Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Chemia organiczna

Indeks Chemia organiczna

Chemia organiczna – dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń.

184 kontakty: Adsorpcja, Aldehyd mrówkowy, Alkaloidy, Alkany, Alkeny, Alkiny, Aminokwasy, Analiza elementarna, Aromatyczność, Azot, Bakelit, Błona komórkowa, Benzen, Białka, Biochemia, Biologia, Biologia strukturalna, Biopolimery, Blok d, Celuloza, Centrum stereogeniczne, Chemia, Chemia bioorganiczna, Chemia fizyczna, Chemia nieorganiczna, Chemia supramolekularna, Chityna, Chlorofile, Cholesterol, Chromatografia, Ciało krystaliczne, Ciepło spalania, Cyjanki, Cykloalkany, Cykloalkeny, Cyklofany, Cyklopropan, Destylacja, Diament, Dichlorodifenylotrichloroetan, Dichroizm kołowy, Dwutlenek węgla, Ekstrakcja, Elektroforeza, Elektron, Elias Corey, Enzymy, Femtochemia, Fluorowce, Fosfolipidy, ..., Fosfor, Friedrich August Kekulé von Stradonitz, Friedrich Wöhler, Furan, Gęstość, Glikoliza, Grupa funkcyjna, Grupa karboksylowa, Grupa karbonylowa, Guma, Hemoglobina, Hormony zwierzęce, Jądro atomowe, Jonizacja, Journal of Organic Chemistry, Karbeny (rodniki), Karbokation, Katenacja, Kiła, Konfiguracja absolutna, Kopolimery, Krystalizacja, Kryształ molekularny, Krzem, Kwas acetylosalicylowy, Kwas octowy, Kwasy karboksylowe, Kwasy nukleinowe, Kwasy tłuszczowe, Lek, Lipidy, Masa molowa, Mechanizmy reakcji chemicznych, Medycyna, Metanol, Metodologia, Międzynarodowa Unia Biochemii i Biologii Molekularnej, Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej, Michel Eugène Chevreul, Mocz, Mocznik, Monomery, Mydła, Narkotyk, Natura, Nauki stosowane, Nukleotydy, Nylon, Organic Letters, Organizm, Paklitaksel, Paul Ehrlich, Penicyliny, Piperydyna, Piran (związek chemiczny), Pirydyna, Poli(chlorek winylu), Poli(tetrafluoroetylen), Polietylen, Polimery, Polimeryzacja, Polipropylen, Polisacharydy, Polistyren, Powinowactwo elektronowe, Program komputerowy, Promieniowanie elektromagnetyczne, Przemysł petrochemiczny, Puryna, Reakcja chemiczna, Reakcja redoks, Reguła izoprenowa, Rentgenografia strukturalna, Retrosynteza, Rezonans chemiczny, Rośliny, Ropa naftowa, Siarka, Silikony, Skala pH, Sole, Spektrometria mas, Spektroskopia, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, Spektroskopia Ramana, Spektroskopia UV-VIS, Spektroskopia w podczerwieni, Spirany, Stechiometria, Stereochemia, Stopień nienasycenia, Stopień polimeryzacji, Sublimacja, Substancje barwiące, Symbolika chemiczna, Synteza asymetryczna, Synteza organiczna, Synteza totalna, Synton, Szereg homologiczny, Taktyczność polimerów, Terpenoidy, Tetrahydrofuran, Tiofen, Tlen, Toluen, Topnienie, Tworzywa sztuczne, Używka, Utlenianie, Węgiel (pierwiastek), Węglowodany, Węglowodory, Węglowodory aromatyczne, Wiązanie jonowe, Wiązanie kowalencyjne, Wiązanie wielokrotne, Wiązanie wodorowe, William Henry Perkin, Witalizm, Witamina B12, Woda, Wodór, XIX wiek, XX wiek, Zasady, Związek chemiczny, Związki heterocykliczne, Związki kompleksowe, Związki metaloorganiczne, Związki nieorganiczne, Związki organiczne, Związki policykliczne, Zwierzęta. Rozwiń indeks (134 jeszcze) »

Adsorpcja

Adsorpcja – proces wiązania się cząsteczek, atomów lub jonów na powierzchni lub granicy faz fizycznych, powodujący lokalne zmiany stężenia.

Nowy!!: Chemia organiczna i Adsorpcja · Zobacz więcej »

Aldehyd mrówkowy

Aldehyd mrówkowy, formaldehyd (nazwa systematyczna: metanal), HCHO – organiczny związek chemiczny, pierwszy w szeregu homologicznym aldehydów.

Nowy!!: Chemia organiczna i Aldehyd mrówkowy · Zobacz więcej »

Alkaloidy

Alkaloidy (arabskie alkali – potaż i eidos – postać.

Nowy!!: Chemia organiczna i Alkaloidy · Zobacz więcej »

Alkany

Alkany (parafiny, z.

Nowy!!: Chemia organiczna i Alkany · Zobacz więcej »

Alkeny

Alkeny – organiczne związki chemiczne z grupy węglowodorów nienasyconych, w których występuje jedno podwójne wiązanie chemiczne między atomami węgla (C.

Nowy!!: Chemia organiczna i Alkeny · Zobacz więcej »

Alkiny

Wzory półstrukturalne alkinów Alkiny (zwyczajowo: acetyleny) – grupa organicznych związków chemicznych będących węglowodorami nienasyconymi, w których występuje jedno wiązanie potrójne między atomami węgla (−C≡C−).

Nowy!!: Chemia organiczna i Alkiny · Zobacz więcej »

Aminokwasy

Schemat budowy α-aminokwasu – grupa aminowa po lewej i karboksylowa po prawej Aminokwasy (aa, AA, z ang. amino acids), kwasy aminowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową oraz kwasową grupę karboksylową −COOH, lub w ujęciu ogólniejszym, dowolną grupę kwasową.

Nowy!!: Chemia organiczna i Aminokwasy · Zobacz więcej »

Analiza elementarna

Analiza elementarna - technika analityczna stosowana w chemii do ustalania składu pierwiastkowego związków chemicznych i ich mieszanin.

Nowy!!: Chemia organiczna i Analiza elementarna · Zobacz więcej »

Aromatyczność

Zdelokalizowane elektrony π tworzą chmurę elektronową wewnątrz cząsteczki benzenu Aromatyczność – zjawisko występowania sprzężonego cyklicznego układu wiązań podwójnych, wykazujących efekt delokalizacji elektronów π. Ilościowa ocena stopnia aromatyczności określana jest przez wartość energii rezonansowej.

Nowy!!: Chemia organiczna i Aromatyczność · Zobacz więcej »

Azot

Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego.

Nowy!!: Chemia organiczna i Azot · Zobacz więcej »

Bakelit

Struktura bakelitu Bakelit (Bakelite (wpisać w pole „mark” „Bakelite”), dokonane przez Hexion GmbH 20.03.1956, potem należące do Momentive Specialty Chemicals GmbH, a obecnie do Hexion Inc.) – tworzywo sztuczne oparte na żywicy fenolowo-formaldehydowej, prawdopodobnie jedno z pierwszych tworzyw sztucznych produkowanych na dużą skalę.

Nowy!!: Chemia organiczna i Bakelit · Zobacz więcej »

Błona komórkowa

fluorescencyjne świecące na zielono i czerwono (nałożenie tych dwóch barw daje na obrazie kolor żółty) Błona komórkowatakże membrana komórkowa, błona cytoplazmatycznatakże membrana cytoplazmatyczna, błona plazmatycznatakże membrana plazmatyczna, plazmolemmatakże plazmalemma, plazmolematakże plazmalema (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego.

Nowy!!: Chemia organiczna i Błona komórkowa · Zobacz więcej »

Benzen

Znaczek pocztowy wydany w 150 rocznicę urodzin Friedricha Augusta Kekulégo, który zaproponował model struktury benzenu Benzen – organiczny związek chemiczny z grupy arenów.

Nowy!!: Chemia organiczna i Benzen · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Chemia organiczna i Białka · Zobacz więcej »

Biochemia

Biochemia – nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami (w tym skutkami niedoboru oraz nadmiaru) i przemianami substancji chemicznych w organizmach (z uwzględnieniem aspektów energetycznych).

Nowy!!: Chemia organiczna i Biochemia · Zobacz więcej »

Biologia

Biologia (z gr. βίος (bios), 'życie' i λόγος (logos), 'słowo, nauka') – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Biologia · Zobacz więcej »

Biologia strukturalna

Nukleosom stanowi reprezentatywny przykład obiektu badań biologii strukturalnej Biologia strukturalna – dziedzina biologii znajdująca się na pograniczu biologii molekularnej, biochemii oraz biofizyki, zajmująca się badaniem przestrzennej struktury dużych biocząsteczek, takich jak białka i kwasy nukleinowe.

Nowy!!: Chemia organiczna i Biologia strukturalna · Zobacz więcej »

Biopolimery

Biopolimery – polimery występujące naturalnie w organizmach żywych, które są przez nie produkowane.

Nowy!!: Chemia organiczna i Biopolimery · Zobacz więcej »

Blok d

4 (fioletowy). Blok d (metale przejściowe, pierwiastki przejściowe) – grupa pierwiastków chemicznych w układzie okresowym, obejmująca grupy poboczne układu okresowego, tj.

Nowy!!: Chemia organiczna i Blok d · Zobacz więcej »

Celuloza

Celuloza – nierozgałęziony biopolimer, polisacharyd zbudowany liniowo z 3000–14 000 cząsteczek glukozy połączonych wiązaniami β-1,4-glikozydowymi.

Nowy!!: Chemia organiczna i Celuloza · Zobacz więcej »

Centrum stereogeniczne

Centrum stereogeniczne, centrum chiralności – atom związany z zespołem podstawników (lub ligandów) rozmieszczonych w przestrzeni w taki sposób, że nie nakładają się one na swoje odbicie lustrzane.

Nowy!!: Chemia organiczna i Centrum stereogeniczne · Zobacz więcej »

Chemia

wodorotlenek amonu i kwas azotowy, podświetlone na różne kolory Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka przyrodnicza badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi.

Nowy!!: Chemia organiczna i Chemia · Zobacz więcej »

Chemia bioorganiczna

Chemia bioorganiczna – dyscyplina naukowa łącząca ze sobą elementy chemii organicznej oraz biochemii.

Nowy!!: Chemia organiczna i Chemia bioorganiczna · Zobacz więcej »

Chemia fizyczna

Chemia fizyczna jest nauką zajmującą się badaniem zjawisk makroskopowych, atomowych, subatomowych i międzycząsteczkowych w układach chemicznych uwzględniając prawa i pojęcia fizyki.

Nowy!!: Chemia organiczna i Chemia fizyczna · Zobacz więcej »

Chemia nieorganiczna

Chemia nieorganiczna (gr. Ανόργανη Χημεία) – chemia wszystkich związków nie zaliczanych do organicznych, czyli nieorganicznych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Chemia nieorganiczna · Zobacz więcej »

Chemia supramolekularna

kryptandu2.2.2 z kationem potasu''' (atomy tlenu – kolor czerwony; atomy azotu – kolor niebieski Chemia supramolekularna – dział chemii organicznej zajmującej się strukturami złożonymi z wielu podjednostek, które powstają samorzutnie na skutek słabych oddziaływań międzycząsteczkowych takich jak: siły van der Waalsa, słabe wiązania wodorowe, oddziaływania π-π (nazywanych także stackingiem) i oddziaływania elektrostatyczne lub poprzez wzajemne mechaniczne zaplecenie.

Nowy!!: Chemia organiczna i Chemia supramolekularna · Zobacz więcej »

Chityna

Chityna (C8H13O5N)n (gr. chiton - wierzchnia szata) - polisacharyd glukozy (β-glukozy).

Nowy!!: Chemia organiczna i Chityna · Zobacz więcej »

Chlorofile

Maksima absorpcyjne chlorofili na tle widma światła białego Chlorofile – grupa organicznych związków chemicznych obecnych między innymi w roślinach, algach i bakteriach fotosyntetyzujących (np. w sinicach).

Nowy!!: Chemia organiczna i Chlorofile · Zobacz więcej »

Cholesterol

thumb Cholesterol – organiczny związek chemiczny, lipid z grupy steroidów zaliczany także do alkoholi.

Nowy!!: Chemia organiczna i Cholesterol · Zobacz więcej »

Chromatografia

chlorofilu Zautomatyzowany kolektor frakcji dla metod chromatograficznych Chromatografia (z gr. chrōma lub chrōmatos – barwa i gráphō – piszę) – technika analityczna lub preparatywna służąca do rozdzielania lub badania składu mieszanin związków chemicznych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Chromatografia · Zobacz więcej »

Ciało krystaliczne

insuliny Ciało krystaliczne – ciało stałe, w którym cząsteczki (kryształy molekularne), atomy (kryształy kowalencyjne) lub jony (kryształy jonowe) są ułożone w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Ciało krystaliczne · Zobacz więcej »

Ciepło spalania

Ciepło spalania – ilość energii oddawanej do otoczenia na sposób ciepła w czasie spalania określonej ilości substancji w ustalonych warunkach.

Nowy!!: Chemia organiczna i Ciepło spalania · Zobacz więcej »

Cyjanki

Cyjanki – związki chemiczne, sole kwasu cyjanowodorowego, które zawierają anion cyjankowy (CN−).

Nowy!!: Chemia organiczna i Cyjanki · Zobacz więcej »

Cykloalkany

Cykloalkany – grupa organicznych związków chemicznych zbudowanych z nasyconego łańcucha węglowodorowego tworzącego pierścień.

Nowy!!: Chemia organiczna i Cykloalkany · Zobacz więcej »

Cykloalkeny

Cykloalkeny – grupa alkenów o zamkniętym pierścieniu węglowym niemającym charakteru aromatycznego.

Nowy!!: Chemia organiczna i Cykloalkeny · Zobacz więcej »

Cyklofany

Cyklofany – rodzaj organicznych związków chemicznych z grupy pochodnych węglowodorów aromatycznych, w których co najmniej dwa atomy węgla pochodzące z co najmniej jednego pierścienia aromatycznego są ze sobą połączone układem wiązań kowalencyjnych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Cyklofany · Zobacz więcej »

Cyklopropan

Cyklopropan, C3H6 – organiczny związek chemiczny, najprostszy cykloalkan.

Nowy!!: Chemia organiczna i Cyklopropan · Zobacz więcej »

Destylacja

oliwka wlotowa wody 7. oliwka wylotowa wody 8. odbieralnik 9. oliwka próżniowa (gazu obojętnego) 10. łącznik destylacyjny Alembik do destylacji Destylacja – rozdzielanie ciekłej mieszaniny wieloskładnikowej poprzez odparowanie, a następnie skroplenie jej składników.

Nowy!!: Chemia organiczna i Destylacja · Zobacz więcej »

Diament

Struktura diamentu Polikrystaliczna warstwa diamentowa otrzymana metodą HF-CVD Diament – bardzo rzadki minerał z gromady pierwiastków rodzimych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Diament · Zobacz więcej »

Dichlorodifenylotrichloroetan

Dichlorodifenylotrichloroetan (łac. Clofenotanum; DDT, Azotox) – organiczny związek chemiczny z grupy chlorowanych węglowodorów.

Nowy!!: Chemia organiczna i Dichlorodifenylotrichloroetan · Zobacz więcej »

Dichroizm kołowy

Dichroizm kołowy – zjawisko polegające na różnej absorpcji przez substancje światła spolaryzowanego kołowo prawoskrętnie i lewoskrętnie.

Nowy!!: Chemia organiczna i Dichroizm kołowy · Zobacz więcej »

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla, ditlenek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Chemia organiczna i Dwutlenek węgla · Zobacz więcej »

Ekstrakcja

wody Ekstrakcja – wyodrębnianie składnika lub składników mieszanin metodą dyfuzji do cieczy lepiej rozpuszczających te związki chemiczne.

Nowy!!: Chemia organiczna i Ekstrakcja · Zobacz więcej »

Elektroforeza

Aparat do pionowej elektroforezy żelowej Aparat do poziomej elektroforezy żelowej Elektroforeza – zjawisko elektrokinetyczne polegające na ruchu cząstek fazy rozproszonej w nieruchomej fazie rozpraszającej, pod wpływem pola elektrycznego.

Nowy!!: Chemia organiczna i Elektroforeza · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Chemia organiczna i Elektron · Zobacz więcej »

Elias Corey

Elias James Corey (ur. 12 lipca 1928 w Methuen, Massachusetts) – amerykański chemik libańskiego pochodzenia.

Nowy!!: Chemia organiczna i Elias Corey · Zobacz więcej »

Enzymy

lipidowych cząsteczek sygnałowych Enzymy (z gr. ἔνζυμον, od ἔν en ‘w’ i ζύμη dzýmē ‘zaczyn (za)kwas’) – wielkocząsteczkowe, w większości białkoweWiększość słowników, leksykonów i encyklopedii definiuje enzymy jako cząsteczki białkowe.

Nowy!!: Chemia organiczna i Enzymy · Zobacz więcej »

Femtochemia

Femtochemia jest działem chemii fizycznej zajmującym się badaniem przebiegu reakcji chemicznych w bardzo krótkich, femtosekundowych skalach czasu (1 femtosekunda to 10-15 sekund).

Nowy!!: Chemia organiczna i Femtochemia · Zobacz więcej »

Fluorowce

Próbówki zawierające kolejno od lewej: fluor, chlor, brom i jod Fluorowce, chlorowce, halogeny – pierwiastki chemiczne 17 (dawniej VIIA lub VII głównej) grupy układu okresowego.

Nowy!!: Chemia organiczna i Fluorowce · Zobacz więcej »

Fosfolipidy

Ogólny model budowy fosfolipidu Fosfolipidy (inaczej fosfatydy lub fosfotłuszczowce) – grupa organicznych związków chemicznych, lipidy, które oprócz reszt glicerolu i wyższych kwasów tłuszczowych zawierają resztę kwasu fosforowego związanego z zasadą azotową, np.

Nowy!!: Chemia organiczna i Fosfolipidy · Zobacz więcej »

Fosfor

Fosfor (P, gr. phosphoros ‘niosący światło’, łac. phosphorus) – pierwiastek chemiczny, niemetal. Jedynym stabilnym izotopem fosforu jest 31P. Fosfor występuje w czterech odmianach alotropowych, jako: fosfor biały, czerwony, fioletowy oraz czarny.

Nowy!!: Chemia organiczna i Fosfor · Zobacz więcej »

Friedrich August Kekulé von Stradonitz

Friedrich August Kekulé von Stradonitz (ur. 7 września 1829 w Darmstadt, zm. 13 lipca 1896 w Bonn) – chemik niemiecki, profesor na uniwersytecie w Gandawie od 1858 oraz w Heidelbergu i Bonn od 1867, współtwórca teorii budowy związków organicznych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Friedrich August Kekulé von Stradonitz · Zobacz więcej »

Friedrich Wöhler

Friedrich Wöhler (ur. 31 lipca 1800 w Eschersheim koło Frankfurtu nad Menem, zm. 23 września 1882 w Getyndze) – niemiecki chemik.

Nowy!!: Chemia organiczna i Friedrich Wöhler · Zobacz więcej »

Furan

Furan, furfuran – heterocykliczny związek chemiczny z endocyklicznym atomem tlenu, cykliczny eter o charakterze aromatycznym.

Nowy!!: Chemia organiczna i Furan · Zobacz więcej »

Gęstość

Gęstość (masa właściwa) – stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości.

Nowy!!: Chemia organiczna i Gęstość · Zobacz więcej »

Glikoliza

Schemat glikolizy Glikoliza, szlak Embdena-Meyerhofa-Parnasa – ciąg reakcji biochemicznych, podczas których jedna cząsteczka glukozy zostaje przekształcona w dwie cząsteczki pirogronianu.

Nowy!!: Chemia organiczna i Glikoliza · Zobacz więcej »

Grupa funkcyjna

Grupa funkcyjna – rodzaj podstawnika w związku organicznym, który zmienia jego właściwości chemiczne i decyduje o sposobie jego reagowania w danej reakcji i stanowiący podstawę klasyfikacji związku.

Nowy!!: Chemia organiczna i Grupa funkcyjna · Zobacz więcej »

Grupa karboksylowa

Grupa karboksylowa (zaznaczona na niebiesko) Grupa karboksylowa – jedna z podstawowych organicznych grup funkcyjnych, o wzorze –COOH.

Nowy!!: Chemia organiczna i Grupa karboksylowa · Zobacz więcej »

Grupa karbonylowa

Grupa karbonylowa Grupa karbonylowa – grupa funkcyjna występująca w wielu typach związków organicznych, składająca się z atomu węgla połączonego wiązaniem podwójnym z atomem tlenu.

Nowy!!: Chemia organiczna i Grupa karbonylowa · Zobacz więcej »

Guma

Guma – elastomer zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (na przykład poliolefin), które zostały w pewnym stopniu usieciowane w procesie wulkanizacji.

Nowy!!: Chemia organiczna i Guma · Zobacz więcej »

Hemoglobina

Wizualizacja cząsteczki hemoglobiny. Cztery zasocjowane podjednostki, z których każda zawiera cząsteczkę hemu (zaznaczoną na zielono). Nie pokazano grup bocznych aminokwasów, a tylko konformację łańcuchów peptydowych – tzw. model wstęgowy Miejsce i odsetek syntezy łańcuchów hemoglobiny w życiu pre- i postnatalnym Krzywa wysycenia hemoglobiny w zależności od ciśnienia cząstkowego tlenu. Porównanie krzywych saturacji Mioglobiny(Mb) z Hemoglobiną (HbA), Hemoglobiną płodową Hemoglobina, oznaczana też skrótami Hb lub HGB – czerwony barwnik krwi, białko zawarte w erytrocytach, którego zasadniczą funkcją jest transportowanie tlenu – przyłączanie go w płucach i uwalnianie w tkankach.

Nowy!!: Chemia organiczna i Hemoglobina · Zobacz więcej »

Hormony zwierzęce

Hormony (od hormao – rzucam się naprzód, pędzę) – związki chemiczne wydzielane przez gruczoły lub tkanki układu hormonalnego.

Nowy!!: Chemia organiczna i Hormony zwierzęce · Zobacz więcej »

Jądro atomowe

Atom helu (zacieniowany obszar) i jego jądro (powiększenie), czerwone – protony, błękitne - neutrony. Jądro atomowe – konglomerat cząstek elementarnych będący centralną częścią atomu zbudowany z jednego lub więcej protonów i neutronów, zwanych nukleonami.

Nowy!!: Chemia organiczna i Jądro atomowe · Zobacz więcej »

Jonizacja

Jonizacja – zjawisko powstawania jonu, czyli kationu bądź anionu, z obojętnego atomu lub cząsteczki.

Nowy!!: Chemia organiczna i Jonizacja · Zobacz więcej »

Journal of Organic Chemistry

The Journal of Organic Chemistry (skrót oficjalny J. Org. Chem., popularnie używa się także skrótu JOC) – czasopismo naukowe zawierające artykuły na temat badań z chemii organicznej oraz chemii bioorganicznej.

Nowy!!: Chemia organiczna i Journal of Organic Chemistry · Zobacz więcej »

Karbeny (rodniki)

strony.

Nowy!!: Chemia organiczna i Karbeny (rodniki) · Zobacz więcej »

Karbokation

Karbokation – kation, w którym elektryczny ładunek dodatni jest zlokalizowany na jednym lub kilku atomach węgla.

Nowy!!: Chemia organiczna i Karbokation · Zobacz więcej »

Katenacja

Katenacja (od łac. catenatus, im. czas. catenare, od catena, „łańcuch”) - tworzenie wiązań między atomami tego samego pierwiastka, prowadzące do powstania łańcuchowych związków chemicznych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Katenacja · Zobacz więcej »

Kiła

Kiła (łac. lues, syphilis,, „brudny”) – choroba przenoszona głównie drogą płciową, wywoływana przez krętka bladego (łac. Treponema pallidum ssp. pallidum).

Nowy!!: Chemia organiczna i Kiła · Zobacz więcej »

Konfiguracja absolutna

Konfiguracja absolutna, konfiguracja bezwzględna – jednoznaczny sposób rozróżniania i nazewnictwa izomerów optycznych, a ściśle biorąc ustalania rozmieszczenia w przestrzeni podstawników w enancjomerach i diastereoizomerach.

Nowy!!: Chemia organiczna i Konfiguracja absolutna · Zobacz więcej »

Kopolimery

Kopolimery – rodzaj polimerów, których łańcuchy zawierają dwa lub więcej rodzajów merów.

Nowy!!: Chemia organiczna i Kopolimery · Zobacz więcej »

Krystalizacja

Krystalizacja – proces powstawania fazy krystalicznej z fazy stałej (amorficznej), fazy ciekłej, roztworu lub fazy gazowej.

Nowy!!: Chemia organiczna i Krystalizacja · Zobacz więcej »

Kryształ molekularny

Kryształ molekularny, kryształ cząsteczkowy – kryształ, w którym sieć krystaliczną tworzą dobrze zdefiniowane cząsteczki powiązane słabymi oddziaływaniami międzycząsteczkowymi (np. siłami van der Waalsa), natomiast nie występują w nich wiązania jonowe ani wodorowe.

Nowy!!: Chemia organiczna i Kryształ molekularny · Zobacz więcej »

Krzem

Krzem (Si, łac. silicium) – pierwiastek chemiczny, z grupy półmetali w układzie okresowym.

Nowy!!: Chemia organiczna i Krzem · Zobacz więcej »

Kwas acetylosalicylowy

Kwas acetylosalicylowy, potocznie aspiryna (od) – organiczny związek chemiczny, acetylowa pochodna kwasu salicylowego, popularny środek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym oraz, przy długotrwałym stosowaniu, przeciwzakrzepowym.

Nowy!!: Chemia organiczna i Kwas acetylosalicylowy · Zobacz więcej »

Kwas octowy

Kwas octowy, – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Kwas octowy · Zobacz więcej »

Kwasy karboksylowe

Kwas karboksylowy w formie obojętnej i zdysocjowanej. R – dowolna grupa organiczna Kwasy karboksylowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierająca grupę karboksylową.

Nowy!!: Chemia organiczna i Kwasy karboksylowe · Zobacz więcej »

Kwasy nukleinowe

podwójnej helisy DNA Kwasy nukleinowe (dawniej nukleiny) – organiczne związki chemiczne, biopolimery zbudowane z nukleotydów.

Nowy!!: Chemia organiczna i Kwasy nukleinowe · Zobacz więcej »

Kwasy tłuszczowe

Kwasy tłuszczowe – kwasy monokarboksylowe o wzorze ogólnym R-COOH (R oznacza łańcuch węglowodorowy, a COOH jest grupą karboksylową znajdującą się na końcu tego łańcucha).

Nowy!!: Chemia organiczna i Kwasy tłuszczowe · Zobacz więcej »

Lek

Lek, termin ustawowy: produkt leczniczy – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzania do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce.

Nowy!!: Chemia organiczna i Lek · Zobacz więcej »

Lipidy

Lipidy (gr. λίπος, tłuszcz) – szeroka grupa występujących w naturze związków chemicznych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Lipidy · Zobacz więcej »

Masa molowa

Masa molowa – masa jednego mola substancji chemicznej.

Nowy!!: Chemia organiczna i Masa molowa · Zobacz więcej »

Mechanizmy reakcji chemicznych

Mechanizm reakcji chemicznych to opis ich faktycznego przebiegu, razem ze wszystkimi stadiami i produktami pośrednimi.

Nowy!!: Chemia organiczna i Mechanizmy reakcji chemicznych · Zobacz więcej »

Medycyna

Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia.

Nowy!!: Chemia organiczna i Medycyna · Zobacz więcej »

Metanol

Metanol, alkohol metylowy, CH3OH – organiczny związek chemiczny, najprostszy alkohol alifatyczny.

Nowy!!: Chemia organiczna i Metanol · Zobacz więcej »

Metodologia

Metodologia – nauka o metodach badań naukowych, ich skuteczności i wartości poznawczej.

Nowy!!: Chemia organiczna i Metodologia · Zobacz więcej »

Międzynarodowa Unia Biochemii i Biologii Molekularnej

Międzynarodowa Unia Biochemii i Biologii Molekularnej (IUBMB) – międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca w dziedzinach biochemii i biologii molekularnej.

Nowy!!: Chemia organiczna i Międzynarodowa Unia Biochemii i Biologii Molekularnej · Zobacz więcej »

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry, w skrócie IUPAC) – międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie.

Nowy!!: Chemia organiczna i Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej · Zobacz więcej »

Michel Eugène Chevreul

Michel Eugène Chevreul Michel Eugène Chevreul (ur. 31 sierpnia 1786 w Angres, zm. 9 kwietnia 1889 w Paryżu) – francuski chemik.

Nowy!!: Chemia organiczna i Michel Eugène Chevreul · Zobacz więcej »

Mocz

Mocz człowieka w pojemniczku plastikowym Mocz (łac. urina) - uryna, płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.

Nowy!!: Chemia organiczna i Mocz · Zobacz więcej »

Mocznik

Mocznik (karbamid, E927b), – organiczny związek chemiczny, diamid kwasu węglowego.

Nowy!!: Chemia organiczna i Mocznik · Zobacz więcej »

Monomery

Monomery – cząsteczki tego samego lub kilku różnych związków chemicznych o stosunkowo niedużej masie cząsteczkowej, z których w wyniku reakcji polimeryzacji, mogą powstawać różnej długości polimery.

Nowy!!: Chemia organiczna i Monomery · Zobacz więcej »

Mydła

Kolekcja dekoracyjnych mydeł Używana kostka mydła toaletowego Mydła – sole metali i wyższych kwasów tłuszczowych o 12–20 atomach węgla (np. palmitynowy, stearynowy, oleinowy).

Nowy!!: Chemia organiczna i Mydła · Zobacz więcej »

Narkotyk

Narkotyk (gr. narkōtikós 'oszałamiający') – potoczna nazwa niektórych substancji psychoaktywnych działających na ośrodkowy układ nerwowy.

Nowy!!: Chemia organiczna i Narkotyk · Zobacz więcej »

Natura

SST statku kosmicznego Apollo 17 Australii Erupcja wulkanu Galunggung Przyroda, in.

Nowy!!: Chemia organiczna i Natura · Zobacz więcej »

Nauki stosowane

Nauki stosowane – część zgromadzonej wiedzy, która umożliwia rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów albo część działalności naukowej, która jest podejmowana w celu rozwiązania tych problemów.

Nowy!!: Chemia organiczna i Nauki stosowane · Zobacz więcej »

Nukleotydy

Nukleotydy – organiczne związki chemiczne z grupy estrów fosforanowych; są estrami nukleozydów i kwasu fosforowego (5'-fosforany nukleozydów).

Nowy!!: Chemia organiczna i Nukleotydy · Zobacz więcej »

Nylon

Struktura ''nylonu-6'' i ''nylonu-66'' Nylon – handlowa nazwa poliamidów stworzonych przez przedsiębiorstwo DuPont obecnie produkowanych przez przedsiębiorstwo Invista, która jest częścią koncernu chemicznego Koch Industries.

Nowy!!: Chemia organiczna i Nylon · Zobacz więcej »

Organic Letters

Organic Letters (Org. Lett.) – recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez American Chemical Society od 1999 roku.

Nowy!!: Chemia organiczna i Organic Letters · Zobacz więcej »

Organizm

prokariotycznego Prekambryjskie stromatolity – geologiczne twory z cienkich warstw węglanu wapnia wytrąconego z wody morskiej jako efekt uboczny życia sinic. Należą do najstarszych śladów życia na Ziemi, najstarszy stromatolit pochodzi sprzed 3,2 mld lat Organizm – istota żywa charakteryzująca się procesami życiowymi (przede wszystkim przemianą materii), której części składowe tworzą funkcjonalną całość (indywiduum) zdolną do samodzielnego życia.

Nowy!!: Chemia organiczna i Organizm · Zobacz więcej »

Paklitaksel

Paklitaksel (ATC: L 01 CD 01) – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów terpenowych typu taksanów o działaniu cytostatycznym.

Nowy!!: Chemia organiczna i Paklitaksel · Zobacz więcej »

Paul Ehrlich

Paul Ehrlich na banknocie Paul Ehrlich (ur. 14 marca 1854 w Strzelinie, zm. 20 sierpnia 1915 w Bad Homburg) – niemiecki chemik i bakteriolog.

Nowy!!: Chemia organiczna i Paul Ehrlich · Zobacz więcej »

Penicyliny

Ogólny wzór penicylin Penicylina G (penicylina benzylowa) Penicyliny, antybiotyki penicylinowe (ATC J 01 C) – szeroko stosowana grupa bakteriobójczych antybiotyków; najstarsza grupa antybiotyków β-laktamowych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Penicyliny · Zobacz więcej »

Piperydyna

Piperydyna – heterocykliczny, organiczny związek chemiczny, cykliczna amina drugorzędowa.

Nowy!!: Chemia organiczna i Piperydyna · Zobacz więcej »

Piran (związek chemiczny)

Piran – organiczny związek chemiczny z grupy nienasyconych eterów cyklicznych o sześcioczłonowym pierścieniu heterocyklicznym.

Nowy!!: Chemia organiczna i Piran (związek chemiczny) · Zobacz więcej »

Pirydyna

Pirydyna – organiczny, heterocykliczny związek chemiczny z grupy azyn o aromatycznym, sześcioczłonowym pierścieniu.

Nowy!!: Chemia organiczna i Pirydyna · Zobacz więcej »

Poli(chlorek winylu)

Poli(chlorek winylu) (polichlorek winylu, PVC, PCW) – polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu.

Nowy!!: Chemia organiczna i Poli(chlorek winylu) · Zobacz więcej »

Poli(tetrafluoroetylen)

Poli(tetrafluoroetylen) (PTFE, nazwa handlowa: teflon) – syntetyczny fluoropolimer o strukturze meru.

Nowy!!: Chemia organiczna i Poli(tetrafluoroetylen) · Zobacz więcej »

Polietylen

Polietylen lub polieten – polimer etenu.

Nowy!!: Chemia organiczna i Polietylen · Zobacz więcej »

Polimery

meru przykładowego syntetycznego polimeru organicznego – polipropylenu polisiloksanów RNA – przykładowego polimeru naturalnego Polimery (– wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) – substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami.

Nowy!!: Chemia organiczna i Polimery · Zobacz więcej »

Polimeryzacja

etylenu Polimeryzacja – reakcja, w wyniku której związki chemiczne o małej masie cząsteczkowej zwane monomerami lub mieszanina kilku takich związków reagują same ze sobą, aż do wyczerpania wolnych grup funkcyjnych, w wyniku czego powstają cząsteczki o wielokrotnie większej masie cząsteczkowej od substratów, tworząc polimer.

Nowy!!: Chemia organiczna i Polimeryzacja · Zobacz więcej »

Polipropylen

Polipropylenowe zamknięcie pojemnika Tic Taców Polipropylen (PP) – organiczny związek chemiczny, polimer z grupy poliolefin, zbudowany z merów o wzorze.

Nowy!!: Chemia organiczna i Polipropylen · Zobacz więcej »

Polisacharydy

Polisacharydy, wielocukry, cukry złożone – grupa węglowodanów i zarazem biopolimerów, które są złożone z merów będących cukrami prostymi połączonych wiązaniami glikozydowymi.

Nowy!!: Chemia organiczna i Polisacharydy · Zobacz więcej »

Polistyren

Synteza polistyrenu Polistyren, PS (-n-) − poliolefina otrzymywana w procesie polimeryzacji styrenu, pochodzącego zwykle z procesu katalitycznego odwodornienia etylobenzenu, procesu Halcon-Oxirane lub rafinacji ropy naftowej.

Nowy!!: Chemia organiczna i Polistyren · Zobacz więcej »

Powinowactwo elektronowe

Powinowactwo elektronowe to wielkość charakteryzująca zdolność atomu (lub cząsteczki) do przyłączania elektronu i tworzenia jonu ujemnego (anionu).

Nowy!!: Chemia organiczna i Powinowactwo elektronowe · Zobacz więcej »

Program komputerowy

Program komputerowy (ang. computer program) – sekwencja symboli opisująca realizowanie obliczeń zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania.

Nowy!!: Chemia organiczna i Program komputerowy · Zobacz więcej »

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) – rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.

Nowy!!: Chemia organiczna i Promieniowanie elektromagnetyczne · Zobacz więcej »

Przemysł petrochemiczny

Rafineria w Gdańsku Przemysł petrochemiczny lub rafineryjny – przemysł przerobu ropy naftowej w rafineriach i zgromadzonych wokół nich instalacjach chemicznych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Przemysł petrochemiczny · Zobacz więcej »

Puryna

Puryna (imidazolopirymidyna) – heterocykliczny, aromatyczny związek organiczny, zbudowany ze skondensowanych pierścieni pirymidyny i imidazolu.

Nowy!!: Chemia organiczna i Puryna · Zobacz więcej »

Reakcja chemiczna

Sn2 rozerwanie wiązania i utworzenie nowego zachodzi równocześnie Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem.

Nowy!!: Chemia organiczna i Reakcja chemiczna · Zobacz więcej »

Reakcja redoks

Reakcja redoks – każda reakcja chemiczna, w której dochodzi zarówno do redukcji, jak i utleniania.

Nowy!!: Chemia organiczna i Reakcja redoks · Zobacz więcej »

Reguła izoprenowa

Reguła izoprenowa - nieformalna zasada obowiązująca w biochemii, a właściwie rodzaj spostrzeżenia, że wiele związków organicznych syntetyzowanych przez organizmy żywe zawiera fragment łańcucha węglowodorowego wywodzącego się od struktury izoprenu (C5H8).

Nowy!!: Chemia organiczna i Reguła izoprenowa · Zobacz więcej »

Rentgenografia strukturalna

Rentgenografia strukturalna – technika analityczna używana w krystalografii i chemii.

Nowy!!: Chemia organiczna i Rentgenografia strukturalna · Zobacz więcej »

Retrosynteza

Retrosynteza – to teoretyczna procedura poszukiwania sposobu otrzymania złożonego związku chemicznego poprzez dzielenie jego struktury na podjednostki, o których wiadomo, że można je łatwo otrzymać (tzw. syntony).

Nowy!!: Chemia organiczna i Retrosynteza · Zobacz więcej »

Rezonans chemiczny

Rezonans chemiczny (mezomeria) – sposób przedstawiania struktury związków chemicznych i innych indywiduów chemicznych za pomocą tzw.

Nowy!!: Chemia organiczna i Rezonans chemiczny · Zobacz więcej »

Rośliny

Rośliny (Archaeplastida Adl i in. 2005, dawne nazwy naukowe: Vegetabilia, Plantae, Phytobionta, Plastida, Primoplantae) – eukariotyczne i autotroficzne organizmy, wykorzystujące energię promieniowania słonecznego za sprawą barwników asymilacyjnych (zdarzają się wśród roślin także organizmy heterotroficzne – pasożytnicze, w tym też myko-heterotroficzne, ale mają one charakter wtórny).

Nowy!!: Chemia organiczna i Rośliny · Zobacz więcej »

Ropa naftowa

Ropa naftowa Ropa naftowa (pot. olej skalny, ropa, nafta) – ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów) z niewielkimi domieszkami związków azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń nieorganicznych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Ropa naftowa · Zobacz więcej »

Siarka

Siarka w postaci granulowanej Kryształy siarki w toluenie Siarka (S, łac. sulphur) – pierwiastek chemiczny, niemetal z bloku p w układzie okresowym.

Nowy!!: Chemia organiczna i Siarka · Zobacz więcej »

Silikony

Struktura silikonu (R.

Nowy!!: Chemia organiczna i Silikony · Zobacz więcej »

Skala pH

Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Skala pH · Zobacz więcej »

Sole

Chlorek sodu wykrystalizowany na ściankach zlewki Sole – związki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą, w wyniku której labilne atomy wodoru kwasu (wszystkie lub ich część) zostają zastąpione innymi atomami lub grupami o ładunku dodatnim.

Nowy!!: Chemia organiczna i Sole · Zobacz więcej »

Spektrometria mas

Spektrometria mas (MS, z ang. mass spectrometry) – technika analityczna zaliczana do metod spektroskopowych, której podstawą jest pomiar stosunku masy do ładunku elektrycznego danego jonu.

Nowy!!: Chemia organiczna i Spektrometria mas · Zobacz więcej »

Spektroskopia

Spektroskopia, spektrometria – nauka o powstawaniu i interpretacji widm, uzyskanych w wyniku oddziaływań wszelkich rodzajów promieniowania na materię rozumianą jako zbiorowisko atomów i cząsteczek.

Nowy!!: Chemia organiczna i Spektroskopia · Zobacz więcej »

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego

MRI Animowana sekwencja przekrojów strzałkowych ludzkiego mózgu wykonana techniką MRI Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopia MRJ, spektroskopia NMR (skrótowiec z ang. nuclear magnetic resonance) – technika spektroskopowa obserwacji lokalnych pól magnetycznych wokół jąder atomowych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego · Zobacz więcej »

Spektroskopia Ramana

Spektroskopia Ramana (inaczej: spektroskopia ramanowska) - technika spektroskopowa polegająca na pomiarze promieniowania rozproszenia Ramana, tj.

Nowy!!: Chemia organiczna i Spektroskopia Ramana · Zobacz więcej »

Spektroskopia UV-VIS

kompleksu NiCl2(PPh3)2. Widoczne dwa maksima absorpcji, przy 445 i 658 nm Spektroskopia UV-VIS – rodzaj spektroskopii świetlnej, w którym wykorzystuje się promieniowanie elektromagnetyczne leżące w zakresie światła widzialnego ("VIS") oraz bliskiego ultrafioletu ("UV") i bliskiej podczerwieni (długość fali od 200 nm do 1100 nm).

Nowy!!: Chemia organiczna i Spektroskopia UV-VIS · Zobacz więcej »

Spektroskopia w podczerwieni

Widma IR butanolu aniliny Spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia IR (z ang. infrared spectroscopy) – rodzaj spektroskopii, w której stosuje się promieniowanie podczerwone.

Nowy!!: Chemia organiczna i Spektroskopia w podczerwieni · Zobacz więcej »

Spirany

Wzór spiro5.5undekanu Spirany – grupa związków organicznych, których cząsteczki zawierają dwa pierścienie o wspólnym atomie węgla i leżą w płaszczyznach do siebie prostopadłych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Spirany · Zobacz więcej »

Stechiometria

Stechiometria – dział chemii zajmujący się stosunkami ilościowymi przemian związków chemicznych zachodzących w czasie reakcji chemicznych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Stechiometria · Zobacz więcej »

Stereochemia

Stereochemia - dział chemii zajmujący się badaniem trójwymiarowej struktury cząsteczek i jej wpływem na własności tych cząsteczek.

Nowy!!: Chemia organiczna i Stereochemia · Zobacz więcej »

Stopień nienasycenia

Stopień nienasycenia (S) – liczba informująca o sumarycznej liczbie pierścieni i wiązań π w strukturze związku organicznego.

Nowy!!: Chemia organiczna i Stopień nienasycenia · Zobacz więcej »

Stopień polimeryzacji

Stopień polimeryzacji to liczba określająca z ilu merów jest przeciętnie zbudowany łańcuch danego polimeru.

Nowy!!: Chemia organiczna i Stopień polimeryzacji · Zobacz więcej »

Sublimacja

Sublimacja – przemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego.

Nowy!!: Chemia organiczna i Sublimacja · Zobacz więcej »

Substancje barwiące

Pigment kobaltowy Substancje barwiące – substancje nadające barwę innej substancji pozbawionej barwy (przezroczystej, białej lub szarej) lub też zmieniające barwę substancji posiadającej już jakąś barwę.

Nowy!!: Chemia organiczna i Substancje barwiące · Zobacz więcej »

Symbolika chemiczna

Chemia posługuje się specyficzną symboliką do opisu cząsteczek i reakcji chemicznych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Symbolika chemiczna · Zobacz więcej »

Synteza asymetryczna

Synteza asymetryczna - reakcja chemiczna, w której następuje wytworzenie nowego centrum stereogenicznego o ustalonej konfiguracji absolutnej.

Nowy!!: Chemia organiczna i Synteza asymetryczna · Zobacz więcej »

Synteza organiczna

Synteza organiczna – dział chemii organicznej.

Nowy!!: Chemia organiczna i Synteza organiczna · Zobacz więcej »

Synteza totalna

Synteza totalna - kompletna synteza złożonych związków chemicznych wychodząca od możliwie jak najprostszych substratów, takich jak gaz syntezowy, woda, powietrze i substratów ropopochodnych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Synteza totalna · Zobacz więcej »

Synton

Synton to jednostka strukturalna w cząsteczce, którą można wytworzyć lub ułożyć w wyniku znanych lub możliwych do wyobrażenia syntez.

Nowy!!: Chemia organiczna i Synton · Zobacz więcej »

Szereg homologiczny

Wzór strukturalny i model grupy metylenowej Szereg homologiczny – zbiór związków chemicznych o zbliżonej budowie chemicznej i własnościach, które daje się zapisać wspólnym wzorem sumarycznym.

Nowy!!: Chemia organiczna i Szereg homologiczny · Zobacz więcej »

Taktyczność polimerów

Polipropylen '''ataktyczny''' (o strukturze nieuporządkowanej) Polipropylen '''izotaktyczny''' Polipropylen '''syndiotaktyczny''' Taktyczność – ogólna nazwa na stereoregularność głównych łańcuchów polimerów.

Nowy!!: Chemia organiczna i Taktyczność polimerów · Zobacz więcej »

Terpenoidy

Terpenoidy – jest to grupa związków organicznych, będących pochodnymi terpenów zawierające dodatkowe grupy funkcyjne, np.

Nowy!!: Chemia organiczna i Terpenoidy · Zobacz więcej »

Tetrahydrofuran

Tetrahydrofuran (THF, nazwa systematyczna: oksolan) – organiczny związek chemiczny z grupy eterów cyklicznych, będący pochodną furanu.

Nowy!!: Chemia organiczna i Tetrahydrofuran · Zobacz więcej »

Tiofen

Tiofen, tiofuran – organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych związków aromatycznych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Tiofen · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Chemia organiczna i Tlen · Zobacz więcej »

Toluen

Toluen (metylobenzen) – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów aromatycznych, stosowany często jako rozpuszczalnik organiczny.

Nowy!!: Chemia organiczna i Toluen · Zobacz więcej »

Topnienie

Topnienie lodu w przyspieszonym tempie (rzeczywisty czas trwania procesu 50 min) Topnienie – przemiana fazowa polegająca na przejściu substancji ze stanu stałego w stan ciekły.

Nowy!!: Chemia organiczna i Topnienie · Zobacz więcej »

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne – materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np.

Nowy!!: Chemia organiczna i Tworzywa sztuczne · Zobacz więcej »

Używka

Używka – substancja wywierająca określony wpływ na organizm (najczęściej na ośrodkowy układ nerwowy) lub produkt zawierający takie substancje, na przykład.

Nowy!!: Chemia organiczna i Używka · Zobacz więcej »

Utlenianie

Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy (co jest równoważne z oddaniem elektronów).

Nowy!!: Chemia organiczna i Utlenianie · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Chemia organiczna i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Węglowodany

Węglowodany, cukry, cukrowce, sacharydy – organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla oraz wodoru i tlenu, zazwyczaj w stosunku H:O.

Nowy!!: Chemia organiczna i Węglowodany · Zobacz więcej »

Węglowodory

etylen, benzen, cykloheksan, heksan (kolor szary – atomy węgla, kolor biały – atomy wodoru) Węglowodory – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru.

Nowy!!: Chemia organiczna i Węglowodory · Zobacz więcej »

Węglowodory aromatyczne

Węglowodory aromatyczne, areny (w skrócie: WA) – cykliczne węglowodory spełniające warunki aromatyczności.

Nowy!!: Chemia organiczna i Węglowodory aromatyczne · Zobacz więcej »

Wiązanie jonowe

Wiązanie jonowe (wiązanie elektrowalencyjne, wiązanie heteropolarne, wiązanie biegunowe) – rodzaj wiązania chemicznego, którego istotą jest elektrostatyczne oddziaływanie między jonami o różnoimiennych ładunkach.

Nowy!!: Chemia organiczna i Wiązanie jonowe · Zobacz więcej »

Wiązanie kowalencyjne

wodoru Wiązanie kowalencyjne w cząsteczce fluoru Wiązanie kowalencyjne – rodzaj wiązania chemicznego.

Nowy!!: Chemia organiczna i Wiązanie kowalencyjne · Zobacz więcej »

Wiązanie wielokrotne

Wiązanie wielokrotne – wiązanie chemiczne między dwoma atomami, w którym bierze udział więcej niż jedna para elektronowa.

Nowy!!: Chemia organiczna i Wiązanie wielokrotne · Zobacz więcej »

Wiązanie wodorowe

Wiązanie wodorowe obecne w ciekłej wodzie Wiązanie wodorowe, mostek wodorowy – rodzaj oddziaływania elektrostatycznego między atomem wodoru i atomem elektroujemnym zawierającym wolne pary elektronowe.

Nowy!!: Chemia organiczna i Wiązanie wodorowe · Zobacz więcej »

William Henry Perkin

William Henry Perkin (ur. 12 marca 1838 East End w Londynie, zm. 14 lipca 1907 tamże) − brytyjski chemik, twórca pierwszego barwnika syntetycznego, moweiny.

Nowy!!: Chemia organiczna i William Henry Perkin · Zobacz więcej »

Witalizm

Witalizm – hipoteza biologiczna zakładająca, że w zjawiskach życiowych są obecne siły witalne (niematerialne, niefizyczne – łac. vis vitalis, fr. elan vitale), a fizykochemiczny opis organizmów jest niewyczerpujący.

Nowy!!: Chemia organiczna i Witalizm · Zobacz więcej »

Witamina B12

Witamina B12, kobalamina – organiczny związek chemiczny zawierający kobalt jako atom centralny.

Nowy!!: Chemia organiczna i Witamina B12 · Zobacz więcej »

Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

Nowy!!: Chemia organiczna i Woda · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Chemia organiczna i Wodór · Zobacz więcej »

XIX wiek

XVIII wiek XX wiek Lata 1800-1809 Lata 1810-1819 Lata 20. Lata 30. Lata 40. Lata 50. Lata 60. Lata 70. Lata 80. Lata 90. 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 ----.

Nowy!!: Chemia organiczna i XIX wiek · Zobacz więcej »

XX wiek

XIX wiek XXI wiek Lata 1900–1909 Lata 1910–1919 Lata 20. Lata 30. Lata 40. Lata 50. Lata 60. Lata 70. Lata 80. Lata 90. 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ----.

Nowy!!: Chemia organiczna i XX wiek · Zobacz więcej »

Zasady

Zasady – jedna z podstawowych obok kwasów i soli grup związków chemicznych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Zasady · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Chemia organiczna i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

Związki heterocykliczne

Związki heterocykliczne: pirydyna, puryna, furan Związki heterocykliczne – szeroka klasa pierścieniowych związków chemicznych, w których co najmniej jeden układ cykliczny zawiera jeden lub więcej atomów pierwiastków innych niż węgiel.

Nowy!!: Chemia organiczna i Związki heterocykliczne · Zobacz więcej »

Związki kompleksowe

Związki kompleksowe, związki koordynacyjne, skrótowo kompleksy – związki chemiczne zawierające co najmniej jeden atom centralny, otoczony przez inne atomy lub grupy atomów, zwane ligandami, przy czym co najmniej jedno wiązanie atomu centralnego z ligandem ma charakter wiązania koordynacyjnego.

Nowy!!: Chemia organiczna i Związki kompleksowe · Zobacz więcej »

Związki metaloorganiczne

Związki metaloorganiczne – organiczne związki chemiczne, zawierające przynajmniej jedno wiązanie kowalencyjne pomiędzy atomem metalu i atomem węgla grupy organicznej.

Nowy!!: Chemia organiczna i Związki metaloorganiczne · Zobacz więcej »

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi, tj.

Nowy!!: Chemia organiczna i Związki nieorganiczne · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Chemia organiczna i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Związki policykliczne

Związki policykliczne (związki wielopierścieniowe) – związki chemiczne zawierające więcej niż jeden układ cykliczny (pierścień).

Nowy!!: Chemia organiczna i Związki policykliczne · Zobacz więcej »

Zwierzęta

Zwierzęta (łac. zwierzęta – animalia; gr. zwierzę – ζώο, trb. zoo) – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się.

Nowy!!: Chemia organiczna i Zwierzęta · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »