Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Cyjanki

Indeks Cyjanki

Cyjanki – związki chemiczne, sole kwasu cyjanowodorowego, które zawierają anion cyjankowy (CN−).

26 kontakty: Akrylonitryl, Anion, Blok d, Cyjanek potasu, Cyjanowodór, Enzymy, Galwanotechnika, Hartowanie, Insektycydy, Lek, Ligand (chemia), Miedź, Nawozy mineralne, Nitryle, Potas, Rafinacja, Ruda, Sole, Srebro, Substancje barwiące, Toksyczność, Trucizna, Tworzywa sztuczne, Złoto, Związek chemiczny, Związki kompleksowe.

Akrylonitryl

Akrylonitryl, ACN – organiczny związek chemiczny z grupy nitryli, stosowany głównie jako monomer do syntezy poliakrylonitrylu, jego kopolimerów oraz jako ważny substrat w wielu innych syntezach organicznych.

Nowy!!: Cyjanki i Akrylonitryl · Zobacz więcej »

Anion

Anion – jon o ładunku ujemnym (-). Anion to każde indywiduum chemiczne, w którym występuje nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Cyjanki i Anion · Zobacz więcej »

Blok d

4 (fioletowy). Blok d (metale przejściowe, pierwiastki przejściowe) – grupa pierwiastków chemicznych w układzie okresowym, obejmująca grupy poboczne układu okresowego, tj.

Nowy!!: Cyjanki i Blok d · Zobacz więcej »

Cyjanek potasu

Cyjanek potasu (potocznie: cyjanek) – nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu cyjanowodorowego.

Nowy!!: Cyjanki i Cyjanek potasu · Zobacz więcej »

Cyjanowodór

Cyjanowodór, HCN – nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z wodoru, węgla i azotu, będący bezbarwną, lotną i silnie trującą cieczą o zapachu gorzkich migdałów (który może być jednak niewyczuwalny przez niektóre osoby).

Nowy!!: Cyjanki i Cyjanowodór · Zobacz więcej »

Enzymy

lipidowych cząsteczek sygnałowych Enzymy (z gr. ἔνζυμον, od ἔν en ‘w’ i ζύμη dzýmē ‘zaczyn (za)kwas’) – wielkocząsteczkowe, w większości białkoweWiększość słowników, leksykonów i encyklopedii definiuje enzymy jako cząsteczki białkowe.

Nowy!!: Cyjanki i Enzymy · Zobacz więcej »

Galwanotechnika

Galwanotechnika - dział techniki zajmujący się teoretycznymi aspektami oraz praktycznymi metodami elektrolitycznego wytwarzania powłok na rozmaitych podłożach.

Nowy!!: Cyjanki i Galwanotechnika · Zobacz więcej »

Hartowanie

Hartowanie – rodzaj obróbki cieplnej materiału polegający na nagrzaniu danego materiału do odpowiedniej temperatury zwanej temperaturą hartowania, wytrzymaniu w tej temperaturze przez czas konieczny do przebudowy struktury wewnętrznej materiału (głównie przemian fazowych) oraz następnym odpowiednio szybkim schłodzeniu.

Nowy!!: Cyjanki i Hartowanie · Zobacz więcej »

Insektycydy

Insektycydy, środki owadobójcze (łac. insecta, owady + caedo, zabijam) – substancje z grupy pestycydów używane do zwalczania szkodników w uprawach rolnych, lasach, w magazynach z żywnością, a także w mieszkaniach.

Nowy!!: Cyjanki i Insektycydy · Zobacz więcej »

Lek

Lek, termin ustawowy: produkt leczniczy – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzania do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce.

Nowy!!: Cyjanki i Lek · Zobacz więcej »

Ligand (chemia)

Ligand, addend – atom, cząsteczka lub anion w związkach kompleksowych, który jest przyłączony bezpośrednio do atomu centralnego lub kationu centralnego, zwanego centrum koordynacji albo rdzeniem kompleksu.

Nowy!!: Cyjanki i Ligand (chemia) · Zobacz więcej »

Miedź

Miedź (Cu) – pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych układu okresowego.

Nowy!!: Cyjanki i Miedź · Zobacz więcej »

Nawozy mineralne

Rozsiewacz nawozów mineralnych podczas pracy Nawozy mineralne – potocznie zwane nawozami sztucznymi, substancje używane w uprawie roślin w celu wzbogacenia gleby w składniki pokarmowe niezbędne dla rozwoju roślin i polepszenie jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Nowy!!: Cyjanki i Nawozy mineralne · Zobacz więcej »

Nitryle

Ogólna budowa nitrylu Nitryle – organiczne związki chemiczne zawierające grupę nitrylową, pochodne cyjanowodoru, o wzorze ogólnym R−C≡N.

Nowy!!: Cyjanki i Nitryle · Zobacz więcej »

Potas

Potas (K) – pierwiastek chemiczny z grupy metali alkalicznych w układzie okresowym i liczbie atomowej 19.

Nowy!!: Cyjanki i Potas · Zobacz więcej »

Rafinacja

Dawna rafineria spirytusu Augusta Franke w Bydgoszczy Rafinacja – oczyszczanie substancji (np. tłuszczów, benzyn) w celu nadania im odpowiednich właściwości, np.

Nowy!!: Cyjanki i Rafinacja · Zobacz więcej »

Ruda

Ruda – kopalina, czyli skała lub minerał, z której uzyskuje się jeden lub więcej składników.

Nowy!!: Cyjanki i Ruda · Zobacz więcej »

Sole

Chlorek sodu wykrystalizowany na ściankach zlewki Sole – związki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą, w wyniku której labilne atomy wodoru kwasu (wszystkie lub ich część) zostają zastąpione innymi atomami lub grupami o ładunku dodatnim.

Nowy!!: Cyjanki i Sole · Zobacz więcej »

Srebro

Łotewska srebrna moneta 5-łatowa, 1931 r. Muzeum Mineralogicznym im. Kazimierza Maślankiewicza we Wrocławiu Srebro (Ag, łac. argentum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym.

Nowy!!: Cyjanki i Srebro · Zobacz więcej »

Substancje barwiące

Pigment kobaltowy Substancje barwiące – substancje nadające barwę innej substancji pozbawionej barwy (przezroczystej, białej lub szarej) lub też zmieniające barwę substancji posiadającej już jakąś barwę.

Nowy!!: Cyjanki i Substancje barwiące · Zobacz więcej »

Toksyczność

Toksyczność – cecha substancji chemicznych polegająca na powodowaniu zaburzeń funkcji lub śmierci komórek żywych, narządów lub całych organizmów po dostaniu się w ich pobliże.

Nowy!!: Cyjanki i Toksyczność · Zobacz więcej »

Trucizna

Dyrektywę 67/548/EWG Trucizna – substancja, która po dostaniu się do organizmu, w określonej dawce, powoduje niekorzystne zaburzenia w jego funkcjonowaniu, inne niekorzystne zmiany w organizmie lub śmierć.

Nowy!!: Cyjanki i Trucizna · Zobacz więcej »

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne – materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np.

Nowy!!: Cyjanki i Tworzywa sztuczne · Zobacz więcej »

Złoto

Złoto (Au, łac. aurum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79.

Nowy!!: Cyjanki i Złoto · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Cyjanki i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

Związki kompleksowe

Związki kompleksowe, związki koordynacyjne, skrótowo kompleksy – związki chemiczne zawierające co najmniej jeden atom centralny, otoczony przez inne atomy lub grupy atomów, zwane ligandami, przy czym co najmniej jedno wiązanie atomu centralnego z ligandem ma charakter wiązania koordynacyjnego.

Nowy!!: Cyjanki i Związki kompleksowe · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Anion cyjankowy, Cyjanek, Cyjanid, Grupa cyjankowa, Jon cyjankowy.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »