Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Gospodarka

Indeks Gospodarka

Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacji, współcześnie najczęściej regulowany przez państwo lub rynek.

34 kontakty: Dobra (ekonomia), Działalność gospodarcza, Ekonomia, Globalizacja gospodarki, Gospodarka światowa, Gospodarka ekstensywna, Gospodarka komunalna, Gospodarka nakazowa, Gospodarka narodowa, Gospodarka naturalna, Gospodarka niedoboru, Gospodarka oparta na wiedzy, Gospodarka oparta na zasobach, Gospodarka otwarta, Gospodarka rynkowa, Gospodarka towarowo-pieniężna, Gospodarka zamknięta, Gospodarowanie, Gospodarstwo, Gospodarstwo domowe, Gospodarstwo rolne, Gospodarz, Handel wymienny, Państwo, Pieniądz, Polityka gospodarcza, Potrzeba, Przedsiębiorstwo, Przemysł, Rolnictwo, Rynek (ekonomia), Sektor gospodarki, Transformacja gospodarcza, Usługi.

Dobra (ekonomia)

Dobra (l.poj. dobro; kapitał rzeczowy, kapitał finansowy) – w ekonomii to wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich.

Nowy!!: Gospodarka i Dobra (ekonomia) · Zobacz więcej »

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza – forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku.

Nowy!!: Gospodarka i Działalność gospodarcza · Zobacz więcej »

Ekonomia

Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr i uslug.

Nowy!!: Gospodarka i Ekonomia · Zobacz więcej »

Globalizacja gospodarki

Światowej Organizacji Handlu Globalizacja gospodarki - procesy organizowania i prowadzenia produkcji, wymiany i przepływów kapitału w skali światowej oraz traktowania przez podmioty gospodarcze całości globu jako jednego rynku.

Nowy!!: Gospodarka i Globalizacja gospodarki · Zobacz więcej »

Gospodarka światowa

Gospodarka światowa – system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów, na różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, włączający je w ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany.

Nowy!!: Gospodarka i Gospodarka światowa · Zobacz więcej »

Gospodarka ekstensywna

Gospodarka ekstensywna to system ekonomiczny, w którym wzrost uzyskiwany jest przede wszystkim przez.

Nowy!!: Gospodarka i Gospodarka ekstensywna · Zobacz więcej »

Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna – dział gospodarki narodowej, której celem jest zaspokojenie bieżących i nieprzerwanych potrzeb dla ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych wynikających z zamieszkania ludności.

Nowy!!: Gospodarka i Gospodarka komunalna · Zobacz więcej »

Gospodarka nakazowa

Gospodarka nakazowa (Gospodarka nakazowo-rozdzielcza) – gospodarka planowa, w której dominuje państwowa własność czynników wytwórczych, co związane jest z centralnym podejmowaniem decyzji, które przekazywane są jednostkom gospodarczym w formie obowiązujących szczegółowych planów gospodarczych.

Nowy!!: Gospodarka i Gospodarka nakazowa · Zobacz więcej »

Gospodarka narodowa

Gospodarka narodowa – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium danego państwa.

Nowy!!: Gospodarka i Gospodarka narodowa · Zobacz więcej »

Gospodarka naturalna

Gospodarka naturalna - typ gospodarki, która charakteryzuje się tym, że producent wytwarza produkty w celu bezpośredniego zaspokojenia swoich potrzeb.

Nowy!!: Gospodarka i Gospodarka naturalna · Zobacz więcej »

Gospodarka niedoboru

Gospodarka niedoboru – pojęcie wprowadzone do teorii ekonomii w roku 1980 przez Janosa Kornaia w pracy pod tym właśnie tytułem (tytuł oryginalny: Economics of Shortage).

Nowy!!: Gospodarka i Gospodarka niedoboru · Zobacz więcej »

Gospodarka oparta na wiedzy

Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) – według definicji OECD jest to gospodarka oparta wprost na tworzeniu, traktowanym jako produkcja, oraz dalszym przekazywaniu, czyli dystrybucji oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji.

Nowy!!: Gospodarka i Gospodarka oparta na wiedzy · Zobacz więcej »

Gospodarka oparta na zasobach

Termin Gospodarka oparta na zasobach (ang. Resource-Based Economy) został zaproponowany przez Jacque’a Fresco dla określenia systemu, w którym dystrybucja dóbr i usług nie odbywa się przy użyciu pieniądza.

Nowy!!: Gospodarka i Gospodarka oparta na zasobach · Zobacz więcej »

Gospodarka otwarta

Gospodarka otwarta – gospodarka, w której występuje wymiana towarów i usług oraz przepływ kapitału z zagranicą; w gospodarce otwartej występuje zarówno eksport towarów z danego kraju do innych krajów jak i otwarcie rynku krajowego na towary z zagranicy.

Nowy!!: Gospodarka i Gospodarka otwarta · Zobacz więcej »

Gospodarka rynkowa

Gospodarka rynkowa – rodzaj gospodarki, w której decyzje dotyczące zakresu i sposobu produkcji podejmowane są przez podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, rząd), kierujące się własnym interesem i postępujące zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania.

Nowy!!: Gospodarka i Gospodarka rynkowa · Zobacz więcej »

Gospodarka towarowo-pieniężna

Gospodarka towarowo-pieniężna – w ekonomii wytwarzanie produktów przeznaczonych do wymiany przez różnego typu transakcje kupna-sprzedaży.

Nowy!!: Gospodarka i Gospodarka towarowo-pieniężna · Zobacz więcej »

Gospodarka zamknięta

Gospodarka zamknięta – jest to gospodarka, która nie utrzymuje stosunków gospodarczych z zagranicą; nie eksportuje ani nie importuje żadnych dóbr, usług i kapitału.

Nowy!!: Gospodarka i Gospodarka zamknięta · Zobacz więcej »

Gospodarowanie

Gospodarowanie – to działalność ludzka, indywidualna i zbiorowa, która prowadzi do zaspokojenia potrzeb człowieka.

Nowy!!: Gospodarka i Gospodarowanie · Zobacz więcej »

Gospodarstwo

* gospodarstwo agroturystyczne.

Nowy!!: Gospodarka i Gospodarstwo · Zobacz więcej »

Gospodarstwo domowe

Gospodarstwo domowe – w naukach ekonomicznych definiuje się jako podstawową jednostkę gospodarującą, której celem jest zaspokojenie wspólnych i osobistych potrzeb jego członków.

Nowy!!: Gospodarka i Gospodarstwo domowe · Zobacz więcej »

Gospodarstwo rolne

Gospodarstwo rolne – grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Nowy!!: Gospodarka i Gospodarstwo rolne · Zobacz więcej »

Gospodarz

*Państwo-gospodarz - państwo.

Nowy!!: Gospodarka i Gospodarz · Zobacz więcej »

Handel wymienny

Istnieją trzy podstawowe sposoby handlu wymiennego.

Nowy!!: Gospodarka i Handel wymienny · Zobacz więcej »

Państwo

Państwo – forma organizacji społeczeństwa mająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium.

Nowy!!: Gospodarka i Państwo · Zobacz więcej »

Pieniądz

Pieniądz – towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów.

Nowy!!: Gospodarka i Pieniądz · Zobacz więcej »

Polityka gospodarcza

Polityka gospodarcza – subdyscyplina ekonomii opisująca i wyjaśniająca sposoby świadomego oddziaływania państwa na gospodarkę, za pomocą określonych narzędzi (instrumentów) i środków, dla osiągnięcia celów założonych przez podmioty polityki gospodarczej (tj. polityka rządu), w otoczeniu uwarunkowań doktrynalnych (tj. w oparciu o daną teorię ekonomiczną), wewnętrznych (związanych z danym krajem) i zewnętrznych (poza nim).

Nowy!!: Gospodarka i Polityka gospodarcza · Zobacz więcej »

Potrzeba

Potrzeba psychiczna, motyw – stan osoby doznającej poczucia niespełnienia (napięcie motywacyjne), czyli frustracji potrzeb, działając jako czynnik skłaniający jednostkę do podejmowania aktywności, które mogą tę potrzebę zaspokoić.

Nowy!!: Gospodarka i Potrzeba · Zobacz więcej »

Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo – wyodrębniona prawnie i ekonomicznie jednostka gospodarcza.

Nowy!!: Gospodarka i Przedsiębiorstwo · Zobacz więcej »

Przemysł

Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.

Nowy!!: Gospodarka i Przemysł · Zobacz więcej »

Rolnictwo

Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych.

Nowy!!: Gospodarka i Rolnictwo · Zobacz więcej »

Rynek (ekonomia)

Rynek (w ekonomii) – zespół mechanizmów umożliwiający kontakt producentów z konsumentami.

Nowy!!: Gospodarka i Rynek (ekonomia) · Zobacz więcej »

Sektor gospodarki

Sektor gospodarki – ogół przedsiębiorstw wytwarzających wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu.

Nowy!!: Gospodarka i Sektor gospodarki · Zobacz więcej »

Transformacja gospodarcza

Transformacja gospodarcza – pojęcie o szerokim znaczeniu.

Nowy!!: Gospodarka i Transformacja gospodarcza · Zobacz więcej »

Usługi

biurze Pracownicy kawiarni Usługi – działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, stanowiąca trzeci sektor gospodarki.

Nowy!!: Gospodarka i Usługi · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »