Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Grupa funkcyjna

Indeks Grupa funkcyjna

Grupa funkcyjna – rodzaj podstawnika w związku organicznym, który zmienia jego właściwości chemiczne i decyduje o sposobie jego reagowania w danej reakcji i stanowiący podstawę klasyfikacji związku.

48 kontakty: Aldehydy, Alkohole, Amidy, Aminy, Azozwiązki, Białka, Estry, Etery, Fenole, Grupa acetylowa, Grupa acylowa, Grupa aldehydowa, Grupa alkilowa, Grupa alkoksylowa, Grupa amidowa, Grupa aminowa, Grupa arylowa, Grupa azowa, Grupa benzylowa, Grupa cyjanianowa, Grupa estrowa, Grupa etylenowa, Grupa fenylowa, Grupa halogenowa, Grupa hydroksylowa, Grupa iminowa, Grupa izocyjanianowa, Grupa karboksylowa, Grupa karbonylowa, Grupa metinowa, Grupa metylenowa, Grupa nitrowa, Grupa winylowa, Heteroatom, Iminy, Ketony, Kwasy karboksylowe, Nitrozwiązki, Peptydy, Podstawnik, Reakcja chemiczna, Tioetery, Tiole, Wiązanie peptydowe, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Związki alifatyczne, Związki aromatyczne, Związki organiczne.

Aldehydy

Wzór ogólny aldehydów Aldehydy (.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Aldehydy · Zobacz więcej »

Alkohole

Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych (R – grupa alkilowa) Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Alkohole · Zobacz więcej »

Amidy

Amidy – organiczne związki chemiczne zawierające grupę amidową R−NR'R", gdzie R.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Amidy · Zobacz więcej »

Aminy

Aminy – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie grupę aminową, będącą organiczną pochodną amoniaku.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Aminy · Zobacz więcej »

Azozwiązki

4-hydroksyfenyloazobenzen o barwie żółtej Azozwiązki (związki azowe) – organiczne związki chemiczne posiadające w swojej strukturze grupę azową o wzorze –N.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Azozwiązki · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Białka · Zobacz więcej »

Estry

Wzór ogólny estrów kwasów karboksylowych Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Estry · Zobacz więcej »

Etery

Wzór ogólny eterów Etery – organiczne związki chemiczne, w których występują wiązania C-O-C, przy czym żaden z atomów węgla nie jest związany z więcej niż jednym atomem tlenu.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Etery · Zobacz więcej »

Fenole

Fenol (hydroksybenzen) – najprostszy z fenoli Fenole – związki organiczne zawierające grupy hydroksylowe związane bezpośrednio z atomami węgla w pierścieniu aromatycznym (w przeciwieństwie do alkoholi aromatycznych, np. alkoholu benzylowego, w których grupa hydroksylowa przyłączona jest do alkilowego atomu węgla).

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Fenole · Zobacz więcej »

Grupa acetylowa

Grupa acetylowa cysteiny Grupa acetylowa, acetyl, Ac, (z – ocet i – materia) – rodzaj grupy funkcyjnej typu acylowego wywodzącej się z kwasu octowego.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa acetylowa · Zobacz więcej »

Grupa acylowa

Struktura grupy acylowej pochodzącej od kwasu karboksylowego Grupa acylowa (acyl) – grupa funkcyjna utworzona formalnie poprzez oderwanie przynajmniej jednej grupy hydroksylowej od cząsteczki kwasu tlenowego posiadającego wzór ogólny (n ≠ 0) lub analog takiej grupy.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa acylowa · Zobacz więcej »

Grupa aldehydowa

Grupa aldehydowa – jednowartościowa grupa funkcyjna o wzorze −CHO, zbudowana z grupy karbonylowej, której atom węgla jest bezpośrednio związany z atomem wodoru.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa aldehydowa · Zobacz więcej »

Grupa alkilowa

grupy acetylowej) i etylową −CH2CH3 Grupa alkilowaTermin „grupa alkanylowa” nie jest używany.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa alkilowa · Zobacz więcej »

Grupa alkoksylowa

Grupa alkoksylowa – grupa funkcyjna o ogólnym wzorze RO- lub -OR, gdzie R to dowolna grupa alkilowa.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa alkoksylowa · Zobacz więcej »

Grupa amidowa

Grupy karboksyamidowe estrowe Grupa amidowa (wiązanie amidowe) – grupa funkcyjna, charakterystyczna dla amidów, składająca się z fragmentu kwasu tlenowego, w którym jedna grupa hydroksylowa została zastąpiona grupą aminową (wolną −NH2 albo podstawioną, czyli −NHR lub −NR2).

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa amidowa · Zobacz więcej »

Grupa aminowa

Pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa grupa aminowa Grupa aminowa, −NH2,−NHR, −NR'R – organiczna grupa funkcyjna charakterystyczna dla amin.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa aminowa · Zobacz więcej »

Grupa arylowa

5), najprostsza grupa arylowa Grupa arylowa, potocznie aryl (symbol: Ar) – grupa funkcyjna wywodząca się ze związku aromatycznego (arenu lub heteroarenu), po odjęciu z pierścienia aromatycznego jednego atomu wodoru.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa arylowa · Zobacz więcej »

Grupa azowa

Grupa azowa – dwuwartościowa grupa występująca w wielu związkach organicznych, składająca się z dwóch atomów azotu połączonych wiązaniem podwójnym (−N.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa azowa · Zobacz więcej »

Grupa benzylowa

Grupa benzylowa Grupa benzylowa, potocznie benzyl, symbol BnMiędzynarodowym symbolem grupy benzylowej jest Bn, nie zaś Bz, który oznacza grupę benzoilową.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa benzylowa · Zobacz więcej »

Grupa cyjanianowa

Grupa cyjanianowa – grupa funkcyjna występującą w cyjanianach, o wzorze –O–C≡N.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa cyjanianowa · Zobacz więcej »

Grupa estrowa

Grupa estrowa - dwuwartościowa grupa funkcyjna występująca w estrach czyli związkach organicznych powstałych w wyniku reakcji kwasów karboksylowych i alkoholi.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa estrowa · Zobacz więcej »

Grupa etylenowa

Grupa etylenowa - dwuwartościowa, alkilowa grupa funkcyjna powstała w wyniku oderwania dwóch atomów wodoru od cząsteczki etanu.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa etylenowa · Zobacz więcej »

Grupa fenylowa

Grupa fenylowa (fenyl, w skrócie: Ph) – arylowa organiczna grupa funkcyjna o wzorze C6H5-, występująca w wielu związkach aromatycznych.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa fenylowa · Zobacz więcej »

Grupa halogenowa

Grupa halogenowa to w chemii grupa funkcyjna składająca się z jednego atomu halogenu (chlor, brom, jod).

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa halogenowa · Zobacz więcej »

Grupa hydroksylowa

Grupa hydroksylowa, grupa wodorotlenowa (-OH) – jednowartościowa grupa funkcyjna zbudowana z atomu tlenu i wodoru.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa hydroksylowa · Zobacz więcej »

Grupa iminowa

Grupa iminowa – grupa funkcyjna w chemii organicznej o ogólnym wzorze: −C.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa iminowa · Zobacz więcej »

Grupa izocyjanianowa

Grupa izocyjanianowa – grupa funkcyjna o ogólnym wzorze: −N.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa izocyjanianowa · Zobacz więcej »

Grupa karboksylowa

Grupa karboksylowa (zaznaczona na niebiesko) Grupa karboksylowa – jedna z podstawowych organicznych grup funkcyjnych, o wzorze –COOH.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa karboksylowa · Zobacz więcej »

Grupa karbonylowa

Grupa karbonylowa Grupa karbonylowa – grupa funkcyjna występująca w wielu typach związków organicznych, składająca się z atomu węgla połączonego wiązaniem podwójnym z atomem tlenu.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa karbonylowa · Zobacz więcej »

Grupa metinowa

Grupa metinowa (inaczej grupa metylidynowa, metin, metylidyn lub metanotriyl) – trójwartościowa grupa alkilowa (≡CH) wywodząca się z metanu.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa metinowa · Zobacz więcej »

Grupa metylenowa

Grupa metylenowa, metanodiyl, potocznie metylen, −CH2− lub.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa metylenowa · Zobacz więcej »

Grupa nitrowa

Grupa nitrowa – grupa funkcyjna związków organicznych o wzorze ogólnym, składająca się z jednego atomu azotu i dwóch atomów tlenu przyłączonych do azotu.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa nitrowa · Zobacz więcej »

Grupa winylowa

Grupa winylowa Grupa winylowa (winyl, etenyl), – grupa funkcyjna występująca w organicznych związkach chemicznych.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Grupa winylowa · Zobacz więcej »

Heteroatom

Atom tlenu w cząsteczce furanu - przykład heteroatomu. Heteroatom (z greki heteros - różny, + atomos) - to w nomenklaturze chemii organicznej określenie dowolnego atomu, znajdującego się w cząsteczce związku organicznego, którym nie jest węgiel lub wodór.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Heteroatom · Zobacz więcej »

Iminy

Wzór ogólny iminy Iminy – organiczne związki chemiczne zawierające ugrupowanie iminowe, C.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Iminy · Zobacz więcej »

Ketony

Wzór ogólny ketonów Ketony – grupa związków organicznych zawierających grupę ketonową, tj.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Ketony · Zobacz więcej »

Kwasy karboksylowe

Kwas karboksylowy w formie obojętnej i zdysocjowanej. R – dowolna grupa organiczna Kwasy karboksylowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierająca grupę karboksylową.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Kwasy karboksylowe · Zobacz więcej »

Nitrozwiązki

Nitrozwiązki – organiczne związki chemiczne zawierające grupę nitrową -NO2, w której atom azotu jest bezpośrednio połączony z atomem węgla.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Nitrozwiązki · Zobacz więcej »

Peptydy

Oligopeptydy Peptydy (gr. πεπτίδια, strawne) – organiczne związki chemiczne, amidy powstające przez połączenie dwóch lub więcej cząsteczek aminokwasów wiązaniem peptydowym.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Peptydy · Zobacz więcej »

Podstawnik

Podstawnik – atom lub ich grupa w miejscu atomu wodoru, zwykle przy atomie węgla, w związkach organicznych.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Podstawnik · Zobacz więcej »

Reakcja chemiczna

Sn2 rozerwanie wiązania i utworzenie nowego zachodzi równocześnie Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Reakcja chemiczna · Zobacz więcej »

Tioetery

Wzór ogólny tioeterów Tioetery (sulfidy) – grupa siarkoorganicznych związków chemicznych, siarkowych analogów eterów o wzorze ogólnym R−S−R (R ≠ H).

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Tioetery · Zobacz więcej »

Tiole

Tiole, tioalkohole (ze starogreckiego: θεῖον (theion).

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Tiole · Zobacz więcej »

Wiązanie peptydowe

Wiązanie peptydowe – umowna nazwa wiązania amidowego występującego między aminokwasami peptydów i białek.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Wiązanie peptydowe · Zobacz więcej »

Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”

Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” w Warszawie – wydawca słowników dwujęzycznych i podręczników do nauki języków obcych, słowników i poradników języka polskiego, podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców oraz popularnych rozmówek, a także leksykonów i książek popularnonaukowych z różnych dziedzin.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” · Zobacz więcej »

Związki alifatyczne

Związki alifatyczne, związki łańcuchowe – w tradycyjnej polskiejtakże czeskiej, rosyjskiej, hiszpańskiej i kilku innych nomenklaturze chemicznej: węglowodory i inne związki organiczne, nasycone (jak alkany) lub nie (jak alkeny i alkiny), w których atomy węgla tworzą łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie tworzą struktur zamkniętych (cyklicznych).

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Związki alifatyczne · Zobacz więcej »

Związki aromatyczne

Delokalizacja elektronów z orbitali p w cząsteczce benzenu Związki aromatyczne – związki chemiczne, z reguły organiczne, posiadające w cząsteczce zdelokalizowane elektrony π, tworzące tzw.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Związki aromatyczne · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Grupa funkcyjna i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Grupa chemiczna, Grupy funkcyjne, Organiczne grupy funkcyjne.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »