Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Depresja wsobna

Indeks Depresja wsobna

Depresja wsobna, depresja inbredowa – obniżenie dostosowania osobników powstałe w wyniku kojarzenia krewniaczego.

14 kontakty: Adaptacja (biologia), Depresja outbredowa, Dostosowanie, Dryf genetyczny, Efekt wąskiego gardła, Efektywna wielkość populacji, Fenotyp, Homozygota, Kojarzenie krewniacze, Mutacja, Odziedziczalność, Płodność, Plenność roślin, Selekcja (zootechnika).

Adaptacja (biologia)

Adaptacja (łac. adaptatio – przystosowanie) – przystosowanie się organizmu poprzez zmianę struktury lub funkcji do życia w nowych dla niego, trwale zmienionych warunkach bytowych lub zewnętrznego stresu.

Nowy!!: Depresja wsobna i Adaptacja (biologia) · Zobacz więcej »

Depresja outbredowa

Żółw błotny, występujący w Polsce na rozproszonych i izolowanych stanowiskach, może być narażony na niekorzystne wpływy pochopnych przesiedleń lub introdukcji osobników hodowlanych Depresja outbredowa (ang. Outbreeding depression) − zjawisko gwałtownego obniżenia się kondycji i dostosowania potomstwa dwojga odległych genetycznie rodziców, np.

Nowy!!: Depresja wsobna i Depresja outbredowa · Zobacz więcej »

Dostosowanie

Dostosowanie ang. fitness – zasadnicze pojęcie w darwinowskim mechanizmie ewolucji drogą doboru naturalnego („przetrwanie najlepiej dostosowanych”, ang. survival of the fittest).

Nowy!!: Depresja wsobna i Dostosowanie · Zobacz więcej »

Dryf genetyczny

Model dryfu genetycznego Dryf genetyczny, dryft genetyczny, zjawisko Wrighta – proces polegający na fluktuacji częstości występowania danego allelu w populacji, nie wynikający z mutacji, migracji ani z doboru naturalnego.

Nowy!!: Depresja wsobna i Dryf genetyczny · Zobacz więcej »

Efekt wąskiego gardła

Efekt wąskiego gardła i wymarcie lub odrodzenie Efekt wąskiego gardła (ang. bottleneck – szyjka butelki) – jeden z mechanizmów neutralnych ewolucji.

Nowy!!: Depresja wsobna i Efekt wąskiego gardła · Zobacz więcej »

Efektywna wielkość populacji

mirungi północnej zwanej dawniej słoniem morskim północnym samice żyją w haremach. Pojedynczy harem zapładnia jeden samiec, w efekcie czego tylko niewielka część samców przystępuje do rozrodu. Oznacza to, że efektywna wielkość populacji, odpowiadająca populacji składającej się tylko z organizmów rozmnażających się, będzie mniejsza od rzeczywistej Efektywna wielkość populacji – wielkość odpowiadająca liczebności populacji, w której wszystkie osobniki przystępują do rozrodu i która zachowuje się pod względem dryfu genetycznego tak samo, jak analizowana rzeczywista populacja.

Nowy!!: Depresja wsobna i Efektywna wielkość populacji · Zobacz więcej »

Fenotyp

Fenotyp (gr. phainomai – przejawiać; typos – wzór, norma) – zespół cech organizmu, włączając w to nie tylko morfologię, lecz również np.

Nowy!!: Depresja wsobna i Fenotyp · Zobacz więcej »

Homozygota

Homozygota – organizm posiadający identyczne allele danego genu (np. aa lub AA) w chromosomach.

Nowy!!: Depresja wsobna i Homozygota · Zobacz więcej »

Kojarzenie krewniacze

Kojarzenie krewniacze, chów wsobny, inbredowanie – kojarzenie zwierząt spokrewnionych przez wspólnych przodków.

Nowy!!: Depresja wsobna i Kojarzenie krewniacze · Zobacz więcej »

Mutacja

Mutacja (łac. mutatio – zmiana) – nagłe, skokowe zmiany materiału genetycznego komórki.

Nowy!!: Depresja wsobna i Mutacja · Zobacz więcej »

Odziedziczalność

Odziedziczalność, wskaźnik odziedziczalności (h^2, ang. heritability) – miara statystyczna, która opisuje proporcję wariancji fenotypowej współzmiennej z wariancją genetyczną w stosunku do ogólnej zmienności w próbie.

Nowy!!: Depresja wsobna i Odziedziczalność · Zobacz więcej »

Płodność

Płodność – zdolność ssaków do rozrodu.

Nowy!!: Depresja wsobna i Płodność · Zobacz więcej »

Plenność roślin

Plenność roślin - zdolność roślin do wytwarzania określonego plonu, czyli użytecznych części przeznaczonych na cele spożywcze, paszowe, przemysłowe lub nawozowe.

Nowy!!: Depresja wsobna i Plenność roślin · Zobacz więcej »

Selekcja (zootechnika)

Selekcja – terminem tym określa się wybór zwierząt o określonych cechach do rozmnażania; jego skutkiem jest zmiana frekwencji genów w populacji.

Nowy!!: Depresja wsobna i Selekcja (zootechnika) · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Depresja inbredowa, Inbreeding depression.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »