Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Indeks Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Pałac Saski, pierwszy budynek giełdy, centrum handlu od 1817 do 1828, zniszczony w 1944 ul. Elektoralnej, siedziba giełdy od 1828 do 1876 ul. Królewskiej 14, siedziba giełdy od 1876 do II wojny światowej, kompletnie zniszczony podczas działań wojennych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wejście do Centrum Giełdowego w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

81 kontakty: Adam Maciejewski (ekonomista), Akcja (finanse), Światowa Federacja Giełd, Börse Frankfurt, BondSpot, Catalyst (ekonomia), Centrum Giełdowe, Certyfikat inwestycyjny, Creditanstalt, Członek giełdy, Dogrywka i fixing, Dom maklerski, Elektrim, Exbud, Exchange traded fund, Futures, Grzegorz Domański, I wojna światowa, Indeks giełdowy, Instrument pochodny, Józef Zajączek, Jednostka indeksowa, Kapitalizacja giełdowa, Kodeks spółek handlowych, Kolej Warszawsko-Wiedeńska, Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Królestwo Polskie (kongresowe), Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno”, Kurs walutowy, London Stock Exchange, Ludwik Sobolewski (prawnik), Małgorzata Zaleska, Marek Wierzbowski, MIDWIG, Ministerstwo Finansów (Polska), Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, MWIG40, New York Stock Exchange, NewConnect, Obligacja, Obligacja skarbowa, Obrót giełdowy, Opcja, Orange Polska, Papier wartościowy (finanse), Paweł Tamborski, PKN Orlen, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Powstanie listopadowe, ..., Prawo do akcji, Prawo poboru, Próchnik (spółka akcyjna), Produkt strukturyzowany, Przełącznik sieciowy, Rada nadzorcza, Rynek kapitałowy, Rynek kasowy, Rynek równoległy, Rynek wtórny, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Skarb Państwa, Spółka akcyjna, SWIG80, Tonsil, Towarowa Giełda Energii, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim, Unia Europejska, UTP (system informatyczny), Walne zgromadzenie, Warset, Warszawa, Warszawski Indeks Giełdowy, Warszawski Indeks Rynku Równoległego, Wiesław Rozłucki, WIG20, WIG250, WIG30, WIG50, Zarząd (spółki kapitałowe), Złoty. Rozwiń indeks (31 jeszcze) »

Adam Maciejewski (ekonomista)

Adam Maciejewski (ur. 31 stycznia 1967) – polski ekonomista, w latach 2013–2014 prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (wcześniej, od 2012 był p.o. prezesem GPW).

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Adam Maciejewski (ekonomista) · Zobacz więcej »

Akcja (finanse)

Akcja – papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Akcja (finanse) · Zobacz więcej »

Światowa Federacja Giełd

Światowa Federacja Giełd - organizacja skupiająca najbardziej rozwinięte giełdy świata.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Światowa Federacja Giełd · Zobacz więcej »

Börse Frankfurt

Widok byłej siedziby giełdy papierów wartościowych we Frankfurcie Tablica kursów indeksu DAX Börse Frankfurt – giełda papierów wartościowych znajdująca się we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Börse Frankfurt · Zobacz więcej »

BondSpot

BondSpot S.A. – spółka akcyjna prowadząca polski rynek pozagiełdowy.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot · Zobacz więcej »

Catalyst (ekonomia)

Catalyst – powstały 30 września 2009 roku system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Catalyst (ekonomia) · Zobacz więcej »

Centrum Giełdowe

Centrum Giełdowe Centrum Giełdowe, funkcjonuje też pod nazwą Giełda Papierów Wartościowych oraz pod skróconą GPW – to budynek biurowy w Warszawie w granicach dzielnicy Śródmieście przy ulicy Książęcej 4.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Centrum Giełdowe · Zobacz więcej »

Certyfikat inwestycyjny

Certyfikat inwestycyjny – papier wartościowy emitowany przez fundusz inwestycyjny zamknięty.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Certyfikat inwestycyjny · Zobacz więcej »

Creditanstalt

Creditanstalt (CA) – był austriackim bankiem.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Creditanstalt · Zobacz więcej »

Członek giełdy

Członek giełdy – podmiot rynku kapitałowego, który jest uprawniony do zawierania transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Członek giełdy · Zobacz więcej »

Dogrywka i fixing

Dogrywka i fixing – określania faz handlu na sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Dogrywka i fixing · Zobacz więcej »

Dom maklerski

Dom maklerski – instytucja finansowa posiadająca zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie określonych czynności stanowiących działalność maklerską.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Dom maklerski · Zobacz więcej »

Elektrim

Elektrim S.A. – spółka notowana od 1992 roku do 2008 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, powstała w wyniku prywatyzacji dawnego PTHZ Elektrim.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Elektrim · Zobacz więcej »

Exbud

Exbud Skanska – przedsiębiorstwo budowlane, powstałe w 1977 r. jako Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa i Usług Technicznych w Kielcach.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Exbud · Zobacz więcej »

Exchange traded fund

Exchange-traded fund (ETF) – jest to fundusz inwestycyjny, którego celem jest wierne odwzorowywanie wskazanego indeksu, a tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Exchange traded fund · Zobacz więcej »

Futures

Futures – instrument finansowy typu transakcja pochodna.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Futures · Zobacz więcej »

Grzegorz Domański

Grzegorz Edward Domański (ur. 1942, zm. 11 lutego 2017) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie prawa cywilnego i prawa handlowego, radca prawny.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Grzegorz Domański · Zobacz więcej »

I wojna światowa

I wojna światowa (przed II wojną światową nazywana „Wielką Wojną”) – wojna światowa, trwająca od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą (Trójporozumieniem), tj.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i I wojna światowa · Zobacz więcej »

Indeks giełdowy

Indeks giełdowy – wartość obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Indeks giełdowy · Zobacz więcej »

Instrument pochodny

Instrument pochodny, derywat (ang. derivative) – rodzaj instrumentu finansowego, niebędącego papierem wartościowym, którego wartość uzależniona jest od instrumentu bazowego, np.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Instrument pochodny · Zobacz więcej »

Józef Zajączek

Józef Zajączek książę herbu Świnka (ur. 10 marca 1752 w Kamieńcu Podolskim, zm. 28 lipca 1826 w Warszawie) – polski i francuski generał, polityk; poseł na Sejm Czteroletni (1788–1792), sekretarz Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej (1791), jakobin polski, w czasie insurekcji kościuszkowskiej (1794) członek Rady Najwyższej Narodowej; od 1795 na emigracji we Francji, uczestnik wojen napoleońskich, od 1807 dowódca 2 Dywizji Księstwa Warszawskiego, w czasie inwazji na Rosję (1812) dowódca V Korpusu Wielkiej Armii; od 1815 namiestnik Królestwa Polskiego, senator wojewoda Królestwa Polskiego (1815); wolnomularz.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Józef Zajączek · Zobacz więcej »

Jednostka indeksowa

Jednostka indeksowa - syntetyczny instrument finansowy, należący do instrumentów pochodnych, służący inwestowaniu w indeksy giełdowe bez potrzeby nabywania akcji spółek wchodzących w skład danego indeksu.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Jednostka indeksowa · Zobacz więcej »

Kapitalizacja giełdowa

Kapitalizacja – w terminologii używanej na giełdach papierów wartościowych jest to wartość giełdowa spółki równa iloczynowi aktualnego kursu akcji i liczby akcji spółki w obrocie giełdowym (a także tych poza obrotem giełdowym).

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Kapitalizacja giełdowa · Zobacz więcej »

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych (oficjalny skrót to K.s.h., w języku prawniczym używa się również: KSH, k.s.h.) – polska ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych zawierająca przepisy normujące ustrój spółek handlowych, do których zaliczają się.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Kodeks spółek handlowych · Zobacz więcej »

Kolej Warszawsko-Wiedeńska

250x250px 250x250px Kolej Warszawsko-Wiedeńska (Варшавско-Венская железная дорога) – linia kolejowa łącząca Warszawę z granicą zaboru austriackiego (Galicją).

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Kolej Warszawsko-Wiedeńska · Zobacz więcej »

Komisja Nadzoru Finansowego

Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF Komisja Nadzoru Finansowego, KNF – centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Komisja Nadzoru Finansowego · Zobacz więcej »

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – spółka akcyjna, centralna instytucja odpowiedzialna za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych · Zobacz więcej »

Królestwo Polskie (kongresowe)

Aleksandra Molinariego z 1813 roku Antoniemu Brodowskiemu Podział administracyjny Królestwa Kongresowego w 1830 roku Mapa fizyczna i administracyjna Królestwa Polskiego, 1815–1830 ''Mappa Generalna Królestwa Polskiego'', 1821 Królestwo Polskie i zachodnie gubernie Rosji (1902) Sztandar wojsk polskich Królestwa Polskiego Dwugłowy orzeł Imperium Rosyjskiego z carskiego urzędu Królestwo Polskie (Carstwo Polskoje), Królestwo Kongresowe, potocznie Kongresówka – państwo utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego, połączone unią personalną z Imperium Rosyjskim w latach 1815–1832 w oparciu o Konstytucję Królestwa Polskiego (1815), do 1917 związek Królestwa Polskiego z Cesarstwem Rosyjskim regulował Statut Organiczny (1832), choć jego przepisy często były przez władze rosyjskie łamane.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Królestwo Polskie (kongresowe) · Zobacz więcej »

Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno”

Asortyment szkła na targach HORECA 2014 w Krakowie Ekspozycja targowa podczas HORECA 2015 w Krakowie Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” – polska huta szkła, producent szkła gospodarczego, jeden z liderów rynku światowego w branży; w latach 1991–2009 notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w 2016 przejęta przez południowoafrykański fundusz inwestycyjny Coast2Coast.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” · Zobacz więcej »

Kurs walutowy

Kurs dolara i euro od 15 listopada 2004 do 13 listopada 2007 kurs złotego polskiego względem dolara amerykańskiego w latach 1924–1939 Kurs walutowy – cena danej waluty wyrażona w innej walucie (relacja wymienna jednej waluty na inną).

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Kurs walutowy · Zobacz więcej »

London Stock Exchange

London Stock Exchange (LSE) - jedna z największych pod względem obrotów giełda papierów wartościowych na świecie.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i London Stock Exchange · Zobacz więcej »

Ludwik Sobolewski (prawnik)

Ludwik Leszek Sobolewski (ur. 13 września 1965 we Wrocławiu) – polski prawnik, w latach 2006–2013 prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Ludwik Sobolewski (prawnik) · Zobacz więcej »

Małgorzata Zaleska

Małgorzata Zaleska (ur. 1969) – polska ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2009–2015 członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, w latach 2016–2017 prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Małgorzata Zaleska · Zobacz więcej »

Marek Wierzbowski

Marek Wierzbowski (ur. 23 lutego 1946) – polski prawnik, radca prawny, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa administracyjnego, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Warszawskim.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Marek Wierzbowski · Zobacz więcej »

MIDWIG

MIDWIG – publikowany od 21 września 1998 do 16 marca 2007 indeks giełdowy średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i MIDWIG · Zobacz więcej »

Ministerstwo Finansów (Polska)

Ministerstwo Finansów (MF) – urząd pomocniczy Ministra Finansów, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – finanse publiczne.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Ministerstwo Finansów (Polska) · Zobacz więcej »

Ministerstwo Przekształceń Własnościowych

Ministerstwo Przekształceń Własnościowych – resort zajmujący się procesami prywatyzacji przedsiębiorstw Skarbu Państwa.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Ministerstwo Przekształceń Własnościowych · Zobacz więcej »

MWIG40

mWIG40 – indeks giełdowy średnich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, który zastąpił po sesji w dniu 16 marca 2007 indeks MIDWIG.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i MWIG40 · Zobacz więcej »

New York Stock Exchange

Budynek New York Stock Exchange New York Stock Exchange, NYSE (z ang. Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych) – największa giełda świata.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i New York Stock Exchange · Zobacz więcej »

NewConnect

NewConnect – zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i NewConnect · Zobacz więcej »

Obligacja

Obligacja municypalna na 210 złotych wyemitowana przez Stołeczne Królewskie Miasto Kraków w 1929 Obligacja – papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Obligacja · Zobacz więcej »

Obligacja skarbowa

Obligacja z 1951 Obligacja skarbowa – dłużny papier wartościowy emitowany przez rząd.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Obligacja skarbowa · Zobacz więcej »

Obrót giełdowy

Obrót giełdowy – obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na rynku regulowanym.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Obrót giełdowy · Zobacz więcej »

Opcja

Opcja – pochodny instrument finansowy o niesymetrycznym profilu wypłaty, dający prawo zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego, po ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania opcji, w ustalonym okresie, zwanym terminem wykonania opcji.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Opcja · Zobacz więcej »

Orange Polska

Orange Polska (przed fuzją odrębne spółki Telekomunikacja Polska i PTK Centertel) – operator telekomunikacyjny, były monopolista, a obecnie dominujący dostawca telefonii stacjonarnej w Polsce.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Orange Polska · Zobacz więcej »

Papier wartościowy (finanse)

Papier wartościowy – zbywalny dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który ucieleśnia prawa majątkowe w taki sposób, że dane uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w treści dokumentu (choćby jako okaziciel), a przedłożenie go jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla realizacji uprawnienia.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Papier wartościowy (finanse) · Zobacz więcej »

Paweł Tamborski

Paweł Tamborski (ur. 17 stycznia 1966 w Pile) – polski ekonomista, w latach 2012–2014 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, w latach 2014–2015 prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Paweł Tamborski · Zobacz więcej »

PKN Orlen

Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku, lata 70. Stacja benzynowa CPN w Modlinie, lata 70. Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna (PKN „Orlen”) – polski koncern paliwowo-energetyczny, lider wśród przedsiębiorstw petrochemicznych w Europie środkowo-wschodniej.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i PKN Orlen · Zobacz więcej »

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

PPS w grudniu 1948 warszawskiej Woli, lata 70. XX wieku Odznaka PZPR Wydanie kieszonkowe statutu PZPR Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Warszawie X zjazd PZPR. 3 lipca 1986 Komitetu Centralnego Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – monopartia komunistyczna utworzona 15 grudnia 1948, poprzez połączenie Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Polska Zjednoczona Partia Robotnicza · Zobacz więcej »

Powstanie listopadowe

Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830-1831 – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, które wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, a zakończyło się 21 października 1831 roku.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Powstanie listopadowe · Zobacz więcej »

Prawo do akcji

Prawo do akcji (PDA) – papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Prawo do akcji · Zobacz więcej »

Prawo poboru

Prawo poboru (PP) – na rynku kapitałowym – zasada umożliwiająca co najmniej zachowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnego udziału w kapitale akcyjnym danej spółki akcyjnej po nowej emisji jej akcji.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Prawo poboru · Zobacz więcej »

Próchnik (spółka akcyjna)

Próchnik SA – spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z siedzibą w Łodzi.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Próchnik (spółka akcyjna) · Zobacz więcej »

Produkt strukturyzowany

Instrument strukturyzowany (też produkt strukturyzowany lub produkt inwestycyjny) – instrument finansowy będący złożeniem kilku instrumentów prostszych.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Produkt strukturyzowany · Zobacz więcej »

Przełącznik sieciowy

Smart Switch 6000 – profesjonalny przełącznik o budowie modularnej. Urządzenia tego typu wykorzystywane są w wielkich sieciach komputerowych w których w razie potrzeby można dołączyć moduły zwiększające liczbę portów. Na zdjęciu widoczne są cztery moduły (od lewej: jeden z 24 portami Ethernet, następnie dwa moduły po 7 portów Fast Ethernet każdy oraz moduł zasilający). Przełącznik, komutator, switch – urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej pracujące głównie w drugiej warstwie modelu ISO/OSI (łącza danych), jego zadaniem jest przekazywanie ramki między segmentami sieci z doborem portu przełącznika, na który jest przekazywana.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Przełącznik sieciowy · Zobacz więcej »

Rada nadzorcza

Rada nadzorcza – organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut (bądź umowę – akt założycielski).

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Rada nadzorcza · Zobacz więcej »

Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy – segment rynku finansowego, na którym są zawierane transakcje średnio- i długoterminowymi instrumentami finansowymi, takimi jak akcje i obligacje.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Rynek kapitałowy · Zobacz więcej »

Rynek kasowy

Rynek kasowy (rynek spot) – rynek, na którym transakcje są realizowane najpóźniej w drugim dniu roboczym od momentu ich zlecenia.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Rynek kasowy · Zobacz więcej »

Rynek równoległy

Rynek równoległy – jeden z dwóch segmentów rynku giełdowego, przeznaczony dla papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, charakteryzujących się m.in.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Rynek równoległy · Zobacz więcej »

Rynek wtórny

Rynek wtórny – część rynku finansowego, na której dochodzi do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży aktywów pomiędzy inwestorami będącymi subskrybentami (pierwotnymi nabywcami) i kolejnymi nabywcami oraz transakcji pomiędzy dalszymi inwestorami.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Rynek wtórny · Zobacz więcej »

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sala Posiedzeń w Sejmie Jana Matejki Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku Zygmunta III Wazy 1622 Augusta II Mocnego (Sejm koronacyjny) 1698 Diariusz sejmu ordynaryjnego pod związkiem konfederacji generalnej Obojga Narodów w Warszawie tom I część I w Warszawie w Drukarni Nadwornej JKMci i Prezesa Komisji Edukacji Narodowej z lat 1788-1792 Uchwała Sejmu o detronizacji Mikołaja I w 1831 roku Obrady Sejmu, 1931 posłowie VIII kadencji w Sali Posiedzeń (2015) Ławy poselskie z urządzeniami do głosowania Posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju (2015) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia ustawy nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Skarb Państwa

Skarb Państwa – podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (m.in. funduszów celowych, przedsiębiorstw i banków państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych).

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Skarb Państwa · Zobacz więcej »

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Spółka akcyjna · Zobacz więcej »

SWIG80

sWIG80 – indeks giełdowy małych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, który zastąpił po sesji w dniu 16 marca 2007 indeks WIRR.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i SWIG80 · Zobacz więcej »

Tonsil

Zestaw głośnikowy ZgB 70-8-50 "Dynamic Speaker HX-80" firmy Tonsil (eksportowa wersja kolumn ZgB 70-8-651 "Altus 110" z kopułkowym gł. wysokotonowym) Poznańskiego Szybkiego Tramwaju Tonsil – zakłady wytwórcze głośników we Wrześni, założone w marcu 1945 roku przez dyrekcję Polskiego Radia w Poznaniu.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Tonsil · Zobacz więcej »

Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii SA (TGE) – giełda towarowa z siedzibą w Warszawie.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Towarowa Giełda Energii · Zobacz więcej »

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim

Państwowego Muzeum Etnograficznego Budynek dyrekcji szczegółowej Towarzystwa w Radomiu Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim – pierwsza polska instytucja bankowa, stowarzyszenie właścicieli ziemskich Królestwa Polskiego z siedzibą w Warszawie założone w 1825 z inicjatywy Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim · Zobacz więcej »

Unia Europejska

Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych państw europejskich.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Unia Europejska · Zobacz więcej »

UTP (system informatyczny)

UTP (Universal Trading Platform), zaimplementowany na bazie systemu Linux (Red Hat Enterprise Linux) system informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 15 kwietnia 2013 roku, zakupiony od NYSE Technologies.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i UTP (system informatyczny) · Zobacz więcej »

Walne zgromadzenie

Hali Ludowej (ponad tysiąc dwieście obecnych z dwunastotysięcznej spółdzielni). Walne zgromadzenie – najwyższy z organów spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej albo spółdzielni, służący realizacji uprawnień akcjonariuszy (albo spółdzielców) do kierowania działalnością spółki (albo spółdzielni).

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Walne zgromadzenie · Zobacz więcej »

Warset

WARSET (Warsaw Stock Exchange Trading System) – system informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 17 listopada 2000 roku do 12 kwietnia 2013 roku.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Warset · Zobacz więcej »

Warszawa

Hejnał warszawski Warszawa, miasto stołeczne WarszawaUstawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Warszawa · Zobacz więcej »

Warszawski Indeks Giełdowy

Warszawski Indeks Giełdowy – indeks giełdowy typu dochodowego, najdłużej notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Warszawski Indeks Giełdowy · Zobacz więcej »

Warszawski Indeks Rynku Równoległego

Warszawski Indeks Rynku Równoległego (WIRR) – publikowany do 16 marca 2007 indeks giełdowy średniej wartości spółek, dopuszczonych do obrotu na rynku równoległym akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na którym we wrześniu 2005 obracano 84 spółkami giełdowymi.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Warszawski Indeks Rynku Równoległego · Zobacz więcej »

Wiesław Rozłucki

Wiesław Jan Rozłucki (ur. 9 grudnia 1947 w Gliwicach) – polski ekonomista, współzałożyciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i pierwszy prezes jej zarządu (1991–2006).

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Wiesław Rozłucki · Zobacz więcej »

WIG20

WIG20 – indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i WIG20 · Zobacz więcej »

WIG250

WIG250 – indeks giełdowy obejmujący 250 małych spółek z głównego rynku notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i WIG250 · Zobacz więcej »

WIG30

WIG30 – indeks giełdowy 30 największych i najbardziej płynnych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, który został wprowadzony 23 września 2013 roku i funkcjonuje obok indeksu WIG20.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i WIG30 · Zobacz więcej »

WIG50

WIG50 – indeks giełdowy obejmujący 50 średnich spółek z głównego rynku notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i WIG50 · Zobacz więcej »

Zarząd (spółki kapitałowe)

Zarząd – organ wykonawczy spółek kapitałowych, którego głównym zadaniem jest prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Zarząd (spółki kapitałowe) · Zobacz więcej »

Złoty

Złoty (zł, aktualny kod ISO 4217 PLN – przed denominacją w roku 1995 oznaczenie kodowe PLZ) – podstawowa jednostka monetarna w Polsce, dzieli się na 100 groszy.

Nowy!!: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Złoty · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

GPW, GPW w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych, WGPW, Warsaw Stock Exchange.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »