Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Etery koronowe

Indeks Etery koronowe

Model czaszowy przykładowego koronatu potasu – kompleksu eteru 18-korona-6 z kationem potasu Etery koronowe, korony – makrocykliczne związki organiczne pochodzenia syntetycznego.

28 kontakty: Alkohole, Błona komórkowa, Charles Pedersen, Chemia supramolekularna, Dipol, Donald Cram, Enzymy, Eteryfikacja, Halogenki alkilowe, Jean-Marie Lehn, Jon, Jonofory, Journal of the American Chemical Society, Kataliza przeniesienia międzyfazowego, Kation, Kryptandy, Ligand (chemia), Litowce, Magnez, Metale ciężkie, Nagroda Nobla, Polietery, Potas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Związki kompleksowe, Związki makrocykliczne, Związki organiczne, 1987.

Alkohole

Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych (R – grupa alkilowa) Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.

Nowy!!: Etery koronowe i Alkohole · Zobacz więcej »

Błona komórkowa

fluorescencyjne świecące na zielono i czerwono (nałożenie tych dwóch barw daje na obrazie kolor żółty) Błona komórkowatakże membrana komórkowa, błona cytoplazmatycznatakże membrana cytoplazmatyczna, błona plazmatycznatakże membrana plazmatyczna, plazmolemmatakże plazmalemma, plazmolematakże plazmalema (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego.

Nowy!!: Etery koronowe i Błona komórkowa · Zobacz więcej »

Charles Pedersen

Wzór uzyskanego przez Pedersena eteru 2,8dibenzo18korona6 Charles John Pedersen (ur. 3 października 1904 w Pusan, zm. 26 października 1989 w Salem) − amerykański chemik, laureat Nagrody Nobla.

Nowy!!: Etery koronowe i Charles Pedersen · Zobacz więcej »

Chemia supramolekularna

kryptandu2.2.2 z kationem potasu''' (atomy tlenu – kolor czerwony; atomy azotu – kolor niebieski Chemia supramolekularna – dział chemii organicznej zajmującej się strukturami złożonymi z wielu podjednostek, które powstają samorzutnie na skutek słabych oddziaływań międzycząsteczkowych takich jak: siły van der Waalsa, słabe wiązania wodorowe, oddziaływania π-π (nazywanych także stackingiem) i oddziaływania elektrostatyczne lub poprzez wzajemne mechaniczne zaplecenie.

Nowy!!: Etery koronowe i Chemia supramolekularna · Zobacz więcej »

Dipol

powierzchnie ekwipotencjalne Pole magnetyczne Ziemi. S i N oznaczają bieguny pola magnetycznego (umieszczone odwrotnie niż przyjmuje się w geografii) Dipol (z gr. dipolos, dwa bieguny) – układ dwóch różnoimiennych ładunków lub biegunów magnetycznych, wytwarzający pole dipolowe.

Nowy!!: Etery koronowe i Dipol · Zobacz więcej »

Donald Cram

Donald James Cram (ur. 22 kwietnia 1919 w Chester, zm. 17 czerwca 2001 w Palm Desert) - amerykański chemik, laureat Nagrody Nobla.

Nowy!!: Etery koronowe i Donald Cram · Zobacz więcej »

Enzymy

lipidowych cząsteczek sygnałowych Enzymy (z gr. ἔνζυμον, od ἔν en ‘w’ i ζύμη dzýmē ‘zaczyn (za)kwas’) – wielkocząsteczkowe, w większości białkoweWiększość słowników, leksykonów i encyklopedii definiuje enzymy jako cząsteczki białkowe.

Nowy!!: Etery koronowe i Enzymy · Zobacz więcej »

Eteryfikacja

Eteryfikacja - reakcja chemiczna, w wyniku której z alkoholu tworzy się eter.

Nowy!!: Etery koronowe i Eteryfikacja · Zobacz więcej »

Halogenki alkilowe

Halogenki alkilowe, halogenoalkany – grupa organicznych związków chemicznych, pochodnych alkanów, w których jeden lub więcej atomów wodoru został zastąpiony przez atom halogenu.

Nowy!!: Etery koronowe i Halogenki alkilowe · Zobacz więcej »

Jean-Marie Lehn

Jean-Marie Lehn (ur. 30 września 1939 w Rosheim, Francja) - chemik francuski, jeden ze współtwórców, pionierów chemii supramolekularnej.

Nowy!!: Etery koronowe i Jean-Marie Lehn · Zobacz więcej »

Jon

− Jon – atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma niedomiar lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Etery koronowe i Jon · Zobacz więcej »

Jonofory

a) jonofor typu nośnikowegob) jonofor tworzący kanał Jonofory – organiczne związki chemiczne zdolne do transferu jonów przez fazę hydrofobową rozdzielającą dwie fazy wodne.

Nowy!!: Etery koronowe i Jonofory · Zobacz więcej »

Journal of the American Chemical Society

Journal of the American Chemical Society (skrót oficjalny J. Am. Chem. Soc., popularnie używa się także skrótu JACS) - recenzowane czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z każdej dziedziny chemii.

Nowy!!: Etery koronowe i Journal of the American Chemical Society · Zobacz więcej »

Kataliza przeniesienia międzyfazowego

Kataliza przeniesienia międzyfazowego – PTC – (ang. Phase Transfer Catalysis) jest metodą prowadzenia reakcji chemicznej z udziałem anionów i niepolarnych reagentów organicznych.

Nowy!!: Etery koronowe i Kataliza przeniesienia międzyfazowego · Zobacz więcej »

Kation

Kation − jon o ładunku dodatnim (+), w którym występuje nadmiar protonów w stosunku do elektronów.

Nowy!!: Etery koronowe i Kation · Zobacz więcej »

Kryptandy

''' Kompleks kryptandu2.2.2 z kationem potasu, kryptat potasu''' (atomy tlenu – kolor czerwony; atomy azotu – kolor niebieski Kryptandy – grupa organicznych związków chemicznych otrzymywanych syntetycznie, o silnym działaniu kompleksującym.

Nowy!!: Etery koronowe i Kryptandy · Zobacz więcej »

Ligand (chemia)

Ligand, addend – atom, cząsteczka lub anion w związkach kompleksowych, który jest przyłączony bezpośrednio do atomu centralnego lub kationu centralnego, zwanego centrum koordynacji albo rdzeniem kompleksu.

Nowy!!: Etery koronowe i Ligand (chemia) · Zobacz więcej »

Litowce

Litowce (metale alkaliczne, potasowce) – grupa pierwiastków 1 (daw. IA lub I głównej) grupy układu okresowego (bez wodoru) o silnych własnościach metalicznych, tworzących z wodą silnie zasadowe (alkaliczne) wodorotlenki.

Nowy!!: Etery koronowe i Litowce · Zobacz więcej »

Magnez

Magnez (Mg, łac. magnesium) – pierwiastek chemiczny, metal ziem alkalicznych (druga grupa główna układu okresowego).

Nowy!!: Etery koronowe i Magnez · Zobacz więcej »

Metale ciężkie

Metale ciężkie – nieprecyzyjne pojęcie określające różnie definiowany zbiór metali i półmetali charakteryzujących się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi.

Nowy!!: Etery koronowe i Metale ciężkie · Zobacz więcej »

Nagroda Nobla

Nagroda Nobla – wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą fundatora, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu, Alfreda Nobla.

Nowy!!: Etery koronowe i Nagroda Nobla · Zobacz więcej »

Polietery

Polietery − grupa organicznych związków chemicznych, oligomery lub polimery zbudowane główne z łańcuchów zawierających wiązania eterowe (C-O-C).

Nowy!!: Etery koronowe i Polietery · Zobacz więcej »

Potas

Potas (K) – pierwiastek chemiczny z grupy metali alkalicznych w układzie okresowym i liczbie atomowej 19.

Nowy!!: Etery koronowe i Potas · Zobacz więcej »

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Collegium Minus Wnętrze Auli Uniwersyteckiej Uniwersytet im.

Nowy!!: Etery koronowe i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu · Zobacz więcej »

Związki kompleksowe

Związki kompleksowe, związki koordynacyjne, skrótowo kompleksy – związki chemiczne zawierające co najmniej jeden atom centralny, otoczony przez inne atomy lub grupy atomów, zwane ligandami, przy czym co najmniej jedno wiązanie atomu centralnego z ligandem ma charakter wiązania koordynacyjnego.

Nowy!!: Etery koronowe i Związki kompleksowe · Zobacz więcej »

Związki makrocykliczne

Związki makrocykliczne – grupa związków chemicznych o dużej masie cząsteczkowej (makrocząsteczki) i strukturze cyklicznej.

Nowy!!: Etery koronowe i Związki makrocykliczne · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Etery koronowe i Związki organiczne · Zobacz więcej »

1987

Bez opisu.

Nowy!!: Etery koronowe i 1987 · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Eter koronowy.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »