Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Halotan

Indeks Halotan

Halotan (łac. Halothanum) – organiczny związek chemiczny; fluorowcowa pochodna etanu.

47 kontakty: Adrenalina, Anestetyki, ATC (N01), Baroreceptor, Bradykardia, Chirurgia, Chloroform, Chloropromazyna, Ciąża, Ciśnienie tętnicze, Ciecz, Cukrzyca, Dreszcze, Etan, Etanol, Fenytoina, Fluorowce, Glikozydy nasercowe, Hepatocyt, Hipertermia złośliwa, Hipowolemia, Insulina, Izofluran, Krew, Lipoproteina, Macica, Metabolizm, Mięsień sercowy, Migotanie komór, Mocz, Nadciśnienie śródczaszkowe, Nadczynność tarczycy, Nerka, Objętość wyrzutowa, Oligowolemia, Płuco, Pochodna (chemia), Poród, Temperatura wrzenia, Tlenek diazotu, Trichloroeten, Tubokuraryna, Wątroba, Wstrząs, Znieczulenie, Znieczulenie ogólne, Związki organiczne.

Adrenalina

Adrenalina, epinefryna – organiczny związek chemiczny, hormon zwierzęcy i neuroprzekaźnik katecholaminowy wytwarzany przez gruczoły dokrewne pochodzące z grzebienia nerwowego (rdzeń nadnerczy, ciałka przyzwojowe, komórki C tarczycy) i wydzielany na zakończeniach włókien współczulnego układu nerwowego.

Nowy!!: Halotan i Adrenalina · Zobacz więcej »

Anestetyki

Anestetyki, środki znieczulające – leki do znieczulenia ogólnego lub miejscowego.

Nowy!!: Halotan i Anestetyki · Zobacz więcej »

ATC (N01)

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej: Obejmuje ona leki znieczulające.

Nowy!!: Halotan i ATC (N01) · Zobacz więcej »

Baroreceptor

Baroreceptory, presoreceptory – receptory odpowiadające za stałąwielkość ciśnienia krwi.

Nowy!!: Halotan i Baroreceptor · Zobacz więcej »

Bradykardia

Bradykardia – stan, kiedy częstość akcji serca wynosi poniżej 60 razy na minutę (według Konturka).

Nowy!!: Halotan i Bradykardia · Zobacz więcej »

Chirurgia

Przedstawione narzędzia chirurgiczne na ścianie świątyni w Kom Ombo (331–304 p.n.e.) Chirurgia (z grec. cheir − ręka, ergon – czyn, działanie, cheirurgia – ręcznie wykonywana praca) – dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym chorób i urazów.

Nowy!!: Halotan i Chirurgia · Zobacz więcej »

Chloroform

Chloroform – organiczny związek chemiczny z grupy halogenoalkanów, chlorowa pochodna metanu.

Nowy!!: Halotan i Chloroform · Zobacz więcej »

Chloropromazyna

Chloropromazyna (łac. chlorpromazinum) – organiczny związek chemiczny, pochodna fenotiazyny o budowie zbliżonej do chloroprotyksenu.

Nowy!!: Halotan i Chloropromazyna · Zobacz więcej »

Ciąża

Ciężarna owca Ciąża, brzemienność – proces fizjologiczny u większości samic ssaków, trwający od zapłodnienia bądź implantacji do porodu.

Nowy!!: Halotan i Ciąża · Zobacz więcej »

Ciśnienie tętnicze

Ciśnienie tętnicze (ang. blood pressure, BP) – ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic, przy czym pod tąnazwąrozumie się ciśnienie w największych tętnicach, np.

Nowy!!: Halotan i Ciśnienie tętnicze · Zobacz więcej »

Ciecz

wody Ciecz – stan skupienia materii pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, ale łatwo zmienia kształt.

Nowy!!: Halotan i Ciecz · Zobacz więcej »

Cukrzyca

Cukrzyca – grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią(podwyższonym poziomem glukozy we krwi) wynikającąz defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta wysp trzustkowych.

Nowy!!: Halotan i Cukrzyca · Zobacz więcej »

Dreszcze

Dreszcze – drobnofaliste drżenie ciała (10 – 20/sek.) wywołane nieskoordynowanymi skurczami mięśni, pojawiające się zwykle podczas szybkiego wzrostu ogólnej temperatury ciała do wysokich wartości.

Nowy!!: Halotan i Dreszcze · Zobacz więcej »

Etan

Etan (C2H6) – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów.

Nowy!!: Halotan i Etan · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Halotan i Etanol · Zobacz więcej »

Fenytoina

Fenytoina (łac. Phenytoinum) – organiczny związek chemiczny, pochodna hydantoiny.

Nowy!!: Halotan i Fenytoina · Zobacz więcej »

Fluorowce

Próbówki zawierające kolejno od lewej: fluor, chlor, brom i jod Fluorowce, chlorowce, halogeny – pierwiastki chemiczne 17 (dawniej VIIA lub VII głównej) grupy układu okresowego.

Nowy!!: Halotan i Fluorowce · Zobacz więcej »

Glikozydy nasercowe

Budowa kardenolidu Glikozydy nasercowe – podgrupa glikozydów mająca zdolność poprawy wydolności pracy serca.

Nowy!!: Halotan i Glikozydy nasercowe · Zobacz więcej »

Hepatocyt

Hepatocyt, komórka wątrobowa – wieloboczna komórka, stanowiąca podstawowy element strukturalny miąższu wątroby.

Nowy!!: Halotan i Hepatocyt · Zobacz więcej »

Hipertermia złośliwa

Hipertermia złośliwa (hipertermia przy znieczuleniu) – zagrażający życiu stan organizmu, wywoływany u niektórych pacjentów przez leki służące do znieczulenia ogólnego i niektóre inne leki.

Nowy!!: Halotan i Hipertermia złośliwa · Zobacz więcej »

Hipowolemia

Hipowolemia (łac. hypovolaemia) – stan, w którym w łożysku naczyniowym znajduje się zbyt mała ilość płynu (krwi) do jego objętości, tym samym nie zapewnia wystarczających warunków do funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego.

Nowy!!: Halotan i Hipowolemia · Zobacz więcej »

Insulina

Kryształki insuliny Insulina (– pol. wyspa) – anaboliczny hormon peptydowy o działaniu ogólnoustrojowym odgrywający zasadnicząrolę w metabolizmie węglowodanów, a także białek i tłuszczów wydzielany przez część wewnątrzwydzielniczątrzustki, a dokładniej przez komórki beta wysp Langerhansa.

Nowy!!: Halotan i Insulina · Zobacz więcej »

Izofluran

Izofluran (łac. Isofluranum) – organiczny związek chemiczny z grupy eterów i zarazem związków chlorowcopochodnych.

Nowy!!: Halotan i Izofluran · Zobacz więcej »

Krew

rany na palcu frakcjonowana przez wirowanie. Widoczne osocze (warstwa górna), warstwa leukocytarno-płytkowa (cienka, biało zabarwiona warstwa środkowa) oraz warstwa erytrocytarna (na dole). Od lewej do prawej: erytrocyt, trombocyt, leukocyt Krew (łac. sanguis,, haima) – płyn ustrojowy, który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportowąoraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu.

Nowy!!: Halotan i Krew · Zobacz więcej »

Lipoproteina

Lipoproteina – wielkocząsteczkowy kompleks hydrofobowego rdzenia lipidowego, który zawiera estry cholesterolu i trójglicerydy oraz polarnej powłoki zawierającej fosfolipidy, wolny cholesterol i białka, określane mianem apolipoprotein, które odgrywająważnąrolę w metabolizmie i transporcie lipidów.

Nowy!!: Halotan i Lipoproteina · Zobacz więcej »

Macica

Rycina przedstawiająca układ rozrodczy klaczy, macica zaznaczona cyfrą''3.'' Macica – narząd żeńskiego układu rozrodczego, w którym zachodzi rozwój embrionalny kręgowców lub odcinek dróg rodnych bezkręgowców, w którym gromadzone sąjaja przechodzące wstępny rozwój.

Nowy!!: Halotan i Macica · Zobacz więcej »

Metabolizm

adenozynotrifosforanu, głównego elementu metabolizmu energii Metabolizm (z gr. μεταβολή 'zmiana' od μετά 'ponad, poza' i βάλλειν 'rzut') – całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych.

Nowy!!: Halotan i Metabolizm · Zobacz więcej »

Mięsień sercowy

Mięsień sercowy (łac. myocardium) – zasadnicza część strukturalna serca, warstwa mięśniowa pomiędzy wsierdziem a nasierdziem.

Nowy!!: Halotan i Mięsień sercowy · Zobacz więcej »

Migotanie komór

Migotanie komór (także: fibrylacja, ang. Ventricular Fibrillation, VF, V-fib) – zaburzenie rytmu serca, polegające na szybkiej i nieskoordynowanej pracy komór serca (częste pobudzenia mięśnia sercowego w okresie refrakcji względnej), które, jeśli nie zostanie szybko przerwane (do kilku minut), nieuchronnie prowadzi do śmierci.

Nowy!!: Halotan i Migotanie komór · Zobacz więcej »

Mocz

Mocz człowieka w pojemniczku plastikowym Mocz – uryna, płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty metabolizmu bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.

Nowy!!: Halotan i Mocz · Zobacz więcej »

Nadciśnienie śródczaszkowe

Nadciśnienie śródczaszkowe, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, wzmożone/podwyższone/zwiększone ciśnienie śródczaszkowe/wewnątrzczaszkowe – stan, w którym ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego krążącego w układzie komorowym mózgowia jest wyższe od normalnego.

Nowy!!: Halotan i Nadciśnienie śródczaszkowe · Zobacz więcej »

Nadczynność tarczycy

Nadczynność tarczycy, hipertyreoza (łac. hyperthyreosis lub hyperthyreoidismus) – stan chorobowy będący wynikiem nadmiernej produkcji hormonów tarczycy.

Nowy!!: Halotan i Nadczynność tarczycy · Zobacz więcej »

Nerka

Nerka (łac. ren, gr. nephros) – narząd układu moczowo-płciowego pełniący rolę wydalniczą(produkcja moczu), regulacyjną(utrzymanie homeostazy) i endokrynną(produkcja i degradacja hormonów).

Nowy!!: Halotan i Nerka · Zobacz więcej »

Objętość wyrzutowa

Objętość wyrzutowa serca (ang. SV - stroke volume) - ilość krwi wtłaczanej przez jednąz komór serca do odpowiedniego zbiornika tętniczego w czasie pojedynczego skurczu serca.

Nowy!!: Halotan i Objętość wyrzutowa · Zobacz więcej »

Oligowolemia

Oligowolemia - obniżenie wolemii, a więc objętości krążącej krwi w organizmie, spowodowane utratąkrwi, osocza lub przemieszczeniem się płynów w obrębie tzw.

Nowy!!: Halotan i Oligowolemia · Zobacz więcej »

Płuco

Płuco (łac. pulmo) – pojedynczy lub parzysty narząd oddechowy kręgowców.

Nowy!!: Halotan i Płuco · Zobacz więcej »

Pochodna (chemia)

Pochodna (inaczej derywat) – związek chemiczny powstały przez zastąpienie jednego lub kilku atomów cząsteczki (najczęściej wodoru) grupąfunkcyjnąlub grupąinnych atomów.

Nowy!!: Halotan i Pochodna (chemia) · Zobacz więcej »

Poród

Poród u kota. Poród (również rozwiązanie, narodziny) – u samic ssaków łożyskowych oraz torbaczy wydalenie płodu i łożyska z macicy samicy kończące ciążę.

Nowy!!: Halotan i Poród · Zobacz więcej »

Temperatura wrzenia

Temperatura wrzenia – temperatura, przy której ciśnienie powstającej pary (ciśnienie pary nasyconej) jest równe ciśnieniu otoczenia, skutkiem czego parowanie następuje w całej objętości cieczy (dana substancja wrze).

Nowy!!: Halotan i Temperatura wrzenia · Zobacz więcej »

Tlenek diazotu

Tlenek diazotu, podtlenek azotu (nazwa Stocka: tlenek azotu(I); wzór) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków azotu, w którym azot jest na formalnym stopniu utlenienia I. Stosuje się go do znieczulania anestezjologicznego (tzw. gaz rozweselający).

Nowy!!: Halotan i Tlenek diazotu · Zobacz więcej »

Trichloroeten

Trichloroeten, trichloroetylen – organiczny związek chemiczny, chlorowa pochodna etenu (etylenu).

Nowy!!: Halotan i Trichloroeten · Zobacz więcej »

Tubokuraryna

Tubokuraryna – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów wyodrębniony z kurary.

Nowy!!: Halotan i Tubokuraryna · Zobacz więcej »

Wątroba

Wątroba, położenie u człowieka Wątroba (gr. ἧπαρ, łac. hepar) – wielofunkcyjny gruczoł obecny u wszystkich kręgowców, a także u niektórych innych zwierząt.

Nowy!!: Halotan i Wątroba · Zobacz więcej »

Wstrząs

Wstrząs (łac. commotus, ang. shock) – nagły kliniczny stan zagrożenia życia, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem a dostarczeniem odpowiedniej ilości tlenu i substancji odżywczych do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności wielu narządów.

Nowy!!: Halotan i Wstrząs · Zobacz więcej »

Znieczulenie

Znieczulenie, anestezja (gr. αν- an- “bez” + αἲσθησις aisthesis “zmysłu”) – zjawisko przerwania przewodzenia impulsów nerwowych aferentnych z komórek receptorowych oraz eferentnych do komórek efektorowych pozwalający na bezpieczne i bezbolesne przeprowadzenie pacjenta przez czas operacji lub innego, potencjalnie bolesnego lub nieprzyjemnego zabiegu medycznego.

Nowy!!: Halotan i Znieczulenie · Zobacz więcej »

Znieczulenie ogólne

Znieczulenie ogólne – kontrolowane, odwracalne (czasowe) i całkowite zniesienie bólu, świadomości i odruchów obronnych osoby znieczulanej.

Nowy!!: Halotan i Znieczulenie ogólne · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Halotan i Związki organiczne · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »