Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Fosforany

Indeks Fosforany

Grupa fosforanowa Fosforany (nazwa systematyczna: tetraoksydofosforany(3−); w systemie Stocka: ortofosforany(V)) – związki chemiczne, pochodne kwasu fosforowego.

17 kontakty: Adenozyno-5′-trifosforan, Difosforany, Estry, Jon amonowy, Kwas fosforowy, Kwasy nukleinowe, Lit, Litowce, Nomenklatura chemii nieorganicznej, Nukleotydy, Rzędowość, Siarka, Sole, Tiofosforany, Tlen, Węglowodany, Związek chemiczny.

Adenozyno-5′-trifosforan

wiązanie wysokoenergetyczne Adenozyno-5′-trifosforan, ATP (od; daw. adenozynotrójfosforan) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd adeninowy zbudowany z adenozyny z przyłączonym wiązaniem estrowym w pozycji 5′-OH grupą trójfosforanową przyłączonej cząsteczki.

Nowy!!: Fosforany i Adenozyno-5′-trifosforan · Zobacz więcej »

Difosforany

Difosforany (PPi, dawniej: pirofosforany), – grupa związków chemicznych, soli lub estrów kwasu difosforowego.

Nowy!!: Fosforany i Difosforany · Zobacz więcej »

Estry

Wzór ogólny estrów kwasów karboksylowych Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli.

Nowy!!: Fosforany i Estry · Zobacz więcej »

Jon amonowy

Jon amonowy, jon amoniowy – kation powstający przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki amoniaku.

Nowy!!: Fosforany i Jon amonowy · Zobacz więcej »

Kwas fosforowy

Kwas fosforowy (E338), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych, składnik kwasów nukleinowych.

Nowy!!: Fosforany i Kwas fosforowy · Zobacz więcej »

Kwasy nukleinowe

podwójnej helisy DNA Kwasy nukleinowe (dawniej nukleiny) – organiczne związki chemiczne, biopolimery zbudowane z nukleotydów.

Nowy!!: Fosforany i Kwasy nukleinowe · Zobacz więcej »

Lit

Lit (Li, z gr. λίθος lithos – skała) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 3.

Nowy!!: Fosforany i Lit · Zobacz więcej »

Litowce

Litowce (metale alkaliczne, potasowce) – grupa pierwiastków 1 (daw. IA lub I głównej) grupy układu okresowego (bez wodoru) o silnych własnościach metalicznych, tworzących z wodą silnie zasadowe (alkaliczne) wodorotlenki.

Nowy!!: Fosforany i Litowce · Zobacz więcej »

Nomenklatura chemii nieorganicznej

Nomenklatura chemii nieorganicznej – dział nomenklatury chemicznej dotyczący chemii nieorganicznej.

Nowy!!: Fosforany i Nomenklatura chemii nieorganicznej · Zobacz więcej »

Nukleotydy

Nukleotydy – organiczne związki chemiczne z grupy estrów fosforanowych; są estrami nukleozydów i kwasu fosforowego (5'-fosforany nukleozydów).

Nowy!!: Fosforany i Nukleotydy · Zobacz więcej »

Rzędowość

Rzędowość – termin stosowany przy opisie budowy związku chemicznego określający stopień podstawienia atomu w cząsteczce.

Nowy!!: Fosforany i Rzędowość · Zobacz więcej »

Siarka

Siarka w postaci granulowanej Kryształy siarki w toluenie Siarka (S, łac. sulphur) – pierwiastek chemiczny, niemetal z bloku p w układzie okresowym.

Nowy!!: Fosforany i Siarka · Zobacz więcej »

Sole

Chlorek sodu wykrystalizowany na ściankach zlewki Sole – związki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą, w wyniku której labilne atomy wodoru kwasu (wszystkie lub ich część) zostają zastąpione innymi atomami lub grupami o ładunku dodatnim.

Nowy!!: Fosforany i Sole · Zobacz więcej »

Tiofosforany

Monotiofosforan trisodu Okuniewski (atomy tlenu czerwone, atomy siarki żółte, atom fosforu pomarańczowy) Tiofosforany – związki chemiczne, w ogólnym ujęciu sole i estry kwasów tiofosforowych, zawierające aniony o ogólnym wzorze PS4−xOx3− (x.

Nowy!!: Fosforany i Tiofosforany · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Fosforany i Tlen · Zobacz więcej »

Węglowodany

Węglowodany, cukry, cukrowce, sacharydy – organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla oraz wodoru i tlenu, zazwyczaj w stosunku H:O.

Nowy!!: Fosforany i Węglowodany · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Fosforany i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Fosfat, Fosfaty, Fosforan, Fosforany(V), Grupa fosforanowa, Reszta fosforanowa.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »