Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Dobra wiara

Indeks Dobra wiara

Dobra wiara (łac. bona fides, por. bona fide, łac. – „działający w dobrej wierze”) – domniemanie prawne i zarazem jedno z najważniejszych pojęć prawa cywilnego.

11 kontakty: Caveat emptor, Domniemanie, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo cywilne, Prawo podmiotowe, Prawo rzymskie, Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, Sąd, Stosunek prawny, Zasiedzenie.

Caveat emptor

Caveat emptor (łac. „niech kupujący się strzeże”) – ograniczenie zasady dobrej wiary w obrocie handlowym.

Nowy!!: Dobra wiara i Caveat emptor · Zobacz więcej »

Domniemanie

Domniemanie – w języku prawniczym dyrektywa nakazująca przyjęcie, że jest prawdziwym określone twierdzenie (wniosek domniemania), o ile prawdziwym jest inne twierdzenie (przesłanka domniemania, themam probandi).

Nowy!!: Dobra wiara i Domniemanie · Zobacz więcej »

Kodeks cywilny

Na jasnozielono zaznaczono państwa, w których obowiązują kodeksy cywilne albo podobnie nazwane akty prawne Kodeks cywilny (skrót k.c. lub w języku prawniczym kc) – zbiór przepisów z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny.

Nowy!!: Dobra wiara i Kodeks cywilny · Zobacz więcej »

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z 17 listopada 1964, zawierająca zasadniczy trzon polskiego prawa procesowego cywilnego.

Nowy!!: Dobra wiara i Kodeks postępowania cywilnego · Zobacz więcej »

Prawo cywilne

Prawo cywilne (łac. ius civile) – gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.

Nowy!!: Dobra wiara i Prawo cywilne · Zobacz więcej »

Prawo podmiotowe

Prawo podmiotowe – zespół przyznanych uprawnień występujących w określonym stosunku cywilnoprawnym.

Nowy!!: Dobra wiara i Prawo podmiotowe · Zobacz więcej »

Prawo rzymskie

Prawo rzymskie – termin oznaczający najczęściej prawo starożytnego Rzymu, które rozwijało się od czasów prawa zwyczajowego, aż do kodyfikacji Justyniana I Wielkiego (VI wiek n.e.). Prawo rzymskie miało istotny wpływ na rozwój prawodawstwa europejskiego (tzw. recepcja prawa rzymskiego) w postaci prawa powszechnego (ius commune) w średniowieczu, pandektystykę, która osiągnęła swoje apogeum w XIX wieku, a także na współczesną naukę, rozwijaną jako przedmiot uniwersytecki.

Nowy!!: Dobra wiara i Prawo rzymskie · Zobacz więcej »

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – swoisty aspekt mocy prawnej ksiąg wieczystych polegający na tym, że osoba dokonująca czynności prawnej o skutkach rozporządzających (np. zawierająca umowę sprzedaży) z osobą uprawnioną według treści księgi wieczystej (czyli wpisaną do księgi jako właściciel, wieczysty użytkownik lub inny uprawniony) nabywa własność lub inne prawo rzeczowe, choćby stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nie był zgodny z rzeczywistym stanem prawnym - właścicielem był w rzeczywistości kto inny - tylko wtedy jeśli nabywca nie wiedział i nie mógł się dowiedzieć o tej niezgodności.

Nowy!!: Dobra wiara i Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych · Zobacz więcej »

Sąd

Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie Sądu Kasacyjnego Wnętrze sądu (Old Bailey) w Londynie, XIX wiek Warszawie Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych.

Nowy!!: Dobra wiara i Sąd · Zobacz więcej »

Stosunek prawny

Stosunek prawny – regulowany normami prawnymi stosunek społeczny tetyczny (zależność społeczna) między co najmniej dwoma podmiotami prawa.

Nowy!!: Dobra wiara i Stosunek prawny · Zobacz więcej »

Zasiedzenie

Zasiedzenie (łac. usucapio) – sposób nabycia określonego prawa wskutek upływu czasu, jedna z instytucji dawności.

Nowy!!: Dobra wiara i Zasiedzenie · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Bona fide, Bona fides, Dobra wola.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »