Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Elektron

Indeks Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

91 kontakty: Akcelerator cząstek, Anihilacja, Anizotropia, Antyferromagnetyzm, Antymateria, Świetlówka, Atom, Ładunek elektryczny elementarny, Ciecz Fermiego, Ciecz Luttingera, Cząstka elementarna, Diamagnetyzm, Dyfrakcja, Dziura elektronowa, Ekscyton, Elektroliza, Elektron (ujednoznacznienie), Elektron swobodny, Elektron walencyjny, Elektronowolt, Energia (fizyka), Fale materii, Femtometr, Fermiony, Ferromagnetyzm, Fizyka ciała stałego, Fizyka materii skondensowanej, Foton, Gaz, George Johnstone Stoney, Gilbert Lewis, Interferencja, Jądro atomowe, Jednostka masy atomowej, Jon, Jonizacja, Joseph John Thomson, Katoda, Kilogram, Klasyczny promień elektronu, Kulomb, Kwantowe zjawisko Halla, Kwazicząstka, Lampa elektronowa, Lampa próżniowa, Lampa wyładowcza, Lepton (mechanika kwantowa), Masa efektywna, Masa spoczynkowa elektronu, Mikroskop elektronowy, ..., Model standardowy, Nadprzewodnictwo, Nanometr, Napięcie elektryczne, Neutrino, Oddziaływanie elektromagnetyczne, Oddziaływanie słabe, Orbital, Półprzewodniki, Pierwiastek chemiczny, Polaron, Pole elektryczne, Pole magnetyczne, Powłoka elektronowa, Powietrze, Pozyton, Próżnia, Prąd elektryczny, Prędkość światła, Promieniowanie beta, Promieniowanie charakterystyczne, Promieniowanie gamma, Rdzeń atomowy, Reakcja chemiczna, Rozpad beta minus, Rozpad beta plus, Sieć krystaliczna, Skaningowy mikroskop tunelowy, Spin (fizyka), Stan kwantowy, Statystyka Fermiego-Diraca, Substancja (fizyka), Tensor, Twierdzenie Blocha, Werner Heisenberg, Wodór, Wychwyt elektronu, Zasada nieoznaczoności, Zjawisko Halla, Zjawisko tunelowe, Zorza polarna. Rozwiń indeks (41 jeszcze) »

Akcelerator cząstek

Akcelerator – urządzenie służące do przyspieszania cząstek elementarnych lub jonów do prędkości bliskich prędkości światła w próżni.

Nowy!!: Elektron i Akcelerator cząstek · Zobacz więcej »

Anihilacja

Diagram Feynmana przedstawiający anihilację elektronu z pozytonem. Powstaje foton, który następnie produkuje parę kwark-antykwark. Antykwark emituje gluon. Anihilacja (z łac. annihilatio – unicestwienie, od nihil – nic) – proces prowadzący do całkowitej destrukcji materii posiadającej masę.

Nowy!!: Elektron i Anihilacja · Zobacz więcej »

Anizotropia

Anizotropia (an- 'nie'; gr. isos 'równy, jednakowy'; gr. trópos 'zwrot, obrót') – zależność od kierunku.

Nowy!!: Elektron i Anizotropia · Zobacz więcej »

Antyferromagnetyzm

Antyferromagnetyczne ustawienie elementarnych momentów magnetycznych Antyferromagnetyzm – magnetyczna struktura materiału, polegająca na antyrównoległym uporządkowaniu elementarnych momentów magnetycznych w podsieciach sieci krystalicznej.

Nowy!!: Elektron i Antyferromagnetyzm · Zobacz więcej »

Antymateria

Antymateria – układ antycząstek.

Nowy!!: Elektron i Antymateria · Zobacz więcej »

Świetlówka

Różne konstrukcje świetlówek Świetlówka, lampa fluorescencyjna – lampa wyładowcza, w której światło emitowane jest przez luminofor wzbudzony przez promieniowanie ultrafioletowe powstałe wskutek wyładowania jarzeniowego w rurze wypełnionej gazem.

Nowy!!: Elektron i Świetlówka · Zobacz więcej »

Atom

fm – ok. 100 000 razy mniej od rozmiarów chmury elektronowej. Atom – podstawowy składnik materii.

Nowy!!: Elektron i Atom · Zobacz więcej »

Ładunek elektryczny elementarny

Ładunek elektryczny elementarny — podstawowa stała fizyczna, wartość ładunku elektrycznego niesionego przez proton lub (alternatywnie) wartość bezwzględna ładunku elektrycznego elektronu.

Nowy!!: Elektron i Ładunek elektryczny elementarny · Zobacz więcej »

Ciecz Fermiego

Ciecz Fermiego – rodzaj cieczy kwantowej fermionów powstałej w specyficznych warunkach, przy zachowaniu dostatecznie niskiej temperatury.

Nowy!!: Elektron i Ciecz Fermiego · Zobacz więcej »

Ciecz Luttingera

Przybliżenie jednowymiarowej parabolicznej relacji dyspersji ''E''(''k'') w metalu poprzez liniowe rozwinięcie zależności energii od wektora ''k'' na powierzchni Fermiego w modelu Tomonagi-Luttingera. Ciecz Tomonagi-Luttingera, ciecz Luttingera, model Tomonagi-Luttingera – teoretyczny model opisujący oddziaływanie elektronów (lub innych fermionów) w jednym wymiarze przy założeniu liniowej relacji dyspersji.

Nowy!!: Elektron i Ciecz Luttingera · Zobacz więcej »

Cząstka elementarna

Cząstka elementarna – cząstka, będąca podstawowym budulcem, czyli najmniejszym i nieposiadającym wewnętrznej struktury.

Nowy!!: Elektron i Cząstka elementarna · Zobacz więcej »

Diamagnetyzm

lewitacji związanej ze zjawiskiem diamagnetyzmu Diamagnetyzm – zjawisko polegające na indukcji w ciele znajdującym się w zewnętrznym polu magnetycznym pola przeciwnego, osłabiającego działanie zewnętrznego pola.

Nowy!!: Elektron i Diamagnetyzm · Zobacz więcej »

Dyfrakcja

Obraz dyfrakcyjny czerwonej wiązki laserowej na ekranie po przejściu przez małą okrągłą szczelinę. dyspersji. Dyfrakcja (ugięcie fali) – zespół zjawisk związanych ze zmianą kierunku rozchodzenia się fali będący odstępstwem od praw optyki geometrycznej.

Nowy!!: Elektron i Dyfrakcja · Zobacz więcej »

Dziura elektronowa

Dziura elektronowa – w pasmowej teorii przewodnictwa jest to brak elektronu w pełnym paśmie walencyjnym.

Nowy!!: Elektron i Dziura elektronowa · Zobacz więcej »

Ekscyton

Ekscyton (od ang. excite - wzbudzać) to kwazicząstka powstała w wyniku korelacji elektronu i dziury będących wynikiem oddziaływania kulombowskiego pomiędzy nimi.

Nowy!!: Elektron i Ekscyton · Zobacz więcej »

Elektroliza

Elektroliza – termin określający wszelkie zmiany struktury chemicznej substancji, zachodzące pod wpływem przyłożonego do niej zewnętrznego napięcia elektrycznego.

Nowy!!: Elektron i Elektroliza · Zobacz więcej »

Elektron (ujednoznacznienie)

* elektron – cząstka elementarna o ujemnym ładunku elektrycznym.

Nowy!!: Elektron i Elektron (ujednoznacznienie) · Zobacz więcej »

Elektron swobodny

Elektron swobodny – pojęcie, które może mieć kilka znaczeń.

Nowy!!: Elektron i Elektron swobodny · Zobacz więcej »

Elektron walencyjny

Atom helu Elektron walencyjny (peryferyjny) – elektron znajdujący się na ostatniej, najbardziej zewnętrznej powłoce atomu, która nazywana jest powłoką walencyjną.

Nowy!!: Elektron i Elektron walencyjny · Zobacz więcej »

Elektronowolt

Elektronowolt (eV) – jednostka energii stosowana w fizyce.

Nowy!!: Elektron i Elektronowolt · Zobacz więcej »

Energia (fizyka)

Uderzenie pioruna jest przykładem przemian energii kuli plazmowej Energia gr. ενεργεια (energeia) – skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii)Leksykon naukowo-techniczny WNT 1984 s. 200Encyklopedia techniki - podstawy techniki WNT 1994 s. 155 jako jego zdolność do wykonania pracyIlustrowana encyklopedia dla wszystkich.

Nowy!!: Elektron i Energia (fizyka) · Zobacz więcej »

Fale materii

Fale materii, fale de Broglie’a, przez autora nazwane początkowo falami fazy (l’onde de phase) – alternatywny w stosunku do klasycznego (czyli korpuskularnego) sposób opisu obiektów materialnych.

Nowy!!: Elektron i Fale materii · Zobacz więcej »

Femtometr

Femtometr (symbol: fm, fermi) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI.

Nowy!!: Elektron i Femtometr · Zobacz więcej »

Fermiony

Fermiony (ang. fermion, od nazwiska włoskiego fizyka Enrico Fermiego) – cząstki posiadające niecałkowity spin wyrażony w jednostkach \hbar.

Nowy!!: Elektron i Fermiony · Zobacz więcej »

Ferromagnetyzm

Ferromagnetyzm – zjawisko, w którym materia wykazuje własne, spontaniczne namagnesowanie.

Nowy!!: Elektron i Ferromagnetyzm · Zobacz więcej »

Fizyka ciała stałego

dyfuzji Model upakowania atomów w krystalicznym ciele stałym kamień nerkowy) Bizmut krystaliczny opalizujący w wyniku utlenienia warstwy powierzchniowej zależność LT.

Nowy!!: Elektron i Fizyka ciała stałego · Zobacz więcej »

Fizyka materii skondensowanej

Fizyka materii skondensowanej – dział fizyki zajmujący się makroskopowymi własnościami fizycznymi materii.

Nowy!!: Elektron i Fizyka materii skondensowanej · Zobacz więcej »

Foton

Foton (gr. φῶς – światło, w dopełniaczu – φωτός, nazwa stworzona przez Gilberta N. Lewisa) – cząstka elementarna z grupy bozonów, będąca nośnikiem oddziaływań elektromagnetycznych (bozon cechowania).

Nowy!!: Elektron i Foton · Zobacz więcej »

Gaz

Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń.

Nowy!!: Elektron i Gaz · Zobacz więcej »

George Johnstone Stoney

George Johnstone Stoney (ur. 15 lutego 1826 w Oakley Park w hrabstwie Offaly, zm. 5 lipca 1911 w Londynie) – fizyk i astronom irlandzki.

Nowy!!: Elektron i George Johnstone Stoney · Zobacz więcej »

Gilbert Lewis

Gilbert Newton Lewis (ur. 23 października 1875 w Weymouth w stanie Massachusetts, zm. 23 marca 1946) – amerykański fizykochemik, profesor.

Nowy!!: Elektron i Gilbert Lewis · Zobacz więcej »

Interferencja

Interferencja fal w zależności od długości fali (wzrasta od góry ku dołowi) i wzajemnej odległości źródeł (rośnie od lewej do prawej) Interferencja (łac. inter – między + ferre – nieść) – zjawisko powstawania nowego, przestrzennego rozkładu amplitudy fali (wzmocnienia i wygaszenia) w wyniku nakładania się (superpozycji fal) dwóch lub więcej fal.

Nowy!!: Elektron i Interferencja · Zobacz więcej »

Jądro atomowe

Atom helu (zacieniowany obszar) i jego jądro (powiększenie), czerwone – protony, błękitne - neutrony. Jądro atomowe – konglomerat cząstek elementarnych będący centralną częścią atomu zbudowany z jednego lub więcej protonów i neutronów, zwanych nukleonami.

Nowy!!: Elektron i Jądro atomowe · Zobacz więcej »

Jednostka masy atomowej

Jednostka masy atomowej, dalton, zwyczajowo atomowa jednostka masy, potocznie unit; symbol u (od ang. unit, jednostka) lub Da – będąca jednostką masy stała fizyczna w przybliżeniu równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla 12C.

Nowy!!: Elektron i Jednostka masy atomowej · Zobacz więcej »

Jon

− Jon – atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma niedomiar lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Elektron i Jon · Zobacz więcej »

Jonizacja

Jonizacja – zjawisko powstawania jonu, czyli kationu bądź anionu, z obojętnego atomu lub cząsteczki.

Nowy!!: Elektron i Jonizacja · Zobacz więcej »

Joseph John Thomson

Joseph John Thomson, znany także jako J. J. Thomson (ur. 18 grudnia 1856 w Manchesterze, zm. 30 sierpnia 1940 w Cambridge) – fizyk angielski związany z Laboratorium Cavendisha w University of Cambridge,.

Nowy!!: Elektron i Joseph John Thomson · Zobacz więcej »

Katoda

Katoda (gr. kata – „w dół”, hodós – „ścieżka”) – elektroda, przez którą z urządzenia wypływa prąd elektryczny (co może polegać na wypływie ładunku dodatniego lub dopływie ładunku ujemnego).

Nowy!!: Elektron i Katoda · Zobacz więcej »

Kilogram

Kilogram – jednostka masy, jednostka podstawowa układu SI, oznaczana kg.

Nowy!!: Elektron i Kilogram · Zobacz więcej »

Klasyczny promień elektronu

Klasyczny promień elektronu – stała fizyczna znana również jako promień Lorentza lub długość rozpraszania Thomsona.

Nowy!!: Elektron i Klasyczny promień elektronu · Zobacz więcej »

Kulomb

Kulomb (C) – jednostka ładunku elektrycznego w układzie SI (jednostka pochodna układu SI).

Nowy!!: Elektron i Kulomb · Zobacz więcej »

Kwantowe zjawisko Halla

Kwantowe zjawisko Halla, kwantowy efekt Halla – zjawisko fizyczne mające te same podstawy co klasyczne zjawisko Halla, ale występujące w niższych temperaturach i silniejszych polach magnetycznych.

Nowy!!: Elektron i Kwantowe zjawisko Halla · Zobacz więcej »

Kwazicząstka

Kwazicząstka (łac. quasi – niby) – sposób opisu obiektów fizycznych poprzez przybliżenie skomplikowanego układu teoretyczną cząstką, której własności w pewnym zakresie opisują wyjściowy układ.

Nowy!!: Elektron i Kwazicząstka · Zobacz więcej »

Lampa elektronowa

Lampa elektronowa – element elektroniczny składający się z elektrod umieszczonych w bańce z wypompowanym powietrzem (lampa próżniowa) lub gazem pod niewielkim ciśnieniem (lampa gazowana), w którym wykorzystuje się wiązki elektronów lub jonów poruszające się między elektrodami lampy i sterowane elektrycznie elektrodami.

Nowy!!: Elektron i Lampa elektronowa · Zobacz więcej »

Lampa próżniowa

Lampa próżniowa to najbardziej powszechny rodzaj lamp elektronowych, której najbardziej charakterystyczną cechą jest maksymalnie niskie ciśnienie gazów wewnątrz bańki.

Nowy!!: Elektron i Lampa próżniowa · Zobacz więcej »

Lampa wyładowcza

Przykłady wyładowań elektrycznych w gazach szlachetnych Lampa wyładowcza – lampa, która świeci poprzez wyładowania elektryczne w oparach metali (najczęściej rtęci) lub gazów (najczęściej argonu, neonu).

Nowy!!: Elektron i Lampa wyładowcza · Zobacz więcej »

Lepton (mechanika kwantowa)

Leptony (z gr. λεπτός leptós - lekki, drobny, cienki) − grupa 12 cząstek elementarnych (6 cząstek i 6 antycząstek).

Nowy!!: Elektron i Lepton (mechanika kwantowa) · Zobacz więcej »

Masa efektywna

Masa efektywna – odpowiednik masy dla ciał (cząstek) znajdujących się w środowisku materialnym, z którym oddziałują.

Nowy!!: Elektron i Masa efektywna · Zobacz więcej »

Masa spoczynkowa elektronu

Masa spoczynkowa elektronu – masa elektronu pozostającego w spoczynku w inercjalnym układzie odniesienia.

Nowy!!: Elektron i Masa spoczynkowa elektronu · Zobacz więcej »

Mikroskop elektronowy

Elektronowy mikroskop transmisyjny Mikroskop elektronowy  – mikroskop wykorzystujący do obrazowania wiązkę elektronów.

Nowy!!: Elektron i Mikroskop elektronowy · Zobacz więcej »

Model standardowy

leptonów), cztery bozony cechowania przenoszące oddziaływania oraz bozon Higgsa, mający nadawać masę cząstkom, z którymi oddziałuje (jego odkrycie ogłosił CERN 4 lipca 2012). Diagram przedstawiający powiązania pomiędzy cząstkami elementarnymi. Model standardowy – teoria fizyki cząstek podstawowych, zwanych też cząstkami elementarnymi, które są podstawowymi składnikami każdej materii.

Nowy!!: Elektron i Model standardowy · Zobacz więcej »

Nadprzewodnictwo

lewituje nad nadprzewodnikiem schłodzonym poniżej temperatury przejścia Nadprzewodnictwo – stan materiału polegający na zerowej rezystancji, jest osiągany w niektórych materiałach w niskiej temperaturze.

Nowy!!: Elektron i Nadprzewodnictwo · Zobacz więcej »

Nanometr

Nanometr (symbol: nm) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI.

Nowy!!: Elektron i Nanometr · Zobacz więcej »

Napięcie elektryczne

Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego.

Nowy!!: Elektron i Napięcie elektryczne · Zobacz więcej »

Neutrino

pionu (''π-meson'') Neutrino (ν) – cząstka elementarna należąca do leptonów.

Nowy!!: Elektron i Neutrino · Zobacz więcej »

Oddziaływanie elektromagnetyczne

Oddziaływanie elektromagnetyczne to jedno z czterech znanych fizyce oddziaływań elementarnych.

Nowy!!: Elektron i Oddziaływanie elektromagnetyczne · Zobacz więcej »

Oddziaływanie słabe

Oddziaływanie słabe – jedno z czterech oddziaływań uznanych za podstawowe.

Nowy!!: Elektron i Oddziaływanie słabe · Zobacz więcej »

Orbital

Kształty orbitali – miejsca w których najbardziej prawdopodobne jest znalezienie elektronu Orbital – funkcja falowa będącą rozwiązaniem równania Schrödingera dla szczególnego przypadku układu jednego elektronu znajdującego się na jednej z powłok atomowych lub tworzących wiązanie chemiczne.

Nowy!!: Elektron i Orbital · Zobacz więcej »

Półprzewodniki

Porównanie układu pasm Półprzewodniki – substancje, najczęściej krystaliczne, których konduktywność może być zmieniana w szerokim zakresie (na przykład od 10-8 do 103 S/cm) poprzez domieszkowanie, ogrzewanie, oświetlanie lub inne czynniki.

Nowy!!: Elektron i Półprzewodniki · Zobacz więcej »

Pierwiastek chemiczny

Układ okresowy pierwiastków Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia.

Nowy!!: Elektron i Pierwiastek chemiczny · Zobacz więcej »

Polaron

Polaron - kwazicząstka powstająca jako wynik lokalnego odkształcenia sieci krystalicznej spowodowanego oddziaływaniem elektrostatycznym w wyniku przemieszczania się w krysztale naładowanej cząstki (elektronu lub dziury).

Nowy!!: Elektron i Polaron · Zobacz więcej »

Pole elektryczne

Pole elektryczne – pole wektorowe określające w każdym punkcie siłę działającą na jednostkowy, spoczywający ładunek elektryczny.

Nowy!!: Elektron i Pole elektryczne · Zobacz więcej »

Pole magnetyczne

żelaza) dookoła magnesu sztabkowego Wiązka elektronów poruszających się po orbicie kołowej w stałym polu magnetycznym Pole magnetyczne – stan przestrzeni, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu.

Nowy!!: Elektron i Pole magnetyczne · Zobacz więcej »

Powłoka elektronowa

Poziomy energetyczne z powłokami elektronowymi baru Powłoki elektronowe atomu radonu, liczba atomowa – 86 Powłoka elektronowa – zbiór stanów kwantowych o tej samej wartości głównej liczby kwantowej.

Nowy!!: Elektron i Powłoka elektronowa · Zobacz więcej »

Powietrze

Powietrze (łac. aër) – mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską.

Nowy!!: Elektron i Powietrze · Zobacz więcej »

Pozyton

Pozyton, antyelektron (nazywany też pozytronem wskutek kalkowania ang. nazwy positron) – elementarna cząstka antymaterii oznaczana symbolem e+, będąca antycząstką elektronu.

Nowy!!: Elektron i Pozyton · Zobacz więcej »

Próżnia

Pompa do ilustracji zjawiska próżni Komora próżniowa (NASA) Próżnia – w rozumieniu tradycyjnym pojęcie równoważne pojęciu pustej przestrzeni.

Nowy!!: Elektron i Próżnia · Zobacz więcej »

Prąd elektryczny

Przykładem prądu elektrycznego przewodzonego przez powietrze jest piorun Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.

Nowy!!: Elektron i Prąd elektryczny · Zobacz więcej »

Prędkość światła

Prędkość światła w zależności od kontekstu może oznaczać.

Nowy!!: Elektron i Prędkość światła · Zobacz więcej »

Promieniowanie beta

antyneutrina w wyniku rozpadu jednego z neutronów Promieniowanie beta (promieniowanie β) – rodzaj przenikliwego promieniowania jonizującego wysyłanego przez promieniotwórcze jądra atomowe podczas przemiany jądrowej.

Nowy!!: Elektron i Promieniowanie beta · Zobacz więcej »

Promieniowanie charakterystyczne

Widmo promieniowania rentgenowskiego dla antykatody zawierającej miedź. Widmo składa się ciągłego widma hamowania i linii promieniowania charakterystycznego. Schemat emisji promieniowania charakterystycznego Promieniowanie charakterystyczne – linie spektralne atomów charakterystyczne dla danego pierwiastka, powstające po wybiciu elektronu z dolnych powłok elektronowych, gdy następuje przejście elektronu z wyższych powłok na wolne.

Nowy!!: Elektron i Promieniowanie charakterystyczne · Zobacz więcej »

Promieniowanie gamma

Promieniowanie gamma Promieniowanie gamma – wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego.

Nowy!!: Elektron i Promieniowanie gamma · Zobacz więcej »

Rdzeń atomowy

Rdzeń atomowy, zrąb atomowy – atom pozbawiony elektronów walencyjnych (czyli jądro atomowe wraz z elektronami niewalencyjnymi).

Nowy!!: Elektron i Rdzeń atomowy · Zobacz więcej »

Reakcja chemiczna

Sn2 rozerwanie wiązania i utworzenie nowego zachodzi równocześnie Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem.

Nowy!!: Elektron i Reakcja chemiczna · Zobacz więcej »

Rozpad beta minus

Rozpad beta minus, przemiana β− – sposób rozpadu jądra atomowego, podczas którego neutron ulega przemianie w proton oraz emitowany jest elektron e− (promieniowanie beta) i antyneutrino elektronowe.

Nowy!!: Elektron i Rozpad beta minus · Zobacz więcej »

Rozpad beta plus

Rozpad beta plus (przemiana β+) – reakcja jądrowa, w której emitowana jest cząstka β+ (zwana pozytonem lub antyelektronem) oraz neutrino elektronowe.

Nowy!!: Elektron i Rozpad beta plus · Zobacz więcej »

Sieć krystaliczna

Sieć krystaliczna – w krystalografii i mineralogii jest to szczególne ułożenie atomów lub cząsteczek w ciele stałym.

Nowy!!: Elektron i Sieć krystaliczna · Zobacz więcej »

Skaningowy mikroskop tunelowy

Skaningowy mikroskop tunelowy na zestawie do tłumienia drgań. Fe(001) Skaningowy mikroskop tunelowy (STM od ang. Scanning Tunneling Microscope) – rodzaj mikroskopu z sondą skanującą (ang. Scanning Probe Microscope), który umożliwia uzyskanie obrazu powierzchni dzięki wykorzystaniu zjawiska tunelowego, od którego przyrząd ten wziął swoją nazwę.

Nowy!!: Elektron i Skaningowy mikroskop tunelowy · Zobacz więcej »

Spin (fizyka)

Przykład obracającego się ciała, które dopiero po obrocie o 720 stopni znajdzie się w tym samym stanie. Podobne właściwości ma fermion o spinie ½ nieoznaczoności kwantowej określone są jedynie stożki możliwych usytuowań wektora spinu Spin – moment pędu cząstki wynikający z jej natury kwantowej.

Nowy!!: Elektron i Spin (fizyka) · Zobacz więcej »

Stan kwantowy

Stan kwantowy — informacja o układzie kwantowym pozwalająca przewidzieć prawdopodobieństwa wyników wszystkich pomiarów, jakie można na tym układzie wykonać.

Nowy!!: Elektron i Stan kwantowy · Zobacz więcej »

Statystyka Fermiego-Diraca

Oś pozioma: E/\mu. Oś pionowa: \langle n \rangle. Dla E.

Nowy!!: Elektron i Statystyka Fermiego-Diraca · Zobacz więcej »

Substancja (fizyka)

Substancja – materia składająca się z obiektów (cząstek, atomów) mających niezerową masę spoczynkową.

Nowy!!: Elektron i Substancja (fizyka) · Zobacz więcej »

Tensor

Tensor – obiekt matematyczny będący uogólnieniem pojęcia wektoraWektora w sensie „szkolnym”.

Nowy!!: Elektron i Tensor · Zobacz więcej »

Twierdzenie Blocha

Twierdzenie Blocha – jedno z podstawowych twierdzeń w fizyce ciała stałego, mówiące o ogólnej postaci rozwiązania równania Schrödingera dla periodycznego potencjału.

Nowy!!: Elektron i Twierdzenie Blocha · Zobacz więcej »

Werner Heisenberg

Werner Heisenberg Werner Karl Heisenberg (ur. 5 grudnia 1901 w Würzburgu, zm. 1 lutego 1976 w Monachium) – niemiecki fizyk teoretyk.

Nowy!!: Elektron i Werner Heisenberg · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Elektron i Wodór · Zobacz więcej »

Wychwyt elektronu

Diagram Feynmana zapisu reakcji Wychwyt elektronu (zwany też odwrotną przemianą beta) – reakcja jądrowa, w której jeden z elektronów atomu jest przechwytywany przez proton z jądra atomowego, w wyniku czego powstaje neutron (pozostający w jądrze) i neutrino elektronowe, które jest emitowane.

Nowy!!: Elektron i Wychwyt elektronu · Zobacz więcej »

Zasada nieoznaczoności

pędu (prędkości) musi być odpowiednio większy, aby ich iloczyn był większy niż stała. Zasada nieoznaczoności (zasada nieoznaczoności Heisenberga lub zasada nieokreśloności) − reguła, która mówi, że istnieją takie pary wielkości, których nie da się jednocześnie zmierzyć z dowolną dokładnością.

Nowy!!: Elektron i Zasada nieoznaczoności · Zobacz więcej »

Zjawisko Halla

Efekt Halla1. elektrony, 2. element Halla, 3. magnesy,4. pole magnetyczne, 5. źródło zasilania Zjawisko Halla, efekt Halla – zjawisko fizyczne polegające na wystąpieniu różnicy potencjałów w przewodniku, w którym płynie prąd elektryczny, gdy przewodnik znajduje się w poprzecznym do płynącego prądu polu magnetycznym.

Nowy!!: Elektron i Zjawisko Halla · Zobacz więcej »

Zjawisko tunelowe

Zjawisko tunelowe zwane też efektem tunelowym – zjawisko przejścia cząstki przez barierę potencjału o wysokości większej niż energia cząstki, opisane przez mechanikę kwantową.

Nowy!!: Elektron i Zjawisko tunelowe · Zobacz więcej »

Zorza polarna

''Aurora borealis'' Zorza polarna wokół bieguna południowego (''Aurora australis'') zarejestrowana 11 września 2005 przez satelitę NASA IMAGE Zjawiska w magnetosferze Ziemi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Zorza polarna (Aurora borealis, aurora australis) – zjawisko świetlne obserwowane w górnej atmosferze w pobliżu biegunów magnetycznych planety, która ma silne pole magnetyczne o charakterze dipolowym (dwubiegunowym).

Nowy!!: Elektron i Zorza polarna · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Elektron (cząstka elementarna), Elektron (cząstka), Elektrony, Negaton, Promienie katodowe, Promieniowanie katodowe.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »