Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Demokracja szlachecka

Indeks Demokracja szlachecka

Demokracja szlachecka – system panujący w XV i XVI wieku w Królestwie Polskim, a następnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

19 kontakty: Aneks, Gołota, Instrukcje poselskie, Izba Poselska (I Rzeczpospolita), Konstytucja 3 maja, Korona Królestwa Polskiego, Monarcha, Oligarchia magnacka, Przywilej, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Sejm walny, Sejmiki ziemskie, Senat (I Rzeczpospolita), Statuty nieszawskie, Szlachta w Polsce, Władza sądownicza, Władza ustawodawcza, Władza wykonawcza, Wolna elekcja.

Aneks

* Aneks – czasopismo,.

Nowy!!: Demokracja szlachecka i Aneks · Zobacz więcej »

Gołota

Gołota, gołota szlachecka, także szlachta gołota – uboga grupa społeczna legitymująca się szlacheckim rodowodem, lecz nieposiadająca ziemi.

Nowy!!: Demokracja szlachecka i Gołota · Zobacz więcej »

Instrukcje poselskie

Instrukcje poselskie – akty normatywne wydawane w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej przez sejmiki ziemskie, przekazywane posłom na Sejm walny.

Nowy!!: Demokracja szlachecka i Instrukcje poselskie · Zobacz więcej »

Izba Poselska (I Rzeczpospolita)

Zamku Królewskim w Warszawie Nowa Izba Poselska na Zamku Królewskim w Warszawie. Po wojnie sala została odtworzona jako jednokondygnacyjna Połączony Senat i Izba Poselska w czasach Zygmunta III Wazy Połączony Senat i Izba Poselska w czasach Augusta II Mocnego Izba Poselska – izba niższa Sejmu walnego w I Rzeczypospolitej, wyłoniona po raz pierwszy na sejmie w Piotrkowie w 1493 jako reprezentacja szlachty wybierana na sejmikach ziemskich.

Nowy!!: Demokracja szlachecka i Izba Poselska (I Rzeczpospolita) · Zobacz więcej »

Konstytucja 3 maja

Rzeczpospolita w latach 1789–1792, po zrzuceniu protektoratu Rosji Jana Piotra Norblina Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku Sala Senatorska, widok współczesny Jan Matejko, ''Konstytucja 3 Maja 1791 roku'', 1891 Król Stanisław August Poniatowski, jeden z autorów Konstytucji 3 maja Ignacy Potocki, wniósł wielki wkład w redakcję ostatecznego kształtu Konstytucji 3 maja Adam Stanisław Krasiński (biskup kamieniecki), jeden z twórców Konstytucji 3 maja Medal wybity w 1791 z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja Kopia Konstytucji 3 maja eksponowana w Sali Senatorskiej Medale wybite z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja Daniela Chodowieckiego Konstytucja 3 maja''. Konstytucja 3 maja, właśc.

Nowy!!: Demokracja szlachecka i Konstytucja 3 maja · Zobacz więcej »

Korona Królestwa Polskiego

Korona Królestwa Polskiego (łac. Corona Regni Poloniae), w skrócie Królestwo Polskie, Korona – obszar ziem podległych władzy wybieralnych królów polskich od roku 1386 (wybór i koronacja Władysława Jagiełły) do roku 1795 (abdykacji Stanisława Augusta Poniatowskiego).

Nowy!!: Demokracja szlachecka i Korona Królestwa Polskiego · Zobacz więcej »

Monarcha

Monarcha – osoba będąca głową państwa w państwie o ustroju monarchicznym.

Nowy!!: Demokracja szlachecka i Monarcha · Zobacz więcej »

Oligarchia magnacka

Oligarchia magnacka – termin używany przez polskich historyków na określenie etapu w dziejach ustroju I Rzeczypospolitej, kiedy to w ramach formalnie funkcjonującej demokracji szlacheckiej faktyczną dominację w państwie uzyskało kilka rodów magnackich lub grupa magnatów dominujących w życiu politycznym państwa.

Nowy!!: Demokracja szlachecka i Oligarchia magnacka · Zobacz więcej »

Przywilej

Stanisława Sarnickiego ''Statuta i metryka przywilejów koronnych'' z 1594 Przywilej, łac. privilegium – prawo (dokument) lub ugoda w prawie nadane przez monarchę określonej grupie społecznej (stanowi) obowiązujące na danej ziemi lub w całym kraju (przywilej generalny).

Nowy!!: Demokracja szlachecka i Przywilej · Zobacz więcej »

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Gęstość zaludnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów według spisu ludności z 1790 roku Akt Unii Lubelskiej 1 lipca 1569 roku, akt ustanawiający Rzeczpospolitą Obojga Narodów rolce sztokholmskiej z XVII wieku Rewers 15 dukatów Zygmunta III Wazy z 1617 z herbem królewskim. W otoku napis: MAGNVS DVX LITVAniae RVSsiae PRVSsiae MASoviae SAMogitiae LIVONiae ZC Kurlandia – lenno Rzeczypospolitej Zasięg terytorialny Rzeczypospolitej w 1701 roku Podział administracyjny Rzeczypospolitej, stan prawny na rok 1619 Posiadłości ziemskie polskich rodów magnackich w XVI-XVII wieku miasta królewskie Rzeczypospolitej Obojga Narodów Jan Matejko, Unia lubelska Jan Matejko, ''Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. Elekcja 1573'' Jan Matejko, ''Konstytucja 3 maja'' 1791 Quincunx'' z 1564 Rzeczpospolita, w XVIII wieku oficjalnie określana również jako Rzeczpospolita Polska (lit. Respublika, biał. Рэч Паспалітая, ukr. Річ Посполита, ros. Речь Посполитая, rus. Рѣчь Посполита, łac. Res Publica), także: Rzeczpospolita Obojga Narodów, Rzeczpospolita Królestwa Polskiego (łac. Res publica regni Polonici), Polska, Królestwo Polskie – państwo złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej.

Nowy!!: Demokracja szlachecka i Rzeczpospolita Obojga Narodów · Zobacz więcej »

Sejm walny

* Sejm walny I Rzeczypospolitej.

Nowy!!: Demokracja szlachecka i Sejm walny · Zobacz więcej »

Sejmiki ziemskie

Jana Piotra Norblina Sejmiki ziemskie (łac. comitia minora) w dawnej Polsce (od końca XIV wieku) – zjazdy całej szlachty z terenu danej ziemi bądź województwa.

Nowy!!: Demokracja szlachecka i Sejmiki ziemskie · Zobacz więcej »

Senat (I Rzeczpospolita)

Senat i Aleksander Jagiellończyk Jana Herburta ''Statuta y Przywileie Koronne'' z 1570 roku, senatorowie duchowni i świeccy siedzą, posłowie ziemscy stoją z boku Sala Senatu na zamku w Warszawie Jasnej Górze w 1661 Zamku Królewskim w Warszawie Sala senatorska w 1732 roku Senat – izba wyższa dwuizbowego parlamentu I Rzeczypospolitej w latach 1493–1795.

Nowy!!: Demokracja szlachecka i Senat (I Rzeczpospolita) · Zobacz więcej »

Statuty nieszawskie

Statuty nieszawskie 1454 (lub przywileje nieszawskie) – przywileje wydane w listopadzie i grudniu 1454 przez króla Kazimierza IV Jagiellończyka, w czasie wojny trzynastoletniej, dla szlachty poszczególnych ziem Polski.

Nowy!!: Demokracja szlachecka i Statuty nieszawskie · Zobacz więcej »

Szlachta w Polsce

Polska szlachta w mundurach wojewódzkich w XVIII wieku data dostępu.

Nowy!!: Demokracja szlachecka i Szlachta w Polsce · Zobacz więcej »

Władza sądownicza

Władza sądownicza, judykatywa (średn.-łac. iūdicātivus, z) – w monteskiuszowskiej koncepcji trójpodziału władz jedna z podstawowych władz (obok władzy ustawodawczej i wykonawczej) obejmująca rozsądzający spory system organów sądowych.

Nowy!!: Demokracja szlachecka i Władza sądownicza · Zobacz więcej »

Władza ustawodawcza

Władza ustawodawcza, legislatywa, władza prawodawcza – element teorii podziału władz Johna Locke’a, a następnie Monteskiusza.

Nowy!!: Demokracja szlachecka i Władza ustawodawcza · Zobacz więcej »

Władza wykonawcza

Władza wykonawcza, egzekutywa – działalność polegająca na wykonywaniu zadań państwowych mających na celu realizację prawa.

Nowy!!: Demokracja szlachecka i Władza wykonawcza · Zobacz więcej »

Wolna elekcja

Jan Matejko, ''Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. Elekcja'' Jana Piotra Norblina Elekcja Stanisława Augusta'' przedstawiający elekcję Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 na Woli, widoczna szopa senatorska, koło rycerskie z chorągwiami województw Plan pola elekcyjnego na Woli Wolna elekcja – wybór monarchy nieprzestrzegający zasad sukcesji dynastycznej.

Nowy!!: Demokracja szlachecka i Wolna elekcja · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »