Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy

Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NADH – forma zredukowana, NAD+ – forma utleniona) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd pełniący istotną rolę w procesach oddychania komórkowego.

24 kontakty: Adenozyno-5′-monofosforan, Bezwodniki kwasowe, Cholesterol, Cykl Calvina, Dinukleotyd flawinoadeninowy, Elektron, Fosforany, Fotosynteza, Gradient elektrochemiczny, Jon obojnaczy, Koenzymy, Kwasy tłuszczowe, Nukleotydy, Oddychanie komórkowe, Oksydoreduktazy, Proton, Redukcja (chemia), Ryboza, Syntaza ATP, Szlak pentozofosforanowy, Węgiel (pierwiastek), Wiązanie chemiczne, Witamina B3, Związki organiczne.

Adenozyno-5′-monofosforan

Adenozyno-5′-monofosforan (adenozynomonofosforan, AMP) – rybonukleotyd powstający w wyniku przyłączenia reszty fosforanowej do węgla 5′ adenozyny: AMP może również powstawać podczas syntezy ATP z dwóch cząsteczek ADP: lub w wyniku hydrolizy jednego wiązania wysokoenergetycznego ADP: lub w wyniku hydrolizy ATP do AMP i pirofosforanu: Podczas rozpadu RNA powstają monofosforany nukleozydów w tym AMP.

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Adenozyno-5′-monofosforan · Zobacz więcej »

Bezwodniki kwasowe

Bezwodniki kwasowe – grupa związków chemicznych, które w wyniku praktycznej lub teoretycznej reakcji z wodą tworzą kwasy zarówno organiczne jak i nieorganiczne.

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Bezwodniki kwasowe · Zobacz więcej »

Cholesterol

thumb Cholesterol – organiczny związek chemiczny, lipid z grupy steroidów zaliczany także do alkoholi.

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Cholesterol · Zobacz więcej »

Cykl Calvina

Przebieg cyklu Calvina. Czerwone liczby oznaczają liczbę cząsteczek biorących udział w reakcji. Cykl Calvina-Bensona-Basshama (CBB), Cykl Calvina-Bensona, cykl Calvina, redukcyjny cykl węgla, cykl C-3 cykl PCR (PCR – ang. Photosynthetic Carbon Reduction), redukcyjny szlak pentozofosforanowy – cykl biochemiczny który zachodzi w stromie chloroplastów oraz cytoplazmie niektórych bakterii, jest to drugi etap fotosyntezy określany jako faza bezpośrednio niezależna od światła lub faza ciemna fotosyntezy.

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Cykl Calvina · Zobacz więcej »

Dinukleotyd flawinoadeninowy

Dinukleotyd flawinoadeninowy (FAD – forma utleniona, FADH2 – forma zredukowana) – organiczny związek chemiczny złożony z mononukleotydu flawinowego (FMN) (pochodnej ryboflawiny) i adenozynomonofosforanu (AMP).

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Dinukleotyd flawinoadeninowy · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Elektron · Zobacz więcej »

Fosforany

Grupa fosforanowa Fosforany (nazwa systematyczna: tetraoksydofosforany(3−); w systemie Stocka: ortofosforany(V)) – związki chemiczne, pochodne kwasu fosforowego.

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Fosforany · Zobacz więcej »

Fotosynteza

Najczęściej substratami fotosyntezy są dwutlenek węgla i woda, produktami – węglowodany i tlen, a źródłem energii – światło słoneczne barwnik fotosyntetyczny) Fotosynteza (– światło, – łączenie) – biochemiczny proces wytwarzania związków organicznych z materii nieorganicznej, zachodzący w komórkach zawierających chlorofil lub bakteriochlorofil, przy udziale światła.

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Fotosynteza · Zobacz więcej »

Gradient elektrochemiczny

Gradient elektrochemiczny, siła protonomotoryczna, gradient protonowy, ΔμH+ – różnica stężeń wolnych protonów (ΔpH) i ich ładunków (ΔΨ) w poprzek błony biologicznej.

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Gradient elektrochemiczny · Zobacz więcej »

Jon obojnaczy

Wzór aminokwasu przedstawiony w postaci niezjonizowanej (1) oraz jako jon obojnaczy (2) kwasu sulfaminowego Jon obojnaczy, amfijon, zwitterjon, jon dwubiegunowy, związek dipolarny – cząsteczka zawierająca równą liczbę grup zjonizowanych o przeciwnych ładunkach, w związku z czym sama nie jest naładowana dodatnio ani ujemnie.

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Jon obojnaczy · Zobacz więcej »

Koenzymy

Koenzym A Koenzymy – niebiałkowe składniki białek (np. enzymów) niezbędne dla ich aktywności, rodzaj kofaktorów.

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Koenzymy · Zobacz więcej »

Kwasy tłuszczowe

Kwasy tłuszczowe – kwasy monokarboksylowe o wzorze ogólnym R-COOH (R oznacza łańcuch węglowodorowy, a COOH jest grupą karboksylową znajdującą się na końcu tego łańcucha).

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Kwasy tłuszczowe · Zobacz więcej »

Nukleotydy

Nukleotydy – organiczne związki chemiczne z grupy estrów fosforanowych; są estrami nukleozydów i kwasu fosforowego (5'-fosforany nukleozydów).

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Nukleotydy · Zobacz więcej »

Oddychanie komórkowe

Schemat oddychania komórkowego podczas utleniania glukozy Oddychanie komórkowe – wielostopniowy biochemiczny proces utleniania związków organicznych związany z wytwarzaniem energii użytecznej metabolicznie.

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Oddychanie komórkowe · Zobacz więcej »

Oksydoreduktazy

Oksydoreduktazy (EC 1) – klasa enzymów katalizujących reakcje utleniania i redukcji (reakcje redoks).

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Oksydoreduktazy · Zobacz więcej »

Proton

kwarki górne, d – kwark dolny Proton stanowi jądro atomowe wodoru Proton, p (z gr. πρῶτον – "pierwsze") − trwała cząstka subatomowa z grupy barionów o ładunku +1 i masie spoczynkowej równej ok.

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Proton · Zobacz więcej »

Redukcja (chemia)

Redukcja, elektronacja – proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego stopnia utlenienia na niższy.

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Redukcja (chemia) · Zobacz więcej »

Ryboza

Ryboza – organiczny związek chemiczny, pięciowęglowy cukier prosty (pentoza) należący do aldoz (aldopentoza).

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Ryboza · Zobacz więcej »

Syntaza ATP

Schemat syntezy ATP Model budowy syntazy ATP Syntaza ATP, (EC 3.6.3.14) – enzym z grupy syntaz katalizujący reakcję wytwarzania ATP z ADP i fosforanu nieorganicznego Pi.

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Syntaza ATP · Zobacz więcej »

Szlak pentozofosforanowy

Szlak pentozofosforanowy (szlak heksozomonofosforanowy, szlak fosfoglukonianowy) – ciąg reakcji biochemicznych, podczas których glukozo-6-fosforan jest utleniany do rybulozo-5-fosforanu oraz wytwarzany jest NADPH.

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Szlak pentozofosforanowy · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Wiązanie chemiczne

Struktura CrC6H3-2,6-(C6H3-2,6-(CHMe2)2)22 z wiązaniem pięciokrotnym Wiązanie chemiczne – według klasycznej definicji: każde trwałe połączenie dwóch atomów.

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Wiązanie chemiczne · Zobacz więcej »

Witamina B3

Witamina B3 (witamina PP) – wspólna nazwa na określenie dwóch związków: kwasu nikotynowego (niacyny, czyli kwasu 3-pirydynokarboksylowego, pochodnej pirydyny) i jego amidu (nikotynamidu), które dla człowieka są witaminą.

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Witamina B3 · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Dinukleotyd nikotynamidoadeninowy, Fosforan dinukleotydu nikotynamidoadeninowego, Koenzym 1, NAD(P)H, NAD+, NADH, NADH2, NADP, NADP+, NADPH.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »