Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Cząsteczka

Indeks Cząsteczka

Cząsteczka, molekuła – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym.

52 kontakty: Angstrem, Atmosfera, Atom, Biochemia, Chemia organiczna, Chlorek sodu, Ciało krystaliczne, Ciało stałe, Częstotliwość, Diament, Elektron, Energia (fizyka), Fizyka molekularna, Helowce, Hydrosfera, Jądro atomowe, Jądro Ziemi, Jednostka masy atomowej, Jon, Kinetyczno-molekularna teoria gazów, Kondensat Bosego-Einsteina, Kwarc, Kwas deoksyrybonukleinowy, Makromolekuła, Mechanika kwantowa, Mikroskop sił atomowych, Minerał, Płaszcz ziemski, Pierwiastek chemiczny, Polimery, Poziom energetyczny, Resweratrol, Rezonans chemiczny, Rodniki, Skorupa ziemska, Sole, Stała Plancka, Stan przejściowy, Szkło, Tlen, Układ okresowy pierwiastków, Wiązanie chemiczne, Wiązanie jonowe, Wiązanie kowalencyjne, Wiązanie metaliczne, Wiązanie wodorowe, Widmo częstotliwościowe, Widmo emisyjne, Witamina B2, Wodór, ..., Zurych, Związki organiczne. Rozwiń indeks (2 jeszcze) »

Angstrem

Angstrem – jednostka długości równa 10−10 m. Oznaczenie: Å. Nie jest jednostką układu SI.

Nowy!!: Cząsteczka i Angstrem · Zobacz więcej »

Atmosfera

Górne warstwy atmosfery Ziemi; w tle widoczny zdeformowany przez ugięcie światła obraz Księżyca Atmosfera – gazowa powłoka otaczająca ciało niebieskie o masie wystarczającej do utrzymywania warstwy gazów w wyniku działania grawitacji.

Nowy!!: Cząsteczka i Atmosfera · Zobacz więcej »

Atom

fm – ok. 100 000 razy mniej od rozmiarów chmury elektronowej. Atom – podstawowy składnik materii.

Nowy!!: Cząsteczka i Atom · Zobacz więcej »

Biochemia

Biochemia – nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami (w tym skutkami niedoboru oraz nadmiaru) i przemianami substancji chemicznych w organizmach (z uwzględnieniem aspektów energetycznych).

Nowy!!: Cząsteczka i Biochemia · Zobacz więcej »

Chemia organiczna

Chemia organiczna – dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń.

Nowy!!: Cząsteczka i Chemia organiczna · Zobacz więcej »

Chlorek sodu

Chlorek sodu, NaCl – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków, sól kwasu solnego i sodu.

Nowy!!: Cząsteczka i Chlorek sodu · Zobacz więcej »

Ciało krystaliczne

insuliny Ciało krystaliczne – ciało stałe, w którym cząsteczki (kryształy molekularne), atomy (kryształy kowalencyjne) lub jony (kryształy jonowe) są ułożone w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych.

Nowy!!: Cząsteczka i Ciało krystaliczne · Zobacz więcej »

Ciało stałe

Model budowy krystalicznego ciała stałego Ciało stałe – rodzaj fazy skondensowanej, każda substancja, która nie jest płynna, czyli zachowuje kształt i jest nieściśliwa.

Nowy!!: Cząsteczka i Ciało stałe · Zobacz więcej »

Częstotliwość

Zmiana przebiegu czasowego drgań odpowiadająca wzrostowi częstotliwości Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu.

Nowy!!: Cząsteczka i Częstotliwość · Zobacz więcej »

Diament

Struktura diamentu Polikrystaliczna warstwa diamentowa otrzymana metodą HF-CVD Diament – bardzo rzadki minerał z gromady pierwiastków rodzimych.

Nowy!!: Cząsteczka i Diament · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Cząsteczka i Elektron · Zobacz więcej »

Energia (fizyka)

Uderzenie pioruna jest przykładem przemian energii kuli plazmowej Energia gr. ενεργεια (energeia) – skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii)Leksykon naukowo-techniczny WNT 1984 s. 200Encyklopedia techniki - podstawy techniki WNT 1994 s. 155 jako jego zdolność do wykonania pracyIlustrowana encyklopedia dla wszystkich.

Nowy!!: Cząsteczka i Energia (fizyka) · Zobacz więcej »

Fizyka molekularna

Fizyka molekularna – dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Nowy!!: Cząsteczka i Fizyka molekularna · Zobacz więcej »

Helowce

Helowce (gazy szlachetne) – pierwiastki chemiczne ostatniej, 18 (daw. 0 lub VIII głównej) grupy układu okresowego.

Nowy!!: Cząsteczka i Helowce · Zobacz więcej »

Hydrosfera

Hydrosfera – jedna z geosfer, ogół wód na Ziemi obejmujący wody podziemne i powierzchniowe: rzeki, jeziora, morza, oceany, lodowce i lądolody oraz bagna, a także zawarta w atmosferze i biosferze.

Nowy!!: Cząsteczka i Hydrosfera · Zobacz więcej »

Jądro atomowe

Atom helu (zacieniowany obszar) i jego jądro (powiększenie), czerwone – protony, błękitne - neutrony. Jądro atomowe – konglomerat cząstek elementarnych będący centralną częścią atomu zbudowany z jednego lub więcej protonów i neutronów, zwanych nukleonami.

Nowy!!: Cząsteczka i Jądro atomowe · Zobacz więcej »

Jądro Ziemi

Budowa wnętrza Ziemi Jądro Ziemi (barysfera, nife) – wewnętrzna część Ziemi.

Nowy!!: Cząsteczka i Jądro Ziemi · Zobacz więcej »

Jednostka masy atomowej

Jednostka masy atomowej, dalton, zwyczajowo atomowa jednostka masy, potocznie unit; symbol u (od ang. unit, jednostka) lub Da – będąca jednostką masy stała fizyczna w przybliżeniu równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla 12C.

Nowy!!: Cząsteczka i Jednostka masy atomowej · Zobacz więcej »

Jon

− Jon – atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma niedomiar lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Cząsteczka i Jon · Zobacz więcej »

Kinetyczno-molekularna teoria gazów

Kinetyczno-molekularna teoria gazów — mikroskopowy model budowy gazów, umożliwiający makroskopowy opis ich właściwości przy założeniu bardzo dużej ilości atomów, cząsteczek lub jonów.

Nowy!!: Cząsteczka i Kinetyczno-molekularna teoria gazów · Zobacz więcej »

Kondensat Bosego-Einsteina

pędu (prędkości) musi być odpowiednio większy, aby ich iloczyn był większy niż stała Kondensacja Bosego-Einsteina – efekt kwantowy zachodzący w układach podległych rozkładowi Bosego-Einsteina.

Nowy!!: Cząsteczka i Kondensat Bosego-Einsteina · Zobacz więcej »

Kwarc

Kwarc (dawniej kwarzec) – minerał z gromady krzemianów przestrzennych zbudowany głównie z dwutlenku krzemu.

Nowy!!: Cząsteczka i Kwarc · Zobacz więcej »

Kwas deoksyrybonukleinowy

wiązania wodorowe) Widełki replikacyjne DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z), daw.

Nowy!!: Cząsteczka i Kwas deoksyrybonukleinowy · Zobacz więcej »

Makromolekuła

Makromolekuła (makrocząsteczka, makrodrobina) - cząsteczka chemiczna (molekuła) złożona z więcej niż około 1000 atomów.

Nowy!!: Cząsteczka i Makromolekuła · Zobacz więcej »

Mechanika kwantowa

Max Planck – wprowadzenie do fizyki pojęcia kwantu energii, sformułowanie wzoru E.

Nowy!!: Cząsteczka i Mechanika kwantowa · Zobacz więcej »

Mikroskop sił atomowych

Mikroskop AFM Obraz AFM: rdzeń Pentium MMX CD DVD Dysk twardy 3,2 i 30 Gb obrazowany za pomocą MFM. Mikroskop sił atomowych (ang. atomic force microscope, AFM) – rodzaj mikroskopu ze skanującą sondą (ang. scanning probe microscope, SPM).

Nowy!!: Cząsteczka i Mikroskop sił atomowych · Zobacz więcej »

Minerał

Zbiór różnych minerałów Fluorescencja minerałów Minerał (fr. minéral, od gal. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.

Nowy!!: Cząsteczka i Minerał · Zobacz więcej »

Płaszcz ziemski

Budowa wnętrza Ziemi Płaszcz – warstwa Ziemi o grubości ok.

Nowy!!: Cząsteczka i Płaszcz ziemski · Zobacz więcej »

Pierwiastek chemiczny

Układ okresowy pierwiastków Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia.

Nowy!!: Cząsteczka i Pierwiastek chemiczny · Zobacz więcej »

Polimery

meru przykładowego syntetycznego polimeru organicznego – polipropylenu polisiloksanów RNA – przykładowego polimeru naturalnego Polimery (– wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) – substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami.

Nowy!!: Cząsteczka i Polimery · Zobacz więcej »

Poziom energetyczny

powłokami elektronowymi Poziom energetyczny – energia stanu dostępnego dla cząstki.

Nowy!!: Cząsteczka i Poziom energetyczny · Zobacz więcej »

Resweratrol

Resweratrol – organiczny związek chemiczny, polifenolowa pochodna stilbenu.

Nowy!!: Cząsteczka i Resweratrol · Zobacz więcej »

Rezonans chemiczny

Rezonans chemiczny (mezomeria) – sposób przedstawiania struktury związków chemicznych i innych indywiduów chemicznych za pomocą tzw.

Nowy!!: Cząsteczka i Rezonans chemiczny · Zobacz więcej »

Rodniki

Rodnik metylowy – najprostszy rodnik organiczny pary elektronowe) Rodniki (daw. wolne rodniki) – atomy lub cząsteczki zawierające niesparowane elektrony, czyli charakteryzujące się spinem elektronowym różnym od 0.

Nowy!!: Cząsteczka i Rodniki · Zobacz więcej »

Skorupa ziemska

skał osadowych12. Warstwa bazaltowa13. Warstwa granitowa14. Płaszcz ziemski15. Kierunek wsuwania się płyty oceanicznej pod kontynentalną16. Linia, wzdłuż której następuje wzajemne przemieszczanie się płyt Skorupa ziemska – część litosfery ograniczona od góry atmosferą i hydrosferą, a od dołu granicząca z górną warstwą płaszcza ziemskiego (nieciągłość Mohorovičicia nazywana też nieciągłością Moho).

Nowy!!: Cząsteczka i Skorupa ziemska · Zobacz więcej »

Sole

Chlorek sodu wykrystalizowany na ściankach zlewki Sole – związki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą, w wyniku której labilne atomy wodoru kwasu (wszystkie lub ich część) zostają zastąpione innymi atomami lub grupami o ładunku dodatnim.

Nowy!!: Cząsteczka i Sole · Zobacz więcej »

Stała Plancka

Stała Plancka (oznaczana przez h) – jedna z podstawowych stałych fizycznych.

Nowy!!: Cząsteczka i Stała Plancka · Zobacz więcej »

Stan przejściowy

Stan przejściowy – w opisach mechanizmów reakcji chemicznych – konfiguracja atomów i łączących ich wiązań chemicznych o ściśle określonej geometrii, która teoretycznie występuje w momencie gdy istnieje jednakowe prawdopodobieństwo zajścia reakcji elementarnej w obu kierunkach.

Nowy!!: Cząsteczka i Stan przejściowy · Zobacz więcej »

Szkło

Tektyt jest naturalnym szkłem Żarówka ze szklaną bańką SiO2 jako kryształ – kwarc Szkło – nieorganiczny materiał amorficzny.

Nowy!!: Cząsteczka i Szkło · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Cząsteczka i Tlen · Zobacz więcej »

Układ okresowy pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków (potocznie: tablica Mendelejewa) – zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli, uporządkowanych według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące pierwiastki według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości, zgodnie z prawem okresowości Dmitrija Mendelejewa.

Nowy!!: Cząsteczka i Układ okresowy pierwiastków · Zobacz więcej »

Wiązanie chemiczne

Struktura CrC6H3-2,6-(C6H3-2,6-(CHMe2)2)22 z wiązaniem pięciokrotnym Wiązanie chemiczne – według klasycznej definicji: każde trwałe połączenie dwóch atomów.

Nowy!!: Cząsteczka i Wiązanie chemiczne · Zobacz więcej »

Wiązanie jonowe

Wiązanie jonowe (wiązanie elektrowalencyjne, wiązanie heteropolarne, wiązanie biegunowe) – rodzaj wiązania chemicznego, którego istotą jest elektrostatyczne oddziaływanie między jonami o różnoimiennych ładunkach.

Nowy!!: Cząsteczka i Wiązanie jonowe · Zobacz więcej »

Wiązanie kowalencyjne

wodoru Wiązanie kowalencyjne w cząsteczce fluoru Wiązanie kowalencyjne – rodzaj wiązania chemicznego.

Nowy!!: Cząsteczka i Wiązanie kowalencyjne · Zobacz więcej »

Wiązanie metaliczne

Wiązanie metaliczne – ogólna nazwa dla wszelkich wiązań chemicznych występujących bezpośrednio między atomami metali.

Nowy!!: Cząsteczka i Wiązanie metaliczne · Zobacz więcej »

Wiązanie wodorowe

Wiązanie wodorowe obecne w ciekłej wodzie Wiązanie wodorowe, mostek wodorowy – rodzaj oddziaływania elektrostatycznego między atomem wodoru i atomem elektroujemnym zawierającym wolne pary elektronowe.

Nowy!!: Cząsteczka i Wiązanie wodorowe · Zobacz więcej »

Widmo częstotliwościowe

Widmo częstotliwościowe – rozkład natężeń składowych harmonicznych sygnału w funkcji ich częstotliwości, będąc w efekcie jednym z podstawowych zagadnień przetwarzania sygnałów.

Nowy!!: Cząsteczka i Widmo częstotliwościowe · Zobacz więcej »

Widmo emisyjne

Widmo emisyjne ciągłe wodoru Widmo pasmowo liniowe atomów żelaza Widmo emisyjne – widmo spektroskopowe, które jest obrazem promieniowania elektromagnetycznego, wysyłanego przez ciało.

Nowy!!: Cząsteczka i Widmo emisyjne · Zobacz więcej »

Witamina B2

Witamina B2 (E101, ryboflawina, łac. riboflavinum) – organiczny związek chemiczny, połączenie rybitolu i flawiny.

Nowy!!: Cząsteczka i Witamina B2 · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Cząsteczka i Wodór · Zobacz więcej »

Zurych

XIX-wieczny Zurych Zurych (niem. Zürich; fr. Zurich; wł. Zurigo; romansz Turitg; w miejscowym dialekcie Züri) – miasto w północno-wschodniej Szwajcarii, nad Jeziorem Zuryskim oraz rzekami Limmat oraz wpadającą do pierwszej rzeką Sihl, stolica kantonu Zurychu; największe miasto i główny ośrodek gospodarczy kraju.

Nowy!!: Cząsteczka i Zurych · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Cząsteczka i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Cząsteczki, Molekuła.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »