Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Geografia fizyczna

Indeks Geografia fizyczna

Geografia fizyczna – jeden z podstawowych działów geografii (obok geografii społeczno-ekonomicznej i geografii regionalnej) obejmujący zespół dyscyplin badających zewnętrzne sfery Ziemi (środowisko przyrodnicze jako całość oraz jego poszczególne komponenty (składniki)).

20 kontakty: Biogeografia, Biologia, Geodezja, Geofizyka, Geografia, Geografia fizyczna kompleksowa, Geografia gleb, Geografia regionalna, Geografia społeczno-ekonomiczna, Geologia, Geomorfologia, Glacjologia, Gleboznawstwo, Hydrologia, Klimatologia, Limnologia, Oceanografia, Potamologia, Sfera (ujednoznacznienie), Ziemia.

Biogeografia

Biogeografia – nauka zajmująca się przestrzennym rozmieszczeniem żyjących na Ziemi roślin (fitogeografia) i zwierząt (zoogeografia) oraz całych biocenoz.

Nowy!!: Geografia fizyczna i Biogeografia · Zobacz więcej »

Biologia

Biologia (z gr. βίος (bios), 'życie' i λόγος (logos), 'słowo, nauka') – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.

Nowy!!: Geografia fizyczna i Biologia · Zobacz więcej »

Geodezja

Tachimetr elektroniczny Sokkia umieszczony na statywie Niwelator "automatyczny" Ni 020A firmy Zeiss Jena na statywie Geodezja – nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.

Nowy!!: Geografia fizyczna i Geodezja · Zobacz więcej »

Geofizyka

Geofizyka – dyscyplina w dziedzinie nauk o Ziemi, w której bada się Ziemię jako planetę metodami naukowymi używanymi w fizyce.

Nowy!!: Geografia fizyczna i Geofizyka · Zobacz więcej »

Geografia

Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich.

Nowy!!: Geografia fizyczna i Geografia · Zobacz więcej »

Geografia fizyczna kompleksowa

Geografia fizyczna kompleksowa – dyscyplina naukowa w obrębie geografii fizycznej, nauka o budowie, organizacji, zróżnicowaniu i funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego traktowanego jako całość.

Nowy!!: Geografia fizyczna i Geografia fizyczna kompleksowa · Zobacz więcej »

Geografia gleb

Geografia gleb, pedogeografia – dyscyplina naukowa zajmująca się przestrzennymi aspektami rozwoju, rozmieszczenia i zmienności pokryw glebowych, oraz naturalnymi i antropogenicznymi przyczynami takiego stanu.

Nowy!!: Geografia fizyczna i Geografia gleb · Zobacz więcej »

Geografia regionalna

Geografia regionalna – dział geografii, zajmujący się opisem cech środowiska geograficznego poszczególnych obszarów Ziemi.

Nowy!!: Geografia fizyczna i Geografia regionalna · Zobacz więcej »

Geografia społeczno-ekonomiczna

Geografia społeczno-ekonomiczna (także: antropogeografia, geografia człowieka) – nauka geograficzna badająca różne aspekty działalności człowieka, w tym także konsekwencje społeczne i gospodarcze dla tej aktywności w przestrzeni geograficznej.

Nowy!!: Geografia fizyczna i Geografia społeczno-ekonomiczna · Zobacz więcej »

Geologia

>65 mln. lat Młotek geologiczny Warstwa Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom.

Nowy!!: Geografia fizyczna i Geologia · Zobacz więcej »

Geomorfologia

Salta (Argentyna). Geomorfologia – nauka o formach rzeźby powierzchni Ziemi oraz procesach je tworzących i przekształcających.

Nowy!!: Geografia fizyczna i Geomorfologia · Zobacz więcej »

Glacjologia

Glacjologia – gałąź hydrologii, zajmująca się badaniem lodowców, ich formami, właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz zachodzącymi w nich procesami.

Nowy!!: Geografia fizyczna i Glacjologia · Zobacz więcej »

Gleboznawstwo

Gleboznawstwo, pedologia (od łac. gleba – "grudka ziemi") – nauka zajmująca się badaniem gleb, ich powstawaniem, budową, właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, systematyką oraz możliwościami ich użytkowania oraz rozmieszczeniu ich na Ziemi.

Nowy!!: Geografia fizyczna i Gleboznawstwo · Zobacz więcej »

Hydrologia

Wody pokrywają ponad 70% powierzchni Ziemi. Hydrologia (z gr. hydor, woda) – dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem wody (pod każdą postacią), występującej w środowisku przyrodniczym.

Nowy!!: Geografia fizyczna i Hydrologia · Zobacz więcej »

Klimatologia

Klimatologia – dział geografii fizycznej, nauka o klimacie.

Nowy!!: Geografia fizyczna i Klimatologia · Zobacz więcej »

Limnologia

Limnologia (gr. limno – staw, jezioro słodkowodne oraz logos – nauka), hydrologia jezior – nauka z zakresu hydrologii zajmująca się badaniem wód zbiorników śródlądowych.

Nowy!!: Geografia fizyczna i Limnologia · Zobacz więcej »

Oceanografia

Batymetria Oceanu Atlantyckiego. Widoczny Grzbiet Śródatlantycki (od Islandii na południe) Odcinek podkastu Nauka XXI wieku. Rozmowa z Maciejem Mańko Oceanografia (od greckiego Ωκεανός 'ocean' + γράφειν 'pisać', także oceanologia) – interdyscyplinarna nauka z pogranicza biologii, meteorologii, fizyki, geofizyki, zajmująca się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w oceanach.

Nowy!!: Geografia fizyczna i Oceanografia · Zobacz więcej »

Potamologia

Potamologia (z gr. пοταμός potamós.

Nowy!!: Geografia fizyczna i Potamologia · Zobacz więcej »

Sfera (ujednoznacznienie)

* sfera w matematyce.

Nowy!!: Geografia fizyczna i Sfera (ujednoznacznienie) · Zobacz więcej »

Ziemia

Ziemia (gr.: Γαῖα, trb.: Gaja) – trzecia, licząc od Słońca, oraz piąta pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego.

Nowy!!: Geografia fizyczna i Ziemia · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »