Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Geografia

Indeks Geografia

Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich.

83 kontakty: Akademia Argonautów, Al-Idrisi, Arystoteles, Astronomia, Bernard Varenius, Biogeografia, Chemia, Demografia, Eratostenes, Fenologia, Fizyka, Geodezja, Geografia fizyczna, Geografia fizyczna kompleksowa, Geografia gleb, Geografia historyczna, Geografia komunikacji, Geografia kultury, Geografia ludności, Geografia osadnictwa, Geografia polityczna, Geografia przemysłu, Geografia regionalna, Geografia religii, Geografia rolnictwa, Geografia społeczna, Geografia społeczno-ekonomiczna, Geografia transportu, Geografia turyzmu, Geografia usług, Geografia wyborcza, Geoinformacja, Geoinformatyka, Geologia, Geomorfologia, Geopolityka, Gerard Merkator, Glacjologia, Gleboznawstwo, Global Positioning System, Herodot, Historia, Historia geografii, Historia odkryć geograficznych, Hydrografia, Hydrologia, Ibn Chaldun, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jan III Sobieski, Jan Wielopolski (1630–1688), ..., Język grecki, Kartografia, Klaudiusz Ptolemeusz, Klimatologia, Kraków, Królewskie Towarzystwo Geograficzne, Limnologia, Mapa, Marco Polo, Muhammad Ibn Battuta, National Geographic Society, Nauka, Nauki ekonomiczne, Nauki przyrodnicze, Nauki społeczne, Oceanografia, Polska, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Potamologia, Powłoka ziemska, Przestrzeń geograficzna, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Stanisław Leszczycki, Statystyka, Strabon, System informacji geograficznej, Tales z Miletu, Uniwersytet Jagielloński, Urbanistyka, Vincenzo Maria Coronelli, Wincenty Pol, Zakony i zgromadzenia franciszkańskie, Ziemia. Rozwiń indeks (33 jeszcze) »

Akademia Argonautów

kontynentem australijskim Sfera armilarna wykonana przez Coronelliego w Narodowej Bibliotece w Wiedniu Nieborowie Akademia Argonautów (włos. Accademia Cosmografica degli Argonauti) – włoskie towarzystwo geograficzne założone przez geografa, Vincenzo Maria Coronelli.

Nowy!!: Geografia i Akademia Argonautów · Zobacz więcej »

Al-Idrisi

Tabula Idrisiana Al-Idrisi (ur. 1100 w Ceucie, zm. 1166), dawniej także Edrisi, właściwie Abu Abd Allah Muhammad al-Idrisi – arabski kartograf, geograf i podróżnik działający na dworze króla Sycylii Rogera II.

Nowy!!: Geografia i Al-Idrisi · Zobacz więcej »

Arystoteles

Arystoteles (gr., Aristotelēs, ur. 384 p.n.e., zm. 322 p.n.e.) – filozof, jeden z trzech – obok Sokratesa i Platona – najsławniejszych filozofów starożytnej Grecji.

Nowy!!: Geografia i Arystoteles · Zobacz więcej »

Astronomia

kosmicznego teleskopu Hubble’a. Astronomia (gr. astronomía) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia pozaplanetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne).

Nowy!!: Geografia i Astronomia · Zobacz więcej »

Bernard Varenius

Bernard Varenius, właściwie Bernhard Varen (1622-1650) - geograf niemiecki, lekarz.

Nowy!!: Geografia i Bernard Varenius · Zobacz więcej »

Biogeografia

Biogeografia – nauka zajmująca się przestrzennym rozmieszczeniem żyjących na Ziemi roślin (fitogeografia) i zwierząt (zoogeografia) oraz całych biocenoz.

Nowy!!: Geografia i Biogeografia · Zobacz więcej »

Chemia

wodorotlenek amonu i kwas azotowy, podświetlone na różne kolory Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka przyrodnicza badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi.

Nowy!!: Geografia i Chemia · Zobacz więcej »

Demografia

Demografia – dziedzina nauki zajmująca się powstawaniem, życiem i przemijaniem społeczności ludzkiej.

Nowy!!: Geografia i Demografia · Zobacz więcej »

Eratostenes

XIX-wieczna rekonstrukcja mapy świata Eratostenesa Eratostenes (gr. Eratosthenes; ur. 276 p.n.e. w Cyrenie, zm. 194 p.n.e.) – grecki matematyk, astronom, filozof, geograf i poeta.

Nowy!!: Geografia i Eratostenes · Zobacz więcej »

Fenologia

Kwitnąca leszczyna pospolita zwiastun zarania wiosny. Fenologia – (gr. phaínomai - przejawiam, pokazuję się) nauka badająca zależność pomiędzy zmianami czynników klimatycznych, a periodycznymi zjawiskami w przyrodzie ożywionej, takimi jak kiełkowanie, kwitnienie, owocowanie, zrzucanie liści u roślin, zapadanie w sen zimowy, odloty ptaków do cieplejszych regionów, wystąpienie dwóch pokoleń u niektórych owadów.

Nowy!!: Geografia i Fenologia · Zobacz więcej »

Fizyka

446x446px Fizyka (z, physis – „natura”) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi.

Nowy!!: Geografia i Fizyka · Zobacz więcej »

Geodezja

Tachimetr elektroniczny Sokkia umieszczony na statywie Niwelator "automatyczny" Ni 020A firmy Zeiss Jena na statywie Geodezja – nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.

Nowy!!: Geografia i Geodezja · Zobacz więcej »

Geografia fizyczna

Geografia fizyczna – jeden z podstawowych działów geografii (obok geografii społeczno-ekonomicznej i geografii regionalnej) obejmujący zespół dyscyplin badających zewnętrzne sfery Ziemi (środowisko przyrodnicze jako całość oraz jego poszczególne komponenty (składniki)).

Nowy!!: Geografia i Geografia fizyczna · Zobacz więcej »

Geografia fizyczna kompleksowa

Geografia fizyczna kompleksowa – dyscyplina naukowa w obrębie geografii fizycznej, nauka o budowie, organizacji, zróżnicowaniu i funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego traktowanego jako całość.

Nowy!!: Geografia i Geografia fizyczna kompleksowa · Zobacz więcej »

Geografia gleb

Geografia gleb, pedogeografia – dyscyplina naukowa zajmująca się przestrzennymi aspektami rozwoju, rozmieszczenia i zmienności pokryw glebowych, oraz naturalnymi i antropogenicznymi przyczynami takiego stanu.

Nowy!!: Geografia i Geografia gleb · Zobacz więcej »

Geografia historyczna

Geografia historyczna - dział geografii oraz jedna z nauk pomocniczych historii.

Nowy!!: Geografia i Geografia historyczna · Zobacz więcej »

Geografia komunikacji

Geografia komunikacji – dział geografii ekonomicznej badający rozwój i rozmieszczenie transportu i łączności oraz rozwój, rozmieszczenie i zasięg działalności różnych działów komunikacji na tle warunków środowiska geograficznego.

Nowy!!: Geografia i Geografia komunikacji · Zobacz więcej »

Geografia kultury

Geografia kultury – dział geografii społeczno-ekonomicznej zajmujący się związkami pomiędzy kulturą a przestrzenią.

Nowy!!: Geografia i Geografia kultury · Zobacz więcej »

Geografia ludności

Geografia ludności – nauka badająca wzajemne zależności pomiędzy człowiekiem a środowiskiem geograficznym.

Nowy!!: Geografia i Geografia ludności · Zobacz więcej »

Geografia osadnictwa

Geografia osadnictwa – dział geografii społeczno-ekonomicznej zajmujący się rozmieszczeniem oraz układami przestrzennymi wszystkich typów i rodzajów osiedli ludzkich.

Nowy!!: Geografia i Geografia osadnictwa · Zobacz więcej »

Geografia polityczna

Geografia polityczna – dyscyplina geografii zajmująca się wzajemnym oddziaływaniem przestrzeni geograficznej i procesów politycznych.

Nowy!!: Geografia i Geografia polityczna · Zobacz więcej »

Geografia przemysłu

Geografia przemysłu – dział geografii społeczno-ekonomicznej, nauka badająca strukturę przestrzenną przemysłu (w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, międzynarodowej) oraz procesy czasowo-przestrzenne ją kształtujące.

Nowy!!: Geografia i Geografia przemysłu · Zobacz więcej »

Geografia regionalna

Geografia regionalna – dział geografii, zajmujący się opisem cech środowiska geograficznego poszczególnych obszarów Ziemi.

Nowy!!: Geografia i Geografia regionalna · Zobacz więcej »

Geografia religii

Geografia religii – jedna z młodszych dyscyplin geografii wyodrębniona w ramach geografii kultury i geografii człowieka, zajmuje się badaniem relacji pomiędzy przestrzenią geograficzną a religią.

Nowy!!: Geografia i Geografia religii · Zobacz więcej »

Geografia rolnictwa

Geografia rolnictwa – dział geografii społeczno-ekonomicznej zajmujący się badaniem wzajemnych relacji między rolnictwem a środowiskiem geograficznym; bada również w szerszym znaczeniu przestrzenne rozmieszczenie produkcji roślinnej i zwierzęcej na świecie.

Nowy!!: Geografia i Geografia rolnictwa · Zobacz więcej »

Geografia społeczna

Geografia społeczna - dział geografii społeczno-ekonomicznej, nauka badająca zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych oraz wzajemne oddziaływanie tych struktur i środowiska geograficznego.

Nowy!!: Geografia i Geografia społeczna · Zobacz więcej »

Geografia społeczno-ekonomiczna

Geografia społeczno-ekonomiczna (także: antropogeografia, geografia człowieka) – nauka geograficzna badająca różne aspekty działalności człowieka, w tym także konsekwencje społeczne i gospodarcze dla tej aktywności w przestrzeni geograficznej.

Nowy!!: Geografia i Geografia społeczno-ekonomiczna · Zobacz więcej »

Geografia transportu

Geografia transportu – jeden z działów geografii komunikacji.

Nowy!!: Geografia i Geografia transportu · Zobacz więcej »

Geografia turyzmu

Geografia turyzmu – dziedzina geografii społeczno-ekonomicznej zajmująca się przyrodniczymi oraz antropogenicznymi uwarunkowaniami i następstwami ruchu turystycznego.

Nowy!!: Geografia i Geografia turyzmu · Zobacz więcej »

Geografia usług

Geografia usług – dział geografii ekonomicznej, zajmujący się działalnością nieprodukcyjną związaną z usługami w aspekcie przestrzennym.

Nowy!!: Geografia i Geografia usług · Zobacz więcej »

Geografia wyborcza

Geografia wyborcza to dział geografii politycznej poświęcony studiom nad przestrzennym zróżnicowaniem wyników wyborów.

Nowy!!: Geografia i Geografia wyborcza · Zobacz więcej »

Geoinformacja

Geoinformacja – dyscyplina naukowa w obrębie nauk geograficznych redefiniująca i rozwijająca dotychczasowe, uznane i przyjęte koncepcje, teorie i poglądy nauk geograficznych w kategoriach informatycznych, dających nowe możliwości interpretacyjne.

Nowy!!: Geografia i Geoinformacja · Zobacz więcej »

Geoinformatyka

Geoinformatyka – dyscyplina naukowa w obrębie nauk geograficznych zajmująca się numerycznym przetwarzaniem i analizowaniem informacji geograficznej.

Nowy!!: Geografia i Geoinformatyka · Zobacz więcej »

Geologia

>65 mln. lat Młotek geologiczny Warstwa Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom.

Nowy!!: Geografia i Geologia · Zobacz więcej »

Geomorfologia

Salta (Argentyna). Geomorfologia – nauka o formach rzeźby powierzchni Ziemi oraz procesach je tworzących i przekształcających.

Nowy!!: Geografia i Geomorfologia · Zobacz więcej »

Geopolityka

Geopolityka – nauka powstała na przełomie XIX i XX wieku, badająca wpływ czynników geograficznych na zjawiska i procesy społeczno-polityczne.

Nowy!!: Geografia i Geopolityka · Zobacz więcej »

Gerard Merkator

Gerard Merkator, właśc.

Nowy!!: Geografia i Gerard Merkator · Zobacz więcej »

Glacjologia

Glacjologia – gałąź hydrologii, zajmująca się badaniem lodowców, ich formami, właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz zachodzącymi w nich procesami.

Nowy!!: Geografia i Glacjologia · Zobacz więcej »

Gleboznawstwo

Gleboznawstwo, pedologia (od łac. gleba – "grudka ziemi") – nauka zajmująca się badaniem gleb, ich powstawaniem, budową, właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, systematyką oraz możliwościami ich użytkowania oraz rozmieszczeniu ich na Ziemi.

Nowy!!: Geografia i Gleboznawstwo · Zobacz więcej »

Global Positioning System

Laptop z odbiornikiem GPS kokpicie jachtu Global Positioning System (GPS, wymowa – lub) – właściwie GPS–NAVSTAR – system nawigacji satelitarnej, stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską.

Nowy!!: Geografia i Global Positioning System · Zobacz więcej »

Herodot

Herodot z Halikarnasu (starogr., Herodotos ho Halikarnasseus) (ur. ok. 484 p.n.e. w Halikarnasie, obecnie Bodrum w Turcji, zm. ok. 426 p.n.e. w Turioj lub Atenach) – historyk grecki, zwany Ojcem historii, czasem także Ojcem geografii.

Nowy!!: Geografia i Herodot · Zobacz więcej »

Historia

Nikolaosa Gyzisa pochodzącym z 1892 r. Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej.

Nowy!!: Geografia i Historia · Zobacz więcej »

Historia geografii

Historia geografii to historia rozwoju wiedzy geograficznej człowieka od czasów starożytnych do współczesności.

Nowy!!: Geografia i Historia geografii · Zobacz więcej »

Historia odkryć geograficznych

Krzysztof Kolumb (1451-1506) – jeden z największych odkrywców geograficznych Historia odkryć geograficznych – historia poszerzania wiedzy ludzkiej o różnych, czasem odległych terenach kuli ziemskiej, ich cechach, zasobach naturalnych oraz o ludach je zamieszkujących, a także ich kulturze.

Nowy!!: Geografia i Historia odkryć geograficznych · Zobacz więcej »

Hydrografia

Hydrografia – początkowo dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem stosunków wodnych na Ziemi w ujęciu dynamicznym i w powiązaniu ze środowiskiem geograficznym; w miarę rozwoju nauk geograficznych wykształcony w osobną naukę – hydrologię.

Nowy!!: Geografia i Hydrografia · Zobacz więcej »

Hydrologia

Wody pokrywają ponad 70% powierzchni Ziemi. Hydrologia (z gr. hydor, woda) – dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem wody (pod każdą postacią), występującej w środowisku przyrodniczym.

Nowy!!: Geografia i Hydrologia · Zobacz więcej »

Ibn Chaldun

Pomnik Ibn Chalduna w Tunisie Ibn Chaldun, arab. ابن خلدون (ur. 27 maja 1332 w Tunisie, zm. 17 marca 1406 w Kairze) – arabski filozof, historyk, prekursor socjologii, politologii i ekonomii, któremu przypisuje się stworzenie arabskiej filozofii historii i socjologii.

Nowy!!: Geografia i Ibn Chaldun · Zobacz więcej »

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (IGiGP UJ) – jeden z dwóch instytutów Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowy!!: Geografia i Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego · Zobacz więcej »

Jan III Sobieski

Jan III Sobieski herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku, zm. 17 czerwca 1696 w Wilanowie) – król Polski od 1674, hetman wielki koronny od 1668, hetman polny koronny od 1666, marszałek wielki koronny od 1665, chorąży wielki koronny od 1656, starosta jaworowski w latach 1644–1664, krasnostawski, kałuski po 1668 roku, stryjski po 1660 roku, gniewski w latach 1667–1696, barski w latach 1669–1672, międzyłęski w latach 1673–1696, osiecki w latach 1673–1696, pucki w latach 1678–1696.

Nowy!!: Geografia i Jan III Sobieski · Zobacz więcej »

Jan Wielopolski (1630–1688)

Jan Wielopolski herbu Starykoń (ur. 1630, zm. 15 lutego 1688) – kanclerz wielki koronny, podkanclerzy koronny, poseł na Sejm, ambasador Rzeczypospolitej w Królestwie Francji w 1685 roku.

Nowy!!: Geografia i Jan Wielopolski (1630–1688) · Zobacz więcej »

Język grecki

Wyraz "Grecja" napisany po nowogrecku Wyraz "Cypr" napisany po nowogrecku Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego.

Nowy!!: Geografia i Język grecki · Zobacz więcej »

Kartografia

Abrahama Orteliusa w 1595 Mapa Ameryki z XVII w. Mapa ilustrowana Kartografia – dziedzina nauki o mapach (w tym o atlasach, globusach, modelach plastycznych – mapach plastycznych itp.), teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem mapNowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1995, tom 3, s. 294.

Nowy!!: Geografia i Kartografia · Zobacz więcej »

Klaudiusz Ptolemeusz

Andreasa Cellariusa Podstawowe elementy teorii PtolemeuszaA – epicyklB – ekwantC – deferentniebieski punkt – Ziemiaczerwony punkt – planeta krążąca wokół Ziemi Klaudiusz Ptolemeusz, Ptolemeusz Klaudiusz lub po prostu Ptolemeusz (łac. Claudius Ptolemaeus, Klaudios Ptolemaios; ur. ok. 100, zm. ok. 168) – astronom, matematyk i geograf greckiego pochodzenia.

Nowy!!: Geografia i Klaudiusz Ptolemeusz · Zobacz więcej »

Klimatologia

Klimatologia – dział geografii fizycznej, nauka o klimacie.

Nowy!!: Geografia i Klimatologia · Zobacz więcej »

Kraków

Krowodrza Górka i Prądnik Biały Dom Włoski Kraków (Kroke) – miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce nad Wisłą, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i powierzchni, stolica Polski do 1795 r. i miasto koronacyjne oraz nekropolia królów Polski, od 1000 roku nieprzerwanie stolica diecezji krakowskiej (jednej z pięciu w ówczesnej Polsce), a od 1925 archidiecezji i metropolii.

Nowy!!: Geografia i Kraków · Zobacz więcej »

Królewskie Towarzystwo Geograficzne

Siedziba towarzystwa Królewskie Towarzystwo Geograficzne (ang. Royal Geographical Society) – towarzystwo naukowe utworzone w celu propagowania i rozwoju geografii, obecnie zajmuje się wspieraniem badań naukowych, ekspedycji naukowo-badawczych i edukacji geograficznej.

Nowy!!: Geografia i Królewskie Towarzystwo Geograficzne · Zobacz więcej »

Limnologia

Limnologia (gr. limno – staw, jezioro słodkowodne oraz logos – nauka), hydrologia jezior – nauka z zakresu hydrologii zajmująca się badaniem wód zbiorników śródlądowych.

Nowy!!: Geografia i Limnologia · Zobacz więcej »

Mapa

Mapa (z łac. mappa – obrus) – graficzny obraz powierzchni Ziemi lub jej części (także nieba lub planety czy innego ciała niebieskiego), wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu umownych znaków graficznych.

Nowy!!: Geografia i Mapa · Zobacz więcej »

Marco Polo

Marco Polo Marco Polo (ur. 15 września 1254 w Wenecji lub Korčuli, zm. 8 stycznia 1324 w Wenecji) – wenecki kupiec i podróżnik.

Nowy!!: Geografia i Marco Polo · Zobacz więcej »

Muhammad Ibn Battuta

Ibn Battuta (1304–1377). Abu Abdallah Muhammad Ibn Battuta, zwany również Ibn Battuta, Ibin Batuta, arab.:أبو عبد الله محمد ابن بطوطة (ur. 1304, zm. 1377) – pochodzący z Tangeru podróżnik, uważany za ostatniego z wybitniejszych geografów arabskich późnego średniowiecza.

Nowy!!: Geografia i Muhammad Ibn Battuta · Zobacz więcej »

National Geographic Society

National Geographic Society – towarzystwo geograficzne założone 27 stycznia 1888 roku w Stanach Zjednoczonych, jedna z największych światowych organizacji naukowo-edukacyjnych typu non-profit.

Nowy!!: Geografia i National Geographic Society · Zobacz więcej »

Nauka

Nauka jest jednym z rodzajów wiedzy ludzkiej.

Nowy!!: Geografia i Nauka · Zobacz więcej »

Nauki ekonomiczne

Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z Uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopnii i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

Nowy!!: Geografia i Nauki ekonomiczne · Zobacz więcej »

Nauki przyrodnicze

Nauki przyrodnicze (w terminologii angielskiej zwane natural sciences) to mało precyzyjne określenie dziedzin nauki, które zajmują się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego, zazwyczaj z zastosowaniem aparatu matematycznego, jak również właściwej sobie metodologii.

Nowy!!: Geografia i Nauki przyrodnicze · Zobacz więcej »

Nauki społeczne

Nauki społeczne – nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju.

Nowy!!: Geografia i Nauki społeczne · Zobacz więcej »

Oceanografia

Batymetria Oceanu Atlantyckiego. Widoczny Grzbiet Śródatlantycki (od Islandii na południe) Odcinek podkastu Nauka XXI wieku. Rozmowa z Maciejem Mańko Oceanografia (od greckiego Ωκεανός 'ocean' + γράφειν 'pisać', także oceanologia) – interdyscyplinarna nauka z pogranicza biologii, meteorologii, fizyki, geofizyki, zajmująca się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w oceanach.

Nowy!!: Geografia i Oceanografia · Zobacz więcej »

Polska

Mapa administracyjna Polski Polska, Rzeczpospolita Polska (RP) – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w przeważającej części w dorzeczu Wisły i Odry.

Nowy!!: Geografia i Polska · Zobacz więcej »

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Polskie Towarzystwo Geograficzne (PTG) – towarzystwo naukowe z siedzibą w Warszawie, założone 27 stycznia 1918.

Nowy!!: Geografia i Polskie Towarzystwo Geograficzne · Zobacz więcej »

Potamologia

Potamologia (z gr. пοταμός potamós.

Nowy!!: Geografia i Potamologia · Zobacz więcej »

Powłoka ziemska

Powłoka ziemska – część powierzchni Ziemi wraz z przylegającymi warstwami o różnych stanach skupienia, ograniczona taką głębokością i wysokością, do jakiej może sięgnąć antropogeniczna działalność człowieka.

Nowy!!: Geografia i Powłoka ziemska · Zobacz więcej »

Przestrzeń geograficzna

Przestrzeń geograficzna reprezentuje powierzchnię (powłokę krajobrazową) Ziemi w jej fizycznym, przyrodniczym, złożonym zróżnicowaniu.

Nowy!!: Geografia i Przestrzeń geograficzna · Zobacz więcej »

Stanisław Herakliusz Lubomirski

Stanisław Herakliusz Lubomirski (ur. 1642 w okolicach Krakowa, zm. 17 stycznia 1702 w Ujazdowie) – polski magnat (książę, herbu Szreniawa bez Krzyża), podstoli koronny (1669), marszałek wielki koronny w latach 1676–1702, marszałek nadworny koronny 1673–1676, starosta spiski (do 1700); poeta tzw.

Nowy!!: Geografia i Stanisław Herakliusz Lubomirski · Zobacz więcej »

Stanisław Leszczycki

Stanisław Marian Leszczycki (ur. 8 maja 1907 w Mielcu, zm. 17 czerwca 1996 w Warszawie) – polski geograf i działacz polityczny.

Nowy!!: Geografia i Stanisław Leszczycki · Zobacz więcej »

Statystyka

Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.

Nowy!!: Geografia i Statystyka · Zobacz więcej »

Strabon

Strabon Strabon (gr., ur. ok. 63 r. p.n.e. w Amasei, zm. ok. 24 r. n.e.) – grecki geograf, historyk i podróżnik.

Nowy!!: Geografia i Strabon · Zobacz więcej »

System informacji geograficznej

System informacji geograficznej (ang. geographic information system, GIS) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego.

Nowy!!: Geografia i System informacji geograficznej · Zobacz więcej »

Tales z Miletu

Tales z Miletu (gr. Thales ho Milesios; VII/VI w. p.n.e.) – filozof (uczony) grecki okresu przedsokratejskiego, przedstawiciel jońskiej filozofii przyrody.

Nowy!!: Geografia i Tales z Miletu · Zobacz więcej »

Uniwersytet Jagielloński

Jana Matejki Wielkiego Księstwa Litewskiego, na dole herb Akademii Krakowskiej Święty Stanisław z prawą ręką uniesioną w geście błogosławieństwa, a w lewej trzymający pastorał, oparty o tarczę z orłem Dziedziniec Collegium Maius Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis, skr. UJ) – polski publiczny uniwersytet w Krakowie, najstarsza polska uczelnia, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie.

Nowy!!: Geografia i Uniwersytet Jagielloński · Zobacz więcej »

Urbanistyka

Ekspansja chińskiego miasta Shenzhen, jednego z najszybciej rozwijających się na świecie, została opracowana w ramach planowania urbanistycznego. Urbanistyka – nauka o planowaniu miast i osiedli oraz ich powstawaniu i historii rozwoju; urbanistyka jest dyscypliną nauk technicznych.

Nowy!!: Geografia i Urbanistyka · Zobacz więcej »

Vincenzo Maria Coronelli

Vincenzo Maria Coronelli Sfera armilarna wykonana przez Coronelliego w Narodowej Bibliotece w Wiedniu Nieborowie Vincenzo Maria Coronelli (ur. 16 sierpnia 1650 w Wenecji – zm. 9 grudnia 1718 tamże) – włoski geograf, kartograf i encyklopedysta; franciszkanin.

Nowy!!: Geografia i Vincenzo Maria Coronelli · Zobacz więcej »

Wincenty Pol

Wincenty Ferreriusz Jakub Pol, ps.

Nowy!!: Geografia i Wincenty Pol · Zobacz więcej »

Zakony i zgromadzenia franciszkańskie

Zakony i zgromadzenia franciszkańskie – zakony i zgromadzenia zakonne Kościoła katolickiego, założone lub współzałożone przez św. Franciszka z Asyżu, bądź odwołujące się do jego osoby i duchowości.

Nowy!!: Geografia i Zakony i zgromadzenia franciszkańskie · Zobacz więcej »

Ziemia

Ziemia (gr.: Γαῖα, trb.: Gaja) – trzecia, licząc od Słońca, oraz piąta pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego.

Nowy!!: Geografia i Ziemia · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »