Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Enzymy

Indeks Enzymy

lipidowych cząsteczek sygnałowych Enzymy (z gr. ἔνζυμον, od ἔν en ‘w’ i ζύμη dzýmē ‘zaczyn (za)kwas’) – wielkocząsteczkowe, w większości białkoweWiększość słowników, leksykonów i encyklopedii definiuje enzymy jako cząsteczki białkowe.

334 kontakty: Absorpcja (optyka), Acetylocholinoesteraza, Adenozyno-5′-trifosforan, Akceptor, Aktywator (genetyka), Aktywator enzymatyczny, Allosteria, Aminokwasy, Amylazy, Amyloglukozydaza, Anabolizm, Anhydraza węglanowa, Apoenzymy, Archaizm, Śmierć, Asocjacja cząsteczek, Świetlikowate, Autoliza, Źródło termalne, Białka, Biochemia, Biokatalizatory, Biologia molekularna, Biologia strukturalna, Bioluminescencja, Biopaliwo, Biosynteza białka, Carl Woese, Celulazy, Celuloza, Centrum żelazowo-siarkowe, Ceruloplazmina, Chemia leków, Choroby bakteryjne, Choroby wirusowe, Chromosom Philadelphia, Chymotrypsyna, Ciastko, Cukier inwertowany, Cynk, Długość fali, Dehydrogenaza alkoholowa, Delecja, Denaturacja białka, Deoksyrybonukleazy, Detergenty, Diacetyl, Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy, Dipol, Domena białka, ..., Donor, Dwunastnica, Dwutlenek węgla, Dwuwarstwa lipidowa, Dysmutaza ponadtlenkowa, EcoRI, Eduard Buchner, Efektor allosteryczny, Eflornityna, Egzoenzymy, Ekstrakt, Elastaza, Elektron, Energia aktywacji, Energia kinetyczna, Entalpia, Entropia, Enzymologia, Enzymy restrykcyjne, Enzymy trawienne, Esterazy cholinowe, Etanol, Etanol celulozowy, Fermentacja, Fermentacja alkoholowa, Fibrynoliza, Filtr (elektronika), Fizjologia, Flipazy, Fosforylacja, Fotografia, Francis Crick, Fruktoza, Galaktoza, Galaktozemia, Gen, Glikogen, Glikozylacja, Glukoza, Gorzelnictwo, Gramatura papieru, Grupa acetylowa, Grupa aldehydowa, Grupa alkilowa, Grupa funkcyjna, Grupa hydroksylowa, Grupa karboksylowa, Grupa metylenowa, Grupy prostetyczne, Grypa, Grzyby, Guma, Gyraza DNA, Harmonijka beta, Helisa alfa, Hem (biochemia), Hemaglutynina, Hermann Emil Fischer, Histydyna, Homeostaza, Homocystynuria, Hydrolazy, Hydroliza, In vitro, In vivo, Inżynieria genetyczna, Inhibicja kompetycyjna, Inhibicja niekompetycyjna, Inhibitor, Insulina, Intron, Izoenzymy, Izomeraza triozofosforanowa, Izomerazy, Izomery, Β-Laktamazy, Jad, James Sumner, Język angielski, Język grecki, Język polski, Jednostka enzymu, John B.S. Haldane, John Howard Northrop, Jon, Jon hydroniowy, Jonizacja, Kaloria, Katabolizm, Katal, Katalaza, Kataliza, Katalizator, Koenzym A, Kofaktory, Komórka, Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej, Konformacja, Krew, Krystalizacja, Krzepnięcie krwi, Ksyloza, Kwas acetylosalicylowy, Kwas deoksyrybonukleinowy, Kwas foliowy, Kwas mirystynowy, Kwasy rybonukleinowe, Laktaza, Laktoza, Lateks, Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, Lek, Leonor Michaelis, Lepkość, Leslie Orgel, Leukocyty, Liazy, Liczba obrotów enzymu, Ligacja, Ligaza DNA, Ligazy, Lignina, Lipazy, Lipidy, Liza (biologia), Lizosom, Lizosomalne choroby spichrzeniowe, Lizozym, Louis Pasteur, Lucyferaza, Ludzki wirus niedoboru odporności, Makulatura, Materiał genetyczny, Mąka, Melonowiec właściwy, Metabolity wtórne, Metabolizm, Metaloenzymy, Metotreksat, Międzynarodowa Unia Biochemii i Biologii Molekularnej, Mięso, Miejsce aktywne, Milisekunda, Miozyna, Mleczarstwo, Moc kwasu, Moc zasady, Mocz, Modyfikacja potranslacyjna, Monosacharydy, Monowarstwa, Motor molekularny, Mutacja, Nadtlenek wodoru, Nadtlenki, Naprawa DNA, Neuraminidaza, Niemcy, Nomenklatura chemiczna, Nowotwór, Nukleotydy, Numer EC, Oddziaływanie elektrostatyczne, Odwrotna transkryptaza, Oksydoreduktazy, Organizm, Otyłość, Pałeczka okrężnicy, Papaina, Papier, Patogen, Płuco, Płyn mózgowo-rdzeniowy, Pektyny, Penicyliny, Pepsyna, Peptydy, Peroksydazy, Pieczenie, Pieczywo, Pirofosforan tiaminy, Piwo, Piwowarstwo, Podpuszczka, Pole elektryczne, Polimeraza DNA, Polimeraza RNA, Polimery, Polisacharydy, Proenzym, Proszek do prania, Proteazy, Protein Data Bank, Przeżuwacze, Przemysł chemiczny, Przemysł spożywczy, Przesięk, Przestrzeń peryplazmatyczna, Przyrostek, Punkt izoelektryczny, Równowaga reakcji chemicznych, Reakcja chemiczna, Reakcja redoks, Receptor insuliny, Redukcja (chemia), Regioselektywność, Rentgenografia strukturalna, Replikacja DNA, Richard Martin Willstätter, Roquefort (ser), Rozedma płuc, Rozpad gnilny, Rozpuszczalnik, Roztwór buforowy, Rubisco, Rybonukleazy, Rybosom, Ryboza, Rybozymy, S-Adenozylometionina, Saccharomyces cerevisiae, Sacharoza, Słód, Ser, Siła jonowa, Sidney Altman, Skala pH, Skrobia, Soczewka kontaktowa, Sok, Sok żołądkowy, Splicing, Sprzężenie zwrotne, Srebro, Ssaki, Stała Michaelisa, Stan przejściowy, Struktura czwartorzędowa białka, Struktura drugorzędowa białka, Strzel bombardier, Substrat (chemia), Swiss-Prot, Szlak metaboliczny, Szlak pentozofosforanowy, Sztuczny enzym, Szybkość reakcji chemicznej, Temperatura, Thomas Cech, Tkanka, Tlen, Toksyny, Topoizomerazy, Transferazy, Transkrypcja (genetyka), Translacja (genetyka), Trawienie, Trucizna, Trylion, Trypsyna, Tryptamina, Trzustka, Układ odpornościowy, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Ureaza, Utlenianie, Węglowodany, Wendell Meredith Stanley, Wiązanie koordynacyjne, Wiązanie kowalencyjne, Wilhelm Kühne, Wino, Wirusy, Witamina B1, Witamina B2, Witaminy, Wysięk (medycyna), XIX wiek, XVIII wiek, Zacier, Zakwas chlebowy, Zespół Lescha-Nyhana, Zjawisko tunelowe, Zwijanie białka, Zymaza. Rozwiń indeks (284 jeszcze) »

Absorpcja (optyka)

Absorpcja – w optyce proces pochłaniania energii fali elektromagnetycznej przez substancję.

Nowy!!: Enzymy i Absorpcja (optyka) · Zobacz więcej »

Acetylocholinoesteraza

Acetylocholinoesteraza, esteraza acetylocholinowa, hydrolaza acetylocholinowa, AChE (EC 3.1.1.7) – enzym rozkładający jeden z podstawowych neuroprzekaźników, acetylocholinę, na cholinę i resztę kwasu octowego.

Nowy!!: Enzymy i Acetylocholinoesteraza · Zobacz więcej »

Adenozyno-5′-trifosforan

wiązanie wysokoenergetyczne Adenozyno-5′-trifosforan, ATP (od; daw. adenozynotrójfosforan) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd adeninowy zbudowany z adenozyny z przyłączonym wiązaniem estrowym w pozycji 5′-OH grupą trójfosforanową przyłączonej cząsteczki.

Nowy!!: Enzymy i Adenozyno-5′-trifosforan · Zobacz więcej »

Akceptor

Akceptor – cząsteczka, pojedynczy atom lub jon, który przyjmuje elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon od innych cząsteczek w trakcie reakcji chemicznej.

Nowy!!: Enzymy i Akceptor · Zobacz więcej »

Aktywator (genetyka)

Aktywator - w genetyce molekularnej jest to białko wiążące DNA, które wiążąc się z odpowiednim miejscem operonu, może indukować lub zwiększać transkrypcję zawartych tam genów.

Nowy!!: Enzymy i Aktywator (genetyka) · Zobacz więcej »

Aktywator enzymatyczny

Aktywator enzymatyczny – substancja chemiczna umożliwiająca lub poprawiająca działanie enzymów.

Nowy!!: Enzymy i Aktywator enzymatyczny · Zobacz więcej »

Allosteria

Hemoglobina w stanach T (forma ''Deoxy'') i R (forma ''Oxy''). Przyłączenie jednej cząsteczki tlenu powoduje przejście hemoglobiny z formy T do formy R, co ułatwia przyłączanie się kolejnych cząsteczek tlenu Allosteria (allos – inny; steros – przestrzeń) – zmiana powinowactwa chemicznego białka do cząsteczek (np. enzymów do substratów lub białek przenośnikowych do ich ładunku), przez zmianę struktury przestrzennej.

Nowy!!: Enzymy i Allosteria · Zobacz więcej »

Aminokwasy

Schemat budowy α-aminokwasu – grupa aminowa po lewej i karboksylowa po prawej Aminokwasy (aa, AA, z ang. amino acids), kwasy aminowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową oraz kwasową grupę karboksylową −COOH, lub w ujęciu ogólniejszym, dowolną grupę kwasową.

Nowy!!: Enzymy i Aminokwasy · Zobacz więcej »

Amylazy

Amylazy, diastazy, enzymy amylolityczne (EC 3.2.1) – grupa enzymów zaliczanych do hydrolaz, rozkładających skrobię i inne polisacharydy.

Nowy!!: Enzymy i Amylazy · Zobacz więcej »

Amyloglukozydaza

Amyloglukozydaza – enzym należący do grupy hydrolaz.

Nowy!!: Enzymy i Amyloglukozydaza · Zobacz więcej »

Anabolizm

Anabolizm – grupa reakcji chemicznych, w wyniku których z prostych substratów powstają związki złożone, gromadzące energię.

Nowy!!: Enzymy i Anabolizm · Zobacz więcej »

Anhydraza węglanowa

centrum aktywnego grupę OH (biało-czerwona) Anhydrazy węglanowe (dehydratazy węglanowe; CA, z ang. carbonic anhydrases; EC 4.2.1.1) – konwergiczna grupa enzymów o masach cząsteczkowych 28–30 kDa, katalizujących odwracalną reakcję powstawania jonu wodorowęglanowego z wody i dwutlenku węgla.

Nowy!!: Enzymy i Anhydraza węglanowa · Zobacz więcej »

Apoenzymy

Apoenzymy – białkowe części enzymu, które po połączeniu z odpowiednimi koenzymami lub grupami prostetycznymi tworzą holoenzymy.

Nowy!!: Enzymy i Apoenzymy · Zobacz więcej »

Archaizm

Archaizm (gr. archaíos 'dawny' od archē 'początek') – wyraz, konstrukcja składniowa lub związek frazeologiczny, który wyszedł z użycia.

Nowy!!: Enzymy i Archaizm · Zobacz więcej »

Śmierć

ludzki szkielet. Śmierć (łac. mors, exitus letalis) – stan charakteryzujący się ustaniem oznak życia, spowodowany nieodwracalnym zachwianiem równowagi funkcjonalnej i załamaniem wewnętrznej organizacji ustroju.

Nowy!!: Enzymy i Śmierć · Zobacz więcej »

Asocjacja cząsteczek

kwasu octowego Asocjacja cząsteczek – wiązanie się pojedynczych cząsteczek związków chemicznych w zespoły cząsteczkowe (asocjaty).

Nowy!!: Enzymy i Asocjacja cząsteczek · Zobacz więcej »

Świetlikowate

Świetlikowate, robaczki świętojańskie (Lampyridae) – rodzina z rzędu chrząszczy.

Nowy!!: Enzymy i Świetlikowate · Zobacz więcej »

Autoliza

Autoliza ('samo' i λύσις 'rozszczepienie') – proces rozpadu komórek i narządów wewnętrznych spowodowany przez lityczne enzymy wewnątrzkomórkowe.

Nowy!!: Enzymy i Autoliza · Zobacz więcej »

Źródło termalne

Przykładowe źródło termalne z parku Yellowstone Gorące źródła w Pamukkale, w Turcji Źródło termalne, źródło ciepłe, źródło gorące, cieplica – źródło, z którego wypływa woda termalna o temperaturze wyższej o co najmniej 5 °C od średniej rocznej temperatury powietrza na danym obszarze (według klasyfikacji hydrogeologicznej) lub wyższej niż 20 °C (według klasyfikacji balneologicznej).

Nowy!!: Enzymy i Źródło termalne · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Enzymy i Białka · Zobacz więcej »

Biochemia

Biochemia – nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami (w tym skutkami niedoboru oraz nadmiaru) i przemianami substancji chemicznych w organizmach (z uwzględnieniem aspektów energetycznych).

Nowy!!: Enzymy i Biochemia · Zobacz więcej »

Biokatalizatory

Biokatalizatory – wytwarzane w komórkach organizmów żywych katalizatory przemian biochemicznych (witaminy, enzymy i hormony), wpływające na ich przyspieszenie bądź zwolnienie, a także decydujące o rodzaju przemian, jakim może ulec substancja wyjściowa.

Nowy!!: Enzymy i Biokatalizatory · Zobacz więcej »

Biologia molekularna

Biologia molekularna – nauka podstawowa zajmująca się biologią na poziomie molekularnym.

Nowy!!: Enzymy i Biologia molekularna · Zobacz więcej »

Biologia strukturalna

Nukleosom stanowi reprezentatywny przykład obiektu badań biologii strukturalnej Biologia strukturalna – dziedzina biologii znajdująca się na pograniczu biologii molekularnej, biochemii oraz biofizyki, zajmująca się badaniem przestrzennej struktury dużych biocząsteczek, takich jak białka i kwasy nukleinowe.

Nowy!!: Enzymy i Biologia strukturalna · Zobacz więcej »

Bioluminescencja

Kryl antarktyczny Bioluminescencja – świecenie żywych organizmów, jeden z rodzajów chemiluminescencji.

Nowy!!: Enzymy i Bioluminescencja · Zobacz więcej »

Biopaliwo

Trzcina cukrowa wykorzystywana do produkcji biopaliw Biopaliwo – paliwo powstałe z przetwórstwa biomasy — produktów organizmów żywych np.

Nowy!!: Enzymy i Biopaliwo · Zobacz więcej »

Biosynteza białka

Biosynteza białka – proces prowadzący do wytworzenia cząsteczek białka.

Nowy!!: Enzymy i Biosynteza białka · Zobacz więcej »

Carl Woese

Carl Richard Woese (ur. 15 lipca 1928 w Syracuse, zm. 30 grudnia 2012 w Urbana) – amerykański mikrobiolog i fizyk, znany przede wszystkim z opisania i zaklasyfikowania archeonów.

Nowy!!: Enzymy i Carl Woese · Zobacz więcej »

Celulazy

Celulazy - grupa enzymów rozkładających celulozę.

Nowy!!: Enzymy i Celulazy · Zobacz więcej »

Celuloza

Celuloza – nierozgałęziony biopolimer, polisacharyd zbudowany liniowo z 3000–14 000 cząsteczek glukozy połączonych wiązaniami β-1,4-glikozydowymi.

Nowy!!: Enzymy i Celuloza · Zobacz więcej »

Centrum żelazowo-siarkowe

200px Centra żelazowo-siarkowe, centra żelazo-siarkowe – to grupy prostetyczne wielu enzymów.

Nowy!!: Enzymy i Centrum żelazowo-siarkowe · Zobacz więcej »

Ceruloplazmina

Model struktury ceruloplazminy Ceruloplazmina (lub ferroksydaza; nazwa systematyczna: oksydoreduktaza żelazo(II):tlen) – enzym z grupy α2-globulin, zawierający w swojej strukturze 6 atomów miedzi.

Nowy!!: Enzymy i Ceruloplazmina · Zobacz więcej »

Chemia leków

Chemia leków także chemia medyczna lub chemia farmaceutyczna – dyscyplina badawcza znajdującą się na pograniczu chemii i farmakologii.

Nowy!!: Enzymy i Chemia leków · Zobacz więcej »

Choroby bakteryjne

Choroby bakteryjne – choroby wywoływane przez szkodliwe bakterie (zwane również patogenami lub czynnikami etiologicznymi), które wnikają w sposób bierny lub czynny do organizmu roślinnego lub zwierzęcego, w obrębie którego rozmnażają się i wywołują odpowiedź odpornościową.

Nowy!!: Enzymy i Choroby bakteryjne · Zobacz więcej »

Choroby wirusowe

Choroby wirusowe (in. infekcje wirusowe) — choroby zakaźne wywoływane przez obecność wirusów w organizmie.

Nowy!!: Enzymy i Choroby wirusowe · Zobacz więcej »

Chromosom Philadelphia

FISH na obecność translokacji ''BCR-Abl'' Chromosom Philadelphia, chromosom Filadelfia, chromosom Ph – chromosom odkryty i opisany w 1960 roku przez Petera Nowella z Uniwersytetu Pensylwanii oraz Davida Hungerforda z Instytutu Badań nad Rakiem (Institute for Cancer Research) w Filadelfii.

Nowy!!: Enzymy i Chromosom Philadelphia · Zobacz więcej »

Chymotrypsyna

Chymotrypsynogen B1 Chymotrypsyna (EC 3.4.21.1) – proteolityczny enzym trawienny, produkowany przez trzustkę (jako proenzym chymotrypsynogen) i wchodzący w skład soku trzustkowego.

Nowy!!: Enzymy i Chymotrypsyna · Zobacz więcej »

Ciastko

Ciastka przekładane kremem maszynkę do mięsa Ptysie Ciastka z kawałkami czekolady Ciastko - rodzaj słodkiego wyrobu cukierniczego o różnorodnych kształtach, smakach, wielkości i sposobach przygotowywania.

Nowy!!: Enzymy i Ciastko · Zobacz więcej »

Cukier inwertowany

Cukier inwertowany marki Trimoline Cukier inwertowany – produkt hydrolizy sacharozy na mieszaninę glukozy i fruktozy, w wyniku której następuje zmiana kierunku skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła (inwersja) przechodzącego przez roztwór.

Nowy!!: Enzymy i Cukier inwertowany · Zobacz więcej »

Cynk

Cynk (Zn) – pierwiastek chemiczny, metal przejściowy z grupy cynkowców w układzie okresowym (grupa 12).

Nowy!!: Enzymy i Cynk · Zobacz więcej »

Długość fali

fali sinusoidalnej (wykres dla danej chwili; oś pozioma to odległość) Długość fali – najmniejsza odległość między dwoma punktami o tej samej fazie drgań (czyli między dwoma powtarzającymi się fragmentami fali).

Nowy!!: Enzymy i Długość fali · Zobacz więcej »

Dehydrogenaza alkoholowa

Dehydrogenaza alkoholowa LADH (wątrobowa dehydrogenaza alkoholowa) Dehydrogenaza alkoholowa (EC 1.1.1.1) – enzym z grupy oksydoreduktaz przyspieszający przekształcanie się aldehydu octowego w etanol lub odwrotnie.

Nowy!!: Enzymy i Dehydrogenaza alkoholowa · Zobacz więcej »

Delecja

Schemat aberracji chromosomowej strukturalnej – delecji obejmującej kilka regionów chromosomu. Delecja – zmiana w materiale genetycznym polegająca na utracie jego fragmentu.

Nowy!!: Enzymy i Delecja · Zobacz więcej »

Denaturacja białka

Denaturacja białka – zmiany w II, III- i IV-rzędowej strukturze białka natywnego (w przeciwieństwie do wysalania, podczas którego białka wytrącają się bez utraty struktury), które prowadzą do utraty aktywności biologicznej lub innej indywidualnej cechy charakterystycznej przy zachowaniu sekwencji aminokwasów.

Nowy!!: Enzymy i Denaturacja białka · Zobacz więcej »

Deoksyrybonukleazy

Deoksyrybonukleazy (w skrócie DNazy) – enzymy hydrolityczne z grupy nukleaz katalizujące hydrolizę łańcucha DNA na krótsze łańcuchy lub pojedyncze nukleotydy.

Nowy!!: Enzymy i Deoksyrybonukleazy · Zobacz więcej »

Detergenty

Detergenty.

Nowy!!: Enzymy i Detergenty · Zobacz więcej »

Diacetyl

Diacetyl (biacetyl, butanodion, dwumetyloglikosal), CH3COCOCH3 – organiczny związek chemiczny zbudowany z dwóch grup acetylowych (Ac−Ac).

Nowy!!: Enzymy i Diacetyl · Zobacz więcej »

Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy

Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NADH – forma zredukowana, NAD+ – forma utleniona) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd pełniący istotną rolę w procesach oddychania komórkowego.

Nowy!!: Enzymy i Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy · Zobacz więcej »

Dipol

powierzchnie ekwipotencjalne Pole magnetyczne Ziemi. S i N oznaczają bieguny pola magnetycznego (umieszczone odwrotnie niż przyjmuje się w geografii) Dipol (z gr. dipolos, dwa bieguny) – układ dwóch różnoimiennych ładunków lub biegunów magnetycznych, wytwarzający pole dipolowe.

Nowy!!: Enzymy i Dipol · Zobacz więcej »

Domena białka

Domena białka – fragment cząsteczki białka wyodrębniony ze względu na samoistną zdolność zachowania swojej struktury trójwymiarowej niezależnie od całej cząsteczki.

Nowy!!: Enzymy i Domena białka · Zobacz więcej »

Donor

Donor – pojęcie chemiczne oznaczające cząsteczkę, pojedynczy atom lub jon, który dostarcza elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon innym cząsteczkom w trakcie reakcji chemicznej.

Nowy!!: Enzymy i Donor · Zobacz więcej »

Dwunastnica

Dwunastnica (łac. duodenum) – u człowieka rurowaty narząd długości 25–30 cm, wychodzący z żołądka i stanowiący początkowy odcinek jelita cienkiego.

Nowy!!: Enzymy i Dwunastnica · Zobacz więcej »

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla, ditlenek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Enzymy i Dwutlenek węgla · Zobacz więcej »

Dwuwarstwa lipidowa

lecytynowej. Model dwuwarstwy lipidowej W biologii i chemii, dwuwarstwa lipidowa - to spontanicznie powstająca w roztworach wodnych niektórych lipidów (głównie fosfolipidów) błona zbudowana z dwóch warstw cząsteczek tych związków chemicznych.

Nowy!!: Enzymy i Dwuwarstwa lipidowa · Zobacz więcej »

Dysmutaza ponadtlenkowa

Mn-SOD Centrum aktywne SOD Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD z ang. SuperOxide Dismutase, E.C. 1.15.1.1) – enzym z grupy oksydoreduktaz katalizujący dysmutację anionorodnika ponadtlenkowego.

Nowy!!: Enzymy i Dysmutaza ponadtlenkowa · Zobacz więcej »

EcoRI

Struktura ''Eco''RI EcoRI (wym.) – endonukleaza wyizolowana po raz pierwszy ze szczepu RY13 pałeczki okrężnicy, będąca częścią bakteryjnego systemu modyfikacji restrykcyjnych, w biologii molekularnej używana jako enzym restrykcyjny.

Nowy!!: Enzymy i EcoRI · Zobacz więcej »

Eduard Buchner

Eduard Buchner (ur. 20 maja 1860 w Monachium, zm. 13 sierpnia 1917 w Fokszanach) – niemiecki profesor chemii na uniwersytetach w Kolonii, Tybindze, Berlinie, Wrocławiu i Würzburgu, prowadzący badania dotyczące związków cyklicznych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w roku 1907 za badania w zakresie biochemii, w tym przede wszystkim za odkrycie fermentacji zachodzącej bez udziału sił witalnych.

Nowy!!: Enzymy i Eduard Buchner · Zobacz więcej »

Efektor allosteryczny

Efektor allosteryczny – związek chemiczny łączący się z enzymami allosterycznymi.

Nowy!!: Enzymy i Efektor allosteryczny · Zobacz więcej »

Eflornityna

Eflornityna (łac. Eflornithinum) - organiczny związek chemiczny, pochodna ornityny.

Nowy!!: Enzymy i Eflornityna · Zobacz więcej »

Egzoenzymy

Egzoenzymy - termin stosowany wobec enzymów, posiadający dwa znaczenia.

Nowy!!: Enzymy i Egzoenzymy · Zobacz więcej »

Ekstrakt

Ekstrakt, inaczej wyciąg (łac. Extractum - to co wyciągnięte) - roztwór związków chemicznych uzyskany w efekcie zakończonego procesu ekstrakcji (a nie zwykłego rozpuszczania).

Nowy!!: Enzymy i Ekstrakt · Zobacz więcej »

Elastaza

Kryształ elastazy Elastaza, (EC 3.4.21.37), to enzym należący do grupy hydrolaz, a dokładniej - endopeptydaz.

Nowy!!: Enzymy i Elastaza · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Enzymy i Elektron · Zobacz więcej »

Energia aktywacji

Energia aktywacji - jest podawaną często w przeliczeniu na 1 mol substancji wielkością bariery energetycznej (w skali mikroskopowej - bariera potencjału), którą musi pokonać układ reagujących indywiduów chemicznych, aby doszło do reakcji chemicznej.

Nowy!!: Enzymy i Energia aktywacji · Zobacz więcej »

Energia kinetyczna

energię potencjalną grawitacji. Przy pominięciu oporów ruchu suma tych dwóch energii pozostaje stała. Energia kinetyczna (E_k) – energia ciała związana z ruchem jego masy.

Nowy!!: Enzymy i Energia kinetyczna · Zobacz więcej »

Entalpia

Entalpia (zawartość ciepła) – w termodynamice wielkość fizyczna będąca funkcją stanu mająca wymiar energii, będąca też potencjałem termodynamicznym, oznaczana przez H, h,I lub χ, którą definiuje zależność: gdzie: H – entalpia układu, U – energia wewnętrzna układu, p – ciśnienie, V – objętość Z powyższego wzoru wynika sens fizyczny entalpii.

Nowy!!: Enzymy i Entalpia · Zobacz więcej »

Entropia

Entropia (s lub S) – termodynamiczna funkcja stanu, określająca kierunek przebiegu procesów spontanicznych (samorzutnych) w odosobnionym układzie termodynamicznym.

Nowy!!: Enzymy i Entropia · Zobacz więcej »

Enzymologia

Enzymologia – dział biochemii zajmujący się enzymami; ich strukturą, właściwościami, mechanizmami działania, przebiegiem katalizowanych przez nie reakcji, funkcjami, drogami biosyntezy oraz sposobami ich izolowania i oczyszczania.

Nowy!!: Enzymy i Enzymologia · Zobacz więcej »

Enzymy restrykcyjne

Enzymy restrykcyjne, restryktazy – endonukleazy przecinające nić DNA w miejscu wyznaczanym przez specyficzną sekwencję DNA.

Nowy!!: Enzymy i Enzymy restrykcyjne · Zobacz więcej »

Enzymy trawienne

Enzymy trawienne – grupa enzymów wydzielanych w układzie pokarmowym, w większości hydrolaz (enzymów hydrolitycznych), katalizujących rozkład związków bardziej złożonych do prostszych (z udziałem wody).

Nowy!!: Enzymy i Enzymy trawienne · Zobacz więcej »

Esterazy cholinowe

Struktura acetylcholinoesterazy Esterazy cholinowe (ChE, cholinoesterazy) - enzymy z grupy hydrolaz (EC 3.1.1.7, EC 3.1.1.8).

Nowy!!: Enzymy i Esterazy cholinowe · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Enzymy i Etanol · Zobacz więcej »

Etanol celulozowy

bioreaktor używany w badaniach nad etanolem celulozowym Etanol celulozowy - biopaliwo produkowane z drewna, słomy oraz innych niejadalnych części roślin.

Nowy!!: Enzymy i Etanol celulozowy · Zobacz więcej »

Fermentacja

Fermentacja – enzymatyczny proces przemian związków organicznych prowadzony przez mikroorganizmy, zachodzący w warunkach beztlenowych, którego efektem jest uzyskanie energii, najczęściej pod postacią ATP.

Nowy!!: Enzymy i Fermentacja · Zobacz więcej »

Fermentacja alkoholowa

Schemat przedstawiający proces fermentacji alkoholowej Fermentacja alkoholowa – rodzaj fermentacji, podczas której z węglowodanów pod wpływem enzymów wytwarzanych przez drożdże powstaje etanol i dwutlenek węgla: W wyniku tego procesu powstaje również szereg produktów ubocznych, między innymi: gliceryna, kwas bursztynowy i kwas octowy.

Nowy!!: Enzymy i Fermentacja alkoholowa · Zobacz więcej »

Fibrynoliza

Schemat fibrynolizy Fibrynoliza – fizjologiczny proces rozkładu zakrzepu, będący częścią hemostazy.

Nowy!!: Enzymy i Fibrynoliza · Zobacz więcej »

Filtr (elektronika)

150px Filtr – fragment obwodu elektrycznego lub obwodu elektronicznego odpowiedzialny za przepuszczanie lub blokowanie sygnałów w określonym zakresie częstotliwości lub zawierającego określone harmoniczne.

Nowy!!: Enzymy i Filtr (elektronika) · Zobacz więcej »

Fizjologia

Fizjologia (gr. φυσιολογία, od φύσις - natura + λόγος - nauka) – nauka o mechanizmach rządzących przebiegiem czynności życiowych organizmów.

Nowy!!: Enzymy i Fizjologia · Zobacz więcej »

Flipazy

Flipazy - białka enzymatyczne znajdujące się wewnątrz błony komórkowej, które przenoszą fosfolipidy z jednego listka dwuwarstwy lipidowej błony na drugi.

Nowy!!: Enzymy i Flipazy · Zobacz więcej »

Fosforylacja

Fosforylacja – reakcja przyłączenia reszty fosforanowej do nukleofilowego atomu dowolnego związku chemicznego.

Nowy!!: Enzymy i Fosforylacja · Zobacz więcej »

Fotografia

Nicéphore’a Niépce’a w 1826 r. Alfonsa Muchę w 1903 r. Fotografia (gr. φως, phōs, D. phōtós – światło; gráphō – piszę, graphein – rysować, pisać; rysowanie za pomocą światła) – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła.

Nowy!!: Enzymy i Fotografia · Zobacz więcej »

Francis Crick

Francis Crick w swoim gabinecie Francis Harry Compton Crick (ur. 8 czerwca 1916 w Northampton, zm. 28 lipca 2004 w San Diego) – angielski biochemik, genetyk i biolog molekularny, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w roku 1962.

Nowy!!: Enzymy i Francis Crick · Zobacz więcej »

Fruktoza

Fruktoza, czyli cukier owocowy (z łac. fructus – owoc) – organiczny związek chemiczny z grupy ketoz.

Nowy!!: Enzymy i Fruktoza · Zobacz więcej »

Galaktoza

Galaktoza – organiczny związek chemiczny z grupy cukrów prostych (monosacharydów), aldoheksoza.

Nowy!!: Enzymy i Galaktoza · Zobacz więcej »

Galaktozemia

Galaktozemia – choroba genetyczna, dziedziczona w sposób autosomalnie recesywny, objawiającą się niemożnością przekształcenia galaktozy w glukozę.

Nowy!!: Enzymy i Galaktozemia · Zobacz więcej »

Gen

Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – pojęcie teoretyczne stosowane w wielu działach biologii oraz innych dziedzinach wiedzy.

Nowy!!: Enzymy i Gen · Zobacz więcej »

Glikogen

Glikogen – polisacharyd (wielocukier), którego cząsteczki zbudowane są z połączonych ok.

Nowy!!: Enzymy i Glikogen · Zobacz więcej »

Glikozylacja

Glikozylacja – reakcja łączenia węglowodanów z innymi związkami organicznymi z wytworzeniem wiązania glikozydowego.

Nowy!!: Enzymy i Glikozylacja · Zobacz więcej »

Glukoza

Glukoza, D-glukoza – organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz.

Nowy!!: Enzymy i Glukoza · Zobacz więcej »

Gorzelnictwo

Gorzelnictwo – przemysłowa produkcja spirytusu surowego w gorzelniach.

Nowy!!: Enzymy i Gorzelnictwo · Zobacz więcej »

Gramatura papieru

Gramatura papieru – masa (pot. „ciężar”) wyrobu papierniczego wyrażona w gramach na metr kwadratowy czy dawniej (w krajach anglosaskich) w funtach na ryzę.

Nowy!!: Enzymy i Gramatura papieru · Zobacz więcej »

Grupa acetylowa

Grupa acetylowa cysteiny Grupa acetylowa, acetyl, Ac, (z – ocet i – materia) – rodzaj grupy funkcyjnej typu acylowego wywodzącej się z kwasu octowego.

Nowy!!: Enzymy i Grupa acetylowa · Zobacz więcej »

Grupa aldehydowa

Grupa aldehydowa – jednowartościowa grupa funkcyjna o wzorze −CHO, zbudowana z grupy karbonylowej, której atom węgla jest bezpośrednio związany z atomem wodoru.

Nowy!!: Enzymy i Grupa aldehydowa · Zobacz więcej »

Grupa alkilowa

grupy acetylowej) i etylową −CH2CH3 Grupa alkilowaTermin „grupa alkanylowa” nie jest używany.

Nowy!!: Enzymy i Grupa alkilowa · Zobacz więcej »

Grupa funkcyjna

Grupa funkcyjna – rodzaj podstawnika w związku organicznym, który zmienia jego właściwości chemiczne i decyduje o sposobie jego reagowania w danej reakcji i stanowiący podstawę klasyfikacji związku.

Nowy!!: Enzymy i Grupa funkcyjna · Zobacz więcej »

Grupa hydroksylowa

Grupa hydroksylowa, grupa wodorotlenowa (-OH) – jednowartościowa grupa funkcyjna zbudowana z atomu tlenu i wodoru.

Nowy!!: Enzymy i Grupa hydroksylowa · Zobacz więcej »

Grupa karboksylowa

Grupa karboksylowa (zaznaczona na niebiesko) Grupa karboksylowa – jedna z podstawowych organicznych grup funkcyjnych, o wzorze –COOH.

Nowy!!: Enzymy i Grupa karboksylowa · Zobacz więcej »

Grupa metylenowa

Grupa metylenowa, metanodiyl, potocznie metylen, −CH2− lub.

Nowy!!: Enzymy i Grupa metylenowa · Zobacz więcej »

Grupy prostetyczne

centrum aktywnego Grupy prostetyczne – niebiałkowe składniki białek (np. enzymów) niezbędne dla ich aktywności, rodzaj kofaktorów.

Nowy!!: Enzymy i Grupy prostetyczne · Zobacz więcej »

Grypa

Grypa – ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem grypy.

Nowy!!: Enzymy i Grypa · Zobacz więcej »

Grzyby

Grzyby (Fungi Juss.) R. T. Moore – królestwo należące do domeny jądrowców (Eucaryota).

Nowy!!: Enzymy i Grzyby · Zobacz więcej »

Guma

Guma – elastomer zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (na przykład poliolefin), które zostały w pewnym stopniu usieciowane w procesie wulkanizacji.

Nowy!!: Enzymy i Guma · Zobacz więcej »

Gyraza DNA

Mechanizm działania gyrazy DNA Gyraza DNA – enzym występujący u Procaryota (szczególnie u bakterii), należący do topoizomeraz typu II.

Nowy!!: Enzymy i Gyraza DNA · Zobacz więcej »

Harmonijka beta

Przykładowa antyrównoległa harmonijka beta zbudowana z 4 łańcuchów polipeptydowycha – widok z góry, b – widok z boku zakrętami beta Harmonijka beta (beta-kartka) – jedna z możliwych struktur drugorzędowych białka (obok m.in. helisy alfa).

Nowy!!: Enzymy i Harmonijka beta · Zobacz więcej »

Helisa alfa

Boczny widok na α helisę Helisa alfa – struktura drugorzędowa białka (tak jak i harmonijka beta), stabilizowana przez wiązania wodorowe.

Nowy!!: Enzymy i Helisa alfa · Zobacz więcej »

Hem (biochemia)

Hem B Delokalizacja wiązań w cząsteczce hemu B model czaszowy) model pręcikowo-kulkowy) Hem, żelazoporfiryna – grupa prostetyczna wielu enzymów, występująca między innymi w hemoglobinie, mioglobinie oraz cytochromach.

Nowy!!: Enzymy i Hem (biochemia) · Zobacz więcej »

Hemaglutynina

Hemaglutynina (w skrócie H lub HA) – glikoproteina o właściwościach antygenowych znajdująca się na powierzchni wirusów grypy (a także innych bakterii i wirusów).

Nowy!!: Enzymy i Hemaglutynina · Zobacz więcej »

Hermann Emil Fischer

Hermann Emil Fischer (ur. 9 października 1852 w Euskirchen, zm. 15 lipca 1919 w Berlinie), niemiecki chemik, profesor uniwersytetów w: Monachium (1879-1882), Erlangen (1882-1885), Würzburgu (1885-1892) i Berlinie (od roku 1892).

Nowy!!: Enzymy i Hermann Emil Fischer · Zobacz więcej »

Histydyna

Histydyna (łac. Histidinum; His, H) – organiczny związek chemiczny, jeden z 20 aminokwasów białkowych.

Nowy!!: Enzymy i Histydyna · Zobacz więcej »

Homeostaza

Homeostaza (gr. homoíos - podobny, równy; stásis - stanie, trwanie, postawa) – zdolność utrzymywania stałości parametrów wewnętrznych w systemie (zamkniętym lub otwartym).

Nowy!!: Enzymy i Homeostaza · Zobacz więcej »

Homocystynuria

thumb thumb Zwichnięte soczewki u pacjentów z homocystynurią Homocystynuria – heterogenna etiologicznie, uwarunkowana genetycznie choroba metaboliczna, polegająca na nieprawidłowym metabolizmie aminokwasu metioniny.

Nowy!!: Enzymy i Homocystynuria · Zobacz więcej »

Hydrolazy

Hydrolazy (EC 3) – klasa enzymów katalizujących rozcięcie wiązań chemicznych w procesie hydrolizy.

Nowy!!: Enzymy i Hydrolazy · Zobacz więcej »

Hydroliza

Hydroliza – reakcja podwójnej wymiany (często odwracalna), która przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją.

Nowy!!: Enzymy i Hydroliza · Zobacz więcej »

In vitro

In vitro (łac.), dosłownie „w szkle” – termin stosowany przy opisywaniu badań biologicznych, oznacza procesy biologiczne przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, poza organizmem.

Nowy!!: Enzymy i In vitro · Zobacz więcej »

In vivo

In vivo (łac. „na żywym”) – termin stosowany zazwyczaj przy opisywaniu badań biologicznych, odnosi się do czegoś, co ma miejsce wewnątrz żywego organizmu – w ustroju żywym.

Nowy!!: Enzymy i In vivo · Zobacz więcej »

Inżynieria genetyczna

Inżynieria genetyczna – świadoma i celowa (kontrolowana przez człowieka) ingerencja w materiał genetyczny organizmów, w celu zmiany ich właściwości dziedzicznych.

Nowy!!: Enzymy i Inżynieria genetyczna · Zobacz więcej »

Inhibicja kompetycyjna

wykresów Lineweavera-Burka dla inhibicji kompetycyjnej (wzrost stężenia inhibitora I nie powoduje zmiany Vmax) Inhibicja kompetycyjna, inhibicja konkurencyjna, hamowanie konkurencyjne – współzawodniczenie inhibitora z substratem o miejsce aktywne.

Nowy!!: Enzymy i Inhibicja kompetycyjna · Zobacz więcej »

Inhibicja niekompetycyjna

Inhibicja niekompetycyjna, hamowanie niekompetycyjne (niewspółzawodnicze) – typ inhibicji odwracalnej enzymów.

Nowy!!: Enzymy i Inhibicja niekompetycyjna · Zobacz więcej »

Inhibitor

Inhibitor (łac. inhibitio – powstrzymanie) – substancja chemiczna, która powoduje zmniejszenie szybkości reakcji chemicznej.

Nowy!!: Enzymy i Inhibitor · Zobacz więcej »

Insulina

Kryształki insuliny Insulina (łac. insula, czyli wyspa, od wysepek Langerhansa, które ją wytwarzają) – anaboliczny hormon peptydowy o działaniu ogólnoustrojowym odgrywający zasadniczą rolę w metabolizmie węglowodanów (także białek i tłuszczów).

Nowy!!: Enzymy i Insulina · Zobacz więcej »

Intron

prokariotycznej (bakteryjnej) Intron, sekwencja niekodująca − część sekwencji genu, która nie koduje sekwencji polipeptydu, a jedynie rozdziela kodujące eksony.

Nowy!!: Enzymy i Intron · Zobacz więcej »

Izoenzymy

Izoenzymy (izozymy) – homologiczne enzymy w obrębie danego organizmu, które katalizują tę samą reakcję, ale różnią się nieznacznie strukturą, wartościami Km i Vmax oraz właściwościami regulacyjnymi.

Nowy!!: Enzymy i Izoenzymy · Zobacz więcej »

Izomeraza triozofosforanowa

Izomeraza triozofosforanowa, TIM (EC 5.3.1.1) – enzym katalizujący odwracalną reakcję przekształcenia fosfodihydroksyacetonu w D-aldehyd 3-fosfoglicerynowy.

Nowy!!: Enzymy i Izomeraza triozofosforanowa · Zobacz więcej »

Izomerazy

Izomerazy (EC 5) – klasa enzymów katalizujących izomeryzację.

Nowy!!: Enzymy i Izomerazy · Zobacz więcej »

Izomery

Izomery (gr. isos – równy, meros – część) – związki chemiczne o identycznych sumarycznych wzorach cząsteczkowych, różniące się między sobą sposobami lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzeni.

Nowy!!: Enzymy i Izomery · Zobacz więcej »

Β-Laktamazy

β-Laktamazy – bakteryjne enzymy rozrywające (dokładnie hydrolizujące) wiązanie β-laktamowe w cząsteczce antybiotyku β-laktamowego.

Nowy!!: Enzymy i Β-Laktamazy · Zobacz więcej »

Jad

Żądło osy z widoczną kroplą jadu Jad – silnie toksyczna wydzielina niektórych zwierząt, wytwarzana przez nie w celu odstraszania, paraliżowania lub uśmiercania innych zwierząt.

Nowy!!: Enzymy i Jad · Zobacz więcej »

James Sumner

James Batcheller Sumner (ur. 19 listopada 1887 w Canton, Massachusetts, zm. 12 sierpnia 1955 w Buffalo, Nowy Jork) – amerykański chemik, laureat Nagrody Nobla z dziedziny chemii w roku 1946 (wspólnie z J.H. Northropem i W.M. Stanleyem) za wykazanie, że enzymy można uzyskać w formie krystalicznej.

Nowy!!: Enzymy i James Sumner · Zobacz więcej »

Język angielski

ikona symbolizująca język angielski według standardu ISO 639-1 Język angielski, angielszczyzna (ang. English language //, English) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in.

Nowy!!: Enzymy i Język angielski · Zobacz więcej »

Język grecki

Wyraz "Grecja" napisany po nowogrecku Wyraz "Cypr" napisany po nowogrecku Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego.

Nowy!!: Enzymy i Język grecki · Zobacz więcej »

Język polski

Język polski, polszczyzna – język naturalny należący do grupy języków zachodniosłowiańskich (do której należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiącej część rodziny języków indoeuropejskich.

Nowy!!: Enzymy i Język polski · Zobacz więcej »

Jednostka enzymu

Jednostka enzymu, jednostka enzymatyczna (ang. enzyme unit, U) – jednostka aktywności enzymów wprowadzona w 1964 przez Komitet Nazewnictwa Międzynarodowej Unii Biochemii i Biologii Molekularnej.

Nowy!!: Enzymy i Jednostka enzymu · Zobacz więcej »

John B.S. Haldane

J.B.S. Haldane w 1914 roku w Oksfordzie John Burdon Sanderson Haldane (J.B.S. Haldane) (ur. 5 listopada 1892 w Edynburgu, zm. 1 grudnia 1964 w Bhubaneśwar) – brytyjski genetyk i biolog.

Nowy!!: Enzymy i John B.S. Haldane · Zobacz więcej »

John Howard Northrop

John Howard Northrop (ur. 5 lipca 1891 w Yonkers, Nowy Jork, zm. 27 maja 1987 w Wickenberg, Arizona) - amerykański biochemik w Instytucie Medycznym Rockefellera w Princeton.

Nowy!!: Enzymy i John Howard Northrop · Zobacz więcej »

Jon

− Jon – atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma niedomiar lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Enzymy i Jon · Zobacz więcej »

Jon hydroniowy

Jon hydroniowy (jon hydronowy) − najprostszy jon oksoniowy.

Nowy!!: Enzymy i Jon hydroniowy · Zobacz więcej »

Jonizacja

Jonizacja – zjawisko powstawania jonu, czyli kationu bądź anionu, z obojętnego atomu lub cząsteczki.

Nowy!!: Enzymy i Jonizacja · Zobacz więcej »

Kaloria

Kaloria (łac. calor – ciepło) – historyczna jednostka ciepła, obecnie, gdy ciepło jest utożsamiane z energią, jest pozaukładową jednostką energii (skrót cal); często używana jest jednostka wielokrotna kilokaloria (skrót kcal); 1 kcal.

Nowy!!: Enzymy i Kaloria · Zobacz więcej »

Katabolizm

Katabolizm – ogół reakcji chemicznych metabolizmu prowadzący do rozpadu złożonych związków chemicznych na prostsze cząsteczki.

Nowy!!: Enzymy i Katabolizm · Zobacz więcej »

Katal

Katal (kat) – jednostka SI aktywności katalitycznej enzymów (aktywność enzymatyczna) i innych katalizatorów.

Nowy!!: Enzymy i Katal · Zobacz więcej »

Katalaza

Katalaza Katalaza (EC 1.11.1.6) – enzym z grupy oksydoreduktaz katalizujący proces rozkładu nadtlenku wodoru do wody i tlenu.

Nowy!!: Enzymy i Katalaza · Zobacz więcej »

Kataliza

Kataliza – zjawisko przyspieszenia szybkości reakcji chemicznej pod wpływem dodania do układu niewielkiej ilości katalizatora, który sam nie ulega trwałym przekształceniom, lecz tylko tworzy z innymi substratami związki lub kompleksy przejściowe.

Nowy!!: Enzymy i Kataliza · Zobacz więcej »

Katalizator

Katalizator – substancja chemiczna, która dodana do układu powoduje zmianę ścieżki kinetycznej reakcji chemicznej, na taką, która ma niższą energię aktywacji, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej.

Nowy!!: Enzymy i Katalizator · Zobacz więcej »

Koenzym A

Koenzym A (CoA, CoA∼SH) – organiczny związek chemiczny zbudowany z reszt 3′-fosforyloadenozynodifosforanu, pantotenianu i cysteaminy.

Nowy!!: Enzymy i Koenzym A · Zobacz więcej »

Kofaktory

Kofaktory (z łac. co- 'współ-' i factor 'sprawca' od facere 'czynić') – związki chemiczne, które są potrzebne enzymom do katalizowania konkretnych reakcji chemicznych.

Nowy!!: Enzymy i Kofaktory · Zobacz więcej »

Komórka

DNA (zielony), obraz mikroskopowy Komórka (łac. cellula) – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie).

Nowy!!: Enzymy i Komórka · Zobacz więcej »

Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej

Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej (ang. pyruvate dehydrogenase complex, PDC) – kompleks trzech enzymów przekształcający pirogronian w acetylo-CoA w procesie dekarboksylacji pirogronianu.

Nowy!!: Enzymy i Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej · Zobacz więcej »

Konformacja

Konformacja – układ przestrzenny atomów w cząsteczce chemicznej mogący zmieniać się przez obrót wokół pojedynczych wiązań chemicznych, bez ich zrywania.

Nowy!!: Enzymy i Konformacja · Zobacz więcej »

Krew

rany na palcu Krew ludzka frakcjonowana przez wirowanie. Widoczne osocze (warstwa górna), warstwa leukocytarno-płytkowa (cienka, biało zabarwiona warstwa środkowa) oraz warstwa erytrocytarna (na dole). Od lewej do prawej: erytrocyt, trombocyt, leukocyt Krew (łac. sanguis,, haima) – płyn ustrojowy, który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu.

Nowy!!: Enzymy i Krew · Zobacz więcej »

Krystalizacja

Krystalizacja – proces powstawania fazy krystalicznej z fazy stałej (amorficznej), fazy ciekłej, roztworu lub fazy gazowej.

Nowy!!: Enzymy i Krystalizacja · Zobacz więcej »

Krzepnięcie krwi

Krzepnięcie krwi – naturalny, fizjologiczny proces zapobiegający utracie krwi w wyniku uszkodzeń naczyń krwionośnych.

Nowy!!: Enzymy i Krzepnięcie krwi · Zobacz więcej »

Ksyloza

Ksyloza (inaczej cukier drzewny, C5H10O5) – węglowodan, monosacharyd wchodzący w skład hemiceluloz w postaci ksylanów.

Nowy!!: Enzymy i Ksyloza · Zobacz więcej »

Kwas acetylosalicylowy

Kwas acetylosalicylowy, potocznie aspiryna (od) – organiczny związek chemiczny, acetylowa pochodna kwasu salicylowego, popularny środek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym oraz, przy długotrwałym stosowaniu, przeciwzakrzepowym.

Nowy!!: Enzymy i Kwas acetylosalicylowy · Zobacz więcej »

Kwas deoksyrybonukleinowy

wiązania wodorowe) Widełki replikacyjne DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z), daw.

Nowy!!: Enzymy i Kwas deoksyrybonukleinowy · Zobacz więcej »

Kwas foliowy

Kwas foliowy, witamina B9 – organiczny związek chemiczny z grupy witamin B. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa folium, oznaczającego „liść”.

Nowy!!: Enzymy i Kwas foliowy · Zobacz więcej »

Kwas mirystynowy

Kwas mirystynowy – organiczny związek chemiczny, nasycony kwas tłuszczowy.

Nowy!!: Enzymy i Kwas mirystynowy · Zobacz więcej »

Kwasy rybonukleinowe

Porównanie RNA z DNA. RNA ma często znacznie bardziej skomplikowaną budowę Trójwymiarowa struktura tRNA Kwasy rybonukleinowe, RNA (od ang. ribonucleic acid) – organiczne związki chemiczne z grupy kwasów nukleinowych, zbudowane z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi.

Nowy!!: Enzymy i Kwasy rybonukleinowe · Zobacz więcej »

Laktaza

tetramerycznej Laktaza – enzym katalizujący hydrolizę disacharydu laktozy na jej dwa komponenty – glukozę i galaktozę.

Nowy!!: Enzymy i Laktaza · Zobacz więcej »

Laktoza

Laktoza, cukier mlekowy (łac. lac – mleko), C12H22O11 – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodanów, dwucukier zbudowany z D-galaktozy i D-glukozy, połączonych wiązaniem β-1,4-glikozydowym.

Nowy!!: Enzymy i Laktoza · Zobacz więcej »

Lateks

Zbieranie soku mlecznego z drzewa kauczukowego Lateks – koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej.

Nowy!!: Enzymy i Lateks · Zobacz więcej »

Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii

right Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii – laureaci nagrody przyznawanej corocznie osobom (1–3 rocznie), które dokonały odkrycia naukowego lub wynalazku w dziedzinie chemii (jednej z pięciu różnych dziedzin), wyświadczając tym największe dobrodziejstwo ludzkości; kryterium oceny osiągnięć kandydatów do Nagrody Nobla sformułował Alfred Nobel (1833–1896) w swoim testamencie.

Nowy!!: Enzymy i Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii · Zobacz więcej »

Lek

Lek, termin ustawowy: produkt leczniczy – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzania do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce.

Nowy!!: Enzymy i Lek · Zobacz więcej »

Leonor Michaelis

thumb Leonor Michaelis (ur. 16 stycznia 1875 w Berlinie, zm. 8 października 1949 w Nowym Jorku) – niemiecko-amerykański lekarz i biochemik, profesor Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Berlinie, Uniwersytetu w Nagoi, wykładowca Johns Hopkins University i Rockefeller Institute of Medical Research.

Nowy!!: Enzymy i Leonor Michaelis · Zobacz więcej »

Lepkość

doi10.1088/0143-0807/5/4/003-s198-200 280x280px Lepkość (wiskoza, z łac. viscosus ‘lepki’) – właściwość płynów i plastycznych ciał stałych charakteryzująca ich tarcie wewnętrzne wynikające z przesuwania się względem siebie warstw płynu podczas przepływu (nie jest to natomiast opór przeciw płynięciu powstający na granicy płynu i ścianek naczynia, w warstwie granicznej.). Lepkość jest jedną z najważniejszych cech płynów (cieczy i gazów).

Nowy!!: Enzymy i Lepkość · Zobacz więcej »

Leslie Orgel

Leslie Eleazer Orgel (ur. 12 stycznia 1927 w Londynie; zm. 27 października 2007 w San Diego) – brytyjski biochemik, znany z teorii dotyczącej DNA oraz z diagramów nazwanych jego imieniem.

Nowy!!: Enzymy i Leslie Orgel · Zobacz więcej »

Leukocyty

Leukocyty, krwinki białe – elementy morfotyczne krwi.

Nowy!!: Enzymy i Leukocyty · Zobacz więcej »

Liazy

Liazy (EC 4) – klasa enzymów katalizujących odwracalnie lub nieodwracalnie odszczepienie grup bez udziału wody.

Nowy!!: Enzymy i Liazy · Zobacz więcej »

Liczba obrotów enzymu

Liczba obrotów enzymu (aktywność molekularna) – liczba cząsteczek substratu, które w danej jednostce czasu mogą zostać przekształcone w produkt przez enzym w pełni wysycony substratem.

Nowy!!: Enzymy i Liczba obrotów enzymu · Zobacz więcej »

Ligacja

Schemat procesu ligacji Ligacja (z ang. ligation) – proces łączenia dwóch fragmentów lub końców nici DNA za pomocą ligazy.

Nowy!!: Enzymy i Ligacja · Zobacz więcej »

Ligaza DNA

naprawy nici DNA Ligaza DNA (EC 6.5.1.1) – enzym łączący wolne końce cząsteczek DNA.

Nowy!!: Enzymy i Ligaza DNA · Zobacz więcej »

Ligazy

Ligazy, syntetazy (EC 6) – klasa enzymów katalizujących powstawanie wiązań chemicznych między cząsteczkami, przy wykorzystaniu do tego energii pochodzącej z hydrolizy ATP.

Nowy!!: Enzymy i Ligazy · Zobacz więcej »

Lignina

Fragment struktury ligniny Lignina (drzewnik) – jeden z podstawowych składników drewna (obok celulozy i hemiceluloz), w którym występuje w ilości ok.

Nowy!!: Enzymy i Lignina · Zobacz więcej »

Lipazy

Lipazy - grupa enzymów należących do hydrolaz.

Nowy!!: Enzymy i Lipazy · Zobacz więcej »

Lipidy

Lipidy (gr. λίπος, tłuszcz) – szeroka grupa występujących w naturze związków chemicznych.

Nowy!!: Enzymy i Lipidy · Zobacz więcej »

Liza (biologia)

Liza (gr. lysis – rozpuszczenie) – w biologii jest to rozpad obłonionych elementów (zwykle komórek) poprzez dezintegrację błony i wylanie się zawartości do środowiska.

Nowy!!: Enzymy i Liza (biologia) · Zobacz więcej »

Lizosom

Porównanie wielkości lizosomu z innymi strukturami komórki. Lizosom – organellum wytwarzane przez aparat Golgiego, występujące licznie w komórkach eukariotycznych (typowo w komórkach zwierzęcych), natomiast nieobecne w komórkach prokariotycznych.

Nowy!!: Enzymy i Lizosom · Zobacz więcej »

Lizosomalne choroby spichrzeniowe

Lizosomalne choroby spichrzeniowe, choroby lizosomalne, choroby spichrzania lizosomalnego – grupa chorób uwarunkowanych genetycznie, w których na skutek braku aktywności jednego z enzymów dochodzi do spichrzania różnych substancji w lizosomach.

Nowy!!: Enzymy i Lizosomalne choroby spichrzeniowe · Zobacz więcej »

Lizozym

Struktura lizozymu Monokryształ lizozymu Lizozym, muramidaza (ang. lysozyme) – białko kationowe o masie 14,4 kDa, które ma właściwości enzymu hydrolitycznego rozkładającego peptydoglikan ściany komórkowej bakterii.

Nowy!!: Enzymy i Lizozym · Zobacz więcej »

Louis Pasteur

winianu amonowo-sodowego Louis Pasteur (ur. 27 grudnia 1822 w Dole, zm. 28 września 1895 w Saint-Cloud) – francuski chemik i prekursor mikrobiologii.

Nowy!!: Enzymy i Louis Pasteur · Zobacz więcej »

Lucyferaza

Lucyferaza - (łac. lucifer ‘niosący światło’ + -aza, końcówka charakterystyczna dla enzymów) - ogólna nazwa enzymów katalizujących utlenianie lucyferyny, co połączone jest z emisją światła (bioluminescencja).

Nowy!!: Enzymy i Lucyferaza · Zobacz więcej »

Ludzki wirus niedoboru odporności

Ludzki wirus niedoboru odporności, ludzki wirus upośledzenia odporności, HIV (ang. human immunodeficiency virus) – wirus z rodzaju lentiwirusów, z rodziny retrowirusów, wywołujący AIDS.

Nowy!!: Enzymy i Ludzki wirus niedoboru odporności · Zobacz więcej »

Makulatura

Makulatura Zbiornik do zdawania makulatury Makulatura – niepotrzebne lub zniszczone wyroby papiernicze, nadające się bezpośrednio do wtórnego wykorzystania w innych celach niż były przeznaczone pierwotnie lub nadające się jako jeden z surowców do produkcji nowego papieru.

Nowy!!: Enzymy i Makulatura · Zobacz więcej »

Materiał genetyczny

Materiał genetyczny – substancja chemiczna będąca fizycznym nośnikiem informacji genetycznej i dziedziczności.

Nowy!!: Enzymy i Materiał genetyczny · Zobacz więcej »

Mąka

Uszycach) Worki z mąką Mąka – produkt powstały w wyniku silnego rozdrobnienia ziarna zbóż lub np.

Nowy!!: Enzymy i Mąka · Zobacz więcej »

Melonowiec właściwy

Melonowiec właściwy (Carica papaya L.), nazywany przeważnie papają, czasami nieściśle drzewem melonowym – gatunek rośliny z rodziny melonowcowatych (Caricaceae).

Nowy!!: Enzymy i Melonowiec właściwy · Zobacz więcej »

Metabolity wtórne

Erythroxylum coca'' Metabolity wtórne – grupa związków organicznych, które nie są bezpośrednio niezbędne do wzrostu i rozwoju organizmu.

Nowy!!: Enzymy i Metabolity wtórne · Zobacz więcej »

Metabolizm

adenozynotrifosforanu, głównego elementu metabolizmu energii. Metabolizm – całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych.

Nowy!!: Enzymy i Metabolizm · Zobacz więcej »

Metaloenzymy

Metaloenzymy – enzymy należące do metaloprotein o specyficznych funkcjach katalitycznych.

Nowy!!: Enzymy i Metaloenzymy · Zobacz więcej »

Metotreksat

Metotreksat (rzadko: ametopteryna) – organiczny związek chemiczny, należący do antagonistów kwasu foliowego, który znalazł zastosowanie jako lek cytostatyczny.

Nowy!!: Enzymy i Metotreksat · Zobacz więcej »

Międzynarodowa Unia Biochemii i Biologii Molekularnej

Międzynarodowa Unia Biochemii i Biologii Molekularnej (IUBMB) – międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca w dziedzinach biochemii i biologii molekularnej.

Nowy!!: Enzymy i Międzynarodowa Unia Biochemii i Biologii Molekularnej · Zobacz więcej »

Mięso

Mięso Mięso – mięśnie szkieletowe uznane za zdatne do spożycia wraz z przylegającymi tkankami: łączną, kostną i tłuszczową oraz takie narządy wewnętrzne, jak: wątroba, nerki, żołądek, ozór, mózg, płuca itp.

Nowy!!: Enzymy i Mięso · Zobacz więcej »

Miejsce aktywne

Miejsce aktywne, centrum aktywne, centrum katalityczne – część cząsteczki, która jest bezpośrednio zaangażowana w reakcji chemicznej.

Nowy!!: Enzymy i Miejsce aktywne · Zobacz więcej »

Milisekunda

Milisekunda (ms) – podwielokrotna jednostka czasu w układzie SI, równa jednej tysięcznej sekundy.

Nowy!!: Enzymy i Milisekunda · Zobacz więcej »

Miozyna

Miozyna – białko wchodzące w skład kurczliwych włókien grubych w komórkach, zwłaszcza w mięśniach.

Nowy!!: Enzymy i Miozyna · Zobacz więcej »

Mleczarstwo

Farma mleczna ''Mleczarka'', Jan Piotr Norblin, 1817 Mleczarstwo – dział gospodarki związany z produkcją mleka, jego skupem, magazynowaniem, przerobem i dystrybucją.

Nowy!!: Enzymy i Mleczarstwo · Zobacz więcej »

Moc kwasu

Moc kwasu – termin określający zdolność kwasu do dysocjacji na jon wodorowy H+ i anion.

Nowy!!: Enzymy i Moc kwasu · Zobacz więcej »

Moc zasady

Moc zasady – ilościowa miara chemicznej „siły działania” zasad.

Nowy!!: Enzymy i Moc zasady · Zobacz więcej »

Mocz

Mocz człowieka w pojemniczku plastikowym Mocz (łac. urina) - uryna, płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.

Nowy!!: Enzymy i Mocz · Zobacz więcej »

Modyfikacja potranslacyjna

Modyfikacja potranslacyjna – modyfikacja białka po jego translacji.

Nowy!!: Enzymy i Modyfikacja potranslacyjna · Zobacz więcej »

Monosacharydy

Monosacharydy, cukry proste – węglowodany nieulegające hydrolizie na mniejsze podjednostki pod wpływem rozcieńczonych kwasów.

Nowy!!: Enzymy i Monosacharydy · Zobacz więcej »

Monowarstwa

Monowarstwa to inaczej warstwa monomolekularna (warstwa jednocząsteczkowa) lub warstwa monoatomowa – warstwa o grubości odpowiadającej średnicy jednej cząsteczki (lub atomu), przez co uznaje się je za istniejące w wymiarze dwuwymiarowym.

Nowy!!: Enzymy i Monowarstwa · Zobacz więcej »

Motor molekularny

Motory molekularne to przedstawiciele szerokiej grupy maszyn molekularnych.

Nowy!!: Enzymy i Motor molekularny · Zobacz więcej »

Mutacja

Mutacja (łac. mutatio – zmiana) – nagłe, skokowe zmiany materiału genetycznego komórki.

Nowy!!: Enzymy i Mutacja · Zobacz więcej »

Nadtlenek wodoru

Nadtlenek wodoru (H2O2) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków, jedna z reaktywnych form tlenu.

Nowy!!: Enzymy i Nadtlenek wodoru · Zobacz więcej »

Nadtlenki

Nadtlenki – związki chemiczne w których tlen występuje na formalnym -I stopniu utlenienia.

Nowy!!: Enzymy i Nadtlenki · Zobacz więcej »

Naprawa DNA

Uszkodzenie DNA doprowadziło do licznych pęknięć chromosomów Naprawa DNA – szereg procesów prowadzących do identyfikacji i naprawy zmian w cząsteczkach DNA w żywej komórce.

Nowy!!: Enzymy i Naprawa DNA · Zobacz więcej »

Neuraminidaza

Neuraminidaza Neuraminidaza (EC 3.2.1.18) – należący do glikoprotein enzym odpowiedzialny za rozkład kwasu sjalowego, występujący w wirusach grypy.

Nowy!!: Enzymy i Neuraminidaza · Zobacz więcej »

Niemcy

Niemcy; Republika Federalna Niemiec, RFN (niem. Deutschland; Bundesrepublik Deutschland, BRD) – państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie.

Nowy!!: Enzymy i Niemcy · Zobacz więcej »

Nomenklatura chemiczna

Nomenklatura chemiczna, nazewnictwo chemiczne – system reguł obowiązujących przy nazywaniu pierwiastków i związków chemicznych.

Nowy!!: Enzymy i Nomenklatura chemiczna · Zobacz więcej »

Nowotwór

Przykład łagodnego guza nowotworowego gruczołów potowych policzka (gruczolak) Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl., od stgr. νέος – nowy; πλάσμα – twór, wytwór, kształt) – grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki.

Nowy!!: Enzymy i Nowotwór · Zobacz więcej »

Nukleotydy

Nukleotydy – organiczne związki chemiczne z grupy estrów fosforanowych; są estrami nukleozydów i kwasu fosforowego (5'-fosforany nukleozydów).

Nowy!!: Enzymy i Nukleotydy · Zobacz więcej »

Numer EC

Numer EC – numer przypisany każdemu enzymowi według zasad klasyfikacji opracowanej w 1984 roku przez Komitet Nazewnictwa (ang. Nomenclature Committee) Międzynarodowej Unii Biochemii i Biologii Molekularnej (ang. International Union of Biochemistry).

Nowy!!: Enzymy i Numer EC · Zobacz więcej »

Oddziaływanie elektrostatyczne

Oddziaływanie elektrostatyczne – wzajemne oddziaływanie ciał (np. cząsteczek) posiadających ładunek elektryczny, np.

Nowy!!: Enzymy i Oddziaływanie elektrostatyczne · Zobacz więcej »

Odwrotna transkryptaza

Trójwymiarowy model rewertazy Odwrotna transkryptaza, rewertaza, polimeraza DNA zależna od RNA (EC 2.7.7.49) – enzym syntetyzujący nić DNA na matrycy RNA.

Nowy!!: Enzymy i Odwrotna transkryptaza · Zobacz więcej »

Oksydoreduktazy

Oksydoreduktazy (EC 1) – klasa enzymów katalizujących reakcje utleniania i redukcji (reakcje redoks).

Nowy!!: Enzymy i Oksydoreduktazy · Zobacz więcej »

Organizm

prokariotycznego Prekambryjskie stromatolity – geologiczne twory z cienkich warstw węglanu wapnia wytrąconego z wody morskiej jako efekt uboczny życia sinic. Należą do najstarszych śladów życia na Ziemi, najstarszy stromatolit pochodzi sprzed 3,2 mld lat Organizm – istota żywa charakteryzująca się procesami życiowymi (przede wszystkim przemianą materii), której części składowe tworzą funkcjonalną całość (indywiduum) zdolną do samodzielnego życia.

Nowy!!: Enzymy i Organizm · Zobacz więcej »

Otyłość

Porównanie sylwetek osób: o prawidłowej masie ciała, z nadwagą i otyłej Otyłość u mężczyzny Otyłość (łac. obesitas) – nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, przekraczające jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne, mogące prowadzić do niekorzystnych skutków dla zdrowia.

Nowy!!: Enzymy i Otyłość · Zobacz więcej »

Pałeczka okrężnicy

Skupisko ''Escherichia coli'' powiększone 10.000 x Pałeczka okrężnicy (łac. Escherichia coli) – Gram-ujemna względnie beztlenowa bakteria należąca do rodziny Enterobacteriaceae.

Nowy!!: Enzymy i Pałeczka okrężnicy · Zobacz więcej »

Papaina

Papaina (EC 3.4.22.2) – enzym z podklasy proteaz o niskiej specyficzności substratowej (proteoliza zachodzi niezależnie od tego jakie aminokwasy sąsiadują z wiązaniem peptydowym) otrzymywany z mleczka zielonych owoców i liści melonowca właściwego.

Nowy!!: Enzymy i Papaina · Zobacz więcej »

Papier

Włókna papieru papieru czerpanego – Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju Papier (z gr. πάπυρος (pápyros), łac. carta papirea) – spilśniona na sicie masa włóknista pochodzenia organicznego o gramaturze od 28 do 200 g/m².

Nowy!!: Enzymy i Papier · Zobacz więcej »

Patogen

Przykład patogenu biologicznego – wirus Ebola Patogen, czynnik chorobotwórczy – ciało obce, twór biologiczny lub mikroorganizm wywołujący chorobę u danego organizmu.

Nowy!!: Enzymy i Patogen · Zobacz więcej »

Płuco

Płuco (łac. pulmo) – pojedynczy lub parzysty narząd oddechowy kręgowców oddychających powietrzem atmosferycznym.

Nowy!!: Enzymy i Płuco · Zobacz więcej »

Płyn mózgowo-rdzeniowy

Płyn mózgowo-rdzeniowy (łac. liquor cerebrospinalis) – przejrzysta, opalizująca ciecz, która wypełnia przestrzeń podpajęczynówkową, układ komorowy i kanał rdzenia kręgowego.

Nowy!!: Enzymy i Płyn mózgowo-rdzeniowy · Zobacz więcej »

Pektyny

Pektyny (gr. πηκτός pektós.

Nowy!!: Enzymy i Pektyny · Zobacz więcej »

Penicyliny

Ogólny wzór penicylin Penicylina G (penicylina benzylowa) Penicyliny, antybiotyki penicylinowe (ATC J 01 C) – szeroko stosowana grupa bakteriobójczych antybiotyków; najstarsza grupa antybiotyków β-laktamowych.

Nowy!!: Enzymy i Penicyliny · Zobacz więcej »

Pepsyna

Pepsyna (ATC: A 09 AA 03) – czynna postać pepsynogenu, enzymu wydzielanego przez komórki gruczołowe (komórki główne) żołądka.

Nowy!!: Enzymy i Pepsyna · Zobacz więcej »

Peptydy

Oligopeptydy Peptydy (gr. πεπτίδια, strawne) – organiczne związki chemiczne, amidy powstające przez połączenie dwóch lub więcej cząsteczek aminokwasów wiązaniem peptydowym.

Nowy!!: Enzymy i Peptydy · Zobacz więcej »

Peroksydazy

Peroksydazy (EC 1.11.-.-) – grupa enzymów należących do klasy oksydoreduktaz katalizujących utlenianie nadtlenkiem wodoru różnych substratów.

Nowy!!: Enzymy i Peroksydazy · Zobacz więcej »

Pieczenie

Pieczenie – proces obróbki termicznej polegający na ogrzewaniu potrawy w piecu lub piekarniku w środowisku nagrzanego powietrza.

Nowy!!: Enzymy i Pieczenie · Zobacz więcej »

Pieczywo

Różne rodzaje pieczywa nl Pieczywo – wyroby wypiekane z mąki, wody i soli w połączeniu z różnymi dodatkami.

Nowy!!: Enzymy i Pieczywo · Zobacz więcej »

Pirofosforan tiaminy

Pirofosforan tiaminy – organiczny związek chemiczny zawierający szkielet pirymidyny, tiazolu i resztę pirofosforanową.

Nowy!!: Enzymy i Pirofosforan tiaminy · Zobacz więcej »

Piwo

Ciemne i jasne piwo Słód – główny składnik do produkcji piwa chmielu zwyczajnego – podstawowa przyprawa wykorzystywana przy produkcji piwa Piwo – napój alkoholowy otrzymywany w wyniku fermentacji alkoholowej brzeczki piwnej.

Nowy!!: Enzymy i Piwo · Zobacz więcej »

Piwowarstwo

XVI-wieczny browar Piwowarstwo albo browarnictwo – sztuka warzenia piwa (w tym piwowarstwo domowe) oraz produkcja piwa w browarach na skalę przemysłową (zob. przemysł piwowarski).

Nowy!!: Enzymy i Piwowarstwo · Zobacz więcej »

Podpuszczka

Podpuszczka (inaczej: rennina, chymozyna) - enzym trawienny, który znajduje się w dużych ilościach w śluzówce żołądka cielęcego.

Nowy!!: Enzymy i Podpuszczka · Zobacz więcej »

Pole elektryczne

Pole elektryczne – pole wektorowe określające w każdym punkcie siłę działającą na jednostkowy, spoczywający ładunek elektryczny.

Nowy!!: Enzymy i Pole elektryczne · Zobacz więcej »

Polimeraza DNA

Polimeraza DNA – enzym katalizujący syntezę DNA w czasie replikacji lub naprawy DNA.

Nowy!!: Enzymy i Polimeraza DNA · Zobacz więcej »

Polimeraza RNA

Polimeraza RNA, RNAP − enzym wytwarzający nić RNA na matrycy DNA w procesie zwanym transkrypcją.

Nowy!!: Enzymy i Polimeraza RNA · Zobacz więcej »

Polimery

meru przykładowego syntetycznego polimeru organicznego – polipropylenu polisiloksanów RNA – przykładowego polimeru naturalnego Polimery (– wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) – substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami.

Nowy!!: Enzymy i Polimery · Zobacz więcej »

Polisacharydy

Polisacharydy, wielocukry, cukry złożone – grupa węglowodanów i zarazem biopolimerów, które są złożone z merów będących cukrami prostymi połączonych wiązaniami glikozydowymi.

Nowy!!: Enzymy i Polisacharydy · Zobacz więcej »

Proenzym

Proenzym, preenzym, enzymogen, zymogen – nieaktywny prekursor enzymu, wymagający do uaktywnienia jakiejś nieodwracalnej zmiany (na przykład proteolizy fragmentu cząsteczki przesłaniającej miejsce aktywne enzymu).

Nowy!!: Enzymy i Proenzym · Zobacz więcej »

Proszek do prania

Proszek do prania Proszek do prania – mieszanina dokładnie rozdrobnionych substancji, służąca do usuwania zanieczyszczeń z ubrań.

Nowy!!: Enzymy i Proszek do prania · Zobacz więcej »

Proteazy

Proteazy, enzymy proteolityczne (EC 3.4) – podklasa enzymów z klasy hydrolaz katalizująca proteolizę, czyli hydrolizę wiązań peptydowych.

Nowy!!: Enzymy i Proteazy · Zobacz więcej »

Protein Data Bank

Protein Data Bank, w skrócie PDB jest to biologiczna baza danych gromadząca dane o strukturze przestrzennej białek i kwasów nukleinowych.

Nowy!!: Enzymy i Protein Data Bank · Zobacz więcej »

Przeżuwacze

Przeżuwacze (Ruminantia) – podrząd ssaków z rzędu parzystokopytnych.

Nowy!!: Enzymy i Przeżuwacze · Zobacz więcej »

Przemysł chemiczny

kolumny rektyfikacyjne Przemysł chemiczny – jedna z kluczowych gałęzi przemysłu przetwórczego obejmująca.

Nowy!!: Enzymy i Przemysł chemiczny · Zobacz więcej »

Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy – dział gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem produktów i półproduktów przeznaczonych do spożycia, takich: jak mięsne, mleczne, czyli nabiałowe, pieczywo, cukiernicze, napoje alkoholowe i bezalkoholowe itp.

Nowy!!: Enzymy i Przemysł spożywczy · Zobacz więcej »

Przesięk

Przesięk (łac. transsudatum) – płyn przedostający się poza układ naczyń przy prawidłowej budowie ich ściany.

Nowy!!: Enzymy i Przesięk · Zobacz więcej »

Przestrzeń peryplazmatyczna

Przestrzeń peryplazmatyczna – warstwa ściany komórkowej bakterii Gram ujemnych, znajdująca się pomiędzy peptydoglikanem, a błoną komórkową.

Nowy!!: Enzymy i Przestrzeń peryplazmatyczna · Zobacz więcej »

Przyrostek

Przyrostek, sufiks – w językoznawstwie jest to każdy fragment wyrazu (jego morfem), o ile jest dodany po jego rdzeniu (czyli podstawie słowotwórczej) i jednocześnie ma własności słowotwórcze (czyli nie jest końcówką fleksyjną. Jednakże ścisłe rozgraniczenie morfemów gramatycznych i słowotwórczych nie zawsze jest możliwe. Danemu wyrazowi może towarzyszyć jeden sufiks, kilka lub żaden. Sufiksy razem z przedrostkami (prefiksami) i wrostkami (infiksami) wchodzą w skład zrostków (afiksów), czyli tych morfemów słowotwórczych, które odpowiadają za tworzenie wyrazów pochodnych. Przykłady.

Nowy!!: Enzymy i Przyrostek · Zobacz więcej »

Punkt izoelektryczny

glicyny w zależności od pH roztworu. Zielona linia wskazuje punkt izoelektryczny.GlyH2: H3N+CH2COOHGlyH: H3N+CH2COO−Gly: H2NCH2COO− Punkt izoelektryczny (pI, pH(I)) – wartość pH, przy której populacja cząsteczek amfolitycznych, tj.

Nowy!!: Enzymy i Punkt izoelektryczny · Zobacz więcej »

Równowaga reakcji chemicznych

Równowaga reakcji chemicznych – stan, gdy reakcja chemiczna zachodzi z jednakową szybkością w obu kierunkach, a więc stężenia reagentów nie zmieniają się w czasie.

Nowy!!: Enzymy i Równowaga reakcji chemicznych · Zobacz więcej »

Reakcja chemiczna

Sn2 rozerwanie wiązania i utworzenie nowego zachodzi równocześnie Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem.

Nowy!!: Enzymy i Reakcja chemiczna · Zobacz więcej »

Reakcja redoks

Reakcja redoks – każda reakcja chemiczna, w której dochodzi zarówno do redukcji, jak i utleniania.

Nowy!!: Enzymy i Reakcja redoks · Zobacz więcej »

Receptor insuliny

pmid.

Nowy!!: Enzymy i Receptor insuliny · Zobacz więcej »

Redukcja (chemia)

Redukcja, elektronacja – proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego stopnia utlenienia na niższy.

Nowy!!: Enzymy i Redukcja (chemia) · Zobacz więcej »

Regioselektywność

Regioselektywność – cecha reakcji chemicznych, polegająca na powstawaniu nadmiaru jednego z izomerów strukturalnych.

Nowy!!: Enzymy i Regioselektywność · Zobacz więcej »

Rentgenografia strukturalna

Rentgenografia strukturalna – technika analityczna używana w krystalografii i chemii.

Nowy!!: Enzymy i Rentgenografia strukturalna · Zobacz więcej »

Replikacja DNA

Replikacja DNA − proces, w którym podwójna nić DNA (podwójna helisa) ulega skopiowaniu (proces samoodtwarzania się DNA).

Nowy!!: Enzymy i Replikacja DNA · Zobacz więcej »

Richard Martin Willstätter

Richard Willstätter Richard Martin Willstätter (ur. 13 sierpnia 1872 w Karlsruhe, zm. 3 sierpnia 1942 w Muralto) – niemiecki, pochodzenia żydowskiego, profesor chemii organicznej na Politechnice Federalnej w Zurychu (1905–1912) oraz Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium (1915–1925), laureat Nagroda Nobla w dziedzinie chemii w roku 1915 za badania barwników roślinnych, zwłaszcza chlorofilu.

Nowy!!: Enzymy i Richard Martin Willstätter · Zobacz więcej »

Roquefort (ser)

Ser Roquefort Roquefort fr., (wym. rokfor) – ostry ser owczy, niebieskawy, żyłkowany, wyrabiany we francuskim miasteczku Roquefort-sur-Soulzon.

Nowy!!: Enzymy i Roquefort (ser) · Zobacz więcej »

Rozedma płuc

Próbka tkanki płucnej barwiona hematoksyliną-eozyną od człowieka z rozedmą płuc w końcowym stadium. Erytrocyty są uwidocznione na czerwono, jądra na fioletowo-niebiesko, a pozostałe elementy komórkowe i pozakomórkowe na różowo Okołozrazikowa rozedma, charakterystycznie dla palaczy. Przecięta powierzchnia zawiera liczne jamy wypełnione związkami węgla o czarnym kolorze Rozedma płuc (łac. emphysema pulmonum) – przewlekła choroba płuc, która charakteryzuje się nieprawidłowym powiększeniem przestrzeni powietrznych położonych obwodowo od oskrzelików końcowych i destrukcją ścianek tych struktur.

Nowy!!: Enzymy i Rozedma płuc · Zobacz więcej »

Rozpad gnilny

Gnijąca brzoskwinia fotografowana co około 12 godzin przez okres 6 dni. Z zewnątrz gnijąca brzoskwinia została pokryta przez pleśń Rozpad gnilny (łac. putrefactio) – zachodzący w warunkach beztlenowych proces rozkładu związków białkowych odbywający się pod wpływem enzymów proteolitycznych wydzielanych głównie przez saprofityczne bakterie gnilne (obecne w dużych ilościach m.in. w przewodzie pokarmowym) oraz niektóre grzyby.

Nowy!!: Enzymy i Rozpad gnilny · Zobacz więcej »

Rozpuszczalnik

Woda – najbardziej rozpowszechniony na Ziemi rozpuszczalnik Rozpuszczalnik − ciecz zdolna do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, inną cieczą lub gazem.

Nowy!!: Enzymy i Rozpuszczalnik · Zobacz więcej »

Roztwór buforowy

Roztwór buforowy, roztwór buforujący, zwyczajowo: bufor – roztwór, którego pH prawie się nie zmienia po dodaniu niewielkich ilości mocnych kwasów lub zasad, ani po rozcieńczeniu wodą.

Nowy!!: Enzymy i Roztwór buforowy · Zobacz więcej »

Rubisco

Model cząsteczki RuBisCO RuBisCO, karboksylaza/oksygenaza rybulozo-1,5-bisfosforanu, karboksydysmutaza (ang. ribulose bisphosphate carboxylase-oxygenase) – (EC 4.1.1.39) enzym występujący w komórkach roślin.

Nowy!!: Enzymy i Rubisco · Zobacz więcej »

Rybonukleazy

Rybonukleazy, RN-azy – enzymy, z klasy hydrolaz (podklasa nukleazy), dzielące cząsteczki RNA na krótsze łańcuchy lub pojedyncze nukleotydy przez hydrolizę wiązań fosfodiestrowych.

Nowy!!: Enzymy i Rybonukleazy · Zobacz więcej »

Rybosom

Rybosom: 1 – duża podjednostka, 2 – mała podjednostka Rybosom – budowa przestrzenna Rybosom – kompleks białek z kwasami nukleinowymi służący do produkcji białek w procesie translacji.

Nowy!!: Enzymy i Rybosom · Zobacz więcej »

Ryboza

Ryboza – organiczny związek chemiczny, pięciowęglowy cukier prosty (pentoza) należący do aldoz (aldopentoza).

Nowy!!: Enzymy i Ryboza · Zobacz więcej »

Rybozymy

Rybozymy – substancje zbudowane z kwasu rybonukleinowego (RNA) zdolne do katalizowania pewnych reakcji chemicznych.

Nowy!!: Enzymy i Rybozymy · Zobacz więcej »

S-Adenozylometionina

S-Adenozylometionina (SAM) – organiczny związek chemiczny, pochodna adenozyny i metioniny, najważniejszy substrat w procesach metylacji w organizmie człowieka.

Nowy!!: Enzymy i S-Adenozylometionina · Zobacz więcej »

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces cerevisiae Meyen ex E.C. Hansen – gatunek jednokomórkowych grzybów, którego poszczególne szczepy (drożdże piekarniane, drożdże górnej fermentacji, drożdże winiarskie, gorzelnicze) znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach spożywczych i posiadają ogromne znaczenie dla człowieka, który wykorzystywał je już w starożytności w piekarnictwie, browarnictwie czy później w gorzelnictwie.

Nowy!!: Enzymy i Saccharomyces cerevisiae · Zobacz więcej »

Sacharoza

Sacharoza, C12H22O11 – organiczny związek chemiczny, węglowodan z grupy disacharydów zbudowany z reszt D-fruktozy i D-glukozy.

Nowy!!: Enzymy i Sacharoza · Zobacz więcej »

Słód

jęczmienny Różne rodzaje słodów Słód – skiełkowane i wysuszone ziarna zbóż służące jako jeden z surowców do produkcji piwa lub whisky, szeroko wykorzystywany również w branży piekarskiej.

Nowy!!: Enzymy i Słód · Zobacz więcej »

Ser

Ser podpuszczkowy twardy – tzw. ser żółty Ser – produkt spożywczy wytwarzany poprzez wytrącenie z mleka tłuszczu i białka w postaci skrzepu, który zostaje poddany dalszej obróbce.

Nowy!!: Enzymy i Ser · Zobacz więcej »

Siła jonowa

Siła jonowa, I – miara występujących w roztworze oddziaływań międzyjonowych, określająca wpływ wszystkich obecnych w roztworze jonów na ich zachowanie oraz oddziaływanie z polem elektrycznym.

Nowy!!: Enzymy i Siła jonowa · Zobacz więcej »

Sidney Altman

Sidney Altman (ur. 7 maja 1939 w Montrealu, Quebec, Kanada) – kanadyjsko-amerykański biolog molekularny.

Nowy!!: Enzymy i Sidney Altman · Zobacz więcej »

Skala pH

Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych.

Nowy!!: Enzymy i Skala pH · Zobacz więcej »

Skrobia

Skrobia – węglowodan, polisacharyd roślinny, składający się wyłącznie z merów glukozy połączonych wiązaniami α-glikozydowymi, pełniący w roślinach rolę magazynu energii.

Nowy!!: Enzymy i Skrobia · Zobacz więcej »

Soczewka kontaktowa

Miękka soczewka kontaktowa Soczewka kontaktowa Soczewka kosmetyczna Soczewka kontaktowa (niewłaściwie nazywana też szkłem kontaktowym) – soczewka umieszczana bezpośrednio na rogówce oka.

Nowy!!: Enzymy i Soczewka kontaktowa · Zobacz więcej »

Sok

Sok pomarańczowy sokowirówce Sok – produkt otrzymany z dojrzałych, świeżych lub przechowywanych owoców lub warzyw, jednego lub większej liczby gatunków, posiadający barwę, smak i zapach charakterystyczny dla soku z owoców lub warzyw, z których pochodzą, zdolny do fermentacji, lecz niesfermentowany.

Nowy!!: Enzymy i Sok · Zobacz więcej »

Sok żołądkowy

Sok żołądkowy – jeden z soków trawiennych, który jest wydzieliną gruczołów trawiennych znajdujących się w błonie śluzowej żołądka.

Nowy!!: Enzymy i Sok żołądkowy · Zobacz więcej »

Splicing

Splicing cząsteczki pre-mRNA Splicing, składanie genu, wycinanie intronów – usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych.

Nowy!!: Enzymy i Splicing · Zobacz więcej »

Sprzężenie zwrotne

Sprzężenie zwrotne (ang. feedback) – oddziaływanie sygnałów stanu końcowego (wyjściowego) procesu, systemu lub układu, na jego sygnały referencyjne (wejściowe).

Nowy!!: Enzymy i Sprzężenie zwrotne · Zobacz więcej »

Srebro

Łotewska srebrna moneta 5-łatowa, 1931 r. Muzeum Mineralogicznym im. Kazimierza Maślankiewicza we Wrocławiu Srebro (Ag, łac. argentum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym.

Nowy!!: Enzymy i Srebro · Zobacz więcej »

Ssaki

Ssaki (Mammalia) – zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, zazwyczaj obecnością owłosienia (włosy lub futro; silnie zredukowane u gatunków wodnych, jak hipopotamy, u waleni całkowicie zanikają przed porodem lub w trakcie) oraz stałocieplnością (potocznie „ciepłokrwistość”).

Nowy!!: Enzymy i Ssaki · Zobacz więcej »

Stała Michaelisa

400px Stała Michaelisa (Km) – takie stężenie substratu, przy którym szybkość reakcji enzymatycznej jest równa połowie szybkości maksymalnej (Vmax) tej reakcji.

Nowy!!: Enzymy i Stała Michaelisa · Zobacz więcej »

Stan przejściowy

Stan przejściowy – w opisach mechanizmów reakcji chemicznych – konfiguracja atomów i łączących ich wiązań chemicznych o ściśle określonej geometrii, która teoretycznie występuje w momencie gdy istnieje jednakowe prawdopodobieństwo zajścia reakcji elementarnej w obu kierunkach.

Nowy!!: Enzymy i Stan przejściowy · Zobacz więcej »

Struktura czwartorzędowa białka

aminokwasów, a tylko konformację łańcuchów peptydowych – tzw. model wstęgowy Struktura czwartorzędowa białka – poziom organizacji na którym można opisać budowę białka.

Nowy!!: Enzymy i Struktura czwartorzędowa białka · Zobacz więcej »

Struktura drugorzędowa białka

Struktury drugorzędowe harmonijek beta. Struktura drugorzędowa białka – jeden z poziomów organizacji cząsteczki białka, który opisuje jej budowę.

Nowy!!: Enzymy i Struktura drugorzędowa białka · Zobacz więcej »

Strzel bombardier

Strzel bombardier, strzel kanonier (Brachinus explodens) - niewielki (7–8 mm) drapieżny chrząszcz z rodziny biegaczy (Brachynus).

Nowy!!: Enzymy i Strzel bombardier · Zobacz więcej »

Substrat (chemia)

Substrat – związek chemiczny, pierwiastek lub jon, który ulega przemianie w wyniku reakcji chemicznej.

Nowy!!: Enzymy i Substrat (chemia) · Zobacz więcej »

Swiss-Prot

Swiss-Prot - baza danych sekwencji białkowych stworzona w 1986 roku przez Amosa Bairoch'a.

Nowy!!: Enzymy i Swiss-Prot · Zobacz więcej »

Szlak metaboliczny

Szlak metaboliczny – szereg następujących po sobie reakcji biochemicznych, w których produkt jednej reakcji jest substratem kolejnej.

Nowy!!: Enzymy i Szlak metaboliczny · Zobacz więcej »

Szlak pentozofosforanowy

Szlak pentozofosforanowy (szlak heksozomonofosforanowy, szlak fosfoglukonianowy) – ciąg reakcji biochemicznych, podczas których glukozo-6-fosforan jest utleniany do rybulozo-5-fosforanu oraz wytwarzany jest NADPH.

Nowy!!: Enzymy i Szlak pentozofosforanowy · Zobacz więcej »

Sztuczny enzym

fosforylazy Sztuczny enzym – syntetyczna cząsteczka organiczna, której mechanizm działania naśladuje mechanizm działania centrum aktywnego enzymów naturalnych.

Nowy!!: Enzymy i Sztuczny enzym · Zobacz więcej »

Szybkość reakcji chemicznej

Szybkość reakcji chemicznej – szybkość przybywania lub ubywania reagenta w wyniku przebiegu reakcji chemicznej.

Nowy!!: Enzymy i Szybkość reakcji chemicznej · Zobacz więcej »

Temperatura

helu przedstawiony jest proporcjonalnie do odległości między cząsteczkami jakie są przy ciśnieniu 136 atmosfer. Prędkość ruchu, odpowiadająca temperaturze pokojowej, została spowolniona dwa biliony razy lub odpowiada temperaturze 0,0003 K. Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice.

Nowy!!: Enzymy i Temperatura · Zobacz więcej »

Thomas Cech

Thomas Robert Cech Thomas Robert Cech (ur. 8 grudnia 1947 w Chicago) – amerykański chemik, laureat Nagrody Nobla.

Nowy!!: Enzymy i Thomas Cech · Zobacz więcej »

Tkanka

tkanki nerwowej Tkanka (łac. textum, l. m. textus; gr. histos – utkanie, tkanka) – zespół komórek (wraz z istotą międzykomórkową) o podobnej budowie, określonych czynnościach, wspólnym pochodzeniu, przemianie materii i przystosowanych do wykonywania określonej funkcji na rzecz całego organizmu.

Nowy!!: Enzymy i Tkanka · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Enzymy i Tlen · Zobacz więcej »

Toksyny

toksyny botulinowej Toksyny – trucizny organiczne wytwarzane przez drobnoustroje, rośliny i zwierzęta.

Nowy!!: Enzymy i Toksyny · Zobacz więcej »

Topoizomerazy

Topoizomerazy – grupa enzymów biorących udział w replikacji, gdzie odpowiadają za stopień skręcenia podwójnej helisy.

Nowy!!: Enzymy i Topoizomerazy · Zobacz więcej »

Transferazy

Transferazy (EC 2) – klasa enzymów katalizujących reakcję przeniesienia grupy chemicznej (np. tiolowej (-SH), aminowej (-NH2), metylowej (-CH3) czy fosforanowej (-OPO3H2)) lub atomu z jednej cząsteczki (donora) na drugą (akceptora), co można zobrazować: AB + C → A + BC.

Nowy!!: Enzymy i Transferazy · Zobacz więcej »

Transkrypcja (genetyka)

Transkrypcja – proces syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA, czyli przepisywanie informacji zawartej w DNA na RNA.

Nowy!!: Enzymy i Transkrypcja (genetyka) · Zobacz więcej »

Translacja (genetyka)

Schemat translacji Schemat przebiegu etapu elongacji Translacja (łac. translatio, tłumaczenie) – w biologii molekularnej proces syntezy łańcucha polipeptydowego białek na matrycy mRNA.

Nowy!!: Enzymy i Translacja (genetyka) · Zobacz więcej »

Trawienie

Trawienie – złożony proces enzymatycznej hydrolizy wielkocząsteczkowych związków chemicznych w prostsze, w celu ich wchłonięcia i przyswojenia przez organizm.

Nowy!!: Enzymy i Trawienie · Zobacz więcej »

Trucizna

Dyrektywę 67/548/EWG Trucizna – substancja, która po dostaniu się do organizmu, w określonej dawce, powoduje niekorzystne zaburzenia w jego funkcjonowaniu, inne niekorzystne zmiany w organizmie lub śmierć.

Nowy!!: Enzymy i Trucizna · Zobacz więcej »

Trylion

Trylion – liczba o wartości: 1 000 000 000 000 000 000.

Nowy!!: Enzymy i Trylion · Zobacz więcej »

Trypsyna

Struktura trypsyny Trypsyna (EC 3.4.21.4) – enzym trawienny wytwarzany przez część zewnątrzwydzielniczą trzustki.

Nowy!!: Enzymy i Trypsyna · Zobacz więcej »

Tryptamina

Tryptamina – organiczny związek chemiczny amina biogenna powszechnie występujący w organizmach żywych.

Nowy!!: Enzymy i Tryptamina · Zobacz więcej »

Trzustka

nerki. Trzustka kota domowego. Trzustka człowieka. '''1''': głowa trzustki, '''2''': wyrostek haczykowaty, '''3''': wcięcie trzustki, '''4''': trzon t., '''5''': powierzchnia przednia t., '''6''': powierzchnia wewnętrzna t., '''7''': powierzchnia górna t., '''8''': brzeg przedni t., '''9''': brzeg wewnętrzny t., '''10''': guz sieciowy, '''11''': ogon t., '''12''': dwunastnica. Trzustka – narząd gruczołowy kręgowców, przy czym trzustka wyspowa występuje też u innych strunowców.

Nowy!!: Enzymy i Trzustka · Zobacz więcej »

Układ odpornościowy

skaningowego mikroskopu elektronowego) Układ odpornościowy, układ immunologiczny – układ narządów umożliwiających działanie mechanizmom odporności.

Nowy!!: Enzymy i Układ odpornościowy · Zobacz więcej »

Uniwersytet Humboldtów w Berlinie

Uniwersytet Humboldtów w Berlinie (niem. Humboldt-Universität zu Berlin) – najstarszy uniwersytet w Berlinie, założony przez Fryderyka Wilhelma III w 1809 pod nazwą Uniwersytet Berliński (Berliner Universität).

Nowy!!: Enzymy i Uniwersytet Humboldtów w Berlinie · Zobacz więcej »

Ureaza

Model struktury ureazy z ''Helicobacter pylori'' Ureaza (EC 3.5.1.5) – enzym z klasy hydrolaz.

Nowy!!: Enzymy i Ureaza · Zobacz więcej »

Utlenianie

Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy (co jest równoważne z oddaniem elektronów).

Nowy!!: Enzymy i Utlenianie · Zobacz więcej »

Węglowodany

Węglowodany, cukry, cukrowce, sacharydy – organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla oraz wodoru i tlenu, zazwyczaj w stosunku H:O.

Nowy!!: Enzymy i Węglowodany · Zobacz więcej »

Wendell Meredith Stanley

Wendell Meredith Stanley (ur. 16 sierpnia 1904 w Ridgeville, Indiana, USA, zm. 15 czerwca 1971 w Salamance, Hiszpania) - amerykański profesor biochemii Uniwersytetu Kalifornijskiego i w Instytucie Medycznym Rockefellera w Princeton.

Nowy!!: Enzymy i Wendell Meredith Stanley · Zobacz więcej »

Wiązanie koordynacyjne

Wiązanie koordynacyjne (donorowo-akceptorowe) – rodzaj kowalencyjnego wiązania chemicznego, którego istotą jest uwspólnienie pary elektronowej między dwoma atomami, przy czym oba te elektrony formalnie pochodzą od jednego atomu.

Nowy!!: Enzymy i Wiązanie koordynacyjne · Zobacz więcej »

Wiązanie kowalencyjne

wodoru Wiązanie kowalencyjne w cząsteczce fluoru Wiązanie kowalencyjne – rodzaj wiązania chemicznego.

Nowy!!: Enzymy i Wiązanie kowalencyjne · Zobacz więcej »

Wilhelm Kühne

Wilhelm Kühne Wilhelm Friedrich Kühne (ur. 28 marca 1837 w Hamburgu, zm. 10 czerwca 1900) - niemiecki fizjolog, wprowadził nazwę enzym.

Nowy!!: Enzymy i Wilhelm Kühne · Zobacz więcej »

Wino

Wino produkuje się z owoców winorośli Wino – napój alkoholowy uzyskiwany w wyniku fermentacji moszczu winogronowego.

Nowy!!: Enzymy i Wino · Zobacz więcej »

Wirusy

Wirus Marburg HIV Wirusy (łac. virus, trucizna, jad) – skomplikowane cząsteczki organiczne, niemające struktury komórkowej, zbudowane z białek i kwasów nukleinowych.

Nowy!!: Enzymy i Wirusy · Zobacz więcej »

Witamina B1

Witamina B1 (tiamina) – heterocykliczny związek chemiczny, złożony z pierścieni tiazolowego i pirymidynowego, połączonych mostkiem metinowym.

Nowy!!: Enzymy i Witamina B1 · Zobacz więcej »

Witamina B2

Witamina B2 (E101, ryboflawina, łac. riboflavinum) – organiczny związek chemiczny, połączenie rybitolu i flawiny.

Nowy!!: Enzymy i Witamina B2 · Zobacz więcej »

Witaminy

Witaminy – grupa organicznych związków chemicznych o różnorodnej budowie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania żywego organizmu.

Nowy!!: Enzymy i Witaminy · Zobacz więcej »

Wysięk (medycyna)

Wysięk (łac. exsudatum) – w medycynie płyn powstający w przebiegu zapaleń.

Nowy!!: Enzymy i Wysięk (medycyna) · Zobacz więcej »

XIX wiek

XVIII wiek XX wiek Lata 1800-1809 Lata 1810-1819 Lata 20. Lata 30. Lata 40. Lata 50. Lata 60. Lata 70. Lata 80. Lata 90. 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 ----.

Nowy!!: Enzymy i XIX wiek · Zobacz więcej »

XVIII wiek

XVII wiek XIX wiek Pierwsze lata 1700 Lata 10. Lata 20. Lata 30. Lata 40. Lata 50. Lata 60. Lata 70. Lata 80. Lata 90. 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 ----.

Nowy!!: Enzymy i XVIII wiek · Zobacz więcej »

Zacier

Zacier – mieszanina otrzymywana z zalania wodą roztartych ziaren zbóż, ziemniaków lub melasy, w celu poddania jej fermentacji alkoholowej.

Nowy!!: Enzymy i Zacier · Zobacz więcej »

Zakwas chlebowy

Zakwas chlebowy Zakwas chlebowy – niewielka ilość ciasta żytniego, pozostawiona z poprzedniego wypieku lub przygotowany zakwas z mąki żytniej, zawierający rozmnożone bakterie kwasu mlekowego i dzikie drożdże, używany do przygotowania ciasta.

Nowy!!: Enzymy i Zakwas chlebowy · Zobacz więcej »

Zespół Lescha-Nyhana

Zespół Lescha-NyhanaSpotykana jest też nieprawidłowa nazwa zespół Lesch-Nyhana.

Nowy!!: Enzymy i Zespół Lescha-Nyhana · Zobacz więcej »

Zjawisko tunelowe

Zjawisko tunelowe zwane też efektem tunelowym – zjawisko przejścia cząstki przez barierę potencjału o wysokości większej niż energia cząstki, opisane przez mechanikę kwantową.

Nowy!!: Enzymy i Zjawisko tunelowe · Zobacz więcej »

Zwijanie białka

Uproszczony schemat przedstawiający istotę procesu zwijania białka. Zwijanie białka, fałdowanie białka – proces fizyczny polegający na formowaniu przez polipeptyd (posiadający strukturę kłębka statystycznego) wysoko zorganizowanej struktury o charakterystycznej i stabilnej konformacji.

Nowy!!: Enzymy i Zwijanie białka · Zobacz więcej »

Zymaza

Zymaza – zespół enzymów katalizujących fermentację alkoholową monosacharydów.

Nowy!!: Enzymy i Zymaza · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Enzym, Holoenzym.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »