Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Dywidenda

Indeks Dywidenda

Dywidenda (łac. dividendum – rzecz do podziału) – część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub do podziału pomiędzy wspólników bądź akcjonariuszy.

21 kontakty: Akcjonariusz, Biegły rewident, Cena, Inwestor, Kapitał zapasowy, Kodeks spółek handlowych, Podatek dochodowy, Polityka dywidendowa, Rok podatkowy, Spółka, Spółka akcyjna, Spółka giełdowa, Spółka kapitałowa, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sprawozdanie finansowe, Walne zgromadzenie, Wspólnik, Wynik finansowy, Zarząd (spółki kapitałowe), Zgromadzenie wspólników, Zysk.

Akcjonariusz

Akcjonariusz – wspólnik spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej będący posiadaczem akcji wyemitowanych przez taką spółkę.

Nowy!!: Dywidenda i Akcjonariusz · Zobacz więcej »

Biegły rewident

Biegły rewident (1762) Biegły rewident (inaczej audytorAudytor skupia się jednak nie tylko na sprawozdaniach finansowych.) – osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej nadane w trybie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w tym uprawnienia do badania sprawozdań finansowych.

Nowy!!: Dywidenda i Biegły rewident · Zobacz więcej »

Cena

Cena – pieniężny wyraz wartości.

Nowy!!: Dywidenda i Cena · Zobacz więcej »

Inwestor

Inwestor – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która inwestuje wolne czasowo środki finansowe w przedsięwzięcia mogące przynieść zysk.

Nowy!!: Dywidenda i Inwestor · Zobacz więcej »

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy – składnik kapitału własnego podmiotu przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat finansowych.

Nowy!!: Dywidenda i Kapitał zapasowy · Zobacz więcej »

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych (oficjalny skrót to K.s.h., w języku prawniczym używa się również: KSH, k.s.h.) – polska ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych zawierająca przepisy normujące ustrój spółek handlowych, do których zaliczają się.

Nowy!!: Dywidenda i Kodeks spółek handlowych · Zobacz więcej »

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy – obowiązkowe świadczenie pieniężne osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa, zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń.

Nowy!!: Dywidenda i Podatek dochodowy · Zobacz więcej »

Polityka dywidendowa

Polityka dywidendowa – decyzja o podziale zysku przedsiębiorstwa w danym roku na część wypłacaną akcjonariuszom i przeznaczaną na cele rozwojowe.

Nowy!!: Dywidenda i Polityka dywidendowa · Zobacz więcej »

Rok podatkowy

Rok podatkowy, rok obrotowy – w prawie podatkowym, okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z rokiem kalendarzowym.

Nowy!!: Dywidenda i Rok podatkowy · Zobacz więcej »

Spółka

Spółka (łac. societas) – rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej.

Nowy!!: Dywidenda i Spółka · Zobacz więcej »

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy.

Nowy!!: Dywidenda i Spółka akcyjna · Zobacz więcej »

Spółka giełdowa

Spółka giełdowa – spółka akcyjna, notowana na giełdzie papierów wartościowych.

Nowy!!: Dywidenda i Spółka giełdowa · Zobacz więcej »

Spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa – forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych, najczęściej wykorzystywana w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw, a także w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych.

Nowy!!: Dywidenda i Spółka kapitałowa · Zobacz więcej »

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie; licznie spotykana w krajach Europy.

Nowy!!: Dywidenda i Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Zobacz więcej »

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe – uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i finansowych wyników działalności podmiotu gospodarczego.

Nowy!!: Dywidenda i Sprawozdanie finansowe · Zobacz więcej »

Walne zgromadzenie

Hali Ludowej (ponad tysiąc dwieście obecnych z dwunastotysięcznej spółdzielni). Walne zgromadzenie – najwyższy z organów spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej albo spółdzielni, służący realizacji uprawnień akcjonariuszy (albo spółdzielców) do kierowania działalnością spółki (albo spółdzielni).

Nowy!!: Dywidenda i Walne zgromadzenie · Zobacz więcej »

Wspólnik

Wspólnik – osoba, która wniosła wkład kapitałowy do spółki.

Nowy!!: Dywidenda i Wspólnik · Zobacz więcej »

Wynik finansowy

Wynik finansowy – różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania obliczona dla określonego przedsiębiorstwa (podmiotu rachunkowości) w wybranym okresie sprawozdawczym.

Nowy!!: Dywidenda i Wynik finansowy · Zobacz więcej »

Zarząd (spółki kapitałowe)

Zarząd – organ wykonawczy spółek kapitałowych, którego głównym zadaniem jest prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja.

Nowy!!: Dywidenda i Zarząd (spółki kapitałowe) · Zobacz więcej »

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników – najwyższa władza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (czasami ta sama nazwa stosowana jest – nieprawidłowo – wobec zgromadzenia akcjonariuszy w spółce akcyjnej).

Nowy!!: Dywidenda i Zgromadzenie wspólników · Zobacz więcej »

Zysk

data dostępu.

Nowy!!: Dywidenda i Zysk · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »