Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Chromosom 17

Indeks Chromosom 17

thumb Chromosom 17 – jeden z 23 parzystych chromosomów człowieka.

31 kontakty: BRCA1, Chemokiny, Choroba Alexandra, Choroba Canavan, Choroba Charcota-Mariego-Tootha, Choroba Naxos, Chromosom, Cukrzyca typu MODY, Galaktozemia, Gen, GFAP, Kwas deoksyrybonukleinowy, Nature, Nerwiakowłókniakowatość typu 1, Neurofibromina 1, Niskorosłość MULIBREY, P53, Para zasad, PMP22, Rak pęcherza moczowego, Rak sutka, SHBG, Trombastenia Glanzmanna, Wrodzona łamliwość kości, Zespół Andersen-Tawila, Zespół Bernarda-Souliera, Zespół Birt-Hogg-Dubé, Zespół Ehlersa-Danlosa, Zespół Li-Fraumeni, Zespół Smith-Magenis, Zespół Ushera.

BRCA1

Lokalizacja genu BRCA1 zaznaczona na zielono BRCA1 – ludzki gen supresorowy znajdujący się na długim ramieniu 17 chromosomu w locus 17q21.

Nowy!!: Chromosom 17 i BRCA1 · Zobacz więcej »

Chemokiny

Chemokiny, cytokiny chemotaktyczne – występująca u wszystkich kręgowców oraz niektórych wirusów i bakterii, rodzina kilkudziesięciu niskocząsteczkowych białek, należących do cytokin, która odgrywa ważną rolę w wielu procesach chorobowych, ale także w prawidłowym fukcjonowaniu organizmu.

Nowy!!: Chromosom 17 i Chemokiny · Zobacz więcej »

Choroba Alexandra

Choroba Alexandra (ang. Alexander disease) – rzadka, genetycznie uwarunkowana, postępująca i śmiertelna choroba ośrodkowego układu nerwowego, należąca do szerszej grupy chorób neurodegeneracyjnych, a dokładniej do leukodystrofii.

Nowy!!: Chromosom 17 i Choroba Alexandra · Zobacz więcej »

Choroba Canavan

Choroba Canavan (zwyrodnienie gąbczaste układu nerwowego, leukodystrofia gąbczasta, choroba Canavan-van Bogaerta-Bertranda) – uwarunkowana genetycznie, dziedziczona w sposób autosomalnie recesywny, zwyrodnieniowa choroba układu nerwowego z początkiem w okresie prenatalnym.

Nowy!!: Chromosom 17 i Choroba Canavan · Zobacz więcej »

Choroba Charcota-Mariego-Tootha

thumb Choroba Charcota-Mariego-Tootha (dziedziczne neuropatie ruchowo-czuciowe, ang. hereditary motor and sensory neuropathy, HMSN, Charcot-Marie-Tooth disease, CMT) – grupa chorób o charakterze dziedzicznych neuropatii.

Nowy!!: Chromosom 17 i Choroba Charcota-Mariego-Tootha · Zobacz więcej »

Choroba Naxos

thumb Choroba Naxos (ang. Naxos disease, mal de Naxos) – choroba genetyczna o dziedziczeniu autosomalnym recesywnym, powodująca arytmogenną dysplazję prawej komory i objawy ze strony skóry i jej przydatków: rogowiec dłoni i stóp oraz niezwykłe, wełniste włosy.

Nowy!!: Chromosom 17 i Choroba Naxos · Zobacz więcej »

Chromosom

Chromosom submetacentryczny: 1 – chromatyda 2 – centromer – miejsce złączenia dwóch chromatyd 3 – ramię krótkie 4 – ramię długie Kolejne stopnie upakowania materiału genetycznego Chromosom – forma organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórki.

Nowy!!: Chromosom 17 i Chromosom · Zobacz więcej »

Cukrzyca typu MODY

Cukrzyca typu MODY (MODY – akronim od ang. Maturity Onset Diabetes of the Young) – grupa rzadkich i uwarunkowanych genetycznie postaci cukrzycy, których objawy pojawiają się u osób w wieku 15-35 lat, a ich przebieg kliniczny jest zbliżony do cukrzycy typu 2.

Nowy!!: Chromosom 17 i Cukrzyca typu MODY · Zobacz więcej »

Galaktozemia

Galaktozemia – choroba genetyczna, dziedziczona w sposób autosomalnie recesywny, objawiającą się niemożnością przekształcenia galaktozy w glukozę.

Nowy!!: Chromosom 17 i Galaktozemia · Zobacz więcej »

Gen

Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – pojęcie teoretyczne stosowane w wielu działach biologii oraz innych dziedzinach wiedzy.

Nowy!!: Chromosom 17 i Gen · Zobacz więcej »

GFAP

Kwaśne białko włókienkowe (GFAP z ang. Glial fibrillary acidic protein) – białko filamentów pośrednich, występujące w komórkach glejowych, m.in.

Nowy!!: Chromosom 17 i GFAP · Zobacz więcej »

Kwas deoksyrybonukleinowy

wiązania wodorowe) Widełki replikacyjne DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z), daw.

Nowy!!: Chromosom 17 i Kwas deoksyrybonukleinowy · Zobacz więcej »

Nature

Nature – jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych.

Nowy!!: Chromosom 17 i Nature · Zobacz więcej »

Nerwiakowłókniakowatość typu 1

thumb Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (neurofibromatoza typu 1, choroba von Recklinghausena, zespół Recklinghausena, ang. neurofibromatosis type I, NF1) – choroba genetyczna o dziedziczeniu autosomalnym dominującym, należąca do grupy fakomatoz.

Nowy!!: Chromosom 17 i Nerwiakowłókniakowatość typu 1 · Zobacz więcej »

Neurofibromina 1

thumb Neurofibromina 1 (neurofibromin 1, NF1) – białko kodowane przez gen NF1 w locus 17q11.2.

Nowy!!: Chromosom 17 i Neurofibromina 1 · Zobacz więcej »

Niskorosłość MULIBREY

Niskorosłość MULIBREY (zespół Perheentupy, ang. MULIBREY nanism, muscle-liver-brain-eye nanism, MUL, Perheentupa syndrome) – rzadka choroba genetyczna opisana po raz pierwszy w Finlandii.

Nowy!!: Chromosom 17 i Niskorosłość MULIBREY · Zobacz więcej »

P53

200px Białko p53 – czynnik transkrypcyjny o własnościach supresora nowotworowego.

Nowy!!: Chromosom 17 i P53 · Zobacz więcej »

Para zasad

Komplementarność zasad w DNA Komplementarność zasad w RNA Wiązania wodorowe pary AT Wiązania wodorowe pary GC Para zasad (pz lub bp z en base pair) – w biologii molekularnej są to dwie komplementarne, połączone wiązaniami wodorowymi zasady azotowe nukleotydów dwóch różnych nici kwasu nukleinowego.

Nowy!!: Chromosom 17 i Para zasad · Zobacz więcej »

PMP22

PMP22 – białko mieliny obwodowej.

Nowy!!: Chromosom 17 i PMP22 · Zobacz więcej »

Rak pęcherza moczowego

Rak pęcherza moczowego (ang. bladder cancer) – pierwotny nowotwór złośliwy pęcherza moczowego pochodzenia nabłonkowego.

Nowy!!: Chromosom 17 i Rak pęcherza moczowego · Zobacz więcej »

Rak sutka

Częstość występowania guzów piersi w zależności od lokalizacji (widok prawego sutka) Rak sutka, rak gruczołu sutkowego, potocznie rak piersi (łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór złośliwy gruczołu sutkowego wywodzący się z tkanki nabłonkowej.

Nowy!!: Chromosom 17 i Rak sutka · Zobacz więcej »

SHBG

SHBG (ang. sex hormone binding globulin) – glikoproteina wiążące hormony płciowe, syntetyzowana w wątrobie.

Nowy!!: Chromosom 17 i SHBG · Zobacz więcej »

Trombastenia Glanzmanna

Trombastenia Glanzmanna (ang. Glanzmann's thrombasthenia) – wrodzony defekt czynności płytek krwi polegający na zaburzeniu syntezy kompleksu glikoprotein IIb/IIIa (GPIIb/GPIIIa), zlokalizowanego na błonie trombocytu, będącego receptorem dla fibrynogenu, fibronektyny, trombospondyny i czynnika von Willebranda.

Nowy!!: Chromosom 17 i Trombastenia Glanzmanna · Zobacz więcej »

Wrodzona łamliwość kości

Zdjęcie rentgenowskie przedramion dorosłej pacjentki z ''osteogenesis imperfecta'' typu V Wrodzona łamliwość kości (samoistna łamliwość kości, kostnienie niezupełne, łac. osteogenesis imperfecta, ang. osteogenesis imperfecta, OI) – grupa chorób uwarunkowanych genetycznie, polegających na zaburzeniach w prawidłowej budowie kolagenu (głównego składnika tkanki łącznej).

Nowy!!: Chromosom 17 i Wrodzona łamliwość kości · Zobacz więcej »

Zespół Andersen-Tawila

Zespół Andersen-Tawila (ang. Andersen-Tawil syndrome) – choroba genetyczna, stanowiąca jeden z typów zespołu wydłużonego QT.

Nowy!!: Chromosom 17 i Zespół Andersen-Tawila · Zobacz więcej »

Zespół Bernarda-Souliera

Zespół Bernarda-Souliera (ang. Bernard-Soulier syndrome, BSS, giant platelet syndrome) – rzadka, genetycznie uwarunkowana choroba spowodowana mutacją w genie kodującym białko GP1Bα związane z kompleksem receptora vWF-GPIb.

Nowy!!: Chromosom 17 i Zespół Bernarda-Souliera · Zobacz więcej »

Zespół Birt-Hogg-Dubé

Zespół Birt-Hogg-Dubé (ang. Birt-Hogg-Dubé syndrome, BHD, fibrofolliculomas with trichodiscomas and acrochordons, Hornstein-Knickenberg syndrome) – rzadka choroba genetyczna o dziedziczeniu autosomalnym dominującym, charakteryzująca się nienowotworowymi guzami skóry twarzy, klatki piersiowej i szyi, wywodzącymi się z komórek mieszków włosowych - włókniakoziarniczakami (fibrofolliculomata), torbielami płuc, skłonnością do samoistnej odmy opłucnowej, a także predyspozycją do guzów nowotworowych, zwłaszcza raka nerki.

Nowy!!: Chromosom 17 i Zespół Birt-Hogg-Dubé · Zobacz więcej »

Zespół Ehlersa-Danlosa

Ryciny przedstawiające ruchy, jakie mogą wykonać osoby z zespołem Ehlersa-Danlosa Niebieskawe twardówki u 4-letniej dziewczynki z rozpoznaniem VI typu EDS. Pacjentka miała też krótkowzroczność i stożek rogówki Zespół Ehlersa-Danlosa, EDS (od ang. Ehlers-Danlos syndrome) – grupa chorób genetycznych charakteryzująca się nadmierną elastycznością skóry oraz stawów, z często współistniejącym utrudnionym gojeniem się ran.

Nowy!!: Chromosom 17 i Zespół Ehlersa-Danlosa · Zobacz więcej »

Zespół Li-Fraumeni

Zespół Li-Fraumeni (zespół Li-Fraumeni 1, ang. Li-Fraumeni syndrome, LFS, LFS1) – rzadki, uwarunkowany genetycznie zespół predyspozycji do nowotworów.

Nowy!!: Chromosom 17 i Zespół Li-Fraumeni · Zobacz więcej »

Zespół Smith-Magenis

Zespół Smith-Magenis (ang. Smith-Magenis syndrome, SMS) – zespół wad wrodzonych, spowodowany delecją prążka 17p11.2.

Nowy!!: Chromosom 17 i Zespół Smith-Magenis · Zobacz więcej »

Zespół Ushera

Zespół Ushera – względnie bardzo rzadka choroba genetyczna, która powstaje w wyniku mutacji jednego z 10 genów typowych dla tej choroby.

Nowy!!: Chromosom 17 i Zespół Ushera · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »