Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Błona komórkowa

Indeks Błona komórkowa

fluorescencyjne świecące na zielono i czerwono (nałożenie tych dwóch barw daje na obrazie kolor żółty) Błona komórkowatakże membrana komórkowa, błona cytoplazmatycznatakże membrana cytoplazmatyczna, błona plazmatycznatakże membrana plazmatyczna, plazmolemmatakże plazmalemma, plazmolematakże plazmalema (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego.

20 kontakty: Archeony, Błona biologiczna, Białka błonowe, Białka powierzchniowe, Białko transbłonowe, Cholesterol, Ciekły kryształ, Cytoszkielet, Dyfuzja, Estry, Fluorescencja, Fosfolipidy, Gliceryna, Izopren, Lipidy, Membrana półprzepuszczalna, Mikroskop fluorescencyjny, Monowarstwa, Przemiana fazowa, Tratwa lipidowa.

Archeony

Archeony żyjące w pobliżu gejzerów Archeony, archeany (Archaea), archeowce, dawniej archebakterie lub archeobakterie (Archaebacteria) – drobne jednokomórkowce, pierwotnie bezjądrowe, zwykle ekstremofilne, tradycyjnie zaliczane z eubakteriami do prokariontów.

Nowy!!: Błona komórkowa i Archeony · Zobacz więcej »

Błona biologiczna

Schemat przestrzennego systemu błon plazmatycznych w komórce Błona biologiczna, biomembrana − membrana otaczająca lub rozdzielająca odrębne przedziały, zwykle w komórkach.

Nowy!!: Błona komórkowa i Błona biologiczna · Zobacz więcej »

Białka błonowe

Białka błonowe – białka związane ze strukturą błony biologicznej.

Nowy!!: Błona komórkowa i Białka błonowe · Zobacz więcej »

Białka powierzchniowe

thumb Białka powierzchniowe (peryferyjne, peryferyczne, przybłonowe, zewnętrzne) – białka błonowe łatwe do oddzielenia od błony biologicznej (komórkowej) za pomocą roztworów soli.

Nowy!!: Błona komórkowa i Białka powierzchniowe · Zobacz więcej »

Białko transbłonowe

300px Białko transbłonowe (przezbłonowe, transmembranowe) – białko błonowe przebijające całą grubość dwuwarstwy.

Nowy!!: Błona komórkowa i Białko transbłonowe · Zobacz więcej »

Cholesterol

thumb Cholesterol – organiczny związek chemiczny, lipid z grupy steroidów zaliczany także do alkoholi.

Nowy!!: Błona komórkowa i Cholesterol · Zobacz więcej »

Ciekły kryształ

Moment powstawania fazy SmC Ciekłe kryształy – nazwa fazy pośredniej między ciekłym i krystalicznym stanem skupienia materii, którą charakteryzuje zdolność do płynięcia, charakterystyczna dla cieczy i jednocześnie dalekozasięgowe uporządkowanie tworzących ją cząsteczek, podobnie jak to ma miejsce w kryształach.

Nowy!!: Błona komórkowa i Ciekły kryształ · Zobacz więcej »

Cytoszkielet

jądro komórkowe Cytoszkielet – sieć włóknistych struktur białkowych w komórce eukariotycznej, dzięki którym organella i substancje nie pływają swobodnie w cytozolu, ale zajmują pewne przypisane sobie miejsca.

Nowy!!: Błona komórkowa i Cytoszkielet · Zobacz więcej »

Dyfuzja

Schematyczna reprezentacja procesu mieszania dwóch substancji na drodze dyfuzji (droga „cząsteczki śledzonej”) Dyfuzja ukierunkowana w skali makro jako efekt chaotycznego ruchu pojedynczych cząsteczek Model dyfuzji w sieci krystalicznej Dyfuzja – proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w każdym ośrodku (o temperaturze T > 0 K) (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym, itd.), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka.

Nowy!!: Błona komórkowa i Dyfuzja · Zobacz więcej »

Estry

Wzór ogólny estrów kwasów karboksylowych Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli.

Nowy!!: Błona komórkowa i Estry · Zobacz więcej »

Fluorescencja

Fluorescencja minerałów pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Aleksandryt oświetlony światłem nie zawierającym ultrafioletu (z lewej) i zawierającym ultrafiolet (z prawej) Fluoryt oświetlony światłem białym (A) i ultrafioletowym (B) światłem ultrafioletowym Fluorescencja – jeden z rodzajów luminescencji – zjawisko emitowania światła przez wzbudzony atom lub cząsteczkę.

Nowy!!: Błona komórkowa i Fluorescencja · Zobacz więcej »

Fosfolipidy

Ogólny model budowy fosfolipidu Fosfolipidy (inaczej fosfatydy lub fosfotłuszczowce) – grupa organicznych związków chemicznych, lipidy, które oprócz reszt glicerolu i wyższych kwasów tłuszczowych zawierają resztę kwasu fosforowego związanego z zasadą azotową, np.

Nowy!!: Błona komórkowa i Fosfolipidy · Zobacz więcej »

Gliceryna

Gliceryna, glicerol (łac. Glycerolum) – organiczny związek chemiczny z grupy cukroli; najprostszy trwały alkohol trójwodorotlenowy (triol).

Nowy!!: Błona komórkowa i Gliceryna · Zobacz więcej »

Izopren

Izopren – organiczny związek chemiczny z grupy dienów.

Nowy!!: Błona komórkowa i Izopren · Zobacz więcej »

Lipidy

Lipidy (gr. λίπος, tłuszcz) – szeroka grupa występujących w naturze związków chemicznych.

Nowy!!: Błona komórkowa i Lipidy · Zobacz więcej »

Membrana półprzepuszczalna

hemodializy Membrana półprzepuszczalna, błona półprzepuszczalna – rodzaj membrany (przepony), która przepuszcza niektóre rodzaje cząsteczek a zatrzymuje inne (np. przepuszcza małe cząsteczki rozpuszczalnika, a zatrzymuje duże cząsteczki lub jony).

Nowy!!: Błona komórkowa i Membrana półprzepuszczalna · Zobacz więcej »

Mikroskop fluorescencyjny

Mikroskop (epi-)fluorescencyjny Olympus BX61, sprzężony z kamerą cyfrową. Mikroskop fluorescencyjny – mikroskop świetlny używany w badaniach substancji organicznych i nieorganicznych, którego działanie oparte jest na zjawisku fluorescencji i fosforescencji, zamiast, lub razem ze zjawiskami odbicia i absorpcji światła (co jest wykorzystane w klasycznym mikroskopie optycznym).

Nowy!!: Błona komórkowa i Mikroskop fluorescencyjny · Zobacz więcej »

Monowarstwa

Monowarstwa to inaczej warstwa monomolekularna (warstwa jednocząsteczkowa) lub warstwa monoatomowa – warstwa o grubości odpowiadającej średnicy jednej cząsteczki (lub atomu), przez co uznaje się je za istniejące w wymiarze dwuwymiarowym.

Nowy!!: Błona komórkowa i Monowarstwa · Zobacz więcej »

Przemiana fazowa

Przemiana fazowa (przejście fazowe) – proces termodynamiczny, polegający na przejściu jednej fazy termodynamicznej w drugą, zachodzący w kierunku zapewniającym minimalizację energii swobodnej układu.

Nowy!!: Błona komórkowa i Przemiana fazowa · Zobacz więcej »

Tratwa lipidowa

Tratwa lipidowa, raft lipidowy – mała (od 10 do 200 nm), heterogenna, wysoce dynamiczna, wzbogacona w sterole i inne lipidy (głównie sfingolipidy) domena w błonie komórkowej.

Nowy!!: Błona komórkowa i Tratwa lipidowa · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Błona cytoplazmatyczna, Błona fosfolipidowa, Błona plazmatyczna, Cytolemma, Plasmolemma, Plazmalema, Plazmalemma.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »