Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Fosforylacja

Indeks Fosforylacja

Fosforylacja – reakcja przyłączenia reszty fosforanowej do nukleofilowego atomu dowolnego związku chemicznego.

32 kontakty: Adenozyno-5′-trifosforan, Alexander Todd, Alkohole, Amidy, Bezwodniki kwasowe, Białka, Chlorki kwasowe, Defosforylacja, Difosforany, Enzymy, Estryfikacja, Etanol, Fosforany, Fosforylacja fotosyntetyczna, Fosforylacja oksydacyjna, Fosforylacja substratowa, Grupa aminowa, Grupa hydroksylowa, Hydroliza, In situ, Kataliza, Kinazy, Kwas fosforowy, Lipidy, Nukleofil, Nukleotydy, Nukleozydy, Pochodna (chemia), Reakcja chemiczna, Trichlorek fosforylu, Węglowodany, Związek chemiczny.

Adenozyno-5′-trifosforan

wiązanie wysokoenergetyczne Adenozyno-5′-trifosforan, ATP (od; daw. adenozynotrójfosforan) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd adeninowy zbudowany z adenozyny z przyłączonym wiązaniem estrowym w pozycji 5′-OH grupą trójfosforanową przyłączonej cząsteczki.

Nowy!!: Fosforylacja i Adenozyno-5′-trifosforan · Zobacz więcej »

Alexander Todd

Alexander Robert Todd Sir Alexander Robert Todd (ur. 2 października 1907 w Glasgow, zm. 10 stycznia 1997 w Cambridge) – szkocki biochemik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w roku 1957, przyznanej za badania nukleotydów i enzymów nukleotydowych.

Nowy!!: Fosforylacja i Alexander Todd · Zobacz więcej »

Alkohole

Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych (R – grupa alkilowa) Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.

Nowy!!: Fosforylacja i Alkohole · Zobacz więcej »

Amidy

Amidy – organiczne związki chemiczne zawierające grupę amidową R−NR'R", gdzie R.

Nowy!!: Fosforylacja i Amidy · Zobacz więcej »

Bezwodniki kwasowe

Bezwodniki kwasowe – grupa związków chemicznych, które w wyniku praktycznej lub teoretycznej reakcji z wodą tworzą kwasy zarówno organiczne jak i nieorganiczne.

Nowy!!: Fosforylacja i Bezwodniki kwasowe · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Fosforylacja i Białka · Zobacz więcej »

Chlorki kwasowe

Chlorki kwasowe – grupa związków chemicznych będących pochodnymi kwasów, w których grupa -OH zastąpiona została przez -Cl.

Nowy!!: Fosforylacja i Chlorki kwasowe · Zobacz więcej »

Defosforylacja

Defosforylacja – proces odwrotny do fosforylacji, polegający na odszczepieniu reszty fosforanowej od cząsteczki białka (a w ogólności każdego innego związku organicznego).

Nowy!!: Fosforylacja i Defosforylacja · Zobacz więcej »

Difosforany

Difosforany (PPi, dawniej: pirofosforany), – grupa związków chemicznych, soli lub estrów kwasu difosforowego.

Nowy!!: Fosforylacja i Difosforany · Zobacz więcej »

Enzymy

lipidowych cząsteczek sygnałowych Enzymy (z gr. ἔνζυμον, od ἔν en ‘w’ i ζύμη dzýmē ‘zaczyn (za)kwas’) – wielkocząsteczkowe, w większości białkoweWiększość słowników, leksykonów i encyklopedii definiuje enzymy jako cząsteczki białkowe.

Nowy!!: Fosforylacja i Enzymy · Zobacz więcej »

Estryfikacja

Estryfikacja – reakcja chemiczna, w wyniku której powstają estry.

Nowy!!: Fosforylacja i Estryfikacja · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Fosforylacja i Etanol · Zobacz więcej »

Fosforany

Grupa fosforanowa Fosforany (nazwa systematyczna: tetraoksydofosforany(3−); w systemie Stocka: ortofosforany(V)) – związki chemiczne, pochodne kwasu fosforowego.

Nowy!!: Fosforylacja i Fosforany · Zobacz więcej »

Fosforylacja fotosyntetyczna

centra żelazowo-siarkowe; FD ferredoksyna; FNR reduktaza ferredoksyna-NADP Fosforylacja fotosyntetyczna, fotofosforylacja – proces zachodzący w fazie jasnej fotosyntezy w chloroplastach.

Nowy!!: Fosforylacja i Fosforylacja fotosyntetyczna · Zobacz więcej »

Fosforylacja oksydacyjna

Fosforylacja oksydacyjna u eukariotów zachodzi dzięki łańcuchowi transportu elektronów w mitochondriach. NADH i bursztynian wytworzone w cyklu kwasu cytrynowego są utleniane wytwarzając energię niezbędną do syntezy ATP. Fosforylacja oksydacyjna – jest szlakiem metabolicznym, w którego wyniku energia uwalniana podczas utleniania zredukowanych nukleotydów przekształcana jest w energię ATP.

Nowy!!: Fosforylacja i Fosforylacja oksydacyjna · Zobacz więcej »

Fosforylacja substratowa

Fosforylacja substratowa – reakcja chemiczna, która ma miejsce, gdy reszta fosforanowa zostanie przeniesiona ze związku ufosforylowanego – substratu – bezpośrednio na ADP przez enzymy, najczęściej z grupy kinaz.

Nowy!!: Fosforylacja i Fosforylacja substratowa · Zobacz więcej »

Grupa aminowa

Pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa grupa aminowa Grupa aminowa, −NH2,−NHR, −NR'R – organiczna grupa funkcyjna charakterystyczna dla amin.

Nowy!!: Fosforylacja i Grupa aminowa · Zobacz więcej »

Grupa hydroksylowa

Grupa hydroksylowa, grupa wodorotlenowa (-OH) – jednowartościowa grupa funkcyjna zbudowana z atomu tlenu i wodoru.

Nowy!!: Fosforylacja i Grupa hydroksylowa · Zobacz więcej »

Hydroliza

Hydroliza – reakcja podwójnej wymiany (często odwracalna), która przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją.

Nowy!!: Fosforylacja i Hydroliza · Zobacz więcej »

In situ

In situ – łaciński zwrot oznaczający w dosłownym tłumaczeniu „w miejscu”, mający różne znaczenia zależnie od kontekstu.

Nowy!!: Fosforylacja i In situ · Zobacz więcej »

Kataliza

Kataliza – zjawisko przyspieszenia szybkości reakcji chemicznej pod wpływem dodania do układu niewielkiej ilości katalizatora, który sam nie ulega trwałym przekształceniom, lecz tylko tworzy z innymi substratami związki lub kompleksy przejściowe.

Nowy!!: Fosforylacja i Kataliza · Zobacz więcej »

Kinazy

Kinazy (EC 2.7) – grupa enzymów należących do transferaz, katalizujących reakcję przeniesienia grupy fosforanowej ze związku wysokoenergetycznego (np. ATP) na właściwą cząsteczkę docelową.

Nowy!!: Fosforylacja i Kinazy · Zobacz więcej »

Kwas fosforowy

Kwas fosforowy (E338), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych, składnik kwasów nukleinowych.

Nowy!!: Fosforylacja i Kwas fosforowy · Zobacz więcej »

Lipidy

Lipidy (gr. λίπος, tłuszcz) – szeroka grupa występujących w naturze związków chemicznych.

Nowy!!: Fosforylacja i Lipidy · Zobacz więcej »

Nukleofil

Nukleofil – cząsteczka lub grupa, w której występuje nadmiar elektronów i w odpowiednich warunkach może być ich donorem.

Nowy!!: Fosforylacja i Nukleofil · Zobacz więcej »

Nukleotydy

Nukleotydy – organiczne związki chemiczne z grupy estrów fosforanowych; są estrami nukleozydów i kwasu fosforowego (5'-fosforany nukleozydów).

Nowy!!: Fosforylacja i Nukleotydy · Zobacz więcej »

Nukleozydy

Nukleozydy – organiczne związki chemiczne, glikozoaminy zbudowane z zasady azotowej połączonej wiązaniem β-''N''-glikozydowym z pentozami (rybozą, deoksyrybozą lub rybitolem).

Nowy!!: Fosforylacja i Nukleozydy · Zobacz więcej »

Pochodna (chemia)

Pochodna (inaczej derywat) – związek chemiczny powstały przez zastąpienie jednego lub kilku atomów cząsteczki (najczęściej wodoru) grupą funkcyjną lub grupą innych atomów.

Nowy!!: Fosforylacja i Pochodna (chemia) · Zobacz więcej »

Reakcja chemiczna

Sn2 rozerwanie wiązania i utworzenie nowego zachodzi równocześnie Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem.

Nowy!!: Fosforylacja i Reakcja chemiczna · Zobacz więcej »

Trichlorek fosforylu

Trichlorek fosforylu, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków kwasowych, zawierający grupę fosforylową oraz trzy atomy chloru przyłączone do atomu fosforu.

Nowy!!: Fosforylacja i Trichlorek fosforylu · Zobacz więcej »

Węglowodany

Węglowodany, cukry, cukrowce, sacharydy – organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla oraz wodoru i tlenu, zazwyczaj w stosunku H:O.

Nowy!!: Fosforylacja i Węglowodany · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Fosforylacja i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Reakcja fosforylacji.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »