Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Glicyna

Indeks Glicyna

Glicyna, skr.

82 kontakty: Alanina, Alkany, Aminokwasy białkowe, Aminokwasy endogenne, Amoniak, Asparagina, ATC (B05), Łańcuch atomów, Bariera krew-mózg, Białka, Cholina, Choroby genetyczne, Dawka śmiertelna, Dwutlenek węgla, Etanol, Etyloamina, Ewolucja, Fale radiowe, Fosforan pirydoksalu, Glifosat, Hem (biochemia), Hepatocyt, Hipoteza, Imidazol, Izomeria optyczna, Jon amonowy, Kamica nerkowa, Kanalik nerkowy, Katabolizm, Kodon, Koenzym A, Koenzymy, Kofaktory, Kolagen, Krew, Kwas asparaginowy, Kwas chlorooctowy, Kwas glioksalowy, Kwas glutaminowy, Kwas hipurowy, Kwas szczawiowy, Kwasy żółciowe, Leki przeciwpsychotyczne, Linie spektralne, Móżdżek, Metabolit, Mitochondrium, Most (mózg), MRNA, N,N,N-Trimetyloglicyna, ..., Nadciśnienie tętnicze, NASA, Neuroprzekaźnik, Nieketonowa hiperglicynemia, Nukleotydy, Ośrodek międzygwiazdowy, Ośrodkowy układ nerwowy, Półkula mózgu, Płyn mózgowo-rdzeniowy, Peroksysom, Pochodna (chemia), Polarność, Puryna, Rdzeń kręgowy, Rdzeń przedłużony, Receptor NMDA, Rosetta (sonda kosmiczna), Sarkozyna, Seryna, Ssaki, Stardust, Ultrafiolet, University of Illinois, Utlenianie, Wątroba, Węgiel (pierwiastek), Wild 2, Witamina B6, Wodór, Wywoływacz fotograficzny, Związki organiczne, 67P/Czuriumow-Gierasimienko. Rozwiń indeks (32 jeszcze) »

Alanina

Alanina (Ala, A, α-alanina) − organiczny związek chemiczny z grupy α-aminokwasów.

Nowy!!: Glicyna i Alanina · Zobacz więcej »

Alkany

Alkany (parafiny, z.

Nowy!!: Glicyna i Alkany · Zobacz więcej »

Aminokwasy białkowe

projekcji Fischera Aminokwasy białkowe – aminokwasy wchodzące w skład białek, łączące się z sobą wiązaniem peptydowym.

Nowy!!: Glicyna i Aminokwasy białkowe · Zobacz więcej »

Aminokwasy endogenne

Aminokwasy endogenne (gr. éndon – wewnątrz; w domu; ang. DAA – dispensable amino acids) – aminokwasy, które organizm może syntetyzować samodzielnie, w przeciwieństwie do aminokwasów egzogennych, które musi przyjmować systematycznie wraz z pożywieniem.

Nowy!!: Glicyna i Aminokwasy endogenne · Zobacz więcej »

Amoniak

Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot), – nieorganiczny związek chemiczny azotu i wodoru.

Nowy!!: Glicyna i Amoniak · Zobacz więcej »

Asparagina

Asparagina (skróty: Asn, N; skróty "Asx" lub "B" oznaczają "kwas asparaginowy lub asparagina", czyli Asx.

Nowy!!: Glicyna i Asparagina · Zobacz więcej »

ATC (B05)

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej.

Nowy!!: Glicyna i ATC (B05) · Zobacz więcej »

Łańcuch atomów

wielosiarczku Łańcuch atomów – termin oznaczający dowolną grupę atomów połączonych szeregowo jeden za drugim wiązaniami chemicznymi, które tworzą razem szkielet cząsteczek chemicznych.

Nowy!!: Glicyna i Łańcuch atomów · Zobacz więcej »

Bariera krew-mózg

Struktura morfologiczna mózgu: bariera krew–mózg (mikroskop elektronowy) Bariera krew–mózg – fizyczna (uwarunkowana strukturą morfologiczną) i biochemiczna (obejmująca procesy biochemiczne zachodzące w obrębie cytoplazmy komórek tworzących barierę) bariera pomiędzy naczyniami krwionośnymi a tkanką nerwową, mającą zabezpieczać układ nerwowy przed szkodliwymi czynnikami, a także umożliwić selektywny transport substancji z krwi do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Nowy!!: Glicyna i Bariera krew-mózg · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Glicyna i Białka · Zobacz więcej »

Cholina

Cholina (kation 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowy) – organiczny związek chemiczny, posiadający czwartorzędową grupę aminową, występujący najczęściej w postaci chlorku.

Nowy!!: Glicyna i Cholina · Zobacz więcej »

Choroby genetyczne

Choroby genetyczne (gr. genetes.

Nowy!!: Glicyna i Choroby genetyczne · Zobacz więcej »

Dawka śmiertelna

Dawka śmiertelna (ang. lethal dose, LD; łac. dosis letalis, DL) – oznaczenie toksyczności danej substancji lub szkodliwości promieniowania jonizującego.

Nowy!!: Glicyna i Dawka śmiertelna · Zobacz więcej »

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla, ditlenek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Glicyna i Dwutlenek węgla · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Glicyna i Etanol · Zobacz więcej »

Etyloamina

Etyloamina (etanoamina, CH3CH2NH2) – organiczny związek chemiczny z grupy amin.

Nowy!!: Glicyna i Etyloamina · Zobacz więcej »

Ewolucja

Ewolucja – najogólniej proces zmian zachodzących w czasie.

Nowy!!: Glicyna i Ewolucja · Zobacz więcej »

Fale radiowe

Nadajniki radiowe sieci GSM Fale radiowe (promieniowanie radiowe) – fale elektromagnetyczne o częstotliwości 3 kHz – 3 THz (3·103 – 3·1012 Hz).

Nowy!!: Glicyna i Fale radiowe · Zobacz więcej »

Fosforan pirydoksalu

Fosforan pirydoksalu – organiczny związek chemiczny, aktywna forma witaminy B6.

Nowy!!: Glicyna i Fosforan pirydoksalu · Zobacz więcej »

Glifosat

Glifosat – organiczny związek chemiczny z grupy fosfonianów.

Nowy!!: Glicyna i Glifosat · Zobacz więcej »

Hem (biochemia)

Hem B Delokalizacja wiązań w cząsteczce hemu B model czaszowy) model pręcikowo-kulkowy) Hem, żelazoporfiryna – grupa prostetyczna wielu enzymów, występująca między innymi w hemoglobinie, mioglobinie oraz cytochromach.

Nowy!!: Glicyna i Hem (biochemia) · Zobacz więcej »

Hepatocyt

Hepatocyt, komórka wątrobowa – wieloboczna komórka, stanowiąca podstawowy element strukturalny miąższu wątroby.

Nowy!!: Glicyna i Hepatocyt · Zobacz więcej »

Hipoteza

Hipoteza (gr. hypóthesis – przypuszczenie) – zdanie, które podlega konfirmacji lub falsyfikacji.

Nowy!!: Glicyna i Hipoteza · Zobacz więcej »

Imidazol

Imidazol – heterocykliczny związek chemiczny o charakterze aromatycznym.

Nowy!!: Glicyna i Imidazol · Zobacz więcej »

Izomeria optyczna

Izomeria optyczna – rodzaj izomerii konfiguracyjnej, która polega na występowaniu związków chemicznych w dwóch postaciach wykazujących przeciwną aktywność optyczną.

Nowy!!: Glicyna i Izomeria optyczna · Zobacz więcej »

Jon amonowy

Jon amonowy, jon amoniowy – kation powstający przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki amoniaku.

Nowy!!: Glicyna i Jon amonowy · Zobacz więcej »

Kamica nerkowa

Kamica nerkowa (moczowa) (łac. nephrolithiasis, urolithiasis) – choroba polegająca na powstawaniu złogów (tzw. „kamieni”) w nerkach lub drogach moczowych na skutek wytrącania się związków chemicznych stanowiących prawidłowe lub patologiczne składniki obecne w moczu.

Nowy!!: Glicyna i Kamica nerkowa · Zobacz więcej »

Kanalik nerkowy

Kanalik nerkowy – część nefronu, w której mocz pierwotny odprowadzany z ciałka nerkowego ulega resorpcji i sekrecji kanalikowej, przekształcając się w mocz ostateczny.

Nowy!!: Glicyna i Kanalik nerkowy · Zobacz więcej »

Katabolizm

Katabolizm – ogół reakcji chemicznych metabolizmu prowadzący do rozpadu złożonych związków chemicznych na prostsze cząsteczki.

Nowy!!: Glicyna i Katabolizm · Zobacz więcej »

Kodon

Tabela kodonów Kodon (triplet) – jednostka w sekwencji mRNA składająca się z trzech nukleotydów kodujących określony aminokwas.

Nowy!!: Glicyna i Kodon · Zobacz więcej »

Koenzym A

Koenzym A (CoA, CoA∼SH) – organiczny związek chemiczny zbudowany z reszt 3′-fosforyloadenozynodifosforanu, pantotenianu i cysteaminy.

Nowy!!: Glicyna i Koenzym A · Zobacz więcej »

Koenzymy

Koenzym A Koenzymy – niebiałkowe składniki białek (np. enzymów) niezbędne dla ich aktywności, rodzaj kofaktorów.

Nowy!!: Glicyna i Koenzymy · Zobacz więcej »

Kofaktory

Kofaktory (z łac. co- 'współ-' i factor 'sprawca' od facere 'czynić') – związki chemiczne, które są potrzebne enzymom do katalizowania konkretnych reakcji chemicznych.

Nowy!!: Glicyna i Kofaktory · Zobacz więcej »

Kolagen

Struktura jednostki tropokolagenu – tzw. potrójna helisa, złożona z 3 łańcuchów polipeptydowych Kolagen – główne białko tkanki łącznej.

Nowy!!: Glicyna i Kolagen · Zobacz więcej »

Krew

rany na palcu Krew ludzka frakcjonowana przez wirowanie. Widoczne osocze (warstwa górna), warstwa leukocytarno-płytkowa (cienka, biało zabarwiona warstwa środkowa) oraz warstwa erytrocytarna (na dole). Od lewej do prawej: erytrocyt, trombocyt, leukocyt Krew (łac. sanguis,, haima) – płyn ustrojowy, który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu.

Nowy!!: Glicyna i Krew · Zobacz więcej »

Kwas asparaginowy

Kwas asparaginowy (łac. Acidum asparticum; skróty: Asp lub D; skróty „Asx” lub „B” oznaczają „kwas asparaginowy lub asparagina”, czyli Asx.

Nowy!!: Glicyna i Kwas asparaginowy · Zobacz więcej »

Kwas chlorooctowy

Kwas chlorooctowy – chloroorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów chlorooctowych, monochlorowa pochodna kwasu octowego.

Nowy!!: Glicyna i Kwas chlorooctowy · Zobacz więcej »

Kwas glioksalowy

Kwas glioksalowy (CHO-COOH) – organiczny związek chemiczny, najprostszy aldehydokwas.

Nowy!!: Glicyna i Kwas glioksalowy · Zobacz więcej »

Kwas glutaminowy

Kwas glutaminowy (Glu, E; łac. Acidum glutamicum)skróty "Glx" lub "Z" oznaczają "kwas glutaminowy lub glutamina" czyli Glx.

Nowy!!: Glicyna i Kwas glutaminowy · Zobacz więcej »

Kwas hipurowy

Kwas hipurowy (N-benzoiloglicyna), – organiczny związek chemiczny, amid kwasu benzoesowego i glicyny.

Nowy!!: Glicyna i Kwas hipurowy · Zobacz więcej »

Kwas szczawiowy

Kwas szczawiowy, kwas etanodiowy, – organiczny związek chemiczny, najprostszy kwas dikarboksylowy.

Nowy!!: Glicyna i Kwas szczawiowy · Zobacz więcej »

Kwasy żółciowe

kwas cholanowy kwas cholowy Kwasy żółciowe – są to organiczne kwasy, syntetyzowane w wątrobie, będące końcowymi produktami degradacji (rozkładu) endogennego (wewnątrzustrojowego) cholesterolu.

Nowy!!: Glicyna i Kwasy żółciowe · Zobacz więcej »

Leki przeciwpsychotyczne

Leki przeciwpsychotyczne, in.

Nowy!!: Glicyna i Leki przeciwpsychotyczne · Zobacz więcej »

Linie spektralne

Widmo ciągłe Linie emisyjne Linie absorpcyjne Linia spektralna – ciemna lub jasna linia w jednolitym, ciągłym widmie, powstającą wskutek nadmiaru lub deficytu fotonów (w porównaniu z pobliskimi częstotliwościami) w wąskim zakresie częstotliwości.

Nowy!!: Glicyna i Linie spektralne · Zobacz więcej »

Móżdżek

Móżdżek (łac. cerebellum – „mały mózg”) – główna część tyłomózgowia wszystkich kręgowców.

Nowy!!: Glicyna i Móżdżek · Zobacz więcej »

Metabolit

Metabolit – produkt metabolizmu (przemian chemicznych zachodzących w organizmach).

Nowy!!: Glicyna i Metabolit · Zobacz więcej »

Mitochondrium

matriks oraz błony cytozol12) lizosom13) centriola Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) – otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych.

Nowy!!: Glicyna i Mitochondrium · Zobacz więcej »

Most (mózg)

thumb Most (most Varola, łac. pons, pons Varoli) – część ośrodkowego układu nerwowego należąca do pnia mózgu.

Nowy!!: Glicyna i Most (mózg) · Zobacz więcej »

MRNA

ogona poli-A. mRNA (od ang. messenger RNA), informacyjny RNA, matrycowy RNA, przekaźnikowy RNA – rodzaj kwasu rybonukleinowego (RNA), którego funkcją jest przenoszenie informacji genetycznej o sekwencji poszczególnych polipeptydów z genów do aparatu translacyjnego.

Nowy!!: Glicyna i MRNA · Zobacz więcej »

N,N,N-Trimetyloglicyna

N,N,N-Trimetyloglicyna (TMG, betaina), (CH3)3N+CH2CO2− – organiczny związek chemiczny z grupy betain, pochodna aminokwasu glicyny.

Nowy!!: Glicyna i N,N,N-Trimetyloglicyna · Zobacz więcej »

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze, hipertonia, hipertensja, AH (od ang. arterial hypertension), HA (od łac. hypertonia arterialis), w węższym znaczeniu choroba nadciśnieniowa – schorzenie układu krążenia krwi charakteryzujące się okresowo lub stale podwyższonym ciśnieniem tętniczym, zarówno skurczowym (górnym), jak i rozkurczowym (dolnym).

Nowy!!: Glicyna i Nadciśnienie tętnicze · Zobacz więcej »

NASA

Flaga NASA NASA (od ang. National Aeronautics and Space Administration), Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej – agencja rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za narodowy program lotów kosmicznych, ustanowiona 29 lipca 1958 roku na mocy National Aeronautics and Space Act, zastępując poprzednika – National Advisory Committee for Aeronautics.

Nowy!!: Glicyna i NASA · Zobacz więcej »

Neuroprzekaźnik

Neuroprzekaźnik, neurotransmiter, neuromediator – związek chemiczny, którego cząsteczki przenoszą sygnały pomiędzy neuronami (komórkami nerwowymi) poprzez synapsy, a także z komórek nerwowych do mięśniowych lub gruczołowych.

Nowy!!: Glicyna i Neuroprzekaźnik · Zobacz więcej »

Nieketonowa hiperglicynemia

Nieketonowa hiperglicynemia (ang. nonketotic hyperglycinemia) jest zaburzeniem metabolicznym przemiany aminokwasu glicyny.

Nowy!!: Glicyna i Nieketonowa hiperglicynemia · Zobacz więcej »

Nukleotydy

Nukleotydy – organiczne związki chemiczne z grupy estrów fosforanowych; są estrami nukleozydów i kwasu fosforowego (5'-fosforany nukleozydów).

Nowy!!: Glicyna i Nukleotydy · Zobacz więcej »

Ośrodek międzygwiazdowy

doi.

Nowy!!: Glicyna i Ośrodek międzygwiazdowy · Zobacz więcej »

Ośrodkowy układ nerwowy

1) mózg2) ośrodkowy układ nerwowy3) rdzeń kręgowy Ośrodkowy układ nerwowy (łac. systema nervosum centrale), OUN, CNS (od ang. central nervous system) – najważniejsza część układu nerwowego kręgowców.

Nowy!!: Glicyna i Ośrodkowy układ nerwowy · Zobacz więcej »

Półkula mózgu

płat potyliczny Półkula mózgu (łac. hemispherium cerebri) – parzysta część kresomózgowia.

Nowy!!: Glicyna i Półkula mózgu · Zobacz więcej »

Płyn mózgowo-rdzeniowy

Płyn mózgowo-rdzeniowy (łac. liquor cerebrospinalis) – przejrzysta, opalizująca ciecz, która wypełnia przestrzeń podpajęczynówkową, układ komorowy i kanał rdzenia kręgowego.

Nowy!!: Glicyna i Płyn mózgowo-rdzeniowy · Zobacz więcej »

Peroksysom

Struktura peroksysomu Peroksysom (dawniej mikrociałko, mikrociało) – organellum komórki eukariotycznej o średnicy 0,2–1,8 μm, otoczone jedną błoną, o kształcie owalnym bądź sferycznym.

Nowy!!: Glicyna i Peroksysom · Zobacz więcej »

Pochodna (chemia)

Pochodna (inaczej derywat) – związek chemiczny powstały przez zastąpienie jednego lub kilku atomów cząsteczki (najczęściej wodoru) grupą funkcyjną lub grupą innych atomów.

Nowy!!: Glicyna i Pochodna (chemia) · Zobacz więcej »

Polarność

D Cząsteczka CO2 jest apolarna, czyli jej moment dipolowy wynosi 0 Polarność Polarność – właściwość indywiduów chemicznych polegająca na występowaniu w nich elektrycznego momentu dipolowego w wyniku nierównomiernego rozłożenia cząstkowych ładunków elektrycznych w ich objętości.

Nowy!!: Glicyna i Polarność · Zobacz więcej »

Puryna

Puryna (imidazolopirymidyna) – heterocykliczny, aromatyczny związek organiczny, zbudowany ze skondensowanych pierścieni pirymidyny i imidazolu.

Nowy!!: Glicyna i Puryna · Zobacz więcej »

Rdzeń kręgowy

thumb Rdzeń kręgowy (łac. medulla spinalis) – część ośrodkowego układu nerwowego, przewodząca impulsy nerwowe pomiędzy mózgowiem a układem obwodowym.

Nowy!!: Glicyna i Rdzeń kręgowy · Zobacz więcej »

Rdzeń przedłużony

tyłomózgowia: 1 Posterior medullary velum 2 Choroid plexus 3 Cisterna cerebellodellaris of subarachnoid cavity 4 Central canal 5 Corpora quadrigemina 6 Cerebral peduncle 7 Anterior medullary velum 8 Ependymal lining of ventricle 9 Cisterna pontis of subarachnoid cavity Rdzeń przedłużony (łac. medulla oblongata) – część mózgowia (dokładniej tyłomózgowia) o kształcie ściętego stożka, łączy rdzeń kręgowy z mostem.

Nowy!!: Glicyna i Rdzeń przedłużony · Zobacz więcej »

Receptor NMDA

Budowa receptora NMDA Receptor NMDA, receptor N-metylo-D-asparaginowy – receptor dla glutaminianu selektywnie aktywowany przez kwas ''N''-metylo-D-asparaginowy (NMDA).

Nowy!!: Glicyna i Receptor NMDA · Zobacz więcej »

Rosetta (sonda kosmiczna)

Artystyczna wizja sondy Rosetta Schemat sondy Rosetta Artystyczna wizja lądownika Philae Schemat lądownika Philae Jądro komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko – cel misji Rosetta Rosetta – sonda kosmiczna Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), której zadaniem było wejście na orbitę wokół jądra komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko i osadzenie na jego powierzchni lądownika.

Nowy!!: Glicyna i Rosetta (sonda kosmiczna) · Zobacz więcej »

Sarkozyna

Sarkozyna, (N-metyloglicyna), organiczny związek chemiczny, aminokwas o wzorze półstrukturalnym CH3-NH-CH2-COOH, wzór sumaryczny: C3H7NO2, metylowa pochodna glicyny.

Nowy!!: Glicyna i Sarkozyna · Zobacz więcej »

Seryna

Seryna (kwas α-amino-β-hydroksypropionowy, skróty: Ser lub S) – organiczny związek chemiczny, endogenny aminokwas kodowany (białkowy), wchodzi w skład białek, takich, jak np.

Nowy!!: Glicyna i Seryna · Zobacz więcej »

Ssaki

Ssaki (Mammalia) – zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, zazwyczaj obecnością owłosienia (włosy lub futro; silnie zredukowane u gatunków wodnych, jak hipopotamy, u waleni całkowicie zanikają przed porodem lub w trakcie) oraz stałocieplnością (potocznie „ciepłokrwistość”).

Nowy!!: Glicyna i Ssaki · Zobacz więcej »

Stardust

Kapsuła sondy Stardust po wylądowaniu „Pułapka” do wychwytywania drobin pyłu, wypełniona aerożelem (NASA) Stardust – amerykańska, bezzałogowa sonda kosmiczna, przeznaczona do badania komety 81P/Wild (Wild 2), realizowana w ramach programu Discovery.

Nowy!!: Glicyna i Stardust · Zobacz więcej »

Ultrafiolet

Ultrafiolet, nadfiolet, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie nadfioletowe (skrót UV) – promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 10 nm do 400 nm (niektóre źródła za ultrafiolet przyjmują zakres 100–400 nm), niewidzialne dla człowieka.

Nowy!!: Glicyna i Ultrafiolet · Zobacz więcej »

University of Illinois

University of Illinois, Uniwersytet Illinois – uniwersytet stanowy w Illinois, składający się z trzech uczelni.

Nowy!!: Glicyna i University of Illinois · Zobacz więcej »

Utlenianie

Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy (co jest równoważne z oddaniem elektronów).

Nowy!!: Glicyna i Utlenianie · Zobacz więcej »

Wątroba

Wątroba, położenie u człowieka Wątroba (grec. ἧπαρ, łac. hepar) – wielofunkcyjny gruczoł obecny u wszystkich kręgowców, a także u niektórych innych zwierząt.

Nowy!!: Glicyna i Wątroba · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Glicyna i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Wild 2

Wild 2 (nazwa oficjalna 81P/Wild) – kometa okresowa należąca do rodziny komet Jowisza.

Nowy!!: Glicyna i Wild 2 · Zobacz więcej »

Witamina B6

Witamina B6 (ATC: A 11 HA 02) – grupa 6 organicznych związków chemicznych, pochodnych pirydyny: pirydoksyny, pirydoksalu i pirydoksaminy oraz ich 5'-fosforanów.

Nowy!!: Glicyna i Witamina B6 · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Glicyna i Wodór · Zobacz więcej »

Wywoływacz fotograficzny

Wywoływacz fotograficzny – mieszanina związków chemicznych, służąca do przekształcenia obrazu utajonego na naświetlonym materiale światłoczułym w obraz powstały z przetworzonej substancji światłoczułej.

Nowy!!: Glicyna i Wywoływacz fotograficzny · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Glicyna i Związki organiczne · Zobacz więcej »

67P/Czuriumow-Gierasimienko

VLT, 11 sierpnia 2014 67P/Czuriumow–Gierasimienko – kometa okresowa należąca do rodziny komet Jowisza, odkryta w 1969 roku.

Nowy!!: Glicyna i 67P/Czuriumow-Gierasimienko · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Gly.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »