Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Biblia

Indeks Biblia

Tory w języku hebrajskim LXXVTS 10a (zwój ''Proroków mniejszych'') ok. I wieku p.n.e. Wulgaty z 1407 r. do czytania na głos w klasztorze Biblia Gutenberga pierwsza książka drukowana przy użyciu ruchomej czcionki Dziesięć Przykazań) Johna Wyclifa (XIV wiek) Kodeksie Aleksandryjskim z V wieku Biblii Królowej Zofii (1455) Biblii Wujka Biblii gdańskiej Biblia, Pismo Święte (z greckiego, biblion – zwój papirusu, księga, l.m., biblia – księgi) – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie w językach hebrajskim, aramejskim i w greckim (w formie ''koinè'' (gr. κοινὴ), uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach – obejmuje księgi Starego Testamentu. Poszczególne odłamy i tradycje chrześcijańskie mają nieco inny kanon ksiąg świętych.

188 kontakty: Abraham, Albigensi, Anna Świderkówna, Apokalipsa, Apokalipsa św. Jana, Apokalipsa Piotra, Apokryf, Apostoł, Arabia Saudyjska, Żydzi, Biblia brzeska, Biblia Tysiąclecia, Biblia warszawska, Biblistyka, Chrześcijaństwo, Cyryl i Metody, Dekalog, Diaspora (naród), Diatessaron, Dzieje Apostolskie, Egipt, Encyklika, Erazm z Rotterdamu, Etyka, Ewangelia, Ewangelia Łukasza, Ewangelia Jana, Ewangelia Marka, Ewangelia Mateusza, Ewangelie synoptyczne, Gatunek literacki, Gerhard von Rad, Hagiografia, Hieronim ze Strydonu, Hymn, Idea, Imprimatur, Indeks ksiąg zakazanych, Jahwe, Jakub Mniejszy Apostoł, Jakub Większy Apostoł, Język arabski, Język aramejski, Język gocki, Język grecki, Język gyyz, Język hebrajski, Język koptyjski, Język ormiański, Język staro-cerkiewno-słowiański, ..., Język syryjski, Jezus Chrystus, John Wycliffe, Judaizm, Kanaan, Kanon Biblii, Katarzy, Katolicyzm, Klasztor, Kościół (organizacja), Kościół katolicki, Kodeks Aleksandryjski, Kodeks Synajski, Koine, Koran, Korea Północna, Królestwo Boże, Królestwo Izraela (państwo północne), Królestwo Judy, Księga Abdiasza, Księga Aggeusza, Księga Amosa, Księga Barucha, Księga Daniela, Księga Estery, Księga Ezdrasza, Księga Ezechiela, Księga Habakuka, Księga Hioba, Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Księga Joela, Księga Jonasza, Księga Jozuego, Księga Kapłańska, Księga Koheleta, Księga Liczb, Księga Malachiasza, Księga Micheasza, Księga Nahuma, Księga Nehemiasza, Księga Ozeasza, Księga Powtórzonego Prawa, Księga Przysłów, Księga Psalmów, Księga Rodzaju, Księga Rut, Księga Sędziów, Księga Sofoniasza, Księga Wyjścia, Księga Zachariasza, Księgi deuterokanoniczne, Kult religijny, Kultura, Lamentacje Jeremiasza, Leon XII, Leon XIII, Libia, List, List Barnaby, List do Hebrajczyków, List Jakuba, List Jeremiasza, List Judy, Listy Pawła, Liturgia, Magisterium Kościoła, Magno et acerbo, Malediwy, Marcin Luter, Maroko, Midrasz, Mojżesz, Niemcy, Niewola babilońska, Nowy Testament, Objawienie, Parafraza, Pasterz Hermasa, Paweł z Tarsu, Peszitta, Pieśń (gatunek literacki), Pieśń nad pieśniami, Piotr Apostoł, Pius IX, Pius VII, Pius VIII, Polska, Polskie przekłady Biblii, Prawosławie, Prorok, Protestantyzm, Prozelityzm, Przekład Biblii na staro-cerkiewno-słowiański, Przypowieść, Quanta cura, Rękopisy z Qumran, Reformacja, Septuaginta, Siglum, Sobór trydencki, Spalenie na stosie, Stary Testament, Syllabus Errorum, Symbol, Synod, Sztuka, Tanach, Targum, Teolog, Teoria źródeł, Tora, Traditi humilitati, Tuluza, Uniwersytet Paryski, Uzbekistan, Waldensi, Wilhelm Dilthey, William Tyndale, Wniebowstąpienie, Wulgata, Wyznanie, Zbawienie, Ziemia, Związek frazeologiczny, 1 Księga Królewska, 1 Księga Kronik, 1 Księga Samuela, 1. List Jana, 1. List Piotra, 2 Księga Królewska, 2 Księga Kronik, 2 Księga Samuela, 2. List Jana, 2. List Piotra, 3. List Jana, 538, 8HevXII a. Rozwiń indeks (138 jeszcze) »

Abraham

''Abraham ofiarowuje Izaaka'', Caravaggio Abraham (hebr. Abraham אַבְרָהָם, akad. A-bi-ra-mu, arab. Ibrahim ابرَاهِيم „kochający ojca”) – pierwotnie zwany Abramem, pierwszy z hebrajskich patriarchów.

Nowy!!: Biblia i Abraham · Zobacz więcej »

Albigensi

Jordana z Saksonii, księgi katarów i katolików zostały potraktowane ogniem w obecności Świętego Dominika, katolickie trzykrotnie oparły się płomieniom Albigensi – ruch religijno-społeczny w XII-XIV w. we Francji (utożsamiany z katarami), rekrutujący się głównie spośród mieszczan i rycerstwa.

Nowy!!: Biblia i Albigensi · Zobacz więcej »

Anna Świderkówna

Anna Świderkówna, właśc.

Nowy!!: Biblia i Anna Świderkówna · Zobacz więcej »

Apokalipsa

Albrechta Dürera Apokalipsa (z gr. apokalypsis 'odsłonięcie, zdjęcie zasłony, objawienie' od apokalýptein 'odsłaniać, ujawniać'; apó 'od' i kalýptein 'zasłonić') – w terminologii judaistycznej i chrześcijańskiej literatury religijnej to opis szczególnego rodzaju proroctwa, dotyczącego tego, co ma się wydarzyć w dniach ostatecznych, przekazywanego przez Boga wybranemu prorokowi.

Nowy!!: Biblia i Apokalipsa · Zobacz więcej »

Apokalipsa św. Jana

Bardzo bogatych godzinek księcia de Berry'' (ok. 1410) Apokalipsa Świętego Jana, Księga Objawienia, Objawienie Jana (gr., „Objawienie Jana”) – jedyna prorocza księga Nowego Testamentu, opisująca zagładę świata, powstanie „Nowego Świata” i Sąd Ostateczny.

Nowy!!: Biblia i Apokalipsa św. Jana · Zobacz więcej »

Apokalipsa Piotra

Apokalipsa Piotra – apokryf nowotestamentowy powstały w kręgu judeochrześcijańskim, datowany na okres przed 135 rokiem.

Nowy!!: Biblia i Apokalipsa Piotra · Zobacz więcej »

Apokryf

Apokryf (ápókryphos – ukryty, tajemny) – określenie używane obecnie głównie w kontekście religijnym wobec ksiąg o tematyce biblijnej, uważanych za nienatchnione i co za tym idzie niewchodzących w skład Kanonu Biblii.

Nowy!!: Biblia i Apokryf · Zobacz więcej »

Apostoł

Kroniki norymberskiej) Leonarda da Vinci Apostoł (gr. apostolos.

Nowy!!: Biblia i Apostoł · Zobacz więcej »

Arabia Saudyjska

Arabia Saudyjska (arab. السعودية As-Su’udijja), Królestwo Arabii Saudyjskiej (arab. المملكة العربيّة السّعوديّة Al-Mamlaka al-Arabijja as-Su’udijja) – państwo położone w zachodniej Azji, na Półwyspie Arabskim.

Nowy!!: Biblia i Arabia Saudyjska · Zobacz więcej »

Żydzi

Żydzi (dosł. „chwalcy /Jahwe/” lub „czciciele /Jahwe/” z hebr. Jehudim, יהודים, jid. Jidn, ייִדן, ladino ג׳ודיוס Djudios) – naród semicki zamieszkujący w starożytności Palestynę (określany wtedy jako Hebrajczycy albo Izraelici), posługujący się wówczas językiem hebrajskim, a w średniowieczu i czasach nowożytnych mieszkający w diasporze na całym świecie i posługujący się wieloma różnymi językami.

Nowy!!: Biblia i Żydzi · Zobacz więcej »

Biblia brzeska

Biblia brzeska (nazwa pochodzi od miejsca wydania; inne nazwy: Biblia Radziwiłłowska – od nazwiska fundatora i Biblia pińczowska – od miejsca dokonania tłumaczenia) – drugi (po katolickiej Biblii Leopolity) wydany drukiem przekład całości Pisma Świętego na język polski, przetłumaczony przez polskich protestantów w Pińczowie w latach 1559–1563, a wydany w roku 1563 w Brześciu Litewskim.

Nowy!!: Biblia i Biblia brzeska · Zobacz więcej »

Biblia Tysiąclecia

Biblia Tysiąclecia (BT) – polski przekład Biblii z języków oryginalnych zainicjowany przez opactwo benedyktynów tynieckich z Krakowa, wydany przez Pallottinum po raz pierwszy w roku 1965.

Nowy!!: Biblia i Biblia Tysiąclecia · Zobacz więcej »

Biblia warszawska

Biblia warszawska, dawniej Nowy Przekład, potocznie: „Biblia Ojców”, lub: „Brytyjka” – XX-wieczne protestanckie tłumaczenie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu z języków oryginalnych (hebrajskiego, aramejskiego i greckiego) na język polski, opracowane przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, z inicjatywy Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie.

Nowy!!: Biblia i Biblia warszawska · Zobacz więcej »

Biblistyka

Biblistyka – grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii.

Nowy!!: Biblia i Biblistyka · Zobacz więcej »

Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawiona, określana niekiedy jako chrystianizm.

Nowy!!: Biblia i Chrześcijaństwo · Zobacz więcej »

Cyryl i Metody

Włodzimierz Tetmajer, ''Cyryl i Metody'', katedra św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu Święty Cyryl, właściwie Konstantyn, cs. Rawnoapostolnyj Kiriłł, uczitiel Słowienskij (ur. ok. 827 w Tesalonice, zm. 14 lutego 869) i Święty Metody, właśc.

Nowy!!: Biblia i Cyryl i Metody · Zobacz więcej »

Dekalog

Synagogi w Amsterdamie USA Zygmunta Glogera. Dekalog (dekalogos, dziesięć słów) inaczej Dziesięć przykazań (w tradycji żydowskiej Dziesięć Oświadczeń עשרת הדיברות, Aseret ha-Dibrot) – zbiór podstawowych nakazów moralnych obowiązujących pierwotnie wyznawców judaizmu, a następnie przejęty przez chrześcijan.

Nowy!!: Biblia i Dekalog · Zobacz więcej »

Diaspora (naród)

Diaspora – słowo pochodzenia greckiego, oznaczające rozproszenie członków danego narodu bądź grupy etnicznej wśród innych narodów lub też wyznawców danej religii wśród wyznawców innej, nadawane konkretnym grupom przez naukowców lub też w wyniku autodefiniowania.

Nowy!!: Biblia i Diaspora (naród) · Zobacz więcej »

Diatessaron

Fragment arabskiego Diatessaronu Diatessaron (z – „przez cztery ”) – najsłynniejsze zestawienie czterech Ewangelii, tzw.

Nowy!!: Biblia i Diatessaron · Zobacz więcej »

Dzieje Apostolskie

Dzieje Apostolskie – księga historyczna Nowego Testamentu, zajmująca w kanonie miejsce piąte.

Nowy!!: Biblia i Dzieje Apostolskie · Zobacz więcej »

Egipt

Gizie 220x220px 200x200px Egipt (Miṣr; dialekt egipski Máṣr, /masˤɾ/;;, Aígyptos), nazwa oficjalna Arabska Republika Egiptu (arab. جمهوريّة مصر العربيّة, Dżumhurijjat Misr Al-Arabijja) – państwo położone w północno-wschodniej Afryce z półwyspem Synaj w zachodniej Azji.

Nowy!!: Biblia i Egipt · Zobacz więcej »

Encyklika

Encyklika (gr. ἐγκύκλιος okólnik, pismo wędrujące) – orędzie, pismo napisane przez papieża, skierowane do biskupów i do wiernych.

Nowy!!: Biblia i Encyklika · Zobacz więcej »

Erazm z Rotterdamu

Erazm z Rotterdamu (łac. Desiderius Erasmus Roterodamus, właściwie Geert Geerts. Urodził się w Rotterdamie. Data jego urodzenia nie jest dokładnie znana, niektóre źródła podają 28 października 1466 roku, inne 1467 roku. Zmarł 12 lipca 1536.. w Bazylei) – niderlandzki filolog, filozof, pedagog, jeden z czołowych humanistów renesansu (książę humanistów), propagator kultury antycznej, pisarz, myśliciel chrześcijański, katolicki duchowny (oskarżony o herezję).

Nowy!!: Biblia i Erazm z Rotterdamu · Zobacz więcej »

Etyka

Etyka (z ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne.

Nowy!!: Biblia i Etyka · Zobacz więcej »

Ewangelia

Symbole ewengelistów, Kościół św. Katarzyny ze Sieny, Columbus, Ohio, Stany Zjednoczone Ewangelia (z gr., euangelion, dosł. dobra nowina) – w starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę.

Nowy!!: Biblia i Ewangelia · Zobacz więcej »

Ewangelia Łukasza

Kodeksie Aleksandryjskim z V wieku Ewangelia Łukasza – lub Ewangelia według świętego Łukasza – Ewangelia (z gr. ευαγγελιον dobra nowina) tradycyjnie umieszczana w kanonie Nowego Testamentu jako trzecia.

Nowy!!: Biblia i Ewangelia Łukasza · Zobacz więcej »

Ewangelia Jana

Ewangelia Jana – lub Ewangelia według świętego Jana – jedna z czterech Ewangelii Nowego Testamentu, której autorstwo przypisuje się Janowi Apostołowi, Janowi prezbiterowi lub bliżej nieidentyfikowalnemu „umiłowanemu uczniowi”.

Nowy!!: Biblia i Ewangelia Jana · Zobacz więcej »

Ewangelia Marka

''PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEVS'' – skrzydlaty lew symbolizujący świętego, Torre dell'Orologio, Plac św. Marka, Wenecja Ewangelia Marka – lub Ewangelia według świętego Marka – druga z kolei, a zarazem najkrótsza i najstarsza Ewangelia nowotestamentowa.

Nowy!!: Biblia i Ewangelia Marka · Zobacz więcej »

Ewangelia Mateusza

Ewangelia Mateusza (skrót: Mt lub Mat) – lub Ewangelia według świętego Mateusza – jedna z czterech Ewangelii Nowego Testamentu, której autorstwo tradycyjnie przypisywano Mateuszowi Ewangeliście.

Nowy!!: Biblia i Ewangelia Mateusza · Zobacz więcej »

Ewangelie synoptyczne

bizantyjska z X w. Ewangelie synoptyczne (z gr. εὐαγγέλιον, euangelion, dosł. dobra nowina; συνοψις, synopsis: zestawienie, patrzenie razem, wspólnie) – wspólna nazwa dla ewangelii według św. Mateusza, według św. Marka i według św. Łukasza.

Nowy!!: Biblia i Ewangelie synoptyczne · Zobacz więcej »

Gatunek literacki

Gatunek literacki – forma utworu literackiego, podrzędna w stosunku do rodzaju literackiego, nadrzędna zaś do odmiany gatunkowej.

Nowy!!: Biblia i Gatunek literacki · Zobacz więcej »

Gerhard von Rad

Gerhard von Rad (ur. 21 października 1901 w Norymbergi, zm. 31 października 1971 w Heidelbergu) – niemiecki teolog luterański, starotestamentowiec.

Nowy!!: Biblia i Gerhard von Rad · Zobacz więcej »

Hagiografia

Sulpice Sévère''. Hagiografia (gr. ἅγιος.

Nowy!!: Biblia i Hagiografia · Zobacz więcej »

Hieronim ze Strydonu

Hieronim ze Strydonu,,, cs. Błażennyj Ijeronim Stridonskij (ur. między 331 a 347 w Strydonie, zm. 30 września 419 lub 420 w Betlejem) – święty Kościoła katolickiego, doktor Kościoła, apologeta chrześcijaństwa; święty Kościoła prawosławnego i koptyjskiego, wyznawca.

Nowy!!: Biblia i Hieronim ze Strydonu · Zobacz więcej »

Hymn

Hymn (z greckiego hýmnos – pieśń pochwalna) – uroczysta i podniosła pieśń pochwalna o apostroficznym charakterze wypowiedzi, komponowana na cześć bóstwa, szczególnej osoby, wydarzenia, ojczyzny (kraju), a także idei.

Nowy!!: Biblia i Hymn · Zobacz więcej »

Idea

Idea (gr. ιδέα) – jedno z głównych pojęć filozoficznych, wprowadzone przez Platona, rozumiane przez niego jako niematerialny byt, który nie jest nam bezpośrednio dany.

Nowy!!: Biblia i Idea · Zobacz więcej »

Imprimatur

Nihil obstat i imprimatur w Catholic Encyclopedia, 1913 Imprimatur (łac. „niech będzie odbite”) – w publikacjach kościelnych pozwolenie na druk książki, oficjalna aprobata władz kościoła katolickiego, wydawana zazwyczaj przez miejscowego biskupa (ordynariusza) lub generała/prowincjała zakonu.

Nowy!!: Biblia i Imprimatur · Zobacz więcej »

Indeks ksiąg zakazanych

Strona tytułowa ''Indeksu ksiąg zakazanych'' z 1564 Indeks ksiąg zakazanych (łac. Index librorum prohibitorum lub Index Expurgatorius) – opracowywany i ogłaszany przez Kościół katolicki spis dzieł, których nie wolno było czytać, posiadać i rozpowszechniać bez zezwolenia władz kościelnych.

Nowy!!: Biblia i Indeks ksiąg zakazanych · Zobacz więcej »

Jahwe

Tetragram zapisany alfabetem fenickim (na górze i w środku) i współczesnym hebrajskim, opartym na alfabecie aramejskim (na dole) Jahwe (יהוה) – Bóg czczony w judaizmie i chrześcijaństwie.

Nowy!!: Biblia i Jahwe · Zobacz więcej »

Jakub Mniejszy Apostoł

Jakub Mniejszy (Młodszy) Apostoł, wcześniej Jakub syn Alfeusza (zm. 62) – jeden z Dwunastu Apostołów, zwany Mniejszym (dla odróżnienia od Jakuba Większego (Starszego) Apostoła), błędnie utożsamiany bywa z Jakubem Sprawiedliwym, najważniejszym z grona braci Pańskich (krewnych Jezusa) i jednym z filarów Kościoła jerozolimskiego (por. Dz 12,17 i 15,13-21).

Nowy!!: Biblia i Jakub Mniejszy Apostoł · Zobacz więcej »

Jakub Większy Apostoł

Jakub Większy (Starszy) Apostoł, Jakub Pielgrzym lub Jakub z Compostelli, cs. Apostoł Iakow Ziewiediejew (zm. 43 lub 44) – jeden z 12 apostołów Jezusa Chrystusa, zwany Większym (dla odróżnienia od Jakuba Mniejszego (Młodszego) Apostoła), syn Zebedeusza i Salome, brat Jana Ewangelisty (Jana Teologa), męczennik, święty Kościoła katolickiego, starokatolickiego, anglikańskiego, ewangelickiego, ormiańskiego, koptyjskiego i prawosławnego.

Nowy!!: Biblia i Jakub Większy Apostoł · Zobacz więcej »

Język arabski

Język arabski należy do rodziny języków semickich, w której zaliczany jest do grupy języków południowo-zachodnich według klasycznego podziału, bądź grupy języków zachodnich, centralnych według podziału Hetzrona i Voigta.

Nowy!!: Biblia i Język arabski · Zobacz więcej »

Język aramejski

Język aramejski (aram. ܐܪܡܝܐ – Ārāmājâ, hebr. ארמית – Arāmît) – język z grupy semickiej, używany na Bliskim Wschodzie od II tysiąclecia p.n.e. do czasów dzisiejszych.

Nowy!!: Biblia i Język aramejski · Zobacz więcej »

Język gocki

Srebrnej Biblii'' Język gocki – wymarły język wschodniogermański, który był używany przez germańskie plemię Gotów.

Nowy!!: Biblia i Język gocki · Zobacz więcej »

Język grecki

Wyraz "Grecja" napisany po nowogrecku Wyraz "Cypr" napisany po nowogrecku Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego.

Nowy!!: Biblia i Język grecki · Zobacz więcej »

Język gyyz

Gyyz (także geez bądź ge'ez) – język z grupy etiopskich (etiosemickich), używany w królestwie Aksum w mowie i piśmie od IV wieku.

Nowy!!: Biblia i Język gyyz · Zobacz więcej »

Język hebrajski

Język hebrajski (hebr. עִבְרִית, trb. ˤiwrit) – język z grupy kananejskiej języków semickich północno-zachodnich, należących do afroazjatyckiej rodziny językowej, zapisywany przeważnie alfabetem hebrajskim.

Nowy!!: Biblia i Język hebrajski · Zobacz więcej »

Język koptyjski

Koptyjska inskrypcja z tekstem liturgicznym z V – VI wieku (Górny Egipt) Język koptyjski – ostatnia faza rozwojowa języka egipskiego, potomek języka staroegipskiego, należy do rodziny języków afroazjatyckich.

Nowy!!: Biblia i Język koptyjski · Zobacz więcej »

Język ormiański

Język ormiański lub armeński (Հայերեն) – język należący do rodziny języków indoeuropejskich z grupy satem, stanowi jednak w niej samodzielną gałąź.

Nowy!!: Biblia i Język ormiański · Zobacz więcej »

Język staro-cerkiewno-słowiański

Modlitwa ''Ojcze nasz'' zapisana cyrylicą w języku s-c-s Język staro-cerkiewno-słowiański, język s-c-s, język scs, język starobułgarski (scs., Językŭ slověnĭskŭ) – najstarszy literacki język słowiański, formujący się od połowy IX wieku i oparty głównie na słowiańskich gwarach Sołunia (dzisiejsze Saloniki).

Nowy!!: Biblia i Język staro-cerkiewno-słowiański · Zobacz więcej »

Język syryjski

Ewangelii św. Jana Język syryjski (syriacki, ܣܘܪܝܝܐ suryāyā) – dialekt wschodnioaramejski z okolic Edessy (obecnie Şanlıurfa w Turcji).

Nowy!!: Biblia i Język syryjski · Zobacz więcej »

Jezus Chrystus

Jezus Chrystus (ur. ok. 8–4 p.n.e. w Betlejem, zm. ok. 30Por. Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary (381 r.): Wierzę... w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Według tego autora Jezusa uważa się za założyciela religii w klasycznych teoriach religiologicznych oraz religioznawczych, które nie uwzględniają ogólnych idei genezy religii. lub 33 n.e. w Jerozolimie) – centralna postać religii chrześcijańskiej.

Nowy!!: Biblia i Jezus Chrystus · Zobacz więcej »

John Wycliffe

Spalenie kości Wycliffe'a (John Foxe: Book of Martyrs, 1563) John Wycliffe (w wersji spolszczonej Jan Wiklif lub Wiklef, nie ma pewności co do oryginalnej pisowni jego nazwiska; ur. ok. 1329 w Hipswell w hrabstwie Yorkshire, zm. 31 grudnia 1384 roku w Lutterworth niedaleko Leicester) – angielski teolog i reformator Kościoła, profesor teologii Uniwersytetu w Oksfordzie i duchowny katolicki związany z ruchem lollardów.

Nowy!!: Biblia i John Wycliffe · Zobacz więcej »

Judaizm

Gwiazda Dawida (zwana też Tarczą Dawida), Magen Dawid – מגן דוד, narodowy symbol Izraela Judaizm – religia monoteistyczna, której podstawą jest wiara w jednego Boga (osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym), będącego nie tylko Stwórcą świata, ale także jego stałym „nadzorcą” lub „opiekunem”.

Nowy!!: Biblia i Judaizm · Zobacz więcej »

Kanaan

Steli Merenptaha) Kanaan, Chanaan (hebr. כְּנַעַן Kənáʻan lub כְּנָעַן Kənāʻan, Chanaan, arab. کنعان Kanʻān) – kraj niski, nizinny, lub − w oparciu o teksty z Nuzi − Mat Kinahhi (kraj purpurowej wełny), starożytna kraina na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego (teren późniejszej Palestyny, Syrii aż do Eufratu i Fenicji).

Nowy!!: Biblia i Kanaan · Zobacz więcej »

Kanon Biblii

Kanon (gr. κανών „reguła postępowania”) – zbiór lub spis ksiąg uznanych za autentyczne i natchnione Pismo Święte (Biblię).

Nowy!!: Biblia i Kanon Biblii · Zobacz więcej »

Katarzy

Katarzy wydaleni z Carcassonne w 1209 Katarzy (katarowie) (od gr. katharoi – „czyści”) – przedstawiciele dualistycznego ruchu religijnego działającego w XI-XIII wieku w południowej Francji i północnych Włoszech, skierowanego przeciw ustrojowi feudalnemu i hierarchii kościelnej, głoszącego i praktykującego zasadę dobrowolnego ubóstwa, nieuznający składania przysiąg, służby w wojsku, oddawania czci krzyżowi i idei czyśćca.

Nowy!!: Biblia i Katarzy · Zobacz więcej »

Katolicyzm

Katolicyzm – najliczniejsze wyznanie chrześcijańskie, uznające prymat biskupa Rzymu (papieża) nad całym Kościołem oraz dogmat o nieomylności papieża.

Nowy!!: Biblia i Katolicyzm · Zobacz więcej »

Klasztor

Opactwo Cystersów w Henrykowie Klasztor benedyktyński na Monte Cassino – widok z Polskiego Cmentarza Wojennego Klasztor (czes. klášter, z niem. Kloster, od łac. claustrum, miejsce zamknięte) – budynek lub zespół budynków, w którym mieszkają wspólnoty religijne zakonników albo zakonnic.

Nowy!!: Biblia i Klasztor · Zobacz więcej »

Kościół (organizacja)

Kościół – określenie niektórych związków wyznaniowych, najczęściej chrześcijańskich.

Nowy!!: Biblia i Kościół (organizacja) · Zobacz więcej »

Kościół katolicki

Jana Vermeera Bazylika św. Piotra w Watykanie Leonarda da Vinci Św. Paweł Kościół katolicki, Kościół powszechny (gr. katholikos - powszechny) – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu.

Nowy!!: Biblia i Kościół katolicki · Zobacz więcej »

Kodeks Aleksandryjski

Kodeks Aleksandryjski (Londyn, British Library, MS Royal 1. D. V-VIII, oznaczany symbolami A albo 02 Gregory-Aland, δ 4 Soden) – manuskrypt greckiej Biblii, tj.

Nowy!!: Biblia i Kodeks Aleksandryjski · Zobacz więcej »

Kodeks Synajski

Kodeks Synajski – najstarszy, gdyż pochodzący z IV wieku, manuskrypt Septuaginty i Nowego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Kodeks Synajski · Zobacz więcej »

Koine

Koine, koinè, greka wspólna (od gr., he koine dialektos – wspólny dialekt) – określenie powszechnej formy języka greckiego, która zastąpiła klasyczny język starogrecki i pozostawała w użyciu od początków epoki hellenistycznej do czasów późnoantycznych (ok. 300 p.n.e. - 300 n.e.). Greka koine stała się lingua franca wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i nieoficjalnie drugim po łacinie językiem cesarstwa rzymskiego.

Nowy!!: Biblia i Koine · Zobacz więcej »

Koran

Okładka Koranu z 1866 roku – obiekt ze zbioru Muzeum w Darłowie Koran (Al-Qur’ān) – święta księga islamu.

Nowy!!: Biblia i Koran · Zobacz więcej »

Korea Północna

Korea Północna, pełna nazwa Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, w skrócie KRLD (kor. 조선민주주의인민공화국, hancha 朝鮮民主主義人民共和國, MCR Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk) – państwo w Azji Wschodniej, powstałe w północnej części Półwyspu Koreańskiego po II wojnie światowej, na terenach zajętych przez Armię Czerwoną.

Nowy!!: Biblia i Korea Północna · Zobacz więcej »

Królestwo Boże

Perykop Henryka II. Ze zbiorów Bawarskiej biblioteki państwowej w Monachium Królestwo Boże, królestwo niebieskie − pojęcie dotyczące odnowy świata przez zapowiadanego Mesjasza w teologii judaizmu i chrzescijaństwa, m.in.

Nowy!!: Biblia i Królestwo Boże · Zobacz więcej »

Królestwo Izraela (państwo północne)

Królestwo Izraela – starożytne państwo na Bliskim Wschodzie, obejmujące znaczne tereny Palestyny.

Nowy!!: Biblia i Królestwo Izraela (państwo północne) · Zobacz więcej »

Królestwo Judy

Królestwo Judy – starożytne państwo na Bliskim Wschodzie obejmujące terytorium krainy Judei (terytoria plemion Judy i Beniamina).

Nowy!!: Biblia i Królestwo Judy · Zobacz więcej »

Księga Abdiasza

Księga Abdiasza – (hebr. עובדיה Owadija) księga Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Abdiasza · Zobacz więcej »

Księga Aggeusza

Księga proroka Aggeusza (Chagaj) – jedna z ksiąg Pisma Świętego, wchodząca w skład ksiąg prorockich Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Aggeusza · Zobacz więcej »

Księga Amosa

Księga Amosa – (hebr. עמוס Amos) jedna z ksiąg prorockich Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Amosa · Zobacz więcej »

Księga Barucha

Księga Barucha – w kanonie Biblii Kościoła katolickiego oraz prawosławnego, deuterokanoniczna księga Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Barucha · Zobacz więcej »

Księga Daniela

Księga Daniela – (hebr. דניאל Daniel) księga zaliczana do Pism (Ketuwim) Biblii hebrajskiej oraz ksiąg prorockich chrześcijańskiego Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Daniela · Zobacz więcej »

Księga Estery

Księga Estery – (hebr. מגילת אֶסְתֵּר Megilat Ester) jedna z ksiąg biblijnych, wchodząca w skład Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Estery · Zobacz więcej »

Księga Ezdrasza

Księga Ezdrasza – (hebr. עֶזְרָא Ezra) jedna z ksiąg Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Ezdrasza · Zobacz więcej »

Księga Ezechiela

Księga Ezechiela (Ez, hebr. יחזקאל Jichezkel) – trzecia z ksiąg proroków większych Starego Testamentu autorstwa Ezechiela, napisana w latach 593-571 p.n.e., ostatecznie zredagowana przed powrotem z niewoli babilońskiej.

Nowy!!: Biblia i Księga Ezechiela · Zobacz więcej »

Księga Habakuka

Księga Habakuka (Chawakuk) – księga Pisma Świętego, znajdująca się wśród ksiąg prorockich Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Habakuka · Zobacz więcej »

Księga Hioba

Księga Hioba, Księga Joba – (hebr. איוב Ijow) dydaktyczny poemat stanowiący jedną z ksiąg Biblii.

Nowy!!: Biblia i Księga Hioba · Zobacz więcej »

Księga Izajasza

Księga Izajasza – (hebr. ישעיה Jiszaja) księga prorocka Starego Testamentu, przypisywana prorokowi Izajaszowi.

Nowy!!: Biblia i Księga Izajasza · Zobacz więcej »

Księga Jeremiasza

Księga Jeremiasza (יִרְמְיָהוּ Yirməyāhū) – księga zaliczana do ksiąg prorockich Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Jeremiasza · Zobacz więcej »

Księga Joela

Księga Joela – (hebr. יואל Joel) jedna z ksiąg biblijnych, znajdująca się wśród ksiąg prorockich Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Joela · Zobacz więcej »

Księga Jonasza

Gustawa Doré Jonasz wyrzucony przez wielką rybę, grafika Gustawa Doré Księga Jonasza – jedna z ksiąg prorockich Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Jonasza · Zobacz więcej »

Księga Jozuego

Księga Jozuego (Sefer Yĕhôshúa) – szósta księga Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Jozuego · Zobacz więcej »

Księga Kapłańska

Księga Kapłańska, Trzecia Księga Mojżeszowa, (hebr. ויקרא (Wajikra) – „zawołał" – od pierwszych słów księgi, gr. Λευιτικόν Leuitikon z Septuaginty, w nawiązaniu do Lewitów) – trzecia księga Pisma Św. (przed nią jest Księga Wyjścia) i Pięcioksięgu, a tym samym Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Kapłańska · Zobacz więcej »

Księga Koheleta

Pedra Berruguete, około 1500 Księga Koheleta, Księga Eklezjastesa, Księga Kaznodziei Salomona - (hebr. קהלת Kohelet) księga należąca do pism dydaktycznych Starego Testamentu (w Biblii Hebrajskiej zaliczana do ketuwim - pisma).

Nowy!!: Biblia i Księga Koheleta · Zobacz więcej »

Księga Liczb

hebrajsku Księga Liczb, Czwarta Księga Mojżeszowa, Numeri jest czwartą księgą Tory, a tym samym Starego Testamentu i Biblii.

Nowy!!: Biblia i Księga Liczb · Zobacz więcej »

Księga Malachiasza

Księga proroka Malachiasza (hebr. מלאכי Malachi) – jedna z ksiąg Pisma Świętego, znajdująca się wśród ksiąg prorockich Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Malachiasza · Zobacz więcej »

Księga Micheasza

Księga Micheasza – (hebr. מיכה Micha) jedna z ksiąg biblijnych, znajdująca się wśród ksiąg prorockich Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Micheasza · Zobacz więcej »

Księga Nahuma

Księga Nahuma – (hebr. נחום Nachum) jedna z ksiąg Biblii, znajdująca się wśród ksiąg prorockich Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Nahuma · Zobacz więcej »

Księga Nehemiasza

Księga Nehemiasza – (hebr. נְחֶמְיָה Nehemia) jedna z ksiąg Pisma Świętego zawarta w Starym Testamencie.

Nowy!!: Biblia i Księga Nehemiasza · Zobacz więcej »

Księga Ozeasza

Prorok Ozeasz, autor: James Tissot Księga Ozeasza – (hebr. הושע Hoszea) jedna z ksiąg Pisma Świętego, stanowi część ksiąg prorockich Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Ozeasza · Zobacz więcej »

Księga Powtórzonego Prawa

Księga Powtórzonego Prawa, Piąta Księga Mojżeszowa (Deuteronominum – Biblia warszawska; przekład protestancki) zamyka Torę, jest piątą księgą Starego Testamentu i Biblii.

Nowy!!: Biblia i Księga Powtórzonego Prawa · Zobacz więcej »

Księga Przysłów

Księga Przysłów, Księga Przypowieści Salomona – (hebr. משלי Miszlej) jedna z ksiąg dydaktycznych (mądrościowych) Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Przysłów · Zobacz więcej »

Księga Psalmów

Księga Psalmów (hebr. תְהִלִּים tehillim; gr. Ψαλμοί Psalmoi) – wchodząca w skład Biblii (Stary Testament) księga zawierająca zbiór 150 utworów poetyckich w języku hebrajskimSeptuaginta zawiera dodatkowo Psalm 151.

Nowy!!: Biblia i Księga Psalmów · Zobacz więcej »

Księga Rodzaju

Księga Rodzaju, Pierwsza Księga Mojżeszowa (hebr. בראשית Bereszit (od pierwszych słów Na początku), gr. Γένεσις Genesis) – pierwsza księga Biblii, należąca do Starego Testamentu, zaliczana do Pięcioksięgu (Tory).

Nowy!!: Biblia i Księga Rodzaju · Zobacz więcej »

Księga Rut

Księga Rut (hebr. מגילת רות Megilat Rut) jedna z ksiąg biblijnych, wchodząca w skład Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Rut · Zobacz więcej »

Księga Sędziów

Andrea Mantegna, olej na płótnie przedstawiający Dalilę strzygącą Samsona Księga Sędziów (hebr. שֹּׁפְטִים, Szofetim) – jedna z ksiąg biblijnych, w Biblii hebrajskiej wchodząca w skład „Proroków Starszych”, w Septuagincie i chrześcijańskich wydaniach Starego Testamentu zaliczana do ksiąg historycznych.

Nowy!!: Biblia i Księga Sędziów · Zobacz więcej »

Księga Sofoniasza

Księga Sofoniasza – (hebr. צפניה Cfanija) jedna z ksiąg Pisma Świętego, znajdująca się wśród ksiąg prorockich Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Sofoniasza · Zobacz więcej »

Księga Wyjścia

Księga Wyjścia, Druga Księga Mojżeszowa, Exodus (hebr. שמות (Szemot) – „imiona" – od pierwszych słów księgi, gr. Εξοδος Exodos z Septuaginty) – druga księga Pisma Świętego.

Nowy!!: Biblia i Księga Wyjścia · Zobacz więcej »

Księga Zachariasza

Księga proroka Zachariasza – (hebr. זכריה Zecharija) jedna z ksiąg Pisma Świętego, znajdująca się wśród ksiąg prorockich Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Księga Zachariasza · Zobacz więcej »

Księgi deuterokanoniczne

Księgi deuterokanoniczne (wtórnokanoniczne) – termin używany w katolicyzmie i prawosławiu na określenie tych spośród ksiąg Pisma Świętego Starego Testamentu funkcjonujących w kanonie tych wyznań, których nie zawiera Biblia hebrajska.

Nowy!!: Biblia i Księgi deuterokanoniczne · Zobacz więcej »

Kult religijny

hinduista podczas modlitwy w rzece Kult religijny – integralny składnik religii, który w szerokim tego pojęcia znaczeniu oznacza czynności, dokonywane z pobudek religijnych, zaś w wąskim znaczeniu oznacza ustalone rytuały, odprawiane ku czci wobec sacrumJ.

Nowy!!: Biblia i Kult religijny · Zobacz więcej »

Kultura

Kultura (z łac. colere, 'uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie') – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac.

Nowy!!: Biblia i Kultura · Zobacz więcej »

Lamentacje Jeremiasza

cmentarzu żydowskim w Warszawie Lamentacje Jeremiasza, Treny Jeremiasza, Lamentacje (w Biblii hebrajskiej איכה ʾēḫā(h), Eikha) – jedna z ksiąg Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Lamentacje Jeremiasza · Zobacz więcej »

Leon XII

Leon XII (łac. Leo XII, właśc. Annibale Sermattei della Genga; ur. 22 sierpnia 1760 w Genga, zm. 10 lutego 1829 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, 252.

Nowy!!: Biblia i Leon XII · Zobacz więcej »

Leon XIII

Philip de László: ''Papież Leon XIII'' Papież Leon XIII Papież Leon XIII (1896) Leon XIII (łac. Leo XIII, właśc. Gioacchino Vincenzo Raphaelo Luigi Pecci; ur. 2 marca 1810 w Carpineto, zm. 20 lipca 1903 w Watykanie) – włoski duchowny rzymskokatolicki, w latach 1877-1878 kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego, 256.

Nowy!!: Biblia i Leon XIII · Zobacz więcej »

Libia

Flaga Libii w latach 1977–2011 Trypolis Panorama Trypolisu Tobruk Al-Bajda Bengazi Sabracie Pustynia Libijska Libia (arab. ليبيا, trl. Lībiyā, trb. Libija), oficjalnie Państwo Libia (arab. دولة ليبيا, trl. Dawlat Lībiyā, trb. Daulat Libija) – państwo położone w Afryce Północnej, nad zatoką Wielka Syrta (Morze Śródziemne), ze stolicą w Trypolisie.

Nowy!!: Biblia i Libia · Zobacz więcej »

List

kopertą List – gatunek literatury stosowanej, pisemna wiadomość wysyłana przez jedną osobę (nadawcę) do drugiej (adresata).

Nowy!!: Biblia i List · Zobacz więcej »

List Barnaby

List Barnaby (gr. Βαρναβα επιστολη, łac. Epistula Barnabae) – anonimowy tekst w języku greckim, dawniej przypisywany św. Barnabie, należący do grupy pism ojców apostolskich.

Nowy!!: Biblia i List Barnaby · Zobacz więcej »

List do Hebrajczyków

List do Hebrajczyków, List do Żydów – jeden z listów Nowego Testamentu, zamieszczany w wydaniach Biblii przed Listami powszechnymi.

Nowy!!: Biblia i List do Hebrajczyków · Zobacz więcej »

List Jakuba

List św.

Nowy!!: Biblia i List Jakuba · Zobacz więcej »

List Jeremiasza

List Jeremiasza – jedna z deuterokanonicznych ksiąg Starego Testamentu, znajdująca się w kanonie katolickim i prawosławnym, przez wyznawców judaizmu i Kościoły protestanckie uważana za niekanoniczną i zaliczana tym samym do apokryfów.

Nowy!!: Biblia i List Jeremiasza · Zobacz więcej »

List Judy

List Judy (Jud) – jeden z listów powszechnych Nowego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i List Judy · Zobacz więcej »

Listy Pawła

Apostoł Paweł na nieoddającym realiów historycznych obrazie RembrandtaListy Pawła – jedna z sekcji Nowego Testamentu, ich autorstwo tradycyjnie jest przypisywane apostołowi Pawłowi.

Nowy!!: Biblia i Listy Pawła · Zobacz więcej »

Liturgia

Liturgia (gr. λειτουργια – działanie na rzecz ludu, od laos – lud i ergon – praca) – w starożytnej Grecji działania konkretnej osoby lub społeczności na rzecz obywateli, obecnie – publiczna forma kultu religijnego, dotycząca całokształtu zrytualizowanych, zbiorowych i ściśle określonych czynności sakralnych, ustalonych przez kapłanów danej religii.

Nowy!!: Biblia i Liturgia · Zobacz więcej »

Magisterium Kościoła

Magisterium Kościoła (łac. Magisterium ecclesiae) – w Kościele katolickim władza autorytatywnego nauczania prawd wiary (nazywana także Urzędem Nauczycielskim Kościoła – kalka z jęz. niemieckiego), sprawowana przez kolegium biskupów z papieżem jako głową oraz indywidualnie przez biskupów pozostających w łączności z kolegium.

Nowy!!: Biblia i Magisterium Kościoła · Zobacz więcej »

Magno et acerbo

Stanisław Bohusz Siestrzeńcewicz Pius VII Magno et acerbo (łac. wielki i gorzki) – brewe papieża Piusa VII z dnia 3 września 1816 roku do arcybiskupa mohylewskiego Stanisława Bohusza Siestrzeńcewicza – zwierzchnika wyznawców Kościoła katolickiego w Rosji.

Nowy!!: Biblia i Magno et acerbo · Zobacz więcej »

Malediwy

Malediwy (malediwski: ދިވެހިރާއްޖެ, Diwehi Radźdźe; ofic. Republika Malediwów, malediwski: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާ, Diwehi Radźdźege Dźumhurijja) – archipelag oraz państwo wyspiarskie o tej samej nazwie, położone na Oceanie Indyjskim, ok.

Nowy!!: Biblia i Malediwy · Zobacz więcej »

Marcin Luter

Marcin Luter (ur. 10 listopada 1483 r. w Eisleben, zm. 18 lutego 1546 r. tamże) – niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, współtwórca luteranizmu.

Nowy!!: Biblia i Marcin Luter · Zobacz więcej »

Maroko

SARD,pozostałe kolory – strefy pod kontrolą Maroka. Maroko, Królestwo Marokańskie (arab.: المملكة المغربية, trb.: Al-Mamlaka al-Maghribijja; berb.: ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, trb.: Tagldit N Lmaġrib) – państwo położone w północno-zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym.

Nowy!!: Biblia i Maroko · Zobacz więcej »

Midrasz

Midrasz (hebr. מִדְרָשׁ, midrasz 'badać, dociekać, głosić') – rodzaj mądrościowej opowieści homiletycznej w Judaizmie rabinicznym mającej na celu wyjaśnienie poszczególnych fragmentów Biblii hebrajskiej.

Nowy!!: Biblia i Midrasz · Zobacz więcej »

Mojżesz

Juliusza II Gotyckie popiersie Mojżesza z Dekalogiem z bazyliki katedralnej św. Janów w Toruniu Obraz ''Mojżesz'', 1638, Jusepe de Ribera. jego siostra (obraz z 1900 r.) Przejście przez Morze Czerwone (ilustracja z 1907 r.) Mojżesz i tetragram ''JHWH'' w krzewie gorejącym (obraz z 1770 r.) węża miedzianego, który chronił Izraelitów przed skutkami ukąszeń węży Mojżesz spoglądający przed śmiercią na Ziemię Obiecaną (ilustracja z 1907 r.) Rodowód Mojżesza Mojżesz (hebr. מֹשֶׁה Mosze, arab. موسى, Musa, cs. Prorok Bogowidiec Moisiej) – postać biblijna, przywódca Izraelitów w okresie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do Ziemi Obiecanej, święty prorok.

Nowy!!: Biblia i Mojżesz · Zobacz więcej »

Niemcy

Niemcy; Republika Federalna Niemiec, RFN (niem. Deutschland; Bundesrepublik Deutschland, BRD) – państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie.

Nowy!!: Biblia i Niemcy · Zobacz więcej »

Niewola babilońska

Kroniki norymberskiej) Niewola babilońska – zwyczajowe określenie wygnania Żydów z Judy, trwającego od 586 do 538 roku p.n.e. Termin „niewola" jest nieadekwatny, gdyż deportowani Żydzi nie byli traktowani jak niewolnicy, a część z nich pełniła wysokie stanowiska urzędnicze zarówno na dworze królów babilońskich, jak i perskich.

Nowy!!: Biblia i Niewola babilońska · Zobacz więcej »

Nowy Testament

Kodeksie Aleksandryjskim z V wieku Johna Wyclifa (XIV wiek) Nowy Testament (gr. Ἡ Καινὴ Διαθήκη, Hē Kainē Diathēkē) – druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej; zbiór dwudziestu siedmiu ksiąg, napisanych przez piętnastu lub szesnastu autorów między rokiem 50 a 120 po Chrystusie w formie koine języka starogreckiego.

Nowy!!: Biblia i Nowy Testament · Zobacz więcej »

Objawienie

Objawienie – pojęcie odnoszące się do religii objawionych.

Nowy!!: Biblia i Objawienie · Zobacz więcej »

Parafraza

Parafraza (gr. παράφρασις 'omówienie; opowiadanie') – swobodna przeróbka tekstu lub tłumaczenia, która rozwija lub modyfikuje treść oryginału, zachowując jednak jego zasadniczy sens.

Nowy!!: Biblia i Parafraza · Zobacz więcej »

Pasterz Hermasa

katakumbach świętego Kaliksta z III w. n.e. Pasterz Hermasa (gr.: Ποιμὴν τοῦ Ἑρμᾶ, łac.: Pastor Hermae) – apokryficzne dzieło literackie napisane w języku greckim, powstałe w środowisku rzymskim pomiędzy 140 a 150 r., pouczające o pokucie w związku z oczekiwanym końcem świata.

Nowy!!: Biblia i Pasterz Hermasa · Zobacz więcej »

Paweł z Tarsu

Paweł z Tarsu Štefan Šubic, ''Męczeństwo św. Szczepana'', za św. diakonem młodzieniec, u którego stóp leżą szaty kamienujących, identyfikowany jako Paweł z Tarsu Paweł z Tarsu, Paweł Apostoł, Szaweł, Saul, Szaul, hebr. שאול התרסי Szaul ha-Tarsi (ur. ok. 5–10 w Tarsie w Cylicji, zm. ok. 64–67 w Rzymie) – Żyd z Tarsu, święty chrześcijański, męczennik.

Nowy!!: Biblia i Paweł z Tarsu · Zobacz więcej »

Peszitta

Ewangeliach Rabbuli Peszitta (syr. „prosty”, „powszechny”, w odróżnieniu od przekładu syro-heksaplarnego) – przekład całej Biblii na język syryjski.

Nowy!!: Biblia i Peszitta · Zobacz więcej »

Pieśń (gatunek literacki)

Pieśń – gatunek literacki poezji lirycznej, o genezie związanej z obrzędami i muzyką (pieśni ludowe, pieśni średniowieczne), od której stopniowo się uwolnił, stając się samodzielną formą wyrazu.

Nowy!!: Biblia i Pieśń (gatunek literacki) · Zobacz więcej »

Pieśń nad pieśniami

Pieśń nad pieśniami, Pieśń Salomona, (hebr. שיר השירים Szir Haszirim, Asma asmaton, łac. Canticum Canticorum) – jedna z ksiąg dydaktycznych (mądrościowych) Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i Pieśń nad pieśniami · Zobacz więcej »

Piotr Apostoł

Piotr Apostoł, Szymon Piotr (łac. Petrus, gr. Πέτρος (Petros: „kamień”, „fragment skały”, od gr. πέτρα (petra: „skała”)) lub Κηφᾶς (Kefas) z aram. כיפא (Kefa: „skała”), cs. Sławny i wsiechwalnyj pierwowierchowny apostoł Pietr) – apostoł (i z racji pierwszeństwa wśród pozostałych znany jako Książę Apostołów), uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża (pontyfikat: ok. 33 r. – ok. 64 r., według innych źródeł ok. 67, kiedy to miał ponieść męczeńską śmierć).

Nowy!!: Biblia i Piotr Apostoł · Zobacz więcej »

Pius IX

Papież Pius IX wydala posła rosyjskiego Feliksa von Meyendorffa za zniewagę religii katolickiej Grób bł. Piusa IX w rzymskiej bazylice San Lorenzo Fuori le Mura Victorii na Gozo Pius IX (łac. Pius IX, właśc. Giovanni Maria Mastai Ferretti; ur. 13 maja 1792 w Senigallii, zm. 7 lutego 1878 w Watykanie) – włoski duchowny rzymskokatolicki, 255.

Nowy!!: Biblia i Pius IX · Zobacz więcej »

Pius VII

Pius VII (łac. Pius VII, właśc. Gregorio Luigi Barnaba Chiaramonti OSB; ur. 14 sierpnia 1742 w Cesenie, zm. 20 sierpnia 1823 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, 251.

Nowy!!: Biblia i Pius VII · Zobacz więcej »

Pius VIII

Pius VIII (łac. Pius VIII, właśc. Francesco Saverio Castiglioni; ur. 20 listopada 1761 w Cingoli, zm. 30 listopada 1830 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, 253.

Nowy!!: Biblia i Pius VIII · Zobacz więcej »

Polska

Mapa administracyjna Polski Polska, Rzeczpospolita Polska (RP) – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w przeważającej części w dorzeczu Wisły i Odry.

Nowy!!: Biblia i Polska · Zobacz więcej »

Polskie przekłady Biblii

Psałterza floriańskiego (XIV wiek) Biblii Królowej Zofii (1455) Biblii brzeskiej (1563) Biblii Jakuba Wujka (1599) Biblii gdańskiej (1632) Jedna ze stron współczesnego wydania protestanckiej Biblii gdańskiej (1959) Przekłady biblijne Czesława Miłosza (1977–1989) Biblioteczka z niektórymi polskimi przekładami Biblii Polskie przekłady Biblii – ogół tłumaczeń Pisma Świętego na język polski powstających prawdopodobnie od XIII wieku.

Nowy!!: Biblia i Polskie przekłady Biblii · Zobacz więcej »

Prawosławie

Cerkiew Św. Ducha w Białymstoku Prawosławie – doktryna prawosławnego kościoła chrześcijańskiego, od gr.

Nowy!!: Biblia i Prawosławie · Zobacz więcej »

Prorok

Słowo „prorok” oznacza dosłownie „osobę przemawiającą w czyimś imieniu”.

Nowy!!: Biblia i Prorok · Zobacz więcej »

Protestantyzm

Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wspólnoty religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.

Nowy!!: Biblia i Protestantyzm · Zobacz więcej »

Prozelityzm

Aśoki (260−218 r. p.n.e.) Prozelityzm (gr. prosēlytos obcy, przybysz) – nawracanie innych na swoją wiarę.

Nowy!!: Biblia i Prozelityzm · Zobacz więcej »

Przekład Biblii na staro-cerkiewno-słowiański

''Codex Zographensis'' Przekład Biblii na język staro-cerkiewno-słowiański został dokonany w IX–X wieku.

Nowy!!: Biblia i Przekład Biblii na staro-cerkiewno-słowiański · Zobacz więcej »

Przypowieść

Przypowieść – gatunek literatury moralistyczno-dydaktycznej, którego cechy formalne (schematyzm fabuły, uproszczona konstrukcja postaci, obiektywny narrator, selekcja realiów) służą właściwemu odczytaniu alegorycznego lub symbolicznego znaczenia przedstawionego świata, przekazaniu prawdy moralnej.

Nowy!!: Biblia i Przypowieść · Zobacz więcej »

Quanta cura

Quanta cura (łac. O współczesnych błędach) – encyklika Piusa IX z 8 grudnia 1864, w której m.in.

Nowy!!: Biblia i Quanta cura · Zobacz więcej »

Rękopisy z Qumran

Grota 4 z Qumran. 200px Rękopisy z Qumran (niektóre inne stosowane nazwy: zwoje znad Morza Martwego, rękopisy znad Morza Martwego i manuskrypty znad Morza Martwego) – zbiór dokumentów spisanych po hebrajsku, aramejsku i grecku, znalezionych w latach 1947–1956 w 11 grotach niedaleko ruin Qumran na Zachodnim Brzegu.

Nowy!!: Biblia i Rękopisy z Qumran · Zobacz więcej »

Reformacja

kościoła zamkowego w Wittenberdze. bulli papieskiej. Przedstawiciele reformacji przy wspólnym stole, anonimowa rycina z XVII wieku. Jan Łaski, na Zachodzie znany jako Johannes a Lasco, był jedynym przedstawicielem polskiej reformacji, który zyskał europejski rozgłos. Reformacja – ruch religijno-polityczno-społeczny zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa.

Nowy!!: Biblia i Reformacja · Zobacz więcej »

Septuaginta

Kodeks synajski LXX z IV lub pocz. V w. – fragment ''Księgi Estery Septuaginta (z; oznaczana rzymską liczbą LXX oznaczającą 70, w wydaniach krytycznych przez symbol \mathfrak) – pierwsze tłumaczenie Starego Testamentu z hebrajskiego i aramejskiego na grekę.

Nowy!!: Biblia i Septuaginta · Zobacz więcej »

Siglum

Siglum (z łac. singlae litterae – pojedyncze litery; l. mn. sigla) – symbol literowy lub literowo-cyfrowy będący oznaczeniem biblioteki, stosowany w katalogach centralnych przy podawaniu lokalizacji wydawnictw oraz wypożyczaniu międzybibliotecznym i informacji naukowej.

Nowy!!: Biblia i Siglum · Zobacz więcej »

Sobór trydencki

Sobór trydencki – sobór powszechny Kościoła katolickiego, który miał miejsce w latach 1545–1563.

Nowy!!: Biblia i Sobór trydencki · Zobacz więcej »

Spalenie na stosie

Spalenie na stosie Jana Husa (rok 1415) Spalenie na stosie – sposób wykonania kary śmierci poprzez spalenie żywcem na stosie, znane od starożytności.

Nowy!!: Biblia i Spalenie na stosie · Zobacz więcej »

Stary Testament

Tory w języku hebrajskim Dziesięć Przykazań) – Codex Orientales 4445 I w. p.n.e. Stary Testament – starsza część Biblii, przyjęta przez chrześcijaństwo.

Nowy!!: Biblia i Stary Testament · Zobacz więcej »

Syllabus Errorum

Syllabus Errorum – dokument wydany przez papieża Piusa IX w 1864 roku jako dodatek do encykliki Quanta cura.

Nowy!!: Biblia i Syllabus Errorum · Zobacz więcej »

Symbol

Symbol (z gr. σύμβολον) – semantyczny środek stylistyczny, który ma jedno znaczenie dosłowne i różną liczbę znaczeń ukrytych.

Nowy!!: Biblia i Symbol · Zobacz więcej »

Synod

Synod – zebranie przedstawicieli duchowieństwa i świeckich w kościołach chrześcijańskich.

Nowy!!: Biblia i Synod · Zobacz więcej »

Sztuka

Józef Mehoffer: ''Dziwny ogród'', 1903, olej na płótnie Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.

Nowy!!: Biblia i Sztuka · Zobacz więcej »

Tanach

Zbiór zwojów zawierający pełną wersję Tanach Tanach (hebr. תנ״ך) – akronim określający Biblię hebrajską, utworzony od początkowych liter trzech części Pisma: Tora („Prawo”), Newiim („Prorocy”), Ketuwim („Pisma”).

Nowy!!: Biblia i Tanach · Zobacz więcej »

Targum

XI-wiecznego egzemplarza Biblii hebrajskiej z targumem. Targum (aram./hebr. תרגום – „tłumaczenie”; od hetyckiego tarkummaj – „proklamacja”, „wyjaśnienie”, „tłumaczenie”) – przekład Biblii hebrajskiej na język aramejski charakteryzujący się dwiema podstawowymi cechami: z jednej strony wysoką dosłownością, a z drugiej skłonnością do uzupełnień, wyjaśnień, rozwinięć.

Nowy!!: Biblia i Targum · Zobacz więcej »

Teolog

Grzegorzowi z Nazjanzu. Teolog – osoba zajmująca się systematycznym, opartym na metodach filozoficznych, historycznych i in., studium twierdzeń religijnych uznawanych za objawione dotyczących Boga oraz Jego relacji do świata, w myśl maksymy fides quaerens intellectum - wiara szukająca zrozumienia.

Nowy!!: Biblia i Teolog · Zobacz więcej »

Teoria źródeł

Diagram hipotezy czterech źródeł. * zawiera większość Księgi Kapłańskiej † zawiera większość Księgi Powtórzonego Prawa ‡ „''Historia deuteronomiczna''” – księgi Jozuego, Sędziów, 1-2. Samuela, 1-2. Królewskie Julius Wellhausen, autor teorii źródeł Teoria źródeł, hipoteza czterech źródeł, hipoteza JEPD – przyjmowana przez wielu biblistów hipoteza dotycząca autorstwa Pięcioksięgu, a także innych najstarszych ksiąg biblijnych (Księga Jozuego, Księga Sędziów), zakładająca długotrwały proces ich powstawania.

Nowy!!: Biblia i Teoria źródeł · Zobacz więcej »

Tora

Zwój Tory w języku hebrajskim Tora (hebr. תורה – wskazówka, pouczenie, wtórnie prawo) – pięć pierwszych ksiąg Biblii (stąd także Pięcioksiąg, Pentateuch), najważniejszy tekst objawiony judaizmu.

Nowy!!: Biblia i Tora · Zobacz więcej »

Traditi humilitati

Traditi humilitati − jedyna encyklika papieża Piusa VIII, ogłoszona 24 maja 1829, w której zawarł on wytyczne swego pontyfikatu (dokument programowy pontyfikatu).

Nowy!!: Biblia i Traditi humilitati · Zobacz więcej »

Tuluza

Garonna w Tuluzie Kapitol w Tuluzie ''Canal du Midi'' w Tuluzie Tuluza (fr. Toulouse, oks. Tolosa) – miejscowość i gmina we Francji, stolica regionu Oksytania, w departamencie Górna Garonna.

Nowy!!: Biblia i Tuluza · Zobacz więcej »

Uniwersytet Paryski

Uniwersytet Paryski (fr. Université de Paris) – francuski uniwersytet w Paryżu.

Nowy!!: Biblia i Uniwersytet Paryski · Zobacz więcej »

Uzbekistan

prezydent Uzbekistanu Islom Karimov na znaczku pocztowym z uzbeckimi dziećmi Centrum Taszkentu Taszkencie Taszkencie Samarkanda Fergana Jezioro Aralskie na granicy Uzbekistanu i Kazachstanu Uzbekistan (uzb. Oʻzbekiston, Republika Uzbekistanu – Oʻzbekiston Respublikasi) – państwo położone w Azji Środkowej, członek Wspólnoty Niepodległych Państw.

Nowy!!: Biblia i Uzbekistan · Zobacz więcej »

Waldensi

Centrum kultury waldensów w Torre Pellice Kościół Waldensów w Mediolanie Waldensi – ugrupowanie chrześcijańskie, zainicjowane przez Piotra Waldo, zawiązane w południowej Francji około 1170 jako tzw.

Nowy!!: Biblia i Waldensi · Zobacz więcej »

Wilhelm Dilthey

Wilhelm Dilthey Wilhelm Christian Ludwig Dilthey (ur. 19 listopada 1833 w Wiesbaden-Biebrich, zm. 1 października 1911 w Seis am Schlern) – niemiecki filozof.

Nowy!!: Biblia i Wilhelm Dilthey · Zobacz więcej »

William Tyndale

William Tyndale William Tyndale (inna pisownia nazwiska Tindall lub Tyndall; ur. ok. 1494 koło Dursley w hrabstwie Gloucester, zm. 6 października 1536 w Brukseli) – uczony, tłumacz, autor i reformator protestancki, pierwszy nowożytny tłumacz Biblii na język angielski z języków oryginalnych: hebrajskiego i greckiego.

Nowy!!: Biblia i William Tyndale · Zobacz więcej »

Wniebowstąpienie

Wniebowstąpienie Jezusa, Ewangeliarz Rabuli, miniatura, VI wiek Wniebowstąpienie – przeniesienie się osoby świętej do nieba za życia (nie po śmierci) wraz z ciałem (nie sama dusza).

Nowy!!: Biblia i Wniebowstąpienie · Zobacz więcej »

Wulgata

Wulgata (przekład rozpowszechniony, popularny) – przekład Biblii na łacinę, dokonany przez Hieronima ze Strydonu w latach 382–406 z języków oryginałów: hebrajskiego i greki.

Nowy!!: Biblia i Wulgata · Zobacz więcej »

Wyznanie

Stadionie Narodowym w Warszawie Wyznanie – określenie grupy religijnej opartej na jednym zestawie prawd wiary („wyznaniu”, „credo”).

Nowy!!: Biblia i Wyznanie · Zobacz więcej »

Zbawienie

''Chrystus Zbawca'' Zbawienie – uwolnienie się z niekorzystnego stanu lub okoliczności.

Nowy!!: Biblia i Zbawienie · Zobacz więcej »

Ziemia

Ziemia (gr.: Γαῖα, trb.: Gaja) – trzecia, licząc od Słońca, oraz piąta pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego.

Nowy!!: Biblia i Ziemia · Zobacz więcej »

Związek frazeologiczny

Związek frazeologiczny, frazeologizm – utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów.

Nowy!!: Biblia i Związek frazeologiczny · Zobacz więcej »

1 Księga Królewska

Prorok Eliasz Pierwsza Księga Królewska, Pierwsza Księga Królów (hebr. מלכים א), w Septuagincie Trzecia Księga Królewska jest jedną z ksiąg historycznych Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i 1 Księga Królewska · Zobacz więcej »

1 Księga Kronik

Pierwsza Księga Kronik – (hebr. דִּבְרֵי הַיָּמִים א Diḇrê Hayyāmîm 1) jedna z ksiąg Starego Testamentu, powstała aby zdopingować żydowskich repatriantów, którzy powrócili z niewoli babilońskiej.

Nowy!!: Biblia i 1 Księga Kronik · Zobacz więcej »

1 Księga Samuela

Constantina Hansena Pierwsza Księga Samuela, (hebr. שְׁמוּאֵל Szmuel) w Septuagincie Pierwsza Księga Królewska – według tradycji napisana przez Samuela, który jest główną postacią do dwunastego rozdziału.

Nowy!!: Biblia i 1 Księga Samuela · Zobacz więcej »

1. List Jana

Donatella z lat (1408-1415) Pierwszy List św.

Nowy!!: Biblia i 1. List Jana · Zobacz więcej »

1. List Piotra

Pierwszy List Piotra – jedna z ksiąg biblijnych – tzw.

Nowy!!: Biblia i 1. List Piotra · Zobacz więcej »

2 Księga Królewska

Gustave Doré Eliasz wstępuje ku niebu 2 Krl 2:11 Druga Księga Królewska, Druga Księga Królów, (hebr. מְלָכִים ב Melakhim 2) w Septuagincie Czwarta Księga Królewska jest kontynuacją sprawozdania z Księgi 1 Królów, opisuje dalszy ciąg burzliwych dziejów królestwa Izraela i Judy, opisuje panowanie 29 monarchów - 12 władców północnego królestwa Izraela oraz 17 panujących w południowym królestwie Judy.

Nowy!!: Biblia i 2 Księga Królewska · Zobacz więcej »

2 Księga Kronik

Druga Księga Kronik – (hebr. דִּבְרֵי הַיָּמִים ב Diḇrê Hayyāmîm 2) biblijna księga Starego Testamentu.

Nowy!!: Biblia i 2 Księga Kronik · Zobacz więcej »

2 Księga Samuela

Guercina, 1649-1650 Druga Księga Samuela, (hebr. שמואל ב Szmuel 2) w Septuagincie Druga Księga Królewska.

Nowy!!: Biblia i 2 Księga Samuela · Zobacz więcej »

2. List Jana

św. Jan Apostoł Drugi List św.

Nowy!!: Biblia i 2. List Jana · Zobacz więcej »

2. List Piotra

Drugi List św.

Nowy!!: Biblia i 2. List Piotra · Zobacz więcej »

3. List Jana

El Greco: Jan Ewangelista Trzeci List św.

Nowy!!: Biblia i 3. List Jana · Zobacz więcej »

538

Bez opisu.

Nowy!!: Biblia i 538 · Zobacz więcej »

8HevXII a

Fragment zwoju LXXVTS 10a (''LXX 8HevXII a'') 8HevXII a pierwotnie oznaczony LXXVTS 10a – rękopis Septuaginty datowany na I wiek n.e. Jest to skórzany zwój zawierający biblijne księgi proroków mniejszych.

Nowy!!: Biblia i 8HevXII a · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Pismo Święte, Pismo święte.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »