Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Dokument tożsamości

Indeks Dokument tożsamości

Polski dowód osobisty Dokument tożsamości – dokument urzędowy stwierdzający tożsamość osoby.

16 kontakty: Adres zameldowania, Data urodzenia, Dowód osobisty, Karta stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej, Książeczka żeglarska, Książeczka wojskowa, Miejsce urodzenia, Nazwisko, Nazwisko rodowe, Paszport, Płeć, PESEL, Prawo jazdy w Polsce, Przepisy wjazdowe do państw obcych dla obywateli polskich, Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży, Tożsamość osobista.

Adres zameldowania

okupacji niemieckiej w Polsce 1939-1945 Adnotacje dotyczące zameldowania z lat 60.-80. XX w. Adres zameldowania (zameldowanie) – określenie miejscowości (miasta, wsi), ulicy (osiedla), numeru domu oraz ewentualnie numeru lokalu mieszkalnego, w którym na stałe lub czasowo przebywa dana osoba.

Nowy!!: Dokument tożsamości i Adres zameldowania · Zobacz więcej »

Data urodzenia

Data urodzenia – w prawie i genealogii data przyjścia na świat (tj. zakończenia drugiego etapu porodu danej osoby), tj.

Nowy!!: Dokument tożsamości i Data urodzenia · Zobacz więcej »

Dowód osobisty

Państwo nie wydaje dowodów osobistych Dowód osobisty – dokument stwierdzający tożsamość osoby i poświadczający obywatelstwo.

Nowy!!: Dokument tożsamości i Dowód osobisty · Zobacz więcej »

Karta stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej

Karta stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej – dokument uprawniający osoby bez obywatelstwa polskiego do przebywania, mieszkania oraz podjęcia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Dokument tożsamości i Karta stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Książeczka żeglarska

Okładka polskiej książeczki żeglarskiej 150px Książeczka żeglarska (książka żeglarska) – podstawowy dokument marynarzy zatrudnionych na statkach handlowych, stwierdzający tożsamość, dokumentujący przebieg pracy oraz umożliwiający przekraczanie granicy morskiej i pobyt we wszystkich portach świata.

Nowy!!: Dokument tożsamości i Książeczka żeglarska · Zobacz więcej »

Książeczka wojskowa

książeczki z 2004 i 1978 książeczka z 1978, strony 2-3 (dane personalne) książeczka służby pomocniczej kobiet z 1957 – strony 4-5 książeczka z 2004, strony 6-7 (adnotacje o poborze) Książeczka wojskowa – wojskowy dokument osobisty żołnierza zasadniczej służby wojskowej (zastępczej służby wojskowej) lub przeniesionego do rezerwy oraz poborowego.

Nowy!!: Dokument tożsamości i Książeczka wojskowa · Zobacz więcej »

Miejsce urodzenia

Miejsce urodzenia – odnotowana w akcie urodzenia (dokumencie wystawionym przez właściwy urząd stanu cywilnego) nazwa miejscowości, w której odbył się poród danej osoby.

Nowy!!: Dokument tożsamości i Miejsce urodzenia · Zobacz więcej »

Nazwisko

Nazwisko – nazwa rodziny, do której dana osoba należy.

Nowy!!: Dokument tożsamości i Nazwisko · Zobacz więcej »

Nazwisko rodowe

Nazwisko rodowe – również "de domo" odnotowane w akcie urodzenia lub chrztu nazwisko rodu (rodziny), z którego pochodzi dana osoba.

Nowy!!: Dokument tożsamości i Nazwisko rodowe · Zobacz więcej »

Paszport

Okładka polskiego paszportu biometrycznego Paszport – dokument tożsamości wydany przez uprawniony organ państwa, uprawniający do przekraczania granic państwowych (niektóre państwa mogą wymagać dodatkowo wiz wjazdowych).

Nowy!!: Dokument tożsamości i Paszport · Zobacz więcej »

Płeć

Płeć – zespół cech o charakterze struktur i funkcji pozwalających na sklasyfikowanie organizmów na męskie i żeńskie.

Nowy!!: Dokument tożsamości i Płeć · Zobacz więcej »

PESEL

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) – centralny zbiór danych prowadzony w Polsce przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (do końca 2015 r. przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych) na mocy ustawy o ewidencji ludności.

Nowy!!: Dokument tożsamości i PESEL · Zobacz więcej »

Prawo jazdy w Polsce

Polskie prawo jazdy według standardu UE po 19.01.2013; wzór przygotowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej UE po 1.05.2004; wzór przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Obecnie wydawane prawa jazdy nie korzystają już z tego wzoru UE z 1998, sprzed 1.05.2004zawiera punkt 4d: Nr PESEL właściciela oraz punkt 8: Adres właściciela, których brak w wersji niemieckiej Międzynarodowe prawo jazdy wydawane w Polsce w 2008 r. Prawo jazdy w Polsce – dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych w Polsce, a w niektórych przypadkach także innego rodzaju pojazdów drogowych, jak rower czy pojazd zaprzęgowy.

Nowy!!: Dokument tożsamości i Prawo jazdy w Polsce · Zobacz więcej »

Przepisy wjazdowe do państw obcych dla obywateli polskich

Zestawienie wymogów wjazdowych do państw i terytoriów obcych dla posiadaczy paszportu Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Dokument tożsamości i Przepisy wjazdowe do państw obcych dla obywateli polskich · Zobacz więcej »

Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży

Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży – PRADO – internetowa, bezpłatna baza danych, dostępna w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej, udostępniająca informacje dotyczące dokumentów tożsamości i dokumentów podróży z państw członkowskich UE, Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

Nowy!!: Dokument tożsamości i Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży · Zobacz więcej »

Tożsamość osobista

Tożsamość osobista – bycie tym samym człowiekiem (tą samą osobą), bycie sobą, bycie tym za kogo się podajemy.

Nowy!!: Dokument tożsamości i Tożsamość osobista · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Dowód tożsamości.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »