Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Grupa hydroksylowa

Grupa hydroksylowa, grupa wodorotlenowa (-OH) – jednowartościowa grupa funkcyjna zbudowana z atomu tlenu i wodoru.

26 kontakty: Alkohole, Chemia organiczna, Elektroujemność, Enole, Etanol, Fenol, Fenole, Grupa funkcyjna, Grupa karboksylowa, Grupa karbonylowa, Hydrochinon, Hydroksosole, Hydroksyaminy, Hydroksykwasy, Izopropanol, Jon wodorotlenkowy, Jon wodorowy, Kwasy karboksylowe, Metanol, Polifenole, Propanol, Wartościowość, Wiązanie jonowe, Wodorotlenki, Zasady, Związki nieorganiczne.

Alkohole

Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych (R – grupa alkilowa) Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Alkohole · Zobacz więcej »

Chemia organiczna

Chemia organiczna – dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Chemia organiczna · Zobacz więcej »

Elektroujemność

Elektroujemność, skala elektroujemności – miara tendencji do przyciągania elektronów przez atomy danego pierwiastka, gdy tworzy on związek chemiczny z atomami innego pierwiastka.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Elektroujemność · Zobacz więcej »

Enole

Równowaga ketonowo−enolowa Enole − związki organiczne, w których grupa hydroksylowa (–OH), występuje przy wiązaniu podwójnym węgiel−węgiel (HO–C.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Enole · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Etanol · Zobacz więcej »

Fenol

Fenol (łac. phenolum), C6H5OH – organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Fenol · Zobacz więcej »

Fenole

Fenol (hydroksybenzen) – najprostszy z fenoli Fenole – związki organiczne zawierające grupy hydroksylowe związane bezpośrednio z atomami węgla w pierścieniu aromatycznym (w przeciwieństwie do alkoholi aromatycznych, np. alkoholu benzylowego, w których grupa hydroksylowa przyłączona jest do alkilowego atomu węgla).

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Fenole · Zobacz więcej »

Grupa funkcyjna

Grupa funkcyjna – rodzaj podstawnika w związku organicznym, który zmienia jego właściwości chemiczne i decyduje o sposobie jego reagowania w danej reakcji i stanowiący podstawę klasyfikacji związku.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Grupa funkcyjna · Zobacz więcej »

Grupa karboksylowa

Grupa karboksylowa (zaznaczona na niebiesko) Grupa karboksylowa – jedna z podstawowych organicznych grup funkcyjnych, o wzorze –COOH.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Grupa karboksylowa · Zobacz więcej »

Grupa karbonylowa

Grupa karbonylowa Grupa karbonylowa – grupa funkcyjna występująca w wielu typach związków organicznych, składająca się z atomu węgla połączonego wiązaniem podwójnym z atomem tlenu.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Grupa karbonylowa · Zobacz więcej »

Hydrochinon

Hydrochinon – organiczny związek chemiczny z grupy fenoli, zawierający dwie grupy hydroksylowe przyłączone do pierścienia benzenu.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Hydrochinon · Zobacz więcej »

Hydroksosole

Hydroksosole (sole zasadowe, hydroksysole) – sole zawierające oprócz kationu metalu i anionu reszty kwasowej również jon wodorotlenowy OH−.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Hydroksosole · Zobacz więcej »

Hydroksyaminy

Hydroksyaminy (aminoalkohole, alkaminy) – związki chemiczne zawierające grupę hydroksylową (-OH) oraz grupę aminową (-NH2, -NHR lub -NR2 – gdzie R jest grupą alkilową lub arylową).

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Hydroksyaminy · Zobacz więcej »

Hydroksykwasy

α-, β- i γ-hydroksykwasy Hydroksykwasy – grupa organicznych związków chemicznych zawierających w cząsteczce co najmniej jedną grupę karboksylową (–COOH) i co najmniej jedną grupę hydroksylową (–OH).

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Hydroksykwasy · Zobacz więcej »

Izopropanol

Izopropanol (propan-2-ol, alkohol izopropylowy) – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi alifatycznych.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Izopropanol · Zobacz więcej »

Jon wodorotlenkowy

Jon wodorotlenkowy (wodorotlenowy), – jednowartościowy anion (jon jednoujemny) zbudowany z dwóch atomów, tlenu i wodoru.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Jon wodorotlenkowy · Zobacz więcej »

Jon wodorowy

Jon wodorowy – kation (jon dodatni) utworzony z atomu wodoru, poprzez oderwanie jego jednego elektronu.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Jon wodorowy · Zobacz więcej »

Kwasy karboksylowe

Kwas karboksylowy w formie obojętnej i zdysocjowanej. R – dowolna grupa organiczna Kwasy karboksylowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierająca grupę karboksylową.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Kwasy karboksylowe · Zobacz więcej »

Metanol

Metanol, alkohol metylowy, CH3OH – organiczny związek chemiczny, najprostszy alkohol alifatyczny.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Metanol · Zobacz więcej »

Polifenole

Pirogalol – przykład polifenolu Polifenole – organiczne związki chemiczne z grupy fenoli, zawierające przynajmniej dwie grupy hydroksylowe przyłączone do pierścienia aromatycznego.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Polifenole · Zobacz więcej »

Propanol

Propanol, alkohol propylowy, C3H7OH – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi z trzema atomami węgla w cząsteczce.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Propanol · Zobacz więcej »

Wartościowość

Wartościowość – cecha pierwiastków chemicznych oraz jonów określająca liczbę wiązań chemicznych, którymi dany pierwiastek lub jon może łączyć się z innymi.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Wartościowość · Zobacz więcej »

Wiązanie jonowe

Wiązanie jonowe (wiązanie elektrowalencyjne, wiązanie heteropolarne, wiązanie biegunowe) – rodzaj wiązania chemicznego, którego istotą jest elektrostatyczne oddziaływanie między jonami o różnoimiennych ładunkach.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Wiązanie jonowe · Zobacz więcej »

Wodorotlenki

Wodorotlenki – związki chemiczne zawierające stabilny kation oraz anion wodorotlenowy OH−.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Wodorotlenki · Zobacz więcej »

Zasady

Zasady – jedna z podstawowych obok kwasów i soli grup związków chemicznych.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Zasady · Zobacz więcej »

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi, tj.

Nowy!!: Grupa hydroksylowa i Związki nieorganiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Grupa OH, Grupa alkoholowa, Grupa wodorotlenkowa, Grupa wodorotlenowa, Hydroksyl.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »