Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Badania naukowe

Indeks Badania naukowe

Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji.

39 kontakty: Aksjomat, Badania obserwacyjne, Badania podstawowe, Biomedycyna, Definicja, Ekonomia, Eksperyment, Innowacja biznesowa, Instytut, Józef Pieter, Laboratorium, Leczenie, Lek, Materiał naukowy, Medycyna, Model doświadczalny, Nauka, Nauki przyrodnicze, Nauki społeczne, PLOS Medicine, Praca naukowa, Prawo nauki, Produkcja, Produkcja masowa, Prototyp, Przemysł, Recenzja naukowa, Rynek (ekonomia), Scientific American, Teoria, Teza, Twierdzenie naukowe, Typologia, Weryfikacja hipotez statystycznych, Wiedza, Witamina E, Wynalazek, Zjawisko, Związek chemiczny.

Aksjomat

Aksjomat (postulat, pewnik) (gr. αξιωμα – godność, pewność, oczywistość) – jedno z podstawowych pojęć logiki matematycznej.

Nowy!!: Badania naukowe i Aksjomat · Zobacz więcej »

Badania obserwacyjne

Badania obserwacyjne należą do podstawowych lub stosowanych badań naukowych, których celem jest opis lub analiza próby badanej z wykorzystaniem wybranych miar ilościowych.

Nowy!!: Badania naukowe i Badania obserwacyjne · Zobacz więcej »

Badania podstawowe

Badania podstawowe – oryginalne prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie praktyczne (art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki).

Nowy!!: Badania naukowe i Badania podstawowe · Zobacz więcej »

Biomedycyna

Biomedycyna – dziedzina medycyny wykorzystująca osiągnięcia nauk biologicznych, biochemicznych, biofizycznych i biotechnologicznych, mająca zastosowanie m.in.

Nowy!!: Badania naukowe i Biomedycyna · Zobacz więcej »

Definicja

Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, "do końca, granicy"; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której informuje się o znaczeniu pewnego wyrażenia przez wskazanie innego wyrażenia należącego do danego języka i posiadającego to samo znaczenie.

Nowy!!: Badania naukowe i Definicja · Zobacz więcej »

Ekonomia

Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr i uslug.

Nowy!!: Badania naukowe i Ekonomia · Zobacz więcej »

Eksperyment

Eksperyment (łac. experimentum - doświadczenie, badanie) – w naukach przyrodniczych i społecznych zbiór działań wzbudzających w obiektach materialnych określone reakcje i zjawiska w warunkach pozwalających kontrolować wszelkie istotne czynniki, które poddaje się dokładnej obserwacji.

Nowy!!: Badania naukowe i Eksperyment · Zobacz więcej »

Innowacja biznesowa

Innowacja biznesowa (od, czyli odnowienie) – nowa, wprowadzona przez człowieka, wartość lub jakość dotycząca celów lub sposobów ich realizacji mająca zastosowanie w działalności gospodarczej.

Nowy!!: Badania naukowe i Innowacja biznesowa · Zobacz więcej »

Instytut

Instytut (łac. institutum 'urządzenie') - nazwa różnego typu instytucji, przede wszystkim naukowo-badawczych i dydaktycznych, placówek naukowych, jak również zgromadzeń zakonnych (instytut zakonny).

Nowy!!: Badania naukowe i Instytut · Zobacz więcej »

Józef Pieter

Józef Pieter (ur. 19 lutego 1904 w Ochabach na Śląsku Cieszyńskim, zm. 3 marca 1989) – polski psycholog, filozof, pedagog, naukoznawca, nauczyciel akademicki kilku uczelni, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach.

Nowy!!: Badania naukowe i Józef Pieter · Zobacz więcej »

Laboratorium

Michael Faraday w swoim laboratorium Laboratorium Pracowni Technik Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu jako przykład nowoczesnego laboratorium Laboratorium – pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania badań naukowych lub analiz lekarskich.

Nowy!!: Badania naukowe i Laboratorium · Zobacz więcej »

Leczenie

Leczenie, terapia, kuracja – szereg czynności medycznych, z użyciem stosownych leków i aparatury, zmierzających do przywrócenia równowagi (homeostazy) organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem; postępowanie lekarskie, którego celem jest przywrócenie zdrowia choremu lub poprawa jego jakości życia.

Nowy!!: Badania naukowe i Leczenie · Zobacz więcej »

Lek

Lek, termin ustawowy: produkt leczniczy – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzania do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce.

Nowy!!: Badania naukowe i Lek · Zobacz więcej »

Materiał naukowy

Materiał naukowy - w metodologii jest rezultatem wstępnym badania właściwego.

Nowy!!: Badania naukowe i Materiał naukowy · Zobacz więcej »

Medycyna

Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia.

Nowy!!: Badania naukowe i Medycyna · Zobacz więcej »

Model doświadczalny

Model doświadczalny w nauce to uproszczona lub zmniejszona wersja rzeczywistego układu używana z powodów ekonomicznych lub zasadniczych w celu badania zachowania się układu rzeczywistego.

Nowy!!: Badania naukowe i Model doświadczalny · Zobacz więcej »

Nauka

Nauka jest jednym z rodzajów wiedzy ludzkiej.

Nowy!!: Badania naukowe i Nauka · Zobacz więcej »

Nauki przyrodnicze

Nauki przyrodnicze (w terminologii angielskiej zwane natural sciences) to mało precyzyjne określenie dziedzin nauki, które zajmują się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego, zazwyczaj z zastosowaniem aparatu matematycznego, jak również właściwej sobie metodologii.

Nowy!!: Badania naukowe i Nauki przyrodnicze · Zobacz więcej »

Nauki społeczne

Nauki społeczne – nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju.

Nowy!!: Badania naukowe i Nauki społeczne · Zobacz więcej »

PLOS Medicine

PLOS Medicine (do 2012 r. PLoS Medicine) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny medycyny.

Nowy!!: Badania naukowe i PLOS Medicine · Zobacz więcej »

Praca naukowa

Praca naukowa, podobnie jak sama nauka, może być rozumiana jako badania naukowe i jako dzieło naukowe.

Nowy!!: Badania naukowe i Praca naukowa · Zobacz więcej »

Prawo nauki

Prawo nauki – stała relacja między własnościami rzeczy lub zdarzeniami, zależność funkcyjna między parametrami ciała lub układu materialnego.

Nowy!!: Badania naukowe i Prawo nauki · Zobacz więcej »

Produkcja

Cykl życia produktu Produkcja – działalność gospodarczo-techniczna, której celem jest wytwarzanie produktów.

Nowy!!: Badania naukowe i Produkcja · Zobacz więcej »

Produkcja masowa

Produkcja masowa – jeden z typów produkcji.

Nowy!!: Badania naukowe i Produkcja masowa · Zobacz więcej »

Prototyp

Prototyp samochodu FSM Beskid 106 Prototyp – pierwotne, najwcześniejsze urządzenie, obwód lub program zaprojektowany i zbudowany w celu zademonstrowania zdolności do budowy urządzenia docelowego.

Nowy!!: Badania naukowe i Prototyp · Zobacz więcej »

Przemysł

Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.

Nowy!!: Badania naukowe i Przemysł · Zobacz więcej »

Recenzja naukowa

Recenzent przy pracy. Recenzentami artykułów naukowych są w absolutnej większości specjaliści z danej dziedziny, którzy wykonują tę pracę bezpłatnie. Recenzja naukowa – recenzja utworu naukowego (dysertacji, książki, publikacji w czasopiśmie naukowym), której celem jest ocena naukowej zawartości tego utworu.

Nowy!!: Badania naukowe i Recenzja naukowa · Zobacz więcej »

Rynek (ekonomia)

Rynek (w ekonomii) – zespół mechanizmów umożliwiający kontakt producentów z konsumentami.

Nowy!!: Badania naukowe i Rynek (ekonomia) · Zobacz więcej »

Scientific American

Scientific American – najstarszy amerykański miesięcznik popularnonaukowy wydawany od 28 sierpnia 1845 roku.

Nowy!!: Badania naukowe i Scientific American · Zobacz więcej »

Teoria

Teoria (z gr. theoría – oglądanie, rozważanie) – system pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń, ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy, opisujący jakąś wybraną dziedzinę fizyczną lub abstrakcyjną.

Nowy!!: Badania naukowe i Teoria · Zobacz więcej »

Teza

Teza (gr. θέσις thesis, „umieszczenie, rozmieszczenie, złożenie, kompozycja”, od τιθέναι tithenai, „umieścić, położyć, kłaść, postawić”) – twierdzenie, dla którego przedstawia się uzasadnienie.

Nowy!!: Badania naukowe i Teza · Zobacz więcej »

Twierdzenie naukowe

Twierdzenie naukowe – zdanie oznajmiające spełniające następujące warunki.

Nowy!!: Badania naukowe i Twierdzenie naukowe · Zobacz więcej »

Typologia

Typologia (gr. týpos – uderzenie, odbicie, obraz, posąg, forma, model; gr. týptein – uderzać) – nauka o typach oraz zabieg systematyzujący polegający na.

Nowy!!: Badania naukowe i Typologia · Zobacz więcej »

Weryfikacja hipotez statystycznych

Weryfikacja hipotez statystycznych – sprawdzanie sądów o populacji przez badanie jej wycinka (próby statystycznej).

Nowy!!: Badania naukowe i Weryfikacja hipotez statystycznych · Zobacz więcej »

Wiedza

Bibliotece Celsusa w Efezie Wiedza – termin używany powszechnie, istnieje wiele definicji tego pojęcia.

Nowy!!: Badania naukowe i Wiedza · Zobacz więcej »

Witamina E

Witamina E – grupa organicznych związków chemicznych, w skład której wchodzą tokoferole i tokotrienole.

Nowy!!: Badania naukowe i Witamina E · Zobacz więcej »

Wynalazek

Wynalazek – nowatorskie, oryginalne rozwiązanie problemu technicznego.

Nowy!!: Badania naukowe i Wynalazek · Zobacz więcej »

Zjawisko

Zjawisko, fenomen (gr. phainomenon obserwowany) – pojęcie filozoficzne oznaczające to, co dane jest w poznaniu zmysłowym, a więc obrazy, dźwięki, zapachy, smaki itd.

Nowy!!: Badania naukowe i Zjawisko · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Badania naukowe i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Badanie naukowe.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »