Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Exchange traded fund

Indeks Exchange traded fund

Exchange-traded fund (ETF) – jest to fundusz inwestycyjny, którego celem jest wierne odwzorowywanie wskazanego indeksu, a tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie.

8 kontakty: Fundusz inwestycyjny, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Jednostka uczestnictwa, Komisja Nadzoru Finansowego, Papier wartościowy (finanse), Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, Rejestr funduszy inwestycyjnych, WIG20.

Fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny – forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych (w bardziej skomplikowanych rozwiązaniach możliwe są wpłaty w postaci np. papierów wartościowych) wpłaconych przez uczestników funduszu.

Nowy!!: Exchange traded fund i Fundusz inwestycyjny · Zobacz więcej »

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Pałac Saski, pierwszy budynek giełdy, centrum handlu od 1817 do 1828, zniszczony w 1944 ul. Elektoralnej, siedziba giełdy od 1828 do 1876 ul. Królewskiej 14, siedziba giełdy od 1876 do II wojny światowej, kompletnie zniszczony podczas działań wojennych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wejście do Centrum Giełdowego w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

Nowy!!: Exchange traded fund i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie · Zobacz więcej »

Jednostka uczestnictwa

Jednostka uczestnictwa – tytuł prawny uprawniający do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego.

Nowy!!: Exchange traded fund i Jednostka uczestnictwa · Zobacz więcej »

Komisja Nadzoru Finansowego

Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF Komisja Nadzoru Finansowego, KNF – centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce.

Nowy!!: Exchange traded fund i Komisja Nadzoru Finansowego · Zobacz więcej »

Papier wartościowy (finanse)

Papier wartościowy – zbywalny dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który ucieleśnia prawa majątkowe w taki sposób, że dane uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w treści dokumentu (choćby jako okaziciel), a przedłożenie go jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla realizacji uprawnienia.

Nowy!!: Exchange traded fund i Papier wartościowy (finanse) · Zobacz więcej »

Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe

Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, skrót UCITS – Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities – podmioty wspólnego inwestowania, uregulowane na poziomie europejskim (wspólnotowym) w fomie dyrektyw Rady UE – dyrektywa Rady 85/611/EWG z 20.12.1985 r. To dedykowane portfele wspólnych inwestycji, przeznaczone wyłącznie do inwestowania aktywów pochodzących od inwestorów.

Nowy!!: Exchange traded fund i Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe · Zobacz więcej »

Rejestr funduszy inwestycyjnych

Rejestr funduszy inwestycyjnych – publiczny rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony w Polsce przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Nowy!!: Exchange traded fund i Rejestr funduszy inwestycyjnych · Zobacz więcej »

WIG20

WIG20 – indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Nowy!!: Exchange traded fund i WIG20 · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »