Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Dichromian potasu

Indeks Dichromian potasu

Dichromian potasu, K2Cr2O7 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu chromowego i potasu.

42 kontakty: Aldehydy, Chlorek potasu, Chromian potasu, Chromianka, Ciało krystaliczne, Dichromian sodu, Dichromiany, Ekstrakcja, Elektroliza, Environmental Protection Agency, Etanol, Fotografia, Gaz, Izopropanol, Jon, Kwas chromowy, Kwas siarkowy, Kwasy mineralne, Litografia, Nadmanganian potasu, Nadtlenek wodoru, Pentanol, Pirotechnika, Potas, Próba Lehnera, Przemysł chemiczny, Reakcja redoks, Reduktor (chemia), Roztwór, Skala Celsjusza, Sole, Stopień utlenienia, Tlen, Tlenek chromu(III), Układ jednoskośny, Układ trójskośny, Utleniacz, Wodorotlenek potasu, Wodorotlenek sodu, Zasady, Związki nieorganiczne, Związki organiczne.

Aldehydy

Wzór ogólny aldehydów Aldehydy (.

Nowy!!: Dichromian potasu i Aldehydy · Zobacz więcej »

Chlorek potasu

Chlorek potasu (łac. Kalii chloridum) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków, sól potasowa kwasu solnego.

Nowy!!: Dichromian potasu i Chlorek potasu · Zobacz więcej »

Chromian potasu

Chromian potasu, K2CrO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu chromowego i potasu.

Nowy!!: Dichromian potasu i Chromian potasu · Zobacz więcej »

Chromianka

Chromianka, mieszanina chromowa – mieszanina kwasu chromowego ze stężonym kwasem siarkowym.

Nowy!!: Dichromian potasu i Chromianka · Zobacz więcej »

Ciało krystaliczne

insuliny Ciało krystaliczne – ciało stałe, w którym cząsteczki (kryształy molekularne), atomy (kryształy kowalencyjne) lub jony (kryształy jonowe) są ułożone w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych.

Nowy!!: Dichromian potasu i Ciało krystaliczne · Zobacz więcej »

Dichromian sodu

Dichromian sodu, Na2Cr2O7 − nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu chromowego i sodu.

Nowy!!: Dichromian potasu i Dichromian sodu · Zobacz więcej »

Dichromiany

Odczynnik Cornfortha (dichromian pirydyniowy) – silny utleniacz stosowany w chemii organicznej Dichromiany, MCr2O7 – grupa związków chemicznych, sole kwasu dichromowego (H2Cr2O7).

Nowy!!: Dichromian potasu i Dichromiany · Zobacz więcej »

Ekstrakcja

wody Ekstrakcja – wyodrębnianie składnika lub składników mieszanin metodą dyfuzji do cieczy lepiej rozpuszczających te związki chemiczne.

Nowy!!: Dichromian potasu i Ekstrakcja · Zobacz więcej »

Elektroliza

Elektroliza – termin określający wszelkie zmiany struktury chemicznej substancji, zachodzące pod wpływem przyłożonego do niej zewnętrznego napięcia elektrycznego.

Nowy!!: Dichromian potasu i Elektroliza · Zobacz więcej »

Environmental Protection Agency

Emblemat EPA EPA, siedziba główna The Environmental Protection Agency (EPA lub USEPA), Agencja Ochrony Środowiska – agencja federalna Stanów Zjednoczonych działająca w celu ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego.

Nowy!!: Dichromian potasu i Environmental Protection Agency · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Dichromian potasu i Etanol · Zobacz więcej »

Fotografia

Nicéphore’a Niépce’a w 1826 r. Alfonsa Muchę w 1903 r. Fotografia (gr. φως, phōs, D. phōtós – światło; gráphō – piszę, graphein – rysować, pisać; rysowanie za pomocą światła) – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła.

Nowy!!: Dichromian potasu i Fotografia · Zobacz więcej »

Gaz

Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń.

Nowy!!: Dichromian potasu i Gaz · Zobacz więcej »

Izopropanol

Izopropanol (propan-2-ol, alkohol izopropylowy) – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi alifatycznych.

Nowy!!: Dichromian potasu i Izopropanol · Zobacz więcej »

Jon

− Jon – atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma niedomiar lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Dichromian potasu i Jon · Zobacz więcej »

Kwas chromowy

Kwas chromowy, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych.

Nowy!!: Dichromian potasu i Kwas chromowy · Zobacz więcej »

Kwas siarkowy

Kwas siarkowy, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenowych kwasów siarki, jeden z najmocniejszych kwasów – wszystkie układy o mocy większej od kwasu siarkowego 100% nazywa się superkwasami.

Nowy!!: Dichromian potasu i Kwas siarkowy · Zobacz więcej »

Kwasy mineralne

Kwasy mineralne (kwasy nieorganiczne) – nieorganiczne związki chemiczne z grupy kwasów.

Nowy!!: Dichromian potasu i Kwasy mineralne · Zobacz więcej »

Litografia

Kamień litograficzny pokryty rysunkiem Prasa litograficzna Litografia – technika graficzna zaliczana do druku płaskiego, gdzie rysunek przeznaczony do powielania wykonuje się na kamieniu litograficznym, także odbitki wykonane tą techniką.

Nowy!!: Dichromian potasu i Litografia · Zobacz więcej »

Nadmanganian potasu

Nadmanganian potasu (nazwa Stocka: manganian(VII) potasu), KMnO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu nadmanganowego (nieistniejącego w formie wolnej).

Nowy!!: Dichromian potasu i Nadmanganian potasu · Zobacz więcej »

Nadtlenek wodoru

Nadtlenek wodoru (H2O2) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków, jedna z reaktywnych form tlenu.

Nowy!!: Dichromian potasu i Nadtlenek wodoru · Zobacz więcej »

Pentanol

Alkohol amylowy, – grupa organicznych związków chemicznych będących nasyconymi monohydroksylowymi alkoholami alifatycznymi zawierającymi 5 atomów węgla.

Nowy!!: Dichromian potasu i Pentanol · Zobacz więcej »

Pirotechnika

Sztuczne ognie stosowane w przemyśle rozrywkowym Pirotechnika – dział chemii i techniki zajmujący się konstrukcją urządzeń z wykorzystaniem materiałów, które po wzbudzeniu, samodzielnie lub w połączeniu z innymi, poprzez proces reakcji spalania, wywołują efekty optyczne, cieplne, akustyczne, zapalające lub dymne.

Nowy!!: Dichromian potasu i Pirotechnika · Zobacz więcej »

Potas

Potas (K) – pierwiastek chemiczny z grupy metali alkalicznych w układzie okresowym i liczbie atomowej 19.

Nowy!!: Dichromian potasu i Potas · Zobacz więcej »

Próba Lehnera

Próba Lehnera – reakcja charakterystyczna, wykonywana najczęściej podczas analizy kationów i anionów w roztworach wodnych, dzięki której można wykryć aniony chromianowe (CrO42-) i dichromianowe (Cr2O72-).

Nowy!!: Dichromian potasu i Próba Lehnera · Zobacz więcej »

Przemysł chemiczny

kolumny rektyfikacyjne Przemysł chemiczny – jedna z kluczowych gałęzi przemysłu przetwórczego obejmująca.

Nowy!!: Dichromian potasu i Przemysł chemiczny · Zobacz więcej »

Reakcja redoks

Reakcja redoks – każda reakcja chemiczna, w której dochodzi zarówno do redukcji, jak i utleniania.

Nowy!!: Dichromian potasu i Reakcja redoks · Zobacz więcej »

Reduktor (chemia)

Reduktor – pierwiastek lub związek chemiczny (oznaczany symbolem), będący w analizowanej reakcji redoks donorem (dostarczycielem) elektronów.

Nowy!!: Dichromian potasu i Reduktor (chemia) · Zobacz więcej »

Roztwór

4 (fioletowy). Roztwór – jednorodna mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych lub pierwiastków chemicznych.

Nowy!!: Dichromian potasu i Roztwór · Zobacz więcej »

Skala Celsjusza

Skala Celsjusza – skala termometryczna, nazwana od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742.

Nowy!!: Dichromian potasu i Skala Celsjusza · Zobacz więcej »

Sole

Chlorek sodu wykrystalizowany na ściankach zlewki Sole – związki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą, w wyniku której labilne atomy wodoru kwasu (wszystkie lub ich część) zostają zastąpione innymi atomami lub grupami o ładunku dodatnim.

Nowy!!: Dichromian potasu i Sole · Zobacz więcej »

Stopień utlenienia

Stopień utlenienia (liczba utlenienia) – formalna wartość ładunku atomu w związku chemicznym przy założeniu, że wszystkie wiązania chemiczne w danej cząsteczce mają charakter wiązań jonowych.

Nowy!!: Dichromian potasu i Stopień utlenienia · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Dichromian potasu i Tlen · Zobacz więcej »

Tlenek chromu(III)

Tlenek chromu(III), Cr2O3 (inaczej: tlenek chromowy, zieleń chromowa) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków chromu, w którym chrom znajduje się na III stopniu utlenienia.

Nowy!!: Dichromian potasu i Tlenek chromu(III) · Zobacz więcej »

Układ jednoskośny

Układ jednoskośny – układ krystalograficzny, w którym są trzy osie różnej długości, z czego dwie są w stosunku do siebie prostopadłe, a trzecia jest ustawiona skośnie.

Nowy!!: Dichromian potasu i Układ jednoskośny · Zobacz więcej »

Układ trójskośny

Komórka elementarna układu trójskośnego Układ trójskośny – układ krystalograficzny, w którym wszystkie trzy osie mają różną długość i są do siebie ukośnie nachylone.

Nowy!!: Dichromian potasu i Układ trójskośny · Zobacz więcej »

Utleniacz

Utleniacz – pierwiastek lub związek chemiczny (oznaczany symbolem), będący w analizowanej reakcji redoks akceptorem (przyjmującym) elektronów.

Nowy!!: Dichromian potasu i Utleniacz · Zobacz więcej »

Wodorotlenek potasu

Wodorotlenek potasu (potaż żrący), KOH – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, jedna z najsilniejszych zasad.

Nowy!!: Dichromian potasu i Wodorotlenek potasu · Zobacz więcej »

Wodorotlenek sodu

Wodorotlenek sodu (nazwy zwyczajowe: soda żrąca, soda kaustyczna, z, żrący), NaOH – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, należący do najsilniejszych zasad.

Nowy!!: Dichromian potasu i Wodorotlenek sodu · Zobacz więcej »

Zasady

Zasady – jedna z podstawowych obok kwasów i soli grup związków chemicznych.

Nowy!!: Dichromian potasu i Zasady · Zobacz więcej »

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi, tj.

Nowy!!: Dichromian potasu i Związki nieorganiczne · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Dichromian potasu i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Dichromian(VI) potasu, Dwuchromian potasu, K2Cr2O7.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »