Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Białka

Indeks Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

142 kontakty: Aktyna, Albuminy, Aldehydy, Alkohole, Aminokwasy białkowe, Amoniak, Antygen, Arginina, Atom, Azot, Żelatyna, Żelazo, Błona komórkowa, Beta zakręt, Białka fibrylarne, Białka niepełnowartościowe, Białka pełnowartościowe, Białka pozbawione struktury trzeciorzędowej, Białka receptorowe, Białka rybosomalne, Białko zielonej fluorescencji, Biopolimery, Biosynteza białka, Chromoproteiny, Chromosom, Chymotrypsyna, Ciśnienie, Cynk, Cytochromy, Denaturacja białka, Dwutlenek węgla, Elastyna, Enzymy, Erytroblast, Etanol, Ferrytyna, Fosfoproteiny, Fosfor, Glikoproteiny, Globuliny, Glutamina, Gluteliny, Grupa aminowa, Grupa karboksylowa, Grupy prostetyczne, Harmonijka beta, Helisa alfa, Hemoglobina, Histony, Hormon wzrostu, ..., Hormony zwierzęce, Hydratacja, Insulina, Izomeraza triozofosforanowa, Język angielski, Jednostka masy atomowej, Jon, Jon obojnaczy, Kadheryny, Kation, Kazeina, Kłębek statystyczny, Keratyny, Ketokwasy karboksylowe, Kinazy, Koagulacja, Kobalt, Koenzymy, Kofaktory, Kolagen, Komórka, Konformacja, Kwas deoksyrybonukleinowy, Kwas solny, Kwasy, Ligazy, Liofilizacja, Lipoproteina, Lizyna, Magnez, Mangan, Masa cząsteczkowa, Metabolit, Metale, Metale ciężkie, Metaloproteiny, Miedź, Mioglobina, Miozyna, Mitochondrium, Mleko, Mocznik, Molibden, Nerka, Nukleoproteiny, Organellum, Organizm, Osocze krwi, Płyny ustrojowe, Pepsyna, Pepsynogen, Pierwiastek chemiczny, Polikondensaty, Prolaminy, Promieniowanie jonizujące, Protaminy, Proteazy, Przecinkowiec cholery, Przeciwciało, Przenośnik białkowy 1, Punkt izoelektryczny, Renaturacja białka, Replikacja DNA, Rozpuszczalnik, Roztwór buforowy, Rybosom, Sekwencja aminokwasów, Siarka, Skala pH, Sole, Struktura czwartorzędowa białka, Struktura drugorzędowa białka, Struktura trzeciorzędowa białka, Temperatura topnienia, Tkanka mięśniowa, Tlen, Transferryna, Trypsyna, Wapń, Wątroba, Węgiel (pierwiastek), Węglowodany, Wiązanie kowalencyjne, Wiązanie peptydowe, Wiązanie wodorowe, Wirusy, Woda, Wodór, Wydawnictwo Nowa Era, Wysalanie białek, Zasady, Zwijanie białka. Rozwiń indeks (92 jeszcze) »

Aktyna

Model aktyny F. Model aktyny G. Aktyna (ang. actin) – kurczliwe białko budujące filamenty cienkie miofibryli oraz mikrofilamenty.

Nowy!!: Białka i Aktyna · Zobacz więcej »

Albuminy

Ludzka albumina osocza krwi Albuminy – białka występujące w płynach (np. osoczu krwi i mleku) oraz w tkankach zwierzęcych i w nasionach roślin.

Nowy!!: Białka i Albuminy · Zobacz więcej »

Aldehydy

Wzór ogólny aldehydów Aldehydy (.

Nowy!!: Białka i Aldehydy · Zobacz więcej »

Alkohole

Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych (R – grupa alkilowa) Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.

Nowy!!: Białka i Alkohole · Zobacz więcej »

Aminokwasy białkowe

projekcji Fischera Aminokwasy białkowe – aminokwasy wchodzące w skład białek, łączące się z sobą wiązaniem peptydowym.

Nowy!!: Białka i Aminokwasy białkowe · Zobacz więcej »

Amoniak

Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot), – nieorganiczny związek chemiczny azotu i wodoru.

Nowy!!: Białka i Amoniak · Zobacz więcej »

Antygen

Antygen (źródłosłów niejasny: anti, przeciw, genos, ród, rodzaj; przytaczane także.

Nowy!!: Białka i Antygen · Zobacz więcej »

Arginina

Arginina (Arg) – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów kodowanych przez DNA.

Nowy!!: Białka i Arginina · Zobacz więcej »

Atom

fm – ok. 100 000 razy mniej od rozmiarów chmury elektronowej. Atom – podstawowy składnik materii.

Nowy!!: Białka i Atom · Zobacz więcej »

Azot

Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego.

Nowy!!: Białka i Azot · Zobacz więcej »

Żelatyna

Żelatyna (gelatin, ATC: B 05 AA 06) – prześwitujące, bezbarwne ciało stałe, naturalna substancja, będąca mieszaniną białek i peptydów, pozyskiwana w drodze częściowej hydrolizy kolagenu, zawartego w skórze, chrząstkach i kościach zwierzęcych.

Nowy!!: Białka i Żelatyna · Zobacz więcej »

Żelazo

Żelazo (Fe) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 26, metal z VIII grupy pobocznej układu okresowego, należący do grupy metali przejściowych.

Nowy!!: Białka i Żelazo · Zobacz więcej »

Błona komórkowa

fluorescencyjne świecące na zielono i czerwono (nałożenie tych dwóch barw daje na obrazie kolor żółty) Błona komórkowatakże membrana komórkowa, błona cytoplazmatycznatakże membrana cytoplazmatyczna, błona plazmatycznatakże membrana plazmatyczna, plazmolemmatakże plazmalemma, plazmolematakże plazmalema (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego.

Nowy!!: Białka i Błona komórkowa · Zobacz więcej »

Beta zakręt

β-zakręt Beta zakręt (zwrot beta) – element strukturalny większości białek powodujący zmianę kierunku łańcucha polipeptydowego.

Nowy!!: Białka i Beta zakręt · Zobacz więcej »

Białka fibrylarne

80px Białka fibrylarne (białka włókniste, włókienkowe lub włókiennikowe, skleroproteiny, skleroproteidy, albuminoidy) - białka proste o strukturze włókienkowej stanowiące podstawowy materiał budulcowy organizmów zwierzęcych.

Nowy!!: Białka i Białka fibrylarne · Zobacz więcej »

Białka niepełnowartościowe

Białka niepełnowartościowe (niedoborowe) – białka pochodzenia roślinnego, które zawierają mało lub nie zawierają wcale aminokwasów egzogennych (w przeciwieństwie do białek pełnowartościowych, doborowych).

Nowy!!: Białka i Białka niepełnowartościowe · Zobacz więcej »

Białka pełnowartościowe

Białka pełnowartościowe (doborowe) – białka zawierające wszystkie aminokwasy egzogenne w odpowiednich ilościach oraz w odpowiednim wzajemnym stosunku (w przeciwieństwie do białek niepełnowartościowych, niedoborowych).

Nowy!!: Białka i Białka pełnowartościowe · Zobacz więcej »

Białka pozbawione struktury trzeciorzędowej

NMR). Białka pozbawione struktury trzeciorzędowej (ang. intrinsically unstructured proteins) – klasa białek w całości lub częściowo pozbawionych struktury trzeciorzędowej.

Nowy!!: Białka i Białka pozbawione struktury trzeciorzędowej · Zobacz więcej »

Białka receptorowe

Schematyczne przedstawienie międzybłonowego białka receptorowego. Białka receptorowe (receptory) – białka łączące się z określoną inną substancją (ligandem), taką jak np.

Nowy!!: Białka i Białka receptorowe · Zobacz więcej »

Białka rybosomalne

Białka rybosomalne – białka wchodzące, oprócz rybosomalnego RNA, w skład rybosomów.

Nowy!!: Białka i Białka rybosomalne · Zobacz więcej »

Białko zielonej fluorescencji

Model struktury białka GFP z bazy PDB ''Aequorea victoria'' Białko zielonej fluorescencji (ang. green fluorescent protein, GFP) – naturalnie występujące białko wykazujące jaskrawo zieloną fluorescencję przy ekspozycji na światło z zakresu niebieskiego do ultrafioletu.

Nowy!!: Białka i Białko zielonej fluorescencji · Zobacz więcej »

Biopolimery

Biopolimery – polimery występujące naturalnie w organizmach żywych, które są przez nie produkowane.

Nowy!!: Białka i Biopolimery · Zobacz więcej »

Biosynteza białka

Biosynteza białka – proces prowadzący do wytworzenia cząsteczek białka.

Nowy!!: Białka i Biosynteza białka · Zobacz więcej »

Chromoproteiny

Chromoproteiny - proteiny mające barwną grupę prostetyczną.

Nowy!!: Białka i Chromoproteiny · Zobacz więcej »

Chromosom

Chromosom submetacentryczny: 1 – chromatyda 2 – centromer – miejsce złączenia dwóch chromatyd 3 – ramię krótkie 4 – ramię długie Kolejne stopnie upakowania materiału genetycznego Chromosom – forma organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórki.

Nowy!!: Białka i Chromosom · Zobacz więcej »

Chymotrypsyna

Chymotrypsynogen B1 Chymotrypsyna (EC 3.4.21.1) – proteolityczny enzym trawienny, produkowany przez trzustkę (jako proenzym chymotrypsynogen) i wchodzący w skład soku trzustkowego.

Nowy!!: Białka i Chymotrypsyna · Zobacz więcej »

Ciśnienie

Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: gdzie: W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie gaz wywiera na ścianki naczynia jest funkcją objętości, masy i temperatury i dlatego w termodynamice traktowane jest jako parametr stanu.

Nowy!!: Białka i Ciśnienie · Zobacz więcej »

Cynk

Cynk (Zn) – pierwiastek chemiczny, metal przejściowy z grupy cynkowców w układzie okresowym (grupa 12).

Nowy!!: Białka i Cynk · Zobacz więcej »

Cytochromy

Cytochromy – grupa białek uczestniczących w transporcie elektronów w procesie fosforylacji oksydacyjnej.

Nowy!!: Białka i Cytochromy · Zobacz więcej »

Denaturacja białka

Denaturacja białka – zmiany w II, III- i IV-rzędowej strukturze białka natywnego (w przeciwieństwie do wysalania, podczas którego białka wytrącają się bez utraty struktury), które prowadzą do utraty aktywności biologicznej lub innej indywidualnej cechy charakterystycznej przy zachowaniu sekwencji aminokwasów.

Nowy!!: Białka i Denaturacja białka · Zobacz więcej »

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla, ditlenek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Białka i Dwutlenek węgla · Zobacz więcej »

Elastyna

Elastyna – hydrofobowe białko strukturalne o budowie fibrylarnej (skleroproteina), które występuje w tkance łącznej.

Nowy!!: Białka i Elastyna · Zobacz więcej »

Enzymy

lipidowych cząsteczek sygnałowych Enzymy (z gr. ἔνζυμον, od ἔν en ‘w’ i ζύμη dzýmē ‘zaczyn (za)kwas’) – wielkocząsteczkowe, w większości białkoweWiększość słowników, leksykonów i encyklopedii definiuje enzymy jako cząsteczki białkowe.

Nowy!!: Białka i Enzymy · Zobacz więcej »

Erytroblast

Erytroblast (gr. erythros czerwony, blastos zawiązek) – komórka macierzysta erytrocytu.

Nowy!!: Białka i Erytroblast · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Białka i Etanol · Zobacz więcej »

Ferrytyna

Struktura ferrytyny Ferrytyna – białko kompleksujące jony żelaza Fe3+ i przechowujące je w wątrobie.

Nowy!!: Białka i Ferrytyna · Zobacz więcej »

Fosfoproteiny

Fosfoproteiny – grupa białek złożonych o charakterze kwasowym, w których grupy hydroksylowe reszt seryny i treoniny są zestryfikowane kwasem fosforowym.

Nowy!!: Białka i Fosfoproteiny · Zobacz więcej »

Fosfor

Fosfor (P, gr. phosphoros ‘niosący światło’, łac. phosphorus) – pierwiastek chemiczny, niemetal. Jedynym stabilnym izotopem fosforu jest 31P. Fosfor występuje w czterech odmianach alotropowych, jako: fosfor biały, czerwony, fioletowy oraz czarny.

Nowy!!: Białka i Fosfor · Zobacz więcej »

Glikoproteiny

asparaginą. Glikoproteiny – białka zawierające związane kowalencyjnie, z reguły liczne, oligosacharydy o łańcuchu prostym, czasem rozgałęzionym, złożonym zwykle z 2-10 reszt monosacharydu (z reguły są zbudowane z N-acetyloheksozaminy, galaktozy lub mannozy, a rzadziej z glukozy).

Nowy!!: Białka i Glikoproteiny · Zobacz więcej »

Globuliny

Globuliny – frakcja białek osocza krwi.

Nowy!!: Białka i Globuliny · Zobacz więcej »

Glutamina

Glutamina (łac. Levoglutamidum; skróty: Gln lub Q; skróty "Glx" lub "Z" oznaczają "kwas glutaminowy lub glutamina") – organiczny związek chemiczny z grupy α-aminokwasów, amid kwasu glutaminowego.

Nowy!!: Białka i Glutamina · Zobacz więcej »

Gluteliny

Gluteliny – białka pełniące role zapasowe, podobne do prolamin, obecne w bielmie nasion niektórych traw.

Nowy!!: Białka i Gluteliny · Zobacz więcej »

Grupa aminowa

Pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa grupa aminowa Grupa aminowa, −NH2,−NHR, −NR'R – organiczna grupa funkcyjna charakterystyczna dla amin.

Nowy!!: Białka i Grupa aminowa · Zobacz więcej »

Grupa karboksylowa

Grupa karboksylowa (zaznaczona na niebiesko) Grupa karboksylowa – jedna z podstawowych organicznych grup funkcyjnych, o wzorze –COOH.

Nowy!!: Białka i Grupa karboksylowa · Zobacz więcej »

Grupy prostetyczne

centrum aktywnego Grupy prostetyczne – niebiałkowe składniki białek (np. enzymów) niezbędne dla ich aktywności, rodzaj kofaktorów.

Nowy!!: Białka i Grupy prostetyczne · Zobacz więcej »

Harmonijka beta

Przykładowa antyrównoległa harmonijka beta zbudowana z 4 łańcuchów polipeptydowycha – widok z góry, b – widok z boku zakrętami beta Harmonijka beta (beta-kartka) – jedna z możliwych struktur drugorzędowych białka (obok m.in. helisy alfa).

Nowy!!: Białka i Harmonijka beta · Zobacz więcej »

Helisa alfa

Boczny widok na α helisę Helisa alfa – struktura drugorzędowa białka (tak jak i harmonijka beta), stabilizowana przez wiązania wodorowe.

Nowy!!: Białka i Helisa alfa · Zobacz więcej »

Hemoglobina

Wizualizacja cząsteczki hemoglobiny. Cztery zasocjowane podjednostki, z których każda zawiera cząsteczkę hemu (zaznaczoną na zielono). Nie pokazano grup bocznych aminokwasów, a tylko konformację łańcuchów peptydowych – tzw. model wstęgowy Miejsce i odsetek syntezy łańcuchów hemoglobiny w życiu pre- i postnatalnym Krzywa wysycenia hemoglobiny w zależności od ciśnienia cząstkowego tlenu. Porównanie krzywych saturacji Mioglobiny(Mb) z Hemoglobiną (HbA), Hemoglobiną płodową Hemoglobina, oznaczana też skrótami Hb lub HGB – czerwony barwnik krwi, białko zawarte w erytrocytach, którego zasadniczą funkcją jest transportowanie tlenu – przyłączanie go w płucach i uwalnianie w tkankach.

Nowy!!: Białka i Hemoglobina · Zobacz więcej »

Histony

Histony – zasadowe białka wchodzące w skład chromatyny, neutralizujące i wiążące kwas deoksyrybonukleinowy.

Nowy!!: Białka i Histony · Zobacz więcej »

Hormon wzrostu

Model przestrzenny hormonu wzrostu Hormon wzrostu, GH (od ang. growth hormone), somatotropinaJest to nazwa nieprawidłowa, gdyż hormon wzrostu nie należy do hormonów tropowych.

Nowy!!: Białka i Hormon wzrostu · Zobacz więcej »

Hormony zwierzęce

Hormony (od hormao – rzucam się naprzód, pędzę) – związki chemiczne wydzielane przez gruczoły lub tkanki układu hormonalnego.

Nowy!!: Białka i Hormony zwierzęce · Zobacz więcej »

Hydratacja

Hydratacja, uwodnienie – ogół procesów chemicznych lub fizycznych, w których związkiem chemicznym przyłączanym do innej substancji jest woda, przy czym woda ta jest przyłączana w całości (nie powstają dodatkowo produkty uboczne).

Nowy!!: Białka i Hydratacja · Zobacz więcej »

Insulina

Kryształki insuliny Insulina (łac. insula, czyli wyspa, od wysepek Langerhansa, które ją wytwarzają) – anaboliczny hormon peptydowy o działaniu ogólnoustrojowym odgrywający zasadniczą rolę w metabolizmie węglowodanów (także białek i tłuszczów).

Nowy!!: Białka i Insulina · Zobacz więcej »

Izomeraza triozofosforanowa

Izomeraza triozofosforanowa, TIM (EC 5.3.1.1) – enzym katalizujący odwracalną reakcję przekształcenia fosfodihydroksyacetonu w D-aldehyd 3-fosfoglicerynowy.

Nowy!!: Białka i Izomeraza triozofosforanowa · Zobacz więcej »

Język angielski

ikona symbolizująca język angielski według standardu ISO 639-1 Język angielski, angielszczyzna (ang. English language //, English) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in.

Nowy!!: Białka i Język angielski · Zobacz więcej »

Jednostka masy atomowej

Jednostka masy atomowej, dalton, zwyczajowo atomowa jednostka masy, potocznie unit; symbol u (od ang. unit, jednostka) lub Da – będąca jednostką masy stała fizyczna w przybliżeniu równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla 12C.

Nowy!!: Białka i Jednostka masy atomowej · Zobacz więcej »

Jon

− Jon – atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma niedomiar lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Białka i Jon · Zobacz więcej »

Jon obojnaczy

Wzór aminokwasu przedstawiony w postaci niezjonizowanej (1) oraz jako jon obojnaczy (2) kwasu sulfaminowego Jon obojnaczy, amfijon, zwitterjon, jon dwubiegunowy, związek dipolarny – cząsteczka zawierająca równą liczbę grup zjonizowanych o przeciwnych ładunkach, w związku z czym sama nie jest naładowana dodatnio ani ujemnie.

Nowy!!: Białka i Jon obojnaczy · Zobacz więcej »

Kadheryny

Kadheryna E (nabłonkowa) Kadheryny – nadrodzina białek adhezyjnych, które uczestniczą w oddziaływaniach między komórkami, poprzez jony wapnia Ca2+.

Nowy!!: Białka i Kadheryny · Zobacz więcej »

Kation

Kation − jon o ładunku dodatnim (+), w którym występuje nadmiar protonów w stosunku do elektronów.

Nowy!!: Białka i Kation · Zobacz więcej »

Kazeina

Kazeina (sernik) – białko z mleka, które zostaje wyodrębnione w procesie trawienia poprzez działanie podpuszczki.

Nowy!!: Białka i Kazeina · Zobacz więcej »

Kłębek statystyczny

Kłębek statystyczny w fizyce polimerów to rzeczywista struktura jaką tworzą pojedyncze cząsteczki polimerów w roztworze rzeczywistym lub w stanie gazowym.

Nowy!!: Białka i Kłębek statystyczny · Zobacz więcej »

Keratyny

Keratyny – grupa nierozpuszczalnych w wodzie białek fibrylarnych wytwarzanych przez keratynocyty w procesie keratynizacji.

Nowy!!: Białka i Keratyny · Zobacz więcej »

Ketokwasy karboksylowe

Przykładowe ketokwasy. Od góry:kwas pirogronowy (α-ketokwas),kwas acetylooctowy (β-ketokwas),kwas lewulinowy (γ-ketokwas) Ketokwasy karboksylowe, kwasy ketokarboksylowe, w skrócie ketokwasy lub ketonokwasy – rodzaj oksokwasów karboksylowych, grupa organicznych związków chemicznych, pochodnych kwasów karboksylowych zawierających jednocześnie grupę karboksylową i ketonową.

Nowy!!: Białka i Ketokwasy karboksylowe · Zobacz więcej »

Kinazy

Kinazy (EC 2.7) – grupa enzymów należących do transferaz, katalizujących reakcję przeniesienia grupy fosforanowej ze związku wysokoenergetycznego (np. ATP) na właściwą cząsteczkę docelową.

Nowy!!: Białka i Kinazy · Zobacz więcej »

Koagulacja

Koagulacja – proces polegający na łączeniu się cząstek fazy rozproszonej koloidu w większe agregaty tworzące fazę ciągłą o nieregularnej strukturze.

Nowy!!: Białka i Koagulacja · Zobacz więcej »

Kobalt

Kobalt (Co, łac. cobaltum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych układu okresowego.

Nowy!!: Białka i Kobalt · Zobacz więcej »

Koenzymy

Koenzym A Koenzymy – niebiałkowe składniki białek (np. enzymów) niezbędne dla ich aktywności, rodzaj kofaktorów.

Nowy!!: Białka i Koenzymy · Zobacz więcej »

Kofaktory

Kofaktory (z łac. co- 'współ-' i factor 'sprawca' od facere 'czynić') – związki chemiczne, które są potrzebne enzymom do katalizowania konkretnych reakcji chemicznych.

Nowy!!: Białka i Kofaktory · Zobacz więcej »

Kolagen

Struktura jednostki tropokolagenu – tzw. potrójna helisa, złożona z 3 łańcuchów polipeptydowych Kolagen – główne białko tkanki łącznej.

Nowy!!: Białka i Kolagen · Zobacz więcej »

Komórka

DNA (zielony), obraz mikroskopowy Komórka (łac. cellula) – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie).

Nowy!!: Białka i Komórka · Zobacz więcej »

Konformacja

Konformacja – układ przestrzenny atomów w cząsteczce chemicznej mogący zmieniać się przez obrót wokół pojedynczych wiązań chemicznych, bez ich zrywania.

Nowy!!: Białka i Konformacja · Zobacz więcej »

Kwas deoksyrybonukleinowy

wiązania wodorowe) Widełki replikacyjne DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z), daw.

Nowy!!: Białka i Kwas deoksyrybonukleinowy · Zobacz więcej »

Kwas solny

Kwas solny (kwas chlorowodorowy) (HCl; pot. zajzajer od niem. Salzsäure) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów beztlenowych, będący roztworem wodnym gazowego chlorowodoru.

Nowy!!: Białka i Kwas solny · Zobacz więcej »

Kwasy

Kwasy – związki chemiczne wykazujące charakter kwasowy, co w zależności od definicji może oznaczać zdolność do.

Nowy!!: Białka i Kwasy · Zobacz więcej »

Ligazy

Ligazy, syntetazy (EC 6) – klasa enzymów katalizujących powstawanie wiązań chemicznych między cząsteczkami, przy wykorzystaniu do tego energii pochodzącej z hydrolizy ATP.

Nowy!!: Białka i Ligazy · Zobacz więcej »

Liofilizacja

Liofilizacja – suszenie sublimacyjne zamrożonych substancji.

Nowy!!: Białka i Liofilizacja · Zobacz więcej »

Lipoproteina

Lipoproteina – to wielkocząsteczkowy kompleks hydrofobowego rdzenia lipidowego, który zawiera estry cholesterolu i trójglicerydy oraz polarnej powłoki zawierającej fosfolipidy, wolny cholesterol i białka, określane mianem apolipoprotein, które odgrywają ważną rolę w metabolizmie i transporcie lipidów.

Nowy!!: Białka i Lipoproteina · Zobacz więcej »

Lizyna

Lizyna (nazwa skrótowa Lys, skrót jednoliterowy K) jest organicznym związkiem chemicznym, polarnym aminokwasem należącym do 20 aminokwasów białkowych, najbardziej rozpowszechnionych na Ziemi.

Nowy!!: Białka i Lizyna · Zobacz więcej »

Magnez

Magnez (Mg, łac. magnesium) – pierwiastek chemiczny, metal ziem alkalicznych (druga grupa główna układu okresowego).

Nowy!!: Białka i Magnez · Zobacz więcej »

Mangan

Mangan (Mn) – pierwiastek chemiczny należący w układzie okresowym do grupy metali przejściowych.

Nowy!!: Białka i Mangan · Zobacz więcej »

Masa cząsteczkowa

Masa cząsteczkowa – masa.

Nowy!!: Białka i Masa cząsteczkowa · Zobacz więcej »

Metabolit

Metabolit – produkt metabolizmu (przemian chemicznych zachodzących w organizmach).

Nowy!!: Białka i Metabolit · Zobacz więcej »

Metale

Złoto - jeden z nielicznych metali występujących w przyrodzie w stanie wolnym Metale – pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych).

Nowy!!: Białka i Metale · Zobacz więcej »

Metale ciężkie

Metale ciężkie – nieprecyzyjne pojęcie określające różnie definiowany zbiór metali i półmetali charakteryzujących się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi.

Nowy!!: Białka i Metale ciężkie · Zobacz więcej »

Metaloproteiny

Metaloproteiny – białka złożone (proteidy).

Nowy!!: Białka i Metaloproteiny · Zobacz więcej »

Miedź

Miedź (Cu) – pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych układu okresowego.

Nowy!!: Białka i Miedź · Zobacz więcej »

Mioglobina

Cząsteczka mioglobiny. Różne kolory oznaczają poszczególne helisy alfa budujące pojedynczą cząsteczkę mioglobiny. Porównanie krzywych saturacji Mioglobiny (Mb) z Hemoglobiną (HbA), Hemoglobiną płodową (HbF) Mioglobina (oznaczana również: Mb) – złożone białko globularne biorące udział w magazynowaniu tlenu w mięśniach czerwonych (poprzecznie prążkowanych).

Nowy!!: Białka i Mioglobina · Zobacz więcej »

Miozyna

Miozyna – białko wchodzące w skład kurczliwych włókien grubych w komórkach, zwłaszcza w mięśniach.

Nowy!!: Białka i Miozyna · Zobacz więcej »

Mitochondrium

matriks oraz błony cytozol12) lizosom13) centriola Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) – otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych.

Nowy!!: Białka i Mitochondrium · Zobacz więcej »

Mleko

Szklanka mleka krowiego Mleko – wydzielina gruczołu mlekowego samic ssaków, pojawiająca się w okresie laktacji.

Nowy!!: Białka i Mleko · Zobacz więcej »

Mocznik

Mocznik (karbamid, E927b), – organiczny związek chemiczny, diamid kwasu węglowego.

Nowy!!: Białka i Mocznik · Zobacz więcej »

Molibden

Molibden (Mo, łac. molybdenum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym.

Nowy!!: Białka i Molibden · Zobacz więcej »

Nerka

Nerka (łac. ren gr. nephros) – narząd układu moczowo-płciowego pełniący rolę wydalniczą (produkcja moczu), regulacyjną (utrzymanie homeostazy) i endokrynną (produkcja i degradacja hormonów).

Nowy!!: Białka i Nerka · Zobacz więcej »

Nukleoproteiny

Nukleoproteiny, nukleoproteidy – białka złożone zbudowane z komponentów białkowych (zwykle są nimi zasadowe protaminy i histony) oraz komponentów nukleinowych stanowiących grupy prostetyczne.

Nowy!!: Białka i Nukleoproteiny · Zobacz więcej »

Organellum

centriole Organellum – każda oddzielona od cytozolu błoną komórkową struktura występująca w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji.

Nowy!!: Białka i Organellum · Zobacz więcej »

Organizm

prokariotycznego Prekambryjskie stromatolity – geologiczne twory z cienkich warstw węglanu wapnia wytrąconego z wody morskiej jako efekt uboczny życia sinic. Należą do najstarszych śladów życia na Ziemi, najstarszy stromatolit pochodzi sprzed 3,2 mld lat Organizm – istota żywa charakteryzująca się procesami życiowymi (przede wszystkim przemianą materii), której części składowe tworzą funkcjonalną całość (indywiduum) zdolną do samodzielnego życia.

Nowy!!: Białka i Organizm · Zobacz więcej »

Osocze krwi

Osocze krwi (plazma) – zasadniczy płynny składnik krwi, w którym są zawieszone elementy morfotyczne (komórkowe).

Nowy!!: Białka i Osocze krwi · Zobacz więcej »

Płyny ustrojowe

Płyn ustrojowy – roztwór zdysocjowanych substancji jonowych zwany elektrolitem, a także niejonowych substancji tworzących układ koloidalny.

Nowy!!: Białka i Płyny ustrojowe · Zobacz więcej »

Pepsyna

Pepsyna (ATC: A 09 AA 03) – czynna postać pepsynogenu, enzymu wydzielanego przez komórki gruczołowe (komórki główne) żołądka.

Nowy!!: Białka i Pepsyna · Zobacz więcej »

Pepsynogen

Pepsynogen – proenzym pepsyny.

Nowy!!: Białka i Pepsynogen · Zobacz więcej »

Pierwiastek chemiczny

Układ okresowy pierwiastków Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia.

Nowy!!: Białka i Pierwiastek chemiczny · Zobacz więcej »

Polikondensaty

Polikondensaty – związki chemiczne powstałe w wyniku reakcji polikondensacji.

Nowy!!: Białka i Polikondensaty · Zobacz więcej »

Prolaminy

Prolaminy – białka obecne w nasionach traw, w tym zbóż, w których – poza owsem i ryżem – stanowią główne białka zapasowe obecne w bielmie.

Nowy!!: Białka i Prolaminy · Zobacz więcej »

Promieniowanie jonizujące

Przenikliwość promieniowania jądrowego Skład promieniowania tła według UNSCEAR Promieniowanie jonizujące – wszystkie rodzaje promieniowania, które wywołują jonizację ośrodka materialnego, tj.

Nowy!!: Białka i Promieniowanie jonizujące · Zobacz więcej »

Protaminy

Protaminy - zasadowe białka o niskiej masie cząsteczkowej, które zawierają argininę i występują w połączeniu z DNA plemników niektórych ssaków (w tym człowieka).

Nowy!!: Białka i Protaminy · Zobacz więcej »

Proteazy

Proteazy, enzymy proteolityczne (EC 3.4) – podklasa enzymów z klasy hydrolaz katalizująca proteolizę, czyli hydrolizę wiązań peptydowych.

Nowy!!: Białka i Proteazy · Zobacz więcej »

Przecinkowiec cholery

Przecinkowiec cholery (Vibrio cholerae) – gram-ujemna bakteria z rodzaju Vibrio, względny beztlenowiec wywołujący cholerę.

Nowy!!: Białka i Przecinkowiec cholery · Zobacz więcej »

Przeciwciało

mostki dwusiarczkowe Przeciwciało, antyciało (określenie bliskoznaczne: immunoglobulinaRóżnice między tymi terminami objaśniono w sekcji Terminologia.) – rodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne (czyli pobudzone limfocyty B) w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego.

Nowy!!: Białka i Przeciwciało · Zobacz więcej »

Przenośnik białkowy 1

Przenośnik białkowy 1 (Pept-1) – przenośnik znajdujący się w rąbku szczoteczkowym błony jelita cienkiego, który odpowiedzialny jest za absorpcję białka w przewodzie pokarmowym.

Nowy!!: Białka i Przenośnik białkowy 1 · Zobacz więcej »

Punkt izoelektryczny

glicyny w zależności od pH roztworu. Zielona linia wskazuje punkt izoelektryczny.GlyH2: H3N+CH2COOHGlyH: H3N+CH2COO−Gly: H2NCH2COO− Punkt izoelektryczny (pI, pH(I)) – wartość pH, przy której populacja cząsteczek amfolitycznych, tj.

Nowy!!: Białka i Punkt izoelektryczny · Zobacz więcej »

Renaturacja białka

W biologii molekularnej renaturacją nazywamy proces odwrotny do denaturacji.

Nowy!!: Białka i Renaturacja białka · Zobacz więcej »

Replikacja DNA

Replikacja DNA − proces, w którym podwójna nić DNA (podwójna helisa) ulega skopiowaniu (proces samoodtwarzania się DNA).

Nowy!!: Białka i Replikacja DNA · Zobacz więcej »

Rozpuszczalnik

Woda – najbardziej rozpowszechniony na Ziemi rozpuszczalnik Rozpuszczalnik − ciecz zdolna do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, inną cieczą lub gazem.

Nowy!!: Białka i Rozpuszczalnik · Zobacz więcej »

Roztwór buforowy

Roztwór buforowy, roztwór buforujący, zwyczajowo: bufor – roztwór, którego pH prawie się nie zmienia po dodaniu niewielkich ilości mocnych kwasów lub zasad, ani po rozcieńczeniu wodą.

Nowy!!: Białka i Roztwór buforowy · Zobacz więcej »

Rybosom

Rybosom: 1 – duża podjednostka, 2 – mała podjednostka Rybosom – budowa przestrzenna Rybosom – kompleks białek z kwasami nukleinowymi służący do produkcji białek w procesie translacji.

Nowy!!: Białka i Rybosom · Zobacz więcej »

Sekwencja aminokwasów

Schemat I, II, III i IV-rzędowej struktury białek Sekwencja aminokwasów, struktura pierwszorzędowa białka, struktura pierwotna białka – liniowy układ aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym, zgodny z kodem genetycznym (zob. biosynteza białka).

Nowy!!: Białka i Sekwencja aminokwasów · Zobacz więcej »

Siarka

Siarka w postaci granulowanej Kryształy siarki w toluenie Siarka (S, łac. sulphur) – pierwiastek chemiczny, niemetal z bloku p w układzie okresowym.

Nowy!!: Białka i Siarka · Zobacz więcej »

Skala pH

Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych.

Nowy!!: Białka i Skala pH · Zobacz więcej »

Sole

Chlorek sodu wykrystalizowany na ściankach zlewki Sole – związki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą, w wyniku której labilne atomy wodoru kwasu (wszystkie lub ich część) zostają zastąpione innymi atomami lub grupami o ładunku dodatnim.

Nowy!!: Białka i Sole · Zobacz więcej »

Struktura czwartorzędowa białka

aminokwasów, a tylko konformację łańcuchów peptydowych – tzw. model wstęgowy Struktura czwartorzędowa białka – poziom organizacji na którym można opisać budowę białka.

Nowy!!: Białka i Struktura czwartorzędowa białka · Zobacz więcej »

Struktura drugorzędowa białka

Struktury drugorzędowe harmonijek beta. Struktura drugorzędowa białka – jeden z poziomów organizacji cząsteczki białka, który opisuje jej budowę.

Nowy!!: Białka i Struktura drugorzędowa białka · Zobacz więcej »

Struktura trzeciorzędowa białka

Struktura trzeciorzędowa ludzkiego białka PDB: 2GYR Struktura trzeciorzędowa białka – poziom organizacji, na którym można opisać budowę białka.

Nowy!!: Białka i Struktura trzeciorzędowa białka · Zobacz więcej »

Temperatura topnienia

Zależność temperatury topnienia lodu od ciśnienia Temperatura topnienia – temperatura, w której kryształ zamienia się w ciecz.

Nowy!!: Białka i Temperatura topnienia · Zobacz więcej »

Tkanka mięśniowa

Budowa mięśnia Tkanka mięśniowa (łac. textus muscularis) - jedna z podstawowych tkanek zwierzęcych.

Nowy!!: Białka i Tkanka mięśniowa · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Białka i Tlen · Zobacz więcej »

Transferryna

Model wstążkowy transferryny Fragment cząsteczki transferryny ze związanym atomem żelaza (pomarańczowa kulka w centrum) Transferryna (od łac. trans, przez, i ferrum, żelazo), transferyna – białko (glikoproteina) regulujące stężenie jonów żelaza w osoczu krwi i transportujące je do tkanek.

Nowy!!: Białka i Transferryna · Zobacz więcej »

Trypsyna

Struktura trypsyny Trypsyna (EC 3.4.21.4) – enzym trawienny wytwarzany przez część zewnątrzwydzielniczą trzustki.

Nowy!!: Białka i Trypsyna · Zobacz więcej »

Wapń

Wapń (Ca, łac. calcium; nazwa ta pochodzi od łacińskiego rzeczownika calx – wapno, co oznacza więc „metal z wapna”) – pierwiastek chemiczny z grupy berylowców (metali ziem alkalicznych) w układzie okresowym.

Nowy!!: Białka i Wapń · Zobacz więcej »

Wątroba

Wątroba, położenie u człowieka Wątroba (grec. ἧπαρ, łac. hepar) – wielofunkcyjny gruczoł obecny u wszystkich kręgowców, a także u niektórych innych zwierząt.

Nowy!!: Białka i Wątroba · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Białka i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Węglowodany

Węglowodany, cukry, cukrowce, sacharydy – organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla oraz wodoru i tlenu, zazwyczaj w stosunku H:O.

Nowy!!: Białka i Węglowodany · Zobacz więcej »

Wiązanie kowalencyjne

wodoru Wiązanie kowalencyjne w cząsteczce fluoru Wiązanie kowalencyjne – rodzaj wiązania chemicznego.

Nowy!!: Białka i Wiązanie kowalencyjne · Zobacz więcej »

Wiązanie peptydowe

Wiązanie peptydowe – umowna nazwa wiązania amidowego występującego między aminokwasami peptydów i białek.

Nowy!!: Białka i Wiązanie peptydowe · Zobacz więcej »

Wiązanie wodorowe

Wiązanie wodorowe obecne w ciekłej wodzie Wiązanie wodorowe, mostek wodorowy – rodzaj oddziaływania elektrostatycznego między atomem wodoru i atomem elektroujemnym zawierającym wolne pary elektronowe.

Nowy!!: Białka i Wiązanie wodorowe · Zobacz więcej »

Wirusy

Wirus Marburg HIV Wirusy (łac. virus, trucizna, jad) – skomplikowane cząsteczki organiczne, niemające struktury komórkowej, zbudowane z białek i kwasów nukleinowych.

Nowy!!: Białka i Wirusy · Zobacz więcej »

Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

Nowy!!: Białka i Woda · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Białka i Wodór · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Nowa Era

Wydawnictwo Nowa Era – wydawnictwo publikujące podręczniki szkolne, zeszyty ćwiczeń oraz poradniki dla nauczycieli.

Nowy!!: Białka i Wydawnictwo Nowa Era · Zobacz więcej »

Wysalanie białek

Wysalanie białek – strącanie białek z roztworów poprzez dodanie stężonego roztworu soli.

Nowy!!: Białka i Wysalanie białek · Zobacz więcej »

Zasady

Zasady – jedna z podstawowych obok kwasów i soli grup związków chemicznych.

Nowy!!: Białka i Zasady · Zobacz więcej »

Zwijanie białka

Uproszczony schemat przedstawiający istotę procesu zwijania białka. Zwijanie białka, fałdowanie białka – proces fizyczny polegający na formowaniu przez polipeptyd (posiadający strukturę kłębka statystycznego) wysoko zorganizowanej struktury o charakterystycznej i stabilnej konformacji.

Nowy!!: Białka i Zwijanie białka · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Białko, Proteina, Proteiny.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »