Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Gospodarka leśna

Indeks Gospodarka leśna

Zrywka drewna Gospodarka leśna – gałąź gospodarki narodowej obejmująca użytkowanie lasu (głównie produkcję drewna) oraz działania związane z utrzymaniem trwałości drzewostanów w warunkach ich eksploatacji: hodowlę, ochronę, utrzymanie i powiększanie zasobów leśnych, a także gospodarowanie zwierzyną leśną.

47 kontakty: Budżet państwa, Choinka, Drewno (technika), Drzewostan, Ekonomia, Ekosystem, Genetyka, Gleba, Gospodarka, Gospodarka narodowa, Hodowla lasu, Klimat, Krajobraz, Las, Lasy Państwowe, Ministerstwo Środowiska, Natura 2000, Ochrona lasu, Ochrona przyrody, Park krajobrazowy, Park narodowy, Plan urządzenia lasu, Powietrze, Prasa (media), Rada Ministrów w Polsce, Równowaga biocenotyczna, Retencja wodna, Rezerwat przyrody, Rio de Janeiro, Rośliny lecznicze, Runo leśne, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Siedlisko przyrodnicze, Statut, Stowarzyszenie, Surowiec, Szkółkarstwo, Użytki leśne, Użytkowanie lasu, Unia Europejska, Woda, Wojewoda, Wydawca, Zdrowie, Zlewnia, Związek zawodowy.

Budżet państwa

Budżet państwa – podstawowy plan finansowy obejmujący dochody i wydatki państwa (władzy rządowej), uchwalany na okres roku budżetowego (w większości krajów rok budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ale np. w Wielkiej Brytanii zaczyna się w kwietniu, w Stanach Zjednoczonych w październiku).

Nowy!!: Gospodarka leśna i Budżet państwa · Zobacz więcej »

Choinka

Choinka w domu Placu Zamkowym katedrą Notre–Dame w Paryżu Choinka – ustrojone drzewko świerku lub jodły (rzadziej sosny), naturalne lub sztuczne, pierwotnie wiązane z przedchrześcijańską tradycją ludową i kultem wiecznie zielonego drzewka, a obecnie będące nieodłączną ozdobą w czasie świąt Bożego Narodzenia.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Choinka · Zobacz więcej »

Drewno (technika)

Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Drewno (technika) · Zobacz więcej »

Drzewostan

Drzewostan – zespół większej liczby drzew rosnących na pewnej powierzchni leśnej w odpowiednim zagęszczeniu i zwarciu koron, wzajemnie na siebie oddziałujących.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Drzewostan · Zobacz więcej »

Ekonomia

Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr i uslug.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Ekonomia · Zobacz więcej »

Ekosystem

Ekosystem leśny Agroekosystem Ekosystem (gr. oikos – dom, mieszkanie, gospodarstwo; gr. systēmatikós – zestawiony od sýstēma – zestawienie, połączenie od synistánai – zestawiać) – dynamiczny układ ekologiczny, na który składa się zespół organizmów (biocenoza) połączonych relacjami troficznymi (tworzących sieć troficzną) wraz ze środowiskiem przezeń zajmowanym, czyli biotopem, w którym zachodzi przepływ energii i obieg materii.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Ekosystem · Zobacz więcej »

Genetyka

Genetyka (od starogreckiego: γένεσις genesis – „pochodzenie”) – nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Genetyka · Zobacz więcej »

Gleba

Gleba Chmielnik (Wzgórza Włodzickie), Sudety, gleba zabarwiona na czerwono tlenkami żelaza Gleba (– ziemia uprawna, rola) — naturalna, trójfazowa, biologicznie czynna, powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej (litosfery), ukształtowana poprzez procesy glebotwórcze ze zwietrzeliny skalnej (skały macierzystej) w wyniku oddziaływania klimatu i organizmów żywych, przy określonej rzeźbie terenu, w określonym przedziale czasu, często przy wpływie działalności człowieka.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Gleba · Zobacz więcej »

Gospodarka

Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacji, współcześnie najczęściej regulowany przez państwo lub rynek.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Gospodarka · Zobacz więcej »

Gospodarka narodowa

Gospodarka narodowa – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium danego państwa.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Gospodarka narodowa · Zobacz więcej »

Hodowla lasu

Hodowla lasu – podstawowa nauka leśna, określająca zasady postępowania mającego na celu prawidłowe kierowanie procesami lasotwórczymi zgodnie z produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi zadaniami gospodarstwa leśnego.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Hodowla lasu · Zobacz więcej »

Klimat

Klimat (z gr. κλίμα - skłonność) – ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Klimat · Zobacz więcej »

Krajobraz

Krajobraz górski Pejzaż jesienny Krajobraz zimowy Krajobraz (landschaft, fizjocenoza) – termin wieloznaczny, stosowany w różnych dziedzinach nauki (geografia, ekologia, biologia, architektura, geochemia), czasami różnie definiowany i interpretowany.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Krajobraz · Zobacz więcej »

Las

bukowy Poznaniu) rezerwacie Świdwie (powiat policki) boru zimą Las mieszany wiosną Bór świeży Las (biocenoza leśna) – kompleks roślinności swoisty dla danego kontynentu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących w zwarciu, wraz ze światem zwierzęcym i różnymi czynnikami przyrody nieożywionej oraz związkami, które między nimi występują.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Las · Zobacz więcej »

Lasy Państwowe

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” – państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca przedsiębiorstwem, działająca na terenie Polski.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Lasy Państwowe · Zobacz więcej »

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska (MŚ) – polski urząd administracji rządowej utworzony 29 marca 1972 jako Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (pod obecną nazwą od 10 listopada 1999).

Nowy!!: Gospodarka leśna i Ministerstwo Środowiska · Zobacz więcej »

Natura 2000

Natura 2000 – program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Natura 2000 · Zobacz więcej »

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest dziedziną nauki wykorzystującą praktyczną wiedzę leśną o sposobach, środkach i czynnościach mających na celu zapewnienie lasom bezpieczeństwa i stworzenia warunków do prawidłowego wzrostu i rozwoju.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Ochrona lasu · Zobacz więcej »

Ochrona przyrody

Namorzyny w dorzeczu Amazonki Panda mała w Zoo de la Palmyre Górskie lasy Colorado Ochrona przyrody – ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Ochrona przyrody · Zobacz więcej »

Park krajobrazowy

Akwedukt w parku romantycznym w Arkadii, w powiecie łowickim Prior Park w Bath Park krajobrazowy może odnosić się do popularnej od XVIII wieku formy ogrodu nawiązującej do naturalnych krajobrazów, określanej niekiedy jako park angielski, lub ogród romantyczny, albo do formy ochrony przyrody stosowanej w niektórych krajach i zaliczanej do kategorii V Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Park krajobrazowy · Zobacz więcej »

Park narodowy

Pieniński Park Narodowy, najstarszy polski park narodowy, utworzony w 1932 (2006) Park narodowy – obszar zachowany w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego, objęty ochroną prawną.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Park narodowy · Zobacz więcej »

Plan urządzenia lasu

Plan urządzania lasu – szczegółowy leśny plan gospodarczy, podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa - np.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Plan urządzenia lasu · Zobacz więcej »

Powietrze

Powietrze (łac. aër) – mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Powietrze · Zobacz więcej »

Prasa (media)

Prasa Prasa (łac. presso tłoczyć) – określenie dzienników, czasopism i „środków masowego przekazywania powstałych w wyniku postępu technicznego” o charakterze informacyjnym, wydawanych periodycznie, nie rzadziej niż raz do roku, wyróżniających się stałym tytułem i kolejnym numerem.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Prasa (media) · Zobacz więcej »

Rada Ministrów w Polsce

gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w której odbywają się posiedzenia Rady Ministrów Warszawie (2007) Sali Posiedzeń Sejmu Rada Ministrów (zwana popularnie rządem) – konstytucyjny kolegialny organ władzy wykonawczej w Polsce.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Rada Ministrów w Polsce · Zobacz więcej »

Równowaga biocenotyczna

Równowaga biologiczna, równowaga biocenotyczna, stabilność ekologiczna – stan biocenozy, w którym nie ulega ona większym zmianom ilościowym i jakościowym, w wyniku działania procesów samoregulacji ekologicznej.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Równowaga biocenotyczna · Zobacz więcej »

Retencja wodna

Retencja wodna – zdolność do gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywania ich przez dłuższy czas w środowisku biotycznym i abiotycznym.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Retencja wodna · Zobacz więcej »

Rezerwat przyrody

Warszawie Tablica informacyjna rezerwatu przyrody na Węgrzech Rezerwat przyrody – obszarowa forma ochrony przyrody w Polsce.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Rezerwat przyrody · Zobacz więcej »

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro (z port. Rzeka Styczniowa, wym. port.) – największe po São Paulo miasto Brazylii i do 1960 jej stolica, razem z przedmieściami liczy 12 milionów mieszkańców.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Rio de Janeiro · Zobacz więcej »

Rośliny lecznicze

Rośliny lecznicze – najczęściej rośliny lądowe z których pozyskuje się surowce zielarskie, zawierające substancje czynne, stosowane w medycynie i ziołolecznictwie.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Rośliny lecznicze · Zobacz więcej »

Runo leśne

konwalii majowej Runo leśne – najniższa, przyziemna warstwa roślin i grzybów w lesie, przykrywająca jego dno.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Runo leśne · Zobacz więcej »

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sala Posiedzeń w Sejmie Jana Matejki Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku Zygmunta III Wazy 1622 Augusta II Mocnego (Sejm koronacyjny) 1698 Diariusz sejmu ordynaryjnego pod związkiem konfederacji generalnej Obojga Narodów w Warszawie tom I część I w Warszawie w Drukarni Nadwornej JKMci i Prezesa Komisji Edukacji Narodowej z lat 1788-1792 Uchwała Sejmu o detronizacji Mikołaja I w 1831 roku Obrady Sejmu, 1931 posłowie VIII kadencji w Sali Posiedzeń (2015) Ławy poselskie z urządzeniami do głosowania Posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju (2015) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia ustawy nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Senatu w 2011 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Senat Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Siedlisko przyrodnicze

Siedlisko przyrodnicze – pojęcie używane w terminologii prawnej Unii Europejskiej w związku z programem Natura 2000.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Siedlisko przyrodnicze · Zobacz więcej »

Statut

PZPR Statut – akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Statut · Zobacz więcej »

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Stowarzyszenie · Zobacz więcej »

Surowiec

Węgiel, surowiec nieodnawialny Woda, surowiec odnawialny Surowiec – materiał przeznaczony do dalszej przeróbki.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Surowiec · Zobacz więcej »

Szkółkarstwo

Walii Szkółkarstwo – dział ogrodnictwa i leśnictwa zajmujący się rozmnażaniem i uprawą w początkowym okresie życia sadzonek drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Szkółkarstwo · Zobacz więcej »

Użytki leśne

Użytki leśne są to płody leśne i różne dobra materialne pozyskiwane z lasu, wykorzystywane do zaspokojenia potrzeb człowieka.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Użytki leśne · Zobacz więcej »

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu jest działem, gałęzią gospodarki leśnej zajmującym się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków leśnych w postaci.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Użytkowanie lasu · Zobacz więcej »

Unia Europejska

Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych państw europejskich.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Unia Europejska · Zobacz więcej »

Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Woda · Zobacz więcej »

Wojewoda

Wojewoda (łac. comes palatinus – komes pałacowy, palatyn) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Wojewoda · Zobacz więcej »

Wydawca

Wydawca – osoba bądź instytucja (ta druga zwana również wydawnictwem), za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane jest czasopismo, książka, lub publikowana podobna rzecz, np.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Wydawca · Zobacz więcej »

Zdrowie

Zdrowie – stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawnościDefinicja według konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia z 1946 r. Podobnie mówi Konwencja MOP nr 155. (zob. dobrostan subiektywny).

Nowy!!: Gospodarka leśna i Zdrowie · Zobacz więcej »

Zlewnia

Schemat zlewni rzeki Zlewnia – całość obszaru, z którego wody spływają do jednego punktu danej rzeki (jeziora, bagna itp.) lub jej fragmentu.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Zlewnia · Zobacz więcej »

Związek zawodowy

Związek zawodowy – masowa organizacja społeczna zrzeszająca ludzi pracy najemnej na zasadzie dobrowolności.

Nowy!!: Gospodarka leśna i Związek zawodowy · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Produkty leśne.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »