Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Alkohole

Indeks Alkohole

Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych (R – grupa alkilowa) Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.

68 kontakty: Acetale, Aceton, Aldehyd octowy, Aldehydy, Alkanole, Alkany, Alkeny, Alkohol allilowy, Alkohol benzylowy, Alkohol propargilowy, Alkoholany, Alkohole (literatura), Alkohole aromatyczne, Alkohole cukrowe, Alkohole wielowodorotlenowe, Asocjacja cząsteczek, Benzen, Borowodorek sodu, Chlorochromian pirydyny, Cykloheksanol, Dichromiany, Diole, Elektroujemność, Enole, Estry, Estryfikacja, Etanol, Eten, Fenole, Grupa alkilowa, Grupa hydroksylowa, Halogenki alkilowe, Hybrydyzacja (chemia), Hydrofobowość, Hydroksykwasy, Izopropanol, Katalizator, Ketony, Kwasy karboksylowe, Lokant, Lotność (ciecz), Masa molowa, Metale, Metanol, Nadmanganian potasu, Napój alkoholowy, Pallad, Pokost, Propanol, Reakcja Grignarda, ..., Rzędowość, Temperatura wrzenia, Tert-Butanol, Tetrahydroglinian litu, Tlenek chromu(VI), Tlenek manganu(IV), Utlenianie, Uwodornianie, Węgiel (pierwiastek), Wiązanie jonowe, Wiązanie kowalencyjne, Wiązanie wodorowe, Wodór, Wodorotlenek potasu, Wodorotlenki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Związki aromatyczne, Związki organiczne. Rozwiń indeks (18 jeszcze) »

Acetale

Wzór ogólny acetali aldehydowych Wzór ogólny acetali ketonowych (ketali) Acetale – grupa organicznych związków chemicznych o wzorze ogólnym (R′ ≠ H) będące tym samym dieterami dioli geminalnych.

Nowy!!: Alkohole i Acetale · Zobacz więcej »

Aceton

Aceton, propanon – organiczny związek chemiczny z grupy ketonów, najprostszy keton alifatyczny.

Nowy!!: Alkohole i Aceton · Zobacz więcej »

Aldehyd octowy

Aldehyd octowy (acetaldehyd), – organiczny związek chemiczny z grupy aldehydów.

Nowy!!: Alkohole i Aldehyd octowy · Zobacz więcej »

Aldehydy

Wzór ogólny aldehydów Aldehydy (.

Nowy!!: Alkohole i Aldehydy · Zobacz więcej »

Alkanole

Alkanole – grupa organicznych związków chemicznych, będących acyklicznymi, alifatycznymi alkoholami monohydroksylowymi o wzorze ogólnym:.

Nowy!!: Alkohole i Alkanole · Zobacz więcej »

Alkany

Alkany (parafiny, z.

Nowy!!: Alkohole i Alkany · Zobacz więcej »

Alkeny

Alkeny – organiczne związki chemiczne z grupy węglowodorów nienasyconych, w których występuje jedno podwójne wiązanie chemiczne między atomami węgla (C.

Nowy!!: Alkohole i Alkeny · Zobacz więcej »

Alkohol allilowy

Alkohol allilowy, CH2.

Nowy!!: Alkohole i Alkohol allilowy · Zobacz więcej »

Alkohol benzylowy

Alkohol benzylowy (nazwa systematyczna: fenylometanol, dawniej zwany fenylokarbinolem), C6H5CH2OH – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi aromatycznych.

Nowy!!: Alkohole i Alkohol benzylowy · Zobacz więcej »

Alkohol propargilowy

Alkohol propargilowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi nienasyconych, najprostszy alkohol z potrójnym wiązaniem.

Nowy!!: Alkohole i Alkohol propargilowy · Zobacz więcej »

Alkoholany

grupy alkoksylowej Alkoholany (alkoksylany) – organiczne związki chemiczne o wzorze ogólnym ROM (gdzie: R – grupa alkilowa; M – atom metalu).

Nowy!!: Alkohole i Alkoholany · Zobacz więcej »

Alkohole (literatura)

Alkohole (Alcools) – zbiór poezji Guillaume'a Apollinaire'a wydany w 1913 roku.

Nowy!!: Alkohole i Alkohole (literatura) · Zobacz więcej »

Alkohole aromatyczne

Alkohole aromatyczne – grupa organicznych związków chemicznych, alkoholi zbudowanych z układu aromatycznego i grupy hydroksyalkilowej, tj.

Nowy!!: Alkohole i Alkohole aromatyczne · Zobacz więcej »

Alkohole cukrowe

Alkohole cukrowe (cukrole) – alkohole polihydroksylowe (poliole) zawierające po jednej grupie hydroksylowej (−OH) przy każdym atomie węgla.

Nowy!!: Alkohole i Alkohole cukrowe · Zobacz więcej »

Alkohole wielowodorotlenowe

Alkohole wielowodorotlenowe, alkohole polihydroksylowe, poliole – alkohole posiadające w swojej cząsteczce więcej niż jedną grupę hydroksylową (-OH).

Nowy!!: Alkohole i Alkohole wielowodorotlenowe · Zobacz więcej »

Asocjacja cząsteczek

kwasu octowego Asocjacja cząsteczek – wiązanie się pojedynczych cząsteczek związków chemicznych w zespoły cząsteczkowe (asocjaty).

Nowy!!: Alkohole i Asocjacja cząsteczek · Zobacz więcej »

Benzen

Znaczek pocztowy wydany w 150 rocznicę urodzin Friedricha Augusta Kekulégo, który zaproponował model struktury benzenu Benzen – organiczny związek chemiczny z grupy arenów.

Nowy!!: Alkohole i Benzen · Zobacz więcej »

Borowodorek sodu

Borowodorek sodu, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorków.

Nowy!!: Alkohole i Borowodorek sodu · Zobacz więcej »

Chlorochromian pirydyny

Chlorochromian pirydyny, PCC, odczynnik Coreya – organiczny związek chemiczny, sól pirydyniowa kwasu chlorochromowego.

Nowy!!: Alkohole i Chlorochromian pirydyny · Zobacz więcej »

Cykloheksanol

Cykloheksanol – cykliczny, nasycony alkohol drugorzędowy o wzorze C6H11OH będący pochodną cykloheksanu.

Nowy!!: Alkohole i Cykloheksanol · Zobacz więcej »

Dichromiany

Odczynnik Cornfortha (dichromian pirydyniowy) – silny utleniacz stosowany w chemii organicznej Dichromiany, MCr2O7 – grupa związków chemicznych, sole kwasu dichromowego (H2Cr2O7).

Nowy!!: Alkohole i Dichromiany · Zobacz więcej »

Diole

Diole (R(OH)2) – grupa organicznych związków chemicznych, alkohole zawierające dwie grupy hydroksylowe.

Nowy!!: Alkohole i Diole · Zobacz więcej »

Elektroujemność

Elektroujemność, skala elektroujemności – miara tendencji do przyciągania elektronów przez atomy danego pierwiastka, gdy tworzy on związek chemiczny z atomami innego pierwiastka.

Nowy!!: Alkohole i Elektroujemność · Zobacz więcej »

Enole

Równowaga ketonowo−enolowa Enole − związki organiczne, w których grupa hydroksylowa (–OH), występuje przy wiązaniu podwójnym węgiel−węgiel (HO–C.

Nowy!!: Alkohole i Enole · Zobacz więcej »

Estry

Wzór ogólny estrów kwasów karboksylowych Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli.

Nowy!!: Alkohole i Estry · Zobacz więcej »

Estryfikacja

Estryfikacja – reakcja chemiczna, w wyniku której powstają estry.

Nowy!!: Alkohole i Estryfikacja · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Alkohole i Etanol · Zobacz więcej »

Eten

hormonem roślinnym) Eten, etylen, C2H4 – organiczny związek chemiczny, najprostszy możliwy alken (węglowodór nienasycony).

Nowy!!: Alkohole i Eten · Zobacz więcej »

Fenole

Fenol (hydroksybenzen) – najprostszy z fenoli Fenole – związki organiczne zawierające grupy hydroksylowe związane bezpośrednio z atomami węgla w pierścieniu aromatycznym (w przeciwieństwie do alkoholi aromatycznych, np. alkoholu benzylowego, w których grupa hydroksylowa przyłączona jest do alkilowego atomu węgla).

Nowy!!: Alkohole i Fenole · Zobacz więcej »

Grupa alkilowa

grupy acetylowej) i etylową −CH2CH3 Grupa alkilowaTermin „grupa alkanylowa” nie jest używany.

Nowy!!: Alkohole i Grupa alkilowa · Zobacz więcej »

Grupa hydroksylowa

Grupa hydroksylowa, grupa wodorotlenowa (-OH) – jednowartościowa grupa funkcyjna zbudowana z atomu tlenu i wodoru.

Nowy!!: Alkohole i Grupa hydroksylowa · Zobacz więcej »

Halogenki alkilowe

Halogenki alkilowe, halogenoalkany – grupa organicznych związków chemicznych, pochodnych alkanów, w których jeden lub więcej atomów wodoru został zastąpiony przez atom halogenu.

Nowy!!: Alkohole i Halogenki alkilowe · Zobacz więcej »

Hybrydyzacja (chemia)

orbitale cząsteczkowe. Hipotetyczne orbitale zhybrydyzowane opisują prawdopodobne miejsca znalezienia w cząsteczce elektronów walencyjnych pochodzących od danego atomu Hybrydyzacja – tworzenie hipotetycznych mieszanych orbitali elektronów atomu w cząsteczce związku chemicznego (rodzaj „orbitali cząsteczkowych”) z pojedynczych „orbitali atomowych” przez liniową kombinację odpowiednich funkcji falowych (zob. przybliżone metody rozwiązywania równania Schrödingera)Orbitale zhybrydyzowane pomagają wyjaśniać kierunki wiązań chemicznych, ale nie są im przypisywane odpowiednie wartości energii elektronów pochodzących od danego atomu w cząsteczce, w polu oddziaływania rdzeni atomowych i elektronów walencyjnych pozostałych atomów.

Nowy!!: Alkohole i Hybrydyzacja (chemia) · Zobacz więcej »

Hydrofobowość

Kropla rosy na powierzchni liścia Krople wody na hydrofobowej powierzchni trawy Hydrofobowość (gr. hydro – woda, phobos – strach) – skłonność cząsteczek chemicznych do odpychania od siebie cząsteczek wody.

Nowy!!: Alkohole i Hydrofobowość · Zobacz więcej »

Hydroksykwasy

α-, β- i γ-hydroksykwasy Hydroksykwasy – grupa organicznych związków chemicznych zawierających w cząsteczce co najmniej jedną grupę karboksylową (–COOH) i co najmniej jedną grupę hydroksylową (–OH).

Nowy!!: Alkohole i Hydroksykwasy · Zobacz więcej »

Izopropanol

Izopropanol (propan-2-ol, alkohol izopropylowy) – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi alifatycznych.

Nowy!!: Alkohole i Izopropanol · Zobacz więcej »

Katalizator

Katalizator – substancja chemiczna, która dodana do układu powoduje zmianę ścieżki kinetycznej reakcji chemicznej, na taką, która ma niższą energię aktywacji, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej.

Nowy!!: Alkohole i Katalizator · Zobacz więcej »

Ketony

Wzór ogólny ketonów Ketony – grupa związków organicznych zawierających grupę ketonową, tj.

Nowy!!: Alkohole i Ketony · Zobacz więcej »

Kwasy karboksylowe

Kwas karboksylowy w formie obojętnej i zdysocjowanej. R – dowolna grupa organiczna Kwasy karboksylowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierająca grupę karboksylową.

Nowy!!: Alkohole i Kwasy karboksylowe · Zobacz więcej »

Lokant

Lokant – stosowana w nomenklaturze związków chemicznych liczba porządkowa lub litera (często grecka) opisująca położenie danego podstawnika lub grupy funkcyjnej w stosunku do reszty szkieletu cząsteczki.

Nowy!!: Alkohole i Lokant · Zobacz więcej »

Lotność (ciecz)

Lotność – stosunek ciśnienia cząstkowego danego składnika w parze nad cieczą do jego ułamka molowego w cieczy.

Nowy!!: Alkohole i Lotność (ciecz) · Zobacz więcej »

Masa molowa

Masa molowa – masa jednego mola substancji chemicznej.

Nowy!!: Alkohole i Masa molowa · Zobacz więcej »

Metale

Złoto - jeden z nielicznych metali występujących w przyrodzie w stanie wolnym Metale – pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych).

Nowy!!: Alkohole i Metale · Zobacz więcej »

Metanol

Metanol, alkohol metylowy, CH3OH – organiczny związek chemiczny, najprostszy alkohol alifatyczny.

Nowy!!: Alkohole i Metanol · Zobacz więcej »

Nadmanganian potasu

Nadmanganian potasu (nazwa Stocka: manganian(VII) potasu), KMnO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu nadmanganowego (nieistniejącego w formie wolnej).

Nowy!!: Alkohole i Nadmanganian potasu · Zobacz więcej »

Napój alkoholowy

Czerwone wino Napój alkoholowy – napój zawierający etanol, jedna z najpopularniejszych używek.

Nowy!!: Alkohole i Napój alkoholowy · Zobacz więcej »

Pallad

Pallad (Pd, łac. palladium) – pierwiastek chemiczny z grupy niklowców w układzie okresowym, należący do triady platynowców lekkich.

Nowy!!: Alkohole i Pallad · Zobacz więcej »

Pokost

Pokost, pokost lniany – produkt otrzymywany przez zagęszczenie oleju lnianego z dodatkiem substancji przyspieszających wysychanie (tzw. sykatyw), stosowany jako środek do impregnacji drewna, tynków i innych materiałów porowatych, w celu zabezpieczenia ich przed wilgocią oraz czynnikami atmosferycznymi.

Nowy!!: Alkohole i Pokost · Zobacz więcej »

Propanol

Propanol, alkohol propylowy, C3H7OH – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi z trzema atomami węgla w cząsteczce.

Nowy!!: Alkohole i Propanol · Zobacz więcej »

Reakcja Grignarda

Reakcja Grignarda – reakcja chemiczna stosowana powszechnie w chemii organicznej, w której związek metaloorganiczny o ogólnym wzorze RMgX (X.

Nowy!!: Alkohole i Reakcja Grignarda · Zobacz więcej »

Rzędowość

Rzędowość – termin stosowany przy opisie budowy związku chemicznego określający stopień podstawienia atomu w cząsteczce.

Nowy!!: Alkohole i Rzędowość · Zobacz więcej »

Temperatura wrzenia

Temperatura wrzenia – temperatura, przy której ciśnienie powstającej pary (ciśnienie pary nasyconej) jest równe ciśnieniu otoczenia, skutkiem czego parowanie następuje w całej objętości cieczy (dana substancja wrze).

Nowy!!: Alkohole i Temperatura wrzenia · Zobacz więcej »

Tert-Butanol

tert-Butanol, alkohol tert-butylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi alifatycznych, jeden z izomerów butanolu; najprostszy alkohol trzeciorzędowy.

Nowy!!: Alkohole i Tert-Butanol · Zobacz więcej »

Tetrahydroglinian litu

Tetrahydroglinian litu, glinowodorek litu, Li – nieorganiczny związek chemiczny, stosowany głównie jako silny środek redukujący i suszący.

Nowy!!: Alkohole i Tetrahydroglinian litu · Zobacz więcej »

Tlenek chromu(VI)

Tlenek chromu(VI) (bezwodnik chromowy), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków kwasowych, w którym chrom występuje na VI stopniu utlenienia.

Nowy!!: Alkohole i Tlenek chromu(VI) · Zobacz więcej »

Tlenek manganu(IV)

piroluzyt Tlenek manganu(IV) (ditlenek manganu), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym mangan występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Alkohole i Tlenek manganu(IV) · Zobacz więcej »

Utlenianie

Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy (co jest równoważne z oddaniem elektronów).

Nowy!!: Alkohole i Utlenianie · Zobacz więcej »

Uwodornianie

Uwodornianie, uwodornienie, hydrogenizacja,hydrogenacja, wodorowanie, hydrogenoliza – reakcja redukcji polegająca na przyłączaniu wodoru do danego związku chemicznego.

Nowy!!: Alkohole i Uwodornianie · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Alkohole i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Wiązanie jonowe

Wiązanie jonowe (wiązanie elektrowalencyjne, wiązanie heteropolarne, wiązanie biegunowe) – rodzaj wiązania chemicznego, którego istotą jest elektrostatyczne oddziaływanie między jonami o różnoimiennych ładunkach.

Nowy!!: Alkohole i Wiązanie jonowe · Zobacz więcej »

Wiązanie kowalencyjne

wodoru Wiązanie kowalencyjne w cząsteczce fluoru Wiązanie kowalencyjne – rodzaj wiązania chemicznego.

Nowy!!: Alkohole i Wiązanie kowalencyjne · Zobacz więcej »

Wiązanie wodorowe

Wiązanie wodorowe obecne w ciekłej wodzie Wiązanie wodorowe, mostek wodorowy – rodzaj oddziaływania elektrostatycznego między atomem wodoru i atomem elektroujemnym zawierającym wolne pary elektronowe.

Nowy!!: Alkohole i Wiązanie wodorowe · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Alkohole i Wodór · Zobacz więcej »

Wodorotlenek potasu

Wodorotlenek potasu (potaż żrący), KOH – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, jedna z najsilniejszych zasad.

Nowy!!: Alkohole i Wodorotlenek potasu · Zobacz więcej »

Wodorotlenki

Wodorotlenki – związki chemiczne zawierające stabilny kation oraz anion wodorotlenowy OH−.

Nowy!!: Alkohole i Wodorotlenki · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN (PWN) – polskie wydawnictwo naukowe założone w 1951 w Warszawie jako Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowy!!: Alkohole i Wydawnictwo Naukowe PWN · Zobacz więcej »

Związki aromatyczne

Delokalizacja elektronów z orbitali p w cząsteczce benzenu Związki aromatyczne – związki chemiczne, z reguły organiczne, posiadające w cząsteczce zdelokalizowane elektrony π, tworzące tzw.

Nowy!!: Alkohole i Związki aromatyczne · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Alkohole i Związki organiczne · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »