Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Aminokwasy

Indeks Aminokwasy

Schemat budowy α-aminokwasu – grupa aminowa po lewej i karboksylowa po prawej Aminokwasy (aa, AA, z ang. amino acids), kwasy aminowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową oraz kwasową grupę karboksylową −COOH, lub w ujęciu ogólniejszym, dowolną grupę kwasową.

62 kontakty: Alanina, Amfolity, Aminokwasy białkowe, Aminokwasy egzogenne, Aminokwasy endogenne, Arginina, Asparagina, Asymetryczny atom węgla, Betainy, Białka, Biosynteza białka, Cysteina, Cystyna, Datowanie metodą badania racemizacji aminokwasów, Eksperyment Stanleya Millera, Elektryczny moment dipolowy, Fenyloalanina, Glicyna, Glutamina, Grupa aminowa, Grupa hydroksylowa, Grupa karboksylowa, Grupa sulfonowa, Histydyna, Hydroksyaminokwasy, Hydroksyprolina, Izoleucyna, Jon obojnaczy, Kod genetyczny, Konfiguracja D i L, Kwas asparaginowy, Kwas deoksyrybonukleinowy, Kwas glutaminowy, Kwas γ-aminomasłowy, Leucyna, Lizyna, Metionina, Modyfikacja potranslacyjna, N,N,N-Trimetyloglicyna, Peptydy, Polarność, Prolina, Sekwencja aminokwasów, Selenocysteina, Seryna, Siarka, Skala pH, Tauryna, Temperatura topnienia, Tioetery, ..., Tiole, Treonina, Tryptofan, Tyrozyna, Walina, Węgiel (pierwiastek), Węglowodory, Wiązanie kowalencyjne, Wiązanie peptydowe, Związki alifatyczne, Związki aromatyczne, Związki organiczne. Rozwiń indeks (12 jeszcze) »

Alanina

Alanina (Ala, A, α-alanina) − organiczny związek chemiczny z grupy α-aminokwasów.

Nowy!!: Aminokwasy i Alanina · Zobacz więcej »

Amfolity

glicyny, w zależności od pH roztworu. Zielona linia wskazuje punkt izoelektryczny.GlyH2: kation H3N+CH2COOHGlyH: zwitterjon H3N+CH2COO−Gly: anion H2NCH2COO− Amfolity, substancje amfiprotyczne, elektrolity amfoteryczne – związki chemiczne, których cząsteczki zawierają zarówno grupy kwasowe, jak i zasadowe.

Nowy!!: Aminokwasy i Amfolity · Zobacz więcej »

Aminokwasy białkowe

projekcji Fischera Aminokwasy białkowe – aminokwasy wchodzące w skład białek, łączące się z sobą wiązaniem peptydowym.

Nowy!!: Aminokwasy i Aminokwasy białkowe · Zobacz więcej »

Aminokwasy egzogenne

Aminokwasy egzogenne (czyli „na zewnątrz”), aminokwasy niezbędne – aminokwasy, których organizm nie może syntetyzować samodzielnie, więc muszą być dostarczane w pożywieniu, w przeciwieństwie do aminokwasów endogennych.

Nowy!!: Aminokwasy i Aminokwasy egzogenne · Zobacz więcej »

Aminokwasy endogenne

Aminokwasy endogenne (gr. éndon – wewnątrz; w domu; ang. DAA – dispensable amino acids) – aminokwasy, które organizm może syntetyzować samodzielnie, w przeciwieństwie do aminokwasów egzogennych, które musi przyjmować systematycznie wraz z pożywieniem.

Nowy!!: Aminokwasy i Aminokwasy endogenne · Zobacz więcej »

Arginina

Arginina (Arg) – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów kodowanych przez DNA.

Nowy!!: Aminokwasy i Arginina · Zobacz więcej »

Asparagina

Asparagina (skróty: Asn, N; skróty "Asx" lub "B" oznaczają "kwas asparaginowy lub asparagina", czyli Asx.

Nowy!!: Aminokwasy i Asparagina · Zobacz więcej »

Asymetryczny atom węgla

związku organicznego z asymetrycznym atomem węgla Asymetryczny atom węgla – atom węgla o hybrydyzacji sp3 połączony z czterema różnymi podstawnikami, stanowiący w ten sposób centrum stereogeniczne cząsteczki.

Nowy!!: Aminokwasy i Asymetryczny atom węgla · Zobacz więcej »

Betainy

Betainy – organiczne związki chemiczne, jony obojnacze zawierające rozseparowane fragmenty o ładunku dodatnim i ujemnym (w przeciwieństwie do ylidów, w których atom o ładunku ujemnym sąsiaduje z atomem o ładunku dodatnim).

Nowy!!: Aminokwasy i Betainy · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Aminokwasy i Białka · Zobacz więcej »

Biosynteza białka

Biosynteza białka – proces prowadzący do wytworzenia cząsteczek białka.

Nowy!!: Aminokwasy i Biosynteza białka · Zobacz więcej »

Cysteina

Cysteina (skrót: Cys lub C) – organiczny związek chemiczny z grupy endogennych aminokwasów kodowanych, wchodzi w skład wielu białek.

Nowy!!: Aminokwasy i Cysteina · Zobacz więcej »

Cystyna

Cystyna – aminokwas powstały w wyniku połączenia dwóch cząsteczek cysteiny poprzez mostek dwusiarczkowy (jest to więc dimer).

Nowy!!: Aminokwasy i Cystyna · Zobacz więcej »

Datowanie metodą badania racemizacji aminokwasów

Datowanie metodą badania racemizacji aminokwasów – metoda datowania względnego kalibrowanego próbek pochodzenia organicznego, użyta po raz pierwszy na początku lat siedemdziesiątych XX wieku.

Nowy!!: Aminokwasy i Datowanie metodą badania racemizacji aminokwasów · Zobacz więcej »

Eksperyment Stanleya Millera

Eksperyment Stanleya Millera (lub Millera–Ureya) – klasyczny eksperyment powstania życia na Ziemi.

Nowy!!: Aminokwasy i Eksperyment Stanleya Millera · Zobacz więcej »

Elektryczny moment dipolowy

Wektor \vec p Elektryczny moment dipolowy – wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca dipol elektryczny.

Nowy!!: Aminokwasy i Elektryczny moment dipolowy · Zobacz więcej »

Fenyloalanina

Fenyloalanina (skróty: Phe, F) – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów egzogennych.

Nowy!!: Aminokwasy i Fenyloalanina · Zobacz więcej »

Glicyna

Glicyna, skr.

Nowy!!: Aminokwasy i Glicyna · Zobacz więcej »

Glutamina

Glutamina (łac. Levoglutamidum; skróty: Gln lub Q; skróty "Glx" lub "Z" oznaczają "kwas glutaminowy lub glutamina") – organiczny związek chemiczny z grupy α-aminokwasów, amid kwasu glutaminowego.

Nowy!!: Aminokwasy i Glutamina · Zobacz więcej »

Grupa aminowa

Pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa grupa aminowa Grupa aminowa, −NH2,−NHR, −NR'R – organiczna grupa funkcyjna charakterystyczna dla amin.

Nowy!!: Aminokwasy i Grupa aminowa · Zobacz więcej »

Grupa hydroksylowa

Grupa hydroksylowa, grupa wodorotlenowa (-OH) – jednowartościowa grupa funkcyjna zbudowana z atomu tlenu i wodoru.

Nowy!!: Aminokwasy i Grupa hydroksylowa · Zobacz więcej »

Grupa karboksylowa

Grupa karboksylowa (zaznaczona na niebiesko) Grupa karboksylowa – jedna z podstawowych organicznych grup funkcyjnych, o wzorze –COOH.

Nowy!!: Aminokwasy i Grupa karboksylowa · Zobacz więcej »

Grupa sulfonowa

Struktura grupy sulfonowej Grupa sulfonowa – jednowartościowa grupa funkcyjna występująca w kwasach sulfonowych (zarówno aromatycznych, jak i alifatycznych).

Nowy!!: Aminokwasy i Grupa sulfonowa · Zobacz więcej »

Histydyna

Histydyna (łac. Histidinum; His, H) – organiczny związek chemiczny, jeden z 20 aminokwasów białkowych.

Nowy!!: Aminokwasy i Histydyna · Zobacz więcej »

Hydroksyaminokwasy

Seryna Treonina Tyrozyna Hydroksyaminokwasy - organiczne związki chemiczne z grupy aminokwasów zawierające w łańcuchu bocznym grupy hydroksylowe.

Nowy!!: Aminokwasy i Hydroksyaminokwasy · Zobacz więcej »

Hydroksyprolina

Hydroksyprolina (Hyp) – organiczny związek chemiczny, jeden z aminokwasów niebiałkowych, występujący w dużych ilościach w żelatynie.

Nowy!!: Aminokwasy i Hydroksyprolina · Zobacz więcej »

Izoleucyna

Izoleucyna (łac. Isoleucinum; skróty: Ile, I) – organiczny związek chemiczny, izomer leucyny, aminokwas alifatyczny występujący w praktycznie każdym białku, obojętny elektrycznie.

Nowy!!: Aminokwasy i Izoleucyna · Zobacz więcej »

Jon obojnaczy

Wzór aminokwasu przedstawiony w postaci niezjonizowanej (1) oraz jako jon obojnaczy (2) kwasu sulfaminowego Jon obojnaczy, amfijon, zwitterjon, jon dwubiegunowy, związek dipolarny – cząsteczka zawierająca równą liczbę grup zjonizowanych o przeciwnych ładunkach, w związku z czym sama nie jest naładowana dodatnio ani ujemnie.

Nowy!!: Aminokwasy i Jon obojnaczy · Zobacz więcej »

Kod genetyczny

nukleotyd na trzeciej pozycji kodonu (A, C, G lub U); podane kodony występują w mRNA; aby uzyskać ich postać typową dla DNA, należy każdy U na tym schemacie zastąpić przez T; aminokwasy, przy których trójliterowym skrócie jest znak +, mogą być kodowane przez kilka kodonów różniących się pierwszymi nukleotydami (np. arginina – Arg – może być kodowana zarówno jako AGA albo AGG, jak i CGA, CGG, CGU albo CGC; różne kodony oznaczające taki sam aminokwas mogą występować nawet obok siebie w tej samej cząsteczce mRNA) Kod genetyczny – reguła, według której informacja genetyczna, zawarta w sekwencji nukleotydów kwasu nukleinowego (DNA lub RNA), w komórkach wszystkich organizmów może ulegać „tłumaczeniu” na kolejność aminokwasów w ich białkach w procesie biosyntezy białek (a konkretnie transkrypcji i translacji).

Nowy!!: Aminokwasy i Kod genetyczny · Zobacz więcej »

Konfiguracja D i L

Aldehyd D-glicerynowy Konfiguracja D i L (konfiguracja względna) – sposób określania i nazywania izomerów optycznych związków chemicznych poprzez analizę korelacyjną względem aldehydu glicerynowego.

Nowy!!: Aminokwasy i Konfiguracja D i L · Zobacz więcej »

Kwas asparaginowy

Kwas asparaginowy (łac. Acidum asparticum; skróty: Asp lub D; skróty „Asx” lub „B” oznaczają „kwas asparaginowy lub asparagina”, czyli Asx.

Nowy!!: Aminokwasy i Kwas asparaginowy · Zobacz więcej »

Kwas deoksyrybonukleinowy

wiązania wodorowe) Widełki replikacyjne DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z), daw.

Nowy!!: Aminokwasy i Kwas deoksyrybonukleinowy · Zobacz więcej »

Kwas glutaminowy

Kwas glutaminowy (Glu, E; łac. Acidum glutamicum)skróty "Glx" lub "Z" oznaczają "kwas glutaminowy lub glutamina" czyli Glx.

Nowy!!: Aminokwasy i Kwas glutaminowy · Zobacz więcej »

Kwas γ-aminomasłowy

Kwas γ-aminomasłowy, kwas gamma-aminomasłowy, GABA – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów, który pełni funkcję głównego neuroprzekaźnika o działaniu hamującym w całym układzie nerwowym.

Nowy!!: Aminokwasy i Kwas γ-aminomasłowy · Zobacz więcej »

Leucyna

Leucyna (skróty: Leu, L) – organiczny związek chemiczny, jest kodowanym aminokwasem alifatycznym, o rozgałęzionym łańcuchu bocznym, obojętnym elektrycznie.

Nowy!!: Aminokwasy i Leucyna · Zobacz więcej »

Lizyna

Lizyna (nazwa skrótowa Lys, skrót jednoliterowy K) jest organicznym związkiem chemicznym, polarnym aminokwasem należącym do 20 aminokwasów białkowych, najbardziej rozpowszechnionych na Ziemi.

Nowy!!: Aminokwasy i Lizyna · Zobacz więcej »

Metionina

Metionina (skróty: Met, M) – organiczny związek chemiczny, aminokwas kodowany, obojętny elektrycznie.

Nowy!!: Aminokwasy i Metionina · Zobacz więcej »

Modyfikacja potranslacyjna

Modyfikacja potranslacyjna – modyfikacja białka po jego translacji.

Nowy!!: Aminokwasy i Modyfikacja potranslacyjna · Zobacz więcej »

N,N,N-Trimetyloglicyna

N,N,N-Trimetyloglicyna (TMG, betaina), (CH3)3N+CH2CO2− – organiczny związek chemiczny z grupy betain, pochodna aminokwasu glicyny.

Nowy!!: Aminokwasy i N,N,N-Trimetyloglicyna · Zobacz więcej »

Peptydy

Oligopeptydy Peptydy (gr. πεπτίδια, strawne) – organiczne związki chemiczne, amidy powstające przez połączenie dwóch lub więcej cząsteczek aminokwasów wiązaniem peptydowym.

Nowy!!: Aminokwasy i Peptydy · Zobacz więcej »

Polarność

D Cząsteczka CO2 jest apolarna, czyli jej moment dipolowy wynosi 0 Polarność Polarność – właściwość indywiduów chemicznych polegająca na występowaniu w nich elektrycznego momentu dipolowego w wyniku nierównomiernego rozłożenia cząstkowych ładunków elektrycznych w ich objętości.

Nowy!!: Aminokwasy i Polarność · Zobacz więcej »

Prolina

Prolina (nazwa skrótowa Pro lub P) – organiczny związek chemiczny z grupy α-aminokwasów, zawierającym w swej strukturze pięcioczłonowy pierścień pirolidynowy.

Nowy!!: Aminokwasy i Prolina · Zobacz więcej »

Sekwencja aminokwasów

Schemat I, II, III i IV-rzędowej struktury białek Sekwencja aminokwasów, struktura pierwszorzędowa białka, struktura pierwotna białka – liniowy układ aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym, zgodny z kodem genetycznym (zob. biosynteza białka).

Nowy!!: Aminokwasy i Sekwencja aminokwasów · Zobacz więcej »

Selenocysteina

Selenocysteina (Sec) – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów.

Nowy!!: Aminokwasy i Selenocysteina · Zobacz więcej »

Seryna

Seryna (kwas α-amino-β-hydroksypropionowy, skróty: Ser lub S) – organiczny związek chemiczny, endogenny aminokwas kodowany (białkowy), wchodzi w skład białek, takich, jak np.

Nowy!!: Aminokwasy i Seryna · Zobacz więcej »

Siarka

Siarka w postaci granulowanej Kryształy siarki w toluenie Siarka (S, łac. sulphur) – pierwiastek chemiczny, niemetal z bloku p w układzie okresowym.

Nowy!!: Aminokwasy i Siarka · Zobacz więcej »

Skala pH

Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych.

Nowy!!: Aminokwasy i Skala pH · Zobacz więcej »

Tauryna

Tauryna, kwas 2-aminoetanosulfonowy – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów biogennych.

Nowy!!: Aminokwasy i Tauryna · Zobacz więcej »

Temperatura topnienia

Zależność temperatury topnienia lodu od ciśnienia Temperatura topnienia – temperatura, w której kryształ zamienia się w ciecz.

Nowy!!: Aminokwasy i Temperatura topnienia · Zobacz więcej »

Tioetery

Wzór ogólny tioeterów Tioetery (sulfidy) – grupa siarkoorganicznych związków chemicznych, siarkowych analogów eterów o wzorze ogólnym R−S−R (R ≠ H).

Nowy!!: Aminokwasy i Tioetery · Zobacz więcej »

Tiole

Tiole, tioalkohole (ze starogreckiego: θεῖον (theion).

Nowy!!: Aminokwasy i Tiole · Zobacz więcej »

Treonina

Treonina (Thr lub T, kwas α-amino-β-hydroksymasłowy) − organiczny związek chemiczny, obojętny elektrycznie aminokwas.

Nowy!!: Aminokwasy i Treonina · Zobacz więcej »

Tryptofan

Tryptofan (nazwa skrótowa Trp) – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów białkowych.

Nowy!!: Aminokwasy i Tryptofan · Zobacz więcej »

Tyrozyna

Tyrozyna (Tyr lub Y) − organiczny związek chemiczny.

Nowy!!: Aminokwasy i Tyrozyna · Zobacz więcej »

Walina

Walina (nazwa skrótowa Val, V) - organiczny związek chemiczny, aminokwas egzogenny, kodowany przez kodony GUU, GUC, GUA oraz GUG.

Nowy!!: Aminokwasy i Walina · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Aminokwasy i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Węglowodory

etylen, benzen, cykloheksan, heksan (kolor szary – atomy węgla, kolor biały – atomy wodoru) Węglowodory – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru.

Nowy!!: Aminokwasy i Węglowodory · Zobacz więcej »

Wiązanie kowalencyjne

wodoru Wiązanie kowalencyjne w cząsteczce fluoru Wiązanie kowalencyjne – rodzaj wiązania chemicznego.

Nowy!!: Aminokwasy i Wiązanie kowalencyjne · Zobacz więcej »

Wiązanie peptydowe

Wiązanie peptydowe – umowna nazwa wiązania amidowego występującego między aminokwasami peptydów i białek.

Nowy!!: Aminokwasy i Wiązanie peptydowe · Zobacz więcej »

Związki alifatyczne

Związki alifatyczne, związki łańcuchowe – w tradycyjnej polskiejtakże czeskiej, rosyjskiej, hiszpańskiej i kilku innych nomenklaturze chemicznej: węglowodory i inne związki organiczne, nasycone (jak alkany) lub nie (jak alkeny i alkiny), w których atomy węgla tworzą łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie tworzą struktur zamkniętych (cyklicznych).

Nowy!!: Aminokwasy i Związki alifatyczne · Zobacz więcej »

Związki aromatyczne

Delokalizacja elektronów z orbitali p w cząsteczce benzenu Związki aromatyczne – związki chemiczne, z reguły organiczne, posiadające w cząsteczce zdelokalizowane elektrony π, tworzące tzw.

Nowy!!: Aminokwasy i Związki aromatyczne · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Aminokwasy i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Aminokwas, Reszta aminokwasowa, Α-Aminokwasy.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »