Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Biuro do spraw Indian

Indeks Biuro do spraw Indian

Biuro do spraw Indian (ang. Bureau of Indian Affairs, BIA) – agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za całość relacji władz amerykańskich z zamieszkującymi ten kraj i uznawanymi przez nie formalnie plemionami północnoamerykańskich Indian.

32 kontakty: Akulturacja, Święte miejsca tubylczych ludów Ameryki Północnej, Asymilacja kulturowa, Decyzje Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawach Indian, Departament Wojny Stanów Zjednoczonych, Departament Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych, Faktoria, Indianie, Indianie Ameryki Północnej, Język angielski, Kolonializm, Komisarz do spraw Indian, Komisja Roszczeń Indiańskich, Krajowy Kongres Indian Amerykańskich, Masakra nad Wounded Knee, Nepotyzm, Paternalizm, Pięć Cywilizowanych Narodów, Raport Meriama, Rezerwat Indian, Ruch Indian Amerykańskich, Ruchy religijne Indian, Spór o Góry Czarne, Stany Zjednoczone, Szlak Złamanych Traktatów, Terytorium Indiańskie, Traktaty indiańskie, Tubylczy Amerykanie, Ustawa o reorganizacji Indian, Vine Deloria Jr., Waszyngton, Wounded Knee (Dakota Południowa).

Akulturacja

Akulturacja – termin stosowany w naukach społecznych (m.in. antropologia, etnologia, pedagogika, psychologia, socjologia) oraz naukach o zarządzaniu (m.in. zarządzanie międzykulturowe, kultura organizacji) na określenie zjawisk zachodzących na styku kultur pomiędzy ludźmi (jednostkami i grupami).

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Akulturacja · Zobacz więcej »

Święte miejsca tubylczych ludów Ameryki Północnej

Jezioro Pactola w Górach Czarnych, uważanych przez tradycyjnych Indian za święte Święte miejsca tubylczych ludów Ameryki Północnej – święte miejsca modlitwy i kultu tubylczych ludów Ameryki Północnej, zazwyczaj o naturalnym charakterze i szczególnej formie, czasem z wtórnymi elementami sanktuariów tworzonych przez wyznawców plemiennych religii tubylczych, wykorzystywane nierzadko przez setki lat, od czasów poprzedzających kontakty Indian Ameryki Północnej z Europejczykami do dziś.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Święte miejsca tubylczych ludów Ameryki Północnej · Zobacz więcej »

Asymilacja kulturowa

Asymilacja kulturowa – proces określający całokształt zmian społecznych i psychicznych, jakim ulegają jednostki, odłączając się od swojej grupy i przystosowując się do życia w innej grupie o odmiennej kulturze.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Asymilacja kulturowa · Zobacz więcej »

Decyzje Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawach Indian

Decyzje Sądu Najwyższego USA w sprawach Indian mają od czasu powstania Stanów Zjednoczonych stałe kluczowe znaczenie w definiowaniu polityki rządu federalnego wobec wewnętrznych narodów zależnych (ang. domestic, dependent nations), jak określa się ludy tubylcze zamieszkujące obszar USA, oraz w precyzowaniu wzajemnych relacji amerykańskich władz i rządów poszczególnych plemion tubylczych Amerykanów.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Decyzje Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawach Indian · Zobacz więcej »

Departament Wojny Stanów Zjednoczonych

200px Departament Wojny Stanów Zjednoczonych (ang. United States Department of War) - urząd federalny administracji Stanów Zjednoczonych, odpowiedzialny początkowo za siły lądowe (US Army), a później również siły powietrzne (od 2 lipca 1926 USAAC i w latach 1941-1947 USAAF).

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Departament Wojny Stanów Zjednoczonych · Zobacz więcej »

Departament Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych

Godło Departamentu Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych, Departament Spraw Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych (United States Department of the Interior, w skrócie: DOI) – resort rządu Stanów Zjednoczonych odpowiadający za ochronę przyrody i zarządzanie zasobami naturalnymi kraju.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Departament Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych · Zobacz więcej »

Faktoria

Holenderska faktoria w Bengalu na obrazie Hendrika van Schuylenburgha (1665) Faktoria (łac. facere - robić, czynić) – placówka handlowa położona w krajach kolonialnych, które stanowiły obszary eksploatacji przez europejskie potęgi kolonialne, głównie przez Brytyjczyków, Francuzów czy Holendrów.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Faktoria · Zobacz więcej »

Indianie

Brazylijscy Indianie z plemienia Karaja Gwatemali (z rejonu Momostenango, Departament Totonicapán) Indianie – najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana z trzech – obok Inuitów (Eskimosów) i Aleutów – grup ludności tubylczej (rdzennej, autochtonicznej) zamieszkujących oba kontynenty amerykańskie, obejmująca – zarówno dawniej, jak i dziś – setki ludów, plemion i grup o bardzo różnym charakterze i stopniu rozwoju.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Indianie · Zobacz więcej »

Indianie Ameryki Północnej

Kręgi kulturowe, grupy językowe i plemiona Indian Ameryki Płn. w początkach europejskiej kolonizacji kontynentu (XVII w.) – cz. zachodnia Kręgi kulturowe, grupy językowe i plemiona Indian Ameryki Płn. w początkach europejskiej kolonizacji kontynentu (XVII w.) – cz. wschodnia Przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie na podstawie historii utrwalonej przez indiańskiego artystę pismem obrazkowym na skórze Czirokezów, litografia z 1828 roku Siuksowie z Wielkich Równin ok. 1875 roku szkoły z internatem dla Indian w Carlisle, koniec XIX w. „Grand Entry” – uroczysty początek jednego z licznych indiańskich festiwali ''pow-wow'', Omaha, 1983 rok Nawahów wykonują tradycyjną pieśń, 2004 r. Udział procentowy Indian zamieszkujących poszczególne hrabstwa Stanów Zjednoczonych w 1990 r. Indianie Ameryki Północnej – Indianami nazywa się niemal całą (z wyłączeniem Aleutów i Inuitów) autochtoniczną (tubylczą, rdzenną) ludność obu Ameryk o złożonej etnogenezie.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Indianie Ameryki Północnej · Zobacz więcej »

Język angielski

ikona symbolizująca język angielski według standardu ISO 639-1 Język angielski, angielszczyzna (ang. English language //, English) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Język angielski · Zobacz więcej »

Kolonializm

Kolonializm – polityka państw rozwiniętych gospodarczo polegająca na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych, wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Kolonializm · Zobacz więcej »

Komisarz do spraw Indian

Komisarz do spraw Indian (ang. Commisioner of Indian Affairs) – dawna nazwa stanowiska szefa Biura do spraw Indian (ang. Bureau of Indian Affairs, BIA), agendy władz federalnych Stanów Zjednoczonych odpowiedzialnej za całość polityki USA wobec tubylczych Amerykanów (amerykańskich Indian).

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Komisarz do spraw Indian · Zobacz więcej »

Komisja Roszczeń Indiańskich

Komisja Roszczeń Indiańskich (ang. Indian Claims Commission) - niezależna komisja, powołana w 1946 roku przez Kongres Stanów Zjednoczonych w celu rozpatrywania terytorialnych roszczeń tubylczych plemion USA i zaspokajania ich w drodze finansowych rekompensat.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Komisja Roszczeń Indiańskich · Zobacz więcej »

Krajowy Kongres Indian Amerykańskich

Krajowy Kongres Indian Amerykańskich (ang. National Congress of American Indians, NCAI) – najstarsza i największa ze współczesnych organizacji indiańskich w Stanach Zjednoczonych, skupiająca przedstawicieli ponad 250 plemion.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Krajowy Kongres Indian Amerykańskich · Zobacz więcej »

Masakra nad Wounded Knee

Masakra nad Wounded Knee – ostatnie duże starcie zbrojne pomiędzy armią Stanów Zjednoczonych Ameryki a Indianami Wielkich Równin z 29 grudnia 1890.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Masakra nad Wounded Knee · Zobacz więcej »

Nepotyzm

Nepotyzm (– wnuk, potomek) – faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk i przydzielaniu godności.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Nepotyzm · Zobacz więcej »

Paternalizm

Paternalizm – ingerencja w działanie lub ograniczenie wolności innej osoby lub grupy, motywowane ich dobrem lub koniecznością ochrony.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Paternalizm · Zobacz więcej »

Pięć Cywilizowanych Narodów

Czirokezi w Londynie. Museum of the Cherokee Indian, Cherokee, Karolina Pn. 2002 Seminolki gotujące syrop trzcinowy, Seminole Indian, Agency, Floryda, 1941 Pięć Cywilizowanych Narodów (ang. Five Civilized Nations lub Pięć Cywilizowanych Plemion, ang. Five Civilized Tribes) – pięć plemion indiańskich z południowego wschodu Stanów Zjednoczonych, które na przełomie XVIII w. i XIX w. najbardziej upodobniły się do przedstawicieli cywilizacji zachodniej.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Pięć Cywilizowanych Narodów · Zobacz więcej »

Raport Meriama

Raport Meriama (ang. Meriam Report) - opublikowany w 1928 roku przez amerykański Instytut Studiów Rządowych (ang. Institute for Government Research) raport, krytycznie oceniający system oświaty Indian w Stanach Zjednoczonych.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Raport Meriama · Zobacz więcej »

Rezerwat Indian

Rezerwat Indian – autonomiczny obszar przeznaczony dla tubylczych ludów Ameryki (Indian), ustanowiony przez dane państwo (lub jego jednostkę administracyjną, np. stan, prowincję) – zazwyczaj w celu ochrony terytorium, tożsamości, integralności, odrębności i innych praw tubylczej grupy, będącej jego właścicielem lub użytkownikiem.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Rezerwat Indian · Zobacz więcej »

Ruch Indian Amerykańskich

Ruch Indian Amerykańskich (ang. American Indian Movement (AIM)) - współczesna panindiańska (ponadplemienna) organizacja Indian Ameryki Północnej, szczególnie aktywna i popularna w latach 70.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Ruch Indian Amerykańskich · Zobacz więcej »

Ruchy religijne Indian

Indiańskie ruchy religijne – ruchy społeczne dotyczące zmian w zakresie systemu wierzeń, wartości, symboli i praktyk religijnych, charakterystyczne dla Indian Ameryki Północnej w okresie europejskiej kolonizacji kontynentu.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Ruchy religijne Indian · Zobacz więcej »

Spór o Góry Czarne

Spór o Góry Czarne – sięgający połowy XIX w. spór między plemionami Siuksów a rządem Stanów Zjednoczonych i obecnymi prywatnymi użytkownikami spornych terenów o prawo własności do gór Black Hills (w języku sju Paha Sapa) na pograniczu dzisiejszych stanów Dakota Południowa i Wyoming, poszanowanie ich religijnego znaczenia jako ”świętych gór” Indian i akceptowalne dla wszystkich stron sporu sposoby ich użytkowania.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Spór o Góry Czarne · Zobacz więcej »

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki – państwo federacyjne w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Stany Zjednoczone · Zobacz więcej »

Szlak Złamanych Traktatów

Szlak Złamanych Traktatów (ang. Trail of Broken Treaties, zwany też "Karawaną Szlakiem Złamanych Traktatów") – protest tubylczych grup i organizacji ze Stanów Zjednoczonych i Kanady zorganizowany jesienią 1972 r. w USA w celu zwrócenia uwagi władz i społeczeństwa na kwestie naruszania traktatowych praw Indian, trudne warunki życia w rezerwatach i dyskryminację ludności tubylczej w Ameryce.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Szlak Złamanych Traktatów · Zobacz więcej »

Terytorium Indiańskie

Mapa ukazująca niektóre z przymusowych wysiedleń i przybliżone usytuowanie Terytorium Terytorium Indiańskie – rozległy obszar na zachód od rzeki Missisipi, przeznaczony ustawą z 1830 roku pod wyłączne osadnictwo indiańskich plemion wysiedlanych przymusowo z południa i wschodu Stanów Zjednoczonych, by zrobić miejsce dla europejskich osadników i ograniczyć możliwość konfliktów.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Terytorium Indiańskie · Zobacz więcej »

Traktaty indiańskie

Traktaty indiańskie (ang. Indian treaties) – pisemne umowy zawierane w okresie kolonizacji między tubylczymi ludami Ameryki Północnej (zwanymi First Nations) a upoważnionymi przedstawicielami brytyjskiej Korony oraz państw postkolonialnych – Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Traktaty indiańskie · Zobacz więcej »

Tubylczy Amerykanie

''Tubylczy Amerykanie'' Indianie amerykańscy i tubylcy Alaski Tubylczy Amerykanin (inaczej rdzenny Amerykanin, czasem też "rodowity Amerykanin", ang. Native American) – wieloznaczne pojęcie, które w zależności od autora i kontekstu może oznaczać.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Tubylczy Amerykanie · Zobacz więcej »

Ustawa o reorganizacji Indian

Ustawa o reorganizacji Indian (ang. Indian Reorganization Act - IRA, zwana też Wheeler-Howard Act) - ustawa Kongresu USA z 18 czerwca 1934 roku, stwarzająca nowe - obowiązujące zasadniczo do dziś - podstawy prawne, organizacyjne i finansowe autonomicznego funkcjonowania grup tubylczych Amerykanów (czyli plemion indiańskich USA i - częściowo - tubylczych społeczności Alaski), określająca ich uprawnienia oraz relacje z władzami.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Ustawa o reorganizacji Indian · Zobacz więcej »

Vine Deloria Jr.

Vine Deloria Jr. (ur. 26 marca 1933, zm. 13 listopada 2005) – profesor teologii i prawa, amerykański naukowiec i działacz społeczny, historyk, filozof, adwokat praw amerykańskich Indian, znany pisarz i publicysta.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Vine Deloria Jr. · Zobacz więcej »

Waszyngton

Waszyngton, D.C., formalnie Dystrykt Kolumbii (ang. Washington, D.C. //, District of Columbia), potocznie nazywany Waszyngtonem lub D.C. – założona 16 lipca 1790 stolica Stanów Zjednoczonych.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Waszyngton · Zobacz więcej »

Wounded Knee (Dakota Południowa)

Wounded Knee na mapie Dakoty Południowej Wounded Knee – jednostka osadnicza, położona w hrabstwie Shannon, w Dakocie Południowej, USA w pobliżu potoku Wounded Knee, od którego wzięła swą nazwę.

Nowy!!: Biuro do spraw Indian i Wounded Knee (Dakota Południowa) · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Biuro do Spraw Indian, Biuro ds. Indian, Bureau of Indian Affairs, Indian Bureau.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »