Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Domieszkowanie

Indeks Domieszkowanie

sieć krystaliczną Domieszkowanie – wprowadzanie obcych jonów/atomów do sieci krystalicznej metalu, półprzewodnika lub materiału ceramicznego tworzących roztwory stałe.

14 kontakty: Atom, Domieszka, Faza termodynamiczna, Jon, Metale, Pasmowa teoria przewodnictwa, Półprzewodniki, Promień atomowy, Promień jonowy, Przerwa energetyczna, Roztwór stały, Sieć krystaliczna, Wartościowość, Złącze p-n.

Atom

fm – ok. 100 000 razy mniej od rozmiarów chmury elektronowej. Atom – podstawowy składnik materii.

Nowy!!: Domieszkowanie i Atom · Zobacz więcej »

Domieszka

Domieszka – jon lub atom obcej substancji (pierwiastka albo związku chemicznego) wprowadzany do sieci krystalicznej ciała stałego w celu zmiany własności fizycznych bądź chemicznych w procesie zwanym domieszkowaniem.

Nowy!!: Domieszkowanie i Domieszka · Zobacz więcej »

Faza termodynamiczna

Faza termodynamiczna – jednolita część układu fizycznego, oddzielona od innych powierzchniami międzyfazowymi, zwanymi granicami faz, na których zachodzi skokowa zmiana własności fizycznych lub chemicznych.

Nowy!!: Domieszkowanie i Faza termodynamiczna · Zobacz więcej »

Jon

− Jon – atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma niedomiar lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Domieszkowanie i Jon · Zobacz więcej »

Metale

Złoto - jeden z nielicznych metali występujących w przyrodzie w stanie wolnym Metale – pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych).

Nowy!!: Domieszkowanie i Metale · Zobacz więcej »

Pasmowa teoria przewodnictwa

Pasmowa teoria przewodnictwa elektrycznego – kwantowomechaniczna teoria opisująca przewodnictwo elektryczne.

Nowy!!: Domieszkowanie i Pasmowa teoria przewodnictwa · Zobacz więcej »

Półprzewodniki

Porównanie układu pasm Półprzewodniki – substancje, najczęściej krystaliczne, których konduktywność może być zmieniana w szerokim zakresie (na przykład od 10-8 do 103 S/cm) poprzez domieszkowanie, ogrzewanie, oświetlanie lub inne czynniki.

Nowy!!: Domieszkowanie i Półprzewodniki · Zobacz więcej »

Promień atomowy

Promień atomowy – umowna odległość najdalej położonych elektronów występujących w danym atomie od jądra tego atomu, ustalana teoretycznie dla atomów uczestniczących w hipotetycznych wiązaniach chemicznych.

Nowy!!: Domieszkowanie i Promień atomowy · Zobacz więcej »

Promień jonowy

Promień jonowy – promień Van der Waalsa jonu, czyli odległość najbardziej oddalonych elektronów od jądra atomu w przypadku jonów utworzonych z jednego atomu, lub też od geometrycznego centrum jonów złożonych z większej liczby atomów.

Nowy!!: Domieszkowanie i Promień jonowy · Zobacz więcej »

Przerwa energetyczna

Przerwa energetyczna (pasmo zabronione, szerokość przerwy zabronionej; Wg lub Bg, BG – od ang. band gap) – zakres energii elektronów w ciele stałym, w którym elektrony są silnie rozpraszane na atomach.

Nowy!!: Domieszkowanie i Przerwa energetyczna · Zobacz więcej »

Roztwór stały

Roztwór stały – ciało stałe, które jest jednorodną pod względem fizycznym fazą krystaliczną, zawierającą dwa lub więcej składników, np.

Nowy!!: Domieszkowanie i Roztwór stały · Zobacz więcej »

Sieć krystaliczna

Sieć krystaliczna – w krystalografii i mineralogii jest to szczególne ułożenie atomów lub cząsteczek w ciele stałym.

Nowy!!: Domieszkowanie i Sieć krystaliczna · Zobacz więcej »

Wartościowość

Wartościowość – cecha pierwiastków chemicznych oraz jonów określająca liczbę wiązań chemicznych, którymi dany pierwiastek lub jon może łączyć się z innymi.

Nowy!!: Domieszkowanie i Wartościowość · Zobacz więcej »

Złącze p-n

Złączem p-n nazywane jest złącze dwóch półprzewodników niesamoistnych o różnych typach przewodnictwa: p i n. W obszarze typu n (negative) nośnikami większościowymi są elektrony (ujemne).

Nowy!!: Domieszkowanie i Złącze p-n · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »