Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Historia Polski (1918–1939)

Indeks Historia Polski (1918–1939)

Historia Polski (1918–1939) – historia Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, od odzyskania przez Polskę niepodległości do zakończenia regularnych działań wojennych Wojska Polskiego przeciw Wehrmachtowi i Armii Czerwonej po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę i przeniesienia siedziby władz II Rzeczypospolitej poza granice kraju w związku z okupacją terytorium kraju przez agresorów.

283 kontakty: Administracja, Adolf Szyszko-Bohusz, Agresja (prawo), Agresja ZSRR na Polskę, Akcja polonizacyjno-rewindykacyjna 1938 roku, Akcja rewindykacji cerkwi prawosławnych w II Rzeczypospolitej, Akt prawny, Aleksander Skrzyński, Aleksiej Majłow, Aneksja, Arbitraż międzynarodowy, Armia Czerwona, Śląsk Cieszyński, Asymilacja kulturowa, August Hlond, Autonomia, Autorytaryzm (ustrój), Łotwa, Bóg, Berlin, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, Białoruś, Blok Mniejszości Narodowych, Bolszewicy, Bronisław Pieracki, Brześć, Bund (partia), Centrolew, Challenge 1932, Chrzanów, Chrześcijańska demokracja, Cieszyn, Czechosłowacja, David Lloyd George, Dekret, Drugi Powszechny Spis Ludności, Drugi rząd Władysława Grabskiego, Drugie wystąpienie UWO, Dwudziestolecie międzywojenne, Edward Śmigły-Rydz, Eksklawa, Eksterytorialność, Eugeniusz Okoń, Europa, Europa Środkowa, Eustachy Sapieha, Fablok, Federacja, Felicjan Sławoj Składkowski, Franciszek Żwirko, ..., Francja, Galicja Wschodnia, Gazeta Wyborcza, Górny Śląsk, Gdańsk, Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych, Historia, Historia Polski, I powstanie śląskie, I wojna światowa, Ignacy Daszyński, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Mościcki, II Rzeczpospolita, II wojna światowa, III powstanie śląskie, III Rzesza, Immunitet, Internowanie, Józef Beck, Józef Piłsudski, Jędrzej Moraczewski, Język ojczysty, Jeńcy polscy w niewoli radzieckiej (od 1939 roku), Joachim von Ribbentrop, Kadencja (politologia), Kampania wrześniowa, Komitet Narodowy Polski (1917–1919), Komunistyczna Partia Polski, Koncepcja inkorporacyjna, Konserwatyzm, Konstytucja, Konstytucja kwietniowa, Konstytucja marcowa, Kontrasygnata, Kowno, Kraków, Kuty (obwód iwanofrankiwski), Leninizm, Liberalizm, Liga Narodów, Litwa, Litwa Środkowa, Litwini, Lucjan Żeligowski, Lwów, Mała konstytucja (akt prawny), Małopolska Wschodnia, Mały traktat wersalski, Maciej Rataj, Magdeburg, Marian Januszajtis-Żegota, Marka polska, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Masakra w Pińsku, Międzynarodówka Komunistyczna, Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej, Minister, Mizrachi, Mniejszość narodowa, Modernizm (architektura), Most Poniatowskiego, Mosty (miasto), MS Piłsudski, Mysłowice, Nacjonalizm integralny, Nacjonalizm ukraiński, Naczelna Rada Ludowa, Naczelnik Państwa, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, Najwyższa Izba Kontroli, Narodowa Demokracja, Narodowa Partia Robotnicza, Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników, Niemcy, Niemiecka Socjalistyczna Partia Pracy w Polsce, Niepodległość, Norman Davies, Nowela sierpniowa, Numerus clausus (szkolnictwo wyższe), Obóz Narodowo-Radykalny, Obóz Wielkiej Polski, Okupacja wojenna, Orawa (region), Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, Orlęta Lwowskie, Państwa centralne, Państwowe Zakłady Inżynierii, Państwowe Zakłady Lotnicze (PZL), Pakt Ribbentrop-Mołotow, Parlament, Paryż, Paweł Zaremba, Pierwszy rząd Kazimierza Bartla, Plebiscyt terytorialny, Poalej Syjon, Pogrom lwowski (1918), Pogrom w Wilnie, Polacy, Policja Państwowa, Polityka gospodarcza II Rzeczypospolitej, Polska, Polska Komisja Likwidacyjna, Polska Organizacja Wojskowa, Polska Partia Socjalistyczna, Polska Partia Socjalistyczna – Lewica (1906–1918), Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego, Polskie Państwo Podziemne, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji, Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (1913–1931), Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”, Polsko-czechosłowackie konflikty graniczne, Poseł, Powstania śląskie, Poznań, Prawo, Premier, Prezes Rady Ministrów, Prezydent, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prusy Wschodnie, Przedmoście rumuńskie, Przewrót majowy, Rada Ambasadorów, Rada Delegatów Robotniczych w Lublinie, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, Rada Regencyjna, Raport Morgenthaua, Republika Ostrowska, Republika Tarnobrzeska, Republika Weimarska, Rewizjonizm, Rewolucja listopadowa 1918, Rewolucja październikowa, Roman Dmowski, Rosja, Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, Rozbiory Polski, Ruch ludowy, Rumunia, RWD, Rząd (prawo), Rząd Ignacego Daszyńskiego, Rząd Ignacego Jana Paderewskiego, Rząd Jędrzeja Moraczewskiego, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Sabotaż, Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie”, Sanacja, Słowacja, Służba Zwycięstwu Polski, Sąd, Sąd Najwyższy (Polska), Sejm Litwy Środkowej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm Ustawodawczy (1919–1922), Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Senator, Siły zbrojne, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, Socjalizm, Spisz, Społeczeństwo, Stanisław Wigura, Stanisław Wojciechowski, Stowarzyszenie, Stronnictwo Chłopskie, Stronnictwo Narodowe (1928–1947), Sumienie, Swój do swego po swoje, System parlamentarny, Szczuczyn (Białoruś), Tadeusz Hołówko, Tomasz Dąbal, Traktat o granicach i przyjaźni III Rzesza – ZSRR (1939), Traktat ryski (1921), Traktat wersalski, Trzeci rząd Wincentego Witosa, Tymczasowy Komitet Rządzący, Uchwała, Ukraińska Organizacja Wojskowa, Ukraińska Partia Socjal-Demokratyczna, Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne, Ukraina, Umowa międzynarodowa, Ustawa, Ustrój polityczny, Walery Sławek, Warszawa, Władysław Grabski, Władysław Raczkiewicz, Władysław Seyda, Władysław Sikorski, Władza wykonawcza, Węgry, Wehrmacht, Weto, Wielka Brytania, Wielki głód na Ukrainie, Wielkopolska, Wileńszczyzna, Wilno, Wincenty Witos, Wisła, Wojciech Korfanty, Wojciech Roszkowski, Wojna, Wojna polsko-bolszewicka, Wojna polsko-ukraińska, Wojsko Polskie (II RP), Wolne Miasto Gdańsk, Wotum nieufności, Wybory parlamentarne w Polsce w 1928 roku, Wybory parlamentarne w Polsce w 1930 roku, Wybory pięcioprzymiotnikowe, Wywłaszczenie (prawo), Wyznanie, Zabójstwo Bronisława Pierackiego, Zabór pruski, Zachodnioukraińska Republika Ludowa, Zamach na Józefa Piłsudskiego we Lwowie (1921), Zamach stanu w Polsce (1919), Zaolzie, Złoty, Zbrucz, Zgromadzenie Narodowe (Polska), Zrzeszenie, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Rozwiń indeks (233 jeszcze) »

Administracja

Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Administracja · Zobacz więcej »

Adolf Szyszko-Bohusz

Zamek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Wiśle Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Poznaniu Willa Baszta – dom własny w Krakowie Adolf Ludwik Szyszko-Bohusz (ur. 1 września 1883 w Narwie, zm. 1 października 1948 w Krakowie) – polski architekt, przedstawiciel historyzmu i modernizmu, konserwator zabytków.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Adolf Szyszko-Bohusz · Zobacz więcej »

Agresja (prawo)

Agresja (łac. aggressio – napaść, natarcie) – w prawie międzynarodowym określenie zbrojnej napaści (najazdu, ataku) jednego lub kilku państw na inne.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Agresja (prawo) · Zobacz więcej »

Agresja ZSRR na Polskę

Józef Stalin i Joachim von Ribbentrop, Moskwa 23.08.1939 Mapa ostatecznego rozdzielenia Polski pomiędzy III Rzeszę a ZSRR z 28.09.1939 r. z wytyczoną linią graniczną. Podpisy za zgodność: Stalin, Ribentropp, data Agresja ZSRR na Polskę – zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR (bez określonego w prawie międzynarodowym) na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą, element działań wojennych kampanii wrześniowej – pierwszej kampanii II wojny światowej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Agresja ZSRR na Polskę · Zobacz więcej »

Akcja polonizacyjno-rewindykacyjna 1938 roku

cerkwi św. Anny w Międzylesiu w ramach akcji, 14 lipca 1938 Akcja polonizacyjno-rewindykacyjna 1938 roku – akcja pacyfikacyjna skierowana przeciw prawosławnej ludności ukraińskiej i białoruskiej, przeprowadzona przez władze od połowy maja do połowy lipca 1938 na południowym Podlasiu i Chełmszczyźnie, mająca na celu „ograniczanie wpływów prawosławia”.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Akcja polonizacyjno-rewindykacyjna 1938 roku · Zobacz więcej »

Akcja rewindykacji cerkwi prawosławnych w II Rzeczypospolitej

Sobór św. Aleksandra Newskiego w Warszawie – najsłynniejsza z cerkwi zniszczonych w pierwszej połowie lat 20. z powodu uznania ich za symbole rusyfikacji Cerkiew św. Michała Archanioła w Warszawie, rozebrana w latach 20. Akcja rewindykacji cerkwi prawosławnych w II Rzeczypospolitej – akcja prowadzona przez kolejne rządy państwa polskiego w latach 1919–1939.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Akcja rewindykacji cerkwi prawosławnych w II Rzeczypospolitej · Zobacz więcej »

Akt prawny

Akt prawny – rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Akt prawny · Zobacz więcej »

Aleksander Skrzyński

Aleksander Józef Skrzyński herbu Zaremba (ur. 19 marca 1882 w Zagórzanach w Galicji, zm. 25 września 1931 pod Ostrowem Wielkopolskim) – polski prawnik, polityk, hrabia, premier II RP.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Aleksander Skrzyński · Zobacz więcej »

Aleksiej Majłow

Aleksiej MajłowAleksiej Pietrowicz Majłow, ros. Алексей Петрович Майлов (ur. w 1909 r. w Saratowie, zm. 21 października 1933 r. we Lwowie) – funkcjonariusz służb specjalnych ZSRR (INO NKWD).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Aleksiej Majłow · Zobacz więcej »

Aneksja

Aneksja (– przyłączenie) – zagarnięcie, przyłączenie przez jedno państwo całości lub części terytorium innego państwa, najczęściej przy użyciu siły lub w wyniku wygranej wojny.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Aneksja · Zobacz więcej »

Arbitraż międzynarodowy

Arbitraż międzynarodowy (z fr. arbitrage 'sąd rozjemczy' od łac. arbiter 'świadek, rozjemca') – rozjemstwo, rozwiązywanie sporu pomiędzy państwami za pomocą orzeczenia wydanego przez jednego lub więcej arbitrów wybranych przez strony.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Arbitraż międzynarodowy · Zobacz więcej »

Armia Czerwona

Mundury żołnierzy Armii Czerwonej z 1919 r. Trocki i Lenin wraz z żołnierzami wojny polsko-bolszewickiej Regulaminowe umundurowanie żołnierza Armii Czerwonej z okresu II wojny światowej Armia Czerwona, Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Rabocze-krest'janskaja Krasjnaja armija RKKA) – siły zbrojne Rosji Radzieckiej (RFSRR), następnie wojska lądowe RFSRR w latach 1918–1922 i lądowe siły zbrojne ZSRR w latach 1922–1946.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Armia Czerwona · Zobacz więcej »

Śląsk Cieszyński

Śląsk Cieszyński Śląsk Cieszyński (cz. Těšínské Slezsko, niem. Teschener Schlesien ciesz. Cieszyńsko Ziymia) – kraina historyczna w Polsce i Czechach, obejmująca południowo-wschodnią część Śląska, skupioną wokół miasta Cieszyn i rzeki Olzy.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Śląsk Cieszyński · Zobacz więcej »

Asymilacja kulturowa

Asymilacja kulturowa – proces określający całokształt zmian społecznych i psychicznych, jakim ulegają jednostki, odłączając się od swojej grupy i przystosowując się do życia w innej grupie o odmiennej kulturze.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Asymilacja kulturowa · Zobacz więcej »

August Hlond

August Hlond (ur. 5 lipca 1881 w Brzęczkowicach, zm. 22 października 1948 w Warszawie) – polski duchowny rzymskokatolicki, salezjanin, biskup diecezjalny katowicki w 1926, arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański w latach 1926–1946, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski w latach 1946–1948, prymas Polski w latach 1926–1948, kardynał prezbiter od 1927, Czcigodny Sługa Boży Kościoła katolickiego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i August Hlond · Zobacz więcej »

Autonomia

Pojęcie autonomia pochodzi od (staro)greckiego αυτονομία, (αὐτονομία) autonomía – możliwość stanowienia norm samemu sobie, samodzielność prawna.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Autonomia · Zobacz więcej »

Autorytaryzm (ustrój)

Autorytaryzm – ustrój polityczny, w którym władza jest skupiona w rękach przywódcy i jego najbliższego środowiska.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Autorytaryzm (ustrój) · Zobacz więcej »

Łotwa

Łotwa (łot. Latvija, Republika Łotewska – Latvijas Republika) – państwo w Europie Północnej, jeden z krajów nadbałtyckich, położony w przeważającej części w dorzeczu Dźwiny.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Łotwa · Zobacz więcej »

Bóg

Bóg stwarzający świat'', Muzeum Brytyjskie tetragram JHWH nad obrazem Jezusa Posąg z wyobrażeniami słowiańskich bogów – Światowid ze Zbrucza. Kopia obok Wawelu. Kraków Kaligrafia słowa Allah antyczny Bóg lub bóstwo – istota nadprzyrodzona, której istnienie uznaje większość religii.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Bóg · Zobacz więcej »

Berlin

Berlin – stolica, największe miasto Niemiec i zarazem kraj związkowy.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Berlin · Zobacz więcej »

Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem

Wynik listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w wyborach do Sejmu 1928 roku Adam Piasecki. Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego (BBWR) – organizacja polityczna okresu międzywojennego w Polsce, utworzona w roku 1927 przez Walerego Sławka.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem · Zobacz więcej »

Białoruś

Białoruś, Republika Białorusi.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Białoruś · Zobacz więcej »

Blok Mniejszości Narodowych

Izaak Grünbaum, założyciel BMN Blok Mniejszości Narodowych (BMN) – porozumienie stronnictw politycznych mniejszości narodowych (ukraińskiej, żydowskiej, niemieckiej i białoruskiej) w Polsce, zawarte w 1922 w celu prowadzenia wspólnej akcji wyborczej i działalności sejmowej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Blok Mniejszości Narodowych · Zobacz więcej »

Bolszewicy

Bolszewicy (ros. большевики) – określenie grupy członków Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, która na II Zjeździe tej partii w 1903 roku, uznała się za większościową frakcję w partii, a swoich przeciwników określiła mienszewikami.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Bolszewicy · Zobacz więcej »

Bronisław Pieracki

Bronisław Wilhelm Pieracki (ur. 28 maja 1895 w Gorlicach, zm. 15 czerwca 1934 w Warszawie) – polski polityk, legionista, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego (dowódca jednego z odcinków obrony Lwowa podczas wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919), pracownik Ministerstwa Spraw Wojskowych, a następnie sekretarz stanu w tym resorcie (od 19 kwietnia 1929 do 4 grudnia 1930), poseł na Sejm II i III kadencji w II RP z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (1928 i 1930–1934, przez pewien czas wiceprezes BBWR), II zastępca szefa Sztabu Generalnego (od 9 października 1928 do 19 kwietnia 1929), minister bez teki i wicepremier w rządzie Walerego Sławka (od 4 grudnia 1930 do 22 czerwca 1932), minister spraw wewnętrznych w rządach Aleksandra Prystora, Janusza Jędrzejewicza i Leona Kozłowskiego (od 22 czerwca 1932 do 15 czerwca 1934), jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego po przewrocie majowym, zaliczany do czołowych członków tzw.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Bronisław Pieracki · Zobacz więcej »

Brześć

Brześć, dawniej Brześć Litewski, Brześć nad Bugiem (Brest, Bieraście;, Briest, Bieriestje;,;, Berestia) – miasto na Białorusi, u ujścia Muchawca do Bugu, siedziba administracyjna obwodu brzeskiego i rejonu brzeskiego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Brześć · Zobacz więcej »

Bund (partia)

Demonstracja Bundu w 1917 r. Bund (w jęz. jidysz בונד – Związek); pełna nazwa – אַלגעמײַנער ייִדישער אַרבעטער בונד אין ליטע, פּוילן און רוסלאַנד (Algemejner Jidiszer Arbeter Bund in Lite, Pojln un Rusland) – Powszechny Żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i Rosji; ros. Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России) – istniejąca w latach 1897–1948 lewicowa, antysyjonistyczna partia żydowska działająca w kilku państwach europejskich w okresie od lat 90. XIX wieku do drugiej połowy lat 40. XX wieku. Bund stanowił autonomiczną część Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji w latach 1898–1903 i 1906–1912. Organizacyjne pozostałości po tym ugrupowaniu wciąż prowadzą działalność w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii. Członek Bundu w języku jidysz nazywany był bundist (bundistn w liczbie mnogiej).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Bund (partia) · Zobacz więcej »

Centrolew

Dolinie Szwajcarskiej, 15 września 1930 Centrolew – sojusz partii centrowych i lewicowych zawiązany w 1929 w celu zwalczania systemu rządów sanacji obozu Józefa Piłsudskiego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Centrolew · Zobacz więcej »

Challenge 1932

Samolot RWD-6 Tadeusza Karpińskiego podczas próby krótkiego startu Międzynarodowe Zawody Samolotów Turystycznych w 1932 roku, znane w Polsce pod francuską nazwą Challenge – zawody lotnicze odbywające się w dniach 12 – 28 sierpnia 1932 roku w Berlinie, trzecie zawody z serii Challenge International de Tourisme.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Challenge 1932 · Zobacz więcej »

Chrzanów

Chrzanów (1941-1945) – miasto w Polsce położone w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim, siedziba władz powiatu chrzanowskiego i gminy miejsko-wiejskiej Chrzanów.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Chrzanów · Zobacz więcej »

Chrześcijańska demokracja

papież Leon XIII (pontyfikat 1878–1903) Chrześcijańska demokracja, potocznie chadecja (od skrótu ChD) – nurt w myśli politycznej i społecznej, który pojawił się pod koniec XIX wieku jako odpowiedź myśli katolickiej na rosnące wpływy socjalizmu, świeckiego w swym charakterze, a skrytykowanego w papieskiej encyklice Rerum novarum papieża Leona XIII.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Chrześcijańska demokracja · Zobacz więcej »

Cieszyn

Cieszyn (czes. Těšín, niem. Teschen, łac. Tessin) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, siedziba władz powiatu cieszyńskiego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Cieszyn · Zobacz więcej »

Czechosłowacja

Mapa fizyczna Czechosłowacji w latach 1920–1938 Mapa Czechosłowacji w latach 1969–1990 Józefa Stalina. Czechosłowacja (czes. Československo, słow. Česko-Slovensko lub Československo) – państwo w Europie Środkowej istniejące w latach 1918–1938 i 1945–1992.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Czechosłowacja · Zobacz więcej »

David Lloyd George

David Lloyd George, 1.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i David Lloyd George · Zobacz więcej »

Dekret

Dekret – akt normatywny mający moc ustawy, wydany nie przez parlament, ale przez organ władzy wykonawczej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Dekret · Zobacz więcej »

Drugi Powszechny Spis Ludności

językiem ojczystym polskim według spisu statystycznego z 1931 roku Drugi Powszechny Spis Ludności – drugi spis powszechny przeprowadzony przez państwo polskie 9 grudnia 1931 roku.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Drugi Powszechny Spis Ludności · Zobacz więcej »

Drugi rząd Władysława Grabskiego

Drugi rząd Władysława Grabskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Władysława Grabskiego, utworzony 19 grudnia 1923 roku po ustąpieniu rządu Wincentego Witosa.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Drugi rząd Władysława Grabskiego · Zobacz więcej »

Drugie wystąpienie UWO

Drugie wystąpienie UWO (zwane także drugim częściowym wystąpieniem) – akcja terrorystyczno-dywersyjna przeprowadzona w Małopolsce Wschodniej przez Ukraińską Organizację Wojskową (UWO) wraz z Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) od lipca do listopada 1930 roku, ze szczególnym nasileniem w miesiącach letnich.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Drugie wystąpienie UWO · Zobacz więcej »

Dwudziestolecie międzywojenne

William Orpen, ''Podpisanie traktatu pokojowego w Sali Lustrzanej'', 1919 Mapa Europy, 1923 Dwudziestolecie międzywojenne – okres w historii Europy, obejmujący dwadzieścia jeden lat pomiędzy zakończeniem I wojny światowej, tj.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Dwudziestolecie międzywojenne · Zobacz więcej »

Edward Śmigły-Rydz

Edward Śmigły-Rydz, także: Edward Rydz, Edward Rydz-Śmigły, ps. „Śmigły”, „Tarłowski”, „Adam Zawisza” (ur. 11 marca 1886 w Brzeżanach, zm. 2 grudnia 1941 w Warszawie) – polski wojskowy, polityk, marszałek Polski, generalny inspektor Sił Zbrojnych, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w wojnie obronnej 1939 r., formalnie przez 17 dni „następca prezydenta RP na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju”.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Edward Śmigły-Rydz · Zobacz więcej »

Eksklawa

C jest enklawą państwa A i eksklawą kraju B C jest eksklawą kraju B, nie jest jednak enklawą Eksklawa – część terytorium państwa lub innej jednostki administracyjnej, położona w oddzieleniu od głównego jego obszaru, lecz na tym samym obszarze lądowym (przeważnie kontynent).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Eksklawa · Zobacz więcej »

Eksterytorialność

Eksterytorialność (z łac.) – zakrajowość, pojęcie prawa międzynarodowego, które oznacza wyłączenie spod jurysdykcji państwa miejscowego w trybie umów międzynarodowych pewnego obszaru jego terytorium (np. placówek dyplomatycznych, prywatnych rezydencji dyplomatycznych, a niekiedy nawet całych dzielnic, w których zamieszkują dyplomaci, lub cudzoziemcy (por. Chiny – traktaty nierównoprawne)).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Eksterytorialność · Zobacz więcej »

Eugeniusz Okoń

Eugeniusz Okoń (ur. 25 grudnia 1881 w Radomyślu nad Sanem, zm. 19 stycznia 1949 w Olszanach) – ksiądz katolicki, działacz polskiego ruchu ludowego, prezes Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego, współorganizator Republiki tarnobrzeskiej, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz I kadencji w II RP.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Eugeniusz Okoń · Zobacz więcej »

Europa

Europa Mapa polityczna Europy Europa – część świata (nazywana zwykle, jednak nieściśle, kontynentem) leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, której część kontynentalna stanowi wraz z Azją kontynent Eurazję.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Europa · Zobacz więcej »

Europa Środkowa

Rzeczypospolitej Obojga Narodów) kolorem jasnozielonym. Granice pokrywają się z niemieckim imperialnym planem Mitteleuropa. język.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Europa Środkowa · Zobacz więcej »

Eustachy Sapieha

Eustachy Kajetan Sapieha (ur. 2 sierpnia 1881 w Biłce Szlacheckiej pod Lwowem, zm. 20 lutego 1963 w Nairobi) – polski polityk konserwatywny, minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, poseł na sejm II RP, książę.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Eustachy Sapieha · Zobacz więcej »

Fablok

Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce "Fablok" Spółka Akcyjna – polski zakład przemysłowy założony w 1919 roku w Chrzanowie, produkujący tabor kolejowy i maszyny.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Fablok · Zobacz więcej »

Federacja

Państwa federacyjne na świecie (kolor zielony) Federacja (‘przymierze’), in.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Federacja · Zobacz więcej »

Felicjan Sławoj Składkowski

Janem Bratro w 1916 Felicjan Sławoj Składkowski, właściwie: Sławoj Felicjan Składkowski (ur. 9 czerwca 1885 w Gąbinie, zm. 31 sierpnia 1962 w Londynie) – generał dywizji Wojska Polskiego, premier II RP, doktor medycyny, wolnomularz, członek loży wolnomularskiej Wielkiej Loży Narodowej Polski.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Felicjan Sławoj Składkowski · Zobacz więcej »

Franciszek Żwirko

Franciszek Żwirko 1927 Franciszek Żwirko (ur. 16 września 1895 w Święcianach, zm. 11 września 1932 w katastrofie lotniczej pod Cierlickiem Górnym) – porucznik oraz pilot Wojska Polskiego, pilot sportowy.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Franciszek Żwirko · Zobacz więcej »

Francja

Francja (fr. France, IPA), Republika Francuska (République française) – państwo, którego część metropolitalna znajduje się w Europie Zachodniej, posiadające także zamorskie terytoria na innych kontynentach.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Francja · Zobacz więcej »

Galicja Wschodnia

Ukrainy z zaznaczonym obszarem Galicji Wschodniej Położenie Galicji Wschodniej na mapie Polski Mapa Galicji Wschodniej z podziałem na powiaty (1910) Ludność uważająca język ukraiński za ojczysty (w powiatach) według spisu powszechnego 1931. Galicja Wschodnia – określenie używane w latach 1795-1809 na określenie całej Galicji, w opozycji do Nowej Galicji, zwanej niekiedy Zachodnią.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Galicja Wschodnia · Zobacz więcej »

Gazeta Wyborcza

Tablica upamiętniająca ukazanie się pierwszego numeru „Gazety” oraz założycieli dziennika, odsłonięta w holu siedziby redakcji 9 maja 2014 Biura redakcji „Gazety Wyborczej” w Warszawie Redakcja „Gazety Stołecznej”, warszawskiego dodatku „Gazety” „Gazeta Wyborcza” (GW) – ogólnopolski dziennik społeczno-polityczny o profilu centro-liberalnym, wydawany od 1989 w Warszawie, od 1992 przez koncern mediowy Agora; od 1989 redaktorem naczelnym dziennika jest Adam Michnik.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Gazeta Wyborcza · Zobacz więcej »

Górny Śląsk

Herbarza Geldrii z XIV wieku, który stał się później herbem Górnego Śląska Herb Górnego Śląska według H. Strohla (XIX w.) południka ''Ferro'') Śląsk Czeski na mapie administracyjnej Czech Województwo śląskie w latach 1922–1939 Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Aeberschläsing lub Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część historycznego Śląska.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Górny Śląsk · Zobacz więcej »

Gdańsk

Gdańsk (kaszb. Gduńsk, łac. Dantiscum, Dantis, Gedanum, niem. Danzig) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce w województwie pomorskim, położone nad Morzem Bałtyckim u ujścia Motławy do Wisły nad Zatoką Gdańską.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Gdańsk · Zobacz więcej »

Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych

Flaga Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych (GISZ) – organ pracy Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, powołany dekretem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z dnia 6 sierpnia 1926 o sprawowaniu dowództwa nad siłami zbrojnymi w czasie pokoju i ustanowieniu Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych · Zobacz więcej »

Historia

Nikolaosa Gyzisa pochodzącym z 1892 r. Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Historia · Zobacz więcej »

Historia Polski

Historia Polski – obejmuje dzieje państwa i narodu polskiego od X do XXI wieku.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Historia Polski · Zobacz więcej »

I powstanie śląskie

Wodzisławiu Śląskim I powstanie śląskie – wystąpienie zbrojne zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i I powstanie śląskie · Zobacz więcej »

I wojna światowa

I wojna światowa (przed II wojną światową nazywana „Wielką Wojną”) – wojna światowa, trwająca od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą (Trójporozumieniem), tj.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i I wojna światowa · Zobacz więcej »

Ignacy Daszyński

Ignacy Ewaryst Daszyński (ur. 26 października 1866 w Zbarażu, zm. 31 października 1936 w Bystrej Śląskiej koło Bielska) – polski polityk socjalistyczny, poseł do Izby Posłów Reichsratu Przedlitawii, premier rządu lubelskiego w 1918 r., publicysta, współzałożyciel PPSD (Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej), później PPS, w 1929 jeden z założycieli Centrolewu.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Ignacy Daszyński · Zobacz więcej »

Ignacy Jan Paderewski

Kąśnej Dolnej, nieopodal Tarnowa Vanity Fair”, 1899 Fortepian Ignacego Jana Paderewskiego ofiarowany polskiej ambasadzie w Waszyngtonie Menuet G-dur op. 14 nr 1 Paderewskiego w wykonaniu Markusa Staaba Fryderyka Chopina. Nagranie z 1917 r. Ignacy Jan Paderewski herbu Jelita (ur. w Kuryłówce, zm. 29 czerwca 1941 w Nowym Jorku) – polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Ignacy Jan Paderewski · Zobacz więcej »

Ignacy Mościcki

Ignacy Mościcki 1907 Ignacy Mościcki (ur. 1 grudnia 1867 w Mierzanowie, zm. 2 października 1946 w Versoix) – polski chemik, polityk, w latach 1926–1939 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Ignacy Mościcki · Zobacz więcej »

II Rzeczpospolita

Gęstość zaludnienia II Rzeczypospolitej według spisu powszechnego w 1931 roku Republika Polska w połowie listopada 1918 roku Urzędu Skarbu Narodowego, Kalisz, 1918 Belweder w Warszawie Krakowskie Sukiennice w 1938 Krakowskie Przedmieście w Warszawie, 1939 Czechosłowacją Wystawa światowa, Paryż, 1937, pawilon polski Wystawa światowa, Nowy Jork, 1939, pawilon polski II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności (1918) do wycofania uznania międzynarodowego dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie (1945), które było konsekwencją wykonania porozumień zawartych na konferencji jałtańskiej (1945) między mocarstwami wielkiej trójki.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i II Rzeczpospolita · Zobacz więcej »

II wojna światowa

Polskiego Radia o wybuchu wojny II wojna światowa – największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8/9 maja 1945), jej teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i II wojna światowa · Zobacz więcej »

III powstanie śląskie

Wodzisławiu Śl. w hołdzie Powstańcom Śląskim poległym w bitwie pod Olzą Zasięg powstań śląskich III powstanie śląskie – wystąpienie zbrojne od 2/3 maja do 5 lipca 1921 mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i III powstanie śląskie · Zobacz więcej »

III Rzesza

III Rzesza (niem. Drittes Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami Adolfa Hitlera i NSDAP w latach 1933–1945.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i III Rzesza · Zobacz więcej »

Immunitet

Immunitet (łac. immunitas – uwolnienie od obciążeń) – instytucja prawna, mocą której osoba z niej korzystająca nie podlega określonym przepisom, do przestrzegania których inne osoby są zobowiązane.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Immunitet · Zobacz więcej »

Internowanie

Internowanie (z łac. internus „wewnętrzny”) – przymusowe umieszczenie określonych osób w wyznaczonym miejscu pobytu, bez prawa jego opuszczania.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Internowanie · Zobacz więcej »

Józef Beck

(ur. 4 października 1894 w Warszawie, zm. 5 czerwca 1944 w Stănești) – polski polityk, dyplomata, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, pułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Józef Beck · Zobacz więcej »

Józef Piłsudski

Bronisław Piłsudski (2. od lewej) i Józef Piłsudski (3.), 1885. Kółko samokształceniowe ''Spójnia'' w gimnazjum wileńskim Józef Klemens Piłsudski herbu własnego (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od 1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS (1904) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu (1917), od 11 listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 Naczelnik Państwa, pierwszy marszałek Polski (1920); przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym (1926), dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930); wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Józef Piłsudski · Zobacz więcej »

Jędrzej Moraczewski

Jędrzej Moraczewski, ps. „E.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Jędrzej Moraczewski · Zobacz więcej »

Język ojczysty

Język ojczysty także język pierwszy, język wyjściowy lub z – pierwszy poznawany i doświadczany przez człowieka język, w którym porozumiewa się z otoczeniem.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Język ojczysty · Zobacz więcej »

Jeńcy polscy w niewoli radzieckiej (od 1939 roku)

Mapa ostatecznego rozbioru Polski pomiędzy III Rzeszę a ZSRR z 28.09.1939 r. z wytyczona linią graniczną; podpisy za zgodność: Stalin, Ribentropp, data Jeńcy polscy w niewoli radzieckiej (od 1939 r.) – więzieni w ZSRR począwszy od 1939 żołnierze i oficerowie regularnych jednostek zbrojnych II Rzeczypospolitej, Policji Państwowej oraz zrównanych z nimi zbrojnych organizacji, głównie podporządkowanych rządowi RP na emigracji.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Jeńcy polscy w niewoli radzieckiej (od 1939 roku) · Zobacz więcej »

Joachim von Ribbentrop

Wesel, Cesarstwo Niemieckie Ulrich Friedrich Willy Joachim von Ribbentrop (ur. 30 kwietnia 1893 w Wesel, stracony 16 października 1946 w Norymberdze) – minister spraw zagranicznych III Rzeszy w latach 1938-1945.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Joachim von Ribbentrop · Zobacz więcej »

Kadencja (politologia)

Kadencja (łac. cadentia – upadek) – określony przez prawo okres pełnienia danej funkcji (urzędu) przez urzędnika lub organ pochodzący z wyboru.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Kadencja (politologia) · Zobacz więcej »

Kampania wrześniowa

Strefy interesów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszy na terytorium II Rzeczypospolitej zgodnie z ustaleniami tajnego protokołu dodatkowego do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku Polsko-brytyjskie rozmowy sztabowe, lipiec 1939. Widoczni: Edward Śmigły-Rydz i Edmund Ironside Kampania wrześniowa (inne stosowane nazwy: kampania polska 1939, wojna polska 1939, wojna obronna Polski 1939) – obrona terytorium Polski przed agresją militarną (bez określonego w prawie międzynarodowym) wojsk III Rzeszy (Wehrmacht) i ZSRR (Armia Czerwona); pierwszy etap II wojny światowej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Kampania wrześniowa · Zobacz więcej »

Komitet Narodowy Polski (1917–1919)

Stanisław Kozicki, Jan Emanuel Rozwadowski, Konstanty Skirmunt, Franciszek Fronczak, Władysław Sobański, Marian Seyda, Józef Wielowieyski Madeyski, Sobański, Dmowski, Romer, Rozwadowski, Piltz, Fronczak, Zamoyski, Tomaszewski, Halpert, Smogorzewski, Skirmunt, Seyda, Ostrowski, Woyno. Komitet Narodowy Polski w Paryżu (KNP) – założona 15 sierpnia 1917 w Lozannie przez Romana Dmowskiego polska organizacja polityczna działająca w latach 1917–1919.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Komitet Narodowy Polski (1917–1919) · Zobacz więcej »

Komunistyczna Partia Polski

Komunistyczna Partia Polski (w latach 1918-1925: Komunistyczna Partia Robotnicza Polski) – partia komunistyczna założona 16 grudnia 1918 na zjeździe połączeniowym SDKPiL i PPS-Lewicy, rozwiązana przez Komintern 16 sierpnia 1938 w ramach wielkiej czystki w ZSRR.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Komunistyczna Partia Polski · Zobacz więcej »

Koncepcja inkorporacyjna

Koncepcja inkorporacyjna − koncepcja zaproponowana po I wojnie światowej przez Romana Dmowskiego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Koncepcja inkorporacyjna · Zobacz więcej »

Konserwatyzm

Konserwatyzm (– zachowywać) – ideologia, która bazuje na hasłach obrony porządku społecznego oraz umacniania tradycyjnych wartości, takich jak: religia, naród, państwo, rodzina, hierarchia, autorytet.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Konserwatyzm · Zobacz więcej »

Konstytucja

Konstytucja (od łac. constituo – urządzać, ustanawiać, regulować) – akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Konstytucja · Zobacz więcej »

Konstytucja kwietniowa

Senacie (2015) Konstytucja kwietniowa – ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej z okresu międzywojennego podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego 23 kwietnia 1935 roku.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Konstytucja kwietniowa · Zobacz więcej »

Konstytucja marcowa

Konstytucja marcowa 1921 (Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej) – konstytucja opublikowana 1 czerwca 1921.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Konstytucja marcowa · Zobacz więcej »

Kontrasygnata

Państwowej Komisji Wyborczej (2014) Kontrasygnata (łac. contra 'przeciw', signum 'znak; sygnał') – dodatkowe podpisanie aktu prawnego (ustawy bądź rozporządzenia) przez drugą osobę, potwierdzające jego ważność i przenoszące pełną odpowiedzialność polityczną i prawną na podpisującego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Kontrasygnata · Zobacz więcej »

Kowno

Kowno (lit. Kaunas;, biał. Коўна, ros. Каунас, Ковно lub Ковна; jidysz קאָוונע; Kowne) – drugie pod względem liczby mieszkańców miasto Litwy (około 320 tys. mieszkańców w 2011 roku) i największy ośrodek przemysłowy kraju.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Kowno · Zobacz więcej »

Kraków

Krowodrza Górka i Prądnik Biały Dom Włoski Kraków (Kroke) – miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce nad Wisłą, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i powierzchni, stolica Polski do 1795 r. i miasto koronacyjne oraz nekropolia królów Polski, od 1000 roku nieprzerwanie stolica diecezji krakowskiej (jednej z pięciu w ówczesnej Polsce), a od 1925 archidiecezji i metropolii.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Kraków · Zobacz więcej »

Kuty (obwód iwanofrankiwski)

Kuty (także Kuty nad Czeremoszem) – osiedle typu miejskiego nad Czeremoszem, w górzystej okolicy na pograniczu Bukowiny.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Kuty (obwód iwanofrankiwski) · Zobacz więcej »

Leninizm

Włodzimierz Lenin (1870–1924) Lenin przemawia Leninizm, czasem określany jako marksizm-leninizm (ros. марксизм-ленинизм) lub bolszewizm, to doktryna polityczna i ekonomiczna, powstała na bazie wcześniej istniejącego marksizmu, którego filozoficznym źródłem był materializm dialektyczny opracowany przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Leninizm · Zobacz więcej »

Liberalizm

Liberalizm (– wolnościowy, od – wolny) – ideologia i kierunek polityczny, według którego wolność jest nadrzędną wartością, ma charakter indywidualistyczny i przeciwstawia się kolektywizmowi.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Liberalizm · Zobacz więcej »

Liga Narodów

Rodowód Ligi Narodów Liga Narodów – nieistniejąca już organizacja międzynarodowa powstała z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Liga Narodów · Zobacz więcej »

Litwa

Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė Wilnie Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Litwa · Zobacz więcej »

Litwa Środkowa

Znaczki Litwy Środkowej z 1920 r.: znaczek z herbem Litwy Środkowej i znaczek litewski z nadrukiem „Środkowa Litwa Poczta” i herbem państwowym Przebieg różnych linii demarkacyjnych podczas walk o Litwę Środkową Uroczystość przyłączenia Wileńszczyzny do Polski w 1922 roku Mapa zamieszkania ludności polskiej na terenie Litwy Środkowej Litwa Środkowa – formalnie niezależny organizm państwowy ze stolicą w Wilnie, którego powstanie zostało ogłoszone przez gen.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Litwa Środkowa · Zobacz więcej »

Litwini

Litwini (lit. lietuviai) – naród bałtycki zamieszkujący głównie Litwę, a również Wlk. Brytanię, USA, Irlandię, Brazylię i inne kraje, posługujący się językiem litewskim.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Litwini · Zobacz więcej »

Lucjan Żeligowski

Lucjan Żeligowski (ur. 17 października 1865 w Oszmianie, zm. 9 lipca 1947 w Londynie) – pułkownik piechoty Armii Imperium Rosyjskiego oraz generał broni Wojska Polskiego, znany z tzw.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Lucjan Żeligowski · Zobacz więcej »

Lwów

Gmach Namiestnictwa we Lwowie Lwów (Lwiw, niem. Lemberg) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Lwów · Zobacz więcej »

Mała konstytucja (akt prawny)

Niepełna konstytucja (tzw. mała) – konstytucja regulująca tylko ustrój naczelnych organów państwa.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Mała konstytucja (akt prawny) · Zobacz więcej »

Małopolska Wschodnia

Porównanie Małopolski Wschodniej i Galicji Wschodniej stanisławowskie Małopolska Wschodnia – w dwudziestoleciu międzywojennym nazwa części terytorium Polski obejmującej tereny trzech południowo-wschodnich województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Małopolska Wschodnia · Zobacz więcej »

Mały traktat wersalski

Mały traktat wersalski – traktat podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Polskę po I wojnie światowej łącznie z traktatem wersalskim i jako warunek jego zawarcia.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Mały traktat wersalski · Zobacz więcej »

Maciej Rataj

Maciej Rataj (ur. 19 lutego 1884 w Chłopach, zm. 21 czerwca 1940 w Palmirach) – polski polityk, marszałek Sejmu i zastępujący Prezydenta RP, działacz ludowy i publicysta, zastępca komisarza cywilnego przy Dowództwie Głównym Służby Zwycięstwu Polski, członek Głównej Rady Politycznej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Maciej Rataj · Zobacz więcej »

Magdeburg

Magdeburg (dolnoniem. Meideborg; pol. hist. Dziewin) – miasto na prawach powiatu w Niemczech, leżąca nad Łabą stolica kraju związkowego Saksonia-Anhalt.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Magdeburg · Zobacz więcej »

Marian Januszajtis-Żegota

Marian Januszajtis po aresztowaniu przez NKWD 1939 Polskich Sił Zbrojnych Marian Józef Żegota-Januszajtis (ur. 3 kwietnia 1889 w Mirowie k. Częstochowy, zm. 24 marca 1973 w Royal Tunbridge Wells) – inżynier rolnik, polski dowódca wojskowy, komendant „Armii Polskiej” i Polskich Drużyn Strzeleckich (1912–1914), ostatni dowódca I Brygady Legionów Polskich (1916 –1917), generał dywizji Wojska Polskiego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Marian Januszajtis-Żegota · Zobacz więcej »

Marka polska

10 marek polskich z 1916 100 marek polskich (emisja z 15 lutego 1919) 1 marka polska (emisja z 17 maja z 1919) Banknot 1000 marek polskich Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej z 1919 Marka polska – waluta obowiązująca od 9 grudnia 1916 roku na okupowanych przez Cesarstwo Niemieckie terenach Królestwa Polskiego, a następnie – obowiązująca w Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Marka polska · Zobacz więcej »

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Marszałek Sejmu – w Polsce poseł, będący najwyższym przedstawicielem izby niższej (Sejmu) polskiego parlamentu, stoi na straży praw i godności Sejmu RP i kieruje jego pracami.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Byli marszałkowie senatu (od lewej): Adam Struzik, Bogdan Borusewicz, Alicja Grześkowiak, Longin Pastusiak w Senacie (2014) Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – najwyższy przedstawiciel Senatu Rzeczypospolitej, stojący na straży jego praw i godności.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Masakra w Pińsku

Masakra w Pińsku – rozstrzelanie 35 osób narodowości żydowskiej, dokonane przez żołnierzy 34 Pułku Piechoty na rozkaz dowódcy, majora Aleksandra Łuczyńskiego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Masakra w Pińsku · Zobacz więcej »

Międzynarodówka Komunistyczna

Delegaci na II kongres Kominternu, Piotrogród, 19 lipca 1920 Międzynarodówka Komunistyczna (zwana także III Międzynarodówką), w skrócie Komintern (od, Kommunisticzeskij internacyonał) – organizacja międzynarodowa, która powstała z inicjatywy Lenina w Moskwie, w dniach 2–6 marca 1919 roku.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Międzynarodówka Komunistyczna · Zobacz więcej »

Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej

Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej – obóz odosobnienia zorganizowany i prowadzony przez władze II Rzeczypospolitej w Berezie Kartuskiej w ówczesnym powiecie prużańskim, istniejący w latach 1934–1939.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej · Zobacz więcej »

Minister

Minister – urzędnik, który jest członkiem rządu i kieruje ministerstwem.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Minister · Zobacz więcej »

Mizrachi

Mizrachi (hebr. wschodni) – organizacja syjonistyczno-ortodoksyjna założona w 1902 roku w Wilnie.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Mizrachi · Zobacz więcej »

Mniejszość narodowa

Mniejszość narodowa – grupa ludzi zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym bądź religią.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Mniejszość narodowa · Zobacz więcej »

Modernizm (architektura)

W. Gropius, budynek Bauhausu w Dessau-Roßlau F. Lloyd Wright, Robie House H.P. Berlage, Giełda w Amsterdamie M. Berg, Hala Stulecia we Wrocławiu dom pani Schröder'' w Utrechcie W. Gropius, budynek Bauhausu w Dessau-Roßlau L. Mies van der Rohe,Domy Langego i Esthersa w Krefeld E. May, ''Okrągły dom''we Frankfurcie nad Menem Modernizm:F. Lloyd Wright, Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku O. Niemeyer,Parlament w Brasilii H. Scharoun, Filharmonia w Berlinie (detal elewacji) Cmentarzu Centralnym w Szczecinie Nowa Galeria Narodowa w Berlinie J. Utzon, Opera w Sydney M. Safdie, Habitat 67 w Montrealu Późny modernizm:D. Lasdun, Królewski Teatr Narodowy w Londynie A. Aalto,Teatr Miejski w Essen L. Costa, Brasília(zdjęcie satelitarne) Osiedle Weißenhof, Stuttgart B. Taut,Hufeisensiedlung w Berlinie A. Wiedermann oraz Jüttner & Bolek,Aleje Sułkowskiego w Bielsku-Białej Modernizm – ogólne określenie prądów architekturze światowej rozwijających się w latach ok.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Modernizm (architektura) · Zobacz więcej »

Most Poniatowskiego

Most Księcia Józefa Poniatowskiego (dawniej most Mikołajewski, most im. Cesarza Mikołaja II, Trzeci Most) – zbudowany w latach 1904–1914 most przez Wisłę w Warszawie.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Most Poniatowskiego · Zobacz więcej »

Mosty (miasto)

Mosty (biał. Масты, Masty, ros. Мосты, Mosty) – miasto na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, 50 km od Grodna.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Mosty (miasto) · Zobacz więcej »

MS Piłsudski

Dworzec Morski w Gdyni, lata 1935-1937 – przy nabrzeżu MS Piłsudski. MS Piłsudski w Gdyni w 1938. MS Piłsudski – polski statek pasażerski, transatlantyk.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i MS Piłsudski · Zobacz więcej »

Mysłowice

Czarnej Przemszy (po lewej) i dalej płynie Przemsza. Na tym miejscu spotykały się granice trzech cesarstw – niemieckiego (po lewej), austriackiego (po prawej) i rosyjskiego (najdalej między rzekami). Miejsce to znajduje się na południe od Mysłowic. Mysłowice (łac. Mislovia, śl. Mysłowice, czes. Myslovice, niem. Myslowitz) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, na historycznym Górnym Śląsku, w historycznej ziemi pszczyńskiej, w województwie śląskim.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Mysłowice · Zobacz więcej »

Nacjonalizm integralny

Charles Maurras 1922Dmytro Doncow 1923 Nacjonalizm integralny – odmiana nacjonalizmu odrzucająca suwerenność narodu na rzecz władzy, która w jego interesie działa, ale jest od niego niezależna.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Nacjonalizm integralny · Zobacz więcej »

Nacjonalizm ukraiński

UPA, używana obecnie jako flaga nacjonalistów ukraińskich Kongresu Ukraińskich Nacjonalistów Nacjonalizm ukraiński (również ukraiński ruch narodowy) – ukraiński nurt myśli politycznej i związany z nim ruch polityczny, powstały w pierwszej połowie XIX wieku.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Nacjonalizm ukraiński · Zobacz więcej »

Naczelna Rada Ludowa

Naczelna Rada Ludowa, 1918 Naczelna Rada Ludowa (NRL) – organizacja polityczna zaboru pruskiego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Naczelna Rada Ludowa · Zobacz więcej »

Naczelnik Państwa

Naczelnik Państwa – urząd głowy państwa w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1922; w okresie istnienia urzędu naczelnikiem państwa był marsz.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Naczelnik Państwa · Zobacz więcej »

Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych

Naczelny Wódz lub Naczelny Dowódca – najwyższa funkcja wojskowa w Wojsku Polskim.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych · Zobacz więcej »

Najwyższa Izba Kontroli

Warszawie. Listopad 1939 Sejmie (2014) Najwyższa Izba Kontroli – najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi, działający na zasadach kolegialności.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Najwyższa Izba Kontroli · Zobacz więcej »

Narodowa Demokracja

Narodowa Demokracja, ruch narodowy lub obóz narodowy (popularna nazwa endecja od skrótu ND) – polski ruch polityczny o ideologii nacjonalistycznej, powstały pod koniec XIX wieku.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Narodowa Demokracja · Zobacz więcej »

Narodowa Partia Robotnicza

Narodowa Partia Robotnicza (NPR) – polska partia polityczna, działająca w latach 1920–1937.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Narodowa Partia Robotnicza · Zobacz więcej »

Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników

swastykę III Rzeszy Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (NSDAP; w latach 1919–1920 Deutsche Arbeiterpartei, DAP) – niemiecka partia nazistowska (narodowy socjalizm był specyficzną, niemiecką gałęzią tejże ideologii).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników · Zobacz więcej »

Niemcy

Niemcy; Republika Federalna Niemiec, RFN (niem. Deutschland; Bundesrepublik Deutschland, BRD) – państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Niemcy · Zobacz więcej »

Niemiecka Socjalistyczna Partia Pracy w Polsce

Niemiecka Socjalistyczna Partia Pracy w Polsce (niem. Deutsche Sozialistische Arbeitspartei in Polen) to było główne polityczne ugrupowanie antyhitlerowskiej mniejszości niemieckiej w Polsce.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Niemiecka Socjalistyczna Partia Pracy w Polsce · Zobacz więcej »

Niepodległość

Niepodległość – niezależność państwa od formalnego i nieformalnego wpływu innych jednostek politycznych.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Niepodległość · Zobacz więcej »

Norman Davies

Norman Davies z żoną, 2007 Norman Davies, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Henryk Samsonowicz, Uniwersytet Warszawski, 28 marca 2007 Norman Davies, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Uniwersytet Warszawski, 28 marca 2007 Ivor Norman Richard Davies (ur. 8 czerwca 1939 w Bolton) – brytyjsko-polski historyk walijskiego pochodzenia, profesor Uniwersytetu Londyńskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności i Akademii Brytyjskiej, autor prac dotyczących historii Europy, Polski i Wysp Brytyjskich, kawaler Orderu Orła Białego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Norman Davies · Zobacz więcej »

Nowela sierpniowa

Nowela sierpniowa – ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 o zmianie Konstytucji z 17 marca 1921, ogłoszona i obowiązująca od 4 sierpnia 1926.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Nowela sierpniowa · Zobacz więcej »

Numerus clausus (szkolnictwo wyższe)

Numerus clausus (łac. zamknięta liczba) – zasada ograniczania liczby studentów uniwersytetów, motywowana przyczynami politycznymi lub czysto praktycznymi, stosowana zarówno w okresie międzywojennym, jak i po drugiej wojnie światowej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Numerus clausus (szkolnictwo wyższe) · Zobacz więcej »

Obóz Narodowo-Radykalny

Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) – skrajnie prawicowe ugrupowanie polityczne o charakterze faszystowskim, założone w 1934 przez młodzieżowych działaczy organizacji Obóz Wielkiej Polski, rozwiązane po 3 miesiącach działalności przez sanacyjne władze państwowe.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Obóz Narodowo-Radykalny · Zobacz więcej »

Obóz Wielkiej Polski

Obóz Wielkiej Polski (OWP) – organizacja polityczna obozu narodowego, powołana podczas inaugurującego zjazdu 4 grudnia 1926 w Poznaniu z inicjatywy członków Związku Ludowo-Narodowego i przedstawicieli innych stronnictw prawicowych.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Obóz Wielkiej Polski · Zobacz więcej »

Okupacja wojenna

Okupacja wojenna Okupacja wojenna (łac. occupatio bellica) – czasowe zajęcie przez siły zbrojne państwa prowadzącego wojnę całości lub części terytorium państwa nieprzyjacielskiego i tymczasowe wprowadzenie tam swojej władzy.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Okupacja wojenna · Zobacz więcej »

Orawa (region)

Orawa WIG z 1939 Narodowości na Orawie w 1931 r. według pisma „Ziemia” Komitat Orawski w granicach Królestwa Węgierskiego Herb Komitatu Orawskiego Herb Orawy Orawa (słow. Orava, węg. Árva, niem. Arwa) – kraina historyczna w Europie Środkowej w dorzeczu rzeki Orawy.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Orawa (region) · Zobacz więcej »

Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów

Jewhen Konowalec Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – ukraińska nacjonalistyczna organizacja polityczno-wojskowa założona w 1929 w Wiedniu.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów · Zobacz więcej »

Orlęta Lwowskie

Orderu Virtuti Militari Orlęta Lwowskie – określenie młodych obrońców polskiego Lwowa z lat 1918–1920, głównie w czasie wojny polsko-ukraińskiej (1918–1919), a także polsko-bolszewickiej (1920).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Orlęta Lwowskie · Zobacz więcej »

Państwa centralne

Ententa Państwa centralne − istniejący w okresie I wojny światowej sojusz Cesarstwa Niemieckiego, Monarchii Austro-Węgierskiej, Carstwa Bułgarii i Imperium Osmańskiego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Państwa centralne · Zobacz więcej »

Państwowe Zakłady Inżynierii

Państwowe Zakłady Inżynierii, w skrócie PZInż – nazwa polskiego przedsiębiorstwa utworzonego 19 marca 1928 roku, na bazie Centralnych Warsztatów Samochodowych.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Państwowe Zakłady Inżynierii · Zobacz więcej »

Państwowe Zakłady Lotnicze (PZL)

Państwowe Zakłady Lotnicze (PZL) – polska wytwórnia lotnicza, przedsiębiorstwo państwowe założone w Warszawie w 1928 r. W okresie PRL również nazwa powstałego w 1945 roku organu zarządzania branżą - Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego z pierwszą siedzibą we Włochach pod Warszawą.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Państwowe Zakłady Lotnicze (PZL) · Zobacz więcej »

Pakt Ribbentrop-Mołotow

Spotkanie Józefa Stalina z Joachimem von Ribbentropem w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku Strefy interesów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszy na terytorium II Rzeczypospolitej zgodnie z ustaleniami tajnego protokołu dodatkowego do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku Dokument tajnego protokołu do paktu z 23 sierpnia 1939 r. z podpisami J. Ribbentropa i W. Mołotowa. Tekst niemiecki. Strefy interesów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszy na terytorium II Rzeczypospolitej zgodnie z ustaleniami radziecko-niemieckiego układu o przyjaźni i granicy z 28 września 1939 roku Mapa ostatecznego podziału Polski pomiędzy III Rzeszę a ZSRR z 28 września 1939 r. z wytyczoną granicą. Podpisy za zgodność: Stalin, Ribbentrop; dataNależy zwrócić uwagę, iż granice między Polską a Litwą zostały na tej mapie zafałszowane, bowiem wbrew ówczesnemu stanowi (28 września 1939 r.), mapa ta przedstawia Wilno i Wileńszczyznę w granicach Republiki Litewskiej, co nastąpiło dopiero 10–28 października 1939 r.. Podział Polski i Europy Wsch. Armii Czerwonej w Polsce. Brześć, gabinet w Urzędzie Wojewódzkim. Armii Czerwonej w Lublinie 1939. Pakt Ribbentrop-Mołotow – umowa międzynarodowa z 23 sierpnia 1939 roku, będąca formalnie paktem o nieagresji pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, która zgodnie z tajnym protokołem dodatkowym, stanowiącym załącznik do oficjalnego dokumentu umowy, dotyczyła rozbioru terytoriów lub rozporządzenia niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Pakt Ribbentrop-Mołotow · Zobacz więcej »

Parlament

Watykanie) Parlament – w państwach o demokratycznych systemach władzy, najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Parlament · Zobacz więcej »

Paryż

Paryż (fr.) – stolica i największe miasto Francji, położone w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (La Seine).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Paryż · Zobacz więcej »

Paweł Zaremba

Paweł Zaremba (ur. 12 października 1915 w Piotrogrodzie, zm. 23 kwietnia 1979 w Monachium) – polski historyk, pisarz i dziennikarz.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Paweł Zaremba · Zobacz więcej »

Pierwszy rząd Kazimierza Bartla

Pierwszy rząd Kazimierza Bartla po zaprzysiężeniu 15 maja 1926 Pierwszy rząd Kazimierza Bartla – gabinet pod kierownictwem premiera Kazimierza Bartla, utworzony 15 maja 1926 roku po przewrocie majowym dokonanym przez Józefa Piłsudskiego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Pierwszy rząd Kazimierza Bartla · Zobacz więcej »

Plebiscyt terytorialny

Polski plakat propagandowy z okresu plebiscyt na Górnym Śląsku. Plebiscyt (łac. plebis scitum.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Plebiscyt terytorialny · Zobacz więcej »

Poalej Syjon

Żydowska Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza „Poalej Syjon” (z hebr. פועלי ציון Robotnicy Syjonu; jid. Jidisze Socjalistisz-Demokratisze Arbeter Partaj „Poalej Cion”) – żydowska partia socjalistyczno-syjonistyczna działająca w Polsce w latach 1906 –1950.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Poalej Syjon · Zobacz więcej »

Pogrom lwowski (1918)

Synagoga Beit Chasidim po pogromie Pogrom lwowski, 1918 – rozruchy antyżydowskie we Lwowie między 22 a 24 listopada 1918 roku.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Pogrom lwowski (1918) · Zobacz więcej »

Pogrom w Wilnie

Pogrom wileński – krwawy pogrom antyżydowski w Wilnie w dniach 19–23 kwietnia 1919, który wybuchł po opanowaniu miasta przez Polaków.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Pogrom w Wilnie · Zobacz więcej »

Polacy

Polacy – naród słowiański zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Polacy · Zobacz więcej »

Policja Państwowa

Patrol przedwojennej polskiej Policji drogowej z 1932 roku Policja Państwowa (w skrócie PP) – umundurowana i uzbrojona organizacja pełniąca funkcje porządkowe oraz antykryminalne na terenie Polski w latach 1919–1939.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Policja Państwowa · Zobacz więcej »

Polityka gospodarcza II Rzeczypospolitej

Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974) wicepremier, minister przemysłu i handlu (1926–1930) oraz minister skarbu (1935–1939) Władysław Grabski (1874-1938), dwukrotny premier i trzykrotny minister skarbu kurs złotego polskiego względem dolara amerykańskiego w latach 1924-1939 Dług zewnętrzny Polski w latach 1924-1938 Procent wielkiej własności prywatnej w stosunku do ogólnej powierzchni powiatów II Rzeczypospolitej w 1925 roku Polityka gospodarcza II Rzeczypospolitej – polityka gospodarcza prowadzona przez władze II Rzeczypospolitej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Polityka gospodarcza II Rzeczypospolitej · Zobacz więcej »

Polska

Mapa administracyjna Polski Polska, Rzeczpospolita Polska (RP) – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w przeważającej części w dorzeczu Wisły i Odry.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Polska · Zobacz więcej »

Polska Komisja Likwidacyjna

Polska Komisja Likwidacyjna Polska Komisja Likwidacyjna Galicji i Śląska Cieszyńskiego – tymczasowy organ władzy polskiej dla zaboru austriackiego oraz Śląska Cieszyńskiego w latach 1918–1919.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Polska Komisja Likwidacyjna · Zobacz więcej »

Polska Organizacja Wojskowa

Sztandar Koła Powiatowego POW w Piotrkowie Trybunalskim Tadeusz Żuliński, ppor. Bogusław Miedziński Komenda Naczelna POW 1917 Józef Piłsudski z oficerami POW w 1917 roku. Rozbrajanie żołnierzy niemieckich w Warszawie. 10 listopada 1918 Polska Organizacja Wojskowa (POW) – tajna organizacja wojskowa powstała w sierpniu 1914 w Warszawie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w wyniku połączenia działających w Królestwie Polskim konspiracyjnych Związku Walki Czynnej i grup Armii Polskiej w celu walki z rosyjskim zaborcą.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Polska Organizacja Wojskowa · Zobacz więcej »

Polska Partia Socjalistyczna

wyborach do Sejmu w 1922 Polska Partia Socjalistyczna (PPS) – polska partia polityczna o charakterze niepodległościowym, socjalistycznym i pracowniczym (klasyfikowana w grupie partii lewicowych), założona w listopadzie 1892 podczas tzw.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Polska Partia Socjalistyczna · Zobacz więcej »

Polska Partia Socjalistyczna – Lewica (1906–1918)

Polska Partia Socjalistyczna – Lewica – nieoficjalna nazwa Polskiej Partii Socjalistycznej, która w 1906 na IX zjeździe PPS w Wiedniu większością głosów delegatów doprowadziła do wyeliminowania członków Wydziału Bojowego, co w efekcie doprowadziło do podziału i wyodrębnienia PPS – Frakcji Rewolucyjnej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Polska Partia Socjalistyczna – Lewica (1906–1918) · Zobacz więcej »

Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego

Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego, do 1897 Galicyjska Partia Socjaldemokratyczna, zwana też Socjaldemokratyczną Partią Galicji – legalna partia socjalistyczna, utworzona w 1892 we Lwowie.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego · Zobacz więcej »

Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne (PPP) – tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej podległe Rządowi RP na uchodźstwie.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Polskie Państwo Podziemne · Zobacz więcej »

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

Naszywka noszona przez żołnierzy PSZ na rękawach kurtek i płaszczy. Naczelny Wódz, gen. broni Władysław Sikorski Guzik żołnierza WP we Francji, 1940 Winston Churchill wizytuje w towarzystwie Władysława Sikorskiego jednostkę Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Armii Polskiej na Wschodzie 1 Dywizją Pancerną 1944 piracką flagą ukazującą liczbę zatopionych i uszkodzonych statków.Władysław Anders Naczelny Wódz, gen. broni Kazimierz Sosnkowski i gen. dywizji Władysław Anders 1944 Mundur żołnierza Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Universal Carrier Polskich Sił Zbrojnych (rekonstrukcja) Polskie Siły Zbrojne – zorganizowane formacje wojskowe, utworzone jesienią 1939 poza granicami Polski, na podstawie międzysojuszniczych umów podpisanych z Francją i Wielką Brytanią.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie · Zobacz więcej »

Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji

Wyniki listy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej w wyborach do Sejmu 1922 roku Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji (Chrześcijańska Demokracja, PSChD) – ugrupowanie działające w II Rzeczypospolitej, powstałe w 1919 w wyniku połączenia ugrupowań chadeckich z Galicji, Kongresówki i byłego zaboru pruskiego oraz ziem śląskich.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji · Zobacz więcej »

Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (1913–1931)

wyborach do Sejmu w 1922 Jan Dębski Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” – polskie ugrupowanie polityczne o charakterze ludowym.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (1913–1931) · Zobacz więcej »

Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”

Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” – chłopska lewicowa partia polityczna działająca w II Rzeczypospolitej, utworzona w 1915 r. (początkowo pod nazwą PSL w Królestwie Polskim).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” · Zobacz więcej »

Polsko-czechosłowackie konflikty graniczne

Od 1918 w stosunkach między Polską a Czechosłowacją dochodziło do konfliktów wokół kilku spornych terenów: Śląska Cieszyńskiego, Orawy, Spiszu, zaś po II wojnie światowej także ziemi kłodzkiej i ziemi raciborskiej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Polsko-czechosłowackie konflikty graniczne · Zobacz więcej »

Poseł

gmachu Sejmu, w której odbywają się posiedzenia izby niższej polskiego parlamentu Posłowie na Sali Posiedzeń Sala Posiedzeń widziana z mównicy Urządzenie do głosowania w Sali Posiedzeń Państwową Komisję Wyborczą Sali Kolumnowej w Sejmie (2015) Posłowie podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju (2015) Polityka” (2013) Poseł – deputowany, członek parlamentu.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Poseł · Zobacz więcej »

Powstania śląskie

Zasięg powstań śląskich Polski plakat propagandowy Powstańczy samochód pancerny „Korfanty” Odezwa w 15. rocznicę wybuchu 3. powstania śląskiego 1936 r. (miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu). Powstańcy śląscy Oddział powstańczy Powstańcy śląscy w okopach Szeptyckim wkracza do Katowic – 22 czerwca 1922 Tablica upamiętniająca przyłączenie Śląska do Polski Sztandar 4 Pułku Powstańców Śląskich Odznaka na czapkę Oddziałów Szturmowych w powstaniach śląskich Powstania śląskie – trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, które miały miejsce w latach 1919–1921 między ludnością polską i niemiecką.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Powstania śląskie · Zobacz więcej »

Poznań

Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad rzeką Wartą, u ujścia Cybiny.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Poznań · Zobacz więcej »

Prawo

Temida symbolizująca bezstronność i sprawiedliwość Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Prawo · Zobacz więcej »

Premier

Premier (z fr. premier – pierwszy, od łac. primus – pierwszy) – w wielu krajach szef rządu.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Premier · Zobacz więcej »

Prezes Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów (premier) – zgodnie z Konstytucją Polski osoba kierująca Radą Ministrów oraz zapewniająca wykonywanie polityki Rady Ministrów w ustroju politycznym Polski.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Prezes Rady Ministrów · Zobacz więcej »

Prezydent

Prezydent (łac. praesidens, ’zasiadający na czele’) – najwyższy urząd w państwie będącym republiką, zazwyczaj jednoznaczny z pełnieniem funkcji jednoosobowej głowy państwa.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Prezydent · Zobacz więcej »

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zgromadzeniem Narodowym, 6 sierpnia 2015 Sali Posiedzeń Sejmu, stałe miejsce zajmowane przez Prezydenta RP wspólnych posiedzeń Sejmu i Senatu zwoływanych z okazji wizyt głów obcych państw Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (Prezydent RP) – zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Prusy Wschodnie

Prusy Wschodnie (niem. Ostpreußen) – część Królestwa Pruskiego, a potem zjednoczonych w XIX w. Niemiec (do 1945 r.). Prowincja Prusy Wschodnie powstała w 1772 r. z części ziem Polski (Warmii) oraz Prus Książęcych (z wyłączeniem Kwidzyna).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Prusy Wschodnie · Zobacz więcej »

Przedmoście rumuńskie

Pozycje wojsk polskich i niemieckich w przededniu wojny. Przedmoście rumuńskie (dosł. teren przed mostami prowadzącymi do Rumunii) – we wrześniu 1939 roku obejmowało obszar Małopolski Wschodniej ograniczony od północnego zachodu rzekami Stryj i Dniestr.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Przedmoście rumuńskie · Zobacz więcej »

Przewrót majowy

hotelu Bristol, na którym ogłosił odejście z armii i wycofanie się z życia politycznego w lipcu 1923. Sulejówku. Przewrót majowy (zamach majowy, pucz majowy) – zbrojny zamach stanu w Polsce dokonany w dniach 12–15 maja 1926, w Warszawie przez marsz.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Przewrót majowy · Zobacz więcej »

Rada Ambasadorów

Rada Ambasadorów (Konferencja Ambasadorów ang. Conference of Ambassadors, fr. Conférence des Ambassadeurs) – międzynarodowy organ wykonawczy kończącego I wojnę światową traktatu wersalskiego, działający w latach 1920–1935.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Rada Ambasadorów · Zobacz więcej »

Rada Delegatów Robotniczych w Lublinie

Rada Delegatów Robotniczych w Lublinie – powstała 5 listopada 1918 roku z inicjatywy SDKPiL oraz PPS.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Rada Delegatów Robotniczych w Lublinie · Zobacz więcej »

Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego

Zdjęcie z posiedzenia RNKC w pełnym składzie w 1919 r. Mapa Śląska Cieszyńskiego i podział jego terytorium Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego – reprezentacja ludności polskiej Księstwa Cieszyńskiego i rząd tymczasowy w latach 1918–1920.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego · Zobacz więcej »

Rada Regencyjna

Godło Królestwa Polskiego (1917-1918) Odcisk pieczęci Rady Regencyjnej 27 października 1917 – Rada Regencyjna udaje się na Zamek po złożeniu przysięgi w katedrze – czwarty w tym samym szeregu – ks. prałat Zygmunt Chełmicki, sekretarz Rady Warszawie, rezydencja Rady Regencyjnej Monitora Polskiego z 7 października 1918 – Rada Regencyjna ogłasza niepodległość Polski Rada Regencyjna Królestwa Polskiego – organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego aktu 5 listopada, zastępujący króla lub regenta.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Rada Regencyjna · Zobacz więcej »

Raport Morgenthaua

Raport Morgenthaua (en. Morgenthau Report) – raport amerykańskiej misji rządowej mającej na celu zbadanie traktowania Żydów w Polsce, swoją nazwę wziął od nazwiska jednego z przewodniczących misji, Henry'ego Morgenthau Seniora.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Raport Morgenthaua · Zobacz więcej »

Republika Ostrowska

Republika Ostrowska, także Rzeczpospolita Ostrowska (10-26 listopada 1918) – wystąpienie Polaków w Ostrowie Wielkopolskim przeciwko władzy pruskiej, na miesiąc przed wybuchem powstania wielkopolskiego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Republika Ostrowska · Zobacz więcej »

Republika Tarnobrzeska

Republika Tarnobrzeska została powołana 6 listopada 1918 na 30-tysięcznym wiecu chłopskim w Tarnobrzegu, na którym uchwalono także usunięcie władz mianowanych przez Polską Komisję Likwidacyjną i powołanie własnych władz terenowych.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Republika Tarnobrzeska · Zobacz więcej »

Republika Weimarska

Republika Weimarska – potoczna nazwa państwa niemieckiego, istniejącego w latach 1919–1933 (nazwa urzędowa: Rzesza Niemiecka).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Republika Weimarska · Zobacz więcej »

Rewizjonizm

Rewizjonizm (łac. revisio – ponowne widzenie) – dążenie do zmiany określonego stanu rzeczy, poglądów.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Rewizjonizm · Zobacz więcej »

Rewolucja listopadowa 1918

Niemcy przed rewolucją listopadową Franza Heinricha Louisa Corintha z 1924 Rewolucja listopadowa w 1918 (niem. Novemberrevolution) – całokształt wystąpień o charakterze rewolucyjnym w Niemczech, w roku 1918 i 1919.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Rewolucja listopadowa 1918 · Zobacz więcej »

Rewolucja październikowa

Rewolucja październikowa w Rosji (w terminologii sowieckiej Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa) – określenie, stosowane na dokonany przez bolszewików przewrót zbrojny w Rosji, trwający od nocy z na, do godziny drugiej w nocy, gdy został opanowany przez oddziały bolszewickie Pałac Zimowy, a członkowie Rządu Tymczasowego aresztowani.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Rewolucja październikowa · Zobacz więcej »

Roman Dmowski

Roman Stanisław Dmowski (ur. 9 sierpnia 1864 w Kamionku, zm. 2 stycznia 1939 w Drozdowie) – polski polityk, mąż stanu, publicysta polityczny, minister spraw zagranicznych, poseł na Sejm Ustawodawczy RP oraz II i III Dumy.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Roman Dmowski · Zobacz więcej »

Rosja

Rosja, Federacja Rosyjska (Rossija,, Rossijskaja Fiedieracyja) – państwo rozciągające się od wschodniej Europy poprzez północną część Azji po Ocean Spokojny.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Rosja · Zobacz więcej »

Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka

Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, RFSRR (ros. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР) (od 7 listopada 1917 do 19 lipca 1918 Rosyjska Republika Radziecka), potocznie Rosja Radziecka, Rosja Sowiecka – w latach 1917–1922 niepodległe państwo; w latach 1922–1991 jedna z republik Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, największa powierzchniowo i ludnościowo.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka · Zobacz więcej »

Rozbiory Polski

Ziemie polskie po III rozbiorze ''The Polish Plumb Cake'', alegoria I rozbioru Polski, grafika Johna Lodge’a z 1774 roku Rozbiory Polski – okres w dziejach Polski i Litwy w latach 1772–1795, kiedy Rzeczpospolita Obojga Narodów za sprawą sąsiednich Rosji, Prus i Austrii dokonała na ich rzecz cesji części swojego terytorium, jako wynik przegranej wojny bądź pod groźbą użycia siły.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Rozbiory Polski · Zobacz więcej »

Ruch ludowy

Ruch ludowy (także ruch chłopski, rzadziej ruch agrarny) – ruch społeczny związany ze sprawami chłopskimi i rolniczymi.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Ruch ludowy · Zobacz więcej »

Rumunia

Rumunia (rum. România, IPA: //) – państwo unitarne w południowo-wschodniej części Europy.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Rumunia · Zobacz więcej »

RWD

RWD – oznaczenie polskich samolotów konstruowanych w okresie międzywojennym przez zespół konstruktorów lotniczych: Stanisława Rogalskiego, Stanisława Wigurę i Jerzego Drzewieckiego, pochodzące od ich inicjałów nazwisk.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i RWD · Zobacz więcej »

Rząd (prawo)

Rząd – kolegialny organ władzy wykonawczej, powoływany i odwoływany przez organ przedstawicielski.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Rząd (prawo) · Zobacz więcej »

Rząd Ignacego Daszyńskiego

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej (określany również jako "rząd lubelski" oraz "rząd ludowy") – rada ministrów pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego, utworzona 7 listopada 1918 r. w Lublinie, przez działaczy lewicy niepodległościowej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Rząd Ignacego Daszyńskiego · Zobacz więcej »

Rząd Ignacego Jana Paderewskiego

Rząd Ignacego Jana Paderewskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Ignacego Jana Paderewskiego, utworzony 16 stycznia 1919 roku przez Józefa Piłsudskiego po ustąpieniu rządu Jędrzeja Moraczewskiego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Rząd Ignacego Jana Paderewskiego · Zobacz więcej »

Rząd Jędrzeja Moraczewskiego

Rząd Jędrzeja Moraczewskiego (formalna nazwa – Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej) – gabinet pod kierownictwem socjalistycznego premiera Jędrzeja Moraczewskiego, utworzony 17 listopada 1918 przez Józefa Piłsudskiego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Rząd Jędrzeja Moraczewskiego · Zobacz więcej »

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie – rząd Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939–1990 będący legalną kontynuacją władz II Rzeczypospolitej, zmuszonych opuścić Polskę po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 i okupacji całego terytorium Polski przez agresorów.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie · Zobacz więcej »

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Gęstość zaludnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów według spisu ludności z 1790 roku Akt Unii Lubelskiej 1 lipca 1569 roku, akt ustanawiający Rzeczpospolitą Obojga Narodów rolce sztokholmskiej z XVII wieku Rewers 15 dukatów Zygmunta III Wazy z 1617 z herbem królewskim. W otoku napis: MAGNVS DVX LITVAniae RVSsiae PRVSsiae MASoviae SAMogitiae LIVONiae ZC Kurlandia – lenno Rzeczypospolitej Zasięg terytorialny Rzeczypospolitej w 1701 roku Podział administracyjny Rzeczypospolitej, stan prawny na rok 1619 Posiadłości ziemskie polskich rodów magnackich w XVI-XVII wieku miasta królewskie Rzeczypospolitej Obojga Narodów Jan Matejko, Unia lubelska Jan Matejko, ''Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. Elekcja 1573'' Jan Matejko, ''Konstytucja 3 maja'' 1791 Quincunx'' z 1564 Rzeczpospolita, w XVIII wieku oficjalnie określana również jako Rzeczpospolita Polska (lit. Respublika, biał. Рэч Паспалітая, ukr. Річ Посполита, ros. Речь Посполитая, rus. Рѣчь Посполита, łac. Res Publica), także: Rzeczpospolita Obojga Narodów, Rzeczpospolita Królestwa Polskiego (łac. Res publica regni Polonici), Polska, Królestwo Polskie – państwo złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Rzeczpospolita Obojga Narodów · Zobacz więcej »

Sabotaż

Sabotaż (z fr. sabotage) – umyślne niewypełnienie albo wypełnianie wadliwie swoich obowiązków w zamiarze wywołania dezorganizacji, strat i szkód.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Sabotaż · Zobacz więcej »

Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie”

280px 280px Turzystwie Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” (SGO „Polesie”) – wyższy związek taktyczny Wojska Polskiego II RP, improwizowany w czasie kampanii wrześniowej 1939.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” · Zobacz więcej »

Sanacja

Józef Piłsudski Górnym Śląsku Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem listu gończego z 1933 Sanacja (łac. sanatio, „uzdrowienie”) – potoczna nazwa obozu piłsudczykowskiego rządzącego w Polsce w latach 1926–1939, powstała w związku z głoszonym przez Józefa Piłsudskiego hasłem „sanacji moralnej” życia publicznego, wysuwanym w toku przygotowań i w okresie przewrotu majowego (1926).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Sanacja · Zobacz więcej »

Słowacja

Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Słowacja · Zobacz więcej »

Służba Zwycięstwu Polski

Służba Zwycięstwu Polski (SZP) – polska organizacja konspiracyjna podczas II wojny światowej, Powołana 27 września 1939 (jeszcze podczas oblężenia Warszawy) na rozkaz dowódcy obrony Warszawy generała Juliusza Rómmla.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Służba Zwycięstwu Polski · Zobacz więcej »

Sąd

Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie Sądu Kasacyjnego Wnętrze sądu (Old Bailey) w Londynie, XIX wiek Warszawie Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Sąd · Zobacz więcej »

Sąd Najwyższy (Polska)

Pałac Krasińskich, siedziba Sądu Najwyższego w latach 1917–1939 Leszno 53/55, stąd jego zwyczajowa nazwa „Sądy na Lesznie”). Siedziba Sądu Najwyższego w latach 1950–1999 Sąd Najwyższy – naczelny organ władzy sądowniczej w Polsce.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Sąd Najwyższy (Polska) · Zobacz więcej »

Sejm Litwy Środkowej

Miejsce obrad Sejmu Litwy Środkowej - Teatr na Pohulance Sejm Litwy Środkowej – sejm wybrany w wyborach 8 stycznia 1922 roku, obradował od 1 lutego do 1 marca.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Sejm Litwy Środkowej · Zobacz więcej »

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sala Posiedzeń w Sejmie Jana Matejki Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku Zygmunta III Wazy 1622 Augusta II Mocnego (Sejm koronacyjny) 1698 Diariusz sejmu ordynaryjnego pod związkiem konfederacji generalnej Obojga Narodów w Warszawie tom I część I w Warszawie w Drukarni Nadwornej JKMci i Prezesa Komisji Edukacji Narodowej z lat 1788-1792 Uchwała Sejmu o detronizacji Mikołaja I w 1831 roku Obrady Sejmu, 1931 posłowie VIII kadencji w Sali Posiedzeń (2015) Ławy poselskie z urządzeniami do głosowania Posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju (2015) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia ustawy nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Sejm Ustawodawczy (1919–1922)

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski otwiera pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego. 10 lutego 1919 Naczelnika Państwa Sejm Ustawodawczy – jednoizbowy organ parlamentarny wybrany dla uchwalenia konstytucji (Konstytuanta) II Rzeczypospolitej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Sejm Ustawodawczy (1919–1922) · Zobacz więcej »

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Senatu w 2011 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Senat Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Senator

Senator – deputowany, członek parlamentu.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Senator · Zobacz więcej »

Siły zbrojne

brak danych Siły zbrojne (inaczej: wojsko, armia) – siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Siły zbrojne · Zobacz więcej »

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Polskę do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy

Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy – działająca na przełomie XIX i XX wieku polska marksistowska partia polityczna.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy · Zobacz więcej »

Socjalizm

Socjalizm (łac. societas – wspólnota) – 1.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Socjalizm · Zobacz więcej »

Spisz

Zamek Spiski Spiska Kapituła – religijne centrum Spisza Mistrza Pawła Spisz – region historyczny, położony w Centralnych i Wewnętrznych Karpatach Zachodnich, w dorzeczu górnego Popradu, górnego Hornadu oraz w części dorzecza Dunajca (na wschód od Białki).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Spisz · Zobacz więcej »

Społeczeństwo

Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Społeczeństwo · Zobacz więcej »

Stanisław Wigura

Stanisław Wigura (ur. 9 kwietnia 1903 w Żytomierzu albo 9 kwietnia 1901 w Warszawie, zm. 11 września 1932 w katastrofie lotniczej pod Cierlickiem Górnym) – polski konstruktor lotniczy, inżynier i lotnik, współzałożyciel zespołu konstrukcyjnego RWD, wykładowca Politechniki Warszawskiej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Stanisław Wigura · Zobacz więcej »

Stanisław Wojciechowski

Stanisław Wojciechowski herbu Nałęcz (ur. 15 marca 1869 w Kaliszu, zm. 9 kwietnia 1953 w Gołąbkach) – polski polityk i działacz spółdzielczy, drugi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Stanisław Wojciechowski · Zobacz więcej »

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Stowarzyszenie · Zobacz więcej »

Stronnictwo Chłopskie

Sztandar Stronnictwa Chłopskiego Stronnictwo Chłopskie (SCh) – partia powstała 2–3 marca 1926 z połączenia odłamu PSL „Wyzwolenie” pod nazwą Jedność Ludowa oraz partii Związek Chłopski.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Stronnictwo Chłopskie · Zobacz więcej »

Stronnictwo Narodowe (1928–1947)

Romana Dmowskiego. Warszawa, 1939. Zjazd SN w Poznaniu w 1937. Łodzi Stronnictwo Narodowe – polska partia polityczna, utworzona w październiku 1928 w wyniku przekształcenia Związku Ludowo-Narodowego, której zadaniem było prowadzenie bieżącej działalności politycznej obozu narodowego (Narodowa Demokracja).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Stronnictwo Narodowe (1928–1947) · Zobacz więcej »

Sumienie

Sumienie – w niektórych religiach i nurtach etycznych wewnętrzne odczucie pozwalające rozróżniać dobro i zło, a także oceniać postępowanie własne i innych ludzi.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Sumienie · Zobacz więcej »

Swój do swego po swoje

Swój do swego po swoje – hasło wzywające do popierania polskiego handlu i rzemiosła.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Swój do swego po swoje · Zobacz więcej »

System parlamentarny

System parlamentarny – system rządów opierający się na tzw.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i System parlamentarny · Zobacz więcej »

Szczuczyn (Białoruś)

Szczuczyn zw.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Szczuczyn (Białoruś) · Zobacz więcej »

Tadeusz Hołówko

Tadeusz Hołówko jako naczelnik Wydziału Wschodniego MSZ, Stanisław Patek i Dmitrij Bogomołow, Warszawa 1929 Grób Tadeusza Hołówki na cmentarzu ewangelicko – reformowanym przy ul. Żytniej w Warszawie Tadeusz Ludwik Hołówko, pseudonimy: Kirgiz, Horodyński, Otfinowski, krypt. T. H-ko (ur. 17 września 1889 w Semipałatyńsku, zm. 29 sierpnia 1931 w Truskawcu) – polski polityk, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, publicysta, działacz ruchu prometejskiego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Tadeusz Hołówko · Zobacz więcej »

Tomasz Dąbal

Legionów Polskich Tomasz Jan Dąbal (ur. 29 grudnia 1890 w Sobowie w powiecie tarnobrzeskim, zm. 21 sierpnia 1937 w Moskwie) – radykalny działacz polityczny w II Rzeczypospolitej i ZSRR, poseł na Sejm Ustawodawczy (1919–1921), zastępca członka KC Komunistycznej Partii Robotniczej Polski.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Tomasz Dąbal · Zobacz więcej »

Traktat o granicach i przyjaźni III Rzesza – ZSRR (1939)

Mapa ostatecznego podziału Polski pomiędzy III Rzeszę a ZSRR z 28 września 1939 r. z wytyczoną granicą. Podpisy za zgodność: Stalin, Ribbentrop; data Należy zwrócić uwagę, iż granice między Polską a Litwą zostały na tej mapie zafałszowane, bowiem wbrew ówczesnemu stanowi (28 września 1939 r.), mapa ta przedstawia Wilno i Wileńszczyznę w granicach Republiki Litewskiej, co nastąpiło dopiero 10–28 października 1939 r.. Strefy interesów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszy na terytorium II Rzeczypospolitej zgodnie z ustaleniami tajnego protokołu dodatkowego do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku Strefy interesów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszy na terytorium II Rzeczypospolitej zgodnie z ustaleniami radziecko-niemieckiego układu o przyjaźni i granicy z 28 września 1939 roku Traktat o granicach i przyjaźni III Rzesza-ZSRR – umowa międzynarodowa zawarta w Moskwie pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich 28 września 1939 po kapitulacji Warszawy, u schyłku działań wojennych w konsekwencji agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Traktat o granicach i przyjaźni III Rzesza – ZSRR (1939) · Zobacz więcej »

Traktat ryski (1921)

Adam Mieczkowski, Ludwik Waszkiewicz.Wojska Polskiego na rokowania ryskie. W środku gen. Mieczysław Kuliński Leonid Obolenski i Adolf Joffe, z prawej Jan Dąbski Traktat ryski (lub inaczej pokój ryski), Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 300) – traktat pokojowy zawarty przez Polskę i RFSRR oraz USRR, ratyfikowany przez Naczelnika Państwa 16 kwietnia 1921; obowiązywał od 30 kwietnia 1921, tj.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Traktat ryski (1921) · Zobacz więcej »

Traktat wersalski

Wilson Republiki Weimarskiej. Mapa Nadrenii z zaznaczonymi obszarami zdemilitaryzowanymi i strefami okupowanymi do 1930 przez wojska Ententy. Podpisanie traktatu pokojowego w Wersalu Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie Traktat wersalski – główny układ pokojowy kończący I wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Niemcy, mocarstwa Ententy, państwa sprzymierzone i stowarzyszone.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Traktat wersalski · Zobacz więcej »

Trzeci rząd Wincentego Witosa

Trzeci rząd Wincentego Witosa po zaprzysiężeniuOd lewej: J.Tarnawa-Malczewski, A.Chądzyński, S.Grabski, S.Piechocki, S.Smólski, S.Osiecki, W.Witos, W.Kiernik, J.Zdziechowski, K.Dzierżykraj-Morawski, J.Radwan, J.Jankowski, M.Rybczyński Trzeci rząd Wincentego Witosa powstał 10 maja 1926 roku po utracie poparcia PPS-u przez rząd Aleksandra Skrzyńskiego (który upadł 5 maja 1926).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Trzeci rząd Wincentego Witosa · Zobacz więcej »

Tymczasowy Komitet Rządzący

Tymczasowy Komitet Rządzący – polski Komitet z siedzibą we Lwowie utworzony 24 listopada 1918 r. w celu sprawowania tymczasowej władzy w Galicji Wschodniej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Tymczasowy Komitet Rządzący · Zobacz więcej »

Uchwała

Uchwała – akt woli ciała kolegialnego (organu państw., samorządowego, organizacji społ. lub polit.). Treścią uchwały może być zajęcie stanowiska w określonej sprawie; charakter szczególny mają uchwały indywidualne (zwł. nominacyjne) oraz uchwały ogólne (normatywne, ustalające wykładnię prawa lub wytyczne obowiązujące dla innych organów).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Uchwała · Zobacz więcej »

Ukraińska Organizacja Wojskowa

Ściśle tajny raport Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze na temat UWO z marca 1930 roku Ukraińska Organizacja Wojskowa (UWO), ukr. Українська Військова Організація, Ukrajinśka Wijśkowa Orhanizacija (УВО) – nielegalna, sabotażowa i terrorystyczna organizacja ukraińska w II Rzeczypospolitej, istniejąca w latach 1920-1933.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Ukraińska Organizacja Wojskowa · Zobacz więcej »

Ukraińska Partia Socjal-Demokratyczna

Ukraińska Partia Socjal-Demokratyczna (USDP) – ukraińska partia, powstała wskutek odejścia części członków Ukraińskiej Partii Radykalnej we wrześniu 1899.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Ukraińska Partia Socjal-Demokratyczna · Zobacz więcej »

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka

Gubernie Imperium Rosyjskiego 1917 na terytorium Ukrainy Podział gubernialny USRR 1921 Ukraińska SRR 1931 – mapa fizyczna Wielkiego Głodu 1932-33 II Rzeczypospolitej Zmiany terytorialne Ukraińskiej SRR 1921-1991 Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, Ukraińska SRR, Ukraina (ros. Украинская Советская Социалистическая Республика, Ukrainskaja Sowietskaja Socyalisticzeskaja Riespublika, ukr. Українська Радянська Соціалістична Республіка, Ukrajinśka Radianśka Socialistyczna Respublika) – w latach 1919–1922 państwo marionetkowe zależne od RFSRR, w latach 1922–1991 republika związkowa Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka · Zobacz więcej »

Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne

Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne (UNDO), (УНДО) – ukraińska partia polityczna w II RP, istniejąca w latach 1925–1939.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne · Zobacz więcej »

Ukraina

Wilhelm de Beauplan ''Opisanie Ukrainy...”, strona tytułowa (1660) Ukraina (Ukrajina) – państwo unitarne, położone w Europie Wschodniej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Ukraina · Zobacz więcej »

Umowa międzynarodowa

Umowa międzynarodowa – najważniejszy obecnie instrument regulujący stosunki międzynarodowe i jeden z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Umowa międzynarodowa · Zobacz więcej »

Ustawa

Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Ustawa · Zobacz więcej »

Ustrój polityczny

Formy rządów na świecie Ustrój polityczny − struktura organizacyjna, kompetencje i określone prawem wzajemne zależności organów państwa.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Ustrój polityczny · Zobacz więcej »

Walery Sławek

Walery Jan Sławek, pseudonim „Gustaw”, „Soplica” (ur. 2 listopada 1879 w Strutynce, zm. 3 kwietnia 1939 w Warszawie) – polityk okresu II Rzeczypospolitej, trzykrotny premier Polski, marszałek Sejmu, wolnomularz, podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Walery Sławek · Zobacz więcej »

Warszawa

Hejnał warszawski Warszawa, miasto stołeczne WarszawaUstawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Warszawa · Zobacz więcej »

Władysław Grabski

Władysław Dominik Grabski (ur. 7 lipca 1874 w Borowie, zm. 1 marca 1938 w Warszawie) – polski polityk narodowej demokracji, ekonomista i historyk, minister skarbu oraz dwukrotny premier II RP, autor reformy walutowej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Władysław Grabski · Zobacz więcej »

Władysław Raczkiewicz

Urzędem Marszałkowskim w Toruniu Władysław Raczkiewicz (ur. 28 stycznia 1885 w Kutaisi w Gruzji, zm. 6 czerwca 1947 w Ruthin w Walii) – polski działacz polityczny, społeczny i wojskowy, uczestnik I wojny światowej i walk z bolszewikami, minister spraw wewnętrznych w czterech rządach II RP (w latach 1921, 1925–1926, i 1935–1936), senator (z list BBWR) i marszałek Senatu III kadencji (1930–1935), wojewoda nowogródzki (1921–1924), wileński (1926–1931), krakowski (1935), pomorski (1936–1939), prezes Światowego Związku Polaków z Zagranicy (1934–1939), Prezydent RP na uchodźstwie (1939–1947), członek władz Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Władysław Raczkiewicz · Zobacz więcej »

Władysław Seyda

Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan – grób Władysław Seyda (ur. 22 kwietnia 1863 w Łobżenicy, zm. 24 lutego 1939 w Poznaniu) – polski prawnik, polityk endecki, doktor prawa, adwokat i sędzia.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Władysław Seyda · Zobacz więcej »

Władysław Sikorski

Władysław Eugeniusz Sikorski (ur. 20 maja 1881 w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943 na Gibraltarze) – polski wojskowy i polityk, generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier Rządu RP na Uchodźstwie podczas II wojny światowej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Władysław Sikorski · Zobacz więcej »

Władza wykonawcza

Władza wykonawcza, egzekutywa – działalność polegająca na wykonywaniu zadań państwowych mających na celu realizację prawa.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Władza wykonawcza · Zobacz więcej »

Węgry

Węgry (węg. Magyarország) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej, od 1955 członek ONZ, od 1999 członek NATO, od 2004 członek Unii Europejskiej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Węgry · Zobacz więcej »

Wehrmacht

Wehrmacht (niem. siła zbrojna) – całość sił zbrojnych III Rzeszy z wyłączeniem Waffen-SS, utworzona 16 marca 1935 roku, ustawą o powszechnym obowiązku służby wojskowej, która stanowiła jednostronne zerwanie klauzul militarnych traktatu wersalskiego (1919).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wehrmacht · Zobacz więcej »

Weto

Weto (także veto, z łac. veto – nie pozwalam) – prawo wyrażenia sprzeciwu wobec dowolnej decyzji, przyznawane na przestrzeni dziejów rozmaitym organom władzy, pozwalające na odrzucenie w całości (tzw. weto absolutne), lub wstrzymanie (tzw. weto zawieszające) jakiegoś aktu prawnego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Weto · Zobacz więcej »

Wielka Brytania

Wielka BrytaniaW języku angielskim nazwą państwa jest United Kingdom (Zjednoczone Królestwo), podczas gdy nazwa Great Britain (Wielka Brytania) odnosi się wyłącznie do Anglii, Szkocji i Walii (bez Irlandii Północnej).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wielka Brytania · Zobacz więcej »

Wielki głód na Ukrainie

border.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wielki głód na Ukrainie · Zobacz więcej »

Wielkopolska

Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski'' Wielkopolska (łac. Polonia Maior) – kraina historyczna w środkowej i zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej i dolnej Warty; dzielnica historyczna Polski.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wielkopolska · Zobacz więcej »

Wileńszczyzna

Procentowy udział Polaków na historycznej Litwie w 2011 r. Wileńszczyzna (lit. Vilniaus kraštas, biał. Віленшчына), Wileńskie – terytorium leżące obecnie w granicach Litwy i Białorusi.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wileńszczyzna · Zobacz więcej »

Wilno

Wilno (lit. Vilnius, biał. Вільня, Вільнюс, ros. Вильнюс, Вильна, łot. Viļņa, niem. Wilna, jid. ווילנע.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wilno · Zobacz więcej »

Wincenty Witos

Wincenty Witos (ur. 21 stycznia 1874 w Wierzchosławicach, zm. 31 października 1945 w Krakowie) – polski polityk, działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wincenty Witos · Zobacz więcej »

Wisła

Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, a także najdłuższa rzeka uchodząca do Morza Bałtyckiego, o długości 1047 km.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wisła · Zobacz więcej »

Wojciech Korfanty

Wojciech Korfanty (ur. jako Adalbert Korfanty 20 kwietnia 1873 w osadzie Sadzawka (obecnie Siemianowice Śląskie), zm. 17 sierpnia 1939 w Warszawie) – polski przywódca narodowy Górnego Śląska, związany z chrześcijańską demokracją.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wojciech Korfanty · Zobacz więcej »

Wojciech Roszkowski

Wojciech Stefan Roszkowski (ur. 20 czerwca 1947 w Warszawie) – polski ekonomista, autor publikacji z zakresu historii Polski XX wieku, profesor nauk humanistycznych (1996), nauczyciel akademicki, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji (2004–2009).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wojciech Roszkowski · Zobacz więcej »

Wojna

Tadeusz Cyprian, ''Wojna'', 1949 (po prawej stronie widoczne ruiny hotelu Prudential w Warszawie) Albrecht Altdorfer, ''Bitwa'' Aleksandra Wielkiego z Dariuszem III pod Issos, 1528–1529. Stara Pinakoteka Monachium Wojna'', V. ''Pożoga'', 1866–1867 Francisco de Goya, ''Trzeci maja 1808'', 1814 alt.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wojna · Zobacz więcej »

Wojna polsko-bolszewicka

Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919–1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą Polską (II RP) a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką (RFSRR), dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wojna polsko-bolszewicka · Zobacz więcej »

Wojna polsko-ukraińska

Polska w połowie listopada 1918 roku, odradzające się państwo polskie nie miało wówczas kontaktu z walczącym Lwowem Joseph Barthelemy, gen. Tadeusz Rozwadowski, płk Adrian Carton de Wiart, mjr Giuseppe Stabile Przebieg linii frontu w lutym 1919 Wojna polsko-ukraińska. Przebieg działań wojennych maj-lipiec 1919Adam Przybylski, ''Wojna polska 1918-1921'' Warszawa 1930, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy.. Lwowie Wojna polsko-ukraińska (ukr. Польсько-українська війна) – konflikt zbrojny o przynależność państwową Galicji Wschodniej, zamieszkanej przez Polaków i Ukraińców.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wojna polsko-ukraińska · Zobacz więcej »

Wojsko Polskie (II RP)

Polski plakat rekrutacyjny z 1920 Wojsko Polskie – formacja zbrojna Wojska Polskiego odrodzonego państwa polskiego w latach 1918-1939.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wojsko Polskie (II RP) · Zobacz więcej »

Wolne Miasto Gdańsk

Wolne Miasto Gdańsk (niem. Freie Stadt Danzig) – istniejące w okresie międzywojennym autonomiczne miasto-państwo, pod ochroną Ligi Narodów.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wolne Miasto Gdańsk · Zobacz więcej »

Wotum nieufności

Wotum nieufności – podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała parlamentu w systemie rządów parlamentarno-gabinetowych, wyrażająca brak zaufania do działalności ministra albo rządu, prowadząca do ich dymisji.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wotum nieufności · Zobacz więcej »

Wybory parlamentarne w Polsce w 1928 roku

Wynik listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w wyborach do Sejmu 1928 roku Wyniki listy Bloku Katolicko-Narodowego w wyborach do Sejmu 1928 roku Po zakończeniu w 1927 roku kadencji Sejmu i Senatu w dniu 4 marca 1928 r. zostały przeprowadzone wybory (do Sejmu), zaś tydzień później – 11 marca – wybory do Senatu.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wybory parlamentarne w Polsce w 1928 roku · Zobacz więcej »

Wybory parlamentarne w Polsce w 1930 roku

Wybory brzeskie – popularna, ironiczna nazwa wyborów do Sejmu RP III kadencji z 16 listopada oraz Senatu RP III kadencji z 23 listopada 1930, używana przez przeciwników sanacji.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wybory parlamentarne w Polsce w 1930 roku · Zobacz więcej »

Wybory pięcioprzymiotnikowe

Wybory pięcioprzymiotnikowe – pojęcie używane w polskiej politologii.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wybory pięcioprzymiotnikowe · Zobacz więcej »

Wywłaszczenie (prawo)

Akcja pod Rogowem 8 listopada 1906 r. "Wywłaszczenie" Kasper Żelechowski (1888) Wywłaszczenie (także ekspropriacja z łac. expropriatio; expropiare – wywłaszać, propius – własny) – pozbawienie lub ograniczenie prawa rzeczowego (prawa własności, prawa użytkowania wieczystego czy prawa rzeczowego ograniczonego, jak służebność, zastaw, hipoteka) określonej osoby na mocy indywidualnego aktu prawnego i wyłącznie na cele publiczne.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wywłaszczenie (prawo) · Zobacz więcej »

Wyznanie

Stadionie Narodowym w Warszawie Wyznanie – określenie grupy religijnej opartej na jednym zestawie prawd wiary („wyznaniu”, „credo”).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Wyznanie · Zobacz więcej »

Zabójstwo Bronisława Pierackiego

Bronisława Pierackiego na katafalku podczas uroczystości pogrzebowych 18 czerwca 1934 r. Zabójstwo Bronisława Pierackiego, polityka sanacji, ministra spraw wewnętrznych w rządzie Leona Kozłowskiego miało miejsce 15 czerwca 1934 przed budynkiem Klubu Towarzyskiego przy ulicy Foksal w Warszawie.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Zabójstwo Bronisława Pierackiego · Zobacz więcej »

Zabór pruski

Ziemie Rzeczypospolitej po rozbiorach II zaborze pruskim, 1793 Procentowy udział Polaków w okręgach wyborczych Cesarstwa Niemieckiego według spisu ludności w 1910 roku Zabór pruski – ziemie dawnej Rzeczypospolitej zajęte w wyniku rozbiorów przez Królestwo Prus.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Zabór pruski · Zobacz więcej »

Zachodnioukraińska Republika Ludowa

Terytorium do którego pretendowała ZURL Galicji Wschodniej z propozycjami podziału styczeń-luty 1919. Zaznaczona Linia Barthelemy. Joseph Barthelemy, Robert Howard Lord, płk Adrian Carton de Wiart, mjr Giuseppe Stabile Dmytro Witowski Jewhen Petruszewycz Kost Łewycki Strzelców Siczowych – 1918 Zachodnioukraińska Republika Ludowa (ZURL, ukr. Західно-Українська Народна Республіка) (do 13 listopada 1918 Państwo Ukraińskie, po 22 stycznia 1919 Zachodni Obwód Ukraińskiej Republiki Ludowej ukr. Західна Область Української Народної Республіки (ZOURL)) – jedno z dwóch państw ukraińskich (obok Ukraińskiej Republiki Ludowej) powstałych w wyniku I wojny światowej.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Zachodnioukraińska Republika Ludowa · Zobacz więcej »

Zamach na Józefa Piłsudskiego we Lwowie (1921)

Józef Piłsudski podczas przeglądu oddziałów Zamach na Józefa Piłsudskiego we Lwowie – nieudany zamach na Józefa Piłsudskiego dokonany we Lwowie 25 września 1921 przez Ukraińską Organizację Wojskową.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Zamach na Józefa Piłsudskiego we Lwowie (1921) · Zobacz więcej »

Zamach stanu w Polsce (1919)

Zamach stanu w Polsce 1919 (zamach Januszajtisa, pucz Januszajtisa) – nieudany zamach stanu przeprowadzony w nocy z 4 stycznia na 5 stycznia 1919 przez środowiska prawicowe, który miał na celu obalenie rządu Jędrzeja Moraczewskiego.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Zamach stanu w Polsce (1919) · Zobacz więcej »

Zaolzie

Współczesna mapa Zaolzia Zaolzie (niem. Olsa-Gebiet) – używana głównie w Polsce potoczna nazwa zachodniej części Księstwa Cieszyńskiego, położonego na Śląsku Cieszyńskim, który według lokalnego porozumienia z dnia 5 listopada 1918 pomiędzy Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego a Zemským Národním Výborem pro Slezsko miał należeć do Polski, a na Konferencji w Spa w 1920, po podziale Śląska Cieszyńskiego między Polskę i Czechosłowację, został przez mocarstwa przyznany Czechosłowacji (dziś Czechy).

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Zaolzie · Zobacz więcej »

Złoty

Złoty (zł, aktualny kod ISO 4217 PLN – przed denominacją w roku 1995 oznaczenie kodowe PLZ) – podstawowa jednostka monetarna w Polsce, dzieli się na 100 groszy.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Złoty · Zobacz więcej »

Zbrucz

Zbrucz – rzeka na zachodniej Ukrainie o długości 247 km, lewy dopływ Dniestru.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Zbrucz · Zobacz więcej »

Zgromadzenie Narodowe (Polska)

Prezydent Andrzej Duda składający przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, 6 sierpnia 2015 Rozpoczęcie posiedzenia Zgromadzenia Narodowego 4 czerwca 2014 Prezydent Bronisław Komorowski wygłaszający orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym, 6 sierpnia 2010 Prezydent Andrzej Duda wygłaszający orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym w Poznaniu, 15 kwietnia 2016 Zgromadzenie Narodowe – organ konstytucyjny składający się z posłów i senatorów obradujących wspólnie.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Zgromadzenie Narodowe (Polska) · Zobacz więcej »

Zrzeszenie

Zrzeszenie lub stowarzyszenie (z niem. Gesellschaft) – w koncepcji Ferdinanda Tönniesa typ zbiorowości społecznej przeciwstawny wspólnocie.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Zrzeszenie · Zobacz więcej »

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w skrócie jako ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик, СССР; Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, SSSR), obecnie stosuje się także nazwę Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich, w skrócie jako ZSRS, Związek Radziecki, Związek Sowiecki – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej ze stolicą w Moskwie.

Nowy!!: Historia Polski (1918–1939) i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Historia Polski (1918-1939), Program federacyjny.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »