Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Dyrektor szkoły

Indeks Dyrektor szkoły

Gabinet dyrektora szkoły muzułmańskiej Dyrektor szkoły w Ghanie w swoim gabinecie Dyrektor szkoły (lub przedszkola) – osoba kierująca placówką oświatową.

11 kontakty: Dyrektor Szkoły (miesięcznik), Karta Nauczyciela, Kodeks postępowania administracyjnego, Kurator oświaty, Menedżer, Nadzór pedagogiczny, Nauczyciel, Nauczyciel akademicki, Obowiązek nauki, Obowiązek szkolny, Szkoła (oświata).

Dyrektor Szkoły (miesięcznik)

Dyrektor Szkoły – branżowy miesięcznik skierowany do kierowniczej kadry oświatowej.

Nowy!!: Dyrektor szkoły i Dyrektor Szkoły (miesięcznik) · Zobacz więcej »

Karta Nauczyciela

Karta Nauczyciela – polska ustawa z 1982 r. regulująca prawa i obowiązki nauczycieli.

Nowy!!: Dyrektor szkoły i Karta Nauczyciela · Zobacz więcej »

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego) – polski akt prawny regulujący zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, tzn.

Nowy!!: Dyrektor szkoły i Kodeks postępowania administracyjnego · Zobacz więcej »

Kurator oświaty

Kurator oświaty – kierownik kuratorium oświaty jako jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej, wykonujący w imieniu wojewody na terenie województwa zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w szczególności w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (ze zm.); zwaną dalej: "Prawo oświatowe".

Nowy!!: Dyrektor szkoły i Kurator oświaty · Zobacz więcej »

Menedżer

Menedżer, menadżer (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.

Nowy!!: Dyrektor szkoły i Menedżer · Zobacz więcej »

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny – zgodnie z art.

Nowy!!: Dyrektor szkoły i Nadzór pedagogiczny · Zobacz więcej »

Nauczyciel

Warszawie O naprawie Rzeczypospolitej”) Nauczyciel (zawód) – rodzaj specjalności zawodowej, wykonywanej przez specjalistę odpowiednio przygotowanego do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w instytucjach oświatowo-wychowawczych, jeden z najważniejszych zawodów zaufania publicznego; według innych źródeł – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje, poparte odpowiednim kierunkowym wykształceniem wyższym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie.

Nowy!!: Dyrektor szkoły i Nauczyciel · Zobacz więcej »

Nauczyciel akademicki

Nauczyciel akademicki – osoba zatrudniona w szkole wyższej na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym, wykształcona w określonej dziedzinie naukowej.

Nowy!!: Dyrektor szkoły i Nauczyciel akademicki · Zobacz więcej »

Obowiązek nauki

Obowiązek nauki – obowiązek kontynuowania kształcenia do ukończenia 18.

Nowy!!: Dyrektor szkoły i Obowiązek nauki · Zobacz więcej »

Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny, przymus szkolny – wymóg poddania się procesowi edukacji powszechnej, zazwyczaj do określonego roku życia (na przykład osiągnięcia pełnoletniości) lub w ramach określonego poziomu kształcenia (na przykład do ukończenia poziomu gimnazjalnego).

Nowy!!: Dyrektor szkoły i Obowiązek szkolny · Zobacz więcej »

Szkoła (oświata)

Maurzycach Węgierskiej Górce (1973) Szkoła na świeżym powietrzu w Afganistanie (2007) Szkoła (scola, z, skholē) – instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel.

Nowy!!: Dyrektor szkoły i Szkoła (oświata) · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Dyrektor Szkoły.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »