina

Cysteina (skrót: Cys lub C) – organiczny związek chemiczny z grupy endogennych aminokwasów kodowanych, wchodzi w skład wielu białek.

Nowy!!: Alanina i Cysteina · Zobacz więcej »

Enancjomery

Enancjomery – para nienakładalnych na siebie cząsteczek chemicznych, które są wzajemnymi odbiciami lustrzanymi (podobnie jak prawa i lewa ręka).

Nowy!!: Alanina i Enancjomery · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Alanina i Etanol · Zobacz więcej »

Grupa alkilowa

grupy acetylowej) i etylową −CH2CH3 Grupa alkilowaTermin „grupa alkanylowa” nie jest używany.

Nowy!!: Alanina i Grupa alkilowa · Zobacz więcej »

Grupa funkcyjna

Grupa funkcyjna – rodzaj podstawnika w związku organicznym, który zmienia jego właściwości chemiczne i decyduje o sposobie jego reagowania w danej reakcji i stanowiący podstawę klasyfikacji związku.

Nowy!!: Alanina i Grupa funkcyjna · Zobacz więcej »

Izomeria optyczna

Izomeria optyczna – rodzaj izomerii konfiguracyjnej, która polega na występowaniu związków chemicznych w dwóch postaciach wykazujących przeciwną aktywność optyczną.

Nowy!!: Alanina i Izomeria optyczna · Zobacz więcej »

Kodon

Tabela kodonów Kodon (triplet) – jednostka w sekwencji mRNA składająca się z trzech nukleotydów kodujących określony aminokwas.

Nowy!!: Alanina i Kodon · Zobacz więcej »

Konfiguracja absolutna

Konfiguracja absolutna, konfiguracja bezwzględna – jednoznaczny sposób rozróżniania i nazewnictwa izomerów optycznych, a ściśle biorąc ustalania rozmieszczenia w przestrzeni podstawników w enancjomerach i diastereoizomerach.

Nowy!!: Alanina i Konfiguracja absolutna · Zobacz więcej »

Kwas glutaminowy

Kwas glutaminowy (Glu, E; łac. Acidum glutamicum)skróty "Glx" lub "Z" oznaczają "kwas glutaminowy lub glutamina" czyli Glx.

Nowy!!: Alanina i Kwas glutaminowy · Zobacz więcej »

Kwas pirogronowy

Kwas pirogronowy (kwas 2-oksopropanowy) – organiczny związek chemiczny z grupy α-ketokwasów.

Nowy!!: Alanina i Kwas pirogronowy · Zobacz więcej »

MRNA

ogona poli-A. mRNA (od ang. messenger RNA), informacyjny RNA, matrycowy RNA, przekaźnikowy RNA – rodzaj kwasu rybonukleinowego (RNA), którego funkcją jest przenoszenie informacji genetycznej o sekwencji poszczególnych polipeptydów z genów do aparatu translacyjnego.

Nowy!!: Alanina i MRNA · Zobacz więcej »

Numer EC

Numer EC – numer przypisany każdemu enzymowi według zasad klasyfikacji opracowanej w 1984 roku przez Komitet Nazewnictwa (ang. Nomenclature Committee) Międzynarodowej Unii Biochemii i Biologii Molekularnej (ang. International Union of Biochemistry).

Nowy!!: Alanina i Numer EC · Zobacz więcej »

Polarność

D Cząsteczka CO2 jest apolarna, czyli jej moment dipolowy wynosi 0 Polarność Polarność – właściwość indywiduów chemicznych polegająca na występowaniu w nich elektrycznego momentu dipolowego w wyniku nierównomiernego rozłożenia cząstkowych ładunków elektrycznych w ich objętości.

Nowy!!: Alanina i Polarność · Zobacz więcej »

Siarka

Siarka w postaci granulowanej Kryształy siarki w toluenie Siarka (S, łac. sulphur) – pierwiastek chemiczny, niemetal z bloku p w układzie okresowym.

Nowy!!: Alanina i Siarka · Zobacz więcej »

TRNA

Trójwymiarowy model tRNAPhe z drożdży '''Schemat budowy tRNA''': α, ramię antykodonowe A; β, ramię aminokwasowe (akceptorowe); γ, ramię dodatkowe (zmienne); δ, ramię dihydrourydynowe D; τ, ramię rybotymidowe (pseudourydynowe) T Struktura drugorzędowa tRNA tRNA, transportujący (transferowy) RNA (ang. transfer RNA) − stosunkowo nieduże, składające się z kilkudziesięciu nukleotydów, cząsteczki kwasu rybonukleinowego (RNA), których zadaniem jest przyłączanie wolnych aminokwasów w cytoplazmie i transportowanie ich do rybosomów, gdzie w trakcie procesu translacji zostają włączone do powstającego łańcucha polipeptydowego.

Nowy!!: Alanina i TRNA · Zobacz więcej »

Walina

Walina (nazwa skrótowa Val, V) - organiczny związek chemiczny, aminokwas egzogenny, kodowany przez kodony GUU, GUC, GUA oraz GUG.

Nowy!!: Alanina i Walina · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Alanina i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Witamina B1

Witamina B1 (tiamina) – heterocykliczny związek chemiczny, złożony z pierścieni tiazolowego i pirymidynowego, połączonych mostkiem metinowym.

Nowy!!: Alanina i Witamina B1 · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Alanina i Związki organiczne · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »