Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Glukoza

Indeks Glukoza

Glukoza, D-glukoza – organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz.

79 kontakty: Aktywność optyczna, Aldozy, Amoniak, Anomery, Asymetryczny atom węgla, ATC (B05), ATC (C05), ATC (V04), ATC (V06), Azotan srebra, Łaźnia laboratoryjna, Celuloza, Enancjomery, Etanol, Eter dietylowy, Fruktoza, Galaktoza, Glikogen, Glikoliza, Glukozo-6-fosforan, Grupa aldehydowa, Grupa hydroksylowa, Grupa karboksylowa, Grupa karbonylowa, Heksozy, Hemiacetale, Hydraty, Izomeria optyczna, Izomery, Karmel, Komórka, Konfiguracja absolutna, Kroplówka, Krystalizacja, Kwas azotowy, Kwas glukarowy, Kwas glukonowy, Kwas pirogronowy, L-Glukoza, Laktony, Mannoza, Medycyna, Miód, Monosacharydy, Mutarotacja, Organizm, Owoc, Polaryzacja fali, Polimery, Próba Tollensa, ..., Próba Trommera, Projekcja Hawortha, Przemysł spożywczy, Puaz, Równowaga reakcji chemicznych, Rośliny, Roztwór, Sacharoza, Skala pH, Skręcalność właściwa, Skrobia, Sorboza, Srebro, Stereochemia, Strącanie, Syrop glukozowo-fruktozowy, Tlenek miedzi(I), Utlenianie, Wageningen University & Research Centre, Węgiel (pierwiastek), Winorośl, Woda, Woda bromowa, Wodorotlenek miedzi(II), Wodorotlenek sodu, Wodorowęglan sodu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Związki organiczne, Zwierzęta. Rozwiń indeks (29 jeszcze) »

Aktywność optyczna

Aktywność optyczna, skręcalność optyczna, lub czynność optyczna – właściwość niektórych związków chemicznych polegająca na zdolności skręcania płaszczyzny polaryzacji światła spolaryzowanego.

Nowy!!: Glukoza i Aktywność optyczna · Zobacz więcej »

Aldozy

Aldozy lub aldehydocukry, cukry aldehydowe – cukry proste, w których cząsteczkach występuje grupa aldehydowa, w przeciwieństwie do ketoz, w których występuje grupa ketonowa.

Nowy!!: Glukoza i Aldozy · Zobacz więcej »

Amoniak

Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot), – nieorganiczny związek chemiczny azotu i wodoru.

Nowy!!: Glukoza i Amoniak · Zobacz więcej »

Anomery

Anomery to stereoizomeryczne węglowodany, które we wzorze Hawortha różnią się położeniem grupy hydroksylowej przy półacetalowym atomie węgla, np.

Nowy!!: Glukoza i Anomery · Zobacz więcej »

Asymetryczny atom węgla

związku organicznego z asymetrycznym atomem węgla Asymetryczny atom węgla – atom węgla o hybrydyzacji sp3 połączony z czterema różnymi podstawnikami, stanowiący w ten sposób centrum stereogeniczne cząsteczki.

Nowy!!: Glukoza i Asymetryczny atom węgla · Zobacz więcej »

ATC (B05)

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej.

Nowy!!: Glukoza i ATC (B05) · Zobacz więcej »

ATC (C05)

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej: Obejmuje ona leki ochraniające ścianę naczyń.

Nowy!!: Glukoza i ATC (C05) · Zobacz więcej »

ATC (V04)

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej: Obejmuje ona środki diagnostyczne.

Nowy!!: Glukoza i ATC (V04) · Zobacz więcej »

ATC (V06)

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej: Obejmuje ona preparaty do leczenia żywieniowego Cechą szczególną tej grupy ATC jest brak nazw międzynarodowych dla preparatów do niej zaklasyfikowanych.

Nowy!!: Glukoza i ATC (V06) · Zobacz więcej »

Azotan srebra

Azotan srebra (łac. Argenti nitras; lapis od łac. lapis infernalis – kamień piekielny) – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu azotowego i srebra.

Nowy!!: Glukoza i Azotan srebra · Zobacz więcej »

Łaźnia laboratoryjna

1. ogrzewana substancja2. medium grzejne3. kolba4. miska5. palnik wyparki próżniowej Łaźnia – sprzęt laboratoryjny pośredniczący w ogrzewaniu lub chłodzeniu naczyń laboratoryjnych (wraz z ich zawartością).

Nowy!!: Glukoza i Łaźnia laboratoryjna · Zobacz więcej »

Celuloza

Celuloza – nierozgałęziony biopolimer, polisacharyd zbudowany liniowo z 3000–14 000 cząsteczek glukozy połączonych wiązaniami β-1,4-glikozydowymi.

Nowy!!: Glukoza i Celuloza · Zobacz więcej »

Enancjomery

Enancjomery – para nienakładalnych na siebie cząsteczek chemicznych, które są wzajemnymi odbiciami lustrzanymi (podobnie jak prawa i lewa ręka).

Nowy!!: Glukoza i Enancjomery · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Glukoza i Etanol · Zobacz więcej »

Eter dietylowy

Eter dietylowy (pot. eter etylowy, eter) – organiczny związek chemiczny z grupy eterów, zbudowany z dwóch grup etylowych przyłączonych do atomu tlenu.

Nowy!!: Glukoza i Eter dietylowy · Zobacz więcej »

Fruktoza

Fruktoza, czyli cukier owocowy (z łac. fructus – owoc) – organiczny związek chemiczny z grupy ketoz.

Nowy!!: Glukoza i Fruktoza · Zobacz więcej »

Galaktoza

Galaktoza – organiczny związek chemiczny z grupy cukrów prostych (monosacharydów), aldoheksoza.

Nowy!!: Glukoza i Galaktoza · Zobacz więcej »

Glikogen

Glikogen – polisacharyd (wielocukier), którego cząsteczki zbudowane są z połączonych ok.

Nowy!!: Glukoza i Glikogen · Zobacz więcej »

Glikoliza

Schemat glikolizy Glikoliza, szlak Embdena-Meyerhofa-Parnasa – ciąg reakcji biochemicznych, podczas których jedna cząsteczka glukozy zostaje przekształcona w dwie cząsteczki pirogronianu.

Nowy!!: Glukoza i Glikoliza · Zobacz więcej »

Glukozo-6-fosforan

Glukozo-6-fosforan – organiczny związek chemiczny z grupy aldoz, pochodna glukozy ufosforylowana w pozycji 6.

Nowy!!: Glukoza i Glukozo-6-fosforan · Zobacz więcej »

Grupa aldehydowa

Grupa aldehydowa – jednowartościowa grupa funkcyjna o wzorze −CHO, zbudowana z grupy karbonylowej, której atom węgla jest bezpośrednio związany z atomem wodoru.

Nowy!!: Glukoza i Grupa aldehydowa · Zobacz więcej »

Grupa hydroksylowa

Grupa hydroksylowa, grupa wodorotlenowa (-OH) – jednowartościowa grupa funkcyjna zbudowana z atomu tlenu i wodoru.

Nowy!!: Glukoza i Grupa hydroksylowa · Zobacz więcej »

Grupa karboksylowa

Grupa karboksylowa (zaznaczona na niebiesko) Grupa karboksylowa – jedna z podstawowych organicznych grup funkcyjnych, o wzorze –COOH.

Nowy!!: Glukoza i Grupa karboksylowa · Zobacz więcej »

Grupa karbonylowa

Grupa karbonylowa Grupa karbonylowa – grupa funkcyjna występująca w wielu typach związków organicznych, składająca się z atomu węgla połączonego wiązaniem podwójnym z atomem tlenu.

Nowy!!: Glukoza i Grupa karbonylowa · Zobacz więcej »

Heksozy

Heksozy – grupa organicznych związków chemicznych.

Nowy!!: Glukoza i Heksozy · Zobacz więcej »

Hemiacetale

Wzór ogólny hemiacetali Hemiacetale (półacetale) – grupa organicznych związków chemicznych o wzorze ogólnym (R′ ≠ H) powstających w wyniku działania alkoholi na aldehydy lub ketony.

Nowy!!: Glukoza i Hemiacetale · Zobacz więcej »

Hydraty

Hydraty inaczej wodziany – pojęcie dwuznaczne oznaczające.

Nowy!!: Glukoza i Hydraty · Zobacz więcej »

Izomeria optyczna

Izomeria optyczna – rodzaj izomerii konfiguracyjnej, która polega na występowaniu związków chemicznych w dwóch postaciach wykazujących przeciwną aktywność optyczną.

Nowy!!: Glukoza i Izomeria optyczna · Zobacz więcej »

Izomery

Izomery (gr. isos – równy, meros – część) – związki chemiczne o identycznych sumarycznych wzorach cząsteczkowych, różniące się między sobą sposobami lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzeni.

Nowy!!: Glukoza i Izomery · Zobacz więcej »

Karmel

Karmel w postaci płynnej Karmel w postaci stałej Karmel alkaliczny, karmel prosty, karmel klasy I (tzw. cukier palony, E150a) – cukier spożywczy poddany działaniu wysokiej temperatury w procesie karmelizacji, w wyniku czego uzyskuje on charakterystyczną brązową (karmelową) barwę.

Nowy!!: Glukoza i Karmel · Zobacz więcej »

Komórka

DNA (zielony), obraz mikroskopowy Komórka (łac. cellula) – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie).

Nowy!!: Glukoza i Komórka · Zobacz więcej »

Konfiguracja absolutna

Konfiguracja absolutna, konfiguracja bezwzględna – jednoznaczny sposób rozróżniania i nazewnictwa izomerów optycznych, a ściśle biorąc ustalania rozmieszczenia w przestrzeni podstawników w enancjomerach i diastereoizomerach.

Nowy!!: Glukoza i Konfiguracja absolutna · Zobacz więcej »

Kroplówka

Kroplówka (także wlew kroplowy) – zabieg medyczny, w którym pacjentowi podaje się drogą dożylną, doodbytniczo lub czasami podskórnie płyny zawierające różne substancje (mogą to być leki, mikroelementy np. roztwór fizjologiczny soli lub składniki odżywcze np. glukoza itp.) albo płyny krwiozastępcze lub krwiopochodne.

Nowy!!: Glukoza i Kroplówka · Zobacz więcej »

Krystalizacja

Krystalizacja – proces powstawania fazy krystalicznej z fazy stałej (amorficznej), fazy ciekłej, roztworu lub fazy gazowej.

Nowy!!: Glukoza i Krystalizacja · Zobacz więcej »

Kwas azotowy

Kwas azotowy, – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najsilniejszych kwasów tlenowych.

Nowy!!: Glukoza i Kwas azotowy · Zobacz więcej »

Kwas glukarowy

Kwas glukarowy (kwas sacharowy) – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów dikarboksylowych.

Nowy!!: Glukoza i Kwas glukarowy · Zobacz więcej »

Kwas glukonowy

Kwas glukonowy – organiczny związek chemiczny, pochodna glukozy, powstała przez utlenienie jej grupy aldehydowej.

Nowy!!: Glukoza i Kwas glukonowy · Zobacz więcej »

Kwas pirogronowy

Kwas pirogronowy (kwas 2-oksopropanowy) – organiczny związek chemiczny z grupy α-ketokwasów.

Nowy!!: Glukoza i Kwas pirogronowy · Zobacz więcej »

L-Glukoza

L-Glukoza – węglowodan, enancjomer D-glukozy: jego cząsteczka jest odbiciem lustrzanym powszechniejszej D-glukozy.

Nowy!!: Glukoza i L-Glukoza · Zobacz więcej »

Laktony

α-, β-, γ-, δ-laktony Laktony – organiczne związki chemiczne, wewnątrzcząsteczkowe estry hydroksykwasów, w których grupa estrowa występuje w ugrupowaniu cyklicznym.

Nowy!!: Glukoza i Laktony · Zobacz więcej »

Mannoza

Mannoza – organiczny związek chemiczny z grupy aldoheksoz, rzadko występujący w stanie wolnym w przyrodzie, częściej w postaci glikoprotein i glikolipidów.

Nowy!!: Glukoza i Mannoza · Zobacz więcej »

Medycyna

Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia.

Nowy!!: Glukoza i Medycyna · Zobacz więcej »

Miód

Miód Miód – słodki produkt spożywczy, w warunkach naturalnych wytwarzany głównie przez pszczoły właściwe (miód pszczeli) oraz nieliczne inne błonkówki, m.in.

Nowy!!: Glukoza i Miód · Zobacz więcej »

Monosacharydy

Monosacharydy, cukry proste – węglowodany nieulegające hydrolizie na mniejsze podjednostki pod wpływem rozcieńczonych kwasów.

Nowy!!: Glukoza i Monosacharydy · Zobacz więcej »

Mutarotacja

Mutarotacja glukozy Mutarotacja (łac. mutare – zmieniać + rotatio – obrót) – polega na zmianie wartości liczbowej kąta skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego przechodzącego przez roztwory substancji ulegających epimeryzacji.

Nowy!!: Glukoza i Mutarotacja · Zobacz więcej »

Organizm

prokariotycznego Prekambryjskie stromatolity – geologiczne twory z cienkich warstw węglanu wapnia wytrąconego z wody morskiej jako efekt uboczny życia sinic. Należą do najstarszych śladów życia na Ziemi, najstarszy stromatolit pochodzi sprzed 3,2 mld lat Organizm – istota żywa charakteryzująca się procesami życiowymi (przede wszystkim przemianą materii), której części składowe tworzą funkcjonalną całość (indywiduum) zdolną do samodzielnego życia.

Nowy!!: Glukoza i Organizm · Zobacz więcej »

Owoc

Świeże owoce na straganie Owoc (łac. fructus) − w znaczeniu botanicznym występujący u roślin okrytozalążkowych organ powstający z zalążni słupka, zawierający w swym wnętrzu nasiona, osłaniający je i ułatwiający rozsiewanie.

Nowy!!: Glukoza i Owoc · Zobacz więcej »

Polaryzacja fali

Polaryzacja – właściwość fali poprzecznej, dotycząca uporządkowanej relacji między kierunkiem oscylacji zaburzenia a kierunkiem rozchodzenia się fali.

Nowy!!: Glukoza i Polaryzacja fali · Zobacz więcej »

Polimery

meru przykładowego syntetycznego polimeru organicznego – polipropylenu polisiloksanów RNA – przykładowego polimeru naturalnego Polimery (– wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) – substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami.

Nowy!!: Glukoza i Polimery · Zobacz więcej »

Próba Tollensa

Model przestrzenny kationu diaminasrebra(I), Ag(NH3)2+ Pozytywny wynik próby Tollensa Próba Tollensa (próba lustra srebrowego) – reakcja chemiczna służąca do wykrywania aldehydów.

Nowy!!: Glukoza i Próba Tollensa · Zobacz więcej »

Próba Trommera

Próba Trommera — reakcja chemiczna, stosowana do jakościowego oznaczania aldehydów.

Nowy!!: Glukoza i Próba Trommera · Zobacz więcej »

Projekcja Hawortha

glukopiranoza w projekcji Hawortha Projekcja Hawortha − rodzaj projekcji chemicznej charakterystycznej dla półacetalowych (cyklicznych) odmian cukrów obok projekcji Fischera.

Nowy!!: Glukoza i Projekcja Hawortha · Zobacz więcej »

Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy – dział gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem produktów i półproduktów przeznaczonych do spożycia, takich: jak mięsne, mleczne, czyli nabiałowe, pieczywo, cukiernicze, napoje alkoholowe i bezalkoholowe itp.

Nowy!!: Glukoza i Przemysł spożywczy · Zobacz więcej »

Puaz

Puaz (symbol: P) – jednostka lepkości dynamicznej w układzie jednostek miar CGS, nazwana na cześć francuskiego fizyka i lekarza Jeana L. M. Poiseuille'a.

Nowy!!: Glukoza i Puaz · Zobacz więcej »

Równowaga reakcji chemicznych

Równowaga reakcji chemicznych – stan, gdy reakcja chemiczna zachodzi z jednakową szybkością w obu kierunkach, a więc stężenia reagentów nie zmieniają się w czasie.

Nowy!!: Glukoza i Równowaga reakcji chemicznych · Zobacz więcej »

Rośliny

Rośliny (Archaeplastida Adl i in. 2005, dawne nazwy naukowe: Vegetabilia, Plantae, Phytobionta, Plastida, Primoplantae) – eukariotyczne i autotroficzne organizmy, wykorzystujące energię promieniowania słonecznego za sprawą barwników asymilacyjnych (zdarzają się wśród roślin także organizmy heterotroficzne – pasożytnicze, w tym też myko-heterotroficzne, ale mają one charakter wtórny).

Nowy!!: Glukoza i Rośliny · Zobacz więcej »

Roztwór

4 (fioletowy). Roztwór – jednorodna mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych lub pierwiastków chemicznych.

Nowy!!: Glukoza i Roztwór · Zobacz więcej »

Sacharoza

Sacharoza, C12H22O11 – organiczny związek chemiczny, węglowodan z grupy disacharydów zbudowany z reszt D-fruktozy i D-glukozy.

Nowy!!: Glukoza i Sacharoza · Zobacz więcej »

Skala pH

Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych.

Nowy!!: Glukoza i Skala pH · Zobacz więcej »

Skręcalność właściwa

Skręcalność właściwa – wartość charakteryzująca substancję aktywną optycznie, poprzez wartość kąta skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego.

Nowy!!: Glukoza i Skręcalność właściwa · Zobacz więcej »

Skrobia

Skrobia – węglowodan, polisacharyd roślinny, składający się wyłącznie z merów glukozy połączonych wiązaniami α-glikozydowymi, pełniący w roślinach rolę magazynu energii.

Nowy!!: Glukoza i Skrobia · Zobacz więcej »

Sorboza

Sorboza – cukier prosty, należącym do ketoz, ketoheksoza.

Nowy!!: Glukoza i Sorboza · Zobacz więcej »

Srebro

Łotewska srebrna moneta 5-łatowa, 1931 r. Muzeum Mineralogicznym im. Kazimierza Maślankiewicza we Wrocławiu Srebro (Ag, łac. argentum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym.

Nowy!!: Glukoza i Srebro · Zobacz więcej »

Stereochemia

Stereochemia - dział chemii zajmujący się badaniem trójwymiarowej struktury cząsteczek i jej wpływem na własności tych cząsteczek.

Nowy!!: Glukoza i Stereochemia · Zobacz więcej »

Strącanie

Strącanie, wytrącanie, precypitacja – wydzielanie z roztworu substancji chemicznej w postaci stałej w wyniku osiągnięcia stężenia większego od maksymalnej rozpuszczalności w danych warunkach.

Nowy!!: Glukoza i Strącanie · Zobacz więcej »

Syrop glukozowo-fruktozowy

Syrop glukozowo-fruktozowy – oczyszczony i zagęszczony wodny roztwór cukrów prostych (glukozy i fruktozy), uzyskiwany w wyniku hydrolizy węglowodanów.

Nowy!!: Glukoza i Syrop glukozowo-fruktozowy · Zobacz więcej »

Tlenek miedzi(I)

Tlenek miedzi(I), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym miedź występuje na I stopniu utlenienia.

Nowy!!: Glukoza i Tlenek miedzi(I) · Zobacz więcej »

Utlenianie

Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy (co jest równoważne z oddaniem elektronów).

Nowy!!: Glukoza i Utlenianie · Zobacz więcej »

Wageningen University & Research Centre

Wageningen University & Research centre (Wageningen UR, WUR) – uczelnia w Wageningen (Holandia), w której jest prowadzone kształcenie i badania naukowe głównie w dziedzinie zdrowej żywności i środowiska życia; została utworzona w roku 1997 w wyniku połączenia Wageningen University (1918) z instytutem badawczym Research Centre.

Nowy!!: Glukoza i Wageningen University & Research Centre · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Glukoza i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Winorośl

Kwitnąca winorośl pachnąca Owoce winorośli Winorośl (Vitis L.) – rodzaj pnączy z wąsami czepnymi z rodziny winoroślowatych, obejmujący około 60 gatunków.

Nowy!!: Glukoza i Winorośl · Zobacz więcej »

Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

Nowy!!: Glukoza i Woda · Zobacz więcej »

Woda bromowa

Woda bromowa – nasycony roztwór wodny bromu o stężeniu ok.

Nowy!!: Glukoza i Woda bromowa · Zobacz więcej »

Wodorotlenek miedzi(II)

Wodorotlenek miedzi(II), Cu(OH)2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, związek miedzi na stopniu utlenienia II.

Nowy!!: Glukoza i Wodorotlenek miedzi(II) · Zobacz więcej »

Wodorotlenek sodu

Wodorotlenek sodu (nazwy zwyczajowe: soda żrąca, soda kaustyczna, z, żrący), NaOH – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, należący do najsilniejszych zasad.

Nowy!!: Glukoza i Wodorotlenek sodu · Zobacz więcej »

Wodorowęglan sodu

Wodorowęglan sodu (soda oczyszczona, E500b), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorowęglanów, wodorosól kwasu węglowego i sodu.

Nowy!!: Glukoza i Wodorowęglan sodu · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN (PWN) – polskie wydawnictwo naukowe założone w 1951 w Warszawie jako Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowy!!: Glukoza i Wydawnictwo Naukowe PWN · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Glukoza i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Zwierzęta

Zwierzęta (łac. zwierzęta – animalia; gr. zwierzę – ζώο, trb. zoo) – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się.

Nowy!!: Glukoza i Zwierzęta · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Cukier gronowy, D-glukoza, Dekstroza, Glikoza.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »