Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

C++

Indeks C++

C++ – język programowania ogólnego przeznaczenia.

63 kontakty: Abstrakcja (programowanie), Ada (język programowania), ALGOL, Asembler, Biblioteka programistyczna, Bjarne Stroustrup, C (język programowania), C Sharp, C++ Builder, C++/CLI, C++11, C99, Charm++, Clang, CPP (preprocesor), Cygnus Solutions, D (język programowania), Delete (klawisz), Destruktor, Dziedziczenie (programowanie), Free Software Foundation, GNU Compiler Collection, Hello world, Hermetyzacja (informatyka), Inkrementacja, Inline (programowanie), ISO/IEC 14882, Język programowania, Klasa (programowanie obiektowe), Konstruktor (programowanie obiektowe), Lata 80. XX wieku, Meta Language, Metoda statyczna, Metoda wirtualna, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, Michael Tiemann, Microsoft Visual Studio, Obiekt (programowanie obiektowe), Operator (programowanie), Oprogramowanie użytkowe, Programowanie obiektowe, Programowanie proceduralne, Programowanie uogólnione, Programowanie wieloparadygmatowe, Przeciążanie funkcji, Przeciążanie operatorów, Przestrzeń nazw, Referencja (informatyka), RTTI, Simula, ..., Standard, Standard Template Library, System operacyjny, Szablon (C++), Typowanie statyczne, Wieloplatformowość, Wolne i otwarte oprogramowanie, Wyjątek, XX wiek, Zmienna (informatyka), Zmienna globalna, Zmienna statyczna, Zmienna wskaźnikowa. Rozwiń indeks (13 jeszcze) »

Abstrakcja (programowanie)

Abstrakcją w programowaniu nazywamy pewnego rodzaju uproszczenie rozpatrywanego problemu, polegające na ograniczeniu zakresu cech manipulowanych obiektów wyłącznie do cech kluczowych dla algorytmu, a jednocześnie niezależnych od implementacji.

Nowy!!: C++ i Abstrakcja (programowanie) · Zobacz więcej »

Ada (język programowania)

Ada to strukturalny, kompilowany, imperatywny, statycznie typowany i obiektowy język programowania opracowany przez Jean Ichbiaha i zespół z CII Honeywell Bull w latach 70.

Nowy!!: C++ i Ada (język programowania) · Zobacz więcej »

ALGOL

ALGOL (z ang. ALGOrithmic Language) – język programowania, który odegrał ważną rolę w historii informatyki.

Nowy!!: C++ i ALGOL · Zobacz więcej »

Asembler

Asembler (z ang. assembler) – termin informatyczny związany z programowaniem i tworzeniem kodu maszynowego dla procesorów.

Nowy!!: C++ i Asembler · Zobacz więcej »

Biblioteka programistyczna

Biblioteka programistyczna – plik dostarczający podprogramy, dane oraz typy danych które mogą zostać wykorzystane z poziomu kodu źródłowego programu.

Nowy!!: C++ i Biblioteka programistyczna · Zobacz więcej »

Bjarne Stroustrup

Bjarne Stroustrup (ur. 1950 w Aarhus w Danii) – duński informatyk, profesor Texas A&M University, twórca języka programowania C++.

Nowy!!: C++ i Bjarne Stroustrup · Zobacz więcej »

C (język programowania)

C – imperatywny, strukturalny język programowania wysokiego poziomu stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.

Nowy!!: C++ i C (język programowania) · Zobacz więcej »

C Sharp

C# (C Sharp, dosłownie „cis”, „c z krzyżykiem”) – obiektowy język programowania zaprojektowany w latach 1998-2001 przez zespół pod kierunkiem Andersa Hejlsberga dla firmy Microsoft.

Nowy!!: C++ i C Sharp · Zobacz więcej »

C++ Builder

Borland C++ Builder – narzędzie programistyczne typu RAD firmy Borland do tworzenia aplikacji w języku C++.

Nowy!!: C++ i C++ Builder · Zobacz więcej »

C++/CLI

C++/CLI (Common Language Infrastructure) to język programowania oparty na C++, stworzony przez Microsoft w celu zastąpienia Managed Extensions for C++.

Nowy!!: C++ i C++/CLI · Zobacz więcej »

C++11

C++11 (znany również jako C++0x) – nieoficjalna nazwa wydania standardu języka programowania C++, zastępującego dotychczasowy standard C++03.

Nowy!!: C++ i C++11 · Zobacz więcej »

C99

ISO C99 - termin odnoszący się do standardu języka C, oznaczonego formalnie jako ISO 9899:1999.

Nowy!!: C++ i C99 · Zobacz więcej »

Charm++

Charm++ – równoległy, zorientowany obiektowo język programowania bazujący na C++ i stworzony w Laboratorum Programowania Równoległego na Uniwersytecie Illinois.

Nowy!!: C++ i Charm++ · Zobacz więcej »

Clang

Clang - to front-end kompilatora dla języków C, C++ oraz Objective-C, który używa LLVM jako back-end (generator kodu natywnego i optymalizator).

Nowy!!: C++ i Clang · Zobacz więcej »

CPP (preprocesor)

cpp (od) – preprocesor dla języków C i C++.

Nowy!!: C++ i CPP (preprocesor) · Zobacz więcej »

Cygnus Solutions

Cygnus Solutions, pierwotnie Cygnus Support – założona w 1989 roku firma mająca zapewniać komercyjne wsparcie dla wolnego oprogramowania.

Nowy!!: C++ i Cygnus Solutions · Zobacz więcej »

D (język programowania)

Język D – wieloparadygmatowy język programowania umożliwiający programowanie obiektowe, imperatywne oraz metaprogramowanie.

Nowy!!: C++ i D (język programowania) · Zobacz więcej »

Delete (klawisz)

Delete – klawisz na komputerowej klawiaturze architektury PC.

Nowy!!: C++ i Delete (klawisz) · Zobacz więcej »

Destruktor

Destruktor – specjalna metoda, wywoływana przez program przed usunięciem obiektu i niemal nigdy nie wywoływana wprost w kodzie używającym obiektu.

Nowy!!: C++ i Destruktor · Zobacz więcej »

Dziedziczenie (programowanie)

Dziedziczenie – mechanizm współdzielenia funkcjonalności między klasami.

Nowy!!: C++ i Dziedziczenie (programowanie) · Zobacz więcej »

Free Software Foundation

Free Software Foundation (Fundacja Wolnego Oprogramowania) – najważniejsza instytucja sponsorująca Projekt GNU, założona w 1985 roku przez Richarda Stallmana.

Nowy!!: C++ i Free Software Foundation · Zobacz więcej »

GNU Compiler Collection

GNU Compiler Collection (GCC) – zestaw kompilatorów o otwartym kodzie źródłowym rozwijany w ramach Projektu GNU.

Nowy!!: C++ i GNU Compiler Collection · Zobacz więcej »

Hello world

Scratch Hello world – program, którego jedynym celem jest wypisanie na standardowym wyjściu napisu "Hello World!" lub innego prostego komunikatu.

Nowy!!: C++ i Hello world · Zobacz więcej »

Hermetyzacja (informatyka)

Hermetyzacja (inna używana nazwa to enkapsulacja, ang. encapsulation) – jedno z założeń programowania obiektowego.

Nowy!!: C++ i Hermetyzacja (informatyka) · Zobacz więcej »

Inkrementacja

Inkrementacja (łac. incrementum, wzrost) i dekrementacja (łac. decrementum, ubywanie, ubytek) - operacje powodujące odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie wartości argumentu o jeden.

Nowy!!: C++ i Inkrementacja · Zobacz więcej »

Inline (programowanie)

Inline (w programowaniu) – słowo identyfikujące deklarację tak zwanej funkcji otwartej lub podprogramu wewnętrznego.

Nowy!!: C++ i Inline (programowanie) · Zobacz więcej »

ISO/IEC 14882

ISO/IEC 14882 (pełna nazwa: International Standard ISO/IEC 14882. Programming Languages – C++) – oficjalny standard definiujący język programowania C++ i określający wymagania dotyczące jego implementacji.

Nowy!!: C++ i ISO/IEC 14882 · Zobacz więcej »

Język programowania

Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.

Nowy!!: C++ i Język programowania · Zobacz więcej »

Klasa (programowanie obiektowe)

Klasa – częściowa lub całkowita definicja dla obiektów.

Nowy!!: C++ i Klasa (programowanie obiektowe) · Zobacz więcej »

Konstruktor (programowanie obiektowe)

Konstruktor – specjalna metoda danej klasy, wywoływana podczas tworzenia jej instancji.

Nowy!!: C++ i Konstruktor (programowanie obiektowe) · Zobacz więcej »

Lata 80. XX wieku

Lata 80.

Nowy!!: C++ i Lata 80. XX wieku · Zobacz więcej »

Meta Language

Meta Language, ML – rodzina funkcyjnych języków programowania, które charakteryzują się statycznym, silnym typowaniem.

Nowy!!: C++ i Meta Language · Zobacz więcej »

Metoda statyczna

Metoda statyczna albo metoda klasowa – metoda klasy, która nie jest wywoływana w kontekście żadnego konkretnego obiektu tej klasy.

Nowy!!: C++ i Metoda statyczna · Zobacz więcej »

Metoda wirtualna

Metoda wirtualna (funkcja wirtualna) to metoda, której wywołanie jest polimorficzne.

Nowy!!: C++ i Metoda wirtualna · Zobacz więcej »

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.

Nowy!!: C++ i Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna · Zobacz więcej »

Michael Tiemann

Michael Tiemann na MySQL Conference 2005 Michael Tiemann - autor pierwszego kompilatora C++ w GCC, założyciel obecnego Cygnus Solutions i wiceprezes Red Hata.

Nowy!!: C++ i Michael Tiemann · Zobacz więcej »

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio – zintegrowane środowisko programistyczne firmy Microsoft.

Nowy!!: C++ i Microsoft Visual Studio · Zobacz więcej »

Obiekt (programowanie obiektowe)

Obiekt to podstawowe pojęcie wchodzące w skład paradygmatu programowania obiektowego w analizie i projektowaniu oprogramowania oraz w programowaniu.

Nowy!!: C++ i Obiekt (programowanie obiektowe) · Zobacz więcej »

Operator (programowanie)

Operator – konstrukcja językowa jedno-, bądź wieloargumentowa zwracająca wartość.

Nowy!!: C++ i Operator (programowanie) · Zobacz więcej »

Oprogramowanie użytkowe

Oprogramowanie użytkowe lub oprogramowanie aplikacyjne – każdy samodzielny program lub element pakietu oprogramowania, który nie jest zaliczany do oprogramowania systemowego lub programów usługowych (narzędziowych).

Nowy!!: C++ i Oprogramowanie użytkowe · Zobacz więcej »

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming, OOP) – paradygmat programowania, w którym programy definiuje się za pomocą obiektów – elementów łączących stan (czyli dane, nazywane najczęściej polami) i zachowanie (czyli procedury, tu: metody).

Nowy!!: C++ i Programowanie obiektowe · Zobacz więcej »

Programowanie proceduralne

Programowanie proceduralne – paradygmat programowania zalecający dzielenie kodu na procedury, czyli fragmenty wykonujące ściśle określone operacje.

Nowy!!: C++ i Programowanie proceduralne · Zobacz więcej »

Programowanie uogólnione

Programowanie uogólnione (rodzajowe, generyczne, z) – jeden z paradygmatów programowania.

Nowy!!: C++ i Programowanie uogólnione · Zobacz więcej »

Programowanie wieloparadygmatowe

Programowanie wieloparadygmatowe – Paradygmat programowania a w szczególności tworzenia języków programowania, który mówi że jeden paradygmat nadaje się lepiej do pewnych typów zadań, inny zaś do innych, lepiej jest przyzwoicie zaimplementować kilka różnych paradygmatów i dowolnie je mieszać w użyciu, niż zaimplementować tylko jeden (choć lepiej niż robiłby to język wieloparadygmatowy), i próbować go narzucać.

Nowy!!: C++ i Programowanie wieloparadygmatowe · Zobacz więcej »

Przeciążanie funkcji

Przeciążanie funkcji (ang. overloading) – skrótowa nazwa na przeciążanie nazwy funkcji; w programowaniu występowanie pod taką samą nazwą wielu funkcji różniących się zestawem argumentów.

Nowy!!: C++ i Przeciążanie funkcji · Zobacz więcej »

Przeciążanie operatorów

Przeciążanie operatorów (ang. operator overloading) lub przeładowanie operatorów – rodzaj polimorfizmu występującego w niektórych językach programowania, polegający na tym, że operator może mieć różne implementacje w zależności od typów użytych argumentów (operandów).

Nowy!!: C++ i Przeciążanie operatorów · Zobacz więcej »

Przestrzeń nazw

Przestrzeń nazw (ang. namespace) – abstrakcyjne uniwersum, którego elementami mogą być nazwy, terminy techniczne lub słowa.

Nowy!!: C++ i Przestrzeń nazw · Zobacz więcej »

Referencja (informatyka)

Referencja – wartość, która zawiera informacje o położeniu innej wartości w pamięci lub nośniku danych.

Nowy!!: C++ i Referencja (informatyka) · Zobacz więcej »

RTTI

RTTI (Run Time Type Information – informacja o typie w trakcie wykonywania programu) jest techniką stosowaną w nowoczesnych obiektowych językach programowania.

Nowy!!: C++ i RTTI · Zobacz więcej »

Simula

Simula to dwa języki programowania, Simula I oraz Simula 67, opracowane w latach 60.

Nowy!!: C++ i Simula · Zobacz więcej »

Standard

Standard – wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechne, zwykle najbardziej pożądane cechy czegoś, np.

Nowy!!: C++ i Standard · Zobacz więcej »

Standard Template Library

Standard Template Library, STL – biblioteka C++ zawierająca algorytmy, kontenery, iteratory oraz inne konstrukcje w formie szablonów, gotowe do użycia w programach.

Nowy!!: C++ i Standard Template Library · Zobacz więcej »

System operacyjny

graficznego interfejsu systemu operacyjnego wraz z uruchomionym oprogramowaniem System operacyjny (ang. operating system, skrót OS) – oprogramowanie, zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

Nowy!!: C++ i System operacyjny · Zobacz więcej »

Szablon (C++)

Szablon – element języka C++, umożliwiający programowanie uogólnione – tworzenie kodu niezależnego od typów, algorytmów oraz struktur danych.

Nowy!!: C++ i Szablon (C++) · Zobacz więcej »

Typowanie statyczne

Typowanie statyczne – nadawanie typów zmiennym w czasie kompilacji programu.

Nowy!!: C++ i Typowanie statyczne · Zobacz więcej »

Wieloplatformowość

Wieloplatformowość – cecha aplikacji, języków programowania, systemów operacyjnych oraz innego oprogramowania i jego implementacji, pracujących na różnych platformach sprzętowych.

Nowy!!: C++ i Wieloplatformowość · Zobacz więcej »

Wolne i otwarte oprogramowanie

Koncepcyjna mapa FLOSS Wolne i otwarte oprogramowanie (ang. free and open-source software, także FOSS, FLOSS, po polsku również WiOO) – nazwa obejmująca zarówno wolne oprogramowanie (ang. free software), jak i otwarte oprogramowanie (ang. open source), używana najczęściej w dokumentach urzędowych i oficjalnych analizach.

Nowy!!: C++ i Wolne i otwarte oprogramowanie · Zobacz więcej »

Wyjątek

Wyjątek - mechanizm przepływu sterowania używany w procesorach oraz współczesnych językach programowania do obsługi zdarzeń wyjątkowych, a w szczególności błędów, których wystąpienie zmienia prawidłowy przebieg wykonywania programu.

Nowy!!: C++ i Wyjątek · Zobacz więcej »

XX wiek

XIX wiek XXI wiek Lata 1900–1909 Lata 1910–1919 Lata 20. Lata 30. Lata 40. Lata 50. Lata 60. Lata 70. Lata 80. Lata 90. 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ----.

Nowy!!: C++ i XX wiek · Zobacz więcej »

Zmienna (informatyka)

Zmienna - konstrukcja programistyczna posiadająca trzy podstawowe atrybuty: symboliczną nazwę, miejsce przechowywania i wartość; pozwalająca w kodzie źródłowym odwoływać się przy pomocy nazwy do wartości lub miejsca przechowywania.

Nowy!!: C++ i Zmienna (informatyka) · Zobacz więcej »

Zmienna globalna

Zmienna globalna – zmienna istniejąca przez cały czas życia programu i widziana z wielu miejsc w programie.

Nowy!!: C++ i Zmienna globalna · Zobacz więcej »

Zmienna statyczna

Zmienna statyczna – w programowaniu jest to zmienna, która w danym bloku programu posiada dokładnie jedną instancję i istnieje przez cały czas działania programu.

Nowy!!: C++ i Zmienna statyczna · Zobacz więcej »

Zmienna wskaźnikowa

systemie szesnastkowym) Porównanie referencji i wskaźnika W językach programowania pozwalających na bezpośredni dostęp do pamięci (jak np. asembler, C, C++, Cyclone) pamięć jest reprezentowana jako jednowymiarowa tablica bajtów – wszystkie zmienne (statyczne i dynamiczne) są umieszczane w tej „tablicy”.

Nowy!!: C++ i Zmienna wskaźnikowa · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Cplusplus, Cxx.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »