Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Alternacja (językoznawstwo)

Indeks Alternacja (językoznawstwo)

Alternacja – w dziedzinie fonetyki oznacza oboczność tematu lub rdzenia wyrazu, czyli wymianę głosek fonetycznie różnych, lecz pokrewnych pod względem etymologicznym (np. stół – stole, dwór – dworze, grób – grobie).

31 kontakty: Aglutynacyjność, Alternacja (językoznawstwo), Aspekt (językoznawstwo), Fonetyka, Język arabski, Język kabylski, Język polski, Język praindoeuropejski, Język prasłowiański, Języki berberyjskie, Języki indoeuropejskie, Języki semickie, Jer (głoska), Końcówka fleksyjna, Kontaminacja (językoznawstwo), Medresa, Międzyrostek, Pole semantyczne, Proces fonetyczny, Przedrostek, Przegłos, Przegłos lechicki, Przyrostek, Rodzaj czynności, Samogłoska, Spółgłoska, Temat wyrazu, Teoria laryngalna, Wzdłużenie zastępcze, Zanik iloczasu, Zasada sylaby otwartej.

Aglutynacyjność

Aglutynacyjność (dosł. sklejanie), aglutynacja – w językoznawstwie proces morfologiczny polegający na stosowaniu różnego rodzaju afiksów, określających funkcję składniową wyrazu w wypowiedzeniu.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Aglutynacyjność · Zobacz więcej »

Alternacja (językoznawstwo)

Alternacja – w dziedzinie fonetyki oznacza oboczność tematu lub rdzenia wyrazu, czyli wymianę głosek fonetycznie różnych, lecz pokrewnych pod względem etymologicznym (np. stół – stole, dwór – dworze, grób – grobie).

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Alternacja (językoznawstwo) · Zobacz więcej »

Aspekt (językoznawstwo)

Aspekt (postać, forma) – kategoria gramatyczna wyrażająca sposób przedstawienia czynności lub stanu.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Aspekt (językoznawstwo) · Zobacz więcej »

Fonetyka

Fonetyka (dawniej głoskownia) – jeden z działów lingwistyki zajmujący się badaniem dźwięków mowy ludzkiej (zwanych głoskami) od strony ich artykulacji (tj. sposobu wytwarzania za pomocą narządów mowy; to tzw. fonetyka artykulacyjna), ich cech fizycznych (dokładniej: akustycznych – fonetyka akustyczna) ich odbierania (fonetyka audytywna), reakcji, jakie owe głoski wywołują w psychice człowieka (psychofonetyka).

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Fonetyka · Zobacz więcej »

Język arabski

Język arabski należy do rodziny języków semickich, w której zaliczany jest do grupy języków południowo-zachodnich według klasycznego podziału, bądź grupy języków zachodnich, centralnych według podziału Hetzrona i Voigta.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Język arabski · Zobacz więcej »

Język kabylski

Język kabylski (kabyle, nazwa własna: taqbaylit) – afroazjatycki język z północnej gałęzi rodziny berberyjskiej, używany według różnych szacunków przez od ponad 3 do 6 milionów Kabylów, głównie w północnej Algierii.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Język kabylski · Zobacz więcej »

Język polski

Język polski, polszczyzna – język naturalny należący do grupy języków zachodniosłowiańskich (do której należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiącej część rodziny języków indoeuropejskich.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Język polski · Zobacz więcej »

Język praindoeuropejski

Język praindoeuropejski – prajęzyk, czyli wspólny przodek języków indoeuropejskich, niezaświadczony bezpośrednio, ale częściowo zrekonstruowany za pomocą metody porównawczej.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Język praindoeuropejski · Zobacz więcej »

Język prasłowiański

Język prasłowiański – należący do rodziny języków indoeuropejskich wspólny prajęzyk dawnych Słowian, z którego później wykształciły się poszczególne języki słowiańskie.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Język prasłowiański · Zobacz więcej »

Języki berberyjskie

rozmieszczenie poszczególnych języków berberyjskich Języki berberyjskie (berberskie) – podrodzina języków afroazjatyckich, używanych głównie na terenach gór Atlas w Maroku (gałąź północna) oraz w Libii, Algierii i Nigrze (gałąź południowa).

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Języki berberyjskie · Zobacz więcej »

Języki indoeuropejskie

Współczesny zasięg geograficzny języków indoeuropejskich Języki indoeuropejskie Języki indoeuropejskie – jedna z największych i najwcześniej odkrytych rodzin języków.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Języki indoeuropejskie · Zobacz więcej »

Języki semickie

Współczesny zasięg języków semickich (kolor jasnopomarańczowy) na tle rodziny afroazjatyckiej Języki semickie – rodzina języków, należąca do języków afroazjatyckich, wywodząca się z języka prasemickiego.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Języki semickie · Zobacz więcej »

Jer (głoska)

Jer – głoska tworząca sylabę, tzw.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Jer (głoska) · Zobacz więcej »

Końcówka fleksyjna

Końcówka fleksyjna – morfem końcowy wyrazu w językach fleksyjnych, podlegający wymianie w drodze koniugacji lub deklinacji.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Końcówka fleksyjna · Zobacz więcej »

Kontaminacja (językoznawstwo)

Kontaminacja (łac. contaminatio, „zetknięcie” albo „splamienie”) – zjawisko słowotwórcze oznaczające połączenie (zmieszanie), w węższym i częstszym sensie nieprawidłowe, dwóch (lub więcej) słów albo wyrażeń, zwykle zbliżonych semantycznie lub leksykalnie.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Kontaminacja (językoznawstwo) · Zobacz więcej »

Medresa

Medresa albo madrasa (z arab. مدرسة, madrasa.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Medresa · Zobacz więcej »

Międzyrostek

MiędzyrostekNiekiedy międzyrostek nazywany jest błędnie wrostkiem.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Międzyrostek · Zobacz więcej »

Pole semantyczne

Pole semantyczne – suma znaczeń danego znaku językowego, obejmująca jego denotację i konotacje.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Pole semantyczne · Zobacz więcej »

Proces fonetyczny

Proces fonetyczny (zjawisko fonetyczne) – zmiana języka w zakresie fonetyki.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Proces fonetyczny · Zobacz więcej »

Przedrostek

Przedrostek, prefiks – w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany do początku słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Przedrostek · Zobacz więcej »

Przegłos

Przegłos inaczej metafonia, apofonia (umlaut – z niem.) to uwarunkowana fonologicznie wymiana samogłosek w temacie (np. w języku niemieckim i praindoeuropejskim), powstała na skutek historycznych procesów fonetycznych, jak również proces fonetyczny, w wyniku którego pojawia się przegłos, np.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Przegłos · Zobacz więcej »

Przegłos lechicki

Przegłos lechicki (przegłos polski) – proces fonetyczny (przegłos), spowodowany zmniejszeniem znaczenia opozycji samogłoska przednia – samogłoska tylna po palatalizacji spółgłosek.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Przegłos lechicki · Zobacz więcej »

Przyrostek

Przyrostek, sufiks – w językoznawstwie jest to każdy fragment wyrazu (jego morfem), o ile jest dodany po jego rdzeniu (czyli podstawie słowotwórczej) i jednocześnie ma własności słowotwórcze (czyli nie jest końcówką fleksyjną. Jednakże ścisłe rozgraniczenie morfemów gramatycznych i słowotwórczych nie zawsze jest możliwe. Danemu wyrazowi może towarzyszyć jeden sufiks, kilka lub żaden. Sufiksy razem z przedrostkami (prefiksami) i wrostkami (infiksami) wchodzą w skład zrostków (afiksów), czyli tych morfemów słowotwórczych, które odpowiadają za tworzenie wyrazów pochodnych. Przykłady.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Przyrostek · Zobacz więcej »

Rodzaj czynności

Rodzaj czynności – jedna z kategorii czasownika, wyrażająca sposób przebiegania czynności albo trwania stanu, realizowana, w zależności od języka za pomocą różnego rodzaju środków (afiksów, zmiany tematu, konstrukcji idiomatycznych bądź formy opisowej).

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Rodzaj czynności · Zobacz więcej »

Samogłoska

Samogłoska – głoska, przy powstawaniu której uczestniczą jedynie więzadła głosowe, a strumień powietrza swobodnie przepływa przez kanał głosowy.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Samogłoska · Zobacz więcej »

Spółgłoska

Spółgłoska – dźwięk języka mówionego powstający w wyniku całkowitego lub częściowego zablokowania przepływu powietrza przez aparat mowy (kanał głosowy).

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Spółgłoska · Zobacz więcej »

Temat wyrazu

Temat wyrazu – część wyrazu, która zasadniczo nie uczestniczy w odmianie.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Temat wyrazu · Zobacz więcej »

Teoria laryngalna

Teoria laryngalna – teoria, według której w języku praindoeuropejskim, oprócz zwykłych spółgłosek i samogłosek istniały trzy głoski o artykulacji gardłowej lub krtaniowej, zwane głoskami laryngalnymi lub w skrócie laryngałami (z gr. larynx 'krtań').

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Teoria laryngalna · Zobacz więcej »

Wzdłużenie zastępcze

Wzdłużenie zastępcze (ang. compensatory lengthening.) – proces fonetyczny, w wyniku którego samogłoska staje się długa, aby zachować energię potrzebną na wypowiedzenie wyrazu, kiedy następna samogłoska zanikła.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Wzdłużenie zastępcze · Zobacz więcej »

Zanik iloczasu

Zanik iloczasu – proces fonetyczny prowadzący do zaniku długości samogłosek jako cechy fonologicznej relewantnej.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Zanik iloczasu · Zobacz więcej »

Zasada sylaby otwartej

Zasada sylaby otwartej – zasada fonetyczna mówiąca, że każda sylaba w wyrazie kończyła się w j. prasłowiańskim samogłoską lub sonantem.

Nowy!!: Alternacja (językoznawstwo) i Zasada sylaby otwartej · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Język alternacyjny, Języki alternacyjne, Rdzeń trójspółgłoskowy, Temat oboczny, Tematy oboczne.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »