Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Bakterie

Indeks Bakterie

metodą Grama agarowej Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion, pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo.

405 kontakty: Adenozyno-5′-trifosforan, Aerob, Agar-agar, Agrobacterium tumefaciens, Agrochemikalia, Akceptor, Aminokwasy, Amoniak, Anabolizm, Anaerob, Anoksja (biologia), Antagonista (farmakologia), Antoni van Leeuwenhoek, Antybiotyk bakteriostatyczny, Antybiotyki, Antybiotyki beta-laktamowe, Antygen, Antyseptyka, Aparat Golgiego, Archeony, Artefakt (histologia), Ściana komórkowa, Asymilacja (biologia), Autotrofizm, Azotany, Łacina, Bacillus thuringiensis, Badanie moczu, Bakterie azotowe, Bakterie brodawkowe, Bakterie Gram-dodatnie, Bakterie Gram-ujemne, Bakterie kwasowe, Bakterie nitryfikacyjne, Bakterie purpurowe, Bakterie siarkowe, Bakteriocyny, Bakteriofag, Bakteriologia, Bakterioryza, Barwienie metodą Grama, Barwienie metodą Ziehla-Neelsena, Błądzenie losowe, Błona komórkowa, Bezkręgowce, Białka, Biofilm, Bioinżynieria, Biologia molekularna, Biomasa, ..., Bioremediacja, Biosynteza, Biotechnologia, Biotop, Biotyna, Bodziec (fizjologia), Borelioza, Borrelia burgdorferi, Carl Woese, Celuloza, Chemoautotrofy, Chemotaksja, Chityna, Chlamydie, Chlamydophila pneumoniae, Chloramfenikol, Chloroplast, Cholera, Choroba niedokrwienna serca, Choroby bakteryjne, Christian Gottfried Ehrenberg, Chromosom, Ciśnienie, Ciecz, Clostridium, CRISPR, Cukrzyca, Cykl biogeochemiczny, Cytoplazma, Cytoszkielet, Cytozol, Cytozyna, Dżuma, Denitryfikacja, Detergenty, Dezynfekcja, Diazotrofia, Dimetylortęć, Dobowe migracje pionowe, Domena (biologia), Donor, Drożdże, Dur brzuszny, Dwoinka, Dwoinka zapalenia płuc, Dwutlenek węgla, Eksperyment, Ekstremofil, Elektron, Enancjomery, Enterobakterie, Enterokrwotoczny szczep pałeczki okrężnicy, Ernst Haeckel, Etanol, Eubakterie, Eukarionty, Fenotyp, Fermentacja, Filogenetyka, Fimbrie, Firmicutes, Flora bakteryjna jelita, Fotoautotrofy, Fototaksja, Frederick Griffith, Funkcja wykładnicza, Gatunek (biologia), Gąsienica (larwa), Genetyka molekularna, Genom, Gleba, Glikogen, Glikokaliks, Glony, Gorączka okopowa, Gospodarz (biologia), Gradient stężeń roztworów, Gromada (biologia), Gronkowce, Gruźlica człowieka, Grzybnia, Grzyby, Guanina, Guzowatość korzeni, Haemophilus influenzae, Hans Christian Gram, Helicobacter pylori, Heliobakterie, Heterocyty, Heterotrofizm, Hipertermofil, Historia odkryć i badań nad chorobą wrzodową i Helicobacter pylori, Hormony zwierzęce, Hybrydyzacja Southerna, Hydrogenosomy, Hydroszkielet, Immunologia, Immunosupresja, Inhibitor, Insulina, Interferencja RNA, Intron, Jądro komórkowe, Język angielski, Język grecki, Jelito, Kapusta kwaszona, Karboksysomy, Katabolizm, Kiła, Kinetosom, Klasa (biologia), Klasyfikacja biologiczna, Klon (genetyka), Kolonia (biologia), Kolonia bakteryjna, Komensalizm, Komonica błotna, Koniugacja bakterii, Konkurencja (ekologia), Konsument (biologia), Królestwo (biologia), Krętek blady, Krętki, Krew, Kształt bakterii, Kultura komórkowa, Kwas deoksyrybonukleinowy, Kwas foliowy, Kwas masłowy, Kwas mlekowy, Kwas propionowy, Kwasy organiczne, Kwasy rybonukleinowe, Kwasy tłuszczowe, Lactobacillus, Laseczka, Laseczka jadu kiełbasianego, Laseczka tężca, Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny, Leukocyty, Liczebniki główne potęg tysiąca, Linia śrubowa, Lipopolisacharyd, Lipoproteina, Listeria, Litotrofia, Logarytm, Louis Pasteur, Maczugowce, Makrofagi, Mastitis, Materiał zapasowy roślin, Medycyna, Metabolit, Metabolizm, Metan, Metanogeny, Metylortęć, Mezosom, Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Bakterii, Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej, Mikrobiologia, Mikrometr, Mikroorganizm, Miliard, Milimetr, Mitochondrium, Monera (biologia), Motyle, MT Exxon Valdez, Mukowiscydoza, Mutacja, Mutagen, Mycoplasma, Nagroda Nobla, Neomycyna, Nitryfikacja, Niuton, Nocardia, Nomenklatura botaniczna, Nukleoid, Nukleotydy, Obieg azotu w przyrodzie, Oczyszczanie ścieków, Oddziaływania nieantagonistyczne, Odmiana (biologia), Oporność na antybiotyki, Organellum, Organizm jednokomórkowy, Organizm wielokomórkowy, Organotrofia, Osad czynny, Ostatni wspólny przodek, Otoczka bakteryjna, Pałeczka (mikrobiologia), Pałeczka okrężnicy, Pałeczka ropy błękitnej, Paciorkowce, Pakietowce, Para zasad, Pasożytnictwo, Patogen, Paul Ehrlich, Płyn mózgowo-rdzeniowy, Peptydoglikan, Peptydy, Pestycydy, Pierwiastek chemiczny, Pile, Piwowarstwo, Plankton, Plazmid, Pleśń, Plwocina, Podłoże hodowlane, Podgatunek, Podział komórki, Polifosforany, Polihydroksyalkaniany, Polihydroksymaślan, Polimery, Polisacharydy, Pompa protonowa, Populacja (biologia), Postulaty Kocha, Poziom troficzny, Poziomy transfer genów, Prątek gruźlicy, Prątki, Probiotyk, Profilaktyka zdrowotna, Prokarionty, Promieniowanie gamma, Promieniowanie jonizujące, Promieniowce, Proteobakterie, Protisty, Przecinkowce, Przecinkowiec cholery, Przeciwciało, Przemysł chemiczny, Przetrwalnik, Puromycyna, Quorum sensing, Radioaktywność, Reakcja łańcuchowa polimerazy, Reakcja chemiczna, Reakcja redoks, Reakcja syntezy, Reducent, Rekombinacja genetyczna, Riketsje, Rośliny, Rośliny zarodnikowe, Robert Koch, Rodzaj (biologia), Rodzina (biologia), Ropa naftowa, Royal Society, Rozmnażanie bezpłciowe, Rozpad gnilny, RRNA, Rtęć, Rybosom, Ryzosfera, Rząd (biologia), Rzeżączka, Salmonella, Salmonelloza, Salwarsan, Sen zimowy, Sepsa, Serce, Serologia, Shigella, Siarczany, Siarka, Siateczka śródplazmatyczna, Sinice, Skamieniałość przewodnia, Skamieniałości, Sos sojowy, Sterylizacja (mikrobiologia), Strategia życiowa, Strategia metaboliczna, Streptomyces, Streptomycyna, Stromatolity, Substancja chemiczna, Substancje barwiące, Suplement diety, Symbioza, Synonim, Systematyka organizmów, Szczep (biologia), Szkocja, Szlak metaboliczny, Taksja, Takson, Taksonomia, Tłuszcze, Tężec, Teoria endosymbiozy, Thiomargarita namibiensis, Tkanka mięśniowa gładka, Tlenek żelaza(II), Tlenek węgla, Toksyny, Transdukcja, Transformacja genetyczna, Trąd, Trychom, Trzęsidłowce, Tyfus plamisty, Typ (biologia), Układ odpornościowy, Ultrafiolet, Ultramikrobakterie, Utleniacz, Utlenianie, Utylizacja, Wankomycyna, Wazodylatacja, Wąglik, Węglowodany, Wić, Wiązanie azotu cząsteczkowego, Wielościan, Winorośl, Wirulencja, Wirusy, Witamina K, Witaminy, Woda słodka, Wodór, Wstrząs, Wszechświat, XX wiek, Zakażenie oportunistyczne, Zakwit, Zależności międzygatunkowe, Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, Zapalenie płuc, Zaraza ogniowa, Zasada Gausego, Zatoka Księcia Williama, Zatrucie pokarmowe, Zbiornikowiec, Ziarniak (mikrobiologia), Związki nieorganiczne, Związki organiczne, Zwierzęta, Zwierzęta gospodarskie, 1,4-Benzochinon. Rozwiń indeks (355 jeszcze) »

Adenozyno-5′-trifosforan

wiązanie wysokoenergetyczne Adenozyno-5′-trifosforan, ATP (od; daw. adenozynotrójfosforan) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd adeninowy zbudowany z adenozyny z przyłączonym wiązaniem estrowym w pozycji 5′-OH grupą trójfosforanową przyłączonej cząsteczki.

Nowy!!: Bakterie i Adenozyno-5′-trifosforan · Zobacz więcej »

Aerob

Aerob, tlenowiec, aerobiont, oksybiont (gr. aër, aëros – powietrze; βίος (bios) – życie; łac. oxygenium – tlen) – organizm wymagający do życia dostępu wolnego tlenu który wykorzystuje w procesie oddychania jako ostateczny akceptor protonów i elektronów (teoria chemiosmotyczna Mitchella).

Nowy!!: Bakterie i Aerob · Zobacz więcej »

Agar-agar

Żel agarowy w laboratorium Agar-agar, agar (E406) – substancja żelująca, której głównym składnikiem jest trudno przyswajalny przez człowieka cukier galaktoza.

Nowy!!: Bakterie i Agar-agar · Zobacz więcej »

Agrobacterium tumefaciens

Forsycja zaatakowana przez ''Agrobacterium tumefaciens'' Agrobacterium tumefaciens – glebowa bakteria Gram-ujemna, pałeczkowata, fitopatogeniczna.

Nowy!!: Bakterie i Agrobacterium tumefaciens · Zobacz więcej »

Agrochemikalia

Agrochemikalia, chemikalia rolnicze – preparaty i substancje chemiczne stosowane w rolnictwie, np.

Nowy!!: Bakterie i Agrochemikalia · Zobacz więcej »

Akceptor

Akceptor – cząsteczka, pojedynczy atom lub jon, który przyjmuje elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon od innych cząsteczek w trakcie reakcji chemicznej.

Nowy!!: Bakterie i Akceptor · Zobacz więcej »

Aminokwasy

Schemat budowy α-aminokwasu – grupa aminowa po lewej i karboksylowa po prawej Aminokwasy (aa, AA, z ang. amino acids), kwasy aminowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową oraz kwasową grupę karboksylową −COOH, lub w ujęciu ogólniejszym, dowolną grupę kwasową.

Nowy!!: Bakterie i Aminokwasy · Zobacz więcej »

Amoniak

Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot), – nieorganiczny związek chemiczny azotu i wodoru.

Nowy!!: Bakterie i Amoniak · Zobacz więcej »

Anabolizm

Anabolizm – grupa reakcji chemicznych, w wyniku których z prostych substratów powstają związki złożone, gromadzące energię.

Nowy!!: Bakterie i Anabolizm · Zobacz więcej »

Anaerob

Anaerob (gr. an – przedrostek oznaczający przeczenie; aer – powietrze; bio – żyję), beztlenowiec, anaerobiont, anoksybiont – organizm rozwijający się w warunkach beztlenowych.

Nowy!!: Bakterie i Anaerob · Zobacz więcej »

Anoksja (biologia)

Anoksja (deficyt tlenowy) – stan niedoboru tlenu w środowisku.

Nowy!!: Bakterie i Anoksja (biologia) · Zobacz więcej »

Antagonista (farmakologia)

Sposób i natężenie odpowiedzi w zależności od rodzaju substancji chemicznej i jej stężenia (''full agonist'' – pełny agonista; ''partial agonist'' – częściowy agonista; ''neutral antagonist'' – neutralny '''antagonista'''; ''inverse agonist'' – odwrotny agonista) Antagonista (z gr. antagōnisma, czyli „opozycja”) – w farmakologii termin o dwóch znaczeniach.

Nowy!!: Bakterie i Antagonista (farmakologia) · Zobacz więcej »

Antoni van Leeuwenhoek

Antoni van Leeuwenhoek Antoni van Leeuwenhoek (wym.; ur. 24 października 1632 w Delft; ochrzczony 4 listopada 1632 jako Thonius Philipszoon; zm. 26 sierpnia 1723 tamże) – holenderski przedsiębiorca i przyrodnik.

Nowy!!: Bakterie i Antoni van Leeuwenhoek · Zobacz więcej »

Antybiotyk bakteriostatyczny

Antybiotyk bakteriostatyczny to antybiotyk hamujący rozwój mikroorganizmów.

Nowy!!: Bakterie i Antybiotyk bakteriostatyczny · Zobacz więcej »

Antybiotyki

Penicylina Antybiotyki (z greki anti – przeciw, bios – życie) – naturalne wtórne produkty metabolizmu mikroorganizmów, które działając wybiórczo w niskich stężeniach wpływają na struktury komórkowe lub procesy metaboliczne innych mikroorganizmów, hamując ich wzrost i podziały.

Nowy!!: Bakterie i Antybiotyki · Zobacz więcej »

Antybiotyki beta-laktamowe

Ogólny wzór penicylin Antybiotyki beta-laktamowe (ATC J 01 C) – szeroko stosowana grupa antybiotyków bakteriobójczych, do której zalicza się: penicyliny, cefalosporyny, karbapenemy, monobaktamy.

Nowy!!: Bakterie i Antybiotyki beta-laktamowe · Zobacz więcej »

Antygen

Antygen (źródłosłów niejasny: anti, przeciw, genos, ród, rodzaj; przytaczane także.

Nowy!!: Bakterie i Antygen · Zobacz więcej »

Antyseptyka

Odkażanie skóry Antyseptyka (dosłownie: zapobieganie gniciu) – postępowanie odkażające, mające na celu niszczenie drobnoustrojów na skórze, błonach śluzowych, w zakażonych ranach.

Nowy!!: Bakterie i Antyseptyka · Zobacz więcej »

Aparat Golgiego

Mikrofotografia aparatu Golgiego widocznego jako stos półkolistych czarnych pierścieni w dolnej części obrazu. Liczne koliste pęcherzyki są widoczne w pobliżu organellum gładka siateczka śródplazmatyczna (sER), '''5.''' rybosom na rER, '''6.''' białka transportowane, '''7.''' pęcherzyk transportowy, '''8.''' aparat Golgiego, '''9.''' biegun cis aparatu Golgiego, '''10.''' biegun trans aparatu Golgiego, '''11.''' cysterna aparatu Golgiego Aparat Golgiego – organellum występujące powszechnie w komórkach eukariotycznych, służące chemicznym modyfikacjom wytwarzanych przez komórkę substancji, ich sortowaniu oraz dystrybucji w obrębie komórki.

Nowy!!: Bakterie i Aparat Golgiego · Zobacz więcej »

Archeony

Archeony żyjące w pobliżu gejzerów Archeony, archeany (Archaea), archeowce, dawniej archebakterie lub archeobakterie (Archaebacteria) – drobne jednokomórkowce, pierwotnie bezjądrowe, zwykle ekstremofilne, tradycyjnie zaliczane z eubakteriami do prokariontów.

Nowy!!: Bakterie i Archeony · Zobacz więcej »

Artefakt (histologia)

limfocytów. Komórki te są podatne na uszkodzenia podczas sporządzania rozmazu. Widoczne są trzy zniszczone komórki (cienie Gumprechta) – artefakty Artefakt (łac. arte factum – „stworzone przez sztukę, technikę; wyrób rzemieślniczy”) – struktura tkanki lub komórki, która powstała w procesie przygotowywania danego preparatu biologicznego, nieistniejąca faktycznie w żywym organizmie (biofakt).

Nowy!!: Bakterie i Artefakt (histologia) · Zobacz więcej »

Ściana komórkowa

komórki roślinnej Ściana komórkowa – struktura otaczająca cytoplast komórek roślin, grzybów, bakterii, archeonów oraz części protistów.

Nowy!!: Bakterie i Ściana komórkowa · Zobacz więcej »

Asymilacja (biologia)

Asymilacja, przyswajanie (z łac. assimilatio.

Nowy!!: Bakterie i Asymilacja (biologia) · Zobacz więcej »

Autotrofizm

Autotrofizm, samożywność (gr. autós - sam, trophikós - odżywczy) – jeden z dwóch podstawowych (obok heterotrofizmu) sposobów odżywiania się organizmów.

Nowy!!: Bakterie i Autotrofizm · Zobacz więcej »

Azotany

Azotany (nazwa systematyczna: trioksydoazotany(1−)) – grupa związków chemicznych, sole i estry kwasu azotowego.

Nowy!!: Bakterie i Azotany · Zobacz więcej »

Łacina

Język łaciński lub łacina (łac. lingua Latina, sermo Latinus, Latinum, Latinitas) – język indoeuropejski z latynofaliskiej podgrupy języków italskich.

Nowy!!: Bakterie i Łacina · Zobacz więcej »

Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis (Bt) – Gram-dodatnia bakteria żyjąca w glebie oraz przewodach pokarmowych gąsienic różnych gatunków motyli.

Nowy!!: Bakterie i Bacillus thuringiensis · Zobacz więcej »

Badanie moczu

Test paskowy używany do szybkiej oceny ogólnych właściwości fizykochemicznych moczu Badanie moczu — jedno z podstawowych laboratoryjnych badań diagnostycznych w praktyce medycznej.

Nowy!!: Bakterie i Badanie moczu · Zobacz więcej »

Bakterie azotowe

Bakterie azotowe, bakterie diazotroficzne – bakterie (a także archeany obecnie niezaliczane do właściwych bakterii) zdolne do diazotrofii, czyli przyswajania — przy użyciu enzymu nitrogenazy — azotu cząsteczkowego (N2) występującego w atmosferze.

Nowy!!: Bakterie i Bakterie azotowe · Zobacz więcej »

Bakterie brodawkowe

Bakterie brodawkowe uczestniczą w symbiozie z roślinami. ''Bradyrhizobium'' w brodawkach korzeniowych soi. Bakterie brodawkowe, bakterie korzeniowe – glebowe bakterie azotowe z rodzaju Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium, Sinorhizobium i Mesorhizobium żyjące w symbiozie z roślinami motylkowatymi, które tworzą na swych korzeniach narośla, tzw.

Nowy!!: Bakterie i Bakterie brodawkowe · Zobacz więcej »

Bakterie Gram-dodatnie

płynu mózgowo-rdzeniowego (inne komórki to leukocyty) Struktura ścian komórkowych bakterii Gram-dodatnich Bakterie Gram-dodatnie, G+ – bakterie barwiące się na fioletowo w barwieniu metodą Grama.

Nowy!!: Bakterie i Bakterie Gram-dodatnie · Zobacz więcej »

Bakterie Gram-ujemne

Gram-ujemna ''Pseudomonas aeruginosa'' Schemat budowy bakterii Gram-ujemnej: 1 – otoczka bakteryjna, 2 – zewnętrzna błona komórkowa, 3 – przestrzeń peryplazmatyczna, 4 – błona cytoplazmatyczna, 5-8 – komponenty w cytoplaźmie Bakterie Gram-ujemne (w skrócie G−) − bakterie barwiące się na czerwono w barwieniu metodą Grama.

Nowy!!: Bakterie i Bakterie Gram-ujemne · Zobacz więcej »

Bakterie kwasowe

url.

Nowy!!: Bakterie i Bakterie kwasowe · Zobacz więcej »

Bakterie nitryfikacyjne

Bakterie nitryfikacyjne – chemolitotroficzne bakterie tlenowe (aeroby obligatoryjne).

Nowy!!: Bakterie i Bakterie nitryfikacyjne · Zobacz więcej »

Bakterie purpurowe

Bakterie purpurowe – grupa fototroficznych bakterii anoksygenowych zaliczana najczęściej do Proteobakterii.

Nowy!!: Bakterie i Bakterie purpurowe · Zobacz więcej »

Bakterie siarkowe

Bakterie siarkowe – nazwa zbiorcza bakterii wykorzystujących w swoim metabolizmie utlenianie siarki.

Nowy!!: Bakterie i Bakterie siarkowe · Zobacz więcej »

Bakteriocyny

Bakteriocyny – substancje toksyczne o charakterze białkowym wytwarzane przez liczne bakterie Gram- oraz Gram+, zdolne do zahamowania wzrostu organizmów pokrewnych, lub nawet do ich zabicia, są one kodowane przez plazmidy bakteriocynogenne oraz DNA chromosomalneBłaszczyk U., 2008, Bakteriocyny - właściwości i zastosowanie, Laboratorium przemysłowe, 10/2008, 28-32.

Nowy!!: Bakterie i Bakteriocyny · Zobacz więcej »

Bakteriofag

Struktura bakteriofaga Bakteriofag, fag – wirus atakujący bakterie.

Nowy!!: Bakterie i Bakteriofag · Zobacz więcej »

Bakteriologia

Bakteriologia – dział mikrobiologii poświęcony badaniu, wykorzystywaniu i zwalczaniu bakterii, a także sprawdzaniu ich ogólnych właściwości.

Nowy!!: Bakterie i Bakteriologia · Zobacz więcej »

Bakterioryza

Bakterioryza – zjawisko symbiozy bakterii z roślinami wyższymi.

Nowy!!: Bakterie i Bakterioryza · Zobacz więcej »

Barwienie metodą Grama

Metoda Grama – metoda barwienia bakterii.

Nowy!!: Bakterie i Barwienie metodą Grama · Zobacz więcej »

Barwienie metodą Ziehla-Neelsena

Barwienie metodą Ziehla-Neelsena – w bakteriologii rodzaj techniki diagnostycznej służącej do barwienia prątków (diagnostyka gruźlicy).

Nowy!!: Bakterie i Barwienie metodą Ziehla-Neelsena · Zobacz więcej »

Błądzenie losowe

Błądzenie losowe – pojęcie z zakresu matematyki i fizyki określające ruch losowy: w kolejnych chwilach czasu cząstka („chodziarz”) przemieszcza się z aktualnego położenia do innego, losowo wybranego.

Nowy!!: Bakterie i Błądzenie losowe · Zobacz więcej »

Błona komórkowa

fluorescencyjne świecące na zielono i czerwono (nałożenie tych dwóch barw daje na obrazie kolor żółty) Błona komórkowatakże membrana komórkowa, błona cytoplazmatycznatakże membrana cytoplazmatyczna, błona plazmatycznatakże membrana plazmatyczna, plazmolemmatakże plazmalemma, plazmolematakże plazmalema (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego.

Nowy!!: Bakterie i Błona komórkowa · Zobacz więcej »

Bezkręgowce

Przykład bezkręgowca – jeżowiec Bezkręgowce (Invertebrata) – zespół wszystkich grup zwierzęcych o rozmaitych planach budowy i różnym pochodzeniu, przeciwstawiany potocznie kręgowcom (Vertebrata).

Nowy!!: Bakterie i Bezkręgowce · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Bakterie i Białka · Zobacz więcej »

Biofilm

gronkowca złocistego. 5 etapów powstawania biofilmu. 1. początkowe przywiązanie; 2. nieodwracalne przywiązanie; 3. dojrzewanie I; 4. dojrzewanie II; 5. rozproszenie. Każdemu etapowi powstawania biofilmu na schemacie odpowiada mikrofotografia powstającego biofilmu P. aeruginosa. Wszystkie mikrofotografie są przedstawione w tej samej skali. Biofilm (z ang. film – warstwa) zwany także błoną biologiczną (ang. biological membrane) – złożona wielokomórkowa struktura bakterii (i innych organizmów) otoczona warstwą substancji organicznych i nieorganicznych, produkowanych przez te drobnoustroje, wykazująca adhezję zarówno do powierzchni biologicznych jak i abiotycznych.

Nowy!!: Bakterie i Biofilm · Zobacz więcej »

Bioinżynieria

Bioinżynieria (inżynieria biochemiczna, inżynieria bioprocesowa) – dział biotechnologii.

Nowy!!: Bakterie i Bioinżynieria · Zobacz więcej »

Biologia molekularna

Biologia molekularna – nauka podstawowa zajmująca się biologią na poziomie molekularnym.

Nowy!!: Bakterie i Biologia molekularna · Zobacz więcej »

Biomasa

trzciny cukrowej Proso rózgowe, jedna z roślin wykorzystywanych w USA jako paliwo Biomasa – oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (w tym substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.

Nowy!!: Bakterie i Biomasa · Zobacz więcej »

Bioremediacja

Bioremediacja – technologia usuwania zanieczyszczeń (głównie substancji ropopochodnych) z gleby i wód podziemnych za pomocą żywych mikroorganizmów w celu katalizowania, destrukcji lub transformacji różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe.

Nowy!!: Bakterie i Bioremediacja · Zobacz więcej »

Biosynteza

Biosynteza, synteza biologiczna – proces biologiczny składający się na anabolizm.

Nowy!!: Bakterie i Biosynteza · Zobacz więcej »

Biotechnologia

Cząsteczka insuliny Biotechnologia – interdyscyplinarna dziedzina nauki, wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową.

Nowy!!: Bakterie i Biotechnologia · Zobacz więcej »

Biotop

Biotop (gr. bíos życie, tópos miejsce) – środowisko życia biocenozy, środowiskowa część ekosystemu.

Nowy!!: Bakterie i Biotop · Zobacz więcej »

Biotyna

Biotyna (– życie), witamina H, witamina B7 – heterocykliczny organiczny związek chemiczny z grupy witamin rozpuszczalnych w wodzie.

Nowy!!: Bakterie i Biotyna · Zobacz więcej »

Bodziec (fizjologia)

Bodziec (fizjologia) - uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki; bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym; zmiana środowiska zewnętrznego, w którym znajduje się dana komórka lub narząd.

Nowy!!: Bakterie i Bodziec (fizjologia) · Zobacz więcej »

Borelioza

Borelioza, krętkowica kleszczowa, choroba z Lyme (łac. borreliosis, morbus Lyme) – wieloukładowa choroba zakaźna wywoływana przez bakterie należące do krętków: Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia japonica, przenoszona na człowieka i niektóre zwierzęta przez kleszcze z rodzaju Ixodes.

Nowy!!: Bakterie i Borelioza · Zobacz więcej »

Borrelia burgdorferi

Borrelia burgdorferi – mikroaerofilna bakteria Gram-ujemna o kształcie krętka średnicy 0,3-0,5 µm i długości 20-30 µm powodująca w Ameryce Północnej najczęściej spośród krętków Borrelia chorobę zakaźną – boreliozę.

Nowy!!: Bakterie i Borrelia burgdorferi · Zobacz więcej »

Carl Woese

Carl Richard Woese (ur. 15 lipca 1928 w Syracuse, zm. 30 grudnia 2012 w Urbana) – amerykański mikrobiolog i fizyk, znany przede wszystkim z opisania i zaklasyfikowania archeonów.

Nowy!!: Bakterie i Carl Woese · Zobacz więcej »

Celuloza

Celuloza – nierozgałęziony biopolimer, polisacharyd zbudowany liniowo z 3000–14 000 cząsteczek glukozy połączonych wiązaniami β-1,4-glikozydowymi.

Nowy!!: Bakterie i Celuloza · Zobacz więcej »

Chemoautotrofy

Chemoautotrofy – organizmy chemosyntetyzujące, które wykorzystują energię chemiczną pozyskiwaną z utleniania związków nieorganicznych do produkcji związków organicznych.

Nowy!!: Bakterie i Chemoautotrofy · Zobacz więcej »

Chemotaksja

Chemotaksja – reakcja ruchowa całego organizmu lub zdolnych do samodzielnego ruchu komórek na kierunkowe chemiczne bodźce.

Nowy!!: Bakterie i Chemotaksja · Zobacz więcej »

Chityna

Chityna (C8H13O5N)n (gr. chiton - wierzchnia szata) - polisacharyd glukozy (β-glukozy).

Nowy!!: Bakterie i Chityna · Zobacz więcej »

Chlamydie

Chlamydie (łac. Chlamydiae) – rodzaj bakterii bezwzględnie wewnątrzkomórkowych.

Nowy!!: Bakterie i Chlamydie · Zobacz więcej »

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila pneumoniae (dawniej Chlamydia pneumoniae) – bakteria przenoszona drogą kropelkową, powodująca m.in.

Nowy!!: Bakterie i Chlamydophila pneumoniae · Zobacz więcej »

Chloramfenikol

Chloramfenikol (chloromycetyna, detreomycyna) – antybiotyk o działaniu bakteriostatycznym wobec szeregu G- i G+ bakterii, a także riketsji, mykoplazm, chlamydii i innych.

Nowy!!: Bakterie i Chloramfenikol · Zobacz więcej »

Chloroplast

zawilca Chloroplast (ze starogreckiego: χλωρός (chlōrós) + πλαστός (plastós) – ciałko zieleni) – otoczone podwójną błoną białkowo-lipidową organellum komórkowe występujące u roślin i glonów eukariotycznych.

Nowy!!: Bakterie i Chloroplast · Zobacz więcej »

Cholera

Chory na cholerę w trakcie nawadniania Śmierci przynoszącej cholerę, magazyn ''Le Petit Journal'' Cholera (Cholerae) – ostra i zaraźliwa choroba zakaźna przewodu pokarmowego, której przyczyną jest spożycie pokarmu lub wody skażonej Gram-ujemną bakterią – szczepami przecinkowca cholery (Vibrio cholerae) produkującego enterotoksynę.

Nowy!!: Bakterie i Cholera · Zobacz więcej »

Choroba niedokrwienna serca

Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa – na zielono zaznaczono blaszkę miażdżycową zawężającą światło naczynia Choroba niedokrwienna serca – (ChNS; łac. morbus ischaemicus cordis, MIC; ang. ischaemic heart disease, IHD) – zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze.

Nowy!!: Bakterie i Choroba niedokrwienna serca · Zobacz więcej »

Choroby bakteryjne

Choroby bakteryjne – choroby wywoływane przez szkodliwe bakterie (zwane również patogenami lub czynnikami etiologicznymi), które wnikają w sposób bierny lub czynny do organizmu roślinnego lub zwierzęcego, w obrębie którego rozmnażają się i wywołują odpowiedź odpornościową.

Nowy!!: Bakterie i Choroby bakteryjne · Zobacz więcej »

Christian Gottfried Ehrenberg

Christian Gottfried Ehrenberg (ur. 19 kwietnia 1795 w Delitzsch, zm. 27 czerwca 1876 w Berlinie) – niemiecki przyrodnik, zoolog, lekarz i geolog.

Nowy!!: Bakterie i Christian Gottfried Ehrenberg · Zobacz więcej »

Chromosom

Chromosom submetacentryczny: 1 – chromatyda 2 – centromer – miejsce złączenia dwóch chromatyd 3 – ramię krótkie 4 – ramię długie Kolejne stopnie upakowania materiału genetycznego Chromosom – forma organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórki.

Nowy!!: Bakterie i Chromosom · Zobacz więcej »

Ciśnienie

Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: gdzie: W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie gaz wywiera na ścianki naczynia jest funkcją objętości, masy i temperatury i dlatego w termodynamice traktowane jest jako parametr stanu.

Nowy!!: Bakterie i Ciśnienie · Zobacz więcej »

Ciecz

wody Ciecz – stan skupienia materii pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, ale łatwo zmienia kształt.

Nowy!!: Bakterie i Ciecz · Zobacz więcej »

Clostridium

Clostridium – rodzaj bakterii Gram-dodatnich, beztlenowych laseczek z typu Firmicutes, tworzących przetrwalniki.

Nowy!!: Bakterie i Clostridium · Zobacz więcej »

CRISPR

Białko Cas, stanowiące kluczowy element systemu CRISPR/Cas (kolor niebieski) związane z nicią DNA (kolor pomarańczowy) CRISPR (ang. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) – system obrony organizmów prokariotycznych (bakterii i archeonów) przed egzogennymi elementami genetycznymi (np. bakteriofagami czy plazmidami).

Nowy!!: Bakterie i CRISPR · Zobacz więcej »

Cukrzyca

Cukrzyca – grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią (podwyższonym poziomem glukozy we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki.

Nowy!!: Bakterie i Cukrzyca · Zobacz więcej »

Cykl biogeochemiczny

Cykl biogeochemiczny – krążenie pierwiastka lub związku chemicznego w obrębie całej ekosfery, łącznie z biosferą.

Nowy!!: Bakterie i Cykl biogeochemiczny · Zobacz więcej »

Cytoplazma

białek i większych struktur. Cytoplazma – część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym a w przypadku, z definicji nie posiadających jądra, komórek prokariotycznych – cała protoplazma.

Nowy!!: Bakterie i Cytoplazma · Zobacz więcej »

Cytoszkielet

jądro komórkowe Cytoszkielet – sieć włóknistych struktur białkowych w komórce eukariotycznej, dzięki którym organella i substancje nie pływają swobodnie w cytozolu, ale zajmują pewne przypisane sobie miejsca.

Nowy!!: Bakterie i Cytoszkielet · Zobacz więcej »

Cytozol

Cytozol, cytoplazma podstawowa, matriks cytoplazmy – płynny składnik cytoplazmy, w którym znajdują się organelle.

Nowy!!: Bakterie i Cytozol · Zobacz więcej »

Cytozyna

Cytozyna (skróty: Cyt, C) – organiczny związek chemiczny, jedna z zasad pirymidynowych występujących w DNA i RNA jako element nukleozydów (deoksycytydyny i cytydyny).

Nowy!!: Bakterie i Cytozyna · Zobacz więcej »

Dżuma

Dżuma (czarna śmierć, mór, zaraza morowa) – ostra bakteryjna choroba zakaźna gryzoni i (rzadziej) innych drobnych ssaków, a także człowieka (zoonoza).

Nowy!!: Bakterie i Dżuma · Zobacz więcej »

Denitryfikacja

Denitryfikacja – reakcja chemiczna polegająca na redukcji azotanów do azotu.

Nowy!!: Bakterie i Denitryfikacja · Zobacz więcej »

Detergenty

Detergenty.

Nowy!!: Bakterie i Detergenty · Zobacz więcej »

Dezynfekcja

Dezynfekcja Dezynfekcja (po polsku dosłownie oznacza odkażanie) – postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników.

Nowy!!: Bakterie i Dezynfekcja · Zobacz więcej »

Diazotrofia

Diazotrofia – zdolność organizmów do wiązania azotu cząsteczkowego występującego w powietrzu i przekształcania go do postaci użytecznych biologicznie.

Nowy!!: Bakterie i Diazotrofia · Zobacz więcej »

Dimetylortęć

Dimetylortęć – związek chemiczny, kompleks alkilowy rtęci.

Nowy!!: Bakterie i Dimetylortęć · Zobacz więcej »

Dobowe migracje pionowe

Dobowe migracje pionowe – zachowanie organizmów wodnych polegające na pionowym przemieszczaniu się w toni wodnej w cyklu dobowym.

Nowy!!: Bakterie i Dobowe migracje pionowe · Zobacz więcej »

Domena (biologia)

gatunek Domena (dominium) – kategoria systematyczna wyższa od królestwa, stosowana w klasyfikacji biologicznej, zaproponowana w 1974 przez Royalla T. Moore’a, a wprowadzona w 1990 przez Carla Woese'a, Ottona Kandlera i Marka Wheelisa jako kategoria najwyższego poziomu (o najwyższej randze taksonomicznej).

Nowy!!: Bakterie i Domena (biologia) · Zobacz więcej »

Donor

Donor – pojęcie chemiczne oznaczające cząsteczkę, pojedynczy atom lub jon, który dostarcza elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon innym cząsteczkom w trakcie reakcji chemicznej.

Nowy!!: Bakterie i Donor · Zobacz więcej »

Drożdże

fluorescencyjne świecące na zielono i czerwono. Nałożenie tych dwóch barw daje na obrazie kolor żółty. Drożdże (Saccharomyces Meyen) – rodzaj jednokomórkowych grzybów z rodziny drożdżakowatych (Saccharomycetaceae).

Nowy!!: Bakterie i Drożdże · Zobacz więcej »

Dur brzuszny

Dur brzuszny (łac. typhus abdominalis), zwany dawniej tyfusem lub tyfusem brzusznym – ogólnoustrojowa choroba bakteryjna wywołana Gram-ujemnymi pałeczkami Salmonella enterica, serotyp Typhi (Salmonella Typhi).

Nowy!!: Bakterie i Dur brzuszny · Zobacz więcej »

Dwoinka

dwoinki zapalenia płuc (''Streptococcus pneumoniae'') Dwoinka (l. mn. diplococci) – morfologiczna forma bakterii powstająca w wyniku połączenia dwóch komórek utworzonych po podziale amitotycznym.

Nowy!!: Bakterie i Dwoinka · Zobacz więcej »

Dwoinka zapalenia płuc

Dwoinka zapalenia płuc, pneumokok (Streptococcus pneumoniae, pneumococcus) – gram-dodatnia, tlenowa bakteria należąca do paciorkowców alfa-hemolizujących.

Nowy!!: Bakterie i Dwoinka zapalenia płuc · Zobacz więcej »

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla, ditlenek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Bakterie i Dwutlenek węgla · Zobacz więcej »

Eksperyment

Eksperyment (łac. experimentum - doświadczenie, badanie) – w naukach przyrodniczych i społecznych zbiór działań wzbudzających w obiektach materialnych określone reakcje i zjawiska w warunkach pozwalających kontrolować wszelkie istotne czynniki, które poddaje się dokładnej obserwacji.

Nowy!!: Bakterie i Eksperyment · Zobacz więcej »

Ekstremofil

Gejzer z matami archeanów Ekstremofil – organizm tolerujący lub wymagający do życia skrajnych zakresów zmienności czynników środowiskowych.

Nowy!!: Bakterie i Ekstremofil · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Bakterie i Elektron · Zobacz więcej »

Enancjomery

Enancjomery – para nienakładalnych na siebie cząsteczek chemicznych, które są wzajemnymi odbiciami lustrzanymi (podobnie jak prawa i lewa ręka).

Nowy!!: Bakterie i Enancjomery · Zobacz więcej »

Enterobakterie

Enterobakterie – monotypowy rząd (Enterobacteriales) i rodzina (Enterobacteriaceae) Gram-ujemnych bakterii jelitowych o kształcie pałeczek, niesporulujące, fermentujące glukozę i tworzące kwas.

Nowy!!: Bakterie i Enterobakterie · Zobacz więcej »

Enterokrwotoczny szczep pałeczki okrężnicy

Enterokrwotoczny szczep pałeczki okrężnicy, EHEC (od ang. enterohemorrhagic Escherichia coli) – szczep pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) wytwarzający werotoksynę.

Nowy!!: Bakterie i Enterokrwotoczny szczep pałeczki okrężnicy · Zobacz więcej »

Ernst Haeckel

Ernst Haeckel (1834-1919) królestwa: Plantae, Protista, Animalia. Ilustracja z ''Generelle Morphologie der Organismen'' (1866). Ernst Haeckel (ur. 16 lutego 1834 w Poczdamie, zm. 9 sierpnia 1919 w Jenie) – niemiecki biolog, filozof i podróżnik; zwolennik darwinizmu.

Nowy!!: Bakterie i Ernst Haeckel · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Bakterie i Etanol · Zobacz więcej »

Eubakterie

''Anabaena flosaquae'' Eubakterie (od łac. Eubacteria) lub bakterie właściwe – w zależności od ujęcia systematycznego jest to takson w randze królestwa bądź podkrólestwa, obejmujący wszystkie prokarionty niebędące archeonami.

Nowy!!: Bakterie i Eubakterie · Zobacz więcej »

Eukarionty

Eukarionty, eukariota, eukarioty, organizmy eukariotyczne (Eukaryota, Eukarya), określane też jako jądrowce, jądrowe, organizmy jądrowe, karioty, kariota (Karyobionta) – organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających je od prokariontów.

Nowy!!: Bakterie i Eukarionty · Zobacz więcej »

Fenotyp

Fenotyp (gr. phainomai – przejawiać; typos – wzór, norma) – zespół cech organizmu, włączając w to nie tylko morfologię, lecz również np.

Nowy!!: Bakterie i Fenotyp · Zobacz więcej »

Fermentacja

Fermentacja – enzymatyczny proces przemian związków organicznych prowadzony przez mikroorganizmy, zachodzący w warunkach beztlenowych, którego efektem jest uzyskanie energii, najczęściej pod postacią ATP.

Nowy!!: Bakterie i Fermentacja · Zobacz więcej »

Filogenetyka

Filogenetyka – dział biologii zajmujący się badaniem drogi rozwojowej (filogenezą) organizmów.

Nowy!!: Bakterie i Filogenetyka · Zobacz więcej »

Fimbrie

Fimbria - włosowata struktura komórkowa.

Nowy!!: Bakterie i Fimbrie · Zobacz więcej »

Firmicutes

Firmicutes – typ pospolitych Gram-dodatnich bakterii.

Nowy!!: Bakterie i Firmicutes · Zobacz więcej »

Flora bakteryjna jelita

E. coli jeden z podstawowych gatunków bakterii wchodzących w skład bioty jelitowej Biota bakteryjna jelit (mikrobiota jelitowa, tradycyjnie: flora bakteryjna jelit, mikroflora jelitowa) – zespół mikroorganizmów (mikrobiom), głównie bakterii, tworzący w układzie pokarmowym złożony ekosystem; u człowieka jeden z elementów jego bioty fizjologicznej.

Nowy!!: Bakterie i Flora bakteryjna jelita · Zobacz więcej »

Fotoautotrofy

chlorofilu a w oceanach i wskaźnik wegetacji lądowej są przybliżonymi wartościami masy fotoautotrofów Fotoautotrofy – autotroficzne organizmy pozyskujące pożywienie na drodze fotosyntezy.

Nowy!!: Bakterie i Fotoautotrofy · Zobacz więcej »

Fototaksja

Fototaksja – jedna z taksji, jest to zjawisko reakcji na świetlne bodźce.

Nowy!!: Bakterie i Fototaksja · Zobacz więcej »

Frederick Griffith

Fred Griffith z psem o imieniu Bobby, 1936. Frederick Griffith (ur. 1877 lub 1881, zm. 1941 w Londynie) — brytyjski lekarz i naukowiec, który w 1928 r. jako pierwszy zbadał i opisał zjawisko transformacji DNA.

Nowy!!: Bakterie i Frederick Griffith · Zobacz więcej »

Funkcja wykładnicza

Funkcja wykładnicza – funkcja postaci: Niektórzy autorzy wymagają, aby podstawa a funkcji wykładniczej była różna od 1, ponieważ dla a.

Nowy!!: Bakterie i Funkcja wykładnicza · Zobacz więcej »

Gatunek (biologia)

rodzaj i '''gatunek''' Gatunek – w biologii podstawowa jednostka taksonomiczna, jedna z kategorii systematycznych oraz jednostka różnorodności biologicznej.

Nowy!!: Bakterie i Gatunek (biologia) · Zobacz więcej »

Gąsienica (larwa)

isbn.

Nowy!!: Bakterie i Gąsienica (larwa) · Zobacz więcej »

Genetyka molekularna

Genetyka molekularna – dział biologii, zajmujący się genetyką na poziomie biologii molekularnej.

Nowy!!: Bakterie i Genetyka molekularna · Zobacz więcej »

Genom

Genom – materiał genetyczny zawarty w podstawowym (haploidalnym) zespole chromosomów.

Nowy!!: Bakterie i Genom · Zobacz więcej »

Gleba

Gleba Chmielnik (Wzgórza Włodzickie), Sudety, gleba zabarwiona na czerwono tlenkami żelaza Gleba (– ziemia uprawna, rola) — naturalna, trójfazowa, biologicznie czynna, powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej (litosfery), ukształtowana poprzez procesy glebotwórcze ze zwietrzeliny skalnej (skały macierzystej) w wyniku oddziaływania klimatu i organizmów żywych, przy określonej rzeźbie terenu, w określonym przedziale czasu, często przy wpływie działalności człowieka.

Nowy!!: Bakterie i Gleba · Zobacz więcej »

Glikogen

Glikogen – polisacharyd (wielocukier), którego cząsteczki zbudowane są z połączonych ok.

Nowy!!: Bakterie i Glikogen · Zobacz więcej »

Glikokaliks

Glikokaliks – węglowodanowa warstwa pokrywająca powierzchnię błon komórkowych komórek zwierzęcych oraz niektórych bakterii i innych komórek.

Nowy!!: Bakterie i Glikokaliks · Zobacz więcej »

Glony

Krasnorost – ''Laurencia'' Glony w stawie ogrodowym Glony, algi (łac. Algae, gr. Phykos) – grupa morfologiczno-ekologiczna, składająca się tradycyjnie z kilku niespokrewnionych linii ewolucyjnych organizmów plechowych, tj.

Nowy!!: Bakterie i Glony · Zobacz więcej »

Gorączka okopowa

Gorączka okopowa (gorączka pięciodniowa) – choroba zakaźna wywoływana przez bakterie z gatunku Bartonella quintana, roznoszone przez wesz ludzką (odzieżową).

Nowy!!: Bakterie i Gorączka okopowa · Zobacz więcej »

Gospodarz (biologia)

Gospodarz – organizm, którego ciało jest środowiskiem życia innego organizmu (ewentualnie pochodzących z obcego organizmu elementów – patrz: przeszczepianie narządów – wówczas gospodarz nazywany jest „biorcą”).

Nowy!!: Bakterie i Gospodarz (biologia) · Zobacz więcej »

Gradient stężeń roztworów

Gradient stężeń roztworów – wielkość określająca zmiany stężenia roztworu w przestrzeni.

Nowy!!: Bakterie i Gradient stężeń roztworów · Zobacz więcej »

Gromada (biologia)

gatunek Gromada (w botanice divisio, w zoologii classis) – nazwa stosowana w języku polskim na określenie dwóch różnych rangą kategorii systematycznych.

Nowy!!: Bakterie i Gromada (biologia) · Zobacz więcej »

Gronkowce

Gronkowiec złocisty Gronkowce, stafilokoki, stafylokoki (łac. Staphylococcus, od gr. σταφυλή, staphylē, czyli grona, i κόκκος, kókkos, czyli ziarenko) – rodzaj bakterii zaliczanych do grupy bakterii Gram-dodatnich.

Nowy!!: Bakterie i Gronkowce · Zobacz więcej »

Gruźlica człowieka

Gruźlica (łac. tuberculosis, TB – tubercule bacillus) – powszechna i potencjalnie śmiertelna choroba zakaźna, wywoływana przez prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis).

Nowy!!: Bakterie i Gruźlica człowieka · Zobacz więcej »

Grzybnia

Strzępki grzybni rozrodczej Grzybnia – plecha stanowiąca ciało grzybów, zbudowana z wyrośniętej i rozgałęzionej strzępki lub wielu strzępek skupionych w jednym miejscu.

Nowy!!: Bakterie i Grzybnia · Zobacz więcej »

Grzyby

Grzyby (Fungi Juss.) R. T. Moore – królestwo należące do domeny jądrowców (Eucaryota).

Nowy!!: Bakterie i Grzyby · Zobacz więcej »

Guanina

Guanina – aromatyczny związek heterocykliczny należący do grupy puryn.

Nowy!!: Bakterie i Guanina · Zobacz więcej »

Guzowatość korzeni

Guzowatość korzeni drzewa Guzowatość korzeni maliny pekana (''Carya illinoinensis'') róży Guzowatość korzeni – choroba roślin spowodowana przez bakterię Agrobacterium tumefaciens.

Nowy!!: Bakterie i Guzowatość korzeni · Zobacz więcej »

Haemophilus influenzae

Haemophilus influenzae – Gram-ujemna bakteria (pałeczka) przenoszona drogą kropelkową, wywołująca głównie zakażenia układu oddechowego i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Nowy!!: Bakterie i Haemophilus influenzae · Zobacz więcej »

Hans Christian Gram

Hans Christian Joachim Gram (ur. 13 września 1853 w Kopenhadze, zm. 14 listopada 1938) - duński bakteriolog, profesor patologii.

Nowy!!: Bakterie i Hans Christian Gram · Zobacz więcej »

Helicobacter pylori

Helicobacter pylori (w skrócie Hp, dawna nazwa Campylobacter pylori) – gram-ujemna, wyposażona w kilka witek bakteria o helikalnym kształcie, która zaliczana jest do pałeczek.

Nowy!!: Bakterie i Helicobacter pylori · Zobacz więcej »

Heliobakterie

Heliobakterie – grupa bakterii, u których nie występują chromatofory ani chlorosomy, a charakterystyczny dla tej grupy bakterii jest bakteriochlorofil g. Tworzy on kompleksy z białkami i związany jest bezpośrednio z błoną cytoplazmatyczną.

Nowy!!: Bakterie i Heliobakterie · Zobacz więcej »

Heterocyty

Heterocyty, heterocysty (synonim przestarzały) – przekształcone komórki (pojedyncze, rzadziej tworzące szereg kilku komórek) występujące u sinic z rzędów Nostocales i Stignematales (głównie u form nitkowatych).

Nowy!!: Bakterie i Heterocyty · Zobacz więcej »

Heterotrofizm

Heterotrofizm, cudzożywność (gr. héteros - inny. różny + gr. trophikós - odżywczy) – jeden z dwóch podstawowych (obok autotrofizmu) sposobów odżywiania się organizmów.

Nowy!!: Bakterie i Heterotrofizm · Zobacz więcej »

Hipertermofil

Hipertermofil – ekstremalny termofil, którego optimum wzrostu występuje w środowiskach o temperaturze przekraczającej 80 stopni Celsjusza.

Nowy!!: Bakterie i Hipertermofil · Zobacz więcej »

Historia odkryć i badań nad chorobą wrzodową i Helicobacter pylori

mikroskopie elektronowym Wrzód trawienny W tym haśle opisano historię odkryć i badań nad chorobą wrzodową i Helicobacter pylori.

Nowy!!: Bakterie i Historia odkryć i badań nad chorobą wrzodową i Helicobacter pylori · Zobacz więcej »

Hormony zwierzęce

Hormony (od hormao – rzucam się naprzód, pędzę) – związki chemiczne wydzielane przez gruczoły lub tkanki układu hormonalnego.

Nowy!!: Bakterie i Hormony zwierzęce · Zobacz więcej »

Hybrydyzacja Southerna

Hybrydyzacja Southerna – stosowana w biologii molekularnej metoda służąca do wykrywania określonych fragmentów DNA.

Nowy!!: Bakterie i Hybrydyzacja Southerna · Zobacz więcej »

Hydrogenosomy

Hydrogenosomy – organella występujące w komórkach anaerobów.

Nowy!!: Bakterie i Hydrogenosomy · Zobacz więcej »

Hydroszkielet

Hydroszkielet (szkielet hydrostatyczny) – płyn zawarty w jamie ciała otoczonej przez mięśnie.

Nowy!!: Bakterie i Hydroszkielet · Zobacz więcej »

Immunologia

Immunologia – dziedzina nauki z pogranicza biologii i medycyny zajmująca się biologicznymi i biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowo-obronnej ustroju na patogen lub inne obce organizmowi substancje i ciała jak np.

Nowy!!: Bakterie i Immunologia · Zobacz więcej »

Immunosupresja

Immunosupresja – hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych przez różne czynniki zwane immunosupresorami, najczęściej farmakologicznie przez leki immunosupresyjne (w przeszłości przez promieniowanie rentgenowskie).

Nowy!!: Bakterie i Immunosupresja · Zobacz więcej »

Inhibitor

Inhibitor (łac. inhibitio – powstrzymanie) – substancja chemiczna, która powoduje zmniejszenie szybkości reakcji chemicznej.

Nowy!!: Bakterie i Inhibitor · Zobacz więcej »

Insulina

Kryształki insuliny Insulina (łac. insula, czyli wyspa, od wysepek Langerhansa, które ją wytwarzają) – anaboliczny hormon peptydowy o działaniu ogólnoustrojowym odgrywający zasadniczą rolę w metabolizmie węglowodanów (także białek i tłuszczów).

Nowy!!: Bakterie i Insulina · Zobacz więcej »

Interferencja RNA

pmid.

Nowy!!: Bakterie i Interferencja RNA · Zobacz więcej »

Intron

prokariotycznej (bakteryjnej) Intron, sekwencja niekodująca − część sekwencji genu, która nie koduje sekwencji polipeptydu, a jedynie rozdziela kodujące eksony.

Nowy!!: Bakterie i Intron · Zobacz więcej »

Jądro komórkowe

DNA jest skupione i gotowe do podziału. Jądra komórkowe leukocytów człowieka, wybarwione za pomocą barwnika DAPI. cytozol12. lizosom Jądro komórkowe, nukleus – otoczone podwójną błoną organellum obecne we wszystkich komórkach eukariotycznych, z wyjątkiem tych, które wtórnie je utraciły w trakcie różnicowania, np.

Nowy!!: Bakterie i Jądro komórkowe · Zobacz więcej »

Język angielski

ikona symbolizująca język angielski według standardu ISO 639-1 Język angielski, angielszczyzna (ang. English language //, English) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in.

Nowy!!: Bakterie i Język angielski · Zobacz więcej »

Język grecki

Wyraz "Grecja" napisany po nowogrecku Wyraz "Cypr" napisany po nowogrecku Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego.

Nowy!!: Bakterie i Język grecki · Zobacz więcej »

Jelito

odbytnica Jelito – (łac. intestinum) fragment przewodu pokarmowego kręgowców, a u bezkręgowców – fragment lub cały przewód pokarmowy.

Nowy!!: Bakterie i Jelito · Zobacz więcej »

Kapusta kwaszona

Kapusta kwaszona Kapusta kwaszona, kapusta kiszona – szatkowana kapusta poddana kiszeniu przez zasolenie i fermentację (z udziałem szczepów bakterii mlekowych: Leuconostoc, Lactobacillus plantarum i Pediococcus).

Nowy!!: Bakterie i Kapusta kwaszona · Zobacz więcej »

Karboksysomy

Tsai-2007. Karboksysomy – organelle występujące u niektórych bakterii wiążących dwutlenek węgla (CO2), przeprowadzających fotosyntezę lub chemosyntezę.

Nowy!!: Bakterie i Karboksysomy · Zobacz więcej »

Katabolizm

Katabolizm – ogół reakcji chemicznych metabolizmu prowadzący do rozpadu złożonych związków chemicznych na prostsze cząsteczki.

Nowy!!: Bakterie i Katabolizm · Zobacz więcej »

Kiła

Kiła (łac. lues, syphilis,, „brudny”) – choroba przenoszona głównie drogą płciową, wywoływana przez krętka bladego (łac. Treponema pallidum ssp. pallidum).

Nowy!!: Bakterie i Kiła · Zobacz więcej »

Kinetosom

Kinetosom (gr. kinetós.

Nowy!!: Bakterie i Kinetosom · Zobacz więcej »

Klasa (biologia)

gatunek Klasa (łac. classis) – kategoria systematyczna w systematyce roślin obejmująca spokrewnione rzędy, odpowiadająca rangą gromadzie (classis) w systematyce zwierząt.

Nowy!!: Bakterie i Klasa (biologia) · Zobacz więcej »

Klasyfikacja biologiczna

Przykłady klasyfikacji opracowanych przez Linneusza (z lewej) i Diderota (z prawej) Przykład drzewa filogenetycznego Klasyfikacja biologiczna – szeregowanie organizmów w uporządkowany sposób według zasad systematyki biologicznej.

Nowy!!: Bakterie i Klasyfikacja biologiczna · Zobacz więcej »

Klon (genetyka)

Klony – zbiór komórek lub organizmów będących swoimi wiernymi kopiami genetycznymi (innymi słowy: mającymi identyczny genotyp).

Nowy!!: Bakterie i Klon (genetyka) · Zobacz więcej »

Kolonia (biologia)

Rurkopławy – parzydełkowce, u których poszczególne polipy tworzą wspólny organizm kolonijny toczkowców Kolonia – forma współżycia organizmów (ekologia), np.

Nowy!!: Bakterie i Kolonia (biologia) · Zobacz więcej »

Kolonia bakteryjna

Kolonia bakteryjna - widoczne gołym okiem skupisko wielu komórek powstałych (w wyniku podziałów amitotycznych) z jednej komórki bakteryjnej lub z jednej jednostki wzrostowej.

Nowy!!: Bakterie i Kolonia bakteryjna · Zobacz więcej »

Komensalizm

Komensalizm (współbiesiadnictwo; od łac. commensalis 'współbiesiadnik' com 'współ' i mensa 'stół') – najbardziej pierwotny typ oddziaływania protekcyjnego.

Nowy!!: Bakterie i Komensalizm · Zobacz więcej »

Komonica błotna

Morfologia Komonica błotna (Lotus uliginosus Schkuhr) – gatunek byliny należący do rodziny bobowatych.

Nowy!!: Bakterie i Komonica błotna · Zobacz więcej »

Koniugacja bakterii

Schemat przedstawiający koniugację bakterii Koniugacja – proces poziomego transferu genów u niektórych bakterii polegający na bezpośrednim przekazywaniu DNA z jednej komórki do drugiej, kiedy wchodzą one ze sobą w kontakt za pośrednictwem pilusów, czyli cienkich mostków cytoplazmatycznych.

Nowy!!: Bakterie i Koniugacja bakterii · Zobacz więcej »

Konkurencja (ekologia)

Krebs Konkurencja (‘współzawodnictwo’) – jedna z antagonistycznych interakcji międzypopulacyjnych, w której dwie populacje tego samego lub różnych gatunków, zazwyczaj o podobnych wymaganiach środowiskowych, rywalizują o ten sam czynnik środowiskowy (np. pokarm, partnera, przestrzeń, światło, wodę, sole mineralne).

Nowy!!: Bakterie i Konkurencja (ekologia) · Zobacz więcej »

Konsument (biologia)

Konsument w biologii – organizm heterotroficzny, głównie zwierzę roślinożerne lub zwierzę drapieżne żywiące się roślinożercami (lub innymi, np. owadożernymi).

Nowy!!: Bakterie i Konsument (biologia) · Zobacz więcej »

Królestwo (biologia)

gatunek Królestwo (łac. regnum, l.mn. regna) – stosowana w systematyce organizmów kategoria systematyczna obejmująca spokrewnione typy (phylum) w zoologii, lub gromady (divisio) w botanice.

Nowy!!: Bakterie i Królestwo (biologia) · Zobacz więcej »

Krętek blady

Krętek blady (łac. Treponema pallidum) – bakteria spiralna, względnie beztlenowa, wykazująca ruch, nie barwi się w metodzie Grama, ale zawiera lipopolisacharyd, więc zalicza się ją do bakterii Gram-ujemnych.

Nowy!!: Bakterie i Krętek blady · Zobacz więcej »

Krętki

Krętki – typ długich i cienkich bakterii Gram-ujemnych, przypominających korkociągi,.

Nowy!!: Bakterie i Krętki · Zobacz więcej »

Krew

rany na palcu Krew ludzka frakcjonowana przez wirowanie. Widoczne osocze (warstwa górna), warstwa leukocytarno-płytkowa (cienka, biało zabarwiona warstwa środkowa) oraz warstwa erytrocytarna (na dole). Od lewej do prawej: erytrocyt, trombocyt, leukocyt Krew (łac. sanguis,, haima) – płyn ustrojowy, który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu.

Nowy!!: Bakterie i Krew · Zobacz więcej »

Kształt bakterii

Kształty bakterii Podział bakterii ze względu na morfologię oparty jest na kształcie bakterii.

Nowy!!: Bakterie i Kształt bakterii · Zobacz więcej »

Kultura komórkowa

Kultury komórkowe – hodowla komórek prowadzona in vitro w ściśle określonych warunkach.

Nowy!!: Bakterie i Kultura komórkowa · Zobacz więcej »

Kwas deoksyrybonukleinowy

wiązania wodorowe) Widełki replikacyjne DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z), daw.

Nowy!!: Bakterie i Kwas deoksyrybonukleinowy · Zobacz więcej »

Kwas foliowy

Kwas foliowy, witamina B9 – organiczny związek chemiczny z grupy witamin B. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa folium, oznaczającego „liść”.

Nowy!!: Bakterie i Kwas foliowy · Zobacz więcej »

Kwas masłowy

Kwas masłowy (kwas butanowy) – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych.

Nowy!!: Bakterie i Kwas masłowy · Zobacz więcej »

Kwas mlekowy

Kwas mlekowy (kwas 2-hydroksypropanowy,, E270) – organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów, obecny w skwaśniałym mleku (skąd pochodzi jego nazwa) oraz powstający w mięśniach w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego, kiedy dochodzi do procesu beztlenowej glikolizy, zwanej fermentacją mleczanową.

Nowy!!: Bakterie i Kwas mlekowy · Zobacz więcej »

Kwas propionowy

Kwas propionowy (nazwa systematyczna: kwas propanowy) – organiczny związek chemiczny z grupy nasyconych kwasów karboksylowych.

Nowy!!: Bakterie i Kwas propionowy · Zobacz więcej »

Kwasy organiczne

Kwasy organiczne – organiczne związki chemiczne wykazujące właściwości kwasowe.

Nowy!!: Bakterie i Kwasy organiczne · Zobacz więcej »

Kwasy rybonukleinowe

Porównanie RNA z DNA. RNA ma często znacznie bardziej skomplikowaną budowę Trójwymiarowa struktura tRNA Kwasy rybonukleinowe, RNA (od ang. ribonucleic acid) – organiczne związki chemiczne z grupy kwasów nukleinowych, zbudowane z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi.

Nowy!!: Bakterie i Kwasy rybonukleinowe · Zobacz więcej »

Kwasy tłuszczowe

Kwasy tłuszczowe – kwasy monokarboksylowe o wzorze ogólnym R-COOH (R oznacza łańcuch węglowodorowy, a COOH jest grupą karboksylową znajdującą się na końcu tego łańcucha).

Nowy!!: Bakterie i Kwasy tłuszczowe · Zobacz więcej »

Lactobacillus

Lactobacillus – pałeczki, najliczniejsze spośród grupy bakterii kwasu mlekowego.

Nowy!!: Bakterie i Lactobacillus · Zobacz więcej »

Laseczka

metodą Schaeffera-Fultona z widocznymi zielononiebieskimi przetrwalnikami Laseczki – grupa Gram-dodatnich bakterii w kształcie pałeczek, których charakterystyczną cechą jest zdolność do tworzenia przetrwalników.

Nowy!!: Bakterie i Laseczka · Zobacz więcej »

Laseczka jadu kiełbasianego

Laseczka jadu kiełbasianego (Clostridium botulinum) – należąca do rodzaju Clostridium beztlenowa Gram-dodatnia bakteria w kształcie laseczki, wytwarzająca przetrwalniki.

Nowy!!: Bakterie i Laseczka jadu kiełbasianego · Zobacz więcej »

Laseczka tężca

Laseczka tężca (łac. Clostridium tetani) – bakteria Gram-dodatnia tworząca przetrwalniki (endospory) umieszczone na końcu komórki, w obrazie mikroskopowym przypominające "pałeczki dobosza".

Nowy!!: Bakterie i Laseczka tężca · Zobacz więcej »

Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (szw. Nobelpriset i fysiologi eller medicin) – nagroda przyznawaną corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny.

Nowy!!: Bakterie i Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny · Zobacz więcej »

Leukocyty

Leukocyty, krwinki białe – elementy morfotyczne krwi.

Nowy!!: Bakterie i Leukocyty · Zobacz więcej »

Liczebniki główne potęg tysiąca

dolarów Zimbabwe podpisane ''One hundred billion dollars'' ze względu na stosowanie w Zimbabwe krótkiej skali Liczebniki główne potęg tysiąca – słowa oznaczające liczby o wykładniku naturalnym takie jak 103, 106, 109 (czyli tysiąc, milion, miliard) i wyższe.

Nowy!!: Bakterie i Liczebniki główne potęg tysiąca · Zobacz więcej »

Linia śrubowa

Linia śrubowa, helisa – krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi.

Nowy!!: Bakterie i Linia śrubowa · Zobacz więcej »

Lipopolisacharyd

Schemat budowy LPS Schemat aktywacji receptora TLR przy użyciu LPS połączonego z LBP (Białka wiążącego lipopolisacharych) Lipopolisacharyd (LPS) jest endotoksyną stanowiącą amfifilowy integralny składnik zewnętrznej błony komórkowej osłony bakterii Gram-ujemnych i cyjanobakterii, gdzie formuje on złożone struktury z białkami i fosfolipidami.

Nowy!!: Bakterie i Lipopolisacharyd · Zobacz więcej »

Lipoproteina

Lipoproteina – to wielkocząsteczkowy kompleks hydrofobowego rdzenia lipidowego, który zawiera estry cholesterolu i trójglicerydy oraz polarnej powłoki zawierającej fosfolipidy, wolny cholesterol i białka, określane mianem apolipoprotein, które odgrywają ważną rolę w metabolizmie i transporcie lipidów.

Nowy!!: Bakterie i Lipoproteina · Zobacz więcej »

Listeria

Listeria – rodzaj bakterii.

Nowy!!: Bakterie i Listeria · Zobacz więcej »

Litotrofia

Litotrofia - sposób odżywiania niektórych organizmów prokariotycznych, polegający na czerpaniu elektronów potrzebnych do biosyntezy ze zredukowanych substancji nieorganicznych (najczęściej pochodzenia mineralnego): jonów S2-, Fe2+, amoniaku czy wodoru.

Nowy!!: Bakterie i Litotrofia · Zobacz więcej »

Logarytm

Wykresy logarytmów. Czerwony przy podstawie ''e'', zielony przy podstawie ''10'', fioletowy przy podstawie ''1,7'' Logarytm (łac. logarithmus – stosunek, z gr. λόγ- log-, od λόγος logos – proporcja, i ἀριθμός árithmós – liczba) – Logarytm przy podstawie a z liczby b (symbolicznie \log_a b) oznacza liczbę c, będącą potęgą, do której podstawa a musi być podniesiona, aby dać liczbę b, czyli przy czym a, b > 0 oraz a \ne 1.

Nowy!!: Bakterie i Logarytm · Zobacz więcej »

Louis Pasteur

winianu amonowo-sodowego Louis Pasteur (ur. 27 grudnia 1822 w Dole, zm. 28 września 1895 w Saint-Cloud) – francuski chemik i prekursor mikrobiologii.

Nowy!!: Bakterie i Louis Pasteur · Zobacz więcej »

Maczugowce

Maczugowce (gr. Corynebacteriaceae; coryne – maczuga, buława i bacterion – pałeczka) – zaliczana do form wydłużonych forma morfologiczna Gram-dodatnich bakterii tlenowych lub względnie beztlenowych.

Nowy!!: Bakterie i Maczugowce · Zobacz więcej »

Makrofagi

Makrofagi Makrofagi – komórki fagocytujące, zaliczane do tkanki łącznej.

Nowy!!: Bakterie i Makrofagi · Zobacz więcej »

Mastitis

Mastitis (łac.), zapalenie wymienia – przewlekły, utajony lub ostry stan zapalny gruczołu mlekowego zwierząt, a także stosowana niekiedy w medycynie łacińska nazwa zapalenia sutka.

Nowy!!: Bakterie i Mastitis · Zobacz więcej »

Materiał zapasowy roślin

bulwy ziemniaka Materiały zapasowe roślin, substancje zapasowe – związki organiczne gromadzone przez roślinę i zużywane na niektórych etapach rozwoju, np.

Nowy!!: Bakterie i Materiał zapasowy roślin · Zobacz więcej »

Medycyna

Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia.

Nowy!!: Bakterie i Medycyna · Zobacz więcej »

Metabolit

Metabolit – produkt metabolizmu (przemian chemicznych zachodzących w organizmach).

Nowy!!: Bakterie i Metabolit · Zobacz więcej »

Metabolizm

adenozynotrifosforanu, głównego elementu metabolizmu energii. Metabolizm – całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych.

Nowy!!: Bakterie i Metabolizm · Zobacz więcej »

Metan

Metan, – organiczny związek chemiczny, najprostszy węglowodór nasycony (alkan).

Nowy!!: Bakterie i Metan · Zobacz więcej »

Metanogeny

Metanogeny zwane też tradycyjnie bakteriami metanogennymi, bakteriami metanogenicznymi lub metanobakteriami, mimo że według obecnych klasyfikacji taksonomicznych nie są zaliczane do bakterii, są to archeowce u których głównym produktem oddychania jest metan.

Nowy!!: Bakterie i Metanogeny · Zobacz więcej »

Metylortęć

Metylortęć – metaloorganiczny związek chemiczny z grupy związków rtęcioorganicznych, o bardzo wysokiej toksyczności oraz łatwości wnikania do organizmu.

Nowy!!: Bakterie i Metylortęć · Zobacz więcej »

Mezosom

Mezosom – artefakt komórki prokariotycznej w formie wpuklenia błony komórkowej, będący efektem działań środków chemicznych używanych do mikroskopowania.

Nowy!!: Bakterie i Mezosom · Zobacz więcej »

Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Bakterii

Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Bakterii (ang. The International Code of Nomenclature of Bacteria, ICNB lub Bacteriological Code, BC) – zespół zasad i zaleceń dotyczących tworzenia nazw naukowych (systematycznych) bakterii i archeonów, stanowiących nomenklaturę taksonów prokariotycznych.

Nowy!!: Bakterie i Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Bakterii · Zobacz więcej »

Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej

Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej (ang. International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants – ICN, dawniej International Code of Botanical Nomenclature – ICBN) – zespół zasad i zaleceń dotyczących tworzenia nazw naukowych (systematycznych) roślin stosowanych w botanice, stanowiących nomenklaturę botaniczną.

Nowy!!: Bakterie i Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej · Zobacz więcej »

Mikrobiologia

Mikrobiologia – nauka zajmująca się zagadnieniami związanymi z mikroorganizmami oraz wirusami, dział biologii.

Nowy!!: Bakterie i Mikrobiologia · Zobacz więcej »

Mikrometr

Mikrometr (symbol: μm) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI.

Nowy!!: Bakterie i Mikrometr · Zobacz więcej »

Mikroorganizm

pałeczek okrężnicy (powiększenie 10000 razy) Mikroorganizm (gr., mikrós – mały,, organismós – organizm), drobnoustrój, potocznie mikrob – organizm widoczny pod mikroskopem.

Nowy!!: Bakterie i Mikroorganizm · Zobacz więcej »

Miliard

Miliard (skrót: mld) – liczba o wartości: 1 000 000 000.

Nowy!!: Bakterie i Miliard · Zobacz więcej »

Milimetr

Milimetr (symbol: mm) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI.

Nowy!!: Bakterie i Milimetr · Zobacz więcej »

Mitochondrium

matriks oraz błony cytozol12) lizosom13) centriola Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) – otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych.

Nowy!!: Bakterie i Mitochondrium · Zobacz więcej »

Monera (biologia)

Monera – tradycyjna i obecnie już przestarzała jednostka taksonomiczna w biologii, obejmująca prokarionty.

Nowy!!: Bakterie i Monera (biologia) · Zobacz więcej »

Motyle

Motyle, inaczej łuskoskrzydłe (Lepidoptera – z lepis, dopełniacz lepidos – „łuska” i pteron – „skrzydło”) – rząd owadów uskrzydlonych, blisko spokrewniony z chruścikami.

Nowy!!: Bakterie i Motyle · Zobacz więcej »

MT Exxon Valdez

MT Exxon Valdez (później: MT „SeaRiver Mediterranean”, „Dong Fang Ocean” i „Oriental Nicety”) – tankowiec (od 2008 roku masowiec) należący do amerykańskiego koncernu Exxon.

Nowy!!: Bakterie i MT Exxon Valdez · Zobacz więcej »

Mukowiscydoza

Przewlekłe zapalenie płuc ze zniszczeniem miąższu płucnego u osoby z mukowiscydozą Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate, łac. mucoviscidosis) – wrodzona choroba uwarunkowana genetycznie polegająca na zaburzeniu wydzielania przez gruczoły zewnątrzwydzielnicze.

Nowy!!: Bakterie i Mukowiscydoza · Zobacz więcej »

Mutacja

Mutacja (łac. mutatio – zmiana) – nagłe, skokowe zmiany materiału genetycznego komórki.

Nowy!!: Bakterie i Mutacja · Zobacz więcej »

Mutagen

Mutagen (łac. dokonujący zmiany) – czynnik wywołujący mutacje, czyli zmieniający materiał genetyczny.

Nowy!!: Bakterie i Mutagen · Zobacz więcej »

Mycoplasma

Mycoplasma – rodzaj bakterii z rodziny Mycoplasmataceae.

Nowy!!: Bakterie i Mycoplasma · Zobacz więcej »

Nagroda Nobla

Nagroda Nobla – wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą fundatora, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu, Alfreda Nobla.

Nowy!!: Bakterie i Nagroda Nobla · Zobacz więcej »

Neomycyna

Neomycyna – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, naturalny antybiotyk zaliczany do grupy antybiotyków aminoglikozydowych produkowany przez Streptomyces fradiae.

Nowy!!: Bakterie i Neomycyna · Zobacz więcej »

Nitryfikacja

Nitryfikacja – proces utleniania amoniaku i soli amonowych do azotynów i azotanów prowadzony przez bakterie nitryfikacyjne.

Nowy!!: Bakterie i Nitryfikacja · Zobacz więcej »

Niuton

Niuton – jednostka siły w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), oznaczana N. 1 N to siła, z jaką trzeba działać na ciało o masie 1 kg, aby nadać mu przyspieszenie równe 1 m/s² Nazwa niuton upamiętnia angielskiego uczonego Isaaca Newtona.

Nowy!!: Bakterie i Niuton · Zobacz więcej »

Nocardia

Nokardia (Nocardia) – rodzaj tlenowych katalazo-dodatnich bakterii Gram-dodatnich.

Nowy!!: Bakterie i Nocardia · Zobacz więcej »

Nomenklatura botaniczna

Nomenklatura botaniczna – zbiór zasad obowiązujących przy tworzeniu i stosowaniu nazw naukowych taksonów roślin, uznawanych także za wiążące w taksonomii grzybów i zwykle także protistów roślinopodobnych oraz sinic.

Nowy!!: Bakterie i Nomenklatura botaniczna · Zobacz więcej »

Nukleoid

Komórka prokariotyczna z uwidocznionym nukleoidem w porównaniu z komórką eukariotyczną Nukleoid (prokarion) – obszar cytoplazmy komórek prokariotycznych bakterii i sinic, w którym znajduje się kolista nić kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) w postaci genoforu.

Nowy!!: Bakterie i Nukleoid · Zobacz więcej »

Nukleotydy

Nukleotydy – organiczne związki chemiczne z grupy estrów fosforanowych; są estrami nukleozydów i kwasu fosforowego (5'-fosforany nukleozydów).

Nowy!!: Bakterie i Nukleotydy · Zobacz więcej »

Obieg azotu w przyrodzie

Obieg azotu w przyrodzie Cykl azotowy, cykl nitryfikacyjny, obieg azotu w przyrodzie – cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze.

Nowy!!: Bakterie i Obieg azotu w przyrodzie · Zobacz więcej »

Oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie ścieków – proces technologiczny polegający na usuwaniu ze ścieków zanieczyszczeń i osadów oraz substancji chemicznych w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin.

Nowy!!: Bakterie i Oczyszczanie ścieków · Zobacz więcej »

Oddziaływania nieantagonistyczne

Oddziaływania nieantagonistyczne, interakcje nieantagonistyczne – rodzaj zależności międzygatunkowych polegających na tym, że żadna ze stron (populacji) nie ponosi szkody na skutek wzajemnych oddziaływań.

Nowy!!: Bakterie i Oddziaływania nieantagonistyczne · Zobacz więcej »

Odmiana (biologia)

Odmiana (łac. morpha lub varietas, w skrócie var.) – kategoria systematyczna niższa od podgatunku, wyższa od formy.

Nowy!!: Bakterie i Odmiana (biologia) · Zobacz więcej »

Oporność na antybiotyki

Schemat pokazujący zasadę selekcji bakterii. Przed czynnikiem selekcyjnym istniały już bakterie oporne na antybiotyk, ale były one w zdecydowanej mniejszości. Po zastosowaniu antybiotyku przeżyły wyłącznie owe drobnoustroje oporne. W kolejnych pokoleniach bakterie będą już niewrażliwe na antybiotyk Oporność na antybiotyki – cecha części szczepów bakteryjnych, która umożliwia im przeciwstawianie się wpływowi antybiotyku.

Nowy!!: Bakterie i Oporność na antybiotyki · Zobacz więcej »

Organellum

centriole Organellum – każda oddzielona od cytozolu błoną komórkową struktura występująca w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji.

Nowy!!: Bakterie i Organellum · Zobacz więcej »

Organizm jednokomórkowy

Organizm jednokomórkowy – organizm składający się z tylko jednej komórki.

Nowy!!: Bakterie i Organizm jednokomórkowy · Zobacz więcej »

Organizm wielokomórkowy

Organizm wielokomórkowy – organizm składający się z wielu komórek.

Nowy!!: Bakterie i Organizm wielokomórkowy · Zobacz więcej »

Organotrofia

Organotrofia - to sposób odżywiania heterotroficznego polegający na pozyskiwaniu wodoru lub elektronów z substancji organicznych.

Nowy!!: Bakterie i Organotrofia · Zobacz więcej »

Osad czynny

Wieluniu Osad czynny – jest żywą zawiesiną bakterii heterotroficznych i pierwotniaków.

Nowy!!: Bakterie i Osad czynny · Zobacz więcej »

Ostatni wspólny przodek

Ostatni wspólny przodek − ostatni organizm, od którego pochodzą wszystkie organizmy z danej grupy (kladu).

Nowy!!: Bakterie i Ostatni wspólny przodek · Zobacz więcej »

Otoczka bakteryjna

Otoczka bakteryjna – cienka warstwa widoczna w mikroskopie świetlnym otaczająca od zewnątrz ścianę komórkową komórki bakterii.

Nowy!!: Bakterie i Otoczka bakteryjna · Zobacz więcej »

Pałeczka (mikrobiologia)

Pałeczka okrężnicy (''Escherichia coli'') Pałeczka (l.mn. bacilli) – bakteria o cylindrycznym, wydłużonym kształcie.

Nowy!!: Bakterie i Pałeczka (mikrobiologia) · Zobacz więcej »

Pałeczka okrężnicy

Skupisko ''Escherichia coli'' powiększone 10.000 x Pałeczka okrężnicy (łac. Escherichia coli) – Gram-ujemna względnie beztlenowa bakteria należąca do rodziny Enterobacteriaceae.

Nowy!!: Bakterie i Pałeczka okrężnicy · Zobacz więcej »

Pałeczka ropy błękitnej

Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) – Gram-ujemna bakteria o wymiarach 0,5-0,8 µm na 1,5-3,0 µm, żyjąca głównie w glebie i wodzie oraz na powierzchni roślin i rzadko na skórze zwierząt.

Nowy!!: Bakterie i Pałeczka ropy błękitnej · Zobacz więcej »

Paciorkowce

Paciorkowce, streptokoki (łac. Streptococcus – nazwa pochodząca od greckiego "streptos" oznaczającego coś łatwo wyginającego się) – rodzaj kulistych bakterii Gram dodatnich, tlenowych lub względnie beztlenowych.

Nowy!!: Bakterie i Paciorkowce · Zobacz więcej »

Pakietowce

Pakietowiec – morfologiczna forma bakterii, w której komórki (ziarenkowce) układają się w skupiska podobne do sześcianów.

Nowy!!: Bakterie i Pakietowce · Zobacz więcej »

Para zasad

Komplementarność zasad w DNA Komplementarność zasad w RNA Wiązania wodorowe pary AT Wiązania wodorowe pary GC Para zasad (pz lub bp z en base pair) – w biologii molekularnej są to dwie komplementarne, połączone wiązaniami wodorowymi zasady azotowe nukleotydów dwóch różnych nici kwasu nukleinowego.

Nowy!!: Bakterie i Para zasad · Zobacz więcej »

Pasożytnictwo

sówki Pasożytnictwo, parazytyzm – forma antagonistycznego współżycia dwóch organizmów, z których jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody.

Nowy!!: Bakterie i Pasożytnictwo · Zobacz więcej »

Patogen

Przykład patogenu biologicznego – wirus Ebola Patogen, czynnik chorobotwórczy – ciało obce, twór biologiczny lub mikroorganizm wywołujący chorobę u danego organizmu.

Nowy!!: Bakterie i Patogen · Zobacz więcej »

Paul Ehrlich

Paul Ehrlich na banknocie Paul Ehrlich (ur. 14 marca 1854 w Strzelinie, zm. 20 sierpnia 1915 w Bad Homburg) – niemiecki chemik i bakteriolog.

Nowy!!: Bakterie i Paul Ehrlich · Zobacz więcej »

Płyn mózgowo-rdzeniowy

Płyn mózgowo-rdzeniowy (łac. liquor cerebrospinalis) – przejrzysta, opalizująca ciecz, która wypełnia przestrzeń podpajęczynówkową, układ komorowy i kanał rdzenia kręgowego.

Nowy!!: Bakterie i Płyn mózgowo-rdzeniowy · Zobacz więcej »

Peptydoglikan

Struktura peptydoglikanu Peptydoglikan, (mureina + mostki peptydowe) – składnik ściany komórkowej bakterii, zbudowany z nietypowych aminokwasów i połączonych w łańcuchy pochodnych cukrów.

Nowy!!: Bakterie i Peptydoglikan · Zobacz więcej »

Peptydy

Oligopeptydy Peptydy (gr. πεπτίδια, strawne) – organiczne związki chemiczne, amidy powstające przez połączenie dwóch lub więcej cząsteczek aminokwasów wiązaniem peptydowym.

Nowy!!: Bakterie i Peptydy · Zobacz więcej »

Pestycydy

Pestycydy (łac. pestis – zaraza, pomór; caedo – zabijam) – syntetyczne lub naturalne substancje używane do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, stosowane głównie do ochrony roślin uprawnych, lasów, zbiorników wodnych, ale także zwierząt, ludzi, produktów żywnościowych, oraz do niszczenia żywych organizmów, uznanych za szkodliwe, w budynkach inwentarskich, mieszkalnych, szpitalnych i magazynach.

Nowy!!: Bakterie i Pestycydy · Zobacz więcej »

Pierwiastek chemiczny

Układ okresowy pierwiastków Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia.

Nowy!!: Bakterie i Pierwiastek chemiczny · Zobacz więcej »

Pile

Pile (pilusy) – rodzaj fimbrii, specyficznych, pustych w środku "włosków" komórkowych, pełniących ważną rolę w procesie koniugacji.

Nowy!!: Bakterie i Pile · Zobacz więcej »

Piwowarstwo

XVI-wieczny browar Piwowarstwo albo browarnictwo – sztuka warzenia piwa (w tym piwowarstwo domowe) oraz produkcja piwa w browarach na skalę przemysłową (zob. przemysł piwowarski).

Nowy!!: Bakterie i Piwowarstwo · Zobacz więcej »

Plankton

Plankton (grafika na podstawie obserwacji mikroskopowej) Plankton (gr. planktós – "błąkający się") – zespół organizmów żywych unoszących się w wodzie.

Nowy!!: Bakterie i Plankton · Zobacz więcej »

Plazmid

1 – chromosom bakteryjny2 – plazmidy Plazmid – cząsteczka pozachromosomowego DNA występująca w cytoplazmie komórki, zdolna do autonomicznej replikacji.

Nowy!!: Bakterie i Plazmid · Zobacz więcej »

Pleśń

huraganu Katrina (2005) Pleśń atakująca brzoskwinię Pleśnie – potoczna nazwa saprofitycznych grzybów z różnych grup systematycznych (np. pleśniak, pędzlak, kropidlak, sierpik).

Nowy!!: Bakterie i Pleśń · Zobacz więcej »

Plwocina

Plwocina – wykrztuszana wydzielina dróg oddechowych, w skład której wchodzą między innymi: ślina, komórki złuszczonego nabłonka, pyły, a czasem także resztki pokarmowe.

Nowy!!: Bakterie i Plwocina · Zobacz więcej »

Podłoże hodowlane

Pożywka agarowa z koloniami drobnoustrojów. Cztery typy pożywek agarze krwawym Podłoże hodowlane, pożywka hodowlana – mieszanina związków chemicznych umożliwiających hodowlę bakterii lub grzybów.

Nowy!!: Bakterie i Podłoże hodowlane · Zobacz więcej »

Podgatunek

Podgatunek (łac. subspecies lub ssp.) – jeden z taksonów w systematyce organizmów niższy od gatunku.

Nowy!!: Bakterie i Podgatunek · Zobacz więcej »

Podział komórki

Podział komórki Podział komórki - proces zachodzący u wszystkich organizmów, w którym komórka macierzysta dzieli się na dwie lub więcej komórek potomnych.

Nowy!!: Bakterie i Podział komórki · Zobacz więcej »

Polifosforany

Polifosforany – (M'n+2PnO3n+1, gdzie M'.

Nowy!!: Bakterie i Polifosforany · Zobacz więcej »

Polihydroksyalkaniany

Polihydroksyalkaniany, PHA – polimery biodegradowalne należące do grupy poliestrów alifatycznych, zbudowane z od stu reszt hydroksykwasów do kilku tysięcy takich reszt.

Nowy!!: Bakterie i Polihydroksyalkaniany · Zobacz więcej »

Polihydroksymaślan

Polihydroksymaślan (poli-β-hydroksymaślan, PHB z ang. polyhydroxybutyrate) to polimer biodegradowalny z grupy alifatycznych poliestrów produkowany i magazynowany przez bakterie Ralstonia eutropha H16, ulegający biodegradacji.

Nowy!!: Bakterie i Polihydroksymaślan · Zobacz więcej »

Polimery

meru przykładowego syntetycznego polimeru organicznego – polipropylenu polisiloksanów RNA – przykładowego polimeru naturalnego Polimery (– wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) – substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami.

Nowy!!: Bakterie i Polimery · Zobacz więcej »

Polisacharydy

Polisacharydy, wielocukry, cukry złożone – grupa węglowodanów i zarazem biopolimerów, które są złożone z merów będących cukrami prostymi połączonych wiązaniami glikozydowymi.

Nowy!!: Bakterie i Polisacharydy · Zobacz więcej »

Pompa protonowa

Pompy protonowe – integralne białka błonowe, zdolne do transportu protonów (jonów wodorowych H+) przez błony biologiczne przeciwnie do ich gradientu stężenia.

Nowy!!: Bakterie i Pompa protonowa · Zobacz więcej »

Populacja (biologia)

Populacja biologiczna – zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa.

Nowy!!: Bakterie i Populacja (biologia) · Zobacz więcej »

Postulaty Kocha

Postulaty Kocha – to podstawowe reguły diagnostyczne przedstawione przez Roberta Kocha w 1892 roku.

Nowy!!: Bakterie i Postulaty Kocha · Zobacz więcej »

Poziom troficzny

Poziom troficzny – grupa organizmów pełniąca podobną rolę w obiegu materii i przepływie energii w biocenozie.

Nowy!!: Bakterie i Poziom troficzny · Zobacz więcej »

Poziomy transfer genów

Poziomy transfer genów (horyzontalny transfer genów – HTG), lateralny transfer genów – LTG) – zjawisko przechodzenia genów między organizmami różnych gatunków, najczęściej pozostającymi ze sobą w ścisłej relacji ekologicznej. Zjawisko jest odpowiedzialne za istnienie 10–20% genów w komórkach prokariotycznych i takie krytyczne dla ewolucji cechy jak oporność na antybiotyki, wirulencja, zdolność przeprowadzania fotosyntezy oraz asymilacji azotu atmosferycznego. W komórkach eukariotycznych proces zachodzi rzadziej, jednak prawdopodobnie był powszechny w początkowym etapie ewolucji eukariontów. Geny, będące wynikiem HGT, w tej domenie stanowią poniżej 1%. Poziomy transfer genów może prowadzić do powstania nowych gatunków. W roku 2014 udowodniono, że w wyniku szczepienia możliwe jest zajście allopoliploidyzacji, połączenia genomów dwóch gatunków bez procesu płciowego. W 1984 roku koncepcje HTG nazwaną wtedy jako międzygatunkowy przepływ genów wprowadził Michael Syvanen i ją sukcesywnie rozwijał. Typowe dziedziczenie genów od przodka do potomka nazywane jest w terminologii genetycznej pionowym transferem genów (VTG, z ang.: vertical gene transfer). HTG można podzielić na.

Nowy!!: Bakterie i Poziomy transfer genów · Zobacz więcej »

Prątek gruźlicy

Charakterystyczny, szorstki wygląd kolonii przypominający kwiat kalafiora Prątek gruźlicy – kwasooporna (barwienie metodą Ziehla-Neelsena), słabo Gram-dodatnia bakteria, która jest czynnikiem etiologicznym groźnej choroby zakaźnej – gruźlicy.

Nowy!!: Bakterie i Prątek gruźlicy · Zobacz więcej »

Prątki

Prątki (Mycobacterium) – drobnoustroje należące do rodziny Mycobacteriaceae, rząd Actinomycetales, klasa Schizomycetes.

Nowy!!: Bakterie i Prątki · Zobacz więcej »

Probiotyk

Probiotyki (gr. pro bios – dla życia), zwane również czynnościową żywnością – podawane doustnie wyselekcjonowane kultury bakteryjne lub drożdży, najczęściej bakterie kwasu mlekowego (Lactobacillus), których zadaniem jest korzystne dla zdrowia działanie w przewodzie pokarmowym, poprzez immunomodulację oraz zachowywanie prawidłowej flory fizjologicznej.

Nowy!!: Bakterie i Probiotyk · Zobacz więcej »

Profilaktyka zdrowotna

Profilaktyka zdrowotna – działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

Nowy!!: Bakterie i Profilaktyka zdrowotna · Zobacz więcej »

Prokarionty

Gronkowiec złocisty (''Staphylococcus aureus'') jest organizmem prokariotycznym Prokarionty, prokarioty, organizmy prokariotyczne (Prokaryota, Procaryota) – mikroorganizmy, w większości jednokomórkowe, których komórka nie zawiera jądra komórkowego oraz organelli komórkowych, charakterystycznych dla eukariontów.

Nowy!!: Bakterie i Prokarionty · Zobacz więcej »

Promieniowanie gamma

Promieniowanie gamma Promieniowanie gamma – wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego.

Nowy!!: Bakterie i Promieniowanie gamma · Zobacz więcej »

Promieniowanie jonizujące

Przenikliwość promieniowania jądrowego Skład promieniowania tła według UNSCEAR Promieniowanie jonizujące – wszystkie rodzaje promieniowania, które wywołują jonizację ośrodka materialnego, tj.

Nowy!!: Bakterie i Promieniowanie jonizujące · Zobacz więcej »

Promieniowce

Promieniowce (typ Actinobacteria, według dawnej systematyki rząd Actinomycetales) – organizmy prokariotyczne, tworzące rząd Gram-dodatnich bakterii.

Nowy!!: Bakterie i Promieniowce · Zobacz więcej »

Proteobakterie

Proteobakterie (łac. Proteobacteria) – jedna z największych grup (typ) bakterii.

Nowy!!: Bakterie i Proteobakterie · Zobacz więcej »

Protisty

Protisty (Protista) – jedno z pięciu królestw, wyróżnianych w ostatnich, hierarchicznych systemach klasyfikacji organizmów (np. w podziałach Whittakera i Margulis oraz Cavaliera-Smitha).

Nowy!!: Bakterie i Protisty · Zobacz więcej »

Przecinkowce

Przecinkowce – rodzaj bakterii Gram-ujemnych z rodziny Vibrionaceae.

Nowy!!: Bakterie i Przecinkowce · Zobacz więcej »

Przecinkowiec cholery

Przecinkowiec cholery (Vibrio cholerae) – gram-ujemna bakteria z rodzaju Vibrio, względny beztlenowiec wywołujący cholerę.

Nowy!!: Bakterie i Przecinkowiec cholery · Zobacz więcej »

Przeciwciało

mostki dwusiarczkowe Przeciwciało, antyciało (określenie bliskoznaczne: immunoglobulinaRóżnice między tymi terminami objaśniono w sekcji Terminologia.) – rodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne (czyli pobudzone limfocyty B) w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego.

Nowy!!: Bakterie i Przeciwciało · Zobacz więcej »

Przemysł chemiczny

kolumny rektyfikacyjne Przemysł chemiczny – jedna z kluczowych gałęzi przemysłu przetwórczego obejmująca.

Nowy!!: Bakterie i Przemysł chemiczny · Zobacz więcej »

Przetrwalnik

Bacillus subtilis'' ukazujący endospory na zielono i formy wegetatywne na czerwono isbn.

Nowy!!: Bakterie i Przetrwalnik · Zobacz więcej »

Puromycyna

Puromycyna (łac. purus – czysty; gr. mýkes – grzyb) – antybiotyk otrzymywany z grzybów Streptomyces alboniger.

Nowy!!: Bakterie i Puromycyna · Zobacz więcej »

Quorum sensing

Quorum sensing jest to sposób "porozumiewania się" między sobą bakterii za pomocą cząsteczek związków chemicznych.

Nowy!!: Bakterie i Quorum sensing · Zobacz więcej »

Radioaktywność

Znak ostrzegający przed substancjami promieniotwórczymi Dodatkowy znak ostrzegawczy wprowadzony w 2007 r Radioaktywność (promieniotwórczość) – zdolność jąder atomowych do rozpadu promieniotwórczego, który najczęściej jest związany z emisją cząstek alfa, cząstek beta oraz promieniowania gamma.

Nowy!!: Bakterie i Radioaktywność · Zobacz więcej »

Reakcja łańcuchowa polimerazy

Zestaw ośmiu probówek do PCR (po 100 μl mieszaniny reakcyjnej) Termocykler Reakcja łańcuchowa polimerazy, PCR (od) – metoda powielania łańcuchów DNA polegająca na łańcuchowej reakcji polimerazy DNA w wyniku wielokrotnego podgrzewania i oziębiania próbki, w warunkach laboratoryjnych.

Nowy!!: Bakterie i Reakcja łańcuchowa polimerazy · Zobacz więcej »

Reakcja chemiczna

Sn2 rozerwanie wiązania i utworzenie nowego zachodzi równocześnie Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem.

Nowy!!: Bakterie i Reakcja chemiczna · Zobacz więcej »

Reakcja redoks

Reakcja redoks – każda reakcja chemiczna, w której dochodzi zarówno do redukcji, jak i utleniania.

Nowy!!: Bakterie i Reakcja redoks · Zobacz więcej »

Reakcja syntezy

Reakcja syntezy (reakcja tworzenia) – reakcja chemiczna, w wyniku której z prostych substratów powstają bardziej złożone produkty.

Nowy!!: Bakterie i Reakcja syntezy · Zobacz więcej »

Reducent

Grzyby na martwym drzewie Reducenci (łac. reduco - zmniejszam, niszczę) zwani także destruentami - końcowy etap łańcucha pokarmowego.

Nowy!!: Bakterie i Reducent · Zobacz więcej »

Rekombinacja genetyczna

Struktura Hollidaya Rekombinacja genetyczna – proces wymiany materiału genetycznego, w wyniku którego powstają nowe genotypy.

Nowy!!: Bakterie i Rekombinacja genetyczna · Zobacz więcej »

Riketsje

Riketsje (Rickettsia) – rodzaj Gram-ujemnych bakterii o kształcie pałeczkowatym z rzędu Rickettsiales.

Nowy!!: Bakterie i Riketsje · Zobacz więcej »

Rośliny

Rośliny (Archaeplastida Adl i in. 2005, dawne nazwy naukowe: Vegetabilia, Plantae, Phytobionta, Plastida, Primoplantae) – eukariotyczne i autotroficzne organizmy, wykorzystujące energię promieniowania słonecznego za sprawą barwników asymilacyjnych (zdarzają się wśród roślin także organizmy heterotroficzne – pasożytnicze, w tym też myko-heterotroficzne, ale mają one charakter wtórny).

Nowy!!: Bakterie i Rośliny · Zobacz więcej »

Rośliny zarodnikowe

Rośliny zarodnikowe (Cryptogamae) – termin zwyczajowy, wywodzący się ze starych poglądów na systematykę botaniczną, według których rośliny zarodnikowe należą do organowców (obok roślin nasiennych) lub do roślin jako dział równoważny roślinom nasiennym.

Nowy!!: Bakterie i Rośliny zarodnikowe · Zobacz więcej »

Robert Koch

Robert Koch, właściwie: Heinrich Hermann Robert Koch (ur. 11 grudnia 1843 w Clausthal, zm. 27 maja 1910 w Baden-Baden) – niemiecki uczony, lekarz i bakteriolog.

Nowy!!: Bakterie i Robert Koch · Zobacz więcej »

Rodzaj (biologia)

gatunek Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych.

Nowy!!: Bakterie i Rodzaj (biologia) · Zobacz więcej »

Rodzina (biologia)

gatunek Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus).

Nowy!!: Bakterie i Rodzina (biologia) · Zobacz więcej »

Ropa naftowa

Ropa naftowa Ropa naftowa (pot. olej skalny, ropa, nafta) – ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów) z niewielkimi domieszkami związków azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń nieorganicznych.

Nowy!!: Bakterie i Ropa naftowa · Zobacz więcej »

Royal Society

Siedziba Royal Society w Londynie The President, Council, and Fellows of the Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, popularnie nazywane The Royal Society (Towarzystwo Królewskie w Londynie) – angielskie towarzystwo naukowe o ograniczonej liczbie członków (ok. 500 członków krajowych i ok. 50 członków zagranicznych) pełniące funkcję brytyjskiej akademii nauk.

Nowy!!: Bakterie i Royal Society · Zobacz więcej »

Rozmnażanie bezpłciowe

jukki, w którym z pnia rośliny macierzystej wybijają pędy Rozmnażanie bezpłciowe, wegetatywne, agamiczne – typ rozmnażania organizmów, który nie jest związany z wytwarzaniem komórek generatywnych, czyli gamet.

Nowy!!: Bakterie i Rozmnażanie bezpłciowe · Zobacz więcej »

Rozpad gnilny

Gnijąca brzoskwinia fotografowana co około 12 godzin przez okres 6 dni. Z zewnątrz gnijąca brzoskwinia została pokryta przez pleśń Rozpad gnilny (łac. putrefactio) – zachodzący w warunkach beztlenowych proces rozkładu związków białkowych odbywający się pod wpływem enzymów proteolitycznych wydzielanych głównie przez saprofityczne bakterie gnilne (obecne w dużych ilościach m.in. w przewodzie pokarmowym) oraz niektóre grzyby.

Nowy!!: Bakterie i Rozpad gnilny · Zobacz więcej »

RRNA

Atomowa struktura dużej podjednostki 50S rybosomu. Kolorem niebieskim zaznaczone są białka, pomarańczowym RNA, a czerwonym adenina 2486 w centrum aktywnym rRNA – rybosomalny, rybosomowy RNA (z ang. Ribosomal RNA).

Nowy!!: Bakterie i RRNA · Zobacz więcej »

Rtęć

szalkę Petriego Rtęć (Hg, łac. hydrargyrum, z gr. hydrargyros – płynne srebro) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym (uznana za pierwiastek przez Lavoisiera).

Nowy!!: Bakterie i Rtęć · Zobacz więcej »

Rybosom

Rybosom: 1 – duża podjednostka, 2 – mała podjednostka Rybosom – budowa przestrzenna Rybosom – kompleks białek z kwasami nukleinowymi służący do produkcji białek w procesie translacji.

Nowy!!: Bakterie i Rybosom · Zobacz więcej »

Ryzosfera

włośników; F.

Nowy!!: Bakterie i Ryzosfera · Zobacz więcej »

Rząd (biologia)

gatunek Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia).

Nowy!!: Bakterie i Rząd (biologia) · Zobacz więcej »

Rzeżączka

Rzeżączkowe zapalenie okolicy oczu u noworodka Rzeżączka (gr. γονόρροια gonórrhoia, łac. gonorrhoea, co znaczy nasieniotok), także wiewiór, tryper – choroba zakaźna, przenoszona drogą płciową, której czynnikiem etiologicznym jest Gram-ujemna bakteria – dwoinka rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae).

Nowy!!: Bakterie i Rzeżączka · Zobacz więcej »

Salmonella

metodą Grama Salmonella – rodzaj bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, grupujący Gram-ujemne względnie beztlenowe (fermentujące glukozę) pałeczki.

Nowy!!: Bakterie i Salmonella · Zobacz więcej »

Salmonelloza

Salmonelloza, salmoneloza (łac. salmonellosis) – jest to grupa chorób zakaźnych spowodowanych przez Gram-ujemne pałeczki Salmonella inne niż serotypy Salmonella typhi i Salmonella paratyphi odpowiedzialne z kolei za dur brzuszny.

Nowy!!: Bakterie i Salmonelloza · Zobacz więcej »

Salwarsan

Salwarsan – nazwa handlowa arsfenaminy, arsenoorganicznego związku chemicznego, będącego pierwszym syntetycznym środkiem bakteriobójczym.

Nowy!!: Bakterie i Salwarsan · Zobacz więcej »

Sen zimowy

Sen zimowy – fizjologiczny stan odrętwienia organizmu objawiający się okresowym spowolnieniem procesów życiowych u niektórych zwierząt stałocieplnych, pozwalający przetrwać im trudne warunki zimy.

Nowy!!: Bakterie i Sen zimowy · Zobacz więcej »

Sepsa

Wzajemne korelacje pomiędzy zakażeniem, SIRS i sepsą Sepsa, posocznica, endotoksemia – specyficzna reakcja organizmu na zakażenie.

Nowy!!: Bakterie i Sepsa · Zobacz więcej »

Serce

Serce – centralny narząd układu krwionośnego strunowców, stawonogów, pazurnic, mięczaków i ramienionogów.

Nowy!!: Bakterie i Serce · Zobacz więcej »

Serologia

Serologia – część immunologii zajmująca się interakcją między antygenami a przeciwciałami, jak również rozwojem metod badania obecności antygenów i przeciwciał w surowicy krwi.

Nowy!!: Bakterie i Serologia · Zobacz więcej »

Shigella

Shigella – rodzaj bakterii Gram-ujemnych.

Nowy!!: Bakterie i Shigella · Zobacz więcej »

Siarczany

Siarczany (nazwa systematyczna: tetraoksydosiarczany(2−); w systemie Stocka: siarczany(VI); daw. witriole lub koperwasy) – sole lub estry kwasu siarkowego.

Nowy!!: Bakterie i Siarczany · Zobacz więcej »

Siarka

Siarka w postaci granulowanej Kryształy siarki w toluenie Siarka (S, łac. sulphur) – pierwiastek chemiczny, niemetal z bloku p w układzie okresowym.

Nowy!!: Bakterie i Siarka · Zobacz więcej »

Siateczka śródplazmatyczna

aparatu Golgiego. 1. jądro komórkowe 2. por jądrowy 3. siateczka śródplazmatyczna szorstka (rER) 4. siateczka śródplazmatyczna gładka (sER) 5. rybosom na rER 6. białka transportowane 7. pęcherzyk transportowy 8. aparat Golgiego 9. biegun cis aparatu Golgiego 10. biegun trans aparatu Golgiego 11. cysterna aparatu Golgiego Siateczka śródplazmatyczna, retikulum endoplazmatyczne, siateczka wewnątrzplazmatyczna (łac. reticulum endoplasmaticum, complexus reticuli cytoplasmatici) – wewnątrzkomórkowy i międzykomórkowy system kanałów odizolowanych od cytoplazmy podstawowej błonami (membranami) biologicznymi.

Nowy!!: Bakterie i Siateczka śródplazmatyczna · Zobacz więcej »

Sinice

Sinice, cyjanofity, cyjanobakterie, cyjanoprokariota (Cyanobacteria) – gromada organizmów samożywnych, dawniej uznawanych za rośliny, według nowszej taksonomii zaliczanych do Procaryota (prokarioty, królestwo bakterii).

Nowy!!: Bakterie i Sinice · Zobacz więcej »

Skamieniałość przewodnia

Skamieniałości przewodnie – skamieniałości charakteryzujące się wąskim zasięgiem stratygraficznym i szerokim rozprzestrzenieniem geograficznym.

Nowy!!: Bakterie i Skamieniałość przewodnia · Zobacz więcej »

Skamieniałości

Skamieniała ryba Parku Narodowym Skamieniałego Lasu Skamieniałości – zachowane w skałach szczątki organizmów (skamieniałości właściwe, strukturalne), a także ślady ich aktywności życiowej (skamieniałości śladowe).

Nowy!!: Bakterie i Skamieniałości · Zobacz więcej »

Sos sojowy

Shōyu Soja warzywna prefekturze Kagawa; powstała w 1753 r. (materialne dziedzictwo kulturowe Japonii) – japoński sos fermentowany, wytwarzany z mieszaniny soi, pszenicy, wody i soli.

Nowy!!: Bakterie i Sos sojowy · Zobacz więcej »

Sterylizacja (mikrobiologia)

Sterylizacja, wyjaławianie – jednostkowy proces technologiczny polegający na zniszczeniu wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych oraz zarodnikowych form mikroorganizmów.

Nowy!!: Bakterie i Sterylizacja (mikrobiologia) · Zobacz więcej »

Strategia życiowa

Strategia życiowa, strategia rozrodcza – uwarunkowany genetycznie zespół cech osobniczych, umożliwiający danemu gatunkowi przetrwanie.

Nowy!!: Bakterie i Strategia życiowa · Zobacz więcej »

Strategia metaboliczna

Strategia metaboliczna – zespół procesów metabolicznych wyróżniany na podstawie podstawowych typów pokarmu, tj.

Nowy!!: Bakterie i Strategia metaboliczna · Zobacz więcej »

Streptomyces

Streptomyces – rodzaj w rzędzie Actinomycetales, tlenowe bakterie Gram-dodatnie w rzędzie promieniowców, wytwarzające egzospory.

Nowy!!: Bakterie i Streptomyces · Zobacz więcej »

Streptomycyna

Streptomycyna (łac. Streptomycinum) – organiczny związek chemiczny, lek należący do grupy antybiotyków aminoglikozydowych, o wąskim zakresie działania na niektóre bakterie Gram-ujemne oraz na prątka gruźlicy, który jest bakterią Gram-dodatnią.

Nowy!!: Bakterie i Streptomycyna · Zobacz więcej »

Stromatolity

Parku Narodowego Glacier w USA. Zatoce Rekina. Stromatolity – formacje skalne złożone z cienkich lamin węglanu wapnia wytrąconego z wody morskiej jako efekt uboczny życia sinic.

Nowy!!: Bakterie i Stromatolity · Zobacz więcej »

Substancja chemiczna

Substancja chemiczna (substancja czysta, chemikalia (tylko l.mn.)) – substancja jednorodna, o stałym, określonym składzie chemicznym, jakościowym (co do rodzaju atomów pod względem liczby atomowej i ewentualnie, co do poszczególnych rodzajów atomów w cząsteczce) i najczęściej także ilościowym (liczby atomów różnych rodzajów w cząsteczce); zbiór atomów lub cząsteczek spełniających kryterium stałości składu.

Nowy!!: Bakterie i Substancja chemiczna · Zobacz więcej »

Substancje barwiące

Pigment kobaltowy Substancje barwiące – substancje nadające barwę innej substancji pozbawionej barwy (przezroczystej, białej lub szarej) lub też zmieniające barwę substancji posiadającej już jakąś barwę.

Nowy!!: Bakterie i Substancje barwiące · Zobacz więcej »

Suplement diety

Suplement diety - uzupełnienie diety, dodatek zawierający niezbędne dla zdrowia składniki (zwłaszcza witaminy lub inne substancje egzogenne), których może brakować w codziennej diecie.

Nowy!!: Bakterie i Suplement diety · Zobacz więcej »

Symbioza

ukwiałem Symbioza (łac. z gr. sym- 'współ-' i gr. bíos 'życie') – zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków organizmów, które przynosi korzyść każdej ze stron (mutualizm) lub jednej, a drugiej nie szkodzi (komensalizm).

Nowy!!: Bakterie i Symbioza · Zobacz więcej »

Synonim

. Synonim (gr. synōnymos 'równoimienny') – wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu, lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście (auto – samochód).

Nowy!!: Bakterie i Synonim · Zobacz więcej »

Systematyka organizmów

Systematyka organizmów, systematyka biologiczna – najstarsza dziedzina nauk biologicznych, nauka zajmująca się klasyfikowaniem, katalogowaniem oraz opisywaniem organizmów w oparciu o badania ich różnorodności, pochodzenia i pokrewieństwa.

Nowy!!: Bakterie i Systematyka organizmów · Zobacz więcej »

Szczep (biologia)

Szczep – wieloznaczny termin stosowany w biologii, zwykle dla określenia grupy gatunków wywodzących się od wspólnego przodka.

Nowy!!: Bakterie i Szczep (biologia) · Zobacz więcej »

Szkocja

Szkocja (ang. Scotland; gael. Alba, wym.) – część składowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dawniej niezależne królestwo.

Nowy!!: Bakterie i Szkocja · Zobacz więcej »

Szlak metaboliczny

Szlak metaboliczny – szereg następujących po sobie reakcji biochemicznych, w których produkt jednej reakcji jest substratem kolejnej.

Nowy!!: Bakterie i Szlak metaboliczny · Zobacz więcej »

Taksja

Taksja – ruch całego drobnego, prostego organizmu (np. bakterii, nicienia, glonu, pierwotniaka) lub komórki (np. plemnika) będący reakcją na kierunkowy bodziec.

Nowy!!: Bakterie i Taksja · Zobacz więcej »

Takson

Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych.

Nowy!!: Bakterie i Takson · Zobacz więcej »

Taksonomia

Taksonomia (gr. taksis – układ, porządek + nomos – prawo) – poddyscyplina systematyki organizmów, nauka o zasadach i metodach klasyfikowania, w szczególności o tworzeniu i opisywaniu jednostek systematycznych (taksonów) i włączaniu ich w układ kategorii taksonomicznych.

Nowy!!: Bakterie i Taksonomia · Zobacz więcej »

Tłuszcze

triglicerydu)'''R''' oznacza łańcuchy alifatyczne Tłuszcze – zwyczajowa nazwa grupy lipidów, estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych, głównie triacylogliceroli.

Nowy!!: Bakterie i Tłuszcze · Zobacz więcej »

Tężec

Charlesa Bella z 1809 roku ukazujący ''opistotonus'' wywołany tężcem Noworodek chorujący na tężec noworodkowy chorobowości (ciemny czerwony) do najmniejszej liczby przypadków (jasny żółty) (szary – brak danych). Tężec – ostra i ciężka choroba przyranna zwierząt oraz ludzi.

Nowy!!: Bakterie i Tężec · Zobacz więcej »

Teoria endosymbiozy

Teoria endosymbiozykolory oznaczają: czarny – błona komórkowa, różowy – eukariotyczny DNA, zielony – cyjanobakterie lub ctDNA, czerwony protobakterie lub mtDNA Teoria endosymbiozy – teoria stanowiąca, że mitochondria, plastydy (jak chloroplasty) i być może inne organella komórki eukariotycznej powstały na skutek endosymbiozy pomiędzy różnymi mikroorganizmami.

Nowy!!: Bakterie i Teoria endosymbiozy · Zobacz więcej »

Thiomargarita namibiensis

Thiomargarita namibiensis – gatunek bakterii siarkowej.

Nowy!!: Bakterie i Thiomargarita namibiensis · Zobacz więcej »

Tkanka mięśniowa gładka

Mięsień gładki pod mikroskopem Tkanka mięśniowa gładka (textus muscularis glaber) – tkanka mięśniowa składająca się z wrzecionowatych komórek, zawierających jedno centralnie położone jądro komórkowe.

Nowy!!: Bakterie i Tkanka mięśniowa gładka · Zobacz więcej »

Tlenek żelaza(II)

Tlenek żelaza(II), FeO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków żelaza, w którym żelazo występuje na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Bakterie i Tlenek żelaza(II) · Zobacz więcej »

Tlenek węgla

Tlenek węgla (potocznie: czad), CO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, w którym węgiel występuje na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Bakterie i Tlenek węgla · Zobacz więcej »

Toksyny

toksyny botulinowej Toksyny – trucizny organiczne wytwarzane przez drobnoustroje, rośliny i zwierzęta.

Nowy!!: Bakterie i Toksyny · Zobacz więcej »

Transdukcja

Transdukcja - proces wprowadzenia nowego genu do komórki przez bakteriofagi.

Nowy!!: Bakterie i Transdukcja · Zobacz więcej »

Transformacja genetyczna

Transformacja genetyczna, (transgeneza, transgenizacja) – wprowadzenie do komórki obcego materiału genetycznego (DNA), zwłaszcza niewielkiej jego porcji obejmującej jeden do kilku genów.

Nowy!!: Bakterie i Transformacja genetyczna · Zobacz więcej »

Trąd

Trąd, znany też jako choroba Hansena (HD), jest przewlekłą chorobą zakaźną wywołaną przez prątki Mycobacterium leprae bakterię odkrytą w 1873 roku przez norweskiego naukowca Armauera Hansena oraz Mycobacterium lepromatosis odkrytą w 2008 roku.

Nowy!!: Bakterie i Trąd · Zobacz więcej »

Trychom

Trychom – forma życiowa sinic w postaci nitkowatej kolonii komórek ściśle do siebie przylegających, przy czym poprzeczne ściany komórkowe są wspólne dla sąsiadujących komórek, w związku z czym te nie mogą odłączać się swobodnie.

Nowy!!: Bakterie i Trychom · Zobacz więcej »

Trzęsidłowce

Trzęsidłowce (Nostocales) – rząd sinic.

Nowy!!: Bakterie i Trzęsidłowce · Zobacz więcej »

Tyfus plamisty

Wysypka w tyfusie Tyfus plamisty, dur plamisty (łac. Typhus exanthematicus) – bakteryjna choroba zakaźna, przyczyna ciężkich epidemii i śmierci milionów ludzi.

Nowy!!: Bakterie i Tyfus plamisty · Zobacz więcej »

Typ (biologia)

gatunek Typ (phylum) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botanice.

Nowy!!: Bakterie i Typ (biologia) · Zobacz więcej »

Układ odpornościowy

skaningowego mikroskopu elektronowego) Układ odpornościowy, układ immunologiczny – układ narządów umożliwiających działanie mechanizmom odporności.

Nowy!!: Bakterie i Układ odpornościowy · Zobacz więcej »

Ultrafiolet

Ultrafiolet, nadfiolet, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie nadfioletowe (skrót UV) – promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 10 nm do 400 nm (niektóre źródła za ultrafiolet przyjmują zakres 100–400 nm), niewidzialne dla człowieka.

Nowy!!: Bakterie i Ultrafiolet · Zobacz więcej »

Ultramikrobakterie

Ultramikrobakterie – bakterie, które są znacznie mniejsze od typowych komórek bakteryjnych.

Nowy!!: Bakterie i Ultramikrobakterie · Zobacz więcej »

Utleniacz

Utleniacz – pierwiastek lub związek chemiczny (oznaczany symbolem), będący w analizowanej reakcji redoks akceptorem (przyjmującym) elektronów.

Nowy!!: Bakterie i Utleniacz · Zobacz więcej »

Utlenianie

Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy (co jest równoważne z oddaniem elektronów).

Nowy!!: Bakterie i Utlenianie · Zobacz więcej »

Utylizacja

Utylizacja (fr. utilisation) – wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych.

Nowy!!: Bakterie i Utylizacja · Zobacz więcej »

Wankomycyna

Wankomycyna – organiczny związek chemiczny, antybiotyk glikopeptydowy o działaniu bakteriobójczym.

Nowy!!: Bakterie i Wankomycyna · Zobacz więcej »

Wazodylatacja

Wazodylatacja, wazodilatacja – rozkurcz mięśni gładkich w ścianie naczyń krwionośnych.

Nowy!!: Bakterie i Wazodylatacja · Zobacz więcej »

Wąglik

metodą Grama, widoczne formy kuliste - neutrofile Wąglik (łac. anthrax) – choroba zakaźna, zaraźliwa, wywoływana przez Gram-dodatnią bakterię nazywaną laseczką wąglika (Bacillus anthracis).

Nowy!!: Bakterie i Wąglik · Zobacz więcej »

Węglowodany

Węglowodany, cukry, cukrowce, sacharydy – organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla oraz wodoru i tlenu, zazwyczaj w stosunku H:O.

Nowy!!: Bakterie i Węglowodany · Zobacz więcej »

Wić

pompą protonowa Przykłady schematu ułożenia bakteryjnych wici. A-Monotrichus; B-Lophotrichus; C-Amphitrichus; D-Peritrichus; Wić – (łac. flagellum, l.mn. flagella), organellum ruchu wyrastające z powierzchni komórki u niektórych mikroorganizmów, bakterii, pierwotniaków, niektórych grzybów, niższych roślin i komórek zwierząt, np.

Nowy!!: Bakterie i Wić · Zobacz więcej »

Wiązanie azotu cząsteczkowego

Molekuła azotu cząsteczkowego (N2) Wiązanie azotu cząsteczkowego — zjawisko włączania atomów azotu pochodzących z cząsteczek tego pierwiastka (N2) w związki chemiczne.

Nowy!!: Bakterie i Wiązanie azotu cząsteczkowego · Zobacz więcej »

Wielościan

Wielościan – bryła geometryczna, ograniczona przez tak zwaną powierzchnię wielościenną, czyli powierzchnię utworzoną z wielokątów o rozłącznych wnętrzach i każdym boku wspólnym dla dwóch wielokątów.

Nowy!!: Bakterie i Wielościan · Zobacz więcej »

Winorośl

Kwitnąca winorośl pachnąca Owoce winorośli Winorośl (Vitis L.) – rodzaj pnączy z wąsami czepnymi z rodziny winoroślowatych, obejmujący około 60 gatunków.

Nowy!!: Bakterie i Winorośl · Zobacz więcej »

Wirulencja

Wirulencja, zjadliwość drobnoustrojów – zdolność wniknięcia, namnożenia się oraz uszkodzenia tkanek zainfekowanego organizmu przez dany typ patogenu.

Nowy!!: Bakterie i Wirulencja · Zobacz więcej »

Wirusy

Wirus Marburg HIV Wirusy (łac. virus, trucizna, jad) – skomplikowane cząsteczki organiczne, niemające struktury komórkowej, zbudowane z białek i kwasów nukleinowych.

Nowy!!: Bakterie i Wirusy · Zobacz więcej »

Witamina K

Struktura chemiczna witamin K1, K2 i K3 Witaminy K – grupa związków chemicznych, będących pochodnymi 2-metylo-1,4-naftochinonu.

Nowy!!: Bakterie i Witamina K · Zobacz więcej »

Witaminy

Witaminy – grupa organicznych związków chemicznych o różnorodnej budowie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania żywego organizmu.

Nowy!!: Bakterie i Witaminy · Zobacz więcej »

Woda słodka

Strumyk ze słodką wodą Woda słodka – woda zawierająca stosunkowo niewielkie ilości soli.

Nowy!!: Bakterie i Woda słodka · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Bakterie i Wodór · Zobacz więcej »

Wstrząs

Wstrząs (ang. shock, łac. commotus) – nagły kliniczny stan zagrożenia życia, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem a dostarczeniem odpowiedniej ilości tlenu i substancji odżywczych do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności wielu narządów.

Nowy!!: Bakterie i Wstrząs · Zobacz więcej »

Wszechświat

mikrofalowego promieniowania tła, pokazująca obraz wczesnego Wszechświata (na podstawie danych zebranych przez sondę WMAP) Wszechświat, uniwersum – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, prawa fizyki, stałe fizyczne oraz wszystkie formy energii i materii.

Nowy!!: Bakterie i Wszechświat · Zobacz więcej »

XX wiek

XIX wiek XXI wiek Lata 1900–1909 Lata 1910–1919 Lata 20. Lata 30. Lata 40. Lata 50. Lata 60. Lata 70. Lata 80. Lata 90. 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ----.

Nowy!!: Bakterie i XX wiek · Zobacz więcej »

Zakażenie oportunistyczne

Zakażenie oportunistyczne – endogenne zakażenie charakterystyczne dla osobników o obniżonej odporności (u człowieka głównie spowodowane przez AIDS), ale także wskutek immunosupresji (przy transplantacjach) oraz przy stosowaniu antybiotyków (niszczenie flory fizjologicznej).

Nowy!!: Bakterie i Zakażenie oportunistyczne · Zobacz więcej »

Zakwit

Intensywnie zielony kolor wody rzeki Potomak (USA) jest rezultatem zakwitu sinic. Zakwit – w środowisku lądowym powierzchniowa, natomiast w środowisku wodnym objętościowa zmiana zabarwienia spowodowana masowym rozwojem mikroskopijnych, nierozpoznawalnych gołym okiem organizmów żywych.

Nowy!!: Bakterie i Zakwit · Zobacz więcej »

Zależności międzygatunkowe

środowiska ich życia W ekosystemach liczebność populacji ofiar (''prey'') i drapieżników (''predator'') okresowo się zmienia (zob. równanie Lotki-Volterry) Zależności międzygatunkowe (oddziaływania, interakcje, koakcje międzygatunkowe) – oddziaływania między osobnikami należącymi do różnych gatunków lub różnymi populacjami, wspólnie żyjącymi w określonym środowisku.

Nowy!!: Bakterie i Zależności międzygatunkowe · Zobacz więcej »

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (łac. meningitis cerebrospinalis purulenta) – choroba wywoływana przez wirusy lub bakterie, rzadziej przez pierwotniaki, pasożyty i niektóre leki, obejmująca opony mózgowo-rdzeniowe.

Nowy!!: Bakterie i Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych · Zobacz więcej »

Zapalenie płuc

Zapalenie płuc – stan zapalny płuc atakujący pęcherzyki płucne.

Nowy!!: Bakterie i Zapalenie płuc · Zobacz więcej »

Zaraza ogniowa

Zaraza ogniowa, zaraza ognista – choroba bakteryjna wielu roślin, głównie z rodziny różowatych (Rosaceae), powodowana przez Gram-ujemną bakterię Erwinia amylovora z rodziny enterobakterii (Enterobacteriaceae).

Nowy!!: Bakterie i Zaraza ogniowa · Zobacz więcej »

Zasada Gausego

Zasada Gausego – zasada konkurencyjnego wypierania, hipoteza Gausego, mówiąca o tym, że jeśli dwa gatunki (populacje) mają identyczne nisze ekologiczne, nie mogą współistnieć i w konsekwencji jeden wypiera drugi.

Nowy!!: Bakterie i Zasada Gausego · Zobacz więcej »

Zatoka Księcia Williama

Zatoka Księcia Williama (ang. Prince William Sound) – zatoka wcinająca się w głąb terytorium Alaski, położona na wschód od Półwyspu Kenai, a oddzielona kilkoma wyspami od wód Zatoki Alaska.

Nowy!!: Bakterie i Zatoka Księcia Williama · Zobacz więcej »

Zatrucie pokarmowe

Zatrucie pokarmowe (łac. gastroenteritis acuta) – choroba wynikająca ze spożycia pokarmu lub przyjęcia płynów zawierających substancje szkodliwe, a w szczególności toksyny bakteryjne, drobnoustroje lub oba naraz i przebiegająca z objawami ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego.

Nowy!!: Bakterie i Zatrucie pokarmowe · Zobacz więcej »

Zbiornikowiec

Holowniki wprowadzające tankowiec do portu w Gdańsku Zbiornikowiec (pot. tankowiec z ang. tanker) – statek-cysterna, przeznaczony do transportowania materiałów płynnych.

Nowy!!: Bakterie i Zbiornikowiec · Zobacz więcej »

Ziarniak (mikrobiologia)

Podział ziarniaków Tworzenie się skupisk ziarenkowców: a – paciorkowce, b – dwoinki, c – tetrady, d – pakietowce, e – gronkowce. Ziarniaki, ziarenkowce (łac. coccus, l.mn. cocci; z gr. kokkos – jagoda) – komórki bakteryjne o kształcie kulistym.

Nowy!!: Bakterie i Ziarniak (mikrobiologia) · Zobacz więcej »

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi, tj.

Nowy!!: Bakterie i Związki nieorganiczne · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Bakterie i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Zwierzęta

Zwierzęta (łac. zwierzęta – animalia; gr. zwierzę – ζώο, trb. zoo) – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się.

Nowy!!: Bakterie i Zwierzęta · Zobacz więcej »

Zwierzęta gospodarskie

Owca domowa Zwierzęta gospodarskie – zwierzęta chowane w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania produkcji towarowej lub siły pociągowej.

Nowy!!: Bakterie i Zwierzęta gospodarskie · Zobacz więcej »

1,4-Benzochinon

1,4-Benzochinon (popularnie: chinon, nazwa systematyczna: cykloheksa-2,5-dieno-1,4-dion, C6H4O2) – organiczny związek chemiczny z grupy chinonów, cykliczny, nienasycony diketon.

Nowy!!: Bakterie i 1,4-Benzochinon · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Bacteria, Bacteriae, Bakteria, Budowa komórek bakterii.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »