Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Forma

Indeks Forma

Bez opisu.

42 kontakty: Biologia, Chemia, Ciało (matematyka), Czysta Forma, Filozofia, Forma (biologia), Forma (sztuka), Forma cykliczna, Forma czynności prawnej (prawo polskie), Forma drukowa, Forma dwuliniowa, Forma kopiowa, Forma liniowa, Forma mezo, Forma muzyczna, Forma półtoraliniowa, Forma preneksowa, Forma przejściowa języka, Forma różniczkowa, Forma słownikowa, Forma sonatowa, Forma substancjalna, Forma zdaniowa sprzeczna, Forma zdaniowa tożsamościowa, Formy prawne przedsiębiorstw, Formy ukształtowania terenu, Funkcja, Funkcjonał, Geografia, Iloczyn kartezjański, Językoznawstwo, Matematyka, Metalurgia, Poligrafia, Prawo, Przekształcenie antyliniowe, Przekształcenie liniowe, Przestrzeń liniowa, Sztuka, Teoria formy otwartej, Wlewnica, Wydawnictwo Forma.

Biologia

Biologia (z gr. βίος (bios), 'życie' i λόγος (logos), 'słowo, nauka') – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.

Nowy!!: Forma i Biologia · Zobacz więcej »

Chemia

wodorotlenek amonu i kwas azotowy, podświetlone na różne kolory Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka przyrodnicza badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi.

Nowy!!: Forma i Chemia · Zobacz więcej »

Ciało (matematyka)

Ciało – struktura formalizująca własności algebraiczne liczb wymiernych czy liczb rzeczywistych.

Nowy!!: Forma i Ciało (matematyka) · Zobacz więcej »

Czysta Forma

Witkacy, ''Kompozycja'', olej na płótnie, 1922 r. Czysta forma – koncepcja artystyczna stworzona przez Stanisława Ignacego Witkiewicza, wiążąca się z jego przekonaniami filozoficznymi.

Nowy!!: Forma i Czysta Forma · Zobacz więcej »

Filozofia

Herrada z Landsbergu, ''Hortus deliciarum'', ''Philosophia et septem artes liberales'' Filozofia – (od: – miłość i – mądrość, tłumaczone jako „umiłowanie mądrości”) – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata.

Nowy!!: Forma i Filozofia · Zobacz więcej »

Forma (biologia)

Forma (łac. forma) – najniższa kategoria systematyczna, niższa od odmiany.

Nowy!!: Forma i Forma (biologia) · Zobacz więcej »

Forma (sztuka)

Forma w dziedzinie sztuki oznacza te jej właściwości, które związane są z kształtem (np. rzeźba, architektura), konstrukcją (układem) zapisu (np. poezja, powieść, muzyka).

Nowy!!: Forma i Forma (sztuka) · Zobacz więcej »

Forma cykliczna

Forma cykliczna – forma muzyczna oparta na następstwie dwu lub więcej części, które często spełniają kryteria zamkniętych całości, jednak powiązane w cykl wprowadzają nadrzędne wartości, przede wszystkim zróżnicowanie wyrazowe poszczególnych fragmentów i stopniowanie napięcia całego utworu.

Nowy!!: Forma i Forma cykliczna · Zobacz więcej »

Forma czynności prawnej (prawo polskie)

Forma czynności prawnej – sposób, w jaki czynność prawna zostaje wyrażona na zewnątrz.

Nowy!!: Forma i Forma czynności prawnej (prawo polskie) · Zobacz więcej »

Forma drukowa

Złożona forma karty tytułowej książki Forma drukowa, matryca drukująca – część urządzenia drukarskiego przyjmująca farbę (lub inną nanoszoną substancję, na przykład lakier, klej) w punktach obrazu drukowego, w celu przekazania tej farby na podłoże drukowe.

Nowy!!: Forma i Forma drukowa · Zobacz więcej »

Forma dwuliniowa

Forma dwuliniowa albo funkcjonał dwuliniowy – przekształcenie dwuliniowe danej przestrzeni liniowej w ciało jej skalarów, czyli dwuargumentowy funkcjonał, który jest liniowy ze względu na oba parametry.

Nowy!!: Forma i Forma dwuliniowa · Zobacz więcej »

Forma kopiowa

Forma kopiowa – arkusz papieru lub folii, zawierający jedno- lub wieloużytkowy obraz drukowy, wykorzystywany do nanoszenia obrazu drukowego na formę drukową metodą fotograficzną.

Nowy!!: Forma i Forma kopiowa · Zobacz więcej »

Forma liniowa

Forma liniowa (funkcjonał liniowy, kowektor) – przekształcenie liniowe danej przestrzeni liniowej w ciało jej skalarów, czyli funkcjonał, który jest liniowy, tj.

Nowy!!: Forma i Forma liniowa · Zobacz więcej »

Forma mezo

Forma mezo – termin odnoszący się do izomerów optycznych, które mimo posiadania centrum chiralności są nieczynne optycznie na skutek wewnętrznej kompensacji.

Nowy!!: Forma i Forma mezo · Zobacz więcej »

Forma muzyczna

Forma muzyczna – ogólna budowa utworu muzycznego, efekt współdziałania elementów dzieła muzycznego.

Nowy!!: Forma i Forma muzyczna · Zobacz więcej »

Forma półtoraliniowa

Forma półtoraliniowa albo funkcjonał półtoraliniowy – przekształcenie półtoraliniowe danej zespolonej przestrzeni liniowej w ciało jej skalarów, czyli dwuargumentowy funkcjonał, który jest liniowy ze względu na jeden parametr (zob. funkcjonał liniowy) i antyliniowy ze względu na drugi.

Nowy!!: Forma i Forma półtoraliniowa · Zobacz więcej »

Forma preneksowa

Forma preneksowa (lub) – taka postać formuły logicznej, w której wszystkie kwantyfikatory przesunięte są na początek formuły.

Nowy!!: Forma i Forma preneksowa · Zobacz więcej »

Forma przejściowa języka

Forma przejściowa to forma między dwoma lub więcej językami, zwykle polegająca na czerpaniu z nich wspólnych cech i funkcji (słów, zapożyczeń, wymowy, itd.) prowadzących do powstania nowego języka np.

Nowy!!: Forma i Forma przejściowa języka · Zobacz więcej »

Forma różniczkowa

Forma różniczkowa (krótko k-forma) – rodzaj funkcji związanej z rachunkiem różniczkowym i całkowym na rozmaitościach.

Nowy!!: Forma i Forma różniczkowa · Zobacz więcej »

Forma słownikowa

Forma słownikowa – forma gramatyczna słowa, której zwykle używa się w słownikach.

Nowy!!: Forma i Forma słownikowa · Zobacz więcej »

Forma sonatowa

Forma sonatowa – jedna z podstawowych form muzycznych, wykształcona i typowa dla epoki klasycyzmu.

Nowy!!: Forma i Forma sonatowa · Zobacz więcej »

Forma substancjalna

Forma substancjalna – w filozofii Arystotelesa oraz scholastycznej pierwszy akt, który udoskonala materię pierwszą i wraz z nią stanowi treść bytu.

Nowy!!: Forma i Forma substancjalna · Zobacz więcej »

Forma zdaniowa sprzeczna

Forma zdaniowa sprzeczna — Forma zdaniowa (funkcja zdaniowa), która dla każdego argumentu ze swej dziedziny przyjmuje wartość fałsz.

Nowy!!: Forma i Forma zdaniowa sprzeczna · Zobacz więcej »

Forma zdaniowa tożsamościowa

Forma zdaniowa tożsamościowa – forma zdaniowa (funkcja zdaniowa), która dla każdego argumentu ze swej dziedziny przyjmuje wartość prawda.

Nowy!!: Forma i Forma zdaniowa tożsamościowa · Zobacz więcej »

Formy prawne przedsiębiorstw

Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji.

Nowy!!: Forma i Formy prawne przedsiębiorstw · Zobacz więcej »

Formy ukształtowania terenu

Formy ukształtowania terenu dzielą się na.

Nowy!!: Forma i Formy ukształtowania terenu · Zobacz więcej »

Funkcja

Funkcja (łac. functio, -onis, „odbywanie, wykonywanie, czynność”Od fungor, functus sum, fungi, „wykonać, wypełnić, zwolnić”.) – dla danych dwóch zbiorów X i Y przyporządkowanieW Słowniku języka polskiego, PWN, 1996: ustalić relację między czymś a czymś, uczynić zależnym od czegoś... każdemu elementowi zbioru X dokładnie jednego elementu zbioru Y. Oznacza się ją na ogół f, g, h itd.

Nowy!!: Forma i Funkcja · Zobacz więcej »

Funkcjonał

Funkcjonał – przekształcenie z przestrzeni wektorowej w ciało skalarne, nad którym rozpięta jest ta przestrzeń.

Nowy!!: Forma i Funkcjonał · Zobacz więcej »

Geografia

Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich.

Nowy!!: Forma i Geografia · Zobacz więcej »

Iloczyn kartezjański

Iloczyn kartezjański – dla danych zbiorów A i B zbiór wszystkich takich par uporządkowanych (a, b), że a należy do zbioru A i b należy do zbioru B. Iloczyn kartezjański zbiorów A i B oznacza się symbolem A\times B. Nazwa iloczyn kartezjański odwołuje się do pojęcia kartezjańskiego układu współrzędnych na płaszczyźnie ze względu na następującą analogię: punkty w kartezjańskim układzie współrzędnych na płaszczyźnie opisane są za pomocą uporządkowanych par liczb (pierwsza liczba nazywana jest odciętą, druga rzędną) – elementy iloczynu kartezjańskiego \mathbb\times \mathbb można zatem utożsamiać z punktami na płaszczyźnie.

Nowy!!: Forma i Iloczyn kartezjański · Zobacz więcej »

Językoznawstwo

Językoznawstwo, inaczej lingwistyka – dyscyplina nauk humanistycznych, której głównym przedmiotem poznania jest język (teoria języka) i języki świata (ich filologie); działami językoznawstwa ogólnego są: fonetyka, fonologia, morfologia, pragmatyka, semantyka, składnia, słownictwo, słowotwórstwo.

Nowy!!: Forma i Językoznawstwo · Zobacz więcej »

Matematyka

Rafaela Santiego Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania.

Nowy!!: Forma i Matematyka · Zobacz więcej »

Metalurgia

Odlewanie Kowal przy pracy Metalurgia – nauka o metalach obejmująca, między innymi, obróbkę plastyczną, odlewnictwo, metaloznawstwo i metalurgię ekstrakcyjną.

Nowy!!: Forma i Metalurgia · Zobacz więcej »

Poligrafia

Poligrafia – dziedzina techniki zajmująca się procesami wytwarzania druków.

Nowy!!: Forma i Poligrafia · Zobacz więcej »

Prawo

Temida symbolizująca bezstronność i sprawiedliwość Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.

Nowy!!: Forma i Prawo · Zobacz więcej »

Przekształcenie antyliniowe

Przekształcenie antyliniowe (przekształcenie półliniowe) – rodzaj przekształcenia między zespolonymi przestrzeniami liniowymi.

Nowy!!: Forma i Przekształcenie antyliniowe · Zobacz więcej »

Przekształcenie liniowe

Przekształcenie liniowe – w algebrze liniowej funkcja między przestrzeniami liniowymi (nad ustalonym ciałem) zachowująca ich strukturę, tzn.

Nowy!!: Forma i Przekształcenie liniowe · Zobacz więcej »

Przestrzeń liniowa

Przestrzeń liniowa to zbiór obiektów (nazywanych ''wektorami''), które mogą być skalowane i dodawane. Przestrzeń liniowa lub wektorowa – zbiór obiektów (nazywanych wektorami), które mogą być skalowane i dodawane.

Nowy!!: Forma i Przestrzeń liniowa · Zobacz więcej »

Sztuka

Józef Mehoffer: ''Dziwny ogród'', 1903, olej na płótnie Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.

Nowy!!: Forma i Sztuka · Zobacz więcej »

Teoria formy otwartej

Teoria formy otwartej – koncepcja dotycząca sztuk pięknych, szczególnie architektury, której twórcą był Oskar Hansen.

Nowy!!: Forma i Teoria formy otwartej · Zobacz więcej »

Wlewnica

Wlewnice Wlewnica – forma z żeliwa do odlewania wlewków, na przykład ze stali.

Nowy!!: Forma i Wlewnica · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Forma

Wydawnictwo Forma – polskie wydawnictwo z siedzibą w Szczecinie, powstałe w 2000 r. Wydawnictwo rozpoczęło działalność publikując pozycje dokumentujące wydarzenia artystyczne w Szczecinie (m.in. katalog Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego), a także płyty CD z muzyką alternatywną oraz elektroniczną (m.in. Przemysława Thiele).

Nowy!!: Forma i Wydawnictwo Forma · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »