Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Azot

Indeks Azot

Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego.

95 kontakty: Acetylenek wapnia, Alkaloidy, Alotropia, Amidy, Aminokwasy, Aminy, Amoniak, Atmosfera fizyczna, Atmosfera ochronna, Atom, Azot ogólny, Azotany, Azotki, Azotowce, Azotowodór, Azotyn amonu, Azotyn sodu, Azotyny, Bakterie azotowe, Bakterie brodawkowe, Białka, Biologiczne znaczenie pierwiastków, Biomolekuła, Blok p, Bobowate, Chlorek amonu, Chlorofile, Choroba dekompresyjna, Ciśnienie, Ciekły azot, Cyjanamid wapnia, Cynk, Cynkowanie, Czystość substancji, Daniel Rutherford, Dżul na kilogram-kelwin, Dwutlenek azotu, Filip Neriusz Walter, Fosfor, Fotosynteza, Hel (pierwiastek), Hydrazyna, Hydroksyloamina, Izotopy, Jednostka masy atomowej, Kilodżul na mol, Kwas azotawy, Kwas azotowy, Kwasy nukleinowe, Lipidy, ..., Litosfera, Metale, Metoda Habera i Boscha, Mieszanina, Minuta, Neon (pierwiastek), Niemetale, Nukleotydy, Obieg azotu w przyrodzie, Pentatlenek diazotu, Pierwiastek chemiczny, Pierwiastki drugiego okresu, Pikometr, Piorun, Pneumatyka, Powietrze, Rozpad beta minus, Rozpad beta plus, Sekunda, Skraplanie, Sole amonowe, Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości, Stan skupienia materii, Stopień dysocjacji, Temperatura, Temperatura wrzenia, Termos, Tetratlenek diazotu, Tlen, Tlenek azotu, Tlenek diazotu, Tlenki azotu, Tritlenek diazotu, Układ okresowy pierwiastków, Wat na metr-kelwin, Węgiel (pierwiastek), Wiązanie azotu cząsteczkowego, Wiązanie wielokrotne, Widmo emisyjne, Wodór, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Ziemia, Związki organiczne, 1772. Rozwiń indeks (45 jeszcze) »

Acetylenek wapnia

Acetylenek wapnia, węglik wapnia, pot.

Nowy!!: Azot i Acetylenek wapnia · Zobacz więcej »

Alkaloidy

Alkaloidy (arabskie alkali – potaż i eidos – postać.

Nowy!!: Azot i Alkaloidy · Zobacz więcej »

Alotropia

diament grafit fulerenu ''C''60 nanorurki Alotropia – zjawisko występowania w tym samym stanie skupienia różnych odmian tego samego pierwiastka chemicznego, różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

Nowy!!: Azot i Alotropia · Zobacz więcej »

Amidy

Amidy – organiczne związki chemiczne zawierające grupę amidową R−NR'R", gdzie R.

Nowy!!: Azot i Amidy · Zobacz więcej »

Aminokwasy

Schemat budowy α-aminokwasu – grupa aminowa po lewej i karboksylowa po prawej Aminokwasy (aa, AA, z ang. amino acids), kwasy aminowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową oraz kwasową grupę karboksylową −COOH, lub w ujęciu ogólniejszym, dowolną grupę kwasową.

Nowy!!: Azot i Aminokwasy · Zobacz więcej »

Aminy

Aminy – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie grupę aminową, będącą organiczną pochodną amoniaku.

Nowy!!: Azot i Aminy · Zobacz więcej »

Amoniak

Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot), – nieorganiczny związek chemiczny azotu i wodoru.

Nowy!!: Azot i Amoniak · Zobacz więcej »

Atmosfera fizyczna

Atmosfera fizyczna (atmosfera normalna, atm) – pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu 760 milimetrów słupa rtęci (mm Hg) w temperaturze 273,15 K (0 °C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim.

Nowy!!: Azot i Atmosfera fizyczna · Zobacz więcej »

Atmosfera ochronna

Atmosfera ochronna - pojęcie używane w nauce i technice (technologii) oznacza odpowiednio dobrany gaz (lub mieszaninę gazów) nie wpływający na zjawisko fizyczne lub chemiczne i umożliwiający niezaburzony przebieg jakiegoś konkretnego rodzaju procesu.

Nowy!!: Azot i Atmosfera ochronna · Zobacz więcej »

Atom

fm – ok. 100 000 razy mniej od rozmiarów chmury elektronowej. Atom – podstawowy składnik materii.

Nowy!!: Azot i Atom · Zobacz więcej »

Azot ogólny

Azot ogólny – zawartość azotu w badanej próbce.

Nowy!!: Azot i Azot ogólny · Zobacz więcej »

Azotany

Azotany (nazwa systematyczna: trioksydoazotany(1−)) – grupa związków chemicznych, sole i estry kwasu azotowego.

Nowy!!: Azot i Azotany · Zobacz więcej »

Azotki

Azotki – nieorganiczne związki chemiczne, będące formalnie pochodnymi amoniaku,, w którym wszystkie wiązania N–H zostały zastąpione wiązaniami z innymi pierwiastkami.

Nowy!!: Azot i Azotki · Zobacz więcej »

Azotowce

Azotowce (pniktogeny) – pierwiastki 15 (daw. VA lub V głównej) grupy układu okresowego.

Nowy!!: Azot i Azotowce · Zobacz więcej »

Azotowodór

Azotowodór zwany też kwasem azotowodorowym – nieorganiczny związek chemiczny o wzorze HN3, bezbarwna, łatwo parująca, toksyczna ciecz, silnie wybuchowa.

Nowy!!: Azot i Azotowodór · Zobacz więcej »

Azotyn amonu

Azotyn amonu, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy azotynów, sól kwasu azotawego i amoniaku.

Nowy!!: Azot i Azotyn amonu · Zobacz więcej »

Azotyn sodu

Azotyn sodu, – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu azotawego i sodu.

Nowy!!: Azot i Azotyn sodu · Zobacz więcej »

Azotyny

Ester azotynowy Azotyny – grupa związków chemicznych, soli lub estrów kwasu azotawego (azotowego(III)).

Nowy!!: Azot i Azotyny · Zobacz więcej »

Bakterie azotowe

Bakterie azotowe, bakterie diazotroficzne – bakterie (a także archeany obecnie niezaliczane do właściwych bakterii) zdolne do diazotrofii, czyli przyswajania — przy użyciu enzymu nitrogenazy — azotu cząsteczkowego (N2) występującego w atmosferze.

Nowy!!: Azot i Bakterie azotowe · Zobacz więcej »

Bakterie brodawkowe

Bakterie brodawkowe uczestniczą w symbiozie z roślinami. ''Bradyrhizobium'' w brodawkach korzeniowych soi. Bakterie brodawkowe, bakterie korzeniowe – glebowe bakterie azotowe z rodzaju Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium, Sinorhizobium i Mesorhizobium żyjące w symbiozie z roślinami motylkowatymi, które tworzą na swych korzeniach narośla, tzw.

Nowy!!: Azot i Bakterie brodawkowe · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Azot i Białka · Zobacz więcej »

Biologiczne znaczenie pierwiastków

Mianem makroelementów (makrominerałów, makroskładników, pierwiastków głównych, makropierwiastków) określa się pierwiastki, których zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża.

Nowy!!: Azot i Biologiczne znaczenie pierwiastków · Zobacz więcej »

Biomolekuła

Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii (uzasadnienie: „for their studies of the structures of globular proteins”). Biomolekuła, biocząsteczka, cząsteczka biologiczna – każda cząsteczka chemiczna biorąca udział w procesach biologicznych.

Nowy!!: Azot i Biomolekuła · Zobacz więcej »

Blok p

Blok p – grupa pierwiastków chemicznych w układzie okresowym, których wspólną cechą jest występowanie przynajmniej jednego elektronu walencyjnego na podpowłoce p i niewystępowanie elektronów walencyjnych na podpowłokach d i f. Do bloku tego należą pierwiastki od 13 do 18 grupy układu okresowego bez helu, należącego do bloku s. Wszystkie niemetale oprócz wodoru i helu należą do bloku p. Przykłady.

Nowy!!: Azot i Blok p · Zobacz więcej »

Bobowate

Budowa kwiatu Owoc – strąk grochu Łubin Siekiernica górska wyki siewnej Bobowate, motylkowate (Fabaceae Lindl., Papilionaceae Giseke) – rodzina roślin należąca do rzędu bobowców (Fabales Bromhead).

Nowy!!: Azot i Bobowate · Zobacz więcej »

Chlorek amonu

Chlorek amonu (łac. Ammonii chloridum; nazwa zwyczajowa: salmiak, NH4Cl) – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i amoniaku.

Nowy!!: Azot i Chlorek amonu · Zobacz więcej »

Chlorofile

Maksima absorpcyjne chlorofili na tle widma światła białego Chlorofile – grupa organicznych związków chemicznych obecnych między innymi w roślinach, algach i bakteriach fotosyntetyzujących (np. w sinicach).

Nowy!!: Azot i Chlorofile · Zobacz więcej »

Choroba dekompresyjna

kabiny dekompresyjnej. Choroba dekompresyjna, DCS, (dawniej: choroba kesonowa) – zespół objawów dotykających osobę wystawioną na zbyt szybko zmniejszające się ciśnienie zewnętrzne.

Nowy!!: Azot i Choroba dekompresyjna · Zobacz więcej »

Ciśnienie

Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: gdzie: W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie gaz wywiera na ścianki naczynia jest funkcją objętości, masy i temperatury i dlatego w termodynamice traktowane jest jako parametr stanu.

Nowy!!: Azot i Ciśnienie · Zobacz więcej »

Ciekły azot

Wrzący ciekły azot Ciekły azot (skroplony azot, symbol: LN2) – azot pierwiastkowy w stanie ciekłym.

Nowy!!: Azot i Ciekły azot · Zobacz więcej »

Cyjanamid wapnia

Cyjanamidek wapnia (lub cyjanamid wapnia), CaCN2 – organiczny związek chemiczny, sól wapniowa cyjanamidu.

Nowy!!: Azot i Cyjanamid wapnia · Zobacz więcej »

Cynk

Cynk (Zn) – pierwiastek chemiczny, metal przejściowy z grupy cynkowców w układzie okresowym (grupa 12).

Nowy!!: Azot i Cynk · Zobacz więcej »

Cynkowanie

Cynkowane zanurzeniowo elementy konstrukcji stalowych Przykład elementów cynkowanych galwanicznie Cynkowanie – ogół operacji mający na celu pokrycie powierzchni przedmiotów stalowych cienką powłoką cynku w celu ochrony przed korozją powodowaną działaniem powietrza i wody.

Nowy!!: Azot i Cynkowanie · Zobacz więcej »

Czystość substancji

Czystość substancji – procentowa zawartość wagowa głównej substancji stanowiącej dany produkt, po odjęciu od niej wszystkich zanieczyszczeń towarzyszących jej w tym produkcie.

Nowy!!: Azot i Czystość substancji · Zobacz więcej »

Daniel Rutherford

Daniel Rutherford Daniel Rutherford (ur. 3 listopada 1749 w Edynburgu, zm. 15 listopada 1819) – szkocki chemik i fizyk znany z odkrycia azotu w 1772 w Szwecji.

Nowy!!: Azot i Daniel Rutherford · Zobacz więcej »

Dżul na kilogram-kelwin

Dżul na kilogram-kelwin – jednostka miary ciepła właściwego w układzie jednostek miar SI.

Nowy!!: Azot i Dżul na kilogram-kelwin · Zobacz więcej »

Dwutlenek azotu

Dwutlenek azotu, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków azotu, w którym azot występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Azot i Dwutlenek azotu · Zobacz więcej »

Filip Neriusz Walter

Filip Neriusz Walter (ur. 31 maja 1810 w Krakowie, zm. 9 kwietnia 1847 w Paryżu) – polski chemik specjalizujący się w chemii organicznej i chemii produktów naturalnych, twórca polskiego nazewnictwa chemicznego.

Nowy!!: Azot i Filip Neriusz Walter · Zobacz więcej »

Fosfor

Fosfor (P, gr. phosphoros ‘niosący światło’, łac. phosphorus) – pierwiastek chemiczny, niemetal. Jedynym stabilnym izotopem fosforu jest 31P. Fosfor występuje w czterech odmianach alotropowych, jako: fosfor biały, czerwony, fioletowy oraz czarny.

Nowy!!: Azot i Fosfor · Zobacz więcej »

Fotosynteza

Najczęściej substratami fotosyntezy są dwutlenek węgla i woda, produktami – węglowodany i tlen, a źródłem energii – światło słoneczne barwnik fotosyntetyczny) Fotosynteza (– światło, – łączenie) – biochemiczny proces wytwarzania związków organicznych z materii nieorganicznej, zachodzący w komórkach zawierających chlorofil lub bakteriochlorofil, przy udziale światła.

Nowy!!: Azot i Fotosynteza · Zobacz więcej »

Hel (pierwiastek)

Hel (He, łac. helium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 2, z grupy helowców (gazów szlachetnych) w układzie okresowym.

Nowy!!: Azot i Hel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Hydrazyna

Hydrazyna, diazan, – nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z dwóch połączonych ze sobą wiązaniem N−N grup aminowych.

Nowy!!: Azot i Hydrazyna · Zobacz więcej »

Hydroksyloamina

Hydroksyloamina – nieorganiczny związek chemiczny, pochodna amoniaku, w której jeden atom wodoru został zastąpiony grupą hydroksylową.

Nowy!!: Azot i Hydroksyloamina · Zobacz więcej »

Izotopy

neonu 20Ne i 22Ne. Izotopy – odmienne postacie atomów pierwiastka chemicznego, różniące się liczbą neutronów w jądrze (z definicji atomy tego samego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów w jądrze).

Nowy!!: Azot i Izotopy · Zobacz więcej »

Jednostka masy atomowej

Jednostka masy atomowej, dalton, zwyczajowo atomowa jednostka masy, potocznie unit; symbol u (od ang. unit, jednostka) lub Da – będąca jednostką masy stała fizyczna w przybliżeniu równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla 12C.

Nowy!!: Azot i Jednostka masy atomowej · Zobacz więcej »

Kilodżul na mol

kilodżul na mol (kJ/mol) – jednostka energii na jednostkę liczności materii, często używana w termodynamice, zwłaszcza do opisu energetyki przemian fazowych lub reakcji chemicznych.

Nowy!!: Azot i Kilodżul na mol · Zobacz więcej »

Kwas azotawy

Kwas azotawy, – nieorganiczny związek chemiczny, umiarkowanie słaby i nietrwały kwas tlenowy.

Nowy!!: Azot i Kwas azotawy · Zobacz więcej »

Kwas azotowy

Kwas azotowy, – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najsilniejszych kwasów tlenowych.

Nowy!!: Azot i Kwas azotowy · Zobacz więcej »

Kwasy nukleinowe

podwójnej helisy DNA Kwasy nukleinowe (dawniej nukleiny) – organiczne związki chemiczne, biopolimery zbudowane z nukleotydów.

Nowy!!: Azot i Kwasy nukleinowe · Zobacz więcej »

Lipidy

Lipidy (gr. λίπος, tłuszcz) – szeroka grupa występujących w naturze związków chemicznych.

Nowy!!: Azot i Lipidy · Zobacz więcej »

Litosfera

Budowa Ziemi Litosfera, sklerosfera – zewnętrzna sztywna powłoka Ziemi obejmująca skorupę ziemską i warstwę perydotytową zaliczaną do górnej części płaszcza ziemskiego.

Nowy!!: Azot i Litosfera · Zobacz więcej »

Metale

Złoto - jeden z nielicznych metali występujących w przyrodzie w stanie wolnym Metale – pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych).

Nowy!!: Azot i Metale · Zobacz więcej »

Metoda Habera i Boscha

Metoda Habera i Boscha – proces technologiczny syntezy amoniaku z pierwiastków, tj.

Nowy!!: Azot i Metoda Habera i Boscha · Zobacz więcej »

Mieszanina

Mieszanina – układ dwóch lub więcej pierwiastków lub związków chemicznych zmieszanych z sobą w dowolnym stosunku i wykazujących swoje indywidualne właściwości.

Nowy!!: Azot i Mieszanina · Zobacz więcej »

Minuta

Minuta (łac. minuta – mała) – legalna jednostka czasu nienależąca do układu SI, równa 60 sekundom, oznaczana min (bez kropki na końcu).

Nowy!!: Azot i Minuta · Zobacz więcej »

Neon (pierwiastek)

Neon (Ne, łac. neon) – pierwiastek chemiczny z grupy helowców (gazów szlachetnych) w układzie okresowym.

Nowy!!: Azot i Neon (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Niemetale

Niemetale – pierwiastki chemiczne niewykazujące właściwości metalicznych.

Nowy!!: Azot i Niemetale · Zobacz więcej »

Nukleotydy

Nukleotydy – organiczne związki chemiczne z grupy estrów fosforanowych; są estrami nukleozydów i kwasu fosforowego (5'-fosforany nukleozydów).

Nowy!!: Azot i Nukleotydy · Zobacz więcej »

Obieg azotu w przyrodzie

Obieg azotu w przyrodzie Cykl azotowy, cykl nitryfikacyjny, obieg azotu w przyrodzie – cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze.

Nowy!!: Azot i Obieg azotu w przyrodzie · Zobacz więcej »

Pentatlenek diazotu

Pentatlenek diazotu, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków azotu, w którym każdy atom azotu występuje na formalnym stopniu utlenienia V.

Nowy!!: Azot i Pentatlenek diazotu · Zobacz więcej »

Pierwiastek chemiczny

Układ okresowy pierwiastków Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia.

Nowy!!: Azot i Pierwiastek chemiczny · Zobacz więcej »

Pierwiastki drugiego okresu

Pierwiastki drugiego okresu – pierwiastki chemiczne znajdujące się w drugim okresie (rzędzie) układu okresowego pierwiastków.

Nowy!!: Azot i Pierwiastki drugiego okresu · Zobacz więcej »

Pikometr

Pikometr (symbol: pm) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI.

Nowy!!: Azot i Pikometr · Zobacz więcej »

Piorun

Piorun Film pokazujący wyładowanie atmosferyczne Błyskawica Piorun Wilnem Piorun Błyskawice Częstotliwość błyskawic w ciągu roku na km² Piorun – w meteorologii bardzo silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze powstające naturalnie, zwykle towarzyszące burzom.

Nowy!!: Azot i Piorun · Zobacz więcej »

Pneumatyka

Pneumatyka – nauka, będąca działem inżynierii mechanicznej, zajmująca się konstruowaniem i praktycznym wykorzystaniem urządzeń, w których przekazywanie energii i sterowanie realizowane jest za pomocą sprężonego powietrza (bądź innego gazu o podobnych właściwościach) jako czynnika roboczego.

Nowy!!: Azot i Pneumatyka · Zobacz więcej »

Powietrze

Powietrze (łac. aër) – mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską.

Nowy!!: Azot i Powietrze · Zobacz więcej »

Rozpad beta minus

Rozpad beta minus, przemiana β− – sposób rozpadu jądra atomowego, podczas którego neutron ulega przemianie w proton oraz emitowany jest elektron e− (promieniowanie beta) i antyneutrino elektronowe.

Nowy!!: Azot i Rozpad beta minus · Zobacz więcej »

Rozpad beta plus

Rozpad beta plus (przemiana β+) – reakcja jądrowa, w której emitowana jest cząstka β+ (zwana pozytonem lub antyelektronem) oraz neutrino elektronowe.

Nowy!!: Azot i Rozpad beta plus · Zobacz więcej »

Sekunda

Sekundy odmierzane przez wskazówkę zegarka (wskazówka sekundowa jest rozmyta) Sekunda (łac. secunda – następna, najbliższa) – jednostka czasu, jednostka podstawowa większości układów jednostek miar np.

Nowy!!: Azot i Sekunda · Zobacz więcej »

Skraplanie

mgiełkę Skraplanie lub kondensacja – zjawisko zmiany stanu skupienia, przejścia substancji z fazy gazowej w fazę ciekłą.

Nowy!!: Azot i Skraplanie · Zobacz więcej »

Sole amonowe

Sole amonowe, sole amonioweZwyczajowo solami amoniowymi nazywa się organiczne sole amonowe, w których co najmniej jeden atom wodoru przy atomie azotu jest zastąpiony podstawnikiem (największe znaczenie mają czwartorzędowe sole amoniowe).

Nowy!!: Azot i Sole amonowe · Zobacz więcej »

Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości

Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości – oznaczenia stosowane do zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch liczb lub wartości liczbowych dwóch wielkości o takich samych jednostkach.

Nowy!!: Azot i Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości · Zobacz więcej »

Stan skupienia materii

Stan skupienia materii – podstawowa forma, w jakiej występuje substancja, określająca jej podstawowe właściwości fizyczne.

Nowy!!: Azot i Stan skupienia materii · Zobacz więcej »

Stopień dysocjacji

Stopień dysocjacji – stosunek liczby moli cząsteczek danego związku chemicznego, które uległy rozpadowi na jony (C) do łącznej liczby moli cząsteczek tego związku, znajdującego się w roztworze, fazie gazowej lub stopie, w którym zaszło zjawisko dysocjacji elektrolitycznej (C0): \alpha.

Nowy!!: Azot i Stopień dysocjacji · Zobacz więcej »

Temperatura

helu przedstawiony jest proporcjonalnie do odległości między cząsteczkami jakie są przy ciśnieniu 136 atmosfer. Prędkość ruchu, odpowiadająca temperaturze pokojowej, została spowolniona dwa biliony razy lub odpowiada temperaturze 0,0003 K. Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice.

Nowy!!: Azot i Temperatura · Zobacz więcej »

Temperatura wrzenia

Temperatura wrzenia – temperatura, przy której ciśnienie powstającej pary (ciśnienie pary nasyconej) jest równe ciśnieniu otoczenia, skutkiem czego parowanie następuje w całej objętości cieczy (dana substancja wrze).

Nowy!!: Azot i Temperatura wrzenia · Zobacz więcej »

Termos

blaszana osłona, plastikowy przykręcany do osłony uchwyt, uszczelka, zakręcany korek i dodatkowa pokrywa służąca jako kubek Termos firmy Thermos Termos – (therme.

Nowy!!: Azot i Termos · Zobacz więcej »

Tetratlenek diazotu

Tetratlenek diazotu, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków azotu, w którym azot występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Azot i Tetratlenek diazotu · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Azot i Tlen · Zobacz więcej »

Tlenek azotu

Tlenek azotu, NO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków azotu, w którym azot występuje na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Azot i Tlenek azotu · Zobacz więcej »

Tlenek diazotu

Tlenek diazotu, podtlenek azotu (nazwa Stocka: tlenek azotu(I); wzór) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków azotu, w którym azot jest na formalnym stopniu utlenienia I. W rzeczywistości atomy azotu są nierównocenne i związek ten można uznawać za azotek i tlenek azotu(V).

Nowy!!: Azot i Tlenek diazotu · Zobacz więcej »

Tlenki azotu

Tlenki azotu – grupa nieorganicznych związków chemicznych zbudowanych z tlenu i azotu.

Nowy!!: Azot i Tlenki azotu · Zobacz więcej »

Tritlenek diazotu

Tritlenek diazotu, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków azotu, w którym jeden atom azotu jest na formalnym stopniu utlenienia IV, a drugi II.

Nowy!!: Azot i Tritlenek diazotu · Zobacz więcej »

Układ okresowy pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków (potocznie: tablica Mendelejewa) – zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli, uporządkowanych według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące pierwiastki według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości, zgodnie z prawem okresowości Dmitrija Mendelejewa.

Nowy!!: Azot i Układ okresowy pierwiastków · Zobacz więcej »

Wat na metr-kelwin

Wat na metr-kelwin jednostka przewodności cieplnej właściwej (konduktywności cieplnej) w układzie SI.

Nowy!!: Azot i Wat na metr-kelwin · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Azot i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Wiązanie azotu cząsteczkowego

Molekuła azotu cząsteczkowego (N2) Wiązanie azotu cząsteczkowego — zjawisko włączania atomów azotu pochodzących z cząsteczek tego pierwiastka (N2) w związki chemiczne.

Nowy!!: Azot i Wiązanie azotu cząsteczkowego · Zobacz więcej »

Wiązanie wielokrotne

Wiązanie wielokrotne – wiązanie chemiczne między dwoma atomami, w którym bierze udział więcej niż jedna para elektronowa.

Nowy!!: Azot i Wiązanie wielokrotne · Zobacz więcej »

Widmo emisyjne

Widmo emisyjne ciągłe wodoru Widmo pasmowo liniowe atomów żelaza Widmo emisyjne – widmo spektroskopowe, które jest obrazem promieniowania elektromagnetycznego, wysyłanego przez ciało.

Nowy!!: Azot i Widmo emisyjne · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Azot i Wodór · Zobacz więcej »

Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”

Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” w Warszawie – wydawca słowników dwujęzycznych i podręczników do nauki języków obcych, słowników i poradników języka polskiego, podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców oraz popularnych rozmówek, a także leksykonów i książek popularnonaukowych z różnych dziedzin.

Nowy!!: Azot i Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN (PWN) – polskie wydawnictwo naukowe założone w 1951 w Warszawie jako Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowy!!: Azot i Wydawnictwo Naukowe PWN · Zobacz więcej »

Ziemia

Ziemia (gr.: Γαῖα, trb.: Gaja) – trzecia, licząc od Słońca, oraz piąta pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego.

Nowy!!: Azot i Ziemia · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Azot i Związki organiczne · Zobacz więcej »

1772

Bez opisu.

Nowy!!: Azot i 1772 · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

E941, Nitrogenium.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »