Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Doktor (stopień naukowy)

Indeks Doktor (stopień naukowy)

Doktor (łac. doctor, 'nauczyciel, mistrz'; w skrócie: dr) – stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki.

38 kontakty: Białoruś, Doctor honoris causa, Doktor (ujednoznacznienie), Doktorant, Dyscyplina naukowa, Dysertacja, Etyka, Europa kontynentalna, Habilitacja, Jednostka naukowa, Kandydat nauk, Kraje anglosaskie, Lekarz, Licencjat, Lwowska szkoła matematyczna, Magister, Praca dyplomowa, Pracownik naukowy, Prawda, Profesor, Przewód doktorski, Publikacja naukowa, Rosja, Rozprawa (nauka), Samodzielny pracownik nauki, Stany Zjednoczone, Stefan Banach, Stopnie naukowe w Polsce, Tytuł naukowy, Tytuł zawodowy, Tytuły szlacheckie, Uczelnia, Uczelnie w Polsce, Ustawa, Węgry, Wielka Brytania, Wspólnota Niepodległych Państw, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Białoruś

Białoruś, Republika Białorusi.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Białoruś · Zobacz więcej »

Doctor honoris causa

Doctor honoris causa (łac. „doktor dla zaszczytu”) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Doctor honoris causa · Zobacz więcej »

Doktor (ujednoznacznienie)

Bez opisu.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Doktor (ujednoznacznienie) · Zobacz więcej »

Doktorant

Doktorant – osoba pisząca rozprawę doktorską.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Doktorant · Zobacz więcej »

Dyscyplina naukowa

Dyscyplina naukowa – część dziedziny naukowej, społecznie zorganizowana działalność badawcza nastawiona na wytwarzanie informacji (badania) oraz stosowania rezultatów tej działalności (teorie) w praktyce.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Dyscyplina naukowa · Zobacz więcej »

Dysertacja

Dysertacja – pisemna praca naukowa (praca dyplomowa) pisana w celu uzyskania stopnia naukowego, zazwyczaj w formie rozprawy.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Dysertacja · Zobacz więcej »

Etyka

Etyka (z ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Etyka · Zobacz więcej »

Europa kontynentalna

Europa kontynentalna według definicji wykluczającej wszystkie wyspy Europa kontynentalna – określenie Europy z wyłączeniem otaczających ją wysp.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Europa kontynentalna · Zobacz więcej »

Habilitacja

Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Habilitacja · Zobacz więcej »

Jednostka naukowa

Jednostka naukowa – instytucja prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Jednostka naukowa · Zobacz więcej »

Kandydat nauk

Rosja: Dyplom kandydata nauk Kandydat nauk (ros. кандидат наук, cz. kandidát věd) – w Rosji i wielu krajach byłego ZSRR stopień naukowy niższy od stosowanego tam stopnia doktora nauk (odpowiednika polskiej habilitacji), odpowiadający polskiemu stopniowi naukowemu doktora, nadawany po tzw.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Kandydat nauk · Zobacz więcej »

Kraje anglosaskie

Kraje anglosaskie zaznaczone są kolorem niebieskim, pozostałe kraje ''anglosfery'' jasnoniebieskim Kraje anglosaskie (ang. Anglosphere – anglosfera) – kraje, w których system prawny i ustrój polityczny oparte są na brytyjskim systemie parlamentarnym, kultura i obyczaje są w dużej mierze zakorzenione w kulturze i obyczajowości brytyjskiej, ludność w dużym stopniu wywodzi się z obszaru Wysp Brytyjskich, a urzędowym i narodowym językiem jest angielski.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Kraje anglosaskie · Zobacz więcej »

Lekarz

Lekarz'', 1891 Lekarz – osoba posiadająca wiedzę i uprawnienia do leczenia ludzi i zwierząt.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Lekarz · Zobacz więcej »

Licencjat

Licencjat (łac. licentiatus) – tytuł nadawany w systemach szkolnictwa wyższego wielu krajów.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Licencjat · Zobacz więcej »

Lwowska szkoła matematyczna

Lwowska szkoła matematyczna, 1930 Lwowska szkoła matematyczna – polska matematyczna szkoła naukowa działająca w dwudziestoleciu międzywojennym we Lwowie, skupiona wokół Stefana Banacha i Hugona Steinhausa; specjalizowała się w analizie funkcjonalnej, wydawała „Studia Mathematica”.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Lwowska szkoła matematyczna · Zobacz więcej »

Magister

Magister (mgr, z łac. mistrz, nauczyciel) – tytuł zawodowy nadawany przez uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Magister · Zobacz więcej »

Praca dyplomowa

Praca dyplomowa – dziełoW niektórych szkołach egzamin dyplomowy składa się z części praktycznej i teoretycznej; m.in.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Praca dyplomowa · Zobacz więcej »

Pracownik naukowy

Pracownik naukowy – specjalista z określonej dziedziny nauki zatrudniony na stanowisku naukowym w szkole wyższej lub instytucie badawczym.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Pracownik naukowy · Zobacz więcej »

Prawda

Alegoria prawdy, marmurowa rzeźba w Ogrodzie Letnim, Sankt-Petersburg Prawda – według klasycznej definicji właściwość sądów polegająca na ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy, których dotyczą.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Prawda · Zobacz więcej »

Profesor

Profesor (z łac. professor 'nauczyciel, retor'; profiteri 'zeznawać publicznie, wyznawać') – termin mający w Polsce następujące znaczenia.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Profesor · Zobacz więcej »

Przewód doktorski

Przewód doktorski – ogół postępowania w trakcie nadawania stopnia naukowego doktora nauk.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Przewód doktorski · Zobacz więcej »

Publikacja naukowa

Publikacja naukowa – artykuł w czasopiśmie naukowym lub w formie książki, spełniający określone, ostre kryteria poprawności, opisujący oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski, lub zbierający w formie przeglądu wnioski z wcześniej opublikowanych prac.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Publikacja naukowa · Zobacz więcej »

Rosja

Rosja, Federacja Rosyjska (Rossija,, Rossijskaja Fiedieracyja) – państwo rozciągające się od wschodniej Europy poprzez północną część Azji po Ocean Spokojny.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Rosja · Zobacz więcej »

Rozprawa (nauka)

Rozprawa – rozbudowany tekst naukowy lub filozoficzny poświęcony szczegółowemu, pełnemu omówieniu jednego danego zagadnienia.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Rozprawa (nauka) · Zobacz więcej »

Samodzielny pracownik nauki

Samodzielny pracownik nauki – pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego (często w związku z tym także stanowisko profesora nadzwyczajnego) albo tytuł naukowy profesora, który prowadzi samodzielne badania naukowe lub kieruje samodzielnym zespołem naukowym.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Samodzielny pracownik nauki · Zobacz więcej »

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki – państwo federacyjne w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Stany Zjednoczone · Zobacz więcej »

Stefan Banach

Pomnik Stefana Banacha przed budynkiem przy ul. Reymonta 4 w Krakowie, gdzie mieścił się Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1968-2008 Stefan Banach (ur. 30 marca 1892 w Krakowie, zm. 31 sierpnia 1945 we Lwowie) – polski matematyk, jeden z przedstawicieli lwowskiej szkoły matematycznej, członek Polskiej Akademii Umiejętności (1924).

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Stefan Banach · Zobacz więcej »

Stopnie naukowe w Polsce

Stopnie naukowe w Polsce są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Stopnie naukowe w Polsce · Zobacz więcej »

Tytuł naukowy

Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany w Polsce przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego i przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie (postępowaniu) habilitacyjnym oraz posiada znaczące osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Tytuł naukowy · Zobacz więcej »

Tytuł zawodowy

Tytuł zawodowy – system certyfikatów i tytułów, które otrzymują osoby, które dowiodły, że posiadają określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania danego zawodu.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Tytuł zawodowy · Zobacz więcej »

Tytuły szlacheckie

Tytuł przyznawany przez władcę danego państwa, łączył się z nadaniem ziemi lub przywilejów dla obdarowanego na zasadzie dziedziczenia (primogenituralnie, secundogenituralnie lub dla wszystkich potomków), lub bez prawa dziedziczenia (szlachectwo osobiste), jako wyraz wdzięczności za działalność na rzecz państwa lub samego panującego.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Tytuły szlacheckie · Zobacz więcej »

Uczelnia

MNiSW + liczba uczelni niepublicznych + liczba uczelni publicznych spoza MNiSW. Schemat nie uwzględnia zamiejscowych jednostek organizacyjnych uczelni Uczelnia, szkoła wyższa – szkoła prowadząca studia wyższe.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Uczelnia · Zobacz więcej »

Uczelnie w Polsce

Warszawie Krakowie Uczelnie w Polsce – publiczne i niepubliczne uczelnie działające na terytorium Polski.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Uczelnie w Polsce · Zobacz więcej »

Ustawa

Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej).

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Ustawa · Zobacz więcej »

Węgry

Węgry (węg. Magyarország) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej, od 1955 członek ONZ, od 1999 członek NATO, od 2004 członek Unii Europejskiej.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Węgry · Zobacz więcej »

Wielka Brytania

Wielka BrytaniaW języku angielskim nazwą państwa jest United Kingdom (Zjednoczone Królestwo), podczas gdy nazwa Great Britain (Wielka Brytania) odnosi się wyłącznie do Anglii, Szkocji i Walii (bez Irlandii Północnej).

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Wielka Brytania · Zobacz więcej »

Wspólnota Niepodległych Państw

porozumienia białowieskiego, 8 grudnia 1991 Wspólnota Niepodległych Państw (ros. Содружество Независимых Государств, СНГ – Sodrużestwo Niezawisimych Gosudarstw) – regionalne ugrupowanie integracyjne utworzone na mocy układu białowieskiego z 8 grudnia 1991 roku.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Wspólnota Niepodległych Państw · Zobacz więcej »

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w skrócie jako ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик, СССР; Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, SSSR), obecnie stosuje się także nazwę Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich, w skrócie jako ZSRS, Związek Radziecki, Związek Sowiecki – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej ze stolicą w Moskwie.

Nowy!!: Doktor (stopień naukowy) i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Doktor, Doktor (stopień), Doktor (tytuł naukowy), Doktor nauk technicznych, Doktorat, Dr, PhD.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »