Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Domniemanie

Indeks Domniemanie

Domniemanie – w języku prawniczym dyrektywa nakazująca przyjęcie, że jest prawdziwym określone twierdzenie (wniosek domniemania), o ile prawdziwym jest inne twierdzenie (przesłanka domniemania, themam probandi).

16 kontakty: Ciężar dowodu, Czek, Dobra wiara, Domniemanie niewinności, Dowód (prawo), Fakt prawny, Fikcja prawna, Indos, Język prawniczy, Konosament, Norma prawna, Podmiot prawa, Rozumowanie, Strona postępowania, Trasat, Władza ustawodawcza.

Ciężar dowodu

Ciężar dowodu (inaczej ciężar udowodnienia, od łac. onus probandi) – pojęcie z zakresu erystyki i prawa dowodowego.

Nowy!!: Domniemanie i Ciężar dowodu · Zobacz więcej »

Czek

Czek z 1905 roku Czek z 1933 roku Czek – dokument wystawiony w ściśle przez prawo czekowe przewidzianej formie, zawierający polecenie wystawcy, skierowane do banku, wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej okazicielowi czeku lub wymienionej osobie, ze środków, jakimi w tym banku dysponuje wystawca.

Nowy!!: Domniemanie i Czek · Zobacz więcej »

Dobra wiara

Dobra wiara (łac. bona fides, por. bona fide, łac. – „działający w dobrej wierze”) – domniemanie prawne i zarazem jedno z najważniejszych pojęć prawa cywilnego.

Nowy!!: Domniemanie i Dobra wiara · Zobacz więcej »

Domniemanie niewinności

Domniemanie niewinności – zasada, według której każda osoba jest niewinna wobec przedstawianych jej zarzutów, dopóki wina nie zostanie jej udowodniona.

Nowy!!: Domniemanie i Domniemanie niewinności · Zobacz więcej »

Dowód (prawo)

Dowód – każda okoliczność, która w przypisanej przez prawo formie potwierdza lub wyklucza fakt popełnienia przestępstwa, wskazuje na winę lub niewinność osób, wpływa na stopień odpowiedzialności karnej.

Nowy!!: Domniemanie i Dowód (prawo) · Zobacz więcej »

Fakt prawny

Fakt prawny – ogół okoliczności określonych przepisami prawa, które wywołują skutki prawne, czyli powodują powstanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunku prawnego.

Nowy!!: Domniemanie i Fakt prawny · Zobacz więcej »

Fikcja prawna

Fikcja prawna – norma prawna nakazująca kontrfaktyczne uznanie wystąpienia pewnego faktu prawnego, który w rzeczywistości nie miał miejsca.

Nowy!!: Domniemanie i Fikcja prawna · Zobacz więcej »

Indos

Indos, żyro, indosament (z wł. indosso 'na grzbiecie' ze śrdw. łac. indorsare 'potwierdzać (uwagą, podpisem) na odwrocie’ od łac. in 'na' i dorsum 'grzbiet') – oświadczenie woli zbywającego o przeniesieniu własności weksla, czeku (lub innego zbywalnego papieru wartościowego, o ile ustawy przewidują taką możliwość, np. konosamentu na zlecenie).

Nowy!!: Domniemanie i Indos · Zobacz więcej »

Język prawniczy

Język prawniczy – specyficzny język używany przez osoby stosujące i interpretujące prawo.

Nowy!!: Domniemanie i Język prawniczy · Zobacz więcej »

Konosament

Konosament – (fr. connaissement – znak rozpoznawczy), ang. "bill of lading" (BOL lub B/L), morski list przewozowy, świadectwo ładunkowe potwierdzające odbiór określonego ładunku na statek i zobowiązujące przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia posiadaczowi konosamentu.

Nowy!!: Domniemanie i Konosament · Zobacz więcej »

Norma prawna

Norma prawna – norma postępowania będąca częścią porządku prawnego.

Nowy!!: Domniemanie i Norma prawna · Zobacz więcej »

Podmiot prawa

Podmiot prawa – w polskim systemie prawnym ten, kto może mieć uprawnienia (prawa) lub obowiązki, a więc ma zdolność prawną.

Nowy!!: Domniemanie i Podmiot prawa · Zobacz więcej »

Rozumowanie

Rozumowanie – proces myślowy polegający na uznaniu za prawdziwe danego przekonania lub zdania na mocy innego przekonania lub zdania uznanego za prawdziwe już uprzednio.

Nowy!!: Domniemanie i Rozumowanie · Zobacz więcej »

Strona postępowania

Strona postępowania (w procesie sądowym: strona procesowa) – w prawie podmiot, który ma interes prawny w wydaniu korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia będącego przedmiotem określonego postępowania sądowego (zwłaszcza cywilnego, karnego, administracyjnego i administracyjnosądowego), a występuje sam w swoim imieniu bądź w którego imieniu i na jego rzecz działa inny podmiot (pełnomocnik procesowy, np. adwokat).

Nowy!!: Domniemanie i Strona postępowania · Zobacz więcej »

Trasat

Trasat – osoba wskazana przez trasanta (wystawcę weksla lub czeku), do zapłaty kwoty wskazanej na wekslu lub czeku.

Nowy!!: Domniemanie i Trasat · Zobacz więcej »

Władza ustawodawcza

Władza ustawodawcza, legislatywa, władza prawodawcza – element teorii podziału władz Johna Locke’a, a następnie Monteskiusza.

Nowy!!: Domniemanie i Władza ustawodawcza · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Domniemanie faktyczne, Domniemanie prawne, Praesumptio iuris, Praesumptio iuris ac de iure, Praesumptio iuris tantum.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »